Sunteți pe pagina 1din 22

Managementul Riscului de Lichiditate.

BCR

Profesor coordonator Student : Racu Elena


Cocriş Vasile Grupa : 3
Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate, numit şi riscul de finanţare:


 riscul ca o întreprindere să întâlnească
dificultăţi în procurarea fondurilor necesare
pentru îndeplinirea angajamentelor aferente
instrumentelor financiare.
Managementul riscului în activitatea bancară
presupune următoarele etape:

1. identificarea şi analiza riscului;

2. eliminarea şi controlul riscului;

3. evaluarea şi asumarea riscului;

4. finanţarea riscului prin acoperirea riscurilor sau prin


transferul riscurilor
Gestionarea riscurilor bancare poate fi realizată
în următoarele modalităţi:

1. evitarea riscului

2. reducerea (atenuarea) riscului

3. transferul riscului

4. împărţirea riscurilor

5. acceptarea riscului
Cauzele şi tipurile de riscuri bancare

Condiţiile de apariţie a riscurilor bancare


sunt determinate de manifestarea unui
complex de factori care depind atât de
evoluţia generală a economiei, cât şi de
evenimente sau decizii interne ale băncii;
Conform lui Derminte (2009) pot fi identificate cel
puţin 15 surse de risc în activitatea bancară, care pot
fi grupate în şase mari categorii
• Riscul de piaţă

• Riscul de credit

• Riscul de lichiditate

• Riscul operaţional

• Riscul juridic

• Riscul strategic
Analiza indicatorilor privind lichiditatea

Lichiditatea băncilor poate fi analizată cu


ajutorul a trei clase de indicatori:
• Raportul interbancar (Interbank Ratio)

• Ponderea creditelor

• Ponderea activelor lichide


Strategia BCR în domeniul riscului

 BCR apreciază că riscul bancar este un obiectiv important al


strategiei sale
Condiţiile care se impun pentru ca banca să-şi asume un anumit
risc sunt:
• expunerea respectiva să asigure un profit corespunzator cu
riscul asumat;
• eventualele pierderi  ce ar putea apare să fie suportate din
contul de profit şi pierdere, fără ca efectele acestor pierderi
să influenţeze devastator situaţia anului respectiv;
• pierderile să poată fi acoperite din provizioanele pentru
pierderi deja constituite;
• dacă activitatea în care s-a asumat riscul devine falimentara
Indicatorii privind lichiditatea Băncii
Comerciale Române
II.1. Riscul de lichiditate BCR
Pentru administrarea corespunzătoare a riscurilor
semnificatice, Grupul foloseşte:
• un sistem de proceduri de autorizare a
operaţiunilor afectate de riscurile respective;
• un sistem de stabilire a limitelor de expunere la risc
şi de monotorizare a acestora ;
• un sistem de raportare a expunerilor la riscuri,
precum şi a altor aspecte legate de riscuri;
• un sistem de politici şi proceduri care să prevină
utilizarea necorespunzătoare a informaţiei ;
• criterii de recrutare şi remunerare a personalului;
• programe de instruire a personalului.
Evaluarea riscului de lichiditate a BCR
Banca îşi evalueză lichiditatea prin:

• Analizarea structurii activelor, în ceea ce priveşte


lichiditatea şi vandabilitatea lor;

• Analizarea datoriilor (în ceea ce priveşte


volatilitatea lor) şi a elementelor extrabilanţiere
(implicând intrări/ieşiri potenţiale de fonduri);

• Analizarea lichidităţii valutelor principale, atât la


nivel individual cât şi agregat.
Pentru evaluarea şi controlul riscului de lichiditate al
portofoliului Băncii, Banca utilizează următoarele
instrumente:
• Administrarea activelor şi pasivelor (AAP);

• Calcularea şi monitorizarea cotelor de lichiditate în


funcţie de intervalurile scadenţelor;

• Stabilirea limitelor minime ale cotelor de lichiditate;

• Analiza GAP (agregat şi separat, pentru lei şi valute);

• Calculul lunar al anumitor cote de lichiditate.


Evoluţia raportului dintre activele lichide şi
datoriile clientelei (clienţi bancari şi nebancari):
Analiza lichidităţii activelor şi pasivelor:
Grup 2009
Mii Până la 3 Pana la 3 Între 3 şi Subtotal Între 1 şi Peste 5 Subtotal Total
RON zile luni 12 până 5 ani ani peste 12
luni la 12 luni luni
Total
active 13.079.967 4.332.391 8.136.372 25.548.730 11.518.280 32.335.765 43.854.045 69.402.775

Total
datorii 9.650.328 28.496.951 5.912.282 44.059.561 12.886.677 5.855.150 18.741.827 62.801.388
Net
3.429.639 (24.164.560) 2.224.090 (18.510.831) (1.368.397) 26.480.615 25.112.218 6.601.387

Grup 2008
Mii Până la 3 Pana la 3 Între 3 şi Subtotal Între 1 şi Peste 5 Subtotal Total
RON zile luni 12 până 5 ani ani peste 12
luni la 12 luni luni
Total
active 16.445.298 5.551.170 7.263.729 29.260.197 9.678.530 30.141.891 39.820.421 69.080.618

Total
datorii 15.547.475 20.804.057 8.591.255 44.942.787 11.032.560 6.750.543 17.783.103 62.725.890
Net
897.823 (15.252.887) (1.327.526) (15.682.590) (1.354.030) 23.391.348 22.037.318 6.354.728
Banca 2009
Mii Până la 3 Pana la 3 Între 3 şi Subtotal Între 1 şi Peste 5 Subtotal Total
RON zile luni 12 până 5 ani ani peste 12
luni la 12 luni luni
Total
active 11.818.058 4.841.532 6.508.263 23.167.853 9.875.004 31.484.020 41.359.024 64.526.877

Total
datorii 9.979.355 28.297.168 4.950.168 43.226.691 12.513.027 2.432.298 14.945.325 58.172.016
Net
1.838.703 (23.455.636) 1.558.095 (20.058.838) (2.638.023) 29.051.722 26.413.699 6.354.861

Banca 2008
Mii Până la 3 Pana la 3 Între 3 şi Subtotal Între 1 şi Peste 5 Subtotal Total
RON zile luni 12 până 5 ani ani peste 12
luni la 12 luni luni
Total
active 16.422.421 4.887.001 6.060.270 27.369.692 7.607.374 29.526.738 37.134.112 64.503.804

Total
datorii 15.380.543 20.160.667 7.729.634 43.270.844 8.989.850 6.360.839 15.350.689 58.621.533
Net
1.041.878 (15.273.666) (1.669.364) (15.901.152) (1.382.476) 23.165.899 21.783.423 5.882.271
Analiza datoriilor financiare în funcţie
de scadenţele contractuale
Grup 2009/2008
Mii Până la 3 Pana la 3 Între 3 şi Subtotal Între 1 şi Peste 5 Subtotal Total
RON zile luni 12 până 5 ani ani peste 12
luni la 12 luni luni
Total
dator 9.690.080 28.830.440 6.424.427 44.944.947 17.316.060 7.992.434 25.308.494 70.253.441
ii
Total
dator 15.402.690 20.240.611 8.742.771 44.386.072 14.344.078 9.882.456 24.226.534 68.612.606
ii

Banca 2009/2008
Mii Până la 3 Pana la 3 Între 3 şi Subtotal Între 1 şi Peste 5 Subtotal Total
RON zile luni 12 până 5 ani peste 12
luni la 12 luni ani luni
Total
dator 9.981.013 28.649.500 5.408.613 44.039.126 16.841.163 3.036.674 19.877.837 63.916.963
ii
Total
dator 15.424.852 20.331.347 8.248.482 44.004.681 11.879.733 9.353.999 21.233.732 65.238.413
ii
Analiza angajamentelor şi datoriilor contingente
în funcţie de scadenţele contractuale
Concluzii
• Managementul riscului de lichiditate este o problemă de
optimizare cu două variabile în relaţie directă (risc şi venit);

• Abordarea băncii este împarţită între managementul


lichidităţii pe termen scurt şi lichidităţii pe termen mediu şi
lung (lichiditate structurală);

• Nivelul lichidităţii imediate este monitorizat zilnic şi în mod


regulat se efectuează teste prin simularea descenării care
redau atât condiţiile normale cât şi condiţii nefavorabile ale
pieţei;

S-ar putea să vă placă și