Sunteți pe pagina 1din 38

| 

Ô 
 
 
  
 Ô
`

 I. Noţiuni
Noţiuni de marketing şi
procesul de marketing

II. Strategii de marketing

III. Mixul de marketing

IV. Managementul marketingului


I. Noţiuni
Noţiuni de marketing şi procesul
de marketing

I.1 Marketingul ± mod de gestionare a


unor relaţii profitabile cu clienţii

I.2 Strategia firmei şi strategia de


marketing.. Intrarea în parteneriat
marketing
pentru edificarea relaţiilor cu clienţii
I.1 Marketingul ± mod de gestionare
a unor relaţii profitabile cu clienţii

     
   


   
 


! 
 " 
 "
#
  
$Ô %& 
 
& 
'

 
 ( & )
  | 


Ôroces
social

Relaţii
profitabile
cu
clienţii

Ôroces
Stare de
managerial
spirit
  | 


 
 
 * ' 
+  , '& '  

&-. 


/
"  &  

 
  % - - 
 
 , & & "   
'*  
 %&  

 

  | 


| 
   
 
    

  

 
 
 
  
Obiectivul imediat al noului marketing este
nu atât satisfacerea nevoilor preexistente ale
clientului, cât transformarea unei nevoi în
produs.
dorinţa de a cumpăra un anumit produs.
  | 


 "0
1 2 
  ,
,  &  % *
 " %- * -" ,   * 3. 
%
 & * 
"&  
 * % 

&"

&"

1 2 .
 "
 , ' 1  "&, 
 . % & %&, & * 3 & 
 - , &

 * & '& % 
 , ' .

 

 %, & - -  


&  

 
%
*  
  '   % 
  
 

1 2  "  ,


 ,  &,
 
" -&  & '  , 
4 
(  & ) 

 . '  

  | 


± "
0
[ | este un proces social şi managerial prin care
indivizii şi grupurile obţin lucrurile pe care şi le
doresc, prin crearea şi schimbul de produse şi
valori cu alte grupuri şi persoane
persoane..

[ |   


 

   
 
  otler şi Armstrong)
1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului

3.
 m %, " , 

Ô 
 * %
1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului
1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului
A. Nevoi, dorinţe şi cereri
[ m!
 
    
   
   [ 
 
  
 !
  

   
  ! 
! 

[ "#    $ ! 

1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului

ÿOferta
ÿOferta de marketing

ferta de marketing este o


combinaţie oarecare de produse,
servicii, informaţii, experienţe sau
idei..
idei
1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului

§aloare
§aloare şi satisfacţie

[ Valoarea 
  " % 
 4* & 
  " *
- 


 
,   , * 
 ." 
 


 %,  &  
 

[ Satisfacţia 

 "&  3-" &
& 
 4 
 &  " 


 
'&" * & 1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului
±. `chimb, tranzacţii şi relaţii

[ `%  


 ! 
 
$

 ! 
 


[ &  


   
 !
 

 $ 
 
! 
 
 
  

  


[ '   $  


 
 

 $   !


 !
   % 

1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului

@. Ôiaţa

[ "& -&,  
%    , 
" 


 
& &  % *
 " 

 
, %
,
 , 5 "& *
1.2 Conceptele fundamentale ale
marketingului
 Ce
Ce este Managementul
Marketingului?
 " 
1

 "
 "

Ô""&
 Ce
Ce este Managementul
Marketingului?

± " 0

 
  

  * *"
  " 1
 " 1"& *  "
 . 
 ,   


." , &  * -%  " ,
  , 
- * 
 
 
% 
  
 
 
 Ce
Ce este Managementul
Marketingului?

 
 


 

 0

 6  " 


1

1

ÿ 6  " 
 "
 Ce
Ce este Managementul
Marketingului?
 6  " 
1

1 
 # "  
 
 

0
1. Concepţia orientată spre producţie
2. Concepţia orientată spre produs
3. Concepţia orientată spre vânzare
4. Concepţia de marketing
5. Concepţia de marketing societal
 Ce
Ce este Managementul
Marketingului?
1.4 Managementul relaţiilor cu
clienţii
1.4 Managementul relaţiilor cu
clienţii
± " 0

Managementul relaţiilor cu clienţii 


   
 .  *
' " 
 " . *  

 
 ",  
 

 

  % * "  

1.4 Managementul relaţiilor cu
clienţii

(±&  - % "*& *


" 
 ,'"%  &.7)
˜ipuri de marketing
 ˜ipuri


 

 

. %
Situaţia Ôrodus pentru marele consum Ôrodus industrial
@xemplu Societatea HC produce lengerie de ÔV, firmă specializată în
de produs pat, în mod special aşternut Äbebe´, injecţia pieselor de
sub marca ÄMicul lup´
lup´.. plastic, furnizează
ansamblul cutiilor de
televizoare pentru uzina
de montaj Ô ilips.
ilips.

Relaţia Ôentru elaborarea unui plan de Ô ilips et ÔV lucrează în


client/furni colecţie corespunzător nevoilor legătură permanentă
permanentă::
zor clientelei sale, HC a recurs la studii de clientul este cel care
piaţă, a analizat oferta principalilor indică exact care îi sunt
săi concurenţi, precum şi situaţia nevoile şi cum evoluează
veniturilor anterioare.
anterioare. acestea..@ste practicată
acestea
politica Äcărţii
desc ise´, clientul având
acces la discuţiile despre
te niciile de producţie şi
costurile suportate de
sub--contractant
sub contractant..

Ôrodus ±in bumbac 100


100%%, trei dimensiuni.
dimensiuni. Ô ilips a provocat ÔV să
investească în
te nologia injecţiei, mai
performantă..
performantă
Situaţia Ôrodus pentru marele consum Ôrodus industrial
Ôreţ Ôreţul este cel care permite Ôreţul este negociat
maximizarea beneficiului.
beneficiului. Rezultat al între cele două
ofertei de pe piaţă, este posibilă întreprinderi după o
degajarea unei marje de 10
10%%. analiză foarte atentă a
costurilor..
costurilor Ô ilips
negociază marja
subcontractantului săusău..

Comunicare Sunt utlizate toate mijloacele de Nu există nici un fel de


publicitate pentru a face cunoscută comunicare clasică de
marca, de la panourile la locul de tip publicitate, căsi este
vânzare până la ambalajul inutilă..
inutilă
produsului..
produsului

±istribuţie Ôrin agenţi de vânzări către centrele ±istribuţia este directă,


de marfă din permarketuri şi mari 200 de metri separă cele
suprafeţe specializate
specializate.. două uzine
uzine..

±efiniţia Ansamblu de studii, decizii şi acţiuni Ansamblul studiilor,


marketing care au ca obiect cunoaşterea deciziilor şi acţiunilor
-ului nevoilor consumatorilor şi adaptarea care au drept obiect
ofertelor comerciale în scopul cunoaşterea nevoilor
realizării obiectivelor.
obiectivelor. clienţilor industriali şi
găsirea unei soluţii
comerciale comune
comune..
Mk serviciilor Mk industrial % MK Mk tribal/de

. 8
internaţional comunitate
88
m6
C &
 
 - 
 , Ô
 ± 0
± 0 Ô 

 0


 0
  00
  
&0
&0 
 00

 1 % 
 1' " 
A
1 
 99 1 
 
& 1"
  -% , 
 "
R  5, & "  & 

&  -
1 .
 . 99
A 1
-.

-. 99  &,   & "& & * %
C 
 "& '  
  &
1
 
 99 
& &    % & 5 9 9 
T 1:
 %  & 9 -
9
9 1 

 ("&)99
("&)
@   1& " 1 4 1 ( 

 " " 99
"   
.), 

R 


1
 "& 
 
 " 
" -& '&, 
I 
 
", .&,
. .- 
S 
 9 9 
" "
, %
  
. 99

. &
&
&
&
T 1  "& 

&99

&  1 "
I 
 % 99
%
1 
 "&  
 

C 

  1 . 
I  
9

9 '  
1'  * &  *
 - 
  
 
 
"9

"9 
 
"&
"&
1 
"
 "&9
"&9
1 
" * 
 
 " 
 " 
Mk serviciilor Mk industrial % MK Mk tribal/de

. 8
88 internaţional comunitate
m6

C 1 .
" 1  
 1 1 1 "
 .
 & *  "  
  

 %
 "
N & 
 99
 :&
 . ,  
&

99
&

 1 " %4-& :&  .-&, 
S 9  
 ,
1 
  "
 "99 
 
@ '  1 *
1  

C .
 
& ' 
  4 4 (%
)
I % "&99
% "& .- -& 1 1 
 " ; (
 

N 1  *  ;
 "&  " 9 )<
)<
Ţ .& - , * < 1   &
   " 
   

@ 
 


 
 -"& 
 %

  
 & &
"&99
"& 
1 
  
 
   
 

  "
"


@ .   5 
x 


 
 .
" (
 )
 &  ( .)
Ôrovocări cu care se confruntă
 Ôrovocări
Marketingul în noul mileniu al
Äconectării´
Ôrovocări cu care se confruntă
 Ôrovocări
Marketingul în noul mileniu al
Äconectării´
Ô   3 , .- &,
  
" * 
 %& 3.&  
 ' 


 " 
 " 

 %
"  " 
, ' ,
j j 

  

 
 j j
 
& 3   
.
! .
Ôrovocări cu care se confruntă
 Ôrovocări
Marketingul în noul mileniu al
Äconectării´
Ôrovocări cu care se confruntă
 Ôrovocări
Marketingul în noul mileniu al
Äconectării´

1. Conexunile cu clienţii 
  *  
%     &  


 


    
  
 
&,,  ' & & 
 , & & 
&
 " * & 4 
& "& "&  "
 "
 &- 
& &1
&1* - " 4 
 * 
& 
 " 4   "
 "
Ôrovocări cu care se confruntă
 Ôrovocări
Marketingul în noul mileniu al
Äconectării´
 "
(    % 

      

  (
 
 $ 
   !
  )
 )

* 
  
  + 
  hechipe de
dezvoltare a clientuluiÄ
clientuluiÄ
* 
   (
 
 
  
! 
    
  
   

Ôrovocări cu care se confruntă
 Ôrovocări
Marketingul în noul mileniu al
Äconectării´

 Conexiunea cu lumea din jur  '


 5
 & 
&  " 0
 " 0
1 
  .- 9
9
1 
   
 & *
 &99
 &
1 
  
-  

 
& -"  
 1
1 *
 
 
.

.
ün loc de concluzii:
[ 
[ ,     


[ 
   
[ ,  
   
 
   
[ m    
 
[     -
Ä
    $  
 ($   .
§