Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT EDUCAŢIONAL

„DOR DE EMINESCU”

CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE ŞI DE INTERPRETARE ARTISTICĂ

destinat elevilor din ciclul gimnazial

Ediţia XX, 2019-2020

I. Categoria proiectului: CULTURAL-ARTISTICĂ

Tipul concursului: transcurricular (arii curriculare: Limbă şi comunicare. Arte)

Propunător:
Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György”,
Str. Gheorghe Doja, Nr. 11
Tg.-Mureş, judeţul Mureş
Tel./fax: 0365 / 882.754
E-mail: sgenerala2@yahoo.com

Coordonatori:
Prof.dr. Maria Kozak, inspector şcolar de Limba şi literatura română - Inspectoratul
Şcolar Judeţean Mureş
Prof.dr. Diana Niţulescu, inspector şcolar Educaţie permanentă – Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş
Prof. Corina Muntean, director-adjunct, Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György”,
Tg.-Mureş
Prof.dr. Laura-Alexandra Pui, profesor de Limba şi literatura română, Şcoala
Gimnazială „Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş

1
Colectivul de organizare:
Prof.dr. Laura-Alexandra Pui, profesor de Limba şi literatura română, Şcoala
Gimnazială „Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş
Prof.dr. Liliana Sabău, profesor de Limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială
„Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş
Prof. Mariana Diaconu, profesor de Limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială
„Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş
Prof. Ionescu Judit, profesor de Limba şi literatura română, Şcoala Gimnazială „Dr.
Bernády György”, Tg.-Mureş
Prof. Radu Pol, profesor de Muzică, Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György”,
Tg.-Mureş
Prof. Kádár Andrea, profesor de Limba şi literatura maghiară, Şcoala Gimnazială
„Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş
Prof. Alina Moldovan, profesor de Biologie, Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády
György”, Tg.-Mureş
Prof. Andreea Togănel, profesor de Limba şi literatura română, Liceul Tehnologic
„Avram Iancu”, Tg.-Mureş
Victoria Oltean, bibliotecar - Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş
Partener:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş

MOTTO:

„Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte
suflet.” (Fănuş Neagu)

ARGUMENT

Proiectul educaţional „Dor de Eminescu” îşi propune să accentueze, în


conştiinţa elevilor din ciclul gimnazial, ideea de identitate culturală românească, prin
intermediul deschiderii unui orizont cognitiv necesar în acest sens. Astfel, cunoaşterea
creaţiei eminesciene, prin împletirea mijloacelor oferite de cele două arte, literatura şi
muzica, reprezintă o condiţie primordială.

Dacă la nivel liceal, creaţia eminesciană ocupă un loc de cinste în timpul şi în


sufletul elevilor, acest proiect îşi propune să aşeze CUVÂNTUL poetului Mihai
Eminescu decisiv şi definitiv în conştiinţa elevilor ce aparţin unui timp mai fraged.

2
Astfel, „locuirea” în lume a fiinţei, prin cuvântul eminescian, poate deveni realitate,
încă din clasele gimnaziale.

Scopul proiectului: valorizarea, în cadrul unui context cultural, a limbajului literar


şi muzical, în vederea formării şi modelării personalităţii elevilor, având ca sursă de
inspiraţie creaţiile Poetului Naţional.

Obiective specifice:
- valorificarea inteligenţelor multiple (verbală/lingvistică, muzicală, interpersonală);
- aprofundarea creaţiilor lirice;
- stimularea creativităţii;
- încurajarea performanţelor artistice;
- dezvoltarea competenţelor de interpretare şi de reflecţie.

Grupul ţintă:
- elevi din învăţământul gimnazial al şcolilor din judeţul Mureş;
- cadre didactice.

II. REGULAMENTUL DE PARTICIPARE


A. SECŢIUNILE CONCURSULUI
I. Creaţie literară.
II. Istorie literară.
III. Interpretare muzicală (vocală şi/sau instrumentală, având drept pretext
şi/sau suport textual o creaţie din lirica eminesciană).

Bibliografie pentru secţiunea II:


George Călinescu, „Opera lui Mihai Eminescu”
George Călinescu, „Viaţa lui Mihai Eminescu”
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, „Eminescu – cultură şi creaţie”
Elena Tacciu, „Eminescu. Poezia elementelor”
Nicolae Manolescu, „Istoria critică a literaturii române”

3
Dumitru Vatamaniuc, „Eminescu”
Vladimir Streinu, „Studii eminesciene”
Edgar Papu, „Poezia lui Eminescu”

B. NIVELURILE CONCURSULUI
- nivelul I: clasele a V-a şi a VI-a;
- nivelul II: clasele a VII-a şi a VIII-a

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE
1. Din fiecare unitate şcolară pot participa cel mult două echipaje. Fiecare echipaj va
fi alcătuit din 3-4 elevi, sub coordonarea unuia sau mai multor profesori din cadrul
şcolii.
2. Pentru secţiunea I, echipajele vor primi câteva cuvinte-cheie sau construcţii verbale
pe care le vor include în creaţii proprii, dezvoltate pe o temă dată în momentul
concursului.
3. La secţiunea II, participanţii vor avea în vedere informaţiile cuprinse în
bibliografia stabilită de organizatorii concursului.
4. Pentru secţiunea III, participanţii vor pregăti, sub îndrumarea profesorului
coordonator /profesorilor coordonatori, o piesă muzicală având drept inspiraţie şi/sau
suport textual, o creaţie din lirica lui Mihai Eminescu. Piesa va fi interpretată vocal
şi/sau instrumental.

D. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR
Înscrierea echipajelor se poate face până la data de 10 decembrie 2019 (ora 13), prin
completarea şi expedierea fişei de înscriere din Anexa 1, de către cadrul didactic / un
cadru didactic coordonator. Fişa de înscriere se va trimite, în format electronic, la
adresa: puilaura77@gmail.com – persoană de contact: prof. Laura-Alexandra Pui.

E. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Data: joi, 16 ianuarie, 2020
4
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş
Deschiderea: ora 13:00
Organizatorii asigură spaţiul şi suportul tehnic (PC, amplificator, boxe).

F. Criteriile de evaluare
Secţiunea I
- abordarea originală, creativă, reflexivă a temei propuse;
- integrarea adecvată a cuvintelor-cheie / construcţiilor verbale în creaţiile personale;
- expresivitatea limbajului şi coerenţa ideilor;
- respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie.
Secţiunea II
- valorificarea informaţiei ştiinţifice;
- corectitudinea şi coerenţa exprimării.
Secţiunea III
- tehnică vocală şi/sau instrumentală;
- prezenţă scenică.

G. PREMIEREA:
1. JURIUL va fi format din cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale
„Dr. Bernády György”, Tg.-Mureş, dar şi din alte unităţi şcolare din judeţul Mureş.

2. PREMII:
Se acordă premii pentru fiecare nivel de studiu.
Se acordă câte un premiu I, II şi III / Secţiune.
Se acordă 3 menţiuni / Secţiune.
Se acordă 3 premii speciale / Echipaje.
Se acordă două premii speciale ale juriului: 1 premiu special / echipaje şi 1
premiu special / concurent, indiferent de secţiune.
Se acordă fiecărui elev din cadrul echipajelor câte o diplomă de participare.

H. EVALUAREA EXTERNĂ A CONCURSULUI


Promovarea concursului şi a rezultatelor acestuia se va face prin intermediul site-ului
ISJ Mureş şi prin intermediul presei mureşene.