Sunteți pe pagina 1din 15

Biletul nr.

1
 Calculaţi şi verificaţi dacă relaţia este Adevărată
sau Falsă:

(154 + 246) X 2 = 154 X 2 + 246 X 2 


(Grupaţi-vă câte2, cel din stânga să rezolve partea
din stânga egalului, cel din dreapta partea din
dreapta egalului. Ce constataţi? De ce aţi obţinut
acest rezultat?)
Rezultatul corect:

(154 + 246) X 2 =154 X 2 + 246 X 2 A pentru că:


400 X2 = 308 + 246

800 = 800
Biletul nr. 2
 Rezolvaţi respectând ordinea operaţiilor:
600 +480:4–[68: 2+4x(20 +12-18)]=
=600 + 120 –[ 34 +4x( 32 -18)]=
=600 + 120 –( 34 +4x 14 )=
=600 + 120 –( 34 + 56 )=
=600 + 120 – 90=
= 720 – 90=
= 630
Biletul nr. 2
Rezolvare:
600 +480:4–[68: 2+4x(20 +12-18)]=
=600 + 120 –[ 34 +4x( 32 -18)]=
=600 + 120 –( 34 +4x 14 )=
=600 + 120 –( 34 + 56 )=
=600 + 120 – 90=
= 720 – 90=
= 630
Biletul nr. 3
 Descoperiţi cuvântul ascuns în biletele de tren
aşezând în tabel literele corespunzătoare
valorilor obţinute.
150 : E = 5
U – 156 = 315
729 – C1= 210
C2 : 3 = 173
S1 + 357= 625
4 X S2 = 100
Biletul nr 1. Biletul nr. 2 Biletul nr.3 Biletul nr. 4 Biletul nr. 5 Biletul nr. 6

268 471 519 519 30 25

!
SUCCES 1 1 2 2
Biletul nr.4.
 Într-o clasă sunt 8 elevi care au obţinut
calificativul FB (foarte bine) la evaluare
ceea ce reprezintă 1 din elevii clasei.
3
 Câţi elevi sunt în acea clasă?
Rezolvarea corectă a ex. 4

8 elevi

8 elevi x 3= 24 elevi sunt în acea clasă


Biletul nr. 5
Aflaţi perimetrul unui
dreptunghi în care lungimea,
de 3 ori mai mare decît
lăţimea, are 15 metri.
Rezolvarea biletului nr.5

 Lăţimea= 15m : 3= 5 m
 Perimetrul= 2X15m+ 2X5m=
= 30m + 10m =
= 40m
Biletul nr. 6
Deschid o carte. Dacă fac
suma numerelor celor două
pagini, obţin 237.

La ce pagini am deschis cartea?


Rezolvarea biletului nr.6
1
}237

237-1= 236 (două părţi egale)


236:2= 118 pagina stângă
118+1= 119 pagina dreaptă
Biletul nr.7
Pe un raft sunt 674 de mingi roşii, albastre
şi galbene. Mingi roşii şi albastre sunt 435,
iar albastre şi gablbene 372.

Câte mingi de fiecare fel sunt?


Rezolvarea biletului nr.7
 R A G
435
674

372

Recunosc modul de rezolvare (problemă de logică


matematică/ metoda grafică):
674- 435= 239 mingi galbene
674-372= 302 mingi roşii(4 posibilităţi)
435-302= 133 mingi albastre
Proba:133+302+239=674 mingi în total
Trenuleţul vine cu.......

V A CA N Ţ A