Sunteți pe pagina 1din 10

STRUCTURI ALTERNATIVE

STRUCTURI REPETITIVE
 INSTRUCTIUNEA “IF”
 INSTRUCTIUNEA “DO…WHILE”

 INSTRUCTIUNEA “WHILE”

 INSTRUCTIUNEA “FOR”
INSTRUCTIUNEA “IF”

"if()" (daca) este cea mai simpla instructiune conditionala.


Forma generala a acestei instructiuni este:
if (conditie) {
    // Codul care va fi executat daca este Adevarata conditia
}
- Unde 'conditie' poate fi orice expresie alcatuita cu operatori rationali, de egalitate si logici.
Exemplu:
if(8 > 7) 
{
  cout<<('Conditie Adevarata');
}
INSTRUCTIUNEA “IF”
INSTRUCTIUNEA “IF”
 Principiul de execuţie:
• se evaluează Expresia
• dacă valoarea ei este nenulă
• se execută Instrucțiune1
• se continuă cu instrucțiunea care urmează după if
• dacă valoare expresiei este nulă
• dacă există clauza else
• se execută Instrucțiune2
• se continuă cu instrucțiunea care urmează după if
• dacă nu există clauza else, se continuă cu instrucțiunea care urmează după if
INSRUCTIUNEA “DO…WHILE”

Instrucțiunea do...while este o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași și test final.


Forma generala a acestei instructiuni este:
do
  Instructiune

while ( Expresie );
Exemplu:
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int n;
    cin >> n;
    int S = 0;
    int i = 1;
    do
    {
        S += i;
        i ++;
    }
    while(i <= n);
    cout << S << endl;
    return 0;
}
INSRUCTIUNEA “DO…WHILE”

 Principiu de executie
 1. Se evaluează Expresie_de_Initializare

 2. Se evaluează Expresie_de_Testare

 3. Dacă Expresie_de_Testare este nenulă:
 -Se execută Instructiune.
 -Se evaluează Expresie_de_Continuare.
 -Se revine la pasul 2.
 4. Dacă Expresie_de_Testare este nulă, se trece la instrucțiunea de
după for.
INSTRUCTIUNEA ”WHILE”

 Principiu de executie:
 1. Se evaluează Expresie

 2. Dacă Expresie este nenulă

 -Se execută Instructiune
-Se reia pasul 1.
 3. Dacă Expresie este nulă, se trece la instrucțiunea de
după while.
INSTRUCTIUNEA ”WHILE”

Instrucțiunea while este o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași și test inițial.


Forma generala a acestei instructiuni este:
while (Expresie) 
     Instructiune
Exemplu:
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int n;
    cin >> n;
    int S = 0;
    int i = 1;
    while(i <= n)
    {
        S += i;
        i ++;
    }
    cout << S << endl;
    return 0;
}
INSTRUCTIUNEA”FOR”

Instrucțiunea for este o structură repetitivă cu număr necunoscut de pași și test inițial, echivalentă


cu while.

Forma generala a acestei instructiuni este:


for ( Expresie_de_Initializare ; Expresie_de_Testare ; Expresie_de_Continuare )
   Instructiune

Exemplu:
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int n;
    cin >> n;
    int S = 0;
    for(int i = 1; i <= n ; i ++)
        S += i;
    cout << S << endl;
    return 0;
}
INSTRUCTIUNEA”FOR”

 Principiu de executie
 1. Se evaluează Expresie_de_Initializare
 2. Se evaluează Expresie_de_Testare
 3. Dacă Expresie_de_Testare este nenulă:
 -Se execută Instructiune.
 -Se evaluează Expresie_de_Continuare.
 -Se revine la pasul 2.
 4. Dacă Expresie_de_Testare este nulă, se trece la instrucțiunea de după for.