Sunteți pe pagina 1din 3

CRED-

CRED- 2.1-
2.1- Profilul
Profilul absolventului și
absolventului și modalități
modalități de
de a
a contribui
contribui la
la structurarea
structurarea acestuia
acestuia pe
pe parcursul
parcursul orelor
orelor de
de limba
limba engleză
engleză

Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile sunt cele care formează profilul absolventului. Cele 8
competenţe cheie de atins, sunt urmărite la toate materiile şcolare, pe parcursul întregului an.
La limba engleză, pandemia şi trecerea în online ne-a oferit posibilitatea de a utiliza
competenţele digitale în foarte mare măsură. Am descoperit împreună cu elevii numeroase
aplicaţii (Kahoot, Baamboozle, Quizizz, Live Worksheets etc), videoclipuri YouTube, programe
(isondaje, surveynuts), platforme (Google Classroom, ASQ), bloguri (Blogger).
Competenţele antreprenoriale şi „a învăţa să înveţi” au şi ele o mare pondere odată cu
trecerea în online, deoarece elevul a fost pus în faţa situaţiei de a face faţă schimbării, de a lua
decizii cu privire la propria învăţare, de a-şi gestiona timpul eficient. Unii s-au descurcat de
minune, însă alţii au eşuat lamentabil.
Competenţele de comunicare în limba maternă şi modernă au putut fi dezvoltate prin
exprimarea de opinii, dialoguri, creare de prezentări cu videoclipuri, PPT, pe carton, etc.
Competenţele de matematică, ştiinţe şi tehnologii la orele de limba engleză sunt mai puţin
utilizate şi presupun mai mult manifestarea unor curiozităţi şi rezolvarea de probleme.
Competenţele sociale şi civice în raport cu pandemia au fost dezvoltate în mare măsură,
deoarece s-a pus accent pe modele pozitive, ajutorarea celor din comunitate, empatie,
compasiune. Tot pandemia ne-a adus mai aproape de muzee şi vizite virtuale care au ajutat la
dezvoltarea competenţelor de sensibilizare culturală.
Profesorul de limba engleză s-a situat pe o poziţie avantajată de cunoaşterea limbii online-
limba engleză, găsindu-şi cel mai repede echilibrul. Astfel, dacă profesorul este sigur pe el şi pe
ce are de făcut, beneficiarul principal este elevul.
CRED- 2.2.a Structura programei şcolare; 
competențele specifice
ca rezultate ale învățării

Programele în vigoare - noile programe- NU mai propun asimilarea


de conţinuturi gramaticale sau lexicale, ci vizează DEZVOLTAREA
COMPETENŢELOR SPECIFICE fiecărui an de studiu. Astfel, profesorul
urmăreşte să aibă ca rezultat al procesului de predare-învăţare
dezvoltarea competenţelor elevului prin antrenarea acestuia în
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE care apar în programa şcolară cu litere italice
sub fiecare competenţă specifică. Este de remarcat faptul că aceste
activităţi din programă NU SUNT OBLIGATORII şi sunt doar nişte
modele/exemple.
În programa şcolară, competenţele specifice sunt prezentate în
progresie de la un an de studiu la altul şi sunt profund racordate la
LUMEA ÎN CARE TRĂIM şi la INTERESELE elevilor.
CRED- 2.2.a Structura programei şcolare; 
competențele specifice
ca rezultate ale învățării

Domeniile de conţinut din tabelul de la sfârşitul fiecărui an de


studiu sprijină dezvoltarea de competenţe şi reprezintă baza de
operare a demersului didactic. Acestea sunt împărţite în 3
categorii:
- suporturi de învăţare
- sugestii de contexte de comunicare/vocabular
- gramatică funcţională.
 
Aceste domenii de conţinut sunt în strânsă corelare cu
competenţele specifice, însă demersul didactic propriu zis rămâne
la latitudinea profesorului, acesta ţinând cont de a pune în centru
ELEVUL cu nevoile, interesul, ritmul şi profilul său de formare.