Sunteți pe pagina 1din 2

CONEXITATE IN GRAFURI

Def: Fie graful G=(X, U). Numim lant o succesiune de varfuri L = {x1, x2, …, xp} cu propietatea ca
oricare doua varfuri succesive sunt adiacente, adica [x1, x2]  U, [x2, x3]  U, …, [xp-1, xp]  U.
Varfurile x1 si xp se numesc extremitatile lantului, iar numarul de muchii ce il compun se numeste
lungimea lantului.
Def: Daca varfurile x1, x2, …, xp sunt distincte doua cate doua, lantul se numeste lant elementar.
In caz contrar lantul se numeste neelementar.
Def: Daca intr-un lant, toate muchiile sunt diferite intre ele, lantul se numeste simplu, in caz contrar
lantul se numeste compus.
Def: Daca varfurile x1 si xp coincid lantul se numeste ciclu.
Daca un ciclu are o lungime para, el se numeste par, altfel impar
Def: Daca intr-un ciclu, toate varfurile sunt distincte intre ele, cu exceptia primului si ultimului
atunci ciclul se numeste ciclu elementar.
Def: Un graf se numeste conex daca oricare ar fi doua varfuri x si y, exista un lant ce le leaga.
Def: Fie graful G=(X, U). Un subgraf C = (X1, U1) al sau conex se numeste componenta conexa a
grafului G daca are in plus propietatea ca nu exista nici un lant in G sa lege un varf din X 1 cu un nod
din X – X1.
Teorema: Componentele conexe Xi ale unui graf genereaza o partitie a lui X, adica multimile Xi
au propietatile:
1. Xi  , pentru orice i  N
2. Xi  Xj  Xi  Xj =  , pentru orice i  N
U Xi  X
3. i N
Teorema: Un graf este conex numai si numai daca are o singura componenta conexa.
Def: Fie graful G=(X, U). Daca exista varfuri intre care exista mai mult de o muchie, graful este numit
multigraf.
Def: Fie graful G=(X, U). Daca exista un lant elementar care contine toate varfurile grafului, lantul se
numeste lant hamiltonian.
Def: Daca intr-un lant hamiltonian varful initial si varful final coincid lantul se numeste ciclu
hamiltonian iar despre graf spunem ca se numeste graf hamiltonian

Teorema: Kn (graful complet) este un graf hamiltonian

Def: Fie graful G=(X, U). Daca exista un lant care contine toate muchiile grafului o singura data
fiecare, lantul se numeste lant eulerian.
Def: Daca intr-un lant eulerian varful initial si varful final coincid lantul se numeste ciclu eulerian iar
despre graf spunem ca se numeste graf eulerian

Teorema: Un graf G fara varfuri izolate este eulerian daca si numai daca este conex si gradul fiecarui
varf este par.