Sunteți pe pagina 1din 11

CAP.

4 UTILIZAREA INTERNETULUI

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 1
1.TIPURI DE COMUNICATII

1.Tipuri de comunicatii
Dacă un utilizator vrea să se conecteze la internet, trebuie să încheie un
contract de furnizare a serviciilor de internet cu un furnizor de servicii de
internet (ISP – Internet Service Provider). Accesul la reţeaua internet este
asigurat de calculatorul server al furnizorului de servicii Internet care
asigură serviciul de comunicare.
Există următoarele tipuri de conectări la reţeaua internet:

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 2
1.TIPURI DE COMUNICATII

> Conexiune prin linie telefonică permite accesul la internet printr-o


poartă (gateway-G). Pe linia telefonică de comunicaţie, sunt două
modemuri (M1 şi M2). Modemurile sunt echipamente care
modulează/demodulează semnalele analogice specifice liniei de
comunicaţie în semnale digitale specifice calculatorului. Comunicarea între
calculatorul „poartă” şi calculatorul nou conectat se face potrivit regulilor
impuse de protocolul TCP/IP. Calculatorul poartă are o adresă IP
permanentă, iar calculatorul nou conectat primeşte o adresă IP doar când
solicită conexiunea prin linie telefonică.

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 3
1.TIPURI DE COMUNICATII

> Conexiune prin cablu (conexiune dedicată) este permanentă iar


calculatorul nou conectat are o adresă IP permanentă furnizată de provider
(ISP-Internet Service Provider).
Pentru conectarea simultană a mai multor calculatoare la internet folosind
aceeaşi conexiune avem nevoie de un switch care are interfeţe care permit
conectarea modemului de cablu I1 şi a calculatoarelor I2, I3, I4.

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 4
2. CONFIGURAREA SIST.DE OPERARE PENTRU
STABILIREA LEGĂTURII CU UN PROVIDER
2. Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un
provider
O soluţie pentru conectarea mai multor calculatoare la internet poate fi
organizarea calculatoarelor într-o reţea locală (LAN) şi interconectarea
acestei reţele folosind adresa IP furnizată de provider (ISP-Internet service
Provider). În această configuraţie a apărut un router. Acest tip de
echipament are două interfeţe :
> interfaţa publică sau exterioară care face legătura cu internetul
> interfaţa privată sau interioară care face legătura cu reţeaua locală.
Adresa IP publică este atribuită interfeţei publice a router-ului, rezultând
că LAN-ul „nu se vede” din exterior. Calculatoarele reţelei pot primi adrese IP
alocalte local.

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 5
2. CONFIGURAREA SIST.DE OPERARE PENTRU
STABILIREA LEGĂTURII CU UN PROVIDER

Acelaşi mecanism de ascundere a reţelei sub o singură adresă posibilă IP


este folosit şi de calculatoarele de tip proxy. Proxy este un calculator cu
adresă IP publică (server) care facilitează accesul celorlalte calculatoare din
reţeaua locală la internet.
Pentru configurarea adresei IP locale a calculatorului se parcurg următorii
paşi :
P1: Control Panel -> Manage network connections
P2: <Click drepta> Local Area Nonnection -> Properties
P3: Internet Protocol version 4 (TCP/Ipv4) -> Properties
P4: Se seteaza DHCP sau se seteaza static IP-ul calculatorului astfel:
- IP address : 192.168.1.199;
- Subnet mask : 255. 255. 255.0;
(IP : 192.168.1.2 - 192.168.1.254 => 253 de calculatoare)
- Default gateway : 192.168.1.1;
- Adresa serverului DNS : 192.168.1.1
Prof.George Brebenel - 2020
Pag 6
2. CONFIGURAREA SIST.DE OPERARE PENTRU
STABILIREA LEGĂTURII CU UN PROVIDER

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 7
3. AFLAREA CONFIGURATIEI TCP/IP A
UNUI CALCULATOR

3. Aflarea configuraţiei TCP/IP a calculatorului


Pentru aflarea configuratiei TCP/IP a calculatorului se utilizează comanda
ipconfig în Command Prompt. Pentru aceasta se executa paşii:
P1. Deschide Linia de comandă.
- Pentru a deschide o linie de comandă, apasa pe Start, indica spre
Programs (Programe), spre Accessories (Accesorii), apoi apasa pe Command
Prompt (Linia de comandă). Mai simplu, acceseaza Start/ Run, tasteaza
"cmd" si apasa tasta Enter.
P2. Se afisează ecranul Command Prompt. Tasteaza ipconfig si apasa tasta
Enter. Ipconfig este prescurtarea de la IP Configuration.
Ecranul prezintă adresa IP, masca subreţelei si adresa de gateway
implicită. Adresa de IP si de gateway trebuie să fie în aceeasi reţea sau
subreţea, altfel acest calculator nu poate să comunice în afara reţelei. Masca
subreţelei (Subnet Mask) ne spune că primii trei octeti trebuie să fie aceeasi
pentru ca cele doua adrese să se afle în aceeasi reţea.
Prof.George Brebenel - 2020
Pag 8
3. AFLAREA CONFIGURATIEI TCP/IP A
UNUI CALCULATOR

Notă: Dacă acest computer este intr-un LAN, adresa de gateway implicită ar
putea să nu fie observată în cazul în care se execută în spatele unui server
proxy.
P3. Pentru a vedea informatii detaliate, tasteaza ipconfig /all si apasa tasta
Enter.
Se afisează numele calculatorului gazdă, adresa serverului DHCP , dacă
acesta este utilizat, si data la care începe si se termină închirierea adresei IP
furnizate de serverul DHCP .
Adresele serverelor DNS (Domain Naming System), utilizate pentru
conversia nume/adresă IP sau invers, pot fi, de asemenea, prezente.
Informatiile relevă faptul că routerul furnizează atât servicii DHCP cat si
DNS pentru această reţea.
Se observa de asemenea adresa fizică (MAC) a plăcii de retea, precum si
modelul acesteia (Description).

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 9
4.TESTAREA CONECTIVITATII

4. Testarea conectivitatii
Comanda ping foloseste răspunsurile de tip ecou ICMP pentru a testa
conectivitatea fizică si raportează rezultatul pentru patru încercări, dând
astfel un indiciu de fiabilitate a conexiunii. Studiază rezultatele pentru a
verifica faptul că ping-ul a fost reusit.
Pentru testarea conectivităţii se execută următorii paşi :
P1. Deschide Linia de comandă.
P2. Tasteaza comanda ping, un spatiu si adresa IP ____ , dupa care apasa
tasta Enter.
P3. Se afisează rezultatul reusit al testării conectivitatii către adresa IP
specificată.
P4. Încearca să executi comanda ping catre adresa IP de gateway implicită
afisata in exerciţiul precedent (192.168.1.1). În cazul în care rezultatul este
reusit, înseamnă că există conectivitate fizică la ruterul din reţeaua locală si
probabil, la Internet.
Prof.George Brebenel - 2020
Pag 10
4.TESTAREA CONECTIVITATII

Testarea conectivităţii se poate face şi cu comanda tracert.


Tracert este prescurtarea TCP/IP pentru trace route (urmăreste traseul) si
este un program care permite vizualizarea modului în care informaţiile circulă
în Internet, prin urmărirea unui pachet de date trimis de pe calculatorul
personal către un destinatar oarecare. Tracert utilizează aceleasi tip de cereri
si răspunsuri ecou ca si comanda ping, dar într-un mod usor diferit.
Aplicaţia tracert te poate ajuta în determinarea serverelor ce cauzează
întârziere în livrarea mesajelor.
Pentru testarea conectivităţii utilizând comanda tracert se execută
următorii paşi :
P1. Deschide Linia de comandă.
P2. Tasteaza comanda tracert www.edu.ro, dupa care apasă tasta Enter.
Observa rezultatul.
P3. Tasteaza comanda tracert 8.8.8.8, dupa care apasă tasta Enter.

Prof.George Brebenel - 2020


Pag 11

S-ar putea să vă placă și