Sunteți pe pagina 1din 5

Se da un numar n natural, se cere sa se afiseze noul numar,

a) modificand fiecare cifra cu o unitate exemplu n=2768 -> n=1657


Se da un numar n natural, se cere sa se afiseze noul numar,
b) modificand fiecare cifra impara cu o unitate exemplu: n=26789 -> n=26688
rezolvare
Verificati daca cifrele unui numar natural citit
a) Sunt egal
Verificati daca cifrele unui numar natural citit

b) Sunt in ordine crescatoare


Verificati daca cifrele unui numar natural citit
c) Sunt in ordine descrescatoare