Sunteți pe pagina 1din 22

PATIMILE ŞI ÎNVIEREA

DOMNULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS

Realizat de:
Prof. Ciobanu Bogdan
Se apropiau
Sărbătorile Paştelui.
La intrarea în
Ierusalim, Iisus este
întâmpinat de oameni
cu ramuri verzi. Era
ziua de Duminică, cu
o săptămână înaintea
Paştelui, când natura
se împodobea cu
flori.De atunci ea s-a
numit Duminica
Floriilor.
Din cetate se auzea cum oamenii strigau:
“Osana, fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce
vine întru numele Domnului!”, şi îşi aşterneau
hainele în calea Lui.
 După Ȋntrarea
Domnului ȋn
Ierusalim, arhiereii,
fariseii și cărturarii,
plini de ură și de
invidie, au hotărȃt
să-L omoare.
 Miercuri s-au adunat
la Caiafa pentru a
pune la cale
prinderea lui Iisus
Ştiind că se apropie clipa când va fi vândut, Iisus a vrut să
mănânce Paştele cu ucenicii săi.Joi seara a stat la masa
pentru ultima oara cu Apostolii Sai.Acest eveniment a
ramas cunoscut sub numele de Cina cea de Taina
Iisus binecuvântează pâinea şi o frânge zicând:
“Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu care se
frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.”
Apoi Iisus ridică paharul cu
vin şi binecuvântând vinul
rosteşte: “Beţi din vinul
acesta toţi, acesta este
Sângele Meu al, Legii celei
noi, carele pentru voi şi
pentru mulţi se roagă spre
iertarea păcatelor…”
 Inainte de a se așeza la masa, Iisus a spălat
picioarele ucenicilor, ca să le arate că un
adevărat conducător trebuie să slujească
supușilor săi. Ȋnainte de a se termina cina,
Iisus le-a spus că unul dintre ei Ȋl va trăda.
Apoi Iisus a
mers în Grădina
Ghetsimani şi
plângând se
ruga Tatălui său
cu lacrimi de
sânge.
Atunci un înger
a coborât din
cer şi l-a
încurajat.
Îngenunchind,
Iisus a spus:
“Părinte de
voieşti
îndepărtează
paharul acesta
de la Mine…”
“…Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se
facă.”
 La putin timp au venit arhiereii și soldații și L-
au prins pe Iisus. Iuda le făcuse semn:”Pe cel
care Ȋl voi săruta Acesta este Iisus”.
Ostaşii L-au prins pe Iisus, şi L-au dus legat la
judecată. Între timp, Petru s-a lepădat de trei ori de
Hristos, după cum îi prezisese Acesta.
 Apoi Domnul nostru a fost dus la Ponţiu Pilat,
dregătorul roman ce stăpânea pe evrei şi care se
supunea împăratului Romei. Evreii erau cuceriţi de
romani pe vremea aceea.
 Era un obicei ca ȋn cinstea sărbătorii Paștelui evreilor să
fie eliberat un ȋntemnițat. Au fost aduși Iisus și Baraba,
ȋnsă mulțimea l–a preferat pe Baraba. Pilat a zis: Dar ce
voi face cu Iisus, Care Se cheamă Hristos? Toţi au
răspuns:
 - Să fie răstignit!
Soldaţii I-au pus pe cap coroană de
spini, L-au legat şi L-au biciuit.
Iisus urcă
Golgota cu
crucea în
spate,cu capul
prins în coroana
de spini şi
biciuit de
soldaţi.
Batjocurei mulţimii el răspunde cu ruga
către Tatăl Ceresc: “Iartă-i, Doamne, că
nu ştiu ce fac…”
Mântuitorul este răstignit pe cruce
între doi tălhari
În ultima clipă, Fiul
rosteşte către Tatăl:
“Doamne Dumnezeul
Meu, în mâinile Tale
îmi dau sufletul!”
În clipa morţii sale cerul s-a întunecat,
catapeteasma templului s-a sfâşiat şi mulţi
au zis: “Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu
este Acesta!”