Sunteți pe pagina 1din 14

DRÎMBӐ VIOLETA MIHAELA

SCOALA GIMNAZIALA „PETRE MIRONESCU” -MERA


GRUPA MARE

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATӐ “DE VORBӐ CU TOAMNA”

“CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

PROPUNĂTOARE: DRÎMBĂ VIOLETA MIHAELA


GRĂDINIȚA MERA
Proiect de activitate integrată
Grupa: mare „Albinutelor”
Tema: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Subtema: ,,Toamna, anotimpul bogăţiei şi al bucuriei”
Tema zilei: ,, De vorbă cu toamna”
Tipul de activitate: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi
Forma de realizare: Activitate integrată
Activităţi de învăţare: Activităţi liber alese(ALA 1);
Domeniul Limbă şi comunicare(DLC);
Domeniul estetic şi creativ(DEC).
Activități de relaxare și recreere: ALA 2
Durata: o zi
Locul desfăşurării: Sala de grupă
Scopul:
 Consolidarea deprinderii de a formula propoziţii corecte din punct de vedere
gramatical, de a stabili numărul de cuvinte din propoziţie precum şi numărul silabelor
din cuvinte;
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Consolidarea priceperii şi deprinderii de a realiza o lucrare plastică;
 Dezvoltarea memoriei muzicale, a imaginaţiei, a auzului fonematic precum şi a
atenţiei voluntare a preşcolarilor.
1. Activităţi de dezvoltare personală(ADP):
 Întâlnirea de dimineaţă: · ,,De vorbă cu toamna”- impresii despre anotimpul
toamna, salutul, completarea calendarului naturii, prezenţa.
 ,, Murdărel” – moment formare deprinderi de igienă
 Rutine: - Sosirea copiilor (deprinderi de autonomie)
- Toaleta: igiena (deprinderi igienico-sanitare)
- Micul-dejun (deprinderi de autoservire, ordine şi disciplină)
- Ne pregătim pentru activităţi
 Gustarea
Inainte de gustare copiii merg sa se spele pe maini:
Bat din palme: clap, clap, clap
Din picioare: trap,trap,trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre baie noi pornim.
 Tranziţii: Jocuri muzicale „Plecarea păsărelelor”;
 Activităţi alese: (ALA 1)
Centre de interes:
Biblioteca: ,, Sarbatoarea frunzelor”, de Calin Gruia- lectura educatoarei
Obiective propuse:
a) Cognitiv-informaţionale: Să urmărească linia poveştii, reţinând desfăşurarea
evenimentelor în succesiunea lor logică, pe baza ilustraţiilor prezentate;
b) Psiho-motorii : Să participe activ la activitate;
c) Afective : Să îndrăgească anotimpul toamna şi să aprecieze multitudinea de
elemente, culori.
Ştiinţă: - ,,Facem buchete de flori pentru cei dragi” (grupare după criterii cunoscute:
culoare, lungimea cozii, flori înflorite sau îmbobocite); - ,, Cine știe mai bine”- Fişe
individuale, formare perechi după diferite criterii.
Obiective propuse:
a) Cognitiv-informaţionale: Să înveţe să facă buchete de flori, prin selectarea şi
asortarea lor după culori; Să discrimineze culori, dimensiuni şi să formeze
perechi între elementele mulţimilor date.
b) Psiho - motorii : Să participe activ la activitate.
c) Afective : · Să înveţe să ofere flori celor dragi ·
Artă: ,,Vaza cu crizanteme”- decupare, răsucire, lipire
Obiective propuse:
a) Cognitiv-informaţionale: Să realizeze lucrări practice din diferite materiale,
combinându-le între ele; să realizeze lucrări originale, manifestând
creativitate;
b) Afective: să aprecieze lucrarea proprie dar şi pe ale colegilor; să propună
posibilităţi de valorificare a lucrărilor proprii şi ale colegilor prin oferirea
celor dragi sau prin expunerea acestora în cadrul unor expoziţii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, activitatea în
grup, analiza, sinteza, jocul, întrecerea. Mijloace de realizare: planşe cu anotimpul
toamna, obiecte, jetoane, imagini cu elemente specifice anotimpului toamna, cifre,
stimulente, fişe de lucru, foarfece, lipici, hârtie colorată, bloc desen, flori naturale în vază,
CD cu muzică relaxantă.
Forma de organizare: frontal, pe grupuri;
Bibliografie:
1. Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică,
Bucureşti, 2008
2. Culea, Laurenţia- Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008 3. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., 2008

2. Activităţi pe domenii experenţiale (ADE): ·


Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC): Subiectul: ,,Spune ceva despre…”
Mijloc de realizare: Joc didactic
Obiective operaţionale:
 O1: Să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
 O2: Să precizeze din câte cuvinte este alcătuită propoziţia enunţată;
 O3: Să despartă cuvinte în silabe, utilizând bătaia din palme;
 O4: Să numere silabele din cuvintele respective;
 O5: Să aleagă cifra care corespunde numărului de silabe.
Sarcina didactică:
 formularea unor propoziţii despre diferite obiecte, imagini, jucării; · numărarea
cuvintelor din propoziţie şi a silabelor din cuvinte; ·
 educarea creativităţii şi plasticităţii limbajului;
Regula jocului: Educatoarea numeşte un copil care alege un obiect (jeton, imagine)
reprezentativ pentru anotimpul toamna, formulează o propoziţie despre acesta, spune câte
cuvinte are propoziţia, desparte în silabe cuvintele precizate de educatoare şi spune câte silabe au
cuvintele respective, alege cifra care corespunde numărului de silabe.
Elemente de joc: Mişcarea, aplauzele, surpriza, recompensele.
Domeniul Estetic şi Creativ(DEC): Subiectul: ,,Toamnă, toamnă harnică”
Tipul activităţii: formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi
Mijloc de realizare: Educaţie muzicală
Obiective operaţionale:
 O1: Să interpreteze cântecele despre toamnă învăţate, respectând linia melodică,
ritmul, dozarea respiraţiei, pronunţarea clară a textului muzical;
 O2: Să realizeze concordanţa între imagine, textul cântecului şi mişcările
sugerate de textul muzical.
SCENARIUL ZILEI
La întâlnirea de dimineaţă copiii se aşează în semicerc, pentru a se putea vedea mai bine
şi a relaţiona în bune condiţii si vor audia un vals de toamnă. Pe fondul muzical asigurat, vom
discuta despre toamnă. Vor fi ascultate mai multe impresii exprimate de copii .
Vor fi recitate versurile:
“Dimineaţa a sosit
La grădiniță am venit,
În semicerc ne aşezăm,
Cu toţi să ne salutăm.”
Salutul porneşte de la educatoare: „Bună dimineaţa, prieteni ai toamnei!”. Copiii se
prezintă spunându-şi numele la care asociază un element de toamnă (ex: Andra, crizantemă).
După salut vor rosti versurile:
În fiecare dimineață
Avem gândul bun pe față
Către soare să privim
Iubire să dăruim
De gând rău să ne ferim
S-adunăm doar bucurie
Și-n lume s-o răspândim
Și-atunci orișice copil
În fiecare dimineață
Avem gândul bun pe față.
După salut vor urma discuţiile de grup care cuprind:
* Realizarea prezenței;
* Împărtăşirea cu ceilalţi: O fetiţă prezintă copiilor un desen cu aspecte de toamnă. Având în
vedere că tema zilei este: ,,De vorbă cu toamna” vor comenta desenul, scoţând în evidenţă faptul
că toamna este anotimpul hărniciei, al bogăţiei şi al culorilor. Se va discuta despre vremea din
dimineaţa respectivă, despre cum au venit îmbrăcaţi la grădiniţă, vor completa calendarul naturii.
Copiii sunt solicitaţi să menţioneze ziua, luna, anul.
* Educatoarea solicită copiii, să numere câte fete şi câţi băieţi sunt prezenţi si sa completeze la
panou.
*Noutatea zilei:
,,Pentru că vă place atat de mult anotimpul toamna, v-am pregătit o surpriză:
prezentarea musafirilor si a Zanei Toamna.
Educatoarea prezinta musafirii si pe păpuşa,,Zâna Toamna” care aduce cu ea un coşuleţ.
Copiii o privesc, o recunosc după costumaţie. Educatoarea le spune că,,Zâna Toamna”
doreşte să stea la ei toată ziua şi să asiste la activităţile pe care le vor desfăşura copiii.
Din coşuleţ, educatoarea scoate un plic şi le citeşte copiilor mai multe activităţi care îi
plac Toamnei şi pe care urmează să le desfăşoare. Astfel mai întâi vor juca un joc, apoi la
centrul ,,Biblioteca”vor putea asculta o povestire despre toamnă, la centrul ,,Ştiinţă”vor face
buchete de flori şi vor rezolva fişe iar la centrul ,,Artă” vor realiza vaza cu crizanteme”.
Pe melodie cunoscută despre toamnă, copiii se aseaza la masa de lucru şi vor începe
activităţile,în ordinea anunţată de educatoare.
Tranziţie: ,,Plecarea păsărelelor”

ACTIVITATEA PE CENTRE DE INTERES


Împreună cu copiii vom vizita centrele de interes şi vom descrie materialele pe care le
vom utiliza.
Copiii se grupează la centre, corespunzător ecusoanelor extrase din cosul toamnei,
grupandu-se in trei echipe: echipa legumelor, echipa fructelor si echipa frunzelor. Se vor aseza la
centre corespunzator ecusoanelor purtate. ,,Zâna Toamnă” şi educatoarea îi anunţă pe copii că
doresc să le spună celor care sunt la centrul ,,Biblioteca” o poveste, în timp ce copiii de la centrul
,,Artă” vor lipi vaza cu crizanteme iar ce de la centrul ,,Ştiinţă” vor pregăti pentru ea buchete de
flori, după criterii alese de copii, la sugestia educatoarei (culoarea florilor, lungimea cozii,
îmbobocite sau înflorite) şi vor realiza cerinţele fişei de lucru.. După trecerea în revistă a tuturor
centrelor, se face precizarea că toţi copiii se vor roti pe la aceste centre în funcţie de interesul lor,
dar la ,,Artă” şi ,,Ştiinţă” va trebui să lucreze fiecare copil. ,,Zâna Toamnă” împreună cu
educatoarea urmăresc modul în care fiecare copil lucrează pe centre, îi vor aprecia împreună pe
cei mai activi.
Tranziţie: Joc cu text şi cânt: ,,Bate vântul frunzele

ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENŢIALE

Nr. Etapele
Conținutul științific Metode Mijloace Evaluare
crt. activității
1. Moment Sala de grupă va fi aerisită, Conversaţia Observarea
oganizatoric mobilierul aşezat în formă de comportamentu-
semicerc în prima parte a activităţii lui copiilor,
iar în partea a doua copiii se vor disponibilitatea
aşeza la cele trei grupuri de de a se încadra
măsuţe. Copii vor intra organizat în cerinţele
în sala de grupă şi vor ocupa formulate
locurile
2. Captarea Pe fondul muzical asigurat de Surpriza Casetofon, Proba orală:
atenţiei interpretarea unor cântece despre Conversaţia CD Recunoaşterea
toamnă, educatoarea va introduce şi denumirea
în sala de grupă o păpuşă unor
costumată în ,,Zâna Toamna”şi un caracteristici
coşuleţ cu mai multe obiecte, ale anotimpului
elemente, jetoane cu imagini toamna.
specifice toamnei. ,,- Copii, cine a
venit astăzi la noi?
3. Comunicare Copiii împreună cu educatoarea Observaţia Coşul Probă orală:
a descoperă o parte din darurile Conversaţia toamnei Enumerarea
obiectivelor aduse de ,,Zâna Toamna” . Jetoane, unor aspecte
şi a temei Educatoarea anunţă copiii că vor cifre caracteristice
activităţii juca jocul,,Spune ceva despre…” , anotimpului
şi apoi vor cânta cântece despre toamna
toamnă. ,,Zâna Toamnă” va asista
la toate activităţile copiilor, pe
parcursul întregii zile.
Reactuali- Cosul cu jetoane va fi asezat pe Conversaţia Evaluarea
zarea masa,iar copii vor ua cate un jeton. capacitatii de
cunoştinţe- După audierea fragmentului copiii receptare a
lor vor fi întrebaţi ce sentimente au în indicatiilor
dobândite urma audierii muzicii şi se va purta educatoarei
anterior un dialog în care vor vor trebui să
spună ce ştiu despre toamnă.
5. Prezentarea DLC. Educatoarea explică copiilor Explicaţia Jetoane, Probă orală:
conţinutului sarcina şi regulile jocului ,,Spune Demonstraţi obiecte, Formulare de
şi dirijarea ceva despre…”: un copil desemnat a Exercitiul cifre propoziţii,
învăţării va alege un obiect (jeton) adus de Intrecerea stabilirea
prin Zâna Toamnă, va spune ceva numărului de
abordarea despre el (formulare propoziţie), va cuvinte,
integrată a spune câte cuvinte are propoziţia, despărţirea
conţinutu- va despărţi în silabe un cuvânt ales unui cuvânt în
rilor de educatoare şi va alege cifra care silabe, alegerea
corespunde numărului de cuvinte cifrei care
pe care le are propoziţia corespunde
respectivă. Executarea jocului de numărului de
probă: Este solicitat un copil care cuvinte.
să extragă o imagine, să formuleze
o propoziţie, să numere cuvintele
din propoziţie, să aleagă cifra
corespunzătoare numărului de
cuvinte. Pentru executarea acestei
sarcini se vor antrena 2 -3 copii.
Executarea jocului propriu-zis
După ce copiii au înţeles regulile
jocului se trece la executarea
jocului propriu-zis. Răspunsurile
corecte ale copiilor vor fi
recompensate cu aplauze. După
acelaşi model se va continua jocul
până la epuizarea imaginilor şi în
limita timpului afectat acestui
moment al zilei. Răspunsurile
corecte sunt aplaudate. Se va
urmări formularea unor propoziţii
corecte din punct de vedere
gramatical, originale. Pe tot
parcursul jocului sunt antrenaţi toţi
copiii să răspundă. Ei vor fi
încurajaţi să participe la activitate,
pentru ca la final echipa din care
face parte , după ecuson, să fie
recompensată la final.
6. Obţinerea Complicarea jocului: Copiii vor fi Exerciţiul Jetoane, Probă practică:
performanţei împărţiţi în trei echipe: echipa Întrecerea cifre Coli interpretarea
si legumelor, a fructelor şi a desen, melodiilor,
asigurarea frunzelor. Sarcina 1: Educatoarea hârtie respectarea
feedback- le va arăta copiilor din prima colorată, liniei melodice,
ului echipă un jeton cu o cifră(până la lipici, a ritmului,
5). Echipa legumelor va trebui să foarfec, fisa executarea
formuleze o propoziţie care are tot de lucru corectă a
atâtea cuvinte cât arată cifra. individuală, mişcărilor
Sarcina 2: Educatoarea va formula carioca
o propoziţie incompletă, va arăta o flori
cifră iar copiii din echipa fructelor naturale în
trebuie să adauge tot atâtea cuvinte vază, alte
cât arată cifra pentru a completa flori care se
propoziţia. Sarcina 3: Educatoarea vor folosi la
va rosti un cuvânt iar copiii din confecţiona
echipa frunzelor trebuie să-l rea
despartă în silabe şi să arate cifra buchetelor
corespunzătoare numărului de
silabe. Se fac aprecieri generale şi
individuale cu privire la modul de
participare al copiilor la activitate.
Tranzitie: ,,Bate vântul frunzele”
Acest recitativ face trecerea către
activitatea de educaţie muzicală
DEC: În continuare, educatoarea
împreună cu ,,Zâna Toamnă” le
prezinta copiilor cantecul pe care il
vor invata: “Am privit spre cer” şi
vor repeta jocul cu text şi cânt
“Vrăbiuţa”.
Pentru a avea o activitate cât mai
reuşită va trebui să facem mai
întâi câteva exerciţii de cultură
vocală .
Exerciţii de respiraţie:
a)”Suflăm frunza care cade din
copac”-se trage aer în piept, apoi
suflăm uşor spre o frunză
imaginară- de două ori;
b)”Umflăm baloane colorate”-se
trage aer adânc în piept şi-l suflăm
puternic afară printr-o singură
expiraţie- de două ori;
Exerciţii de dicţie:
„Nas,bas, contrabas.
Rac, pac într-un lac,
Par rar sub mărar”.
Exerciţii melodice:
a)de incălzire a vocii- se foloseşte
silaba neutră “la”pe un fragment
din cântecul ce va fi învăţat:

La,la,la,la,la,la la
La, la, la la, la, la
1.După ce s-au executat exerciţiile,
voi prezenta la retroproiector
cântecul ce va fi învătat timp în
care copiii vor asculta cu atenţie.
După audiţie se va purta o scurtă
discuţie legată de impresia
artistică, stări emoţionale,apoi se
analizează textul prin formularea
unor idei principale, se explică
cuvintele necunoscute.
2.Se va trece la învăţarea textului
pa fragmente logice .
3.După însuşirea textului se face
familiarizarea melodică, moment în
care copiii vor cânta linia melodică
a cântecului fără text, folosind
diferite silabe neutre (ma, la,
mi,etc.) . Se va trece apoi la
intonarea cântecului folosind textul
învăţat.
4.Obţinerea performanţei- se
realizează prin interpretarea
căntecului, cu toată grupa de
copii, urmând apoi a se interpreta
cântecul de către câţiva
copii,individual sau pe grupuri
evaluarea calităţii interpretării lor
făcându-se de către ceilalţi copii.
După ce au învăţat cântecul, se
trece la partea a doua a ctivitătii
printr-o ghicitoare:
„Este supărată foc
Că s-a rupt crengu-ţa-n joc .
Cine s-a dat huţa- huţa?”-
Vrăbiuţa!
După aceste versuri voi face jocul
de probă, urmând apoi să se
realizeze jocul şi de către copii.
7. Evaluare Amenajarea unei expoziţii cu Turul Evaluare
lucrările copiilor (vaza cu galeriei practic-
crizanteme); Aprecierea aplicativă
Aprecierea rezultatelor fişelor de Autoaprecier frontală
lucru aplicate; ea
Autoaprecieri şi aprecieri ale
copiilor referitoare la activităţile
desfăşurate de ei si de intreaga
grupa.

3. Activitati de relaxare si recreere: ALA 2


Activitatea se va încheia cu sceneta “În pădure”.
Scopul:
 Dezvoltarea capacității copilului de a interacționa eficient, de a empatiza cu cei din jur ,
de a exprima adecvat emoții variate.
 Formarea simtului estetic si a atitudinii estetice – de a valorifica creatia artistica a sa si a
colegilor.
Obiective operationale:
 Sa redea fidel textul;
 Sa-si adapteze vorbirea la diferite situatii de comunicare dialogata;
 Sa exprime trairile personajelor prin dialog si miscare scenica;
 Sa utilizeze intonatia adecvata personajului in exprimarea artistica;
 Sa exprime prin miscare starea sufleteasca exprimata de cantece.

Evaluare
 Amenajarea unei expoziţii cu lucrările copiilor( vaza cu crizanteme);

 Aprecierea rezultatelor fişelor de lucru aplicate;

 Oferirea buchetelor de flori realizate musafirilor la alegerea copiilor;

 Autoaprecieri şi aprecieri ale copiilor referitoare la activităţile desfăşurate de ei si


de intreaga grupa.

 Turul galeriei ;Aprecierea ;Autoaprecierea ;Evaluare practic-aplicativă


frontală ,,De vorbă cu toamna” ;

 Biblioteca: ,,Poveste de toamnă de Titel Constantinescu ;Ştiinţă: ,,Facem


bucheţele de flori” Fişa individuală ARTA: Vaza cu crizanteme

 Proiect de activitate integrată DLC: ,,Spune ceva despre…!” DEC: ,,Amprivit


spre cer” Educaţie muzicală; Joc didactic ;

 Sceneta „În pădure”


Anexe:
Murdărel
autor Aurora Luchian

Voi îl ştiţi pe Murdărel,


Neîngrijitul prichindel?
Dragilor, încă nu-l ştiţi?
Eu vă rog, să îl priviţi!

Păr vâlvoi, nepieptănat,


Pe faţă e tot pătat!
Unghiile lungi, murdare,
Pe haine numai mâncare!

-Murdărel, râde Rodica,


Mai curată e pisica!
Ori rozaliul purcel,
Nu vrei să te speli niţel?

-Apă?! spune încruntat,


Nu vezi că nu a plouat?
Iar eu fac economie,
E criză, fir-ar să fie!

Pe la prânz, noroc de-un nor,


Scutura stropii uşor.
Toţi puştanii sar pe el:
-Treci în ploaie Murdărel!

Ţipă şi se zvârcoleşte,
Zici că lumea se sfârşeşte!
Curg şiroaiele pe el,
-Gata-i duşul, Murdărel!

Doamne, cât e de frumos,


Şi curat de sus în jos!
Derutat, un mititel:
-Ăsta nu e Murdărel!
SARBATOAREA FRUNZELOR
De Calin Gruia
Pana in anul acesta, Madalina n-a avut nici un copac.Unul care sa fie numai al ei.Dar in
primavara i-a adus cineva un pui de cires si i-a spus:
-Pune-l in pamant si sa ai grija de el. Candva o sa aiba cirese mari si dulci.
Si Madalina , una doua se ducea sa vada ce face ciresul ,sa-l intrebe daca are nevoie de apa
si daca nu cumva l-au suparat vrabiile……
In felul acesta a trecut primavara , vara si apoi a venit toamna .Madalina a mers la
gradinita.Din cauza aceasta fetita a uitat cam o saptamana de puiul de cires.
Intr-o dupa-amiaza cand s-a oprit langa el, l-a gasit schimbat. Toamna ii zugravise
frunzele cu cerneluri rosii cu putin argint si cu cativa pistrui de rugina. Ba chiar si cu acuarele
liliachii. Nici o frunza nu semana cu cealalta. Madalina a vrut sa mangaie puiul de cires si, vai!
Cateva frunze se desprinsera si cazura peste pantofii ei cu catarame de arama. In fundul gradinii
se vedea caisul. Nu mai avea nici-o frunza.
-Nu , toamna haina si rea! De puiul de cires sa nu te atingi!
Dar nici nu sfarsi bine vorbele ca din frunzele cazute pe jos , din lumina soarelui din
scorburile intunecate ale nucilor, din cativa nori rotofei si din ramurile galbui ale rachitei se
intruchipa o femeie nespus de frumoasa , cu privirea blinda, cu par mandru , lung pana in
pamant.margele de macies la gat , cu struguri in coc si cu strai nemaipomenit de frumos.
- Vai ce vorbe ai rostit , Madalina! Nu ma asteptam de la tine…
-Cat esti de frumoasa , marita zana ! Sunt suparata pe toamna.
-De ce?
- Din pricina ciresului meu.
-Eu sunt Toamna!....
-Nu vreau sa-i cada frunzele, nu vreau sa ramana urat . Ce-ti fac copacii de ce le iei
frunzele?
Cateva nuci si cateva mere cazura din poala zanei. Madalina le ridica de jos si voi sa le puna la
loc.
-Sunt ale tale fetito. Si mai poftim, am de unde da.
-Dar cu frunzele ce faci , marita zana? De ce le colorezi si apoi le scuturi?
-Asa e mai frumos . E o sarbatoare a frunzelor. Nu o gasesti minunata? Vantul le poarta
pe sus si ele viseaza sa se prefaca in pasari.
Si cum rosti vorbele acestea , Madalina n-o mai vazu pe zana Toamna cu chip de femeie
frumoasa, ci doar auzi printre copaci o soapta si un cantec abia inganat. Nu mult dupa aceea
trecu un vant nebunesc si-i scutura toate frunzele puiului de cires. Madalina ofta ca la o
despartire de cineva drag.
-Dar copacii ? Intreba Madalina.
-Copacii se odihnesc si apoi dorm , si cat bat ploile reci si ninsorile iernii ei viseaza
flori si albine. Ai vrea poate ca pomul tau sa nu se odihneasca de loc? Sa nu prinda puteri? Sa
ramana pitic? Daca doresti lucrul acesta , mie nu mi-e greu .
-Nu! Nu! raspunse Madalina . Sa se odihneacsa si puiul de cires si sa creasca.

S-ar putea să vă placă și