Sunteți pe pagina 1din 21

Întâlnirea credincioșilor în Sfânta

Biserică
BISERICA
semnificaţii
Biserica este locașul sfânt
în care credincioșii se adună pentru a se ruga și
asculta învățătura lui Hristos

Privită de sus,
biserica are formă de cruce –
sacrificiul Domnului Hristos stă
la baza întemeierii sale

Biserica- corabia în
care străbatem marea
vieţii, pentru a ajunge
în Împărăţia lui
Dumnezeu
Biserica Crucea
Turlele forma exterioară
Crucea

Este orientată cu altarul spre răsărit, deoarece răsăritul simbolizează lumina


pe care a adus-o Mântuitorul prin venirea Sa în lume
BISERICA
părţi componente
PRONAOSUL
• prima încăpere a
bisericii;
• aici se păstrează
cristelniţa (vasul
de botez) şi
steagurile pentru
înmormântări
Iconostas
( catapeteasma NAOSUL Stranele
cântareţilor
bisericii)

altar
N
A
O
S

ÎNCĂPEREA ÎN CARE STAU CREDINCIOŞII ÎN TIMPUL SLUJBELOR


NAOSUL

Steaguri
(prapori)

Tetrapoduri
Stranele cântăreţilor

Sunt nişe în naos, aproape de altar


Scaunul arhieresc

Se află în partea dreaptă a naosului bisericii


Este locul pe care îl ocupă arhiereii (episcopi, miropoliţi, patriarh) care
vin în vizită
ALTARUL
–partea cea mai sfântă a bisericii, fiind despărţită
de naos prin catapeteasmă
Aici nu intră decât slujitorii Bisericii (dascăli, diaconi, preoţi, episcopi, patriarh)
Sfânta Masă

Se află în mijlocul altarului.


În piciorul ei se află sfinte moaşte.
Obiecte de cult - Antimisul

Antimisul- pânză de formă


dreptunghiulară, pe care este
pictată icoana Punerii în
mormânt a Domnului Iisus
Hristos.
Fără Antimis nu e posibilă
săvârşirea Sfintei Liturghii

În partea de sus a Antimisului se află


o părticică din moaştele unui sfânt
CRUCEA

Înfăţişează răstignirea Domnului Iisus Hristos ,


pentru mântuirea lumii
Crucea Răstignirii
• Este o cruce mare,
din lemn, pe care
este pictată
răstignirea
Mântuitorului Iisus
Hristos
• Se află pe Sfânta
Masă, alături de
candela mereu
aprinsă
Obiecte de cult - Sfânta Evanghelie

Sfânta Evanghelie -
cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu
Sfântul Chivot

În el se păstrează Sfânta Împărtăşanie


pentru bolnavi, copii, bătrîni
PROSCOMIDIAR
• Este o nişă (adâncitură) în
partea stângă a peretelui
altarului, unde se pregătesc
darurile de pâine şi vin
pentru Sfânta Liturghie-
prima parte a Sfintei
Liturghii (Proscomidia)
• Aici se păstrează Sfântul
Potir, Sfântul Disc, linguriţa,
copia (cuţitul), Steluţa
SFEŞNICELE

UNITATEA
DUMNEZEIRII

Sfeşnicul cu 2 braţe
simbolizează cele două
firi ale Mântuitorului
SFÂNTA TREIME (TATĂL, FIUL,
SFÂNTUL DUH)

CELE 7 SFINTE DARURI ALE DUHULUI SFÂNT


( dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de
bine, credinţa)
Obiectele de cult din Proscomidiar
Reguli de comportare în biserică
• Pozitia traditionala pentru rugaciune in Biserica Ortodoxa a fost si este
de a sta in picioare
• Cel mai bine ar fi sa ajungeti la biserica inainte de inceperea slujbei
religioase
• În timpul slujbelor trebuie să respectăm liniştea
• Aprinderea lumanarilor cand ne rugam sunt ca un supliment/ajutor la
rugaciunile pe care le facem. Ortodocsii, in mod obisnuit, aprind
lumanarile cand intra in biserica si atunci e de obicei cel mai potrivit
moment sa le aprindem
• Cand intram in biserica, traditional este sa ne inchinam, sa veneram si sa
sarutam icoanele cu evlavie
• Cel mai potrivit mod de a saluta sau a va arata respectful fata de preot
sau episcop este sa cereti binecuvantarea lui si sa-i sarutati mana dreapta
• Sa ne imbracam modest,nu intr-un mod care sa atraga atentia asupra
noastra
• Sa nu plecam in timpul slujbei, ci dupa miruire
Darurile credincioşilor
• Lumânările - Lumina este semn al prezenţei lui Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu este lumină în cel care aprinde o
lumânare, iar cel care aprinde o lumânare se arată iubitor de
lumină, adică de Dumnezeu.
• Pâinea şi vinul - Aducerea darului de pâine şi vin la altar de
către fiecare credincios este primul act al participării efective la
slujbă şi, în acelaşi timp, una din condiţiile împlinirii depline a
caracterului de împreună slujire a clerului şi a credincioşilor la
Sfânta Liturghie. Darul adus la altar este o jertfă a iubirii prin
care credinciosul se dăruieşte pe sine însuşi şi întreaga creaţie
lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Sfânta Liturghie este slujba în
care Biserica aduce jertfa iubirii şi a unităţii.
• Uleiul – pentru aprinderea candelelor, pentru Taina Sfântului
Maslu, pentru miruirea credincioşilor
• Flori – mărturisirea dragostei, exprimarea respectului, bucuriei
de a fi între cele sfinte