Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de specialitate

Agenția de turism „SIRIUS”


Argument
Turismul favorizează îmbogăţirea orizontului cultural, informaţional, atât pentru turişti, cât
şi pentru populaţia locală. “Materia primă” a industriei turismului, resursele naturale şi
antropice, se vor transforma în “produse turistice” numai printr-un consum efectiv de muncă
vie, înglobată în prestaţiile de servicii turistice. Pornind de la această idee, proiectul îşi propune
o abordare a noţiunilor de turism, turist şi produs turistic. Proiectul este structurat pe patru
capitole: capitolul I, turismul ca activitate economico socială vorbeşte despre modul în care a
apărut această noţiune si dezvoltarea a cestuia de-alungul timpului;
capitolul II, agenţia de turism, verigă importantă înproducerea şi comercializarea produselor
turistice, facereferire la agenţia “Sirius” prezentând totodată si ofertele acesteia;
capitolul III, produsul turistic, ne prezintă circuitulintern propus clienţilor de către agenţia “Siriu
s” :Ploiesti-Brasov-Sibiu-Tg.Mures-Piatra-Neamt-Bacau-Vrancea- Buzau-Ploiesti
Prin conținutul lucrării am urmărit evidențierea competenţelor ce trebuie dobândite de către 
elevi pe parcursul anilor de pregătire profesională, nivelul 3 de calificare :-tipologia agenţiei de
turism
- organizarea agenţiei de turism
- organizarea resurselor umane
- politici si strategii pentru dezvoltarea agenţiei de turism la întocmirea lucrării am folosit un
bogat şi diversificat material bibliografic, dar şi cunoştinţele dobândite în stagiile depregătire
practică realizate la agenţiile de turism din oraşul nostru.Am urmărit întocmirea proiectului cu
termini de specialitate, în acord cu cerinţele tot mai exigente ale economiei pe piaţă şi
concurenţei de pe piaţa turstică.
Capitolul I
Turismul activitate economico-socială

În capitolul I, am vorbit despre turism și importanța acestuia în lumea economico-socială.


Turismul reprezintă astazi, prin conținutul și rolul său componenta de primă importanță a vieții
economice și sociale pentru un număr tot mai mare de țări ale lumii. Prin vastul potențial uman și
material pe care îl antrenează în desfășurarea sa, ca și prin efectele benefice asupra domeniilor de
interferență, turismul acționează ca un factor stimulator al progresului, al dezvoltării.
Capitolul II Agenția de turism veriga importanța în producerea și
comercializarea produselor turistice
În al doilea capitol am prezentat ageția de turism, depratamentele, birourile și oferta agenției de
turism SIRIUS.
Activitatea de turism "SC.Sirius.SRL" este o activitate complexa prin care se organizează, se
oferă și se comercializeză produse turistice /pachete turistice /serviciile acesteia.
Membra a celor mai prestigioase asociaţii naţionale şi internaţionale de profil - ANAT,IATA-
SC.Sirius.SRL este o agenţie de prestigiu care oferă turistilor săi servicii complexe legate de
petrecerea vacanţei: excursii în ţară şi străinatate, de grup sau individuale, rezervări de bilete
detransport (avion, autocar, tren), rezervari la hoteluri, obţinerea de vize turistice, ghizi
specializaţi, inchiriere de maşini.
Activitatea agenției se realizează la nivelul unor birouri, oficii și secții specializate în realizarea
fiecarei operațiuni tehnice. Astfel, în cadrul agentiei "SC.Sirius.SRL" se disting urmatoarele
birouri:
 1.Biroul secretariat
 2.Biroul dezvoltare
 3.Biroul transporturi este organizat pe două secții cu atribute specifice:
 a) sectia contracte
 b) sectia materiala
 Biroul trafic accesoriu
 Biroul tarife si documentare
 Biroul publicitate
Pe plan național agenția Sirius vă oferă: 
*sejururi pe litoralul Mării Negre: -Stațiunea Costinești-Hotel Regal **, hotel Meridian
***, Hotel Stefania ***.
Pachetul de servicii este de tip demipensiune și include: cazare și mic dejun. -In stațiunile
Mamaia, Olimp, Neptun, Eforie Nord vă oferim pachete de servicii de tip demipensiune care
includ cazare 7 nopți și mic dejun. Plecările începând cu luna mai.
*sejururi la munte: -Stațiunea turistică Bran situată într-un loc pitoresc la 24 km de
Brasov, captează atenția turiștilor cu peisajele, istoria castelului Bran și legenda
contelui Dracula. Oferta noastră constă în sejur cu cazare de 7 nopți și mic dejun.
Tarifele variază între 80 euro și 150 euro/ persoană.
Pe plan extern agenția Sirius vă invită în acest an la o vacanță de vis în țările calde
ale Europei și nu numai:
*Litoral Tunisia: Hotel Marhaba
Capitolul III Produsul turistic

În capitolul III am prezentat etapizarea programului, analiza de preț și potențialul zonei


turistice vizitate.
Intalnirea participanților va avea loc în ziua de 15 mai, ora 7:00 în fața Palatului Culturii,
plecarea făcându-se la ora 7:30.
 Traseul: Ploiesti-Sibiu (246 km)
 a)Ploiești-Brașov (110 km): Popas pentru vizitarea celor mai importante obiective turistice:
Biserica Neagră,Turnul Alb și Turnu Negru și Prima școală românească.
 b)Brașov-Sibiu (136 km): Tur de oraș cu vizitarea următoarelor
obiective turistice: Palatul Brukenthal, Muzeul Astra, Catedrala Evanghelică și Piața Mare
a Sibiului. Sibiul este un oraș plin de istorie care se încăpățânează să-și păstreze frumusețea și
faima de odinioară în stare perfecta. Sibiu este orașul culturii și al artei. Este orașul muzeu.
Este orașul cafenelelor și al parcurilor, al piețelor și al turnurilor. Sibiu este Capitala
Culturală Euopeană în anul 2007.
Stabilirea tarifelor practicate pentru produsele turistice se face diferit la nivelul celor
trei subactivitati:- excursii interne;- excursii externe;- odihna si tratament.Calculul tarifului
practicat pentru "excursiile interne"se facepe baza "analizei de pret", dupa cum urmeaza:
1.Determinarea cheltuielilor directe in care se includurmatoarele elemente de cheltuieli:
transport, cazare, alimentație, cheltuieli culturale, cheltuieli sofer, cheltuieli ghid.
2. Calculul valorii totale a cheltuielilor directe
3. Calculul valorii comisionului: total cheltuieli directe x %comision (cuprins intre 5 -
30%)
4.Determinarea valorii TVA: valoarea comisionului x % cotaTVA (conform legislatiei in
vigoare -in prezent 19%)
5. Efectuarea unor eventuale rotunjiri.
6. Determinare pretului total de vanzare prin adunarea la totalul
cheltuielilor directe a valorii comisionului, TVA-ului, cotei 3% daca este cazul. Pretul de
vanzare rezultat va fi inscris pe programul turistic pecare il va primi turistul la inscrierea in
excursie.
Concluzii

Agențiile de turism au rolul unor societăți comerciale de distribuție care facilitează contactele


între clientele turistică potențială si firmele prestatoare de servicii turistice (hoteluri,restaurante,
transportatori, unități de agreement) dintr-o anumită zonă receptoare (localitate, zonă) aleasă de
turiști ca destinație pentru vizitare și petrecerea vacanțelor. Agențiile de turism asigură
acoperirea unei piețe largi de o mare diversitate din punct de vedere geografic și al naturii
ofertei comercializate. Importanța agențiilor de turism în distribuția ofertei este ilustrată prin
numărul mare al acestora, volumul activitatii desfasurate ca și prin prezența lor în toate zonele
geografice și în special de cele emițătoare de fluxuri turistice.
Bibliografie 

 http://www.siriustravel.ro/html/despre_noi_rom.html
 Balaure Virgil, Cãtoiu Iacob, Vegheş Cãlin:“Marketing turistic”, Editura Uranus,
Bucureşti 2005
 •Cristeanu Cristina:“Economia imaterialului: tranzacţtiile internaţionale
cu servicii”,Editura All Beck, Bucureşti 2000
 •Cocean Pompei, Vlãsceanu Gheorghe, Negoescu Bebe: “Geografia generalaa
turismului”, Editura Meteor Press, Bucureşti 2005
 •Gherasim D.:“Marketing turistic”, Editura Economicã, Bucureşti 1999
 
VĂ MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și