Sunteți pe pagina 1din 12

SILOGISMUL

Buruiana Andreea-Laura
Ce este silogismul?
Silogismul este tipul fundamental de inferenţă
deductivă mediată care presupune derivarea unei
propoziţii noi( concluzia) din două propoziţii
cunoscute( premise).
Structură: silogismul are trei propoziţii şi trei termeni.

Exemplu:
Toti elevii clasei a IX-a A sunt prezenti la ora de
Logica si argumentare.
Termenii silogismului
termenul major, notat cu P, este predicatul
concluziei şi apare în premisa majoră;
termenul minor, notat cu S, este subiectul
concluziei şi apare în premisa minoră;
termenul mediu; notat cu M, apare numai în
premise;
obs. Termenii P şi S sunt numiţi termeni extremi
Propoziţiile silogismului
premisa majoră – conţine termenul major şi
termenul mediu;
premisa minoră – conţine termenul minor şi
mediu;
concluzia – conţine termenul minor şi termenul
major.
Silogismele pot fi clasificate după:
poziţia celor trei termeni în schema de
inferenţă( obţinând patru figuri silogistice);
felul propoziţiilor categorice din structura
silogismului ( obţinând 256 de moduri silogistice)
Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4
M-P P-M M-P P-M
S- M S-M M- S M-S
S-P S-P S-P S-P
Silogismul este:
a) O inferenţă inductivă validă
b) o inferenţă deductivă mediată
c) o inferenţă imediată
Termenul distribuit este:
a) cel care stabileşte un raport logic cu un alt termen
b) cel care este luat în întregul sferei sale
c) cel care are elemente comune cu un alt termen
Dacă toţi copiii sunt frumoşi atunci unii oameni
frumoşi sunt copii
a) un silogism
b) o inferenţă imediată
c) o inducţie
Nici un mamifer nu este şarpe, deoarece nici o
reptilă nu este mamifer, iar toţi şerpii sunt reptile
a) este o conversiune
b) un silogism
c) un polisilogism
Deoarece unii oameni sensibili sunt melancolici şi toţi oamenii
sensibili sunt nemulţumiţi de sine, rezultă că unii oameni
nemulţumiţi de sine sunt melancolici.
a) aii-2
b) iai-3
c)eoa-1
Într-un silogism valid dacă una dintre pemise este
negativă atunci concluzia va fi:
a) afirmativă
b)negativă
c) universală afirmativă