Sunteți pe pagina 1din 19

CLASA IX D1

MODUL 2
LACATUSERIE GENERALA
Organizarea ergonomică a locului de
muncă
ERGONOMIE - Organizare științifică a muncii

- studiază problemele organizării locurilor de


muncă, punând în prim plan muncitorul cu
ERGOS = muncă complexul solicitărilor la locul de muncă în
cadrul procesului de producție
NOMOS = legea
naturală
Obiectul de studiu al ergonomiei este sistemul om-solicitări din care
fac parte motivaţia muncii, condiţiile de muncă şi de mediu, relaţiile în
colectiv, preocupări personale, etc.

psihologie
sociolologie
medicina muncii
ERGONOMIE protecția muncii
igiena muncii
fiziologie
stiinte tehnice si economice
LOCUL DE MUNCĂ

ERGONOMIA are rol de a armoniza elementele locului de muncă:

obiectul muncii
mijloacele de muncă forța de muncă
DEFINIȚIE
Prin loc de muncă se înțelege suprafața sau spațiul în care muncitorul
acționează cu diferite unelte asupra obiectelor muncii în scopul transformării
lor potrivit scopului urmărit

Exemplu: Muncitorul acționează cu un ciocan (unealta) asupra


unei bare pentru a o îndrepta (scopul urmărit)
CLASIFICARE
• După tipul de organizare a producției:
– locuri de muncă pentru producția de unicate sau serie mică
– locuri de muncă pentru producția de serie mijlocie
– locuri de muncă pentru producția de serie mare sau masă

• După gradul de mecanizare și automatizare a producției:


– locuri de muncă cu procese manuale
– locuri de muncă cu procese semimecanizate (semiautomatizate)
– locuri de muncă cu procese mecanizate (automatizate)
CLASIFICARE
• După numărul de muncitori:
– locuri de muncă individuale
– locuri de muncă colective

• După natura activității:


– locuri de muncă unde se desfășoară activități de bază
– locuri de muncă unde se desfășoară activități de servire

• După poziția lor în spațiu:


– locuri de muncă fixe
– locuri de muncă mobile
PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ERGONOMICE
• Economia mişcării ce permite scutirea angajatului de efort inutil, de
îndepărtarea în timp a senzaţiei de oboseală şi menţinerea la un
nivel satisfăcător a disponibilităţii de lucru.
PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ERGONOMICE
• Economia mişcării ce permite scutirea angajatului de efort inutil, de
îndepărtarea în timp a senzaţiei de oboseală şi menţinerea la un
nivel satisfăcător a disponibilităţii de lucru.

• Executarea concomitentă a activităţilor de supraveghere pasivă a


funcţionării utilajelor (desfăşurării proceselor) şi activităţii manuale.
PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ERGONOMICE
• Economia mişcării ce permite scutirea angajatului de efort inutil, de
îndepărtarea în timp a senzaţiei de oboseală şi menţinerea la un
nivel satisfăcător a disponibilităţii de lucru.

• Executarea concomitentă a activităţilor de supraveghere pasivă a


funcţionării utilajelor (desfăşurării proceselor) şi activităţii manuale.

• Executarea concomitentă a activităţii manuale cu ambele mâini.


PRINCIPIILE ORGANIZĂRII ERGONOMICE
• Economia mişcării ce permite scutirea angajatului de efort inutil, de
îndepărtarea în timp a senzaţiei de oboseală şi menţinerea la un
nivel satisfăcător a disponibilităţii de lucru.

• Executarea concomitentă a activităţilor de supraveghere pasivă a


funcţionării utilajelor (desfăşurării proceselor) şi activităţii manuale.

• Executarea concomitentă a activităţii manuale cu ambele mâini.

• Deplasările pot fi reduse prin planificarea corectă a locului de muncă,


alegerea adecvată a amplasării utilajelor va permite micşorarea
traiectoriei de deplasare.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele
care se utilizează în ziua respectivă.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele
care se utilizează în ziua respectivă.
• Să existe un loc definit şi permanent pentru toate materialele.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele
care se utilizează în ziua respectivă.
• Să existe un loc definit şi permanent pentru toate materialele.
• Materialele şi instrumentele utilizate mai des se vor amplasa mai
aproape, mai rar - mai departe de punctul de utilizare.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele
care se utilizează în ziua respectivă.
• Să existe un loc definit şi permanent pentru toate materialele.
• Materialele şi instrumentele utilizate mai des se vor amplasa mai
aproape, mai rar - mai departe de punctul de utilizare.
• Cutiile şi containerele de alimentare prin gravitaţie să ofere
materialele aproape de punctul de utilizare.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele
care se utilizează în ziua respectivă.
• Să existe un loc definit şi permanent pentru toate materialele.
• Materialele şi instrumentele utilizate mai des se vor amplasa mai
aproape, mai rar - mai departe de punctul de utilizare.
• Cutiile şi containerele de alimentare prin gravitaţie să ofere
materialele aproape de punctul de utilizare.
• Să se asigure condiţii pentru perceperea vizuală
satisfăcătoare, folosind iluminatul local.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Pe suprafaţa de lucru să se menţină numai materialele şi dispozitivele
care se utilizează în ziua respectivă.
• Să existe un loc definit şi permanent pentru toate materialele.
• Materialele şi instrumentele utilizate mai des se vor amplasa mai
aproape, mai rar - mai departe de punctul de utilizare.
• Cutiile şi containerele de alimentare prin gravitaţie să ofere
materialele aproape de punctul de utilizare.
• Să se asigure condiţii pentru perceperea vizuală
satisfăcătoare, folosind iluminatul local.
• Înălţimea locului de muncă şi a scaunului să
permită alterarea poziţiilor în picioare şi şezând
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Să fie redus la minim numărul şi varietatea echipamentelor şi
instrumentelor folosite.
Sfaturi practice în perfecționarea organizării locurilor de muncă
• Să fie redus la minim numărul şi varietatea echipamentelor şi
instrumentelor folosite.
• Să se asigure fiecărui muncitor mobilierul necesar proiectat din
punct de vedere ergonomic.