Sunteți pe pagina 1din 12

Investeşte în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/161/2.1/G/138033

Conferinţa de lansare a proiectului


POSDRU/161/2.1/G/138033
„Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică
de succes (PRACT-IT)”

Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan - Coordonator al Domeniului Ştiinţe Economice


Structura
1. Prezentarea generală a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor

2. Rezultate anterioare privind stagiile de practică

3. Domeniile de practică propuse pentru stagiile de practică în proiectul


„Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes
(PRACT-IT)”

4. Parteneriat si perspective pentru proiectul „Creșterea oportunităților


de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”
1. Prezentarea generală a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor
• În prezent Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din
Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale
Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi
ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat,
învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de
recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

• 5 linii de studiu: romana, germana, maghiara, engleza şi franceză.

• 11 specializări nivel licenţă şi 27 specializări nivel.

• 4519 de studenţi nivel licenţă, 1919 de studenţi nivel masterat şi 87 de


doctoranzi (Anul 1, 2, 3).
1. Prezentarea generală a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor

• 221 de cadre didactice, atât în Cluj-Napoca, dar şi în cadrul extensiilor de la Sfântu


Gheorghe şi Sighetul Marmaţiei.

• Întregul proces este susţinut de o infrastructură modernă şi funcţională, realizată în


ultimii ani cu sprijinul Universităţii Babeş-Bolyai, concretizată concretizată în : 7
amfiteatre cu 1.350 de locuri ,10 săli curs cu 880 de locuri, 24 săli seminar cu
1040 de locuri, 59 laboratoare cu 1544 de locuri , 3 săli de lectură pentru
bibliotecă, cu 190 locuri, Aula FSEGA cu 454 de locuri.

Sursa : http://econ.ubbcluj.ro/n1.php?id_m=1&m=Prezentare#sthash.m0LbuSPM.dpuf
1. Prezentarea generală a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor

• Parteneriate cu universităţi din străinătate : ex. Universitatea din Caen (Franţa)


(Bănci şi pieţe de capital) şi cu Universitatea Carlo Cattaneo din Castellanza (Italia)
(International Business Management) dar si cu Universitati din spatiul germanofon.

• Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi


doctoranzilor : se concretizează în cărţi, studii şi articole publicate în edituri de
prestigiu, în reviste recunoscute ISI, indexate BDI sau CNCSIS.

Sursa : http://econ.ubbcluj.ro/n1.php?id_m=1&m=Prezentare#sthash.m0LbuSPM.dpuf
2. Rezultate anterioare privind stagiile de practică

Obiectiv Proiect
,,Convergenţa pregătirii
universitare cu viaţă
activă” : Dezvoltarea
abilitaţilor de munca ale
studenţilor în vederea integrării
cu succes pe piaţa muncii.

Tabel 1: Situaţia pe facultăţi


a studenţilor care au
promovat stagiile de
practică
3. Domeniile de practică propuse pentru stagiile de practică în proiectul
„Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes
(PRACT-IT)”

Domeniile de practică propuse pentru stagiile de practică în proiectul


„ Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-
IT”:
1. Specializarea Informatică Economică: Practică de programare
2. Specializarea Statistică şi Previziune Economică: Practică Statistică
3. Specializarea Marketing: Practică Comportamentul consumatorului
Cercetări de marketing
4. Specializarea Economie şi Afaceri Internaţionale, Economie Generală:
Practică Tranzacţii economice internaţionale, Studiu de caz asupra
dezvoltării economico-sociale
5. Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune: Practică –
contabilitate financiară
4. Parteneriat si perspective pentru proiectul „Creșterea oportunităților de
ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”

• Parteneriatul - este format prin colaborarea Universitatii cu o organizatie


tip Cluster care reuneste interesele urmatorilor actori: Firme, Organizatii
catalizator si Institutii de invatamant si cercetare;

Prin Parteneriat se are in vedere:


- asumarea unui angajament pe termen lung capabil sa asigure
relevanta actului de educatie;
-armonizarea abordarilor in ceea ce priveste Formarea, pentru o
cariera profesionala de succes;
-consolidarea relatiei cu mediul socio-economic prin ALUMNI care
ajung sa activeze in companiile si organizatiile de profil.
4. Parteneriat si perspective pentru proiectul „Creșterea oportunităților de
ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”

Proiectul isi propune atingerea urmatoarelor obiective specifice:

1.Organizarea de sesiuni de orientare profesionala pentru 450 de studenti prin


furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru asigurarea
competentelor personale necesare pentru insertia pe piata muncii;
2.Sprijinirea Parteneriatelor dintre Univ. si societati comerciale din domeniul
industriei IT&C, care au menirea de a creste gradul de corelare intre Oferta
Educationala si Nevoile practice ale angajatorilor;
3.Organizarea de programe de invatare la locul de munca pentru cei 450 de
studenti participanti in domeniile de practica propuse in societati comerciale
din domeniul IT&C.
4. Parteneriat si perspective pentru proiectul „Creșterea oportunităților de
ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”
Perspective:
• La nivel national, proiectul asigura indeplinirea obiectivului general
POSDRU, prin asigurarea oportunitatilor unui numar de 450 de persoane
din grupul tinta pentru incadrarea pe piata muncii;

• La nivelul Universitatii si al FSEGA este in derulare o actiune de colectare


de date de la Alumni, scopul institutional fiind de a alinia mai bine cerintele
pietei muncii cu oferta educationala;

•Optimizarea comunicarii si a legaturii dintre mediul academic si piata


muncii;

•Regandirea practicii de specialitate


4. Parteneriat si perspective pentru proiectul „Creșterea oportunităților de
ocupabilitate prin practică de succes (PRACT-IT)”
Perspective:

• Importanța creării celor 40 de conventii de practica prin care urmarim


imbunatatirea controlului activitatilor desfasurate in practica studenteasca
dar si intarirea relatiei parteneriale intre furnizorul de educatie si mediul
socio-economic;

• Analiza rezultatelor proiectului din perspectiva:


-instituției beneficiare (universitate, studenți, responsabili de practică,
tutori, echipa de implementare);
- a instituțiilor partenere (întreprinderi, agenţi economici, asociații
profesionale);
-a organismelor de monitorizare.
VĂ MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și