Sunteți pe pagina 1din 1

12 Legea electrolizei

Masa de subst m depusa la unul dintre electrolizii unei bai electrolitice intr-un interval de timp
[t1 , t2] depinde de intensitatea curentului i(t) care strabate baia.

m = 1/F0 * A/υ int de la t1 la t2 i(t)dt

F0 – ct universala a lui Faraday = 96500 C/echgram


A – masa unui mol din subst depusa
υ – valenta unui ion din subst depusa
A/υ – echivalent chimic

Semnificatia fizica a legii:


Legea evidentieaza fenomenul de transport de masa care insotesc parcurgerea de curent a unei
bai electrolitice.

Aplicatii:

- electrometalurgie : rafinarea ,prepararea subst noi , separarea subst


- galvano tehnice: galvano stegie(problematica acoperirii metalelor) , galvano-
plastia(depunerea)