Sunteți pe pagina 1din 10

 

Metode de încercare pentru mixtura


asfaltică preparată la cald

 
STUDENT: GRAD ANDREI VASILE
AN II
MASTER IIT
1.Determinarea granulozității

Termeni și definiții

Granulozitatea- Fracțiunea de agregate pe sitele specificate, exprimată in procent cumulativ al


masei care trece prinacestesite.
Dimensiunea superioară a sitei, în milimetri(mm), a agregatelor mixture asfaltică conform
cerințelor din standardul referitor la material.
Compoziția mixturii asfaltice privind conținutul de bitum și granulozitatea agregatelor este un
important parametru de calitate. Standardul European pentru mixture asfaltice conține unele
cerințe referitoare la granulozitate.
Verificarea granulozității agregatelor din mixturile asfaltice este un instrument
importantvpentru un management al calității produsului.
Principiul metodei

Această metodă constă în separarea unui material în mai multe clase de


granulozitate de dimensiuni descrescătoare cu ajutorul unei serii de site.
Dimensiunile sitei si numarul de cerneri sunt alese în funcție de exactitatea
cerută.
Cernerea se poate realiza pe cale uscată și este o metodă alternativă, se poate
realiza pentru agregatele lipsite de anumite particule care se pot aglomera, cea
mai uzuală metodă este spălarea urmată de cernerea materialului.
Masele de granule ramase pe anumite site se raportează la masa inițială a
materialului.
Procentele cumulate ale trecerii pe ficare sită sunt prezentate sub formă
numerică și dacă este necesar sunb formă grafică.
Instrumente de măsurat :

Balanțele și greutățile, termometre, rigla de oțel,


statie de incercare dinamica la temperaturi joase
Mod de lucru

Încercarea trebuie să fie efectuată pe agregate conform EN 933-1.


În cazul în care este disponibil mai puțin material de încercat decăt cel
cerut de acest standard european, trebuie verificată cantitatea totală de
material disponibil.
2. Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase

Termeni și definiții

Pentru determinarea masei volumice aparente se aplica următoarele


definiții:

-masa volumică reală este masa pe unitate de volum fară goluri de aer
a unui material bituminous la o temperatură cunoscută
- masa volumică aparentă este masa pe unitate de volum, inclusive
golurile de aer a epruvetei la o temperatură cunoscută
Principiul metodei

Masa volumică aparentă a epruvetei bituminoase compactată intact


se determină plecând de la masa epruvetei și a volumului său. Masa
epruvetei este obținută prin cântărirea acesteia în stare uscată în aer.
Volumul epruvetei se obține plecând de la masa cântărită în aer și
masa cântărită în apă. În cazul metodei în stare uscată, masa în apă
este determinate fară tratament prealabil. Pentru metoda în stare
saturată cu suprafața uscată, epruveta este mai întai saturate cu apă,
după care suprafața saturate cu o piele de căprioară umedă. Pentru
metoda parafinată epruveta este etanșată înainte de a fi scufundată,
pentru ca apa să nu pătrundă în golurile acesteia. În cazul celei de-a
patra metode, volumul epruvetei se obține prin măsurarea
dimensiunilor.
3.Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase

Epruveta cilindrică ce urmează a fi încercată este adusă la temperatura


specificată, poziţionată în presa de încercare a compresiunii între suporturile
de încercare, încărcată diametral pe direcţia generatoarei cilindrului cu viteză
constantă de deplasare, până la rupere. Rezistenţa la tracţiune indirectă este
efortul de tracţiune maxim calculat pentru încărcarea maximă aplicată până la
rupere şi dimensiunile epruvetei
Aparatură

Presa de tip Marshall conform prEN 12697-34, sau un


aparat similar având capacitatea minimă recomandată de 28
kN şi care permite aplicarea pe epruvetele de încercare a
unei încărcari cu rată constantă de deformaţie de ( 50+-2)
mm/min, după o perioadă de tranziţie mai mică de 20% din
timpul de încărcare. Viteza de deformare trebuie menţinută
 Epruveta se supune efortului de compresiune. Se
aplică încărcarea diametrală în mod continuu, fără
Mod de încercare şoc, cu viteză constantă de deformație , după o
perioadă de tranziție mai mică de 20% față de timpul
de încărcare, până cănd este atinsă valoarea de vârf şi
Temperatura de încercare trebuie să fie cuprinsă în intervalul
se înregistrează valoarea de vârf a încărcării aplicate
5℃ și 25℃ cu o abatere medie de 2C
Ph, unde-i este indicate determinării. Se continuă
Temperatura de încercare standard recomandăØ este 5°C, aplicarea încercării pănă când epruveta se rupe. Se
pentru a obțne o linie de ruper la tracțiune indirect “corctă". înregistrează tipul ruperii, care este clasificat astfel:
Totuşi, la deteminarea rezistenței la tracțune Indirect o parte a
determinării sensibilității la apa, connform prEN 12697-12, se
recomandă o temperatură standard de de 25°C.  rupere la tracțiune - Epruveta se rupe de-a lungul
Se recomandă să se curețe și se ung tijele de ghidaj ale generatoarei, cu excepția unor mici secțiunl
dispozitivului de încercare. triunghiulare apropiate de suportul de încărcare.
Se aliniază epruveta pe suportul de încărcare inferior, astfel  deformație — Epruveta fără o linie clar vizibilă de
încât aceasta să fie încărcat diametral. rupere.
 mixt - Epruveta care prezintă o linie de rupere la
tracțiune limitată şi zone deformate mai în
apropierea suporturilor de încărcare.