Sunteți pe pagina 1din 96

GUVERNULREPUBLICIIMOLDOVA RAPORT privindimplementarea ProgramuluideactivitatealGuvernului IntegrareaEuropean: Libertate,Democraie,Bunstare20112014 nperioada14ianuarie201114ianuarie2012 Chiinu, Ianuarie2012

INTRODUCERE

La 14 ianuarie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a acordat vot de ncredere actualului Guvern i Programului su de activitate. Din start, noul Guvern ia propus drept scop s continue implementareaaciunilornceputedeprecedentulExecutiv,care,deasemenea,afostformatdectre Aliana pentru Integrare European, Aceste aciuni snt ndreptate spre democratizarea continu a societii, relansarea economic a Republicii Moldova, integrarea rii n Uniunea European, construireaunuiveritabilstatdedreptcuunnaltniveldebunstare. Toate aciunile ntreprinse n aceast perioad au vizat implementarea prevederilor ProgramuluideactivitatealGuvernuluiIntegrareaEuropean:Libertate,Democraie,Bunstareia PlanuluideaciunialGuvernuluipentruanii20112014. Prezentul raport este structurat n baza celor 12 domenii prioritare din Program i analizeaz nivelul de ndeplinire a obiectivelor de guvernare preconizate, precum i valoarea indicatorilor de impactstabiliipentrufiecareobiectivdeguvernare. Scopul central al raportului este analiza evoluiilor nregistrate pe parcursul primului an de implementare2011.Totodat,ncazulanumitorreformedecomplexitatemaimareideduratmai lung,sarecurslaelucidareantreguluicursalaciunilortransformatoare,dinmomentullansriin septembrie 2009. Aceast abordare este justificat de perioada relativ scurt de la nvestirea Guvernului, care nu permite, n toate cazurile, o evaluare plenar a performanei instituiilor guvernamentale n raport cu intele de rezultat i impact ale Programului i Planului de aciuni al Guvernului.

I. EDIFICAREASTATULUIDEDREPT

a.ElaborareaiadoptareauneinoiConstituii
PromovareaproiectuluinoiiConstituiisevarealizalaceadeadouaetapareformeijustiiei, duprevizuireanormelorlegislativeprivindorganizareajudectoreasciduppunereanaplicarea noilorreguliprocedurale.

b.Proteciadrepturiloromului Obiective:
Dezvoltareacadruluilegaliinstituionalndomeniuldrepturiloromului. RedresareasituaieindomeniiledrepturiloromuluiconsiderateproblematicepentruRepublica Moldova (eradicarea torturii i a altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante; libertateaindividualisecuritateapersoanei;eliminareatraficuluidefiineumaneiaviolenei nfamilie;accesulliberlajustiieidreptullaunprocesechitabil;dreptullaliberaexprimarei accesullainformaie;asigurareadrepturilorpersoanelorcudezabilitietc.). Consolidareamecanismelordeprotecieadrepturiloromului. Realizrileprincipale Protecia drepturilor omului constituie o obligaie primordial a statului fa de propriii ceteni,dariundomeniudestrictmonitorizareievaluaredinparteapartenerilorinternaionali de dezvoltare ai Republicii Moldova. Acest fapt solicit o concentrare maxim a eforturilor de implementare din partea tuturor autoritilor abilitate, dup cum reuita n domeniul proteciei drepturilor omului reprezint un puternic catalizator pentru dezvoltarea social i economic n general. Peparcursulanului2011Guvernulaaprobatiniiativeimportante,carevorpermite: reparareadectrestataprejudiciuluicauzatprinnclcareatermenuluirezonabillajudecarea cauzelorsaulaexecutareahotrrilorjudectoreti; realizareadreptuluifiecruiindividdeaseautoidentificacuunanumitgrupetnic; garantarea i protejarea dreptului la libera exprimare prin reglementarea, n Codul audiovizualului,adreptuluilareplic; satisfacerea drepturilor victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009 prin revitalizarea activitiiComisieispecialecreatenperioadaanterioar; reformarea instituiei avocatului parlamentar i a mecanismului naional de prevenire a torturii.

1500

1000

Figura1.Dinamica numruluicererilor procesatedeCEDO


Sursa:www.echr.coe.int

500

0 2008 2009 2010 martie2011 Cererialocateunuiorgandecizional CerericomunicateGuvernului Cererisoluionate

Pentrueradicareaoricrorformedetortur,tratamentinumansaudegradantaufostlansate,n primul rnd, aciuni de modernizare a izolatoarelor de detenie preventiv (IDP) din cadrul comisariatelor de poliie, unde au loc cele mai dese cazuri de acest gen. Astfel, a fost elaborat i expertizat proiectultip al casei de arest, precum i au fost identificate terenurile necesare construcieicaselordearestnmun.Chiinu(1600delocuri)iBli(650delocuri),ComratiOrhei (fiecarecte250delocuri). n cadrul altei iniiative, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost iniiat sistemul de supraveghere audiovideo a IDP. Astfel, la intrrile n comisariate, n ncperile destinate pentru deinerea,audiereaiinterogareapersoanelorreinuteiarestateurmeazafiinstalatecamerevideo i utilaj pentru fixarea convorbirilor. La 7 aprilie 2011 un astfel de sistem a fost instalat, pentru testare,nComisariatuldepoliiealsectoruluiRcani,mun.Chiinu. naceleaiscopuriaufostintrodusemodificrincadrulnormativdepartamental,cevorasigura ntiinareaoricreipersoaneplasatenIDPdespredrepturileiobligaiileeiicomunicareaverbal explicitdespreesenabnuielii,temeiulimotivulprivriidelibertate. Cancelaria de Stat a elaborat concepia reformrii sistemului de petiionare al Guvernului, urmrindperfecionareamecanismuluideinformareproactivacetenilor,asigurareaunuirspuns efectiv i complet din partea statului la plngerile acestora, precum i mbuntirea gestionrii petiiilorncadrulinstituiilorpublice. Este important a se meniona c n 2011 Republica Moldova a susinut primul Raport de EvaluarePeriodicUniversalncadrulConsiliuluiONUpentruDrepturileOmului.Guvernulaprimit o apreciere nalt pentru eforturile sale n domeniul proteciei drepturilor omului, dar i un angajamentalmaimultorstatedeasusineipeviitorimportanteiniiativededezvoltare. Principaleleangajamentepentru2012 Pe parcursul anului 2012, o atenie deosebit va fi acordat diminurii n continuare a fenomenului torturii (inclusiv prin continuarea proiectelor de infrastructur ce in de construcia caselordearest),promovriiprincipiilorantidiscriminareireformriimecanismelor deprotecie a drepturiloromului,cumesteinstituiaavocatuluiparlamentar.Oaltprioritatevainedepromovarea unei culturi universale de protecie a drepturilor omului, inclusiv prin promovarea educaiei pentru drepturileomuluilatoatenivelurilesistemuluieducaionalinafaraacestuia.Instituiilestatuluivor 4

crea, de asemenea, un cadru ordonat pentru a duce o eviden strict i a asigura ndeplinirea concluziilor i recomandrilor organismelor internaionale specializate ale ONUi CoE cu referire la drepturileomului.Vafirevizuitmecanismulreabilitriivictimelorrepresiunilorpolitice.

c.Reformajustiiei Obiective:
Instituirea unui sistem judectoresc eficient, profesionist i independent, conform practicilor europene. Reformarea sistemului judectoresc i a procuraturii n vederea asigurrii unei justiii independente,impariale,funcionaleitransparente. Sporireagraduluideintegrareideprofesionismalcorpuluijudectoresc. Asigurareaunuisistemstabilieficientdefinanareajustiiei. Realizrileprincipale Adoptarean2011aStrategieidereformarensectoruljustiieipentruanii20112016,precum iaPlanuluideaciunipentruimplementareaacesteiaadatstartultransformrilorradicaleprevzute nProgram.Deasemenea,afostefectuatexerciiuldeestimareacosturilorimplementriireformei,ce cifreaz150milioaneeuro,opartedincareaufostdejacontractatesubformdegrantdelaUniunea EuropeaniUSAID. Totodat, au fost perfecionate organizarea i funcionarea sistemului judectoresc prin lichidareainstanelordejudecatspecializate,precumiformulateamendamentedembuntirea legislaieiprocedurale,attcivile,ctipenale. n scopul aplicrii uniformizate a sarcinii de dosare per judector reieind din complexitatea dosarului, a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea gradelor de complexitate unice naionale a cauzelorjudiciarecivile,penaleicontravenionale. Pentru a asigura publicarea tuturor hotrrilor judectoreti i a extinde accesul public la dosare, a fost lansat versiunea 2.0 a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, care a fost completatcuindicatorulprivindgradeledecomplexitateadosarelor. Pentru sporirea gradului de integritate i profesionalism al corpului judectoresc, a fost nfiinat Comisia naional de integritate i iniiate o serie de modificri la actele legislative din segmentuldat. A fost asigurat creterea capacitilor n domeniul asistenei juridice garantate de stat i a managementuluifinanciarninstaneledejudecat. Totodat, Ministerul Justiiei a elaborat i promoveaz importante proiecte de reformare a instituieiexpertizeijudiciare,constatrilortehnicotiinificeimedicolegale,organelorprocuraturii, notariatului,parajuritilor,precumiaadministratorilorautorizai. nscopulcombateriiuneischemeclasicedepreluareostilaunorcotedeaciunisemnificative din unele bnci comerciale (atac de tip raider), Guvernul a acionat rapid i univoc, inclusiv prin importante modificri n domeniul justiiei. Acestea in de reglementri mai stricte n domeniul executrii tranzaciilor cu valori mobiliare, sporirea rolului de supraveghere al Bncii Naionale a Moldovei, executarea doar a deciziilor irevocabile ale judecii. O lacun depistat n reforma 5

executorilor judectoreti efectuat n 2010 a fost soluionat n acelai context, i anume responsabilizareaidisciplinareaacestora,inclusivposibilitateadesancionare. Principaleleangajamentepentru2012 nperioadaurmtoare,eforturileGuvernuluivorfighidatedendeplinireaprevederilorPlanului deaciunipentruimplementareaStrategieidereformarensectoruljustiieiivorine,nmodspecial, de: - promovareaprincipiuluitoleraneizerofademanifestriledecorupiensectoruljustiiei; - contribuiasectoruluijustiieilacreareaunuiclimatfavorabildezvoltriidurabileaeconomiei, inclusivprinaciunifermedeprotejareainvestiiilor; - asigurarearespectriiefectiveadrepturiloromuluinpracticileipoliticilejuridice; - elaborareametodologieidemsurareaperformanelorsistemuluijudectoresc; - consolidareainstituieimedierii.

d.Ordinepublic,securitateiaprare Obiective:
mbuntirea cadrului instituional, organizatoric i funcional al instituiilor de meninereaordiniipublice,asigurareasecuritiiiaprrii. Asigurareafuncionriiinstituiilordemeninereaordiniipublice,asigurareasecuritiii aprriinconformitatecurigorileistandardeleeuropene. Consolidareamecanismelordeasigurareiprotecieaproprietiipubliceiprivate. ImplementareaprogresivaconcepieidereformareaMinisteruluiAfacerilorInterne. Operarea modificrilor legislative i instituionale n excluderii conflictului de interese, dublrilordecompetenifuncionalitatentreinstituiiledeordinepublic,securitatei aprare. Reformarea instituiilor abilitate pentru extinderea medului de securitate i democraie. Reformareaacestorinstituiinconformitatecunormeleeuropene. Reformareasectoruluidesecuritatenconformitatecustandardeleinternaionale. Identificare soluiilor pentru provocrile globale i regionale care pot afecta sigurana RepubliciiMoldova. ContracarareaunorriscuriiameninricucareseconfruntRepublicaMoldova,inclusiv nereglementareaconflictuluitransnistrean,prezenaunortrupemilitareiparamilitaren afaracontroluluiconstituionalnraioaneledeest,careprezintriscuridebazlaadresa securitiinaionale. TransformareaRepublicii Moldovantrunstatcarecontribuielasecuritatearegionali internaional prin participarea activ la Politica European de Securitate i Aprare (PESA)aUEilaoperaiunileinternaionaledestabilizareimeninereapcii. 6

ReformareaMinisteruluiAfacerilorInterne Realizrileprincipale Anul2011amarcatprimaetapdereformareidemilitarizareaMinisteruluiAfacerilorInterne. ConformPlanuluideaciunipentruimplementareaConcepieidereformareaMinisteruluiAfacerilor Interne, adoptat n acelai an, aceast etap va asigura elaborarea actelor normative i strategice necesarerealizriireformei. Astfel,n2011afostasiguratadoptareaauneiseriintregidedocumentecuprivirelafrontiera destat:Strategianaionaldemanagementintegratalfrontiereidestat,StrategianaionaliPlanul de aciuni n domeniul migraiei i azilului, Strategia naional i Planul de aciuni de prevenire i combatere a crimei organizate, Strategia naional i Planul de aciuni antidrog i crearea Comisiei naionaleantidrog. Au fost definitivate i naintate spre examinare n Parlament proiectele de legi cu privire la: activitateapoliieiistatutulpoliistului,PoliiadeFrontier,ServiciulCarabinieri,combatereacrimei organizate etc. Adoptarea acestor proiecte de legi constituie punctul de cotitur n implementarea reformeiMAI. Caurmareamodificrilorlalegislaiedejapromovate,potfisesizateprimeletransformri: - a fost separat organizaional i funcional poliia de aparatul MAI, precum i structurile de elaborareapoliticilordeceledeimplementarealor; - afostorganizatprocesuldeatestareintegralaefectivuluiorganelorafacerilorinterne; - a fost iniiat modificarea integral a sistemului de apreciere a activitii poliiei, fiind introduse criterii noi de evaluare, axate pe opinia public, rezultatele sondajelor sociologice, respectareadectreangajaialegalitiiidrepturilorfundamentalealeomului; - afostnspritdisciplinadeevidennregistrareainformaiilorcuprivirelainfraciuni,fapt careapermisidentificareasituaieicriminogenerealeiconcentrareaeforturilorasupradescoperirii infraciunilorexcepionaldegraveideosebitdegrave(reducereaacestoracu7%),cercetarealorsub toateaspecteleiridicareacalitiiurmririipenale; - sa redus numrul efectivului MAI de la peste 22 mii n 2009 la 15 mii n 2011, pentru optimizareieficientizare.

Figura2.Stareainfracionalitii Sursa:MinisterulAfacerilorInterne MAI a realizat modernizarea echipamentului din dotare i a infrastructurii din subordine, prin urmtoareleaciuni: - instalareapetoateautomobilelepoliieirutiereiRPSSCUTastaiilorradiodetipmodern; - renovareaireamenajareaizolatoarelordedetenieprovizorie; - dotareaMAIcu30unitidetransportdemodelDacia,10unitidemicrobuzededivers capacitate,6unitideautoturismedemodelkoda,1autoturismspecializatChevroletexpress; - iniierea procesului de instalare a camerelor de supraveghere video n incintele tuturor comisariatelor i izolatoarelor de detenie preventiv, n vederea excluderii abuzurilor i tratamentelorinumanedinparteapoliitilor; - lansarea programului de acordare a locuinelor de serviciu pentru colaboratorii poliiei, n bazarenovriisaureconstrucieicaseloravariatesauaconstruciilornefinalizate.Astfel,ns.Varnia, Bender,afostrenovatidatnexploatareocascu27delocuine,alte2proiectesntnstadiulde implementare; - reparareaiamenajareaa45%dinedificiileMAI,pentrumbuntireacondiiilordemunca colaboratorilor. Totodat, n contextul implementrii progresive a Concepiei de reformare a MAI, a fost profesionalizatintegralunbatalionalTrupelordeCarabinieri,fiindcompletatcu126demilitariprin contract. MAI a adoptat concepte noi de comunicare intern i extern, orientate spre sporirea transparenei instituiei i creterea ncrederii populaiei n instituiile de meninere a ordinii de drept.Astfel,esteasiguratplasareazilnicpepaginawebwww.mai.gov.mdainformaieidetaliatecu privireladelicteleiincidentelenregistratepeparcursula24deore. 8

Principaleleangajamentepentru2012 Pentruanul2012esteplanificatcontinuareaaciunilordereformareaMAI,accentulprioritar fiindpuspecreareacadruluiinstituionalifuncionalpentrureglementareaactivitiisubdiviziunilor acestuia. Principalele provocri pentru realizarea obiectivelor n termenele stabilite ar putea fi aprobareantrziatacadruluilegislativcevizeazactivitateasubdiviziunilorMAI,precum: - legeacuprivirelaactivitateapoliieiistatutulpoliistului; - legeacuprivirelaServiciulCarabinierietc. Sarcina de baz a MAI n 2012 este s transforme imediat schimbrile sistemice n rezultate palpabilepentrucetean,adicreducerearateidecriminalitate. Securitatenaionaliaprare n 2011 a fost aprobat Strategia Securitii Naionale, n baza creia a demarat elaborarea StrategieiMilitareNaionale.Afostiniiatprocesulanalizeistrategiceantreguluisectordesecuritate, careurmeazafirealizatprincoordonareaiconjugareaeforturilorcomunealetuturorstructurilor destatcuatribuiindomeniulsecuritii. n vederea mbuntirii cadrului instituional, organizatoric i funcional al Ministerului Aprrii, n aparatul central al acestuia a fost ncadrat personal civil la toate nivelurile ierarhice. Actualmentecomponenaacestuiaconstituie:38%funciiprevzutepentrufuncionaripublicii62% funciipentrumilitari. n anul curent, experii NATO au revzut proiectele planurilor de nvmnt i curriculumul disciplinelordincadrulAcademieiMilitare,demarndusetrecerealastandardemodernedeinstruire militar. Principaleleangajamentepentru2012

nanul2012sevaacordaoateniesporitrealizriiurmtoareloraciuni: - definitivareaiimplementareaAnalizeiStrategiceaAprriiiaStrategieiMilitareNaionale; - continuareaperfecionriinvmntuluimilitarnvedereapregtiriicorpuluidesergenii subofiericonformstandardelormoderne; - continuarea implementrii cerinelor de capabilitate i interoperabilitate angajate prin obiectivele de parteneriat asumate n cadrul IPAP i PARP, precum i atingerea indicatorilor de performanncadrulevaluriianuale; - elaborarea i aplicarea unui mecanism de coordonare a aciunilor de intervenie rapid, n vederea acordrii de ajutor umanitar, recuperare i reconstrucie, inclusiv organizarea unui centru unificatdecomandnacestscop.

e.Consolidareasistemuluinaionaldeintegritateideluptmpotriva corupiei Obiective:


Creareaunuicadrulegislativiinstituionaleficientdeprevenireicombatereacorupiei nsistemulpublic. Optimizareasistemuluideachiziiipublice. Creareamecanismuluidecooperarentreautoritilepublice,societateacivilipartenerii dedezvoltarepentrureducereafenomenuluidecorupie. Realizrileprincipale Pentru implementarea prevederilor Programului de activitate al Guvernului i ale Planului de aciunialGuvernului,afostelaboratproiectulStrategieidereformareaCentruluipentruCombaterea Crimelor Economice i Corupiei, supus dezbaterilor publice, care cuprinde recomandri privind modificarea cadrului legal, a competenelor instituionale, structurii, garanii pentru asigurarea independenei i controlului din partea societii. Proiectul a fost expediat Guvernului, pentru aprobare,la29decembrie2011. n perioada de referin au fost ntreprinse msuri de consolidare a sistemului naional de prevenireicombatereacorupiei.Astfel,pentrucreareaunuicadrulegislativeficient,nanul2011au fost supuse expertizei anticorupie 295 de proiecte de acte normative, n acelai timp n domeniul anticorupiefiindelaborate12proiectedeactelegislative. A fost adoptat Strategia naional anticorupie (20112015) i Planul de aciuni pentru anul 2012deimplementareaacesteia.nperioadadereferinaufostcontracarate421deactedecorupie iconexensistemulpublic,unnumrdeaproximativdouorimaimaredectnanul2009.

750 550 350 150 -50

421

447 204 2011 Acte de corupie

398

424

545 373 242 2009 Alte tipuri de infraciuni

378

2010 Infraciuni economice

Figura3.Dinamicairaportulinfraciunilordecorupie, anii20092011

10

140 120 100 80 60 40 20 0 Corupere pasiv Trafic de influen Delapidare Depirea atribuiilor 2010 Fals n acte publice 2011 Neglijen Abuz n serviciu

2009

Figura4.Dinamicanumruluiactelordecorupiedepistateduptipurileacestora, anii20092011

Figura5.Instituiilecelemaiafectatedefenomenulcorupiei n vederea stabilirii unor bune relaii de cooperare cu organele similare din alte ri, au fost iniiate negocieri cu privire la ncheierea unor acorduri de cooperare n domeniul prevenirii i combateriiactelordecorupieicelorconexecu3state,precumia13memorandumuridenelegere n domeniul cooperrii n schimbul de informaii financiare referitoare la splarea banilor i finanareaterorismului. n scopul educrii unui spirit de intoleran fa de fenomenul corupiei, au fost organizate 4 colianticorupiepentrutineri.Cuimplicareamassmediei,societiicivileiafuncionarilorpublicia fost organizat un telemaraton anticorupie, difuzat n direct la canalul TV Moldova 1, iar n parteneriat cu Centrul de Analiz i Prevenire a Corupiei i Publika TV a fost desfurat o nou campaniesocialNudau,nuiau!.

11

coalaanticorupieTineretulmpotrivacorupiei"

npofidaeforturilordepusenanul2011,obunpartedintreproiecteledelegipromovatede deputainuaufostremiseCentruluipentruCombatereaCrimelorEconomiceiCorupieipentruafi supuseexpertizeianticorupie.Deasemenea,printreproiecteleimportantecarenuaufostrealizaten anulprecedent,estede remarcat neadoptareaproiectuluidelegereferitorlareevaluareasistemului de imuniti pentru judectori i procurori, aceasta constituind un factor major care pericliteaz n continuareluptacucorupiansistemuljudiciarnaional. Ca urmare a aciunilor anticorupie ntreprinse, au fost nregistrate acte de corupie i cele conexecuimplicareaa196depersoanecufunciideconducere,inclusiv:1exministru(MTIC),1ex viceministru (MTID), 4 persoane cu funcii nalte de conducere, 14 primari, 57 de directori i manageri de ntreprinderi i instituii, 36 de efi de direcii i servicii, 83 de factori de decizie de diferit rang din cadrul administraiei publice i instituiilor. Totodat, pentru comiterea actelor de corupie au fost reinui 42 de ofieri de urmrire penal i inspectori de poliie, 15 avocai, 11 contabili, 11 vamei, 10 medici, 8 profesori, 6 ingineriarhiteci i de inspectare, 5 executori judectoreti,1judector(Jud.Centru). Principaleleangajamentepentru2012 Pentruanul2012seconsiderprioritareurmtoareleaciuni: - reducerea nivelului corupiei n instituiile cele mai afectate de acest flagel, cum snt cele subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sntii, Ministerului Educaiei, MinisteruluiJustiiei,precuminprimrii; - axarea prioritar a activitii de combatere a corupiei asupra persoanelor cu funcii de conducere; - atingerea unei rate mai nalte, comparativ cu anul 2011, a proiectelor de acte legislative i normative supuse expertizei anticorupie, sporirea responsabilitii conductorilor autoritilor publicecentralenacestsens. 12

f.Liberalizareaspaiuluimediaticigarantarealibertiideexprimare Obiective:
Armonizarea cadrului juridic ce reglementeaz activitatea massmedia cu normele i standardeleeuropene,inclusivadoptareaunuinouCodalaudiovizualului. Reformarea i modernizarea activitii Instituiei publice naionale a audiovizualului CompaniaTeleradioMoldova. Asigurarea libertii presei i crearea condiiilor optime pentru activitatea instituiilor de pres. Stimulareainvestiiilornpiaamediaautohton. Asigurarearealaaccesuluilainformaiadeinterespublicistimulareajurnalismuluide investigaie. n continuarea eforturilor din anul 2010, Guvernul ia orientat aciunile spre asigurarea libertii de exprimare universale, urmrind n mod special neadmiterea oricrei ngrdiri n activitatea jurnalitilor sau imixtiuni n politica editorial. Conform Barometrului de Opinie Public (noiembrie 2011), massmedia este plasat pe locul 2 n topul celor mai credibile instituii, iar libertatea massmediei i accesul la informaii snt catalogate ca domenii n care sau nregistrat progrese majore de guvernare. Mai mult dect att, Raportul Clasamentului Freedom House privind libertateapresei2011consemneazoevoluiepozitiv,RepublicaMoldovafiindinclusncategoria statelorundepresaesteparialliber,dupceunanmaidevremeeracatalogatdreptarfrpres liber. n 2011 a demarat i procesul de difuzare i testare a programelor de televiziune digital terestrpecanalele58i61nformatdigitalDVBTMPEG4(locuitoriimun.Chiinuiceidepeo raz de circa 30 km n jurul or. Chiinuau posibilitatea de a recepiona gratis programele menionate). Au fost date n exploatare 11 emitoare radio i TV de generaie nou n regiunile republicii,cuputereadeieirentre1kWi20kW.Afostlansatunnouserviciudeteleviziunedigital IPTVdenaltdefiniieHDTVdectreoperatoriiSAMoldtelecomiStarnet. Un alt capitol de evoluie semnificativ este presa online. Principalele siteuri de tiri au o audienlunardepeste400500miidepersoane,careseinformeazprinintermediulInternetului. nregimonlinesnttransmiseiedineleCabinetuluideMinitri. n fiecare autoritate a administraiei publice centrale au fost instituite uniti de informare i comunicarecupresa,careaucrescutcapacitateadecomunicarencadrulGuvernului,sporindaccesul lainformaiapublicitransparenanactivitateaministerelor. Alteaciunicevoraveaefectebeneficeasupramassmedieiinclud: adoptareaLegiicuprivireladeetatizareapublicaiilorperiodicepublice,unsemnalclaride ncurajareaconcureneiloialendomeniulpreseiscrise,cunoioportunitipentrudezvoltareamass medieilanivellocal,inclusivcaactivitatedeprofit; anularea taxei locale de 5% pentru plasarea publicitii n publicaiile periodice, la radio i televiziune,carevasporiviabilitateafinanciarapublicaiilor; 13

elaborarea noului Cod deontologic al jurnalistului, o iniiativ a Consiliului de pres, care dovedeteunnivelcalitativnoundezvoltareamassmedieidinRepublicaMoldova; demararea n cadrul Companiei TeleradioMoldova, pe parcursul anului, a mai multe schimbri structurale, menite s transforme compania ntrun radiodifuzor public modern, pluralist, profesionist,cuindependeneditorialiresponsabilitatemaximfadecontribuabili. Principaleleangajamentepentru2012 nanul2012Guvernulivaconcentraateniaasupraurmtoareloraciuni: adoptareauneinoistrategiidedezvoltareaaudiovizualului,carearstimulaevoluiastabila massmedieiindependentenRepublicaMoldova; elaborareaiaprobareaproiectuluidelegeprivindreutilizareainformaiilordininstituiile publice.

g.Consolidareasocietiicivileicooperareacusectorulpublic Obiective:
Crearea cadrului legal adecvat dezvoltrii societii civile ca mediator al intereselor ceteniloriparteneralautoritilorpublicenprocesuldepoliticipublice. Dezvoltareacadruluiinstituionalpentrucolaborareaeficientntreautoritilepublicei societateacivil. Crearea condiiilor pentru asigurarea durabilitii financiare a organizaiilor neguvernamentale.

Consolidarea societii civile a fost i rmne o prioritate pentru Guvern, iar exercitarea nestingheritdectrecetenialibertiideasocierereprezintodovadincontestabilnacestsens. Conform datelor prealabile ale NGO Sustainability INDEX pentru Europa Central i de Est i Eurasia(anul2011),situaiaorganizaiilorneguvernamentaledinMoldovasambuntitcunco poziie,graieprogreselornregistratelacapitolulcadrulegal,imaginepubliciadvocacy.

14


Figura6.Indiceledurabilitiiorganizaiilorneguvernamentale(2010,rezultatepentru Moldova) Sursa:AgeniaStatelorUnitepentruDezvoltareInternaional(USAID) A fost nregistrat o cretere a transparenei n procesul de adoptare a deciziilor n cadrul Executivului.Astfel,dacn2009doar38%dintreproiecteledeactelegislativeinormativeelaborate au fost consultate cu societatea civil, n 2011 procesul de consultare a fost realizat n proporie de peste90%,ncepndcuProgramuldeactivitatealGuvernului,nouaStrategieNaionaldeDezvoltare Moldova 2020, Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 20122014, continund cu proiectele de politici publiceiterminndcuproiecteledehotrriidelegideinterespublic. Astzi, toate autoritile publice centrale iau instituonalizat relaiile cu societatea civil prin crearea cadrului de consultare a prilor interesate, instituirea consiliilor consultative, semnarea acordurilor de colaborare etc. Un rol special, de facilitator, ia revenit Consiliului Naional pentru Participare,ncalitateasadeinterfantreExecutivisocietateacivil. Alterezultateimportantenvedereaconsolidriisocietiicivileicooperriicusectorulpublic snt: - aprobareaamendamentelorprivindutilitateapublicaasociaiilorobteti; - simplificareaevideneicontabilencazulorganizaiilorneguvernamentale,prinaprobareade ctre Ministerul Finanelor a Indicaiilor metodice privind particularitile contabilitii n organizaiilenecomerciale; - aprobareadectreGuvernaproiectuluidelegeprivindincluziuneasocialapersoanelorcu dizabiliti,urmndcanperioadaimediaturmtoareaceastasfieadoptatnParlament; - asigurareaaccesuluiorganizaiilorneguvernamentalelapiaaprestatorilordeserviciisociale prinaprobarealegiiprivindacreditareaprestatorilordeserviciisociale. Oaltrealizareinedeelaborareaipromovareacadruluinormativdepunerenaplicarealegii cu privire la voluntariat, n baza creia Guvernul a luat parte i a susinut aciunile de amploare naional prin care sute de mii de voluntari sau implicat n activiti de protecie a mediului, de tineret (ex. Sptmna Tineretului, Festivalul Voluntariatului), binefacere, salubrizare (ex. Hai Moldova!). nprocesuldeimplementareapoliticilordeconsolidareasocietiicivile,Guvernulaidentificat douprovocridebaz: 15

asigurarea durabilitii financiare a sectorului asociativ prin promovarea unor concesiuni fiscalencondiiideausteritatebugetar; lipsa unui centru sau a unei entiti de coordonare a politicilor statului n implementarea Strategiei de dezvoltare a societii civile i formularea unei liste de ateptri clare din partea Executivuluinadresasocietiicivile. Principaleleangajamentepentru2012 Peparcursulanului2012oateniedeosebitvafiacordaturmtoareloraciuni: evaluarearezultatelorStrategieidedezvoltareasocietiicivile(20092011)ielaborarea urmtoruluidocumentstrategic.Guvernulipropunesinstituieuncentru(unitate)de coordonare,monitorizareievaluareapoliticilorpublicededezvoltareasocietiicivilen cadrulCancelarieideStat; dezvoltareamecanismelorexistentedeasigurareatranspareneiprocesuluidecizional; consolidareacapacitilorministerelornlucrulcusocietateacivil; promovarea unui pachet normativ pentru sporirea durabilitii financiare a sectorului asociativ: - simplificarea procedurilor i a duratei de nregistrare a asociaiilor obteti, a instituiilorprivateiafundaiilor; - simplificareancontinuareaprocesuluideobinereastatutuluideutilitatepublic; - introducerea mecanismului de deducere a donaiilor n cazul persoanelor fizice i aprobareaLegii2%; - definireaipunereanaplicareaconceptuluideantreprenoriatsocial. II. POLITICIECONOMICEIFINANCIARE Mediuldeafaceri

Obiective:
Eliminareaconstrngerilordeordinadministrativnmediuldeafaceri. Promovareaexporturiloriatragereainvestiiilor. Demonopolizareapieeiinterneieliminareapracticiloranticoncurenialentranzaciile comerciale. Asigurareacreteriigraduluidecredibilitatentresectorulpublicicelprivatigarantarea dreptuluiasupraproprietiloriinvestiiilorprivate. Asigurareacondiiiloriaccesuluilaresursecreditarepentrudezvoltareamediuluideafaceri; stimulareadezvoltriipieeidecapital. AsigurareacreteriiveniturilorpopulaieiRepubliciiMoldovaireducereasrcieiabsolutei extreme. 16

Constrngerileeconomieimondiale,tendineleregionaledin20082011,nspecialdinUEiCSI, auavutunimpactsemnificativasupraeconomieiRepubliciiMoldova.Dupoaccentuatrecesiunecu care sa confruntat economia mondial n anii 20082009, rile dezvoltate au nregistrat totui, n 2010,ocretereeconomic. Dup primul val al crizei n 2008 i 2009, recuperarea economic n 2010 i 2011 a fost neuniform.ncelemaimulteridezvoltate,produciaarmasncsubnivelulsupotenialmaxim. De asemenea, Uniunea European este departe de a putea fi considerat scpat de probleme, cretereaactualdovedinduseafidestuldediscretperansamblu.Crizadatoriilornuatrecutinu seprognozeazcvafidepituor,iarausteritateaesteobligatoriepentrumultedintrerileUE.

Figura7.DinamicaProdusuluiInternBrut(%) Sursa:MinisterulEconomiei ProcesulderecuperarenrileCSIareunritmconstantpozitiv,darlent.Suferinduncolapsn timpul crizei, activitatea din sectorul real rmne, n regiune, cu mult sub nivelul su potenial, n pofida diferenelor notabile dintre ri. Dei Rusia a nregistrat progrese semnificative, redresarea economic continu s piard din avnt, determinnd reducerea treptat a ecartului de producie. Cererea privat rmne modest, deoarece creditele neperformante din sistemul bancar limiteaz creditareaicretereaconsumului,dincauzascderiiproducieiindustriale. Analizndprogreselerilorvecine,constatmc,dupdeclinuldrasticdinanul2009,Ucrainaa nregistrat o cretere economic de numai 4,2% n anul trecut. Economia Romniei a rmas n recesiune i n anul 2010, cu o revenire fragil, astfel n 2011 nregistrnd o cretere economic de 1,5%, ca rezultat al creterii exporturilor, turismului i ateptrilor privind o performan agricol bun. Realizrileprincipale Succesul Republicii Moldova n mbuntirea mediului de afaceri n anul 2011 a fost semnificativ,faptreflectatinclusivprinavansareanclasamentulDoingBusiness2012cu18poziii un adevrat record pentru ara noastr. Aceasta a permis desemnarea Moldovei n top 10 ri cu progresesemnificativendomeniulcadruluidereglementareaactivitiidentreprinztor,precumi altedomeniialeclasamentului.nparticular,Moldovaafacilitatprocesuldeiniiereauneiafaceri,a 17

mbuntit actele normative cu privire la insolvabilitate, a facilitat procedura de executare a contractelori,nunultimulrnd,Moldovaambuntitsistemulinformaionalcuprivirelacredite, princreareaprimuluiBiroualIstoriilordeCredite.

Mediulde afaceri

Iniierea afacerii

nchiderea afacerii

Accesla credite

40

2011 2012

81 99

96

88

97

91

96

Figura8.PoziiaMoldoveinclasamentulDoingBusiness(lanceputulanului) Sursa:MinisterulEconomiei n scopul reducerii poverii administrative pentru desfurarea afacerilor, a fost realizat un intens proces de inventariere a actelor permisive eliberate antreprenorilor de ctre autoritile publice, numit Ghilotina 2+, prin simplificarea reglementrilor existente i optimizarea numrului procedurilorceafecteazdesfurareaactivitiidentreprinztor. Pentruperfecionareaidigitizareaproceduriloraferenteprocesuluideobinerealicenelor,n colaborarecuCentruldeGuvernare Electronic afostiniiatprocesulderealizare a Programuluide implementare a componentei eLiceniere a Proiectului eTransformare, ce conine aciuni de asigurare a interaciunii bazelor electronice de date ale Camerei de Liceniere i ale autoritilor publicedereglementareicontrol. nacelaicontext,nscopulimplementriiconceptuluideeGuvernarensectorulconstruciilor, precum i asigurrii accesului la informaii publice, a fost iniiat proiectul privind crearea bazei de date a documentelor normative n construcii, cu acces prin Internet. Baza de date va include att documentelenormativenconstruciiaprobate,ctipecelencursdeelaborare(pentruefectuarea consultrilorpubliceasupraproiectelordenormative). n scopul implementrii msurilor administrative de simplificare a procesului de lichidare a ntreprinderilor, a fost aprobat proiectul legii insolvabilitii1, scopul principal al creia este
1

Hotrrea Guvernului nr.874 din 22 noiembrie 2011.

18

asigurarea aplicrii uniforme i consecvente a legislaiei din domeniul insolvabilitii, simplificarea procedurii, protecia creditorilor i ndeplinirea corespunztoare a activitii de insolvabilitate a administratorilorilichidatorilor. n vederea optimizrii funcionale i instituionale a activitii organelor publice cu funcii de controlpasibilereformrii,afostaprobatproiectullegiiprivindcontroluldestatasupraactivitiide ntreprinztor2,rezultatdinnecesitateaelaborriiunorprevederilegalecarevorstabilidrepturilei obligaiileattaleinstituiilorcufunciidecontrolisupraveghere,ctialeageniloreconomici. PentruRepublicaMoldova,cretereaeconomicacunoscutnanul2011unsaltimpresionant, attprinmagnitudine,ctiprinstructur.Moldovaareuitsdevinunadintrecele3ricuceamai marecretereeconomicdinntreagaEurop(inclusivcomparativcurileUE),nregistrnd7,5%de cretereaPIBuluinsemestrulIalanului2011idevenindliderregionalngrupulrilorntranziie dinEuropa. Pentru prima dat n ultimii ani am avut o cretere economic cu tendine de ameliorare structural,lacareaucontribuitnmaremsurinvestiiile,exporturile,careaucrescutaproapede douorimairapiddectimporturile,iarschimbareapozitivavaloriiadugatebrute(VAB)adepit rolulimpozitelornetepeproduseiimporturi. Consumul nal este i n continuare principalul factor de cretere, cu o contribuie de 11,2 puncte procentuale la avansul economic. Creterea formrii brute de capital x, indiscutabil foarte important, a fost susinut de civa factori. n primul rnd, schimbarea prioritilor Guvernului i investiiileefectuateninfrastructuraucontribuitnmodsigurlacretere.Investiiilepetermenlung nactivematerialeaunregistratunavansimportant,datoratnprincipalachiziiilordeechipamenti utilaje.Astfel,nianuarieseptembrie2011,volumulinvestiiilornactivematerialepetermenlunga nsumatcirca8miliardelei,cuocreterede11,3%(npreuricomparabile)fadeperioadasimilar aanuluitrecut.

Figura9.Evoluiaexporturilor,%fadeanulprecedent

Sursa:MinisterulEconomiei
2

Hotrrea Guvernului nr.942 din 13 decembrie 2011.

19

Volumulexporturiloracrescutcu51,6%peparcursula10lunialeanului2011,comparativcu perioadasimilaraanului2010.ExporturiledemrfuridestinaterilorUniuniiEuropeneaucrescut cu56,9%iaudeinutocotde49,5%ntotalulexporturilor.Cele3riundeMoldovaaexportatcele mai multe mrfurilor au fost Federaia Rus, Romnia i Italia, cu o pondere de 55,2% n totalul exporturilor. Conform structurii generale pe produse, exporturile de articole manufacturate au deinut cea maimarepondere(23,5%),urmatedeprodusealimentareianimale(18,4%),mainiiechipamente (15,7%),materialebrutenecomestibile(13,7%),buturiitutun(8,0%). i eficiena operaiunilor de export a evoluat pozitiv pe parcursul celor 10 luni ale anului precedent. n premier, exporturile au crescut procentual mai mult dect importurile, astfel fiind observatoreducereadeficituluibalaneicomerciale(graduldeacoperireaimporturilorcuexporturi a constituit 42,3%, fa de 38,6% n perioada similar a anului 2010). A continuat tendina de ngustareagameideprodusedinimportcarepotfisubstituiteprinproducielocal,cotafiinddecirca 56%.

4162,2
4500 3500 2500 1500 500 500 1500 2500

2587,3 1020,7 1566,6 2009


export import

3010 1161,7 1760,9

1848,2 2010

2401,3 2011

soldulbalaneicomerciale

Figura10.Evoluiaexportului,importuluiisolduluibalaneicomerciale nianuarieoctombrie20092011,milioanedolariSUA

Sursa:MinisterulEconomiei Creterea volumului exporturilor este i un rezultat al activitii investiionale sporite. Fluxul investiiilorstrinedirecteneconomianaionalacrescutcu9,2%peparcursulanului2011nraport cu2010,nsumnd261milioanedolariSUAnvaloarenetntrimestrulIIIalanilor20102011.

20

Figura 11. Stocul investiiilor strine directe n economia Moldovei, trimestrul III, milioanedolariSUA

Sursa:MinisterulEconomiei Datoritinvestiiilorstrinedirecteefectuatenzoneleeconomicelibere,aufostcreate1000de locuridemuncnoi.Investiiilestrinedirecteauavutunimpactpozitiviasuprasalariuluinominal n aceste zone. Salariul mediul lunar n septembrie 2011 a fost cu 33% mai mare dect cel mediu n 2010,ajungndla3394lei. Analiza surselor de investiii strine directe, la sfritul lunii martie 2011, a artat c aproximativ 53,1% din volumul total al investiiilor strine directe n economia Republicii Moldova provinedinUniuneaEuropean,11,9%dinrileCSIi35%dinalteri. Cele mai semnificative investiii strine directe n 2011 au fost cele efectuate de companiile Draexlmaier,CocaCola,MedPark,PolishSugar,Synevo,DanubeLogistics,Transoil.Estederemarcat iiniiereacooperriicompaniilormoldoveneticugigantuldindomeniulmobilei,IKEA.Ademarati tenderul pentru construcia unei parcri multietajate la Aeroportul Chiinu. Parcarea va avea o capacitatea de aproximativ 700 de automobile i o suprafa de aproape 7.500 de metri ptrai. AceastavapermitesporireafluxuluidepasagerilaAeroportulInternaionalChiinu. Volumul comerului cu amnuntul a crescut esenial, iar al serviciilor de pia prestate populaiei moderat. Volumul cifrei de afaceri n comerul cu amnuntul sa majorat cu 18,6% (n preuricomparabile)fadeianuarieoctombrie2010,iarvolumulcifreideafacerinserviciidepia prestate populaiei sa majorat cu doar 3,7%, aceasta datornduse cererii mai sczute de servicii a populaieinperioadarespectiv. Sectorulindustrialanregistratocretererelativbun,nsaceastanuafostsucientpentru a atinge nivelul de producie nregistrat pn la criz. Creterea industriei extractive, chiar dac sa temperatpuin,rmnetotuilaunnivelnalt,nspecialdatoritcereriipentruconstruciaobiectelor inginereti.Deiceamaiimportantindustrieaproduseloralimentareiabuturiloranregistrat un spor modest, industria prelucrtoare a reuit si menin avansul de peste 11% datorit diversicriisectorului,prinrelansareamaimultorsectoarecuponderemicntotal.Astfel,npoda cereriinscderepentruimobil,lucrrilepublicedeinfrastructurausalvatsectorulconstruciilori industriileconexe. 21

Figura 12. Evoluia volumului produciei agricole, produciei industriale i a lucrrilor de construciemontaj(n%fadeperioadacorespunztoareaanuluiprecedent) Sursa:MinisterulEconomiei

Datoritmsurilorcombinatedecretereeconomicideorientaremaibunaplilorsociale, n2010nivelulsrcieinRepublicaMoldovaanregistratodiminuaresemnificativ,comparativcu aniiprecedeni,ratasrcieiabsoluteaconstituit21,9%,diminundusencomparaiecuanul2009cu 4,4puncteprocentuale. EvoluiaprincipalilorindicatorideimpactdinPlanuldeaciunialGuvernului Indicatorideimpact 2009 2010 2011 inta2014 (estimat) Mediuldeafaceri CretereaPIBnmediecu5% anual Cretereavaloriiexporturilor nmediecu8%anual mbuntireaacelpuin3 domeniianualdinperspectiva DoingBusiness, domenii/clasament Reducerearateisrciei absolutepnla22%pnn anul2014 3 10894 6 7,1 6,5

19,4

20,1

47,0

1 8790

4 9981

26,3

21,9

22%

22

Principaleleangajamentepentru2012 Pentruanul2012Guvernulipropunerealizareaurmtoareloraciuni: majorareavolumuluiinvestiiilornactivelematerialepetermenlungcuoratmedieanual de7,5%; cretereantermenirealiaproducieiindustrialecu6,5%; majorareaexporturilorcu10%iaimporturilorcu9%; promovarea continu a exporturilor i a investiiilor, n special prin valorificarea eforturilor nceputen2011ndirecialiberalizriicontinueacomeruluicuUE(negocierilecuUEasupraZonei deLiberSchimbRMUEoficializatendecembrie2011,caoconfirmareaprogreselordejanregistrate n 2011 n facilitarea comerului intern i extern), la fel i cu CSI (semnarea de ctre Moldova a AcorduluideLiberSchimbcuCSI,favorizatsuplimentardeaderarean2011aRusieilaOrganizaia MondialaComerului). Un obiectiv adiional pentru 2014 ar fi obinerea comerului liber i cu CSI, i cu UE, situaie ce ar acorda un puternic stimulent pentru exporturi, dar i un cadru mult mai previzibilpentruatragereainvestiiilor. Politicidecompetitivitateidezvoltareantreprinderilormiciimijlocii

Obiective:
EvoluiaprincipalilorindicatorideimpactdinPlanuldeaciunialGuvernului Indicatorideimpact 2009 2010 2011 inta2014 (estimat) Politicidecompetitivitateidezvoltareantreprinderilormiciimijlocii Cretereaponderiiindustriein PIB Cretereavolumuluiproduciei industrialecucirca10%anual Cretereavolumului investiiilorncapitalulfixn mediecu13%anual 23 13,3 13,2 13,3 15% Promovareadezvoltriitehnologiceantreprinderilor. Dezvoltareainfrastructuriidesuportpentruactivitateantreprinderilor. Asigurareacondiiilordedezvoltareauneieconomiibazatepecunoatere.

21,1

9,3

9,0

33,5

16,4

18,0

Guvernul Republicii Moldova este dedicat obiectivului de cretere a competitivitii sectorului privat i de dezvoltare a ntreprinderilor mici i mijlocii. Aceasta presupune implementarea de programe de performan ce ar facilita procesul de modernizare a ntreprinderilor autohtone i crearea de noi ntreprinderi mici i mijlocii, inovative, dinamice i apte s participe n economia naional,regionaliglobalncondiiidepiansecolulalXXIlea.Pentrudiversificareasurselor de cretere economic pe termen mediu i lung, este important s se dezvolte i sectorul industrial. Estembucurtorfaptulc,nperioada20092011,volumulproducieiindustrialeacrescutcu45%, dela22,6milioanelein2009la32,8milioanelein2011(figura13).ObiectivulGuvernuluiesteca pondereasectoruluiindustrialnPIBscreascpnla15%n2014,saucu10%anualnperioada 20112014.
40 20 0 2009 2010 2011
Volumul produciei industriale, n preuri curente, mil.lei

22,6

28,1

32,8

Figura13.VolumulproducieiindustrialenMoldova,npreuricurente,milioanelei Sursa:MinisterulEconomiei n 2011 Guvernul a implementat urmtoarele aciuni pentru atingerea obiectivelor i a subobiectivelormenionatemaisus: Promovareadezvoltriitehnologiceantreprinderiloriapoliticilordeindustrializare: o saextinsreeauadeparcuriindustriale,prin: i. elaborarea i promovarea a 9 studii de fezabilitate privind crearea parcurilor industrialepentregteritoriulrii; ii. acordarea titlului de Parc Industrial S.A. Tracom i .M. Servicii Publice Cimilia; iii. demararea construciei parcului industrial Bioenergagro, rnul Drochia, s.arigrad; iv. n total, n urma crerii reelei de parcuri industriale, volumul total al investiiilorpreconizatesecifreazlacirca255milioaneeuro. o afostelaboratConcepiaclusterialasectoruluiindustrialalRepubliciiMoldova,care urmeazsfieadoptatdeGuvernn2012. Dezvoltareainfrastructuriidesuportpentruactivitateantreprinderilor: o pe parcursul anului 2011 a continuat implementarea programelor de susinere financiarantreprinderilormiciimijlocii: i. programulpilot de atragere a remitenelor n economie PARE 1+1 a recepionat278decereridefinanare,dintrecare73aufostacceptatei, respectiv, ncheiate Contracte de finanare nerambursabil. Suma investiiilor totale preconizate reprezint 35,45 milioane lei, inclusiv 22,3 24

milioaneleisursepropriialeantreprenoruluii13,2milioaneleigrant PARE1+1; ii. Programul naional de abilitare economic a tinerilor a acordat mprumuturi comerciale rambursabile, cu poriune de grant, n sum total de 11,614 milioane lei, inclusiv grant 4,645 milioane lei, pentru 41 de proiecte investiionalerurale; iii. ncadrulProgramuluidesusinereasectoruluintreprinderilormiciimijlocii, finanatdeGuvernulJaponiei,aufostsemnate174decontractedeleasing ilivratutilajnvaloarede204,7milioaneleictrebeneficiari; a fost capitalizat Fondul de garantare a creditelor, la sfritul anului 2011 acesta constituind15,28milioanelei(38degaraniifinanciareactive).

Figura14.DinamicaFonduluidegarantareacreditelor Sursa:ODIMM

Asigurareacondiiilordedezvoltareauneieconomiibazatepecunoatere: o afost elaboratproiectul deLegepentrumodificareaicompletareaLegii nr.138XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile tiinificotehnologice i incubatoarele de inovare. Accentul a fost pus pe normele care reglementeaz activitatea administratorilor i rezidenilor parcurilor tiinificotehnologice i monitorizarea proiectelordeinovareitransfertehnologic.Proiectuldatdelegeseaflnprocesde avizare la ministerele i autoritile de resort. Urmeaz definitivarea procedurilor legaleinaintareaspreaprobareGuvernuluiRepubliciiMoldova.

Principaleleangajamentepentru2012 Pornind de la obiectivele stabilite n Programul de activitate al Guvernului i progresul nregistrat, pe parcursul anului 2012 Guvernul i propune realizarea urmtoarelor angajamente pentruasigurareacompetitivitiiidezvoltriintreprinderilormiciimijlocii: Dezvoltareainfrastructuriidesuportpentruactivitateantreprinderilor:

25

o o o o

intensificarea procesului de acordare a creditelor n cadrul Componentei II a Programuluinaionaldeabilitareeconomicatinerilor.intaestede320degranturi acordate/afacerinoicreate;450denoilocuridemunccreate; alocarea a 1,5 milioane dolari SUA pentru cofinanarea serviciilor de consultan, inclusiv pentru obinerea standardelor de calitate ISO pentru cel puin 300 de companii; elaborarea curriculumului de educaie antreprenorial n cadrul nvmntului preuniversitar,secundarprofesionalimediudespecialitate; crearea a trei businessincubatoare prin aplicarea schemei de succes a Incubatorului deAfaceriSoroca,inclusivcelpuinunulndomeniulIT; mbuntireareglementriloractualendomeniulachiziiilorpublice,cuscopuldea facilitaaccesulntreprinderilormiciimijlociilacontracteledeachiziiipublice; elaborarea a 3 mecanisme de facilitare a activitii ntreprinderilor din sectorul industrialnvedereamajorriivaloriiadugatenproceseledefabricareaproduselor autohtone; elaborarea i aprobarea concepiei clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova.

Asigurareacondiiilordedezvoltareauneieconomiibazatepecunoatere: o aprobareamodificrilorlaLegeanr.138XVIdin21iunie2007cuprivirelaparcurile tiinificotehnologice i incubatoarele de inovare pentru promovarea antreprenoriatuluiinovaional.

Administrareaideetatizareaproprietiipublice

Obiective:
Continuareaprocesuluideprivatizareapatrimoniuluidestatdindomeniileliberalizate,nbaza licitaiilordeschise,anunateitransparente. Implementareametodelorprogresistededeetatizareiadministrareaproprietiipublice. Dezvoltareaivalorificareamecanismuluiparteneriatpublicprivatdreptinstrumentde Realizrileprincipale EvoluiaprincipalilorindicatorideimpactdinPlanuldeaciunialGuvernului Indicatorideimpact 2009 2010 2011 inta2014 (estimat) Administrareaideetatizareaproprietiipublice Veniturincasatenbugetulde statnurmaprivatizriii administrriiproprietii 205,75 322,989 301,8 1,500

26

publice,milioanelei Creareaa10parteneriate publicprivate Guvernul Republicii Moldova este interesat s sporeasc productivitatea economiei. Acest obiectiv poatefiatinsprinprivatizareapatrimoniuluidestatdindomeniileliberalizate,printroadministrare modern i transparent a proprietii publice i prin parteneriate publicprivate. Guvernul i propune ca pn la sfritul anului 2014, bugetul de stat s ncaseze circa 1,5 miliarde lei n urma privatizriiiadministrriiproprietiipubliceisfacilitezecreareaa10parteneriatepublicprivate. Guvernulantreprinsunirdeaciunin2011nvedereaatingeriiacestuiscopn2014,aciunicare potfiinclusentreicategoriidemaijos. Continuareaprocesuluideprivatizareapatrimoniuluidestatdindomeniile liberalizate,nbazalicitaiilordeschise,anunateitransparente: o afostcontinuatprocesuldeprivatizareapatrimoniuluipublic,fiindprivatizatebunuri proprietate de stat n sum de 120,0 milioane lei, acestea (fig. 15) rezultnd din organizareaa: - 5 runde de licitaii cu strigare la Bursa de Valori, fiind tranzacionate valori mobiliareproprietatepublicastatuluidin16societipeaciuni; - 5 concursuri investiionale n urma crora au fost privatizate 11 bunuri proprietatedestat; - 5 concursuri comerciale la care au fost privatizate 2 ntreprinderi de stat (complexepatrimonialeunice); - 5licitaiicustrigare; - 5licitaiicureducere,lacareaufostexpuse22debunuriproprietatedestat. 4 2 12 10

400 300 200 100 0 2009 2010 2011


205,8 322,9 301,8

Figura15.Dinamica veniturilor ncasate la bugetul de stat n urma

privatizrii i administrrii proprietii publice


Sursa: Ministerul Economiei

Implementareametodelorprogresistededeetatizareiadministrareaproprietii publice: 27

au fost elaborate i aprobate modificri i completri la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea i deetatizarea proprietii publice3 i Planul de aciuni privind eficientizarea procesului de administrare i deetatizare a bunurilor 4 proprietate public de stat .

Dezvoltarea i valorificarea mecanismului de parteneriat publicprivat drept instrumentdedeetatizare: o a fost fortificat baza de reglementare a parteneriatul public-privat, fiind elaborate trei acte normative: proiectul hotrrii Guvernului privind crearea Consiliului naional pentru

parteneriat public-privat, care are drept scop susinerea implementrii proiectelor regionale economice, sociale i de infrastructur; proiectul hotrrii Guvernului cu privire la unele msuri de asigurare a funcionrii parteneriatului public-privat; proiectul hotrrii Guvernului cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului i a listei lucrrilor i serviciilor de interes public naional propuse parteneriatului public-privat;

o caurmareamodificrilorlacadrulnormativndomeniu,peparcursulanului2011au fostcreate38departeneriatepublicprivate,dintrecare12sntfuncionale,iarpentru restul26ademaratprocesuldeconstituire.

Principaleleangajamentepentru2012 PorninddelaPlanuldeaciunialGuvernului,urmtoarelesntangajamenteleprincipalepentru2012 nadministrareaideetatizareaproprietiipublice: obinerea veniturilor ncasate n bugetul de stat n urma privatizrii patrimoniului de stat n volumde260milioanelei; - efectuarea unui studiu privind oportunitatea introducerii obligativitii ntreprinderilor de stat de a implementa procedura de achiziii publice; - asigurarea accesului la informaia privind rezultatele activitii economico-financiare a ntreprinderilor cu cot majoritar de stat.

3 4

Proiectul de lege a fost aprobat n edina Guvernului din 6 decembrie 2011. Hotrrea Guvernului nr. 586 din 29 iulie 2011.

28

Politicabugetarfiscaligestionareafinanelorpublice

Obiective:
Asigurareastabilitiibugetuluipublicnaional,creareaunuicadrubugetarfiscalprevizibili meninereadeficituluibugetarlaunnivelrezonabil. Promovareapoliticiifiscalbugetareorientatesprecretereaeconomicdurabil/incluziv,prin reducereaponderiiconsumuluipublicimajorareainvestiiilorpubliceproductive. Asigurareadisciplinei,echitii,transparenei,simplitiiionestitiinrepartizareafinanelor publice. Reducereapoveriifiscaleisimplificareasistemuluideimpoziteitaxe. Realizrileprincipale n condiiile crizei economice mondiale, Guvernul a ales i a reuit (printre puinele ri din Europa!) s asigure o stabilitate macroeconomic maxim, un deficit bugetar foarte mic i o politic bugetar prudent. n condiiile economiei mondiale de astzi, stabilitatea macroeconomic reprezintunadevratavantajnatragereainvestitorilorstrini. Peparcursulanului2011labugetulpublicnaionalaufostncasateveniturinsumtotalde 30158,3milioanelei,ceeacereprezintcu9,5%,saucu2618,1milioanelei,maimultdectnanul 2010.nevoluie,peultimiitreiani(20092011),veniturilencasatesaumajoratcu28,24%. Partea de cheltuieli a bugetului public naional sa realizat n sum de 32068,9 milioane lei. Totodat, cheltuielile au crescut cu 2742,5 milioane lei, sau cu 9,3 %, n comparaie cu anul 2010. Pentru ultimii trei ani, cheltuielile suportate de la bugetul public naional sau majorat cu 17,23 %, ceea ce ne confirm o cretere mai rapid a veniturilor bugetului public naional (28,24%) n comparaiecucheltuielile. nanul2011,graiedisciplineifinanciareieforturilordepusenvedereaasigurriiveniturilor bugetare n continu cretere, sa reuit diminuarea deficitului bugetului public naional pn la 2% din PIB, indicator preconizat pentru anul 2011, cu meninerea obiectivului de reducere n urmtorii treianipnla0,7%nPIBpractic,unuldintrecelemaimicideficitebugetaredinEuropa.Aceastava permitebugetului,nmaremsur,snudepinddeasistenaexternexcepional,iarpoziiafiscal s fie mai solid pentru a nfrunta eventualele riscuri macroeconomice. n acest context, veniturile bugetare au fost consolidate prin intermediul unor msuri specifice de politic fiscal i al unei administrrifiscaleivamalemaiperformante.

29

Figura16.EvoluiaponderiideficituluibugetarnPIB innd cont de constrngerile bugetare existente, cheltuielile au fost supuse unei mai bune prioritizri,cudiminuareaponderiicheltuielilorcurentenPIB,oferindastfelmaimultspaiupentru cheltuielilecapitaleioasistensocialbineintitpentrucelemaivulnerabilegrupuridepopulaie. Pentruaasiguratransparenautilizriibanilorpublici,ncontextuliniiativeiprivindguvernele deschise a fost implementat procesul de asigurare a accesului la informaia privind cheltuielile publicepnlanivelulexecutorilorprimaridebuget,faptcarepermitecetenilorsmonitorizezen detalii implementarea politicilor promovate de Guvern. n acest sens, Republica Moldova este una dintre primele ri din lume care a deschis accesul la informaia privind finanele publice prin intermediulinstrumentariuluidezvoltatncolaborarecuBancaMondial,numitBOOST. Pentru consolidarea disciplinei bugetarfiscale, precum i pentru dezvoltarea unor proceduri transparenteprivindformareaiadministrareabugetuluipublicnaionaliacomponenteloracestuia, a fost promovat noua lege cu privire la finanele publice i responsabilitatea bugetarfiscal, contribuind la realizarea obiectivului de stabilitate macroeconomic i durabilitate financiar pe termenmediuilung,asumatncadrulmaimultordocumentedepoliticiidocumentedeplanificare strategicaleGuvernului.Iarncepndcu1noiembrie2011afostpusnaplicareLegeacuprivirela controlulpublicfinanciarintern. Creterea veniturilor bugetului public naional sub nivelul planificat a impus Guvernul s rectificebugetulpentruanul2011spremicorare.Efectuareaacesteirectificripefundaluluneibune creteri economice i sub presiunea unor eventuale alegeri anticipate este o dovad c meninerea deficituluibugetarsubnivelulplanificatesteunangajamentferm.Proiectuldebugetpentruanul2012 confirmcoerenaGuvernuluinprivinapromovriiuneipoliticibugetareprudente,dediminuarea deficitului bugetar sub 1% din PIB, reducerea ponderii componentei de cheltuieli curente i fortificareasistemuluifiscal. Conform politicii bugetarfiscale, n 2012 se revine la impozitul pe venitul din activitatea de ntreprinztorpentruechilibrareasurselordevenituribugetareifortificareabazeifiscaleabugetelor unitilor administrativteritoriale. De asemenea, aceast msur va conduce la o impozitare mai echitabil. Astfel, n linii mari, are loc o redistribuire a sarcinii scale de pe consum pe venitul ageniloreconomici,depeimpoziteleindirectespreimpoziteledirecte. 30

nprocesuldeelaborareapoliticiibugetarfiscalepentruanul2012,pentruanucreapresiune suplimentar asupra mediului de afaceri afectat de criza economic, sa urmrit elaborarea unor modificrinmateriedepoliticfiscalcenuarafectaesenialsocietatea.Astfel,aufostoperatedoar uneleajustricaresnumodificeconsiderabilregimulfiscal,celemaiimportantefiind: - modificarea mecanismului de stabilire a mrimii cotei taxelor locale prin anularea plafonrii acestora,cuacordareactreautoritilepublicelocaleadreptuluidealefixadesinestttor,pentrua promovaautonomiafinanciaraacestora; - unificarea taxei pentru folosirea drumurilor de ctre autovehicule, indiferent de ara de nregistrare,carevacontribuilaeliminareadisensiunilorcurilevecinecuimpactnefavorabilasupra transportatorilordinRepublicaMoldova; - excludereadincategoriaobiectelorimpuneriicutaxalocalpentrupublicitateaserviciilorde plasare i/sau difuzare a anunurilor publicitare prin intermediul TV, internetului, radioului, presei periodice, prin tiprituri, n scopul impulsionrii volumului publicitii i ameliorrii situaiei financiare a instituiilor massmedia independente. Aceasta este o modificare cu impact nu doar economic,ciidepromovareavalorilordemocratice. Totodat, sa asigurat simplificarea procesului de administrare a restituirii TVA i reducerea considerabil a termenului real de restituire, stimularea conformrii benevole a contribuabililor la declarareaiachitareaimpozitelor,taxelorialtorpli,fiindpusaccentulpeefectuareacontroalelor fiscalebazateperisc,dariprinimplementareaunorsistemeinformaionaleautomatizate. n domeniul administrrii vamale a demarat implementarea procedurii simplificate de control vamal, prin introducerea noiunii de coridor verde; a fost implementat Tariful Vamal Integrat (TARIM)icontrolulvamalbazatpeschimbuldedatenregimonline. Guvernulcontinuspromovezeopoliticprudentndomeniuldatorieidestat.Dejan2011 trenduldedescretereaponderiidatorieidestatseamplific,nregistrndodiminuareesenialdela 26,3% n 2011 la 23,2% n 2012. Acest indicator denot c politica prudent n domeniul managementului datoriei de stat reduce i mai mult din eventualele riscuri de derapaje i de destabilizareattpetermenmediu,ctipetermenlung.RepublicaMoldovaesteunadintrepuinele ridinlumecarenuseconfruntcuproblemadatoriilorsuverane,fenomencareafecteazgravmulte ridinregiuneidinEuropa,determinndulepoliticilebugetareifiscalepentruurmtoriiani.

31

Politiciagroindustriale

Obiective:
Modernizareasectoruluiagricolidiminuareadependeneiacestuiadefactoriiclimaterici adveri. ArmonizareareglementrilorndomeniulalimentarcucelealeUEnasigurareainofensivitii alimentare. Eficientizareasistemuluidesubvenionareaagriculturiiipromovareaprogramelor multianuale. Repunereaactivelordinsectorulagricolncircuituleconomiciasigurareaaccesului investitorilorlaacesteactive. Cretereacalitiicapitaluluiumannagriculturprinstimulareainstituiilordeextensiune agricol. Stopareadegradriiresurselorfunciareprinmodernizareaiextindereasistemuluide mbuntirifunciare. AgriculturacontinusfieunuldintrecelemaiimportantesectoarealeeconomieiMoldovei,dat fiind faptul c 315 mii de persoane, sau 27,5% din populaia ocupat, este antrenat n agricultur. Angajaiinacestsectoraunscelmaimicvenitlunar,cuomediede1638lein2010,comparativcu celelaltesectoarealeeconomiei.Datfiindfaptulcsalariilejoasesedatoreazproductivitiisczutea foreidemuncnagricultur,GuvernulRepubliciiMoldova,prinpoliticilepromovate,aredreptscop cretereaanualaproductivitiilahectarcucirca7%nperioada20112014imrireavolumului deproduseagricoleexportatedinar.

Realizrileprincipale Conform estimrilor, volumul global al produciei agricole n preuri comparabile va constitui circa 12,73 miliarde lei, sau cu 4,8 % mai mult fa de rezultatele obinute n anul 2010. Exportul produseloragroalimentare,conformestimrilor,vaconstitui976,0milioanedolariSUAnanul2011, fiind n cretere cu 33,3 % fa de rezultatele obinute n anul 2010. Importul produselor agroalimentare, conform estimrilor, va constitui 689,0 milioane dolari SUA n anul 2011, fiind n creterecu16,5%faderezultateleobinutenanul2010(figura17). n 2011, n cadrul negocierilor pe marginea Acordului de asociere RM UE, Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare a demarat discuiile asupra unui nou capitol, i anume Agricultura idezvoltarearural.ncontextul negocieriicu UEprivindinstituireaZonei deLiber Schimb Aprofundat i Cuprinztor, au fost ntreprinse un ir de activiti care au permis implementareaPlanuluideaciunialGuvernului: - aprobareaStrategieindomeniulsiguraneialimenteloraRepubliciiMoldovapentruanii2011 2015; - restabilirea, la 8 puncte de trecere auto a frontierei de stat, a serviciilor fitosanitare i veterinarelafrontier; 32

- modificarea Legii privind identificarea i nregistrarea animalelor (termenul limit de identificareinregistrareaanimalelor,precumifinanareaSistemuluideidentificareitrasabilitate aAnimalelor); - solicitarea unui training (eventual TAIEX) privind negocierile internaionale n domeniul SPS pentru consolidarea capacitilor echipei de negociatori n domeniul SPS i pentru facilitarea ulterioaraprocesuluidediscuiipemargineaaspectelortehnicespecificedomeniului; - solicitareaunuisprijinpentruangajareaa6experiinternaionalicarevorevaluacapacitatea curent, funcionalitatea i vor face recomandri privind crearea unui laborator de siguran n conformitatecucerineleUE. n2011saudesfuratnegocierilepemargineaAcorduluideComerLiberntreRepublica Moldova i Turcia. Cu referire la produsele agricole, prile au convenit asupra necesitii liberalizrii limitate i controlate n cadrul unor condiii reciproc avantajoase. Ca urmare, la urmtoarea rund de negocieri va fi completat coninutul anexelor la Acordul menionat, care vor indicaitermenelepentruliberalizarearegimurilordecomercuproduseindustrialeiagricole.

Figura17.Exportuliimportuldeproduseagricole,milioanedolariSUA
Sursa:MinisterulAgriculturiiiIndustrieiAlimentare

Guvernul Republicii Moldova a ntreprins un ir de aciuni complexe pentru atingerea obiectivelor sectoruluiagroindustrialnperioada20112014: a. Modernizarea sectorului agricol i diminuarea dependenei acestuia de factorii climatericiadveri: n perioada de referin a fost elaborat i nregistrat Marca naional Agricultura Ecologic Republica Moldova" n scopul etichetrii i prezentrii produselor agroalimentare ecologice i se va folosi numai pe produsele agroalimentare care au fost supuse, pe tot parcursul ciclului de producie, procedurii de inspecie i certificare de ctre organismele de inspecie i certificare,autorizatedeMinisterulAgriculturiiiIndustrieiAlimentare;

33

a fost elaborat proiectul de hotrre a Guvernului Cu privire la modificarea i completarea Legiivieiivinuluinr.57XVIdin10martie2006,careipropune:creareaAgenieiNaionaleaViei i Vinului, a Fondului Viei i Vinului i armonizarea legislaiei naionale cu legislaia UE. Agenia nou creat va fi o structur publicprivat i va permite transferarea mai multor competene productorilordevinuridinparteastatului.DireciilecentraledeactivitateaAgenieiurmeazsfie marketingul, promovarea exportului i a consumului intern. Activitile de promovare a exportului, reducerea barierelor tehnice, tarifare i netarifare n calea comerului cu produse vinicole vor fi atribuii ale Ageniei, care vor include aciuni de nlesnire a utilizrii contingentelor tarifare oferite RepubliciiMoldovapentruexport; a fost instituit Centrul Agroalimentar Chiinu, fiind identificat lotul de teren, proprietate publicastatului,pentruamplasareasocietiinominalizate.nperioadaderaportare,afostlansat versiuneapilot a siteului Centrului Agroalimentar din Chiinu (www.agrocentru.md), la moment fiindnprocesdefinalizare.nprezentsecoordoneaz,cuorganelecompetente,planulurbanistici proiectultehnicdetaliatdeconstrucieapieei; afostelaboratiremisspreexaminareiavizareMinisteruluiJustiieiproiectulStrategieide dezvoltareasectoruluidelaptenRepublicaMoldovapentruanii20122027.Documentulcitatdescrie situaia curent n domeniu, definete problemele, stabilete obiectivele i msurile necesare de a fi ntreprinse,etapeledeimplementare,precumiaspectelelegatedeimpactulimplementriiacesteia. estenfazdeelaborareproiectulStrategieiprivindvalorificareapotenialuluidebiomasn Republica Moldova pentru anii 20122016, care prevede valorificarea potenialului energetic al biomasei prin integrarea i consolidarea potenialului tehnicotiinific, informaional, educaional i implementarea practicilor agricole privind utilizarea biomasei ca materie prim la producerea combustibiluluisolid,ncondiiiledemeninereacalitiimediului; b. Armonizarea reglementrilor n domeniul alimentar cu cele ale UE n asigurarea inofensivitiialimentare: o sarcin primordial a Guvernului o constituie racordarea cadrului legislativnormativ la exigenele Uniunii Europene. Pn la momentul actual au fost elaborate 160 de acte normative naionale(reglementritehnice,normesanitarveterinare,regulamentefitosanitare)careauasigurat armonizareaitranspunereaa215actealeUE. Demenionatc,potrivitPlanuluinaionaldearmonizarealegislaiei,aprobatanualdeGuvern, Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare realizeaz armonizarea a circa 70 % din totalul legislaieicomunitareceurmeazafitranspusnlegislaianaional. 34

Conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1210 din 27 decembrie 2010 Cu privire la aprobareaPlanuluinaionaldearmonizarealegislaieipentruanul2011ialeOrdinuluiministerului nr.239din21decembrie2010,ministerularesarcinadeaelabora48deactelegislativeinormative naionalecevorasiguratranspunereaacirca82deacteUE.Conformsituaieila27decembrie2011, aufostaprobate15acte,iar32sntnprocesdeelaborareipromovare; prinHotrreaGuvernuluinr.747din3octombrie2011afostaprobatStrategiandomeniul siguraneialimentelorpentruanii20112015,careprevedeatingereaceluimainaltgraddeproteciea sntii umane i a intereselor consumatorilor n ceea ce privete alimentele. Strategia prevede nfiinarea unei autoriti unice n domeniul siguranei alimentelor, abilitat cu gestionarea tuturor aspectelor referitoare la sigurana alimentelor, de la productor la consumatorul final, operarea sistemuluidealertrapid,dialogulicomunicareacuconsumatorul,precumirelaiilecuageniile naionale i organismele tiinifice. n acest sens, a fost elaborat i remis Ministerului Justiiei spre examinare proiectul de lege cu privire la stabilirea principiilor i cerinelor generale ale legislaiei privindsiguranaalimentelorideinstituireaAgenieiNaionalepentruSiguranaAlimentelor; prin Hotrrea Guvernului nr. 787 din 25 octombrie 2011 Cu privire la modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 au fost restabilite serviciile veterinareifitosanitarelafrontierncele8punctevamale.Totodat,hotrreamenionatprevede interpretareacorectaprincipiuluiGhieuluiunic; n semestrul I al anului 2011, Sistemul informaional automatizat de identificare i trasabilitate a animalelor (SITA) a fost adaptat la Sistemul de alert rapid (SARBTA). n prezent, sistemulnominalizatestefuncional,fiindparteintegrataSITA.Totodat,UNDP,cususinereaFAO,a desfurat licitaia pentru selectarea companiei ce va implementa sistemul informaional al managementului supravegherii sanitarveterinare la nivel naional. Drept urmare, a fost selectat compania romn Taem Net, care se ocup de implementarea sistemului nominalizat. Contractul elaboratntreFAOiTaemNetafostremisspreexaminareiaprobareComisieiEuropene; c. Eficientizarea sistemului de subvenionare a agriculturii i promovarea programelor multianuale: perfecionarea sistemului de subvenionare a agriculturii prin promovarea politicilor de modernizarearamurilorstrategiceconstituieoprioritatenpoliticaagrarastatului,fiindprincipalul instrument n vederea promovrii creterii economice i reducerii srciei n mediul rural. Conform prevederilor Hotrrii Parlamentului nr. 89 din 12 mai 2011 privind aprobarea destinaiilor de utilizareamijloacelordinfonduldesubvenionareaproductoriloragricoli,fonduldesubvenionare constituie 400,0 milioane lei, din care 190 milioane au fost direcionate spre lichidarea datoriilor acumulatedinaniiprecedeni; dintotalulsubveniiloracordateproductoriloragricoli,ceamaimarepondereoconstituie: stimularea investiiilor pentru procurarea mijloacelor tehnice, a utilajului agricol, precum i a echipamentuluideirigare36,4%;stimulareainvestiiilorpentrunfiinareaplantaiilormultianuale 20,1 %; stimularea investiiilor n dezvoltarea infrastructurii postrecoltare i procesare 10,3 %; stimulareamecanismuluideasigurareariscurilornagricultur7,3%etc.; a fost ratificat Contractul de finanare dintre Republica Moldova i Banca European de InvestiiiiafostlansatProgramulderestructurareasectoruluivitivinicol,nsum de75,0milioane euro. Cu suportul acestui proiect, viticultorii i vinificatorii pot accesa credite, la dobnzi reduse, pentruplantaiiledevii,procesuldeproducieavinului,daripentruindustriileconexe.Programul nominalizat va contribui la sporirea competitivitii sectorului prin modernizarea ntreprinderilor 35

vinicole, la consolidarea capacitilor de export, diversificarea pieelor de desfacere pentru vinuri, facilitareaaccesuluibuturiloralcooliceautohtonepepieeleeuropene; afostratificatAcorduldefinanaredintreRepublicaMoldovaiFondulInternaionalpentru Dezvoltare Agricol, ca urmare fiind lansat Proiectul de Servicii Financiare Rurale i Dezvoltare a Businessului Agricol (IFAD V). IFADV are un buget de 19,5 milioane dolari SUA, fiind cofinanat de Guvernul Regatului Danemarcei cu 4,5 milioane dolari SUA, cu titlu de grant, pentru susinerea tinerilorantreprenoridinzoneleruralealeRepubliciiMoldova.Resurseleproiectuluivorfifolositela acordarea creditelor n condiii avantajoase, finanarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii economicerurale,asistentehnic,instruire,consultanisuportlaelaborareaplanurilordeafaceri beneficiarilordecredite; ademaratproiectulCompetitivitateaagricolidezvoltareantreprinderilor"(ACED),proiect lansat de Agenia SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID), n parteneriat cu Corporaia Millennium Challenge Corporation (MCC). Proiectul are scopul de a dezvolta sectorul agricol din Moldovanproducereaicomercializareaproduselordevaloarenaltattpepiaaintern,ctipe ceaextern.Proiectulnominalizatvaoferiasistentehniciinstruirepentruproductoriiagricolin lanurile valorice prioritare din ntreaga ar, cu un accent special pe zonele n care sistemele centralizatedeirigaresntreabilitateprinintermediulProgramuluiCompactalMCCialGuvernului RepubliciiMoldova; Unitatea de Implementare a Proiectului 2KR a nceput realizarea proiectului Valorificarea Potenialului de Biomas n Moldova. Proiectul este finanat de Guvernul Japoniei i prevede procurareaiinstalareacazanelortermicepebiomasninstituiiledemeniresocialdinlocalitile ruraleilantreprinderileagricolecareaunevoiedeagenttermic; a fost semnat, cu Marea Britanie i Lituania, un contract privind proiectul de twinning n domeniulfitosanitar,controluluireziduurilordepesticide.Activitileprevzutedecontractvordemara pnlasfritulacestuian; d. Repunerea activelor din sectorul agricol n circuitul economic i asigurarea accesului investitorilorlaacesteactive: n conformitate cu prevederile Legii nr.121XVI din 4 mai 2007 Privind administrarea i deetatizareaproprietiipublice,precuminscopuloptimizriicheltuielilordeadministrare,afost aprobat Hotrrea Guvernului nr. 608 din 11 august 2011 Cu privire la reorganizarea unor ntreprinderi, care prevede reorganizarea ntreprinderii de Stat Staiunea Tehnologico Experimental Codrul prin fuziunea ntreprinderii de Stat Staiunea TehnologicoExperimental Vierul,careestesuccesordeobligaiiidrepturialeacesteia; ntreprinderile de stat i societile comerciale cu capital majoritar de stat din subordinea Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare au elaborat i prezentat Ministerului planurile de afaceripetermenscurtipetermenlung,ncaresntstipulaiindicatoriidedezvoltareiprogramele investiionalealeacestora; e. Creterea calitii capitalului uman n agricultur prin stimularea instituiilor de extensiuneagricol: Agenia Naional de Dezvoltare Rural a lansat programul de perfecionare continu a consultanilorlocaliiregionali.nperioadadereferin,aufostorganizate7moduledeinstruirede careaubeneficiat200departicipani.Acetiaaufostfamiliarizaicuimplementareatehnologiiloria elementelortehnologicemoderneprivindcultivarealegumelor,fructeloripomuoarelor,strugurilor 36

iproduselordeoriginezootehnic,precumicustandardedeinofensivitateaproduseloralimentare. Totodat, consultanii locali i regionali ai ACSA desfoar cursuri de instruire, mese rotunde, seminarepentruproductoriiagricoli; afostelaboratiremisspreexaminareMinisteruluiJustiieiproiectulStrategieidedezvoltare a serviciilor de extensiune rural n Republica Moldova pentru anii 20122022. Documentul citat prevederacordarealavalorileistandardeleeuropeneaserviciuluideextensiune,carevacontribuila realizareaaspiraieiiaobiectivuluistrategicalRepubliciiMoldovaaderarealaUniuneaEuropean. Strategianominalizatprevededezvoltareauneireeledeextensiuneruraldela40%nanul2011 pnla65%nanul2022;

f. Stoparea degradrii resurselor funciare prin modernizarea i extinderea sistemului de mbuntirifunciare: prinHotrreaGuvernuluinr.626din20august2011afostaprobatProgramuldeconservare i sporire a fertilitii solului pentru anii 20112020. Programul prevede pstrarea pe termen lung a calitii i capacitii de producie a solurilor pentru asigurarea securitii alimentare a rii. Scopul programuluiconstnrealizareamsurilordestopareadegradriiidesporireafertilitiisolurilor prin modernizarea i extinderea sistemului de mbuntiri funciare, implementarea tehnologiilor moderneiapracticiloragricoleprietenoasemediului; pentrusimplificareaproceduriideschimbareadestinaieiterenurilornterenuriagricolecu bonitatesczut,afostelaboratunproiectdelegeprivindmodificareaicompletareaCoduluifunciar nr.828XIIdin25decembrie1991,aLegiinr.1308XIIIdin25iulie1997privindpreulnormativi modul de vnzarecumprare a pmntului, a Hotrrii Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaiei i schimbulterenurilor.Lamomentulactual,proiectulnominalizatseaflnGuvernpentruexaminare iaprobare. Conformdatelorpreliminare,productivitatealahectarnagriculturnanul2011samajoratcu 5,6%,nanul2010cu8,4%,nanul2009samicoratfadeanul2008cu7,5%.Analizndsituaia curent, se observ o cretere n anul 2011, fa de rezultatele obinute n anul 2009, cu 14,5 % a productivitiilahectar. Provocri A euat aprobarea proiectului de hotrre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de legepentrumodificareaicompletareaart.14dinLegeanr.1308XIIIdin25iulie1997privindpreul normativ i modul de vnzarecumprare a pmntului. Proiectul menionat a fost discutat n cadrul edinei Guvernului din 17 februarie 2011, dar la iniiativa Ministerului Finanelor a fost respins pentru examinare suplimentar n scopul prezentrii unei analize mai ample privind mijloacele bnetidestinatecompensriipierderilorcauzatedeexcludereaterenurilordincircuitulagricolial fonduluisilvic,precumiatribuirealorlaaltecategoriideterenuri.Laacestsubiectaufostorganizate dezbateripublicecuparticipareareprezentanilorAgenieiRelaiiFunciareiCadastru,Ministerului Finanelor i altor structuri interesate. Prin avizele prezentate de Ministerul Finanelor, am fost informaicnuseacceptmodificareaacestuiproiectdelege,iarprinscrisoareanr.21/3136din23 mai2011,MinisterulasolicitatGuvernuluiexcludereaproiectuluidelegedinplanulsudeactivitate. Principaleleangajamentepentru2012 37

n scopul asigurrii suficienei alimentare a rii, aprovizionrii la nivelul cuvenit a industriei alimentare cu materii prime de calitate i asigurrii unui trai decent pentru populaia rii, n anul 2012 este preconizat continuarea reformelor agrare n contextul implementrii prevederilor Programului de activitate al Guvernului Integrarea European: Libertate, Democraie, Bunstare (20112014),MemorandumuluiprivindpoliticileeconomiceifinanciarentreRepublicaMoldovai Fondul Monetar Internaional, Acordului de Finanare privind Programul de Suport Bugetar n domeniulstimulriieconomiceruraleetc.Astfel,ndomeniulagroindustrialesteplanificat: - creareaAgenieiNaionalepentruSiguranaAlimentelor; - creareaAgenieiNaionaleaVieiiVinului; - creareaFonduluiVieiiVinului; - elaborarea Programului de revizuire i dezvoltare a sectorului vitivinicol pe perioada anilor 20122020; - elaborarea Programului de dezvoltare i implementare a tehnologiilor conservative n agricultur; - reorganizarea sistemului de educaie i cercetare n agricultur, consolidarea serviciilor de extensiune; - reorganizarea sistemului de subvenii n agricultur n scopul modernizrii i concentrrii produciei. Infrastructuritransport

Obiective:
Liberalizareaidezvoltareapieelordetransport. Reabilitareaimodernizareainfrastructuriidetransport,nspecialainfrastructuriidrumurilori conectarealareelelepaneuropene. Gestionarearesponsabilieficientasistemuluidetransport,dezvoltareaimodernizarea transportuluidemrfuriipasageri. Implementareaaudituluirutierobligatoriu,sporireasecuritiitraficuluirutierireducerea numruluideaccidenterutiere. PromovareaRepubliciiMoldovacaardetranzitialiniereatransportuluiautohtonlacondiiile europenedetransport. Asigurareasecuritiienergeticeipromovareaeficieneienergeticentoatesectoareleeconomiei. Dezvoltareasectoruluiconstruciiloripromovareatehnologiilormodernendomeniu. Realizrileprincipale Pe parcursul anului 2011, eforturile Guvernului au fost concentrate asupra liberalizrii i dezvoltrii pieelor de transport de mrfuri i pasageri. Astfel, n perioada de raportare, Republica Moldova a aderat la Acordul cu privire la dezvoltarea transportului de mrfuri n direcia Marea Baltic Marea Neagr, a semnat protocolul tehnic privind relansarea traficului feroviar de mrfuri 38

prin regiunea transnistrean, a semnat acorduri bilaterale cu Portugalia, Serbia i Georgia privind transportulautodemrfuriipasageri. Totodat,naugust2011aufostlansatenegocierileprivindaderarealaSpaiulEuropeanAviatic Comun, pentru ca deja la 26 octombrie 2011, ntrun timp record pentru UE, textul s fie parafat. SemnareaacestuiAcord,preconizatpentrulunamartie2012,vapermiteRepubliciiMoldovacrearea uneipieelibereaserviciiloraeriene,demonopolizareaserviciilordedeservire,atragereacompaniilor aeriene lowcost. n acelai context, au demarat aciunile privind implementarea unui proiect de parteneriatpublicprivatpentrurevitalizareaAeroportuluiInternaionalBli,cevacontribuiesenial lambuntireacondiiilordeefectuareazborurilordetiplowcost.Rezultateleacesteiaciunisefac deja resimite prin micorarea preurilor de ctre anumite companii care au anticipat intrarea n vigoareaacordului.Astfel,laetapainiial,preurilevorscdeacuaproximativ40%. Pentrufondulrutier(FR)saaprobatalocareaa788milioanelei,fiindvalorificatnproporiede 100%. Pentru comparaie, alocrile n FR au fost de 241,35 milioane lei n anul 2009 i de 582,98 milioane lei n anul 2010. Pentru anul 2012 snt prevzute 1.025 milioane lei. Pentru asigurarea transparenei distribuirii mijloacelor a fost constituit Consiliul Fondului Rutier. Defalcrile totale pentrureparaiaintreinereainfrastructuriirutierenanul2011aufostdecirca1,3miliardelei(din care790milioaneleipentruFondulrutier,100milioaneleipentruinvestiiicapitaledinbugeticirca 500milioaneleiinvestiiiexterne).Pentruanul2012sntprevzutepeste2miliardelei(de7,5ori mai mult dect n 2008). Lucrri de reparaie curent au fost efectuate pe o lungime de 9.342 km (100%fiindacoperitcuasfalt,npremiernultimii20deaniauavutloclucrridereparaiicurente pe toat reeaua naional de drumuri publice, exceptnd localitile care snt la autogestiune). n perioada 20102011, lucrri de reabilitare au fost efectuate pe 650 km (comparativ cu 253 km n perioada20082009).Totodat,n2011peste17%dininfrastructurarutierafostcalificatcafiind buni30%calificatcamedie(ncomparaiecu10%nstarebunn2009isub20%nstare medie).Respectiv,suprafaadrumurilornstarereasaredusdela70%n2009la53%n2011. Aufostreparate73dedrumuripentrutransportareacopiilorlacoliledinaltelocaliti,astfel fiindrealizatprevedereadinPlanulnaionaldeaciunipentruimplementareareformeistructuralen educaie.

Figura18.NiveluldeacumulareamijloacelornFondulrutier,milioanelei Sursa: Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor Lacapitolulsiguranarutier,nperioadadereferinafostaprobatStrategianaionalpentru siguranrutieriPlanuldeaciuniprivindimplementareaStrategiei.Totodat,nanul2011aufost instalate14161deindicatoarerutiere,afostexecutatmarcajulrutierpeolungimede1678kmiau 39

fost construite 77 de pavilioane de ateptare pentru cltori. A fost iniiat instalarea barierelor la pasajeleferoviare,urmndcaactvitateasfiecontinuatnanulurmtor.Estenderulareproiectulde instalare a sistemului de monitorizare video a traficului rutier, precum i echiparea tuturor mijloacelor de transport ale poliiei rutiere cu camere video, pentru a exclude la maxim cazurile de corupie. nscopulpromovriiRepubliciiMoldovacaardetranzitialiniereatransportuluiautohtonla condiiile europene de transport, sa pus accentul pe reabilitarea drumurilor, cu implementarea tehnologiilor de reciclare a sistemelor rutiere existente. Au fost executate reparaii cu tratament bituminos prin utilizarea utilajului modern i a emulsiei bituminoase pe o lungime de 170 km de drum. n2011acrescutcu16,7%volumulmrfurilortransportate,sareuinegociereacuUEaunui numr majorat (cu circa 10%, comparativ cu 2009) a autorizaiilor CEMT, sa majorat pn la 56 numrulstaiilordetestaretehnic. nperioadadereferin,nusareuitfinalizarealucrrilordeconstruciealinieidecaleferat CahulGiurgiuleti, motivul fiind barierele impuse de autoritile locale la alocarea terenului pentru finalizarea acesteia. De asemenea, nu a fost realizat atribuirea terenului de pe malul rului Prut ntreprinderiideStatPortulFluvialUngheni.TerenulsituatnvecintateapoduluipesterulPrut,de lnglocalitateaGiurgiuleti,preconizatiniialpentrudezvoltareaComplexuluiPortuarGiurgiuleti,a fosttransmisdectreMoldsilva,nbazaunuicontractdelocaiune,uneicompaniiprivate,faptcenu permiteutilizareaterenuluimenionatpentruncrcarea/descrcareamrfurilor. n domeniul transportului feroviar, pentru prima dat n ultimii ani, sa ajuns la rezultate pozitive,nregistrndiunprofitde80434,5miilei:n2011acrescutvolumuldemrfuritransportate cucirca20%,iarnaprilie2011sareuitdeblocareacirculaieidemrfuriicltoripesegmentul transnistrean. Sectorul energetic a avut o evoluie relativ stabil pe toat perioada. Aceasta se datoreaz majorrii consumului de energie electric n ar, n primele 9 luni, cu 3,6%, cretere acoperit din import,ntimpceprocurriledininterioraufostredusecucirca2,6%,precumimajorriipreuluila gazele naturale, n medie cu circa 23% (din octombrie 2011), ceea ce a influenat negativ producia sectorului. AderareaRepubliciiMoldovalaTratatulComunitiiEnergeticeideinereapeparcursulanului 2011apreedinieincadrulacestuiaaufostcalificatedreptreuitelesectoruluienergeticaleanului. n scopul dezvoltrii interconexiunilor cu Romnia, a fost dat n exploatare linia electric de interconexiuneLEA110kVFlciuGoteti(lungimeatotalalinieipeteritoriulRepubliciiMoldova estede25,03km)iafostsemnatMemorandumuldenelegerepentruconstrucialinieielectricede interconexiuneLEA400kVBliSuceava. FortificareainterconexiuniicuUcrainaprinconstrucialinieielectriceLEA330kVBliCNE Novodnestrovsk (lungimea total de 123 km) nu a fost posibil, deoarece partea ucrainean pn la moment nu a semnat Memorandumul de nelegere privind construcia liniei electrice respective. Pentrudepireasituaieicreate,pentruprimadatnultimii5ani,ncadruledineiComisieimoldo ucrainene din 11 noiembrie 2011 sa acceptat transmiterea pentru examinare a studiului de fezabilitateprivindconstrucialinieirespective,dupcarevorurmaalterundedenegocieri.

40

AfostcreatAgeniapentruEficienEnergetic5cuasigurareafuncionalitiiacesteia,inclusiv prinelaborareacadruluilegislativndomeniu:Legeacuprivirelaeficienaenergetic6iProgramul NaionalpentruEficienEnergeticpentruanii201120207.Totodat,afostlansatProiectulEnergie iBiomaspentruperioada20112014,ncadrulcruia,nanul2011,afostiniiatimplementareaa 35deproiectedeproducereaenergieidinbiomas,doudinelefiinddejafinalizate. A fost elaborat proiectul Programului de reabilitare a blocurilor de locuit multietajate pe anii 20122025.nacelaicontext,afostaprobathotrreadeGuvernCuprivirelaaprobareaPlanuluide aciunipentruremediereasituaieindomeniulconstrucieidelocuinepeanii20112012. Pentru a facilita implementarea inovaiilor i tehnologiilor noi n construcii, prin reformarea sistemuluidereglementaretehnicaconstruciiloriimplementareastandardelordeperformann construcii,afostmodificaticompletatHotrreaGuvernuluinr.226din29februarie2008Pentru aprobarea Reglementrii tehnice cu privire la produsele pentru construcii. n acelai timp, au fost examinateiadoptate542dedocumentenormativedintrecarestandardenaionale3,regulamente 2,standardeinterstatale9,standardedefirm11,standardeeuropene517,agrementetehnice adoptate49. nperioadadereferinafostelaboratproiectuluiProgramuluidereconstrucieimodernizare a cminelor instituiilor de nvmnt pentru anii 20122020, care va permite mbuntirea condiiilordetraiidestudiialestudenilor. Impactulpoliticilor Dac ne referim la impactul aciunilor ntreprinse n domeniul transporturilor, acesta poate fi observatdintabeluldemaijos. Unitatea 2009 2010 2011 Indicatori de msur 1.Stareadrumurilorpublicenaionale(%dinlungimeadrumurilorpublicenaionale): bun % 10 15 17 medie % 20 22 30 rea % 70 63 53 3.Numruldeaccidenterutiere uniti 2755 2921 2775 4. Numrul de decese ca urmare a accidentelor rutiere pers. 487 452 429 5. Lungimea sectoarelor de drumuri publice naionalereabilitate km 200 240 330 6. Lungimea sectoarelor de drumuri publice localereabilitate km 150 210 400 7. Lungimea sectoarelor de drumuri publice naionalereparate km 670 737 1005
5 6

2014 (int)

30 45 25 2379 368 900 720 1508

Hotrrea Guvernului nr. 1173 din 21 decembrie 2010. Legea nr. 142 din 2 iulie 2010. 7 Hotrrea Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011.

41

8. Lungimea sectoarelor de drumuri publice localereparate 9. Gradul de acoperire a raioanelor cu staii de testri 10. Nave nregistrate n Registrul de stat al RepubliciiMoldova 11. Acte legislative i normative promovate la iniiativa Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor i aprobate de Guvern,Parlament 12.Documentedepoliticirevizuiteielaborate 13.Mrfuritransportatentraficnaval

km % uniti

600 81 442

660 88 505

900 88 600

1350 97 800

uniti uniti miitone

5 114

3 5 472

7 12 580

15 16 777

n domeniul construciilor, prin implementarea Proiectului de asigurare cu locuine sociale, cofinanat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, au fost construite n total 249 de apartamente,dincare149nor.Chiinu,30nor.Glodeni,70nor.Criuleni.Deasemenea,afost finalizatconstruciaa612casedelocuitpentrupersoanelesinistratedinsateleCotulMorii,Srteni, Nemeni i Obileni, contractate de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor i transmise autoritilor publice locale pentru repartizare sinistrailor, precum i monitorizarea construciei caselor de ctre ali investitori, inclusiv strini. n acelai context, a fost finalizat prima etap de construcie a drumurilor n satele enumerate i construcia reelelor intracartier de apeduct i canalizarensatulNemeni. Principaleleangajamentepentru2012 Pentruanul2012sntplanificateurmtoareleactivitimajore: - elaborareastrategiilordedezvoltareapieelordetransporticomunicaii,bazatepepoliticile irecomandrileUEndomeniu; - restructurareaSCaleaFeratdinMoldova; - stimularea i susinerea operatorilor aerieni n scopul valorificrii oportunitilor de transformareaaeroporturilorinternaionalenhuburiregionale; - implementareaa65deproiectedeproducereaenergieidinbiomas(cumulativ),decarevor beneficia75deinstituiipublicedincomunitilerurale; - actualizarea proiectului privind realizarea Planului de amenajare a teritoriului naional i promovarea proiectului investiional pentru elaborarea a trei Planuri de amenajare a teritoriilor regionale(Nord,CentruiSud).

42

Infrastructuracalitii,securitateaindustrialiproteciaconsumatorilor

Obiective:
Armonizareaintegralareglementrilorspecificedomeniiloreconomieinaionalecucele europeneiimplementareaacestoralanivelulcerinelordindomeniilerespective. IntensificareaeforturilorpentrudezvoltareaSistemuluinaionaldestandardizarecoerentcu SistemuleuropeandestandardizareiSistemulinternaionaldestandardizareiconsolidarea capacitilorinstituionalealeorganismuluinaionaldestandardizare. ConsolidareaSistemuluiNaionaldeAcreditareidezvoltareainstituionalaOrganismului NaionaldeAcreditareprivindajustareaacestuialaexigeneleeuropene,nscopulsemnrii AcorduluideRecunoatereMultilateral(MLA)cuCooperareaEuropeanpentruAcreditare(EA). Adoptareaipromovareastandardeloreuropenendomeniulmetrologiei,nscopulimplementrii prevederiloreuropeneprivindcadrulinstituional,cadrullegalicadrulnormativ,precumi trasabilitateamsurrilor,mijloacelordemsurareietaloanelor. Asigurareacadruluilegaladecvatpentruproteciapopulaieiimediuluinconjurtordeposibilele avariilaobiecteleindustrialepericuloaseicreareacondiiilorpentrumbuntireaactivitilor desfuratendomeniulsecuritiiindustriale. Asigurareaunuinivelnaltdeprotecieaconsumatorilor. Realizrileprincipale EvoluiaprincipalilorindicatorideimpactdinPlanuldeaciunialGuvernului Indicatorideimpact 2009 2010 2011 inta2014 (estimat) Infrastructuracalitii,securitateaindustrialiproteciaconsumatorilor Volumulexporturilorn creterecu8%anual,milioane dolariSUA 1283 1542 2270

Creterea volumului mrfurilor 18,6 exportate pe pieele europene nmediucu10%anual Numruldeplngeriiadresri soluionatecuprivirela drepturileconsumatorilor 659

9,2

644

649

Pentrunlturareadeficienelorexistente,nlunadecembrie2011afostcreatAgeniapentru Protecia Consumatorilor, n vederea implementrii politicilor i strategiilor n domeniul proteciei 43

consumatorilor, precum i supravegherii respectrii actelor normative din domeniul respectiv. Agenia era necesar, n primul rnd,pentru a redresa nivelul sczut de ncredere al consumatorilor localinbunurileiserviciiledisponibilepepiaanaional,precumipentruacompensaineficiena prevederilor legale existente anterior din activitatea Inspectoratului Principal de Stat pentru SupraveghereaPieei,MetrologieiProtecieaConsumatorilor.Unadintreprioritilepentru2012va reprezentafortificareacapacitiiAgenieipentruProteciaConsumatorilor. naugust2011MinisteruluiTransporturiloriInfrastructuriiDrumuriloriafostdatindicaia s transpun n cadrul normativ naional regulamentul UE privind drepturile pasagerilor n transportul aerian. Regulamentul va prevedea condiii clare pentru operatorii aerieni, astfel nct pasageriisfieprotejaideabuzurilecompaniiloraerienencazulntrzierilorsauanulrilordecurse. Acest regulament este inclus i n Anexa nr.3 la Acordul SAC, respectiv este parte a obligaiilor RepubliciiMoldovanimplementareaAcorduluiSACcuUE. n ceea ce privete realizarea Programului naional de standardizare pentru anul 2011, rezultateleprincipalesntmaterializateprinadoptareaa146destandardenaionaleidenticecucele internaionale(ISO/CEI)i2268destandardenaionaleidenticecuceleeuropene(EN),totodatfiind anulate 236 de standarde naionale contradictorii standardelor europene adoptate ca standarde naionale.

2500 2000 1500 1000 500 0

2268 1416 276 368 2009

84 2010

146 2011

standarde naionale identice cu cele internaionale standarde naionale indentice cu cele europene
Figura19.Evoluianumruluidestandardeinternaionaleadoptate

44

Tehnologiainformaieiicomunicaii

Obiective:
DezvoltareasectoruluiTICpentrucreareabazeitransformriiRepubliciiMoldovantro societatebazatpecunoatere. Accelerareaprocesuluideetransformarenvedereasusineriiagendeideintegrareeuropean aRepubliciiMoldova. PromovareainstrumentaruluiTICiimplementarealuipentruomaibunguvernare,educaiei cercetare,sntatepublic,diversificareacontentuluielectronicidigitalizareapatrimoniului cultural,dezvoltareacomeruluielectronic. Liberalizareaidezvoltareapieelordecomunicaii. Dezvoltareainfrastructuriidecomunicaii(electroniceipotale)integrateieficiente,orientate sprecretereacompetitivitiieconomieinaionaleiasigurareaaccesuluituturorcategoriilor deutilizatorilaserviciilesocietiiinformaionale. Realizrileprincipale n anul curent, sectorul TIC sa meninut n topul celor mai dinamice sectoare ale economiei naionale.NumruldecompaniinounregistratensectorulITaratotendincontinudecretere cu11,9%anualnperioada20052011,deiacelaiindicatorcalculatpentrucelelaltesectoareledin economiearatouoarscdere.
7 6 5 3,97 4 3 2,13 2 1 0 2002 Moldova 2007 Europa 2008 2009 2010 Azerbaijan(tarareformatoare) CSI 3,11 3,37 3,57 4,54 4,73 4,47 5,8 6,42

Figura 20. Poziia Republicii Moldova n clasamentul internaional dup indicele IDI (indicelededezvoltareasectoruluiTIC) ProduselesoftwaredezvoltatenMoldovaaureuitspenetrezeisfierecunoscutepepieele regionale.ExporturiledeproduseIT,conformdatelorAsociaieiCompaniilorPrivatedindomeniulTIC dinMoldova,aunregistratnperioada20052011oratdecretereanualde49%. 45

Republica Moldova este n continuare una dintre rile cu cea mai bun vitez de acces la Internet.PotrivitratinguluiNetIndex,RepublicaMoldovarmnepeprimullocnclasamentulprivind raportul dintre viteza descrcrii i viteza promis de operatorul Internet (100.86%). La capitolul vitezdedownloaddepeInternet,aranoastr seplaseaz pe locul17,cu17.51 Mbps.Lacapitolul vitezdeupload,RepublicaMoldovasepoziioneazpeloculapte,cu10.75Mbps. Conform datelor preliminare ale Biroului Naional de Statistic i ANRCETI, volumul total al vnzrilor, realizate n anul 2011 n acest sector, a nregistrat o cretere de 1,4%, comparativ cu perioada respectiv a anului 2010. Cele mai semnificative creteri au fost nregistrate pe piaa serviciilordetelefoniemobiliacelordeacceslaInternetnbandlarg.Deirezultateleobinute sntsatisfctoare,ncomparaiecuindicatoriimediidepregtireelectronicaistatelormembreUE, Republica Moldova stagneaz substanial. Potrivit Raportului Mondial al Uniunii Internaionale a Telecomunicaiilor privind gradul de pregtire electronic n 152 de ri, Republica Moldova se ncadreazncategoriarilorMediumaverage,adicareunnivelmediualIndiceluideDezvoltarea sectoruluiTIC(IDI)ise situeazpeloculal57lea.nclasamentulregionalalrilor CSI,Republica Moldovaaurcatcu2poziii,comparativcuanulprecedent,iocuplocul3. nanulcurentsaatestatoconsolidareapoziiilorpieeidetelefoniemobil.Cifradeafaceria celor trei operatori de telefonie mobil denot o cretere de circa 5,1 %, fa de aceeai perioad a anului2010.Totodat,vnzriledeserviciidetelefoniefixaleoperatoruluitradiionalMoldtelecom continu s nregistreze o descretere uoar, iar a operatorilor alternativi o uoar cretere. Conformdatelorstatistice,nprimajumtateaanului2011vnzriletotalealeserviciilordetelefonie fixausczutfadeaceeaiperioadaanului2010cucirca11%.Volumultotalalvnzrilorpepiaa serviciilordeacceslaInternetlapunctefixeacrescutcu15%,fadeaceeaiperioadaanului2010. Dezvoltarearapidaserviciilornbandlargsedeterminprincretereagraduluidedisponibilitate a acestor servicii, reducerea tarifelor, precum i prin substituia serviciilor dialup cu serviciile de Internetnbandlarglapunctefixeimobile. Unuldintrefactoriidecretereaveniturilorobinutedeoperatoriidetelefoniemobilifixla constituit majorarea numrului de utilizatori ai serviciilor furnizate de acetia. n perioada de referin,numrultotalalutilizatorilordetelefoniemobilaajunsla3milioane427,3miilei,iarrata depenetrareaacestorservicii,raportatlaosutdelocuitoriairepublicii,aatinspragulde96,3%. 120% 96% 100% 89% 78% 80% 68% 55% 60% 39% 33% 31% 33% 32% 30% 40% 28% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011(9 luni) Penetrarea telefoniei fixe Penetrarea telefoniei mobile Figura21.Niveluldepenetrareatelefonieifixeimobile,nevoluie 46

Pe fundalul diminurii veniturilor provenite din vnzrile de servicii de telefonie fix, sa atestatocretereuoar(2,6%)anumruluideabonai,conectailaoperatoriireelelordetelefonie fixnmrimede1milion185,6miilei,iarratadepenetrareaacestorservicii,raportatlaosutde locuitori,constituie33,3%. Unaltrezultatnacestsectoresteliberalizareamodalitiideacordareanumerelordetelefonie fix pentru operatori, astfel nct operatorilor alternativi li se vor crea condiii egale de activitate comparativcuoperatorultradiionalMoldtelecom,careareiopoziiedominantpepia.Astfel,prin aprobarea noului Plan naional de numerotare (PNN), care va intra n vigoare la 31 martie 2012, Republica Moldova a progresat n vederea ndeplinirii angajamentelor asumate prin aderarea la OrganizaiaMondialaComerului(OMC).
300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

7,55% 5,23% 3,23% 0,64%


2006

9,24%

1,32%

2007

2008

2009

2010

2011(9 luni)

Numrul de abonai la Internet n band larg Nivelul de penetrare a Internetului n band larg,%

Figura22.EvoluianumruluideabonailaInternetnbandlarg NumrulabonailorlaserviciiledeacceslaInternetnbandlarglapunctefixeaajunslacifra de329,6mii,ceeacereprezintocreterede35%,comparativcuaceeaiperioadaanuluiprecedent. O cretere semnificativ a fost atestat i n rndul utilizatorilor serviciului de acces la Internet prin reelele3G.Numrulacestorasamajorat,comparativcuperioadarespectivaanuluiprecedent,cu circa45,3%iconstituiepeste154miideutilizatori. Concomitent,sanregistratoreduceretotalanumruluideabonaiprindialup,careaajuns subniveluldeomie.Caurmareaacesteievoluii,ratadepenetrareaserviciilordeacceslaInternetn bandlarglapunctefixeaatinsnivelulde9,24%. nanulcurentaufostelaborateidefinitivateunirdeproiectedeactelegislativeinormative, prevzutenPlanuldeactivitatealGuvernuluipentruanul2011,precuminPlanuldeactivitateal MinisterulTehnologieiInformaieiiComunicaiilorpentruanul2011: a fost iniiat procesul de armonizare a cadrului normativ intern cu Directiva 2003/98/EC a Parlamentului European i a Consiliului privind reutilizarea informaiilor din sectorul public. Ca rezultat, ministerul a elaborat proiectul de lege cu privire la reutilizarea informaiei din instituiile publice; - a fost elaborat i aprobat proiectul de lege cu privire la serviciile de plat i moneda electronic,carecreeazcadrulnormativnecesarpentrudezvoltareacomeruluionlinenRepublica Moldova; 47

- a fost elaborat proiectul de lege privind semntura electronic i documentul electronic, n scopul stabilirii unui cadru legislativ naional compatibil cu prevederile Directivei Parlamentului European i Consiliului nr. 1999/93/CE privind cadrul comunitar pentru semnturile electronice, precum i pentru asigurarea utilizrii eficiente, sigure i fr costuri nejustificate a formelor alternativedeautentificareasemnturiiolografe,inclusivamodalitiincaredocumentulelectronic vafiutilizatncontextuldiverselortipuridesemnturielectronice; - a fost elaborat proiectul de lege cu privire la organizarea i funcionarea Sistemuluinaionalunicpentruapelurideurgen,nscopulcreriipremiselorpentruelaborareai implementareaSistemuluinaionalunicpentruapelurideurgennRepublicaMoldova; - afostaprobatProgramuldeimplementareaportabilitiinumerelorpentruanii20112013. Implementarea programului va stimula concurena pe toate pieele de comunicaii electronice, va nlturaobstacoleleexistentedincaleafurnizriireeleloriserviciilor; - a fost elaborat un plan de aciuni pentru creterea numrului i calitii de pregtire a specialitilorITdinRepublicaMoldova. Nusareuitpromovareaunuiirdeproiecte,precum: - proectul Strategiei de gestionare eficient a spectrului de frecvene radio n concordan cu directivele UE, dat fiind necesitatea corelrii acesteia cu deciziile Conferinei Mondiale a Radiocomunicaiilor (WRC2012), care va avea loc n perioada 23 ianuarie 17 februarie 2012 la Geneva; - proiectul pentru modificarea Legii comunicaiilor electronice nr.241XVI din 15 noiembrie 2007 conform directivelor UE, precum i proiectul de lege privind organizarea i funcionarea Sistemuluinaionalunicpentruapeluriledeurgen112; afosttestattehnologiaLTE(LongTermEvolution)dectreoperatoriinaionalidetelefonie mobil,caresntpregtiisimplementezetehnologia4Glascarlarg. EvoluiaprincipalilorindicatorideimpactnsectorulTIC Denumireaindicatorilor Unitatea 2011 de 2009 2010 2014* (9luni) msur VolumultotaldevnzridinsectorulTIC milioane 5821,2 6371,6 4652,4 8 000,0 lei Volumulexportuluideproduse/serviciiTIC milioane 107,1 112,1 250,0 dolariSUA Rata de penetrare a Internetului n band % 5,23 7,55 9,24 20,0 larg Acoperireanaionalareeleideteleviziune % 10,0 30,0 70,0 digitalterestrDVBT Ratadepenetrareatelefonieimobile % 78,1 88,8 96,3 100 Ratadepenetrareatelefonieifixe % 31,9 32,6 33,3 33,0 48

Principaleleangajamentepentru2012 Pentruanul2012,prioritarepentruGuvernsnturmtoareleaciuni: - creterea competitivitii companiilor TI autohtone, diversificarea produselor/serviciilor IT, aplicareainovaiilorndomeniu; - cretereanumruluidespecialitiITbineinstruii; - cretereacalitii,accesibilitiiigameideserviciideCEprinintermediuluneiinfrastructuri moderne; - consolidareaidezvoltareasectoruluipotalcaparteintegrantaeconomieinaionale; - accesulpopulaieilaserviciilepublicedigitalizate; - accesulpopulaieilasetulminimdeserviciidecomunicaiielectronice,launanumitnivelde calitatecutarifeaccesibile,indiferentdelocalizarealorgeografic. III. ADMINISTRAIERESPONSABILIEFICIENT Reformaadministraieipublicecentrale

Obiective:
Restructurareaprofundaadministraieipublicecentralenvedereacreriiunuicadru instituionaleficient,funcionalidurabil,dedicatsupremaieilegiiiacordriiunorservicii publicecalitativepopulaiei. Asigurareaunuiprocesdecizionaltransparent,echitabil,eficaceieficient. Transformareaguvernriiicretereaperformaneiadministraieipublice,inclusivprinTIC; desconcentrareaserviciilorpubliceprinreducereabirocraiei. Implementareaguvernriielectroniceiaserviciilorelectronicepentruceteni. Dezvoltareaunuiserviciupublicmeritocratic,formatdinfuncionaripublicirecrutai,evaluaii promovainbazacalitilorprofesionaleiperformaneinndeplinireasarcinilordeserviciu. Realizrileprincipale Ca rezultat al restructurrii instituionale a Executivului, sa reuit delimitarea funciilor de elaborareapoliticilorpublicecareindecompetenaministerelordefunciiledeimplementarecare indecompetenainstituiilorsubordonateorganelorcentraledespecialitate. Totodat,aavutlocdelimitareacompetenelorGuvernuluiiorganelorcentraledespecialitate referitor la stabilirea structurii, efectivuluilimit, statului de personal i schemei de ncadrare a personaluluialeinstituiilorpublicesubordonateacestora. PentruprimadatafostaprobatdeGuverniprezentatParlamentuluispreexaminareproiectul legii privind administraia public central de specialitate. Adoptarea unui cadru legislativ unic privindautoritileadministraieipublicecentrale,ajustatlabunelepracticialeUniuniiEuropene,va permiteperfecionareastructuriiacestorautoritincorespunderecupracticileeuropene. nscopulperfecionriiprocesuluideplanificarestrategiclanivelulautoritiloradministraiei publicecentrale,GuvernulaaprobatMetodologiadeelaborareaprogramelordedezvoltarestrategic. n conformitate cu aceasta, autoritile administraiei publice centrale au elaborat programele 49

respective care le ajut s treac la planificarea n baza bugetelor pe programe, cu planificarea activitii pentru perioada 20122014 i identificarea necesarului de capaciti ale autoritii n vederearealizriiobiectivelorntromaniereficient,eficaceisustenabil. Lanivelnaional,planificareastrategicafostfortificatprinelaborareadocumentuluinaional de planificare Moldova 2020, care urmeaz a fi aprobat la nceputul anului curent. Pentru prima dat Guvernul a realizat planificarea dezvoltrii rii pe termen lung, aceasta baznduse pe dezvoltarea economic i reducerea srciei, avnd 7 prioriti de baz. n cazul realizrii tuturor obiectivelorprevzutendocument,sevaasiguracretereaPIBpnla12%n2020,iarsrciaseva reducecu12,7%. ProcesuldecizionalalGuvernuluiseaflncontinumbuntire,datoritmodificriicadrului legislativ n vigoare i implementrii cadrului normativ secundar conform Legii nr.239XVI din 13 noiembrie2008privindtransparenanprocesuldecizional. PrinLegeanr.155din21iulie2011,ncadrulserviciuluipublicafostintrodusClasificatorulunic al funciilor publice, care clasific, structureaz i ierarhizeaz funciile publice n baza statutului autoritii publice, categoriei funciei publice, tipului i nivelului de complexitate al sarcinilor. Drept urmare, autoritile publice au demarat procesul de elaborare a statului de personal n baza noului Clasificatoralfunciilorpublice. Pentru a determina nivelul de realizare a obiectivelor individuale, stabilite fiecrui funcionar publicnbazaobiectivelorstrategicedeactivitatealeautoritilorpublice,afostaplicatprocedurade evaluareaperformanelorprofesionalealefuncionarilorpublici. n urma stabilirii noilor cerine fa de dezvoltarea profesional a funcionarilor publici, cu suportul comenzii de stat i a donatorilor, sau obinut progrese n dezvoltarea profesional a funcionarilordinautoritilepublice.Datelerelevoevoluiecresctoareainvestiiilornresursele umanedinserviciulpublic,efectuatdinsurselefinanciarealepartenerilordedezvoltare.ntotal,au fost desfurate 194 de cursuri de instruire extern i au fost instruii 2199 de funcionari din autoritileadministraieipublicecentraleilocale. LainiiativaGuvernuluiademaratprogramuldebursepentrustudiidemasteratpestehotare, destinatfuncionarilorpublici.nanul2011,aubeneficiatdeastfeldeburse9persoane. Aprobarea cadrului normativ secundar privind transparena n procesul decizional are un impact evident asupra asigurrii transparenei i mbuntirii procesului de consultare a politicilor publice.Astfel,procesuldeconsultareafostaplicatpentrupeste90%dinproiecteledeactelegislative i normative elaborate, comparativ cu 83% n anul 2010 i 38% n anul 2009, ceea ce denot un impactpozitivasupraasigurriitranspareneidecizionalencadrulExecutivuluicentraliomajorare substanialaimplicriisocietiicivilenprocesuldecizional. Caurmareaimplementriidin1ianuarie2009areglementrilorprevzutedeLegeanr.158XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului public, n autoritile administraieipublicecentraleilocalesambuntitsituaiareferitorlaaplicareamodalitilorde angajarenfunciilepublicevacantenbazdemeritprinconcursiprinpromovare.

50

100% 80% 60% 40% 20% 0%

57% 16%
2009 2010

70%

sem.1,2011
Total angajri

Ponderea angajrilor n baz de merit

Figura23.Evoluiaponderiiangajrilornbazdemeritnfuncii publicevacante,% Sursa:ElaboratnbazadatelorprimitedelaOCS

Angajrilenbazdemeritnfunciipublicevacante,inclusivocupareafuncieipublicevacante princoncurs,aunceputsfiedominantenorganelecentraledespecialitate(OCS)(figura23). De asemenea, angajarea n autoritile administraiei publice locale n baz de merit a fost aplicatn79.4%decazuri. n acelai timp, n perioada de raportare sa redus numrul de cazuri de angajare ilegal n funciipublicevacantedela16,5%dinangajrilenorganelecentraledespecialitatenanul2010la 3.8% (6 cazuri) n semestrul I al anului 2011 i de la 6,9% la 4,8% (13 cazuri) n autoritile administraieipublicelocale. Principaleleangajamentepentru2012 Reieind din obiectivele stabilite n Programul de activitate al Guvernului i progresul nregistrat n anul 2011, pe parcursul anului 2012 se vor depune eforturi pentru realizarea urmtoarelorangajamente: - introducereafuncieidesecretardestatnministerecarevafiunprofesionistndomeniuise vabucuradestabilitatenfuncie,indiferentdeschimbareacomponeneiGuvernului; - implementarea noii legi privind administraia public central i a Codului de proceduri administrative; - dezvoltarea i implementarea sistemelor de circulaie a documentelor i actelor normative, inclusiv prin introducerea sistemelor de nregistrare, distribuire i monitorizare electronic a documentelor,precumiprinmbuntireaprocesuluidegestionareapetiiilor; 51

- sporirea consecvenei n procesul decizional, a gradului de corelare a politicilor publice i resurselorbugetareprinintroducereabugetelorpeprograme; - elaborareaiimplementareaunuiprogramdereformarecomplexaserviciilorpublice; - introducerea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice i a sistemului de indicatori de monitorizare/evaluare a calitii lor, precum i a instrumentelor de depunere a reclamaiilorcuprivirelaserviciilepubliceprestatesubstandard; - promovarea sistemelor de management al performanei n domeniul resurselor umane din administraiapublicprinimplementareastandardelorocupaionale; - crearea, pilotarea i implementarea SIA Registrul funciilor publice i al funcionarilor publici. Descentralizareaputeriiiasigurareaautonomieilocale

Obiective:
Dezvoltareacadruluilegal,normativiinstituionalcorespunztorprincipiilordescentralizrii, asigurriidemocraieiiautonomieilocale. Direcionareacoerentadrepturilor,responsabilitiloriresurselorfinanciarectre autoritilepublicelocale,conformprincipiilorCarteiEuropeneaAutonomieiLocale,i consolidareacapacitiloradministrativealeacestora. Fortificareaautonomieifinanciareipatrimonialeaautoritilorpublicelocale. Promovareacooperriiiconsolidriiteritorialeaunitiloradministrativteritoriale. Dezvoltareacadruluilegal,normativiinstituionalcorespunztorprincipiilordescentralizrii, asigurriidemocraieiiautonomieilocale. Activitile pe dimensiunea descentralizare i consolidare a autonomiei locale au avansat pe parcursul anului 2011 i au finalizat cu aprobarea de ctre Guvern a Strategiei Naionale de Descentralizare. PrincipaleledomeniideinterveniealeStrategieivorfiurmtoarele: descentralizareaserviciiloricompetenelor; descentralizareafiscal; descentralizareapatrimonial; dezvoltarealocal; capacitateaadministrativ; capacitateainstituional; democraie,etic,drepturileomuluiiegalitatedegen. Concomitent, sa reuit dezvoltarea cadrului instituional pentru elaborarea strategiilor sectorialepedomeniipasibiledescentralizrii.ncadrulacestorplatformedecomunicare,saextins cooperareacureprezentaniiautoritiloradministraieipublicelocaledenivelurileIiII. Reexaminarea pe parcursul anului 2011 a competenelor atribuite primriilor i consiliilor locale n conformitate cu principiile descentralizrii a permis elaborarea Nomenclatorului competenelorAPL,carevastalabazadescentralizriifiscaleipatrimoniale.

52

n scopul fortificrii autonomiei locale i consolidrii managementului public local, au fost implementateactivitiprivinddezvoltareaprofesionalaaleilorlocali,fiinddesfuratesesiunide instruirepentru12miidereprezentaniaiadministraieipublicelocale. Conform agendei de descentralizare, au fost demarate activiti privind stimularea cooperrii intermunicipale. n acest sens, a fost adaptat Ghidul internaional de cooperare intercomunitar la contextul Republicii Moldova i au fost identificate propuneri de modificare a cadrului legal aferent cooperriiautoritiloradministraieipublicelocale. Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - elaborarea i aprobarea strategiilor sectoriale de descentralizare n conformitate cu prevederileStrategieiNaionaledeDescentralizare; - aprobarea nomenclatorului competenelor a autoritilor publice locale de toate nivelurile i corelareaacestoracucompeteneleautoritilorcentrale; - definitivareaiaprobareapachetuluidepropunerilegislativeprivindfinanelepublicelocale idescentralizareapatrimonial; - aprobarea metodologiei de estimare a capacitilor administrative ale autoritilor publice locale; - crearea cadrului legal adecvat pentru implementarea proiectelor de cooperare inter municipalnvedereaprestriiserviciilorcomune; - consolidarea platformelor de comunicare cu reprezentanii administraiei publice locale, societateacivil,parteneriisocialiidedezvoltare,mediulacademicitiinificetc. EGuvernareanserviciulcetenilor

Obiective:
TranformareaRepubliciiMoldovantrunstatmodern,performant,interactivnbazautilizrii tehnologieiinformaieiicomunicaiilor. DezvoltareaplatformeinaionaledeeGuvernareiasistemuluielectronicnaionalprincrearea serviciilorelectroniceicretereaaccesuluipopulaieilaserviciipublicedigitalizate. Optimizareainfrastructuriiinformaionaleasectoruluipubliccuasigurareasecuritii informaionaleaeGuvernrii,eficientizareacomunicriiicoordonriintreageniile guvernamentaledenivelcentral,raionalilocal. Realizrileprincipale nvedereatransformriiRepubliciiMoldovantrunstatmodern,performant,interactivnbaza utilizrii tehnologiei informaiei i comunicaiilor, a fost elaborat Proiectul eTransformarea Guvernrii(eTG)iafostobinutCreditulBnciiMondialenvaloarede20milioanedolariSUA.n cadrul acestui proiect a fost elaborat i aprobat Programul Strategic de Modernizare Tehnologic a 53

Guvernrii,aufostcreateComisiaNaionalpentrueTransformare,CentruldeGuvernareElectronic iConsiliulCoordonatorilorpentrueTransformare. O iniiativ important este lansarea portalului datelor guvernamentale deschise (cu caracter public)www.date.gov.mdiaBazeidedateaCheltuielilorPubliceBOOST,Moldovafiindceadea16a ardinlumecareaaderatlaIniiativapentruunGuvernDeschispentruaasiguraunnivelmainalt detranspareniacceslaprocesuldecizionalalcetenilor. Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - creareaPortaluluiGuvernamentalpentruCeteniwww.servicii.gov.mdghieulunicdeacces alcetenilorlaserviciilepublice; - autentificarea Electronic Mobil cetenii vor putea tranzaciona cu statul i vor putea accesaserviciilepubliceonline,autentificnduseprintelefonulmobil(semnturadigitalvafiplasat n cartela SIM). Acest lucru va permite oferirea mai multor servicii cetenilor prin telefonul mobil, inclusivachitareapliloronlinepentruserviciilepublice; - lansareaa4eservicii:eLicen,eLegislaiepentruautorizaiideconstrucii,aplicareapentru Cazieruljuridiconline,nregistrareadectreBusinessaangajatorilorlaCNAM; - lansarea sistemului de pli electronice pentru serviciile publice cetenii vor putea achita onlinepentruserviciilepublice.Acestsistemvafiutilizatdetoateautoritileadministraieipublice centraleivaasiguratranzaciifinanciaresiguredintreceteanistat; - creareaportaluluieRaportarepentruBusinesslaBNS,CNAS; - crearea platformei tehnologice comune pentru Guvern va asigura comunicarea i funcionareasecurizatnspaiuldigital; - crearearegistruluielectronicaldeintorilordedatecucaracterpersonal,condiieaPlanului deAciuniprivindLiberalizareaRegimuluideVizecuUE; - creareamodululuiIalsistemuluideeAchiziiipublice; - implementareasistemuluidecircuitelectronicaldocumentelorpentruGuvern; - crearea Cadrului de interoperabilitate care va asigura comunicarea dintre toate sistemele informaionale, bazele de date, registrele din sectorul public i va facilita dezvoltarea de eservicii pentruceteni. Dezvoltarelocaliregionalechilibrat

Obiective:
ncurajareainiiativeilanivellocal/regionalipromovareaculturiidecooperarentre autoritilepublicecentraleilocale. Reducereadezechilibrelorregionalededezvoltareprinimplementareaproiectelordeinvestiii istimulareacreteriinregiuniledefavorizate. Dezvoltarearegionalechilibratprinasigurareaconsecveneintrepoliticilenaionale sectorialeipoliticilededezvoltarelocal. 54

Realizrileprincipale Dezvoltarearegionalseaflntrofazincipientaevoluieisale.Totuipeparcursulperioadei deactivitate,aufostrealizateurmtoarelerealizrimajore: - a fost iniiat implementarea a 26 de proiecte de dezvoltare regional, dintre care 21 de proiectecufinanaredinFondulNaionaldeDezvoltareRegional,i5proiectecufinanatedectre BiroulNaionaldeCooperarealGermaniei; - a fost realizat armonizarea Strategiei naionale de dezvoltare regional i a strategiilor regionale de dezvoltare pentru regiunile Nord, Centru i Sud, n vederea mbuntirii planificrii teritorialeilocalizriiinvestiiilor; - aufostiniiateproceduriledeajustareastrategiilorlocale(sectoriale)cuceleregionale; - au fost aprobate Manualul operaional al ageniilor de dezvoltare regional, care prevede proceduri de monitorizare, evaluare i raportare a activitilor implementate i n curs de implementare; - ademaratprocesuldeactualizareaStrategieidedezvoltaredurabilaturismuluinRepublica Moldovapentruanii20032015. Proiectfinalizat:ReparaiapoduluipesterulCoglnicdepestr.Matrosoviseciuneadedrum (0,32km)localadiacentautostrziiinternaionaleChiinuTarutinoOdesa,dinoraulBasarabeasca nurmaimplementriiproiectului,oferiicarefoloseaupnnprezentundrumdeocolirepot trecehotarulRepubliciiMoldovaprinpunctulvamalBasarabeascaSerpnevoe,economisindtimpi combustibil.Totodat,pentrulocuitoriidinparteadesudaorauluiBasarabeasca(circa4000),care utilizauseciunearenovatdedrumipodul,sanjumtitaccesulsprepiaacentralaoraului. 55

Proiectnimplementare:Asigurareadezvoltriilocaledurabileiprevenireapolurii resurselornaturaleprinreconstruciastaieideepurareaapelorreziduale, reconstruciaiextindereareelelordeapicanalizare,Clrai Proiectnimplementare: Managementuldeeurilormenajerenlocalitile dinraioaneleTelenetiiSngerei

Principaleleangajamentepentru2012 n 2012 urmeaz a fi constituite ageniile de dezvoltare regional Chiinu, UTA Gguzia i Transnistria,precumivafiperfecionatmecanismuldefinanareadezvoltriiregionaledelabugetul destatprinintermediulFonduluiNaionaldeDezvoltareRegional. Totodat, va fi urmrit asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor direcionate spre proiecte regionale, precum i facilitarea i susinerea autoritilor administraiei publice locale n aplicarea pentrufinanaredinprogrameleeuropenedecooperaretransfrontalieridinaltefonduriexterne.

56

nsectorulturism,esteplanificataprobareasistemuluideinformatizareadomeniuluiturismSI eTurism, elaborarea metodologiei de evaluare a patrimoniului turistic, elaborarea criteriilor de constituireifuncionareabirourilordeinformareipromovareaturismului. Coordonareaasisteneiexterne

Obiective:
Creareaunuisisteminstituionaliregulatoriufuncionalnvedereacreteriicapacitiide absorbieaasisteneiexterne. Sporireagraduluidealiniereaasisteneiexternelaprioritilenaionale,instituiileisistemele naionale. Asigurareauneicoordonriisinergiimaibunenprocesuldeprogramare,implementare, monitorizareievaluareaasisteneiexterne. Realizrileprincipale A fost extins componenta Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategic (CIPS) pentru asigurarea unei participri mai largi a ministerelor la procesul de identificare i formulare a proiectelor,precumipentruasigurareamonitorizriiimplementriieficienteieficaceaproiectelor deasistentextern. Totodat, a fost creat Consiliul comun de Parteneriat ntre Guvernul Republicii Moldova i parteneriiexternidedezvoltarencalitatede forumdedialoglanivelnaltndomeniulcoordonrii asistenei externe, care are ca obiectiv asigurarea impactului asistenei oferite pentru realizarea prioritilor naionale, armonizarea programelor i proiectelor de asisten extern, evitarea dublrilor i promovarea eficienei asistenei, precum i alinierea interveniilor partenerilor cu planurile sectoriale ale Guvernului Republicii Moldova pentru asigurarea corespunderii i complementaritiiplanificrii,bugetriiiimplementriiprogramelor. Consiliile sectoriale active n toate ministerele snt abilitate cu funcii de programare i monitorizare sectorial a proiectelor i programelor de asisten extern. Aceast platform de discuientreautoritilepublicecentrale,parteneriidedezvoltareisocietateacivildposibilitatea abordrii subiectelor de prioritizare a necesitilor, monitorizarea i armonizarea eforturilor de implementareeficientaasisteneiexternepentrudezvoltare. Aceste msuri structurale au creat premise pentru sporirea gradului de aliniere a asistenei externelaprioritilenaionaleiutilizareasistemelornaionale,laosinergiemaibunaprocesului deprogramareiimplementareaasisteneiexterne. Volumulasisteneioficialepentrudezvoltare(AOD),valorificatnRepublicaMoldovaacrescut de la 139 milioane dolari SUA n 2005 la 221 milioane dolari SUA n 2007 i a atins cifra de 448 milioane SUA n 2010. Utilizarea sistemelor naionale (managementul financiar, achiziiile publice, sistemuldeaudit)denotdeasemeneaocreteredela25%n2005la71%n2010.

57

Figura24.Volumulasisteneioficialepentrudezvoltare(milioanedolariSUA) Instituia suprem de audit Curtea de Conturi a Republicii Moldova este deja implicat n auditarea proiectelor realizate cu suportul asistenei externe, care snt, de altfel, la fel bani publici. Astfel,putemconstatacsistemelenaionaledemanagementseapropiedestandardeleeuropenei performaneleintite. Pe parcursul anului 2011 au fost asumate noi angajamente financiare de circa 158 milioane euroiiniiatecirca53deproiecte.Primelecelemaimari5proiecteaufostnsectorulenergetic 42,6 milioane euro, asistena social 26 milioane euro, infrastructura drumurilor 16,2 milioane euro,eguvernarea14,3milioaneeuro,sntate7,8milioaneeuro.Dintreprimiicinciparteneride dezvoltare (dup volumul de asisten acordat) pot fi menionai Uniunea European, Banca Mondial,StateleUnitealeAmericii,GuvernulRepubliciiPopulareChineze,AgeniileONU). Eficienaasisteneiexterneestesporitatuncicndparteneriiutilizeazaranjamentecomunede acordare a asistenei pentru dezvoltarea rilor partenere. Acordarea suportului bugetar direct sau sectorial, susinerea programelor de dezvoltare snt unele dintre modalitile de armonizare a proceselor de eficientizare a asistenei externe. Aceste modaliti au fost utilizate i n Republica Moldova,faptceadatposibilitateadeaatingecifrade51%dinAOD(2010)direcionatprinsuport directbugetuluinaional,ncomparaiecu16%n2005. Tot la capitolul eficientizarea asistenei externe i armonizarea procesului de acordare a asistenei poate fi raportat i elaborarea, pe parcursul anului 2011, a cadrului unic de colaborare ntre Organizaiile Naiunilor Unite i Guvernul Republicii Moldova pentru perioada 20132017. Acest cadru iniiaz punerea n aplicare treptat a principiului ONU UNU (ONU as ONE) menit s aducomaibuncoerenntreageniileONUirezultatemaibunenasistenapentrudezvoltare. nperioadaimediaturmtoareunaccentsporiturmeazafipuspecapacitileinstituionaleale autoritilor publice centrale care necesit perfecionare la capitolul implementare i monitorizare sectorial a proiectelor i angajamentelor asumate n valorificarea asistenei externe. De asemenea, 58

sistemulnaionaldemonitorizareievaluareaasisteneiexternenecesitncprghiiiinstrumente eficacepentruadevenifuncionabil. Acesteprovocrivorfigestionatepeviitorprindirecionareaasisteneitehniceexternededicate sporirii competenei instituionale, program deja iniiat cu suportul Uniunii Europene (CIB). Transparena, diseminarea informaiei i comunicarea pe marginea utilizrii asistenei externe va asigura creterea procesului participativ de monitorizare. Prevederile Legii finanelor publice i responsabilitii bugetarfiscale vor contribui la punerea n aplicare a mecanismelor de responsabilizareaautoritilordirectimplicatenrealizareaproiectelorcufinanareextern. Principaleleangajamentepentru2012 Pentru2012Guvernulconsiderprioritareurmtoareleaciuni: - creareaiimplementareaprghiiloriinstrumenteloreficacepentruasigurareafuncionalitii sistemuluinaionaldemonitorizareievaluareaasisteneiexterne; - direcionarea asistenei tehnice externe dedicate sporirii competenei instituionale i majorareanumruluideautoritiacoperitedeprogramuliniiatcusuportulUniuniiEuropene(CIB); - sporireagraduluideasimilareaasisteneiexternedisponibile. IV. POLITICAEXTERN

Obiective:
Promovareauneipoliticiexternedinamiceicoerentenscopulasigurriiintereselor naionalealeRepubliciiMoldovaicreriiuneiimaginipozitivearii. IntensificareadialoguluiicooperriicustatelemembrealeUniuniiEuropenenvederea dinamizriireformelorpolitice,economice,socialeijuridiceorientatesprealiniereala standardeleeuropenenvedereaobineriistatutuluidecandidatpentruaderarelaUE. Impulsionarearelaiilorbilateraleicooperriimultilaterale,promovarearaporturilorde bunvecintateiedificareaunorparteneriatestrategicecuUE,Romnia,Ucraina, FederaiaRusiStateleUnitealeAmericii. ValorificareaplenarapotenialuluidecooperarecuChina,Japonia,India,Turcia,Coreea deSudicualiactoriglobaliiregionalinascensiune. Promovareaintereselordesecuritatenaionalpeplaninternaional. Efectuareareformelorinternendomeniilerelevanteirealizareademersurilorpolitico diplomaticelaConsiliulEuropeinvedereancheieriiproceduriidemonitorizarea RepubliciiMoldovaitreceriilaetapadepostmonitorizare. Promovareauneidiplomaiieconomiceactivenvedereacreriicondiiilorpentru dezvoltareaeconomicdurabilarii. ProtejareadrepturiloriintereselorcetenilorRepubliciiMoldovapestehotare. Consolidareacadruluiinstituionalnecesarpentrupromovareaeficientapoliticiiexterne. 59

Realizrileprincipale Pe parcursul anului 2011, realizarea obiectivelor de politic extern a Republicii Moldova a avutlocntruncontextinternaionaldestuldecomplicat.Crizaeconomicglobal,crizazoneieuro au influenat, ntro msura considerabil, agenda principalilor parteneri occidentali, ei fiind preocupai preponderent de soluionarea problemelor din interiorul Uniunii Europene i ale economiilornaionale.Efecteleevoluiilornefavorabiledepearenainternaionali,nspecial,depe cea european au fost multiplicate de situaia politic dificil din interiorul rii, care a creat unele obstacolesuplimentarepentrupromovareaeficientaobiectivelornoastredepoliticextern. npofidaacestorcircumstanenefaste,Guvernulavalorificat,nmaremsur,oportunitilede colaborarecuparteneriiexterni,areconfirmatangajamentulsufermfadevalorileistandardele europeneiareuitssemanifestencalitatedepartenercredibiliperseverent. IntensificareadialoguluiicooperriimultidimensionalecuUniuneaEuropeanaconstituituna dintre prioritile majore ale MAEIE. n domeniul integrrii europene, au fost atinse majoritatea obiectivelor propuse. n acest context, un rol deosebit la avut deschiderea i susinerea enorm de care sa bucurat Republica Moldova din partea Comisiei Europene i Preediniei Consiliului UE, deinut n 2011 de ctre Ungaria i Polonia. Printre rezultatele notorii merit a fi menionate progreselerealizatencadruldialoguluicuUEnvedereacreriiZoneideComerLiberAprofundati Cuprinztor cu UE (DCFTA). Datorit acestor succese, la 12 decembrie 2011 a avut loc inaugurarea oficialanegocierilor. Pe parcursul anului, negocierile pe marginea Acordului de Asociere (AA) au continuat ntrun ritm dinamic, fiind organizate 4 runde plenare de negocieri i o serie de videoconferine. n urma acestornegocieri,aufostnchiseprovizoriunegocierilepetoatesubiectelelegatedeDialogulPolitic iReforme,CooperarendomeniulPoliticiiExterneideSecuritate.NegocierilelacapitolulJustiie, Libertate i Securitate snt de asemenea practic finalizate. Negocierile purtate la capitolul domeniului Cooperarea economic i sectorial au permis s fie nchise provizoriu 21 din 25 de subiecte. Urmeaz a fi finalizate negocierile la capitolele mediu, impozitare, transport, participarea RepubliciiMoldovanageniileiprogrameleUE.AufostncheiatenegocierilendomeniulContacte interumane i au fost nregistrate progrese semnificative la capitolele Preambul, Obiective i PrincipiiGeneraleiPrevederiInstituionale,GeneraleiFinalealeAcordului. EforturilenaionaleaufostconcentratepeimplementareacriteriilorprimeietapeaPlanuluide aciuni privind liberalizarea regimului de vize (cadrul legislativ i de politici) i sporirii gradului de sprijindinparteastatelormembrealeUEnfavoarealiberalizriiregimuluidevizepentruRepublica Moldova. nmai2011,RepublicaMoldovaaprezentatprimulRaportdeProgresprivindimplementarea PlanuluideAciuniRMUE,urmatdeceldealdoileaRaportdeProgres,nnoiembrie.Caurmarea aciunilorntreprinse,din42deactelegislativeinormativeinclusencadrulProgramuluinaionalde implementareaPlanuluideAciuniRMUEprivindliberalizarearegimuluidevize,39aufostaprobate deGuvern,dintrecare32aufostaprobatefinal,iar7sntnprocesdeexaminaredectreParlament. 60

nacestcontext,meritafimenionatc,nconformitatecuangajamenteleasumatedearanoastrn procesul de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea European, ncepnd cu 1 ianuarie 2012, misiunile diplomatice i oficiile consulare ale rii noastre vor perfecta doar paapoarte cu date biometriceincluse.Totodat,la7decembriecurentGuvernulRepubliciiMoldovaaaprobatHotrrea cu nr. 918 prin care a fost admis perfectarea buletinelor de identitate prin intermediul misiunilor diplomaticeiconsularenstrintate. Rezultatele nregistrate n implementarea primei faze a Planului de Aciuni RMUE au fost apreciate n cadrul Raportului de progres al UE din luna septembrie curent. Comisia European i ConsiliulurmeazsdecidasupratreceriioficialelaceadeadouaetapdeimplementareaPlanului deAciunindomeniulvizelor.AceastdecizieurmeazsfieluatdeUEnprimelelunialeanului 2012. nperioada2930septembrielaVaroviaaavut locSummitulParteneriatuluiEstic.Declaraia Comun a Summitului reflect ntro lumin favorabil parcursul european al Republicii Moldova i constituieunreperimportantpentrurelaiileRMUE.DelegaiileRepubliciiMoldovaauparticipatla toate reuniunile Platformelor tematice ale Parteneriatului Estic: Platforma I Democraie, Bun Guvernare i Stabilitate; Platforma II Cooperare economic i convergen cu politicile UE; PlatformaIIISecuritateEnergetic,reuniuneacreiasadesfuratlaChiinunlunaoctombrie. Pe parcursul anului au fost purtate discuii n vederea crerii unui climat de sprijin pentru iniiativele care vizeaz Republica Moldova, inclusiv pentru obinerea perspectivei europene. Reuniunile Grupului pentru Aciunea European a Republicii Moldova au consolidat i mai mult relaiile cu statele membre ale UE. Acest format a permis factorilor de decizie din cadrul UE s ia atitudini de sprijin fr echivoc pentru prioritile Republicii Moldova n procesul de integrare european.Dupultimareuniune,minitriideexternedinBulgaria,Estonia,Letonia,Lituania,Polonia, Romnia, Slovacia i Ungaria, pe 12 decembrie, au adresat Comisiei Europene un mesaj de sprijin pentruparcursuleuropeanalRepubliciiMoldova.RezoluiaParlamentuluiEuropeanprivindMoldova din15septembriefacereferinnmodexpreslaArticolul49alTratatuluiUE,careconinecriteriile deaderare. AderareaRepubliciiMoldovalaSpaiulAerianComunEuropean(SACE)aconstituitoprioritate pentrucooperareacuUEndomeniultransporturilor.Negocierilepemargineaacorduluirespectivau fostlansateniulieisaudesfuratconstructiv,fiindfinalizatentruntimprecord,peparcursula doar3rundedenegocieri. Dialogul permanent cu structurile UE a fost completat prin intensificarea dialogului politic cu statelemembrealeUE,nvedereaasigurriisprijinuluipentrudemersurileRepubliciiMoldova. RelaiilecuRomniaaucunoscutodezvoltareascendent.SprijinulacordatRepubliciiMoldova semanifestncelemaidiversedomenii:intensificareadialoguluipoliticlatoatenivelurile,realizarea unui numr impuntor de vizite la nivel oficial i de experi, extinderea cadrului juridic (26 de documentesemnatepeparcursulunuian),sporireaschimbuluidemrfurietc. 61

Datoriteforturilorsusinute,sareuitdeblocarearelaiilorbilateralecuUcraina.Obiectivelen relaiile cu Ucraina pentru anul 2012 snt: organizarea n luna ianuarie 2012 a vizitei n Ucraina a Primministrului Republicii Moldova, convenirea la nivel nalt a unor activiti orientate spre asigurarea unui proces concomitent de negocieri n problematica drepturilor de proprietate, demarcriifrontiereiifuncionriiCHEDnestrovsk. Agenda relaiilor RMSUA a urmrit obiectivul de avansare n vederea instituirii unui dialog strategic bilateral, axat pe intensificarea contactelor i vizitelor oficialilor de rang nalt n Republica Moldova (Vicepreedintele Joe Biden, Senatorul J. Mcircain). Prioritare pentru anul 2012 rmn evitarea retrogradrii Republicii Moldova n clasamentul rilor care lupt cu traficul de persoane, continuareaeforturilordeexcludereaRepubliciiMoldovadesubincidenaAmendamentuluiJackson VanickiinstituireaunuiGrupParlamentarpentruRepublicaMoldovanCongresulSUA. Evoluiarelaiilorpoliticemoldorusepeparcursulanului2011auavut uncaracter echilibrat, determinat de interesul comun al ambelor ri pentru dezvoltarea unei colaborri reciproc avantajoase. Ca rezultat, sa reuit meninerea unui dialog politic constant i constructiv prin organizarea unei serii de ntrevederi la nivel de primminitri i a ministerelor de ramur. De asemenea, a avut loc cea dea XIIea Reuniune a Comisiei interguvernamentale moldoruse pentru colaborareeconomic.PrintreobiectiveleceseimpunnrelaiilecuFederaiaRuspentruanul2012 se evideniaz finalizarea negocierilor pentru semnarea noului contract cu privire la furnizarea gazelor naturale; convocarea la Chiinu a edinei ordinare a Comisiei mixte moldoruse de colaborarecomercialeconomic;organizareaZilelorCulturiiRepubliciiMoldovanFederaiaRus. Meritafimenionatcolaborareamoldosuedez,careafostmarcatdelansarea,nmartie,a Strategiei de Cooperare cu Moldova pentru anii 20112014, precum i semnarea Acordului privind cooperareapentrudezvoltarenperioada20112014.nurmtorii4ani,SuediavaacordaRepublicii Moldova52milioaneeuro,ceeaceconstituieomajorarecu10%fadevolumulacordatanteriorde aceast ar. Astfel, Suedia rmne n continuare unul dintre cei mai importani parteneri de dezvoltareairiinoastre. RelaiiledinamicecuIsraelulaufostmarcatedeadoptareadecizieideeliminareataxeipentru vizpentruceteniimoldoveniiaupermislansareaproiectuluitrilateralRepublicaMoldovaIsrael Romniaprivindcreareaunuilaboratordecertificareaproduseloragricole. A fost promovat interesul Republicii Moldova de cooperare n cadrulComunitii Statelor Independente,n special n domeniul comercialeconomic, precum i n vederea valorificrii avantajelor oferite de aceast structur pentru circulaia liber a persoanelor, dezvoltarea sferei sociale i a schimburilor culturalumanitare. La 18 octombrie 2011, Republica Moldova a semnat AcordulCSIdecreareazoneidecomerliber. Pe parcursul anului sa reuit o valorificare mai ampl a avantajelor oferite de potenialul pieelordedesfacerepentruexporturilemoldovenetiiconsolidareacolaborriibilateralecuChina, Japonia, Israel, Republica Coreea, Australia, Egipt, Qatar, Emiratele Arabe Unite. Dialogul cu Chinaa fost marcat de tendina de majorare a schimburilor comerciale, n special au crescut de 10 ori exporturiledevinurimoldovenetipepiaachinez.Deasemenea,aucontinuateforturiledeatragere 62

a investiiilor din partea companiilor chineze (Sinohydro, Huawei, CMEC), iar volumul de asisten financiaritehnicoferitdeChinaacontinuatscreasc. nperioadadereferinacontinuatpromovareaactivaintereselornaionaleprinintermediul colaborrii cu organizaiile internaionale. Cooperarea Republicii Moldova cu OSCE a servit drept platformimportantpentruinformareacomunitiiinternaionaleasupraevoluiilornprocesulde reglementareaconflictuluitransnistrean,problematicadrepturiloromuluinregiune,situaianZona de Securitate etc. Republica Moldova a participat la negocierile n vederea revitalizrii Tratatului privind Forele Armate Convenionale n Europa, promovnd poziia naional n baza principiilor consacratensferapoliticomilitariaangajamentelorinternaionalerelevante.nacestsens,afost promovat necesitatea retragerii forelor militare strine de pe teritoriul Republicii Moldova. n septembrie 2011, Republica Moldova a exercitat cu succes preedinia celei dea IVa Conferine de EvaluareaTratatuluiFACE. Aucontinuateforturilevizndmobilizareapartenerilorexterninvedereaavansriiprocesului desoluionareaconflictuluitransnistrean.nacestcontext,aufostdesfurateconsultriintensecu OSCE,FederaiaRus,Ucraina,UE,SUA,Germania.a.,careaupermisreluareanegocieriloroficialen formatul5+2,faptsalutatdectrecomunitateainternaional.Obiectivulretrageriiforelormilitare strine de pe teritoriul Republicii Moldova a fost promovat constant att n cadrul consultrilor bilateralecuFederaiaRus,SUAiparteneriieuropeni,ctincadrulplatformelormultilaterale. Principaleleangajamentepentru2012 n2012Guvernulipropuneorientareaeforturilorspreurmtoareleaciuni: n relaiile cu UE a fost convenit o agend de negocieri care va demara la 18 ianuarie cu o rund tehnic, iar la 27 februarie va avea loc prima rund oficial cu privire la crearea Zonei de ComerLiberAprofundatiCuprinztorcuUE(DCFTA).AvansareanegocierilorpemargineaDCFTA va permite iniierea discuiilor privind Agenda de Asociere, care va constitui unul din obiectivele pentruanul2012; trecerea oficial la cea dea doua etap de implementare a Planului de Aciuni n domeniul liberalizriiregimuluidevize; organizareaedineicomuneaGuvernelorRepubliciiMoldovaiRomniei; organizarea n luna ianuarie 2012 a vizitei Primministrului Republicii Moldova n Ucraina. Convenirealacelmainaltnivelcuparteaucraineanaunoractivitiorientatespreasigurareaunui proces concomitent de negocieri n problematica drepturilor de proprietate, demarcrii frontierei i funcionriiCHEDnestrovsk; n dialogul cu SUA, continuarea eforturilor pentru excluderea Republicii Moldova de sub incidena Amendamentului JacksonVanick i instituirea unui Grup Parlamentar pentru Republica MoldovanCongresulSUA; 63

n relaiile cu Federaia Rus, finalizarea negocierilor pentru semnarea noului contract cu privire la furnizarea gazelor naturale. De asemenea, la Chiinu va fi convocat edina ordinar a Comisiei mixte moldoruse de colaborare comercialeconomic i vor fi organizate Zilele Culturii RepubliciiMoldovanFederaiaRus. V. REINTEGRAREARII

Obiective:
Identificareauneisoluiiviabileidurabileaconflictuluitransnistrean,ncadrulnegocierilorn formatul5+2,nbazarespectriisuveranitiiiintegritiiteritorialeaRepubliciiMoldova. Creareacondiiilordereintegrarearegiuniitransnistrenenspaiuleconomic,politic,social, informaionaliculturalalRepubliciiMoldova. Mobilizareaeforturilorpartenerilorexterninpromovareaprocesuluidereglementarea conflictuluitransnistrean. Realizrileprincipale Lacapitolulreintegrarearii,nperioadaderaportareafostrelansatprocesuldenegocierin formatul 5+2 i a fost semnat Declaraia cu privire la reluarea oficial a activitii conferinei permanenteprivindchestiunilepoliticenprocesuldereglementaretransnistrean.Pe30noiembrie 1decembrie2011nor.Vilniusaavutlocprimareuniuneoficialnformatul5+2,delasuspendarea negocieriloroficialenacestformatn2006.Guvernulpromoveazncontinuareopoliticandreptat spre retragerea necondiionat a prezenei militare strine de pe teritoriul Republicii Moldova, n conformitate cu deciziile relevante ale Summitului OSCE de la Istanbul i nlocuirea operaiunii curente de meninere a pcii cu o misiune multinaional civil cu mandat internaional, obiectiv stabilit n Programul de guvernare. Problema retragerii trupelor militare strine de pe teritoriul Republicii Moldova a fost abordat n edina plenar a Consiliului Ministerial al OSCE din 67 decembriecurent,organizatlaVilnius. De asemenea, a fost semnat, la 10 ianuarie curent, Acordul de finanare dintre Guvernul Republicii Moldova i Uniunea European privind Programul Msuri de Consolidare a ncrederii. Astfel, n perioada 20112013 Comisia European mpreun cu PNUD va implementa un set de proiecte n valoare de circa 13 milioane euro, care vor fi orientate spre dezvoltarea mediului de afaceri, infrastructurii, proiectelor sociale, de mediu etc., avnd ca scop primordial consolidarea ncrederiintreambelemalurialeNistruluiisusinereaprocesuluidereintegrarearii. Prin Hotrrea Guvernului nr. 132 din 4 martie 2011 a fost instituit Comisia guvernamental pentrureintegrarearii.Peparcursulanului2011aufostconvocate3edine,ncadrulcroraaufost abordate subiecte ce in de procesul de negocieri n formatul 5+2, promovarea msurilor de consolidareancrederii,situaiadinzonadesecuritateidezvoltareasocialeconomicalocalitilor dinzonadesecuritate. n perioada de referin a continuat nregistrarea agenilor economici din regiunea transnistrean de ctre Camera nregistrrii de Stat, ntreprinderile respective beneficiind de preferinele comerciale oferite Republicii Moldova de UE, CSI i ali parteneri bilaterali. n 2011, 64

Camera nregistrrii de Stat a luat la eviden 86 ageni economici din regiunea transnistrean (provizoriu 63, permanent 23). Conform datelor de la 31 decembrie 2011, n total au fost nregistrai772deagenieconomici,inclusivlaevidenprovizorie539ipermanent233. Ca urmare a aciunilor ntreprinse, pn n luna decembrie 2011, 43,1% din volumul total al exportuluidinregiuneatransnistreansaefectuatnrileUniuniiEuropene.rilorCSIlearevenit 47%,iarnalterisaexportat9,9%dinvolumultotalalexportuluidinregiune. n perioada ianuarienoiembrie a anului 2011 Serviciul Vamal a eliberat 1838 certificate de origine a mrfurilor forma EUR.1 EU, pentru exportul produciei n rile Uniunii Europene, astfel, ageniieconomicirespectivibeneficiinddePreferineleComercialeAutonome. Graie eforturilor conjugate ale autoritilor moldoveneti, societii civile, precum i ale partenerilor internaionali implicai n procesul de reglementare transnistrean au fost eliberai din detenieIlieCazaciErnestVardanean. n procesul elaborrii Strategiei de cheltuieli n domeniul proteciei sociale pentru anii 2013 2015 a fost examinat problema majorrii cuantumului alocaiilor lunare de stat beneficiarilor de pensii din unele localiti situate n zona de securitate. Drept rezultat, pentru anul 2012 cuantumul alocrilorrespectiveafostdublatncomparaiecuanul2011. Principaleleangajamentepentru2012 Pentru perioada imediat urmtoare, n domeniul reintegrrii rii snt planificate urmtoarele obiectivemajore: - definitivareaiaprobareaConcepieidereintegrareaRepubliciiMoldova; - definitivareaiaprobareaStrategieiiPlanuluideaciunipentrudezvoltarealocalitilordin zonadesecuritate; - continuareaeforturilorpentruavansareastatutuluiUEiSUAnprocesuldenegocieri; - aprofundareadialoguluicureprezentaniistructurilordelaTiraspol,precumicupartenerii internaionali implicai n procesul de soluionare a problemei transnistrene (UE, SUA, OSCE, FederaiaRusiUcraina); - continuarea demersurilor pentru finalizarea retragerii muniiilor i forelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, n conformitate cu angajamentele internaionale, i transformarea operaiuniidemeninereapciintromisiunemultinaionalcivilcumandatinternaional; - consolidarea cooperrii cu Misiunea de asisten la frontier EUBAM, inclusiv n scopul relansriideplineatraficuluiferoviardemrfuriipasageri; - eliminarea obstacolelor n calea liberei circulaii a persoanelor, bunurilor i serviciilor, respectarea drepturilor omului, realizarea unor proiecte n domeniul sntii i dezvoltrii comunitilorlocalenregiuneatransnistreanetc.; - extindereamecanismelordeprotecieadrepturilorilibertilorfundamentalealeomuluin regiuneatransnistrean.

65

VI. EDUCAIEICERCETARE

a.nvmntulpreuniversitar Obiective:
Perfecionarea cadrului legislativ domenial, n conformitate cu normele europene existente i tendinelemondialedeultimor. Eficientizareaprocesuluiinstructiveducativprinpunereanechilibruaprincipiuluiinteraciunii academicelacelalpregtiriipentruvia. Asigurarea accesibilitii educaiei pentru toi cetenii Republicii Moldova i, n mod special, asigurareaaccesuluilaeducaiatimpuriepentrutoicopiiidevrstprecolar. Eficientizarea utilizrii alocaiilor financiare, mbuntirea bazei tehnicomateriale, asigurarea unuirandamenteducaionalnaltioferireauneiremunerriadecvateangajailordinsectorul educaiei. Promovarea educaiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu nevoi speciale sau/i cu dezabilitinactiviticucaracterinstructiv/educativ. Diversificareaiintensificareaeducaieiextracurriculare. Asigurareacongrueneintreeducaiaformal,nonformaliceainformal. Realizrileprincipale n anul 2011 a fost finalizat implementarea noului sistem de salarizare pentru 55,6 mii de cadre didactice din toate instituiile de nvmnt. Astfel, de la 1 ianuarie 2011, salariile lunare ale cadrelordidacticeaufostmajoratenmediucu12,5%,iardela1septembrie2011salariilelunareale acestoraaufostmajorarecunc10%. nvederearealizriiobiectivuluideasigurareaaccesuluilaeducaiatimpuriepentrutoicopiii devrstprecolar,aufostntreprinsemsuriderevitalizareainstituiilorprecolare,deinstituirea centrelorcomunitarenlocalitilecarenudispundeacesteinstituii,precumideconsolidareabazei didacticomateriale. Astfel, n anul 2011 a fost lansat proiectul Acces echitabil la servicii de educaie timpurie de calitatepentrucopiiidinlocalitilerurale,scopulacestuiafiindinstituireaa50decentrecomunitare deeducaietimpurie.nurmaimplementriiproiectului,ctrefinele anului2012,pestedoumiide copiicuvrstacuprinsntre36(7)anivorbeneficiadeserviciieducaionalencentrelecomunitare, care vor fi dotate cu mobilier, jucrii, echipament sportiv i literatur artistic pentru copii, cu materialedidacticepentruprofesoriieducatori. Totodat, cu suportul UNICEF n colectarea de fonduri, 400 de instituii precolare i centre comunitaredinrepublicaubeneficiatdejocuricognitivenvaloarede571,200dolariSUAoferitede CompaniaInternaionalLEGO. Au fost finalizate negocierile cu reprezentanii Bncii Mondiale i UNICEF, Moldova obinnd trana a IIIa a Proiectului "Educaie pentru Toi Iniiativ de Aciune Rapid" (EFAFTI), care va contribuilacreareaserviciilordeeducaietimpuriedecalitate. 66

nceeaceprivetenvmntulprimarisecundargeneral,nanuldestudii20112012,aufost cuprini 380,2 mii elevi sau cu 3,8% mai puin dect n anul de studii precedent. n ultimii 10 ani numrulelevilorsamicoratcu37,0%,iarnumrulpopulaieidingrupadevrst718aniafostn descretere cu 32,5%. n aceste condiii snt utilizate doar 3060% din capacitile instituiilor, iar cheltuielileperelevninstituiilecolaredinmediulruraldepescde35oricosturile,comparativcu celedincentreleraionale.Dintotalulcheltuielilorpentrueducaie,70%lerevinsalariilorangajailor. Avnd n vedere aceste tendine, Guvernul a intensificat procesul de reform a sistemului educaional, fiind aprobat Planul naional de aciuni pentru implementarea reformei structurale n educaie. Potrivit documentului, n urma raionalizrii a 1044 de clase i reorganizrii a 378 de instituii colare, vor fi generate economii de circa 230 milioane lei, bani care vor fi investii n sporirea calitii procesului educaional. Au fost create condiiile necesare pentru aplicarea noii formuledefinanarencn9raioaneimunicipiileChiinuiBli,ncepndcunoulanbugetar. n acelai timp, au continuat aciunile de reorganizare a instituiilor colare preuniversitare, astfel nct au fost iniiate 11 coli de circumscripie n dou raioane, Rcani i Cueni, a fost elaborat i pus n aplicare o nou formul de finanare i lansate lucrrile de reconstrucie a drumuriloristaiilordeautobuz. nacelaicontext,suplimentarlacele10autobuzeprocuratepentruraioaneleRcaniiCueni n anul precedent din resursele partenerilor de dezvoltare i 10 autobuze procurate din surse bugetare, au fost procurate i transmise n gestiunea a 14 raioane nc 35 de uniti de transport. Urmtorullotde42autobuzevafilivratlafineletrimestruluiIalanului2012. nscopuleficientizriiprocesuluiinstructiveducativiasigurriicalitiinnvmnt,aufost implementateelementealeTICndiferitesegmentealedomeniului,nbazaacordurilordecolaborare cucompaniilespecializatendomeniulTIC:Microsoft,CISCOiSIVECO.Acesteacorduriincludplanuri deaciuni,careprevddotareacutehnicdecalcul,softuriiinstruireacadrelordidactice. Astfel, n baza acordului de colaborare cu Compania Microsoft, aciunile se realizeaz pe trei aspecte de baz: coli inovative, Profesori inovativi i Elevi inovativi. n anul 2011 a demarat instruirea a 40 de profesori pentru folosirea TIC n educaie, i 40 de profesori n utilizarea tehnologiilorMicrosoftpentruprogramare. Compania CISCO propune o metodologie de instruire a elevilor, studenilor i profesorilor n domeniul reelelor de calculatoare. n cadrul acestui acord au fost instruii 25 de profesori din nvmntulpreuniversitar. Printreprincipalelerealizrialeanului2011potfimenionateurmtoarele: - afostdefinitivatnoulCodaleducaiei; - afostaprobatProgramuldedezvoltareaeducaieiincluzivenRepublicaMoldovapentruanii 20112020, a crui implementare a implicat reintegrarea n familie i continuarea instruirii n instituiile generale de nvmnt a 300 de copii cu cerine educaionale speciale din instituiile rezideniale; - aufostelaborateiaprobatestandardeledeeficienanvriila28dedisciplinedestudii,pe treptedenvmnt; - a fost stopat plasarea copiilor n instituiile rezideniale cu redirecionarea acestora ctre serviciilealternativedengrijireacopiilor; - a fost extins procesul de pilotare a modelului de coal Prietenoas Copilului n alte dou raioane:Leova(5instituii)iOrhei(5instituii); - afostasiguratfuncionareaa77detaberestaionarei458detaberecusejurdezi,ncare sauodihnitpeparcursulverii2011circa380miidecopiiiadolesceni. 67

Dintreprincipaleleaciunicarenuaufostpedeplinrealizatepeparcursulanului2011poatefi menionat aprobarea Codului educaiei, dei proiectul n cauz a trecut toate etapele necesare de definitivare, fiind consultat suplimentar cu toate prile interesate. Odat cu aprobarea Codului educaiei, va fi promovat proiectul Regulamentuluitip de activitate al Direciei generale raionale/municipale nvmnt, tineret i sport i proiectul Regulamentului colii de circumscripie, caredejaaufostelaborate,precumioserientreagdealteactenormative. Aciunile Guvernului pe parcursul anului 2011 au avut un impact pozitiv asupra creterii numrului instituiilor precolare, de la 1305, n anul de studii 20062007, la 1381, n anul 2010 2011. Aciunile realizate au nregistrat tendine pozitive pentru atingerea intelor stabilite n Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care stipuleaz majorarea ratei de ncadrare n programele precolarepentrucopiiide36anidela41,3%n2002la75%n2010ipnla78%n2015.Astfel, nanuldestudii20102011,graduldencadrarennvmntulprecolaraconstituit77,1%(figura 25).

Figura25.Graduldencadrarennvmntulprecolar NumrulcopiilornscriinclasaI,careaufostncadrainprogramedeeducaieprecolar,a constituitcirca35miipersoanesau97,5%,fiindpracticlanivelulanuluidestudiiprecedent.Aceste daterelevtendinepozitivenvedereaatingeriiindicatoruluistabilitnObiectiveledeDezvoltareale Mileniului,carereflectintademajorarearateidencadrarenprogrameleprecolarepentrucopiii de67anidela66,5%n2002la95%n2010ipnla98%n2015. Ratabrutdecuprindereacopiilornnvmntulprimarnanuldestudii20102011(figura 26)aconstituit93,6%,iarnnvmntulgimnazial88,1%,careprezintvalorisczute,nraportcu intele stabilite n Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ce prevd majorarea ratei brute de nmatricularennvmntulgeneralobligatoriudela94,1%n2002la95%n2010ipnla98% n2015. 68

Figura26.Ratabrutdecuprindereacopiilorntipuridenvmnt Printre cauzele acestor discrepane poate fi menionat ponderea nalt (circa 20% din contingent)acopiilornscriinclaseleprimarelaovrsttimpurie(56ani),precumitendinadea urma2anidestudiintrunsinguran,factoriceinflueneazvaloareaindicatoruluinsensnegativ. n pofida dificultilor cu care se confrunt sectorul educaional, inta 2. Meninerea ratei de alfabetizare la persoanele de 1524 ani la nivelul de 99,5% sa meninut constant pe parcursul ultimilorani.Aceastapresupunecpractictoatpopulaiariiaabsolvitcelpuinnivelulprimarde instruire. Caunindicatordeeficiensepoatemenionaiobinereaa29demedalii(inclusiv8deargint i 21 de bronz), 6 meniuni de onoare, 5 premii speciale i 8 diplome de meniune de ctre elevii participani la diverse olimpiade internaionale i regionale. Elevilor olimpici internaionali li sau decernat premii n valoare de la 2500 lei, pentru diplome de meniune, pn la 30000 lei pentru elevul care a obinut dou medalii de argint n cadrul olimpiadelor internaionale la disciplinele de studii(numrultotalalelevilorpremiani37,sumapremiilor325000lei). Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - realizareareformelorstructuraleninstituiiledenvmntpreuniversitar,secundargeneral imediudespecialitate; - extindereanoiiformuledefinanaren9entititeritorialedinrepublic; - implementarea Programului de dezvoltare a educaiei incluzive i extinderea numrului de coliprietenoasecopilului.

69

b.nvmntulsuperioricercetarea Obiective:
Modernizarea cadrului normativ al nvmntului superior n corespundere cu experiena universitarariloravansateicuexigeneleexistentensectorulrealaleconomieinaionale. Asigurareacalitiiprocesuluididacticidecercetareninstituiiledenvmntsuperiorprin instituireaunuiregimdefinanareadecvat,prindesfurareaunoramplereformestructuralei deesen,prinpromovareaspirituluideautonomieuniversitar. Asigurarea echilibrului structural i financiar dintre instituiile de nvmnt superior i instituiile de cercetare n vederea asigurrii competinei i, drept consecin, sporirii calitii procesuluidecercetareiinovare. Reorientareapoliticiloracademicendomeniultiinificiinovaionalsprecretereacapacitii decompetitivitateasistemuluidecercetareiinovarenbazaprincipiuluieconomieibazatepe cunoatere. Realizrileprincipale n urma aderrii nvmntului superior din Republica Moldova la Procesul de la Bologna, aciunile de reformare/modernizare au vizat, n principal, perfecionarea i modificarea bazei normativeanvmntuluisuperior,structurareanvmntuluisuperiorpecicluri,modernizareai corelarea cu cerinele economiei de pia a curriculei universitare, promovarea noilor strategii de organizare i evaluare a procesului didactic, implementarea Sistemului European de Credite Transferabileetc. nscopulcompatibilizriicalificriloracordatennvmntulsuperiornaionalcucelepeplan european, a fost aprobat noul Nomenclator al domeniilor i specialitilor pentru nvmntul superior,racordatlaISCEDiEuroSTAT. n scopul asigurrii unui nivel adecvat al calitii, claritii, transparenei i recunoaterii calificrilorlanivelnaionaliinternaional,prinvalorificareaunuiparteneriatsocialeficient,aufost realizate activiti de elaborare i aprobare a Cadrului Naional al Calificrilor pentru nvmntul superiorla143decalificri. Elaborarea i definirea noilor generaii de programe curriculare universitare este unul din obiectivele prioritare ale asigurrii calitii n nvmntul superior. n context, odat cu implementarea noului Plancadru n nvmntul superior, n anul de studii 20112012, au fost elaborate i editate primele cinci curricule universitare la Didactici particulare. Aceste curricule au fostelaboratencadrulproiectuluiPsihopedagogiacentratpecelcarenva,implementatdectre USMisusinutfinanciardeUNICEF. Un element constructiv este dezvoltarea parteneriatului publicprivat n cadrul universitilor. Astfel, prin acest parteneriat instituiile de nvmnt superior i consolideaz baza tehnico material, precum Centrul de instruire i consultan n afaceri, Centrul de dezvoltare economic i afaceri publice, Centrul de instruire lingvistic, Incubatorul de afaceri toate la ASEM; Centrul CENIOPUTM,CentruldeGhidarenCarieriRelaiicuPiaaMunciiUSMetc.Laincubatorulde afaceri ASEM, spre exemplu, lucreaz 6 ntreprinderi (2 tehnologii informaionale, 2 reclam i 70

publicitate,1consultanntreprinderi,miculbusiness,1aplicaiiPowerPoint,cuparticipareaa 18studenidelaanulIIiIII). Printrealterealizripeparcursulanului2011seevideniazurmtoarele: - afostaprobatipusnaplicareunnouPlancadrupentrunvmntulsuperior; - a fost elaborat Metodologia de implementare a Cadrului Naional al Calificrilor i continu elaborarea Cadrului Naional al Calificrilor pe domenii de formare profesional n nvmntul superiorpentrucele45despecialitirmase; - au fost introduse trei specialiti noi: Microelectronic i nanotehnologii, Securitatea informaional,Ingineriaitehnologiatransportuluiauto; - n contextul conectrii studenilor i cadrelor didactice din Republica Moldova la circuitul academic internaional, 15 profesori au fost recomandai pentru participare n Programul CoE Pestalozzi;aufostacceptai5candidaimoldoveninprogramulCEErasmusMundus;10moldoveni au fost acceptai n programul CEEPUS III. n programul ACES, Republica Moldova a ctigat i a implementatnanul20115proiecte.Pentruanulacademic20112012,dinparteaRepubliciiMoldova nProgramvorparticipacirca10aplicani; - nperioada20102011,sntnderulare16proiecteTEMPUSdetipComuneiStructurale,n valoaredecirca3,25milioaneEURO; - laASEMfuncioneazAcademiaMicrosoftisepreconizeazdeschidereaanc2academii; - n4universitiseimplementeazacademiiCisco. Cutoateacestea,pnlamomentulactualnuafostconstituitstructuradestudiisuperioaren treicicluri,inclusivdoctorat,deoareceaciuneaestecondiionatdeaprobareaCoduluieducaiei.De asemenea,nuafostinstituitnicioentitatecufunciedeasigurareacalitiicarevarealizaevaluarea iacreditareainstituionaliaprogramelordeformare/dezvoltareprofesional. nRepublicaMoldovafuncioneaz34instituiidenvmntsuperior,inclusiv19instituiide stat(dintrecare2realizeaznumaistudiidemasterat)i15nestatale.Lanceputulanuluidestudii 20112012,numrultotaldestudeniaconstituit103,9miipersoane,inclusivcirca29miinbazde bugeticirca74781nbazdecontract(71,9%). Instituiiistudeninnvmntulsuperior 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Numruldeinstituii 31 31 31 33 33 34 instituiidestat 17 17 17 19 19 19 instituiinestatale 14 14 14 14 14 15 Numruldestudeni 127997 122939 114865 109892 107813 103956 instituiidestat 106774 101779 93069 90256 88791 84946 instituiinestatale 21223 21160 21796 19636 19022 19010 DinnumrultotalalcelornmatriculailaCiclulI,81,4%aufostnmatriculainbazastudiilor liceale(cu6,2puncteprocentualemaimultfadeanuldestudiiprecedent),10,2%nbazastudiilor mediidespecialitate,4,9%nbazastudiilorsecundareprofesionale,2,1%nbazastudiilormedii de cultur general i 1,4% n baza studiilor superioare. La nceputul anului de studii 20112012, 71

distribuiastudenilordinnvmntulsuperiorpeciclurirelevoponderede82,1%pentrustudenii nscrii la Ciclul I (inclusiv studiile superioare preBologna), 13,9% la masterat i 4,0% la studii superioaremedicaleifarmaceutice. Principaleleangajamentepentru2012 Pentru perioada imediat urmtoare, n domeniul reintegrrii rii snt planificate urmtoarele obiectivemajore: - reluareaprocesuluideacreditareievaluareexternauniversitilor; - fondareaAgenieideAsigurareaCalitiinnvmntulsuperior; - implementareauneiautonomiiuniversitarereale.

c.Formareaprofesionaliniialicontinuaresurselorumane Obiective:
Asigurareaaccesuluiechitabilalpopulaieilastudiideformareprofesionalideformare profesionalcontinu. Dezvoltarea unui sistem de formare profesional orientat spre asigurarea cu resurse umanecompetitiveanecesitilorcurentealepieeiforeidemunc. Realizrileprincipale nvederearealizriiobiectivuluidedezvoltareaunuisistemdeformareprofesional,orientat spreasigurareacuresurseumanecompetitiveanecesitilorcurentealepieeiforeidemuncaufost ntreprinse msuri de relansare i renovare a nvmntului vocaional (secundar profesional i mediudespecialitate). n acest scop, 5 coli i un colegiu au fost dotate cu echipament i utilaj pentru laboratoare i atelierecusuportulProiectuluiLiechtensteinDevelopmentService(LED).nanul2012vorcontinua dotrilenca9instituii.Aufostelaboratecurriculilelameseriilelctuinstalatortehnicsanitar ielectromontorlareparareaintreinereautilajuluielectric.nprezentselucreazlaelaborarea standardelor n domeniul agriculturii i construciilor, n comun cu comitetele sectoriale, Centrul Republican pentru Dezvoltarea nvmntului Profesional i specialitii n domeniu din colile profesionale. Printrealterealizripunctualealeanului2011ndomeniuseevideniazurmtoarele: - Centrulrepublicandedezvoltareanvmntuluiprofesionalainiiatprocesuldeelaborarea standardelorocupaionale,educaionaleiacurriculumuluipentruinstituiiledenvmntsecundar profesional, n vederea ajustrii sistemului de nvmnt profesional la cerinele pieei forei de muncnaionaleiinternaionale; - audemaratactivitiledeelaborareaCurriculumuluiNaionaldeFormareContinuacadrelor didacticenbazaconcepieieducaieicentratepecopiliaMetodologieideevaluareidecertificarea competeneloradulilor; - aufostdotatecucteosalde64calculatoareiconectatelareea4colegii.Suplimentarnc 80decalculatoareaufostpuseladispoziiainstituiilorpreuniversitarei57acolilorprofesionale icolegiilor. 72

Oproblemaacestuidomeniurmnaficheltuielilenejustificatedentreinereainfrastructurii masive,bazamaterialprecarainstituiilordeformareprofesional,precumideficieneleprivind definitivarea/actualizareaCadruluiNaionalalCalificrilorialStandardelorOcupaionale.

Evoluia participrii n nvmntul secundar profesional denot o micorare a numrului de elevi,nregistrnd20,3miipersoanelanceputulanuluidestudii20112012,fade24,5miin2007 2008.Majoritateaelevilordinnvmntulsecundarprofesionalurmeazstudiilencoliprofesionale (peste80%dinnumrultotaldeelevi).nvmntulsecundarprofesionalesteorganizat,nprincipal, dectreinstituiileaflatenproprietatedestat(circa99%dintotaluldeelevi).

Instituiiielevinnvmntulsecundarprofesional

Numruldeinstituii Numruldeelevi

2006/07 78 23656

2007/08 75 24506

2008/09 75 24270

2009/10 2010/11 75 75 22161 21419

2011/12 70 20320

n urma optimizrii reelei instituiilor de nvmnt secundar profesional, n anul de studii 20112012,numrullorsareduscu5uniti,comparativcuanuldestudiiprecedent,iconstituie70 uniti (inclusiv 2 instituii private). Astfel, reeaua instituiilor de nvmnt secundar profesional cuprinde 2 licee profesionale, 47 coli profesionale i 21 coli de meserii (inclusiv 6 uniti pe lng instituiilepenitenciare).

Instituiiielevinnvmntulmediudespecialitate

Colegii: destat nestatale Numruldeelevi: instituiidestat instituiinestatale

2006/07 49 42 7 30223 27932 2291

2007/08 49 43 6 31307 28895 2412

2008/09 47 41 6 32683 30085 2598

2009/10 47 41 6 32249 29810 2439

2010/11 48 42 6 32164 29753 2411

2011/12 48 42 6 31442 29258 2184

Numrul de elevi care i fac studiile n instituiile medii de specialitate pe parcursul ultimilor 3ani nu sa schimbat esenial, constituind circa 32 mii persoane. n cadrul nvmntului mediu de specialitate,pondereaelevilordininstituiilenestatale,peparcursulanilor20062011semeninela nivelulde7%.

Principaleleangajamentepentru2012

n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - realizareareformelorstructuralenfunciedenecesitilepieeimuncii; - reprofilarea i retehnologizarea bazei tehnicomateriale n raport cu cerinele economiei naionale; - impulsionarea activitilor de elaborare a Cadrului Naional al Calificrilor i a Standardelor Ocupaionalepentrunvmntulsecundarprofesionalimediudespecialitate. 73

VII.

SNTATEAPOPULAIEI

Obiective:
Asigurareaaccesuluituturorcetenilorlaserviciidesntatepublic,medicalei farmaceuticedecalitate. Monitorizareaactivitiiiperformaneituturorprestatorilordeserviciimedicaleia companiilordeasigurrimedicale,creareaiaplicareastandardelorminimedecalitate, reducereacorupieiadministrativensntate. Reformarea,armonizareaieficientizareacadruluilegislativinormativceinedefinanare, alocarearesurseloriprestareaserviciilormedicalelaprevederileirecomandrile OrganizaieiMondialeaSntiiilastandardeleUniuniiEuropene. Dezvoltareaiimplementareamecanismelordeasigurareicontrolalcalitiiserviciilor medicaleacordatepopulaiei,prinfortificareapotenialuluiuman,tehnicomaterial,dotarea cudispozitivemedicale,delaborator,medicamente,tehnologiiperformanteainstituiilor medicaleidesupravegheredestatasntiipublice. Creterearesponsabilitiicetenilorpentrupropriasntate,prevenireafactorilorderisc, protejareaipromovareasntii,prioritidebaznasigurareasntiipopulaiei, supuseriscurilorrealesaupotenialepentrusntate. Realizrileprincipale n anul 2011 ponderea cheltuielilor n PIB destinate ocrotirii sntii a fost n scdere comparativcuanul2010,dela5,6%pnla5,2%respectiv(deinvaloareabsolutalocaiileaufost ncretere).Cutoateacestea,ceamaimareparteaobiectivelortrasateafostrealizat,iarindicatorii dindomeniulsntiisaumbuntitvdit.

Figura 27. Bugetul public naional al ocrotirii sntii, milioane lei (anii 2000-2011)

Sursa: Ministerul Sntii


74

Pe parcursul anului 2011 activitile Guvernului n domeniul sntii au fost orientate, cu precdere, spre extinderea accesului populaiei la serviciile medicale i mbuntirea calitii acestora.Ceamaimareparteaaciunilorplanificateaufostrealizate,faptcareaavutimpactbenefic asuprasntiipopulaiei. Astfel, n contextul extinderii accesului populaiei la serviciile medicale pentru deintorii de terenuriagricolesaextinsperioadadeachitareaprimeideasigurareobligatoriemedicalnsum fix, cu aplicarea reducerii de 75% din suma stabilit. Totodat, a fost majorat rata sumei compensate din fondurile asigurrii obligatorii de asisten medical la antidiabetice de la 90% la 100% i fixat rata de compensare de 70% pentru 14 poziii de medicamente i de 90% pentru 3 poziiidemedicamente.nacelaitimp,contrarangajamentelorasumate,nuaufostinclusecategorii noidecontribuabilinschemeledeasigurareobligatorieaasisteneimedicale. n scopul mbuntirii calitii serviciilor medicale pe parcursul anului 2011 a continuat construcia i reabilitarea instituiilor medicale, n special a centrelor de sntate din mediul rural. Astfel, de la nceputul anului au fost construite/renovate 14 centre de sntate. Alte 5 centre de sntatesntnprocesdeconstrucie/renovare,iar35nprocesdeproiectare. Pe durata anului precedent au demarat lucrrile de construcie a noului bloc chirurgical al SpitaluluiClinicRepublican.Deasemenea,aufostcreateiactiveaz10centrecomunitaredesuport alpacienilorcutuberculoz,careacopernprofilteritorialntreagaar. AfostconstituitConsoriulnaionalpentrudezvoltareadomeniuluieSntateiTelemedicin. Prin intermediul telemedicinei este aplicat consultarea cazurilor grave neonatale i obstetricale. n anul2011aufostplasatepentruconsultare197decazuri,dintrecare9cazuriobstetricalei188de cazurineonatale,lacareaufostrecepionate211comentarii. EforturisusinuteaufostorientatedectreMinisterulSntiindireciafortificriiasistenei farmaceutice,inclusivprinreglementareapieeimedicamentelor.Continuareareformelorintrodusen perioada precedent, mai ales nregistrarea preului la productor la medicamente, a condus la meninereapreurilorlaacelainivelcuanul2010. Totodat,nusaunregistratprogresencontextulregionalizriiasisteneimedicalespitaliceti carepresupunecreareazonelordesntatencadrulcrorasactiveze910spitalezonale.Realizarea acestei aciuni necesit resurse financiare i organizaionale considerabile, de care Guvernul nu a dispus pe parcursul anului 2011. Eforturi adiionale snt necesare pentru mbuntirea asistenei farmaceuticeiareglementriipieeimedicamenteloriadispozitivelormedicale. ActivitileGuvernuluiauavutimpactasuprareduceriimortalitiimaterne,dela44,7decese la100miinscuiviin2010pnla17,7decesen2011(vezitabelulIndicatoriiocrotiriisntii). Mortalitateainfantiliacopiilornvrstdepnla5aniafostlafelnscdere,atingnddejaintele stabilite n contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului pentru 2015. La fel a sczut i mortalitatea asociat cu tuberculoza, conferind anse reale atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniuluictre2015. nacelaitimp,situaiacuprivirelaHIV/SIDAsanrutit,incidenaacesteiafiindncretere, dela17,12cazurila100miilocuitoripnla17,58cazuri.Aceastinvoluiesemnaleazpotenialele dificultideatingereaObiectivelordeDezvoltarealeMileniului,stabilitlanivelulde8%ctreanul 2015. 75

Indicatoriiocrotiriisntii(pentruanii20072011) Indicatorii Mortalitateainfantil (decese/1000nscuivii) 2007 2008 2009 2010 20118 2014 (p/u intele ODM2015) 11,5 (inta ODM 13,2) 14,0 (inta ODM 15,3)

11,30

12,209

12,1

11,7

10,6

Mortalitateacopiilornvrst depnla5ani(decese/1000 14,04 14,40 14,3 13,6 12,9 nscuivii) Copiinvrstdepnla2ani vaccinaimpotrivarujeolei 94,70 94,40 90,3 91,1 91,6 96 (%) Mortalitateamatern 15,80 38,40 17,2 44,5 17,7 13,3 (decese/100miinscuivii) Nateriasistatedepersonal 99,50 99,50 99,7 99,2 99,3 99 medicalcalificat(%) IncidenaHIV(cazuri/100mii 17,40 19,40 17,12 17,12 17,58 8,0 locuitori) InfeciaHIVprintrepopulaia cuvrstade1524ani 21,21 16,08 19,58 21,01 20,27 11,0 (cazuri/100miilocuitori) Mortalitateaasociatcu tuberculoza(decese/100mii 20,20 17,10 18,00 17,8 15,3 10,0 locuitori) Acoperirea populaiei cu asigurri obligatorii medicale 76,7 75,0 71,6 80,8 80 (%)10 Instituiile medicale respect standardeleminimedecalitate 92,8 90,0 96,8 98,2 97,8 100 (%) ncomparaiecualteridinregiuneaeuropeanaOMS,RepublicaMoldovaarecifremaimari alemortalitiiinfantile(12,1deceseper1000nscui),attfademediaCSIde11,7,ctinraport cu media din rile UE care constituie 4,3 (datele disponibile pentru comparaie snt din 2009). Totodat,cifrelemortalitiimaternesntmai micincomparaiecumediaCSI,ns multmainalte fa de rile UE. Cifrele incidenei HIV, de asemenea, plaseaz Republica Moldova peste media europeaniastatelorCSI(vezitabelulIndicatoriicomparativiregionali).
8
9

Valoripreliminaresaustabiliteprinextrapolare. ncepndcuanul2008RepublicaMoldovaaplicmetodologiadecalculamortalitiiinfantilecarestabiletecazuldedecesdela22desptmni degestaieicumasacorporalanscutuluide500degrame. 10 Sursa:CompaniaNaionaldeAsigurrinMedicin.

76

Indicatoriicomparativiregionali(2009)

Republica Federaia Regiunea Romnia UE Moldova Rus European 10,1 21,1 8,1 22,0 7,4 15,2 4,3 6,3

CSI 11,7 27,5

Mortalitateainfantil 12,1 (decese/1000nscuivii) Mortalitateamatern (decese/100miinscui 17,2 vii) IncidenaHIV (cazuri/100mii 17,1 locuitori) Principaleleangajamentepentru2012

0,7

9,2

5,0

16,3

Reieind din obiectivele stabilite n Programul de activitate al Guvernului i progresul nregistrat n anul 2011, Guvernul, pe parcursul anului 2012, va depune eforturi pentru realizarea urmtoarelorangajamente: - elaborareacadruluinormativpentrucreareazonelordesntate,inclusivpentruconstituirea spitalelor cu statut zonal i regional (numrul de acte normative urmeaz s fie stabilit dup realizareaPlanuluicadruderegionalizare); - iniiereadecentralizriiserviciilorchimioterapeuticenmun.Bliior.Cahul; - iniierea parteneriatelor publicprivate n serviciul radioterapie (Institutul Oncologic), serviciuldereabilitareneurologicacut,serviciuldelaboratoriimagistic,serviciuldializ(hotrri deGuvernprincareserviciilesntpropusepentruparteneriatepublicprivate); - perfecionarea reglementrilor i procedurilor n scopul fortificrii domeniului asistenei farmaceutice. VIII. POLITICISOCIALE

Asistenasocial

Obiective:
Cretereacalitiivieiifamiliilor,reducereasrciei,inegalitiiiinechitiinsocietate. Direcionareaprogramelordeasistensocialspresusinereagrupurilorvulnerabilei persoanelorcuveniturimici. Reducereaieliminareaineficienelornsistemuldeproteciesocial. Asigurareaaccesuluipopulaieilaserviciisocialedecalitate. Asigurareaincluziuniisocialeapersoanelorcudizabiliti.

77

Realizrileprincipale Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2011 a fost stabilit nivelul venitului lunar minim garantatnmrimede575delei,ncepndcu1iulie2011. AfostadoptatLegeaprivindcompensaiilesocialeunice,careavenitnsusinereagrupurilor vulnerabiledepopulaie,cumsntpensionariiibeneficiariidealocaiisocialedestat,nmrimede pn la 900 lei, n legtur cu majorarea tarifelor la resursele energetice. Prevederile Legii au fost aplicatepentruperioada1ianuarie31martie2011,cuantumulcompensaieifiindde390lei(130 lei*3luni),beneficiarifiindcirca540miipersoane,cheltuielileconstituindpeste220milioanelei. Din ianuarie 2011 a fost introdus ajutorul pentru perioada rece a anului (130 lei) prestaie adiional ajutorului social, stabilit n sum fix, i achitat n lunile de iarn (noiembriemartie), pentruasusineefortulsuplimentaralfamiliilordeaachitacosturilesporitenperioadarespectiv. Acest ajutor a fost majorat pn la 200 lei pentru perioada noiembrie 2011 martie 2012. n luna noiembrie 2011 de ajutor majorat au beneficiat 44344 familii vulnerabile, cheltuielile nsumnd 8868860lei. Conformsituaieidinlunaseptembrie2011,circa80%dinfamiliilebeneficiare(nspecialcele din mediul rural) aveau n componena lor cel puin un copil. Cuantumul mediu al acestei prestaii pentrufamiliilecucopiiaconstituitpeste800lei(dintrecarefamiliicuuncopil685lei,cudoicopii 841lei,cutreicopiiimaimult1115lei,familiidintrunmembruadultcucopii690lei). Pentruasigurareafuncionriiunuiorgandeinspecieicontrolalcorectitudiniistabiliriiplii ajutorsocialiajutorpentruperioadareceaanuluiafostaprobatRegulamentulInspecieiSociale, acestaaflndusenprezentlaetapadeconstituire. n ceea ce privete asigurarea social a persoanelor cu dizabiliti, Parlamentul a aprobat n primlecturproiectuldelegeprivindincluziuneasocialapersoanelorcudizabiliti,carestabilete uncadrugeneraldegaraniiiserviciisocialenconformitatecustandardeleeuropeneiinternaionale privind incluziunea social a acestei categorii de persoane. Reeaua de servicii sociale a fost suplimentat cu un nou serviciu specializat Echipa mobil, care ofer asisten social, suport i consiliere la domiciliu beneficiarului pentru eventuala lui incluziune social. Totodat, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de ceteni cu mijloace ajuttoare tehnice,careprevedembuntireamsurilordeasigurarecumijloaceajuttoaretehniceacategoriilor depersoanecunecesitispeciale. ndomeniulprotecieifamilieiicopilului,ndemnizaiauniclanatereacopiluluinperioada 20102011afostmajoratcu300leifademajorareacu200leinperioada20082009.Acrescuti numrulbeneficiariloracesteiindemnizaiidela33401persoanenanul2008la39867nanul2010 i35770persoanen10lunialeanului2011. A fost ntregit cadrul juridic privind procedura de acreditare i modul de funcionare a organizaiilorstrinecuatribuiindomeniuladopieiinternaionalenRepublicaMoldova.ntemeiul acestuia Ministerul a efectuat acreditarea a 12 organizaii strine cu atribuii n domeniul adopiei internaionalenRepublicaMoldova. n urma dezvoltrii politicilor n domeniul asistenei sociale, numrul beneficiarilor de ajutor social sa dublat n anul 2011 comparativ cu anul 2009, cnd a fost lansat Programul, constituind, respectiv,72000familiifade33232familii,iarsumatotalamijloacelorfinanciareutilizatepentru plata ajutorului social practic sa triplat, constituind 330,6 milioane lei n anul 2011 fa de 118,1 milioanelein2009. 78

Ajutorulsocial,20092011 Prestaia Sumatransferat, medie,lei lei 620 118.098.846 742 286.038.682 circa700 330.647.503

Anul

2009 430 2010 530 2011 pnla1iulie 530 ianuarie dela1iulie575 noiembrie2011 nacelaitimp,68%dinbugetulalocatpentruajutorulsocialajungelacelemaisrace10%de populaie,ncomparaiecu18%acompensaiilornominative. Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - elaborarea cadrului normativ i dezvoltarea cadrului instituional pentru implementarea la nivelnaionalaserviciuluidesprijinfamilial; - elaborareaipromovareamecanismuluideacreditareaprestatorilordeserviciisocialeide procurareaserviciilorsociale; - lansareaactivitiiinspecieisociale; - introducerea mecanismelor de munc n folosul comunitii i/sau de lucrri publice pentru reducereadependeneifadeajutorulsocial; - dezvoltareareeleiserviciuluiindividualizatdengrijireladomiciliu; - elaborarea Strategiei naionale n domeniul proteciei copilului pentru unificarea cadrului strategicnacestdomeniu. Asigurrisociale

Numrul familiilor 33232 60107 circa72000

VLMG,lei

Obiective:
Sporireaniveluluideproteciesocialapersoanelorasigurate. Asigurareadurabilitiifinanciareasistemuluipublicdeasigurrisociale. Eliminareainechitilornsistemulpublicdeasigurrisocialeiprivilegiilornejustificatepentru anumitecategoriidepensionari. Elaborareacadruluinormativpentrudezvoltareasistemelordepensiisuplimentare. Realizrileprincipale nvedereaasigurriidurabilitiifinanciareasistemuluipublicdeasigurrisocialedestatia realizrii principiilor care stau la baza organizrii i funcionrii acestuia au fost operate o serie de modificricarevizeazmajorareagradualavrsteidepensionarepentruunelecategoriideasigurai pnlanivelulvrsteigeneraledepensionarestabilite;majorareastagiuluitotalispecialdecotizare, 79

precum i perfecionarea mecanismului de acordare a prestaiei n cazul incapacitii temporare de munc. ncepnd cu 1 iulie curent, a fost modificat modalitatea de plat a indemnizaiei pentru incapacitatetemporardemunccauzatdeboliobinuitesaudeaccidentenelegatedemunc.Prima zi calendaristic de incapacitate temporar de munc se suport din contul persoanei asigurate, a douazicalendaristicsepltetedinmijloacelefinanciarealeangajatorului,iarncepndcuatreiazi calendaristicindemnizaiasepltetedinmijloacelebugetuluiasigurrilorsocialedestat.Urmarea implementrii,dela1iulie2011,anouluimecanism,pentruplataindemnizaiilorpentruincapacitate temporar de munc n trimestrul III al anului 2011 au fost efectuate economii n sum de 16,0 milioane lei fa de trimestrul III al anului 2010. Economiile preconizate pentru anul 2012 se estimeazla72,74milioanelei. n scopul eliminrii inechitilor n sistemul public de asigurri sociale i privilegiilor nejustificate,ncepndcu1iulieseefectueazmajorareastagiuluitotaldecotizareattpentrufemei, ctipentrubrbaidela30anipnla35ani,cu6luninfiecarean;majorareacu6luninfiecarean avrsteidepensionareafuncionarilorpublici,judectoriloriprocurorilorpnlavrstageneralde pensionare; majorarea stagiului special de cotizare a judectorilor i procurorilor pn la 15 ani i stagiuluitotaldecotizarealacestorapnla35ani.nconformitatecuHotrreaCuriiConstituionale nr.27din20decembriecurentaufostdeclarateneconstituionalenormeleprivindmajorareavrstei depensionare,astagiuluitotaldecotizareiastagiuluidecotizarespecialpentrujudectori,precum imajorareastagiuluitotaldecotizaredela30pnla35deanipentrufemei. n scopul asigurrii securitii economice i sociale a beneficiarilor de prestaii de asigurri socialedestat,la1aprilie2011,pensiileiprestaiileachitatedinbugetulasigurrilorsocialedestat au fost indexate cu 7,8%. Urmare a indexrii, mrimea medie a pensiei pentru limit de vrst a constituit 901,55 lei pentru circa 467 mii beneficiari, astfel cunoscnd o majorare de 5,2 ori n perioadaanilor20022011. Pe parcursul anului 2011 au fost semnate acorduri n domeniul securitii sociale cu urmtoarele state: Republica Austria, la 5 septembrie 2011, Chiinu; Republica Estonia, la 19 octombrie 2011, Tallinn, i Republica Ceh, la 29 noiembrie 2011, Praga, fapt ce are drept efect protejarea drepturilor sociale i economice, n special pentru cetenii Republicii Moldova, care au domiciliulpermanentsaulucreazpeteritoriulaltorstate. Principaleleangajamentepentru2012 Pentru perioada imediat urmtoare, n domeniul reintegrrii rii snt planificate urmtoarele obiectivemajore: - stabilireauneimodalitiunicedecalculareacuantumuluipensieipentrutoatecategoriilede asigurainfunciedecontribuiileachitatensistemulpublicdeasigurrisociale; - stabilireaclarariscurilorasigurateiacoteiprideasigurripentrufiecarerisc; - excludereaoricrorcheltuielicarenuconstituieprestaiedeasigurrisociale; - asigurareacondiiilornecesarepentrucreareaunuisistemdepensiisuplimentare; - elaborareauneistrategiidetreceregraduallasistemulcumulativdepensii.

80

Munca,ocupareaforeidemuncimigraiademunc

Obiective:
Perfecionareacadruluinormativndomeniulmunciipentruasigurareaunuiechilibruntre drepturileiintereseleangajatorilorialesalariailor. Perfecionareacontinuasistemuluidesalarizaredineconomianaional. Asigurareacondiiilorcompletedeangajareidemuncproductividecentpentrutoi. Combatereaoricrorformedediscriminarepepiaamuncii,diminuareadisparitilorntresexe iadiferenelorntreregiuninceeacepriveteocupareaforeidemunc. Consolidareasistemuluinaionaldemanagementalmigraiei,asigurareacondiiilorpentru migraialegalimbuntireastatutuluisocialallucrtorilormigrani. Facilitareareintegrriilucrtorilormigranirentorinar. Realizrileprincipale n scopul perfecionrii condiiilor de salarizare existente pentru unele categorii de angajai, precumiaspoririiprotecieisocialeasalariailorcuretribuiemicdinramurilesectoruluibugetar, dela1iunie2011aufostmajoratesalariiledefuncielapeste107miideangajaidininstituiilede cultur i art, medicosanitare i de asisten social, cultur fizic i sport, din sfera tiinei i inovrii, din alte instituii bugetare, precum i a personalului cu profesii i specialiti complexe din instituiiledenvmnt,salarizareacroraseefectueaznbazaReeleitarifareunice. De asemenea, au fost majorate salariile de funcie la circa 20 mii de militari i colaboratori ai organelor aprrii naionale, securitii statului i ordinii publice, salarizai n baza Reelei tarifare unice. Pentruasigurareaacestormajorrifonduldesalarizareafostsuplimentatcu98,1milioanelei, iarmajorareasalariilornmediupetoibeneficiariiafostde8,5%. n vederea motivrii i remunerrii funcionarilor publici n funcie de competen, responsabilitate i performan a fost elaborat i aprobat n prim lectur proiectul de lege privind sistemuldesalarizareafuncionarilorpublici. Pentru sporirea cotei nregistrate a salariului i diminurii fenomenului negativ al plii salariilornplicafostaprobatPlanuldeaciuniprivindminimizareapracticiiachitriisalariilorn plicicontracarriimunciilanegru.(Saestimatcnanul2010dintotalulpopulaieiocupate57% nu ia declarat salariul real, iar valoarea veniturilor nedeclarate a fost de cel puin 9,3 miliarde lei. Aceasta a constituit cel puin 13% din PIB. Prejudiciul adus n 2010 bugetului public naional din cauzaacestuifenomenafostdecelpuin4,7miliardelei.) Au fost operate modificri la Legea privind ocuparea forei de munc i protecia social a persoaneloraflatencutareaunuilocdemunc.Demenionat,nspecial,modificareamecanismului deacordareaajutoruluideomaj,princareacestavafistabilit,respectndprincipiulcontributivitii, din salariul mediu al omerului i stagiul minim de cotizare de 9 luni. De asemenea, modificrile prevd acordarea bursei omerilor care urmeaz cursuri de formare profesional. Conform prevederilornoi,dela1iulie2011circa1230deomeriaubeneficiatdebursenmrimede297lei. nvedereareglementriifluxurilordemuncmigraionistela5iulie2011afostsemnatAcordulntre Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Italiene n domeniul migraiei de munc i Protocoluldeimplementareaacestuia. 81

Msurilentreprinseauasigurat,nlunaoctombrie2011,ocretereasalariuluimediulunarpe economianaionalcu10,4%fadeoctombrie2010,constituind3162lei.nsferabugetarsalariul mediuconstituie2794lei(ncreterecu11,4%),iarnsectorulreal3329lei(ncreterecu10%). Drepturmareaintroduceriiunuinoumecanismdeacordareaajutoruluideomaj,dela1iulie 2011 a fost diminuat numrul omerilor. Astfel, la 1 decembrie 2011, la Agenia Naional pentru OcupareaForeideMuncaufostnregistrai61169omeri,fade74970omerinaceeaiperioada aanului2010. Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - elaborarea unui nou proiect de lege privind ocuparea forei de munc i protecia social a persoaneloraflatencutareaunuilocdemunc; - elaborareaproiectuluilegiicuprivirelaprofesiiicalificri; - transpunerea n legislaia naional a directivelor UE n domeniul securitii i sntii n muncprinelaborareacadruluinormativndomeniu. Politicidegen

Obiective:
Sporireacoteideparticipareafemeilorlaluareadeciziilorinstructuriledereprezentare politicipublic. Asigurareaegalitiianselorndomeniulsocialeconomic. Realizrileprincipale n contextul realizrii obiectivului de promovare a egalitii anselor i abilitare a femeilor al Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului au fost lansate, cu suportul Programului UN Women Abilitarea economic a femeilor prin creterea oportunitilor de angajare n cmpul muncii n RepublicaMoldova,birourilecomunedeinformaiiiservicii(BCIS)nraioaneleSngerei,Nisporeni, Teleneti i Cantemir. Aceste uniti reunesc, sub egida autoritilor publice locale, prestatori de servicii de informaii i consultan n domeniile: angajarea n cmpul muncii, protecia social, agricultur,cadastru,iniiereaidezvoltareaafacerilor. Senregistreaztendinademajorareanumruluifemeilornfunciidecizionaledenivellocal nconformitatecuObiectiveledeDezvoltarealeMileniului. 82

Femeinpoziiidecizionalelanivellocal,% 2003 2007 Preedintederaion 3,1% 3,1% Primar 15,3% 17,9% Consilierraional 10% 16,48% Consilierlocal 26,5%

2011 9,3% 18,04% 18,39% 28,71%

Totodat, au fost meninute serviciile destinate victimelor violenei n familie i a nceput aplicarea n plin for a noii legislaii penale n domeniul violenei n familie. n anul 2011 a fost realizat prima cercetare statistic naional oficial asupra fenomenului violenei fa de femei n familie. Astfel, 3 din 5 femei au raportat c snt supuse cel puin unei forme de violen, care reprezintovaloaremultpestenivelulUEiimplicnecesitateaintensificriiactivitilorGuvernului ndomeniulcombateriivioleneinfamilie. Principaleleangajamentepentru2012 Pentruperioadaimediaturmtoare,ndomeniulpoliticilordegensntplanificate urmtoarele obiectivemajore: - armonizarealegislaieinaionalelaprevederileLegiicuprivirelaasigurareaegalitiideanse ntrefemeiibrbai; - elaborareaiaprobareaconceptuluiserviciilordeasistendestinateagresorilor; - perfecionareamecanismelordecombatereavioleneinfamilie. Politicidemografice

Obiectiv:
Redresareaconsecventaproblemelordemograficenvedereadiminuriideclinuluidemografic icreareacondiiilorpentrucretereacantitativicalitativapopulaiei,realiznduse conexiuneadintrestareadesecuritatedemograficiceaeconomicisocialnscopul dezvoltrii. Realizrileprincipale n vederea soluionrii problemelor generate de tendinele negative demografice din ar a fost aprobat Programul naional strategic n domeniul securitii demografice a Republicii Moldova (20112025), care include Planul de aciuni pe o perioad de 3 ani, fiind prioritizate politicile de stimulareanatalitii,dereducereamorbiditiiimortalitii. n calitate de indicator de impact pentru evaluarea realizrii obiectivelor politicilor demograficeafoststabilitsporulnatural,valoareanegativacruiatrebuiediminuatanualcu10%. Realitatea demografic curent indic evoluia favorabil a acestui indicator pentru anul 2011, care

83

atestodescretereasporuluinaturalnegativpnlavaloarea0,0(promile),fiindprimadatn ultimii13anicndsporulnaturalnumaideinevalorinegative. Necesitafimenionatc,frinterveniilepoliticilorsociodemograficeceseimpun, efectul cumulat al condiiilor nefavorabile demografice va impulsiona impactul negativ asupra reproducerii demografice pe termen lung, fiind stimulate tendinele de mbtrnire demografic n viitor. Din considerentele expuse, subiectul mbtrnirii ocup un loc tot mai sigur pe agenda strategiilor de dezvoltaresocioeconomicaguvernrii. n contextul problemelor generate de modificrile eseniale n structura populaiei i imperativul prevederii capacitilor instituionale de adaptare la aceste schimbri, n comun cu parteneriiexterniifinanareastructurilorONU,afostelaboratGhiduldeparcurspentruintegrarea problemelormbtrniriidemograficenpoliticilededezvoltarepentruRepublicaMoldova,inclusiva planuluideaciunipentruimplementareaacestuia.LaedinaGrupuluidelucruprivindmbtrnirea din Geneva al Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), n luna noiembrie 2011 a fost stabilit publicarea Ghidului respectiv, iar implementarea acestuia se va efectua prin decizia Guvernuluinanul2012. Pentru cunoaterea i estimarea mai profund a interdependenei factorilor de influen demografic,socialieconomicdinperspectivadezvoltriinanulcurentafostfinalizatproiectul StudiulprivindmbtrnireapopulaieinRepublicaMoldova,finanatdinsurseleONU,cusuportul UNFPA. Rezultatelestudiuluiaufostprezentateefilorseciilor/direciilorraionaleasistensociali proteciafamilieincadrulmeseirotundedin20decembrie2011,urmndafiutilizatenactivitatea privindproteciasocialapopulaiei. Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - elaborarea cadrului normativ pentru instituionalizarea Ghidului de parcurs pentru RepublicaMoldovanvedereaconsiderriirecomandrilordeorientareapoliticilornproblemelede mbtrnire; - implementarea unui mecanism unic de elaborare a prognozelor demografice i utilizarea plenaraacestoranprogramelededezvoltareiplanificare; - implementareaplenaraprevederilorProgramuluinaionalstrategicndomeniulsecuritii demograficeaRepubliciiMoldovaimonitorizareaimpactuluiaciunilorntreprinseprininstrumente eficiente de msurare econometric a nivelului de securitate demografic i aplicarea metodelor avansatedecercetareainterferenelorntrefactoriisocioeconomiciidemografici.

84

IX. INTEGRAREAMINORITILORNAIONALE

Obiective:
Pstrareaiconsolidareapatrimoniuluiculturalilingvisticalminoritilornaionalecare locuiescpeteritoriulRepubliciiMoldova. Promovareauneipoliticidestatcoerenteimultidimensionalenraportcuminoritile naionale. Perfecionareacadruluijuridicpentruasigurareaintegrriiminoritilornaionalenviaasocial administrativ,culturalpoliticieconomicaRepubliciiMoldova,sistemuluidembuntiri funciare. Realizrileprincipale Activitatea Guvernului pe parcursul anului 2011 a fost orientat, n primul rnd, spre crearea unei societi civile policulturale i unitare i intensificarea proceselor integraioniste n Republica Moldova. Astfel, a fost elaborat i aprobat Planul de aciuni pentru susinerea populaiei de etnie rom pentruanii20112015iafostiniiatelaborareaunuiProgramdestatpentruasigurareacondiiilor necesareprivindstudiereaiaplicarealimbiioficialeaRepubliciiMoldovadectreceteniialolingvi, inclusivdectrefuncionariipubliciialeiilocali. n vederea coordonrii procesului de implementare a Conveniei internaionale cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial a fost pregtit i prezentat Raportul VIII i IX al RepubliciiMoldovalaceadea78asesiuneaComitetuluiONUpentrueliminareatuturorformelorde discriminare rasial. Totodat, a fost elaborat Planul de aciuni cu privire la implementarea ObservaiilorfinaleadoptatedeComitetulpentrueliminareadiscriminriirasiale. n vederea realizrii programelor culturale ale organizaiilor etnoculturale, pe parcursul perioadeidereferinsaudesfurat185activiti:seminare,meserotunde,traininguri,expoziiide artplasticiartizanat,manifestridepromovareaobiceiuriloritradiiilornaionale. Au fost efectuate o serie de msuri ce au avut ca scop elaborarea unor politici coerente n domeniulmenineriilegturiicudiaspora,seaflnprocesdeelaborareregulamentulviitoareiAgenii NaionalepentruMigraieiDiaspor,aufostiniiateoseriedeaciuniintersectorialeceaumenirea deafacilitasituaiacetenilorRepubliciiMoldovadindiaspor.

Principaleleangajamentepentru2012

Pentru perioada imediat urmtoare, n domeniul reintegrrii rii snt planificate urmtoarele obiectivemajore: - finalizarea Programului de stat privind asigurarea condiiilor necesare pentru studierea i aplicarealimbiioficialeaRepubliciiMoldovadectreceteniialolingvi,inclusivdectrefuncionarii publiciialeiilocali; - efectuarea unui studiu privind oportunitile pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionalesauminoritaredectreRepublicaMoldova; - organizareaCongresuluiValdiasporeimoldoveneti. 85

X. CULTURA

Obiective:
Dezvoltareaarteicontemporanecamijlocdepromovareiafirmareaculturiinaionale, attpeplanintern,ctipeplaninternaional. Restabilireaactivitiiiinfrastructuriiculturale,nspecialnzonelerurale. Finanarea activitilor culturale n conformitate cu prioritile stabilite i pe baz de proiecte. Promovareaculturiicafactorprimordialalpstrriiidezvoltriiidentitiinaionale. Promovarea valorilor culturale naionale ca parte component a patrimoniului cultural european. Realizrileprincipale Activitatea Guvernului n domeniul culturii a fost axat pe dezvoltarea artei contemporane ca mijlocdepromovareiafirmareaculturiinaionale,restabilireaactivitiiiinfrastructuriiculturale, n special n zonele rurale, promovarea culturii ca factor primordial al pstrrii i dezvoltrii identitii naionale, promovarea valorilor culturale naionale ca parte component a patrimoniului cultural european, asigurarea accesului larg al cetenilor la valorile culturale prin informatizarea sfereiculturii. nacestsens,peparcursulanului2011,nprimulrndaufostpusebazelededezvoltarealeunor domenii din sector, prin elaborarea i aprobarea proiectelor de legi aferente, n special: Legea monumentelor de for public, Legea privind protejarea patrimoniului cultural naional imaterial, Legea privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil, care, totodat, snt precondiii pentru iniierea Proiectuluipilot Elaborarea Registrului Naional al Patrimoniului Cultural Imaterial al RepubliciiMoldova,nacordcuprevederileConvenieiUNESCOprivindsalvgardareapatrimoniului cultural imaterial. n contextul acestui Proiect a fost lansat i pagina web www.patrimoniuimaterial.md,undevafiplasattoatinformaiaprivindsalvgardareapatrimoniului culturalimaterial. Pentru restabilirea activitii i infrastructurii culturale, au fost elaborate concepiile de dezvoltareregionalpentrulocalitilerurale.Concomitent,afostiniiatproiectuldemodernizarea bibliotecilorpublicedinRepublicaMoldovancadrulprogramuluiGlobalLibraries,iniiativprivind oportunitiledeparteneriatpentrusporireaaccesuluipubliclatehnologiainformaieinEuropade Est i Central i a fost inaugurat Centrul ProEuropean de servicii i comunicare a Bibliotecii Naionale. Deasemenea,printrerealizrileprincipaleseincludcontinuareadigitizriicoleciilorBibliotecii NaionaleinclusenRegistrulNaionalMemoriaMoldoveiiratificareaConvenieiEuropeneprivind coproduciilecinematografice. Rmnenerealizatintegralprogramulprivindcreareacentrelordeculturiagrementdincauza strii grave n care se afl majoritatea caselor de cultur din teritoriu i lipsa finanrii reparaiilor acestoralanivellocal.

86

Cu ocazia aniversrii a 20 de ani de la adoptarea Declaraiei de Independen a Republicii Moldova,laChiinuafostexpusnpremierstindarduldeluptalluitefancelMareiSfnt. Anul 2012 a fost declarat Anul lui Ion i Doina AldeaTeodorovici, comemornd 20 de ani de la trecereannefiinalegendarilordejainterprei. DrepturmareaaciunilorntreprinsedeGuvernnacestdomeniu,peparcursulultimuluian,a crescutnumrulvizitatorilordemuzeecu25%,dela107984nanul2010la135000nprimele9luni aleanului2011,iarnumrulaciunilornteritoriusamajoratcu2%. Evoluiaprincipalilorindicatorindomeniu Obiectiv Indicatori 2009 2010 2011 2014 (9luni) Numruldespectacole 2076 2277 1361 2280 Dezvoltarea artei Numruldepremiere 53 55 31 55 contemporane Numruldespectatori 476000 484900 290900 581880 Utilizatoriidebiblioteci 852000 839100 839000 860000 Vizitatoriidemuzee 106425 107984 135000 150000 Aciunilenteritoriu 68882 69385 70791 7150 Promovarea 0 culturiica factor Numruldespectatorin 916440 923840 943500 9500 primordialal teritoriu 00 pstrriii Numruldeturnee 118 438 200 220 dezvoltrii naionale identitii Numruldeproiecte de 1 2 naionale dezvoltare Numruldeexpoziii 115 133 51 40 47 47 Numruldecentrei atelieredemeteug popular Numruldeturnee 7 9 3 Promovarea internaionale valorilor naionaleca Numruldeproiecte 5 4 6 10 parte internaionale componenta 88 72 100 110 Numrulde patrimoniului festivaluri/concursuri cultural internaionale european Acordurilebilaterale, 3 8 5 multeraterale Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - elaborarea Strategiei unice de dezvoltare a culturii i de protejare a patrimoniului cultural naional; 87

elaborareaproiectuluilegiicadruprivindpatrimoniulculturalnaional; elaborareaproiectuluilegiiprivindprotejareamonumenteloristorice; promovareaLegiicuprivirelacinematografie; conectarealaInterneta30bibliotecipublice.

XI.POLITICIDETINERETISPORT

a. Integrarea social i dezvoltarea potenialului tinerilor Obiective:


Creareacondiiilorpentrurealizareaplenarapotenialuluitinerilornviaapolitic,social, economiciculturalarii. Asigurareaaccesuluitinerilorlaserviciideeducaieideinformare. Creareacondiiilorpentrulansareaidezvoltareaafaceriloricrearealocurilordemuncpentru tineri. Consolidareacapacitilorumaneiinstituionalealesectoruluiasociativdetineret. Realizrileprincipale Un element important n realizarea politicii de tineret n anul 2011 a fost debirocratizarea mecanismului de finanare a sectorului neguvernamental de tineret i de cretere de 4,4 ori a bugetuluipentruaciunidetineret(dela1,8milioanen2010la8milioanen2011).Dinbugetulde stat n anul 2011 au fost alocate ctre ministere i administraia public local 415,4 milioane lei pentruimplementareapoliticilordetineret.AfostelaboratipusnpracticMetodologiacadrude organizareidesfurareaconcursuluipentrufinanareaprogramelorpentrutineret,nbazacreia, nanul2011aufostsusinutefinanciarprimele5organizaiidetineret.

Figura28.Volumulalocrilordinbugetuldestatpentrususinereainiiativelortinerilor (milioanelei) Sursa:MinisterulTineretuluiiSportului 88

nacestmod,Guvernulasusinutmaimulteiniiativecreativealetinerilor,printrecare: 1. Capitala Naional a Tineretului 2011, ce reprezint o iniiativ preluat din experiena ForumuluiEuropeandeTineretipresupunealegereauneilocalitidinRepublicaMoldova,ncadrul creia,peparcursulanului2011,aufostrealizatepeste40deaciunipentrutineret,fiindutilizaten acest sens mijloace financiare n sum de peste 1 milion lei (din bugetul de stat, bugetele locale, donaiietc.) 2.Hai,Moldova!,celmaimareproiectecologicdevoluntariatdinistoriaRepubliciiMoldova,n cadrulcruiaaufostcolectate7miitonededeeuri. 3.DouediiialeTEDxChiinu(9maii20noiembrie2011),undeauinutdiscursuriinspirate ceimaibuniimaicreativitineridinaranoastr(evenimentulafostvizionatndirectdectretinerii dinPenitenciarulpentruminoridinLipcaniiunorfelinatdinmun.Chiinu).

ncepnd cu 4 octombrie 2011, tinerii pot fi angajai n mai multe funcii executive n cadrul Guvernului imediat dup absolvirea universitii, dup ce Guvernul a modificat clasificatorul unic al funciilorpublice. Afostimplementatunproiectpilot,ncolaborarecuOrganizaiaInternaionalpentruMigraie, prin care 30 de tineri, cu studii n Occident, au revenit acas, fiind angajai n Guvern sau mediul privat. Timp de 3 ani, 60 de tineri angajai din serviciul public vor face masteratul n una din universitiledeprestigiudinGermania,MareaBritanie,SUAsauCanada,iarulteriorvorrevenicas lucrezencadrulGuvernului.n2011,primii9funcionaripubliciaufostdelegailastudiidemasterat. Aufostdotatecucalculatoaremodernecminelestudenetiale6universitidinChiinu,Bli iCahuli4colegii(ChiinuiHnceti). AufostelaborateiavizatestandardeleprivindimplementareaLegiivoluntariatului.Carezultat, activitatea de voluntariat va fi recunoscut drept perioad de experien la angajare i ofer credite suplimentarenprocesuldestudii.Pentrususinereaipromovareaaciunilordevoluntariat,n2011 aufostorganizateConferinaNaionalndomeniulVoluntariatului(lacareauparticipatcirca100de voluntariiorganizaii)iediiaaIXaaFestivaluluiVoluntarilor,ncadrulcruiaaufostpremiaicei maiactivivoluntariiorganizaiidevoluntariat. A fost continuat Programul Naional de Abilitare Economic a Tinerilor, fiind aprobate 41 de proiecteinvestiionaleruraleprinacordareademprumuturicomercialerambursabile,cuporiunede grant,nsumtotalde11,614milioanelei,inclusivgrant4,645milioanelei. 89

Guvernul Regatului Danemarcei a alocat 4,5 milioane dolari SUA, cu titlu de grant, pentru susinerea tinerilor antreprenori din zonele rurale ale Republicii Moldova n cadrul Proiectului de ServiciiFinanciareRuraleiDezvoltareaBusinessuluiAgricol(IFADV). Afoststabilitcotade15%dinnumrultotaldenmatriculrinuniversitipentrutineriidin familiiledezavantajate,pentrucareseoferlocurincminiseacordindemnizaiiibursesociale. GuvernulaaprobatproiectuldelegeprivindaderarealaacordulParialdemobilitatealtinerilor prin intermediul Cadrului European pentru Tineret al Consiliului Europei. De asemenea, a crescut numrul tinerilor din Republica Moldova care particip la programe de mobilitate, ca rezultat al semnriiProtocoluluidecolaborarendomeniuleducaieicuRomnia,constituind2850destudeni (c.I2600;c.II250). A fost creat comisia guvernamental pentru politici de tineret, pe baz de paritate ntre reprezentaniiGuvernuluiisectorulneguvernamentaldetineret. Evoluiaprincipalilorindicatori Indicatoriideimpact 2010 2011 2014 (trimestrulIII) 5 30 Sporirea numrului de organizaii Nuau de tineret susinute direct din beneficiatde finanare bugetuldestat direct Reducerea ratei omajului n 17,8% 14,8% 10,0% rnduriletinerilor Creterea ratei de ocupare n 28,2% 30,1% 33% rnduriletinerilor Provocri Nuafostaprobatproiectullegiicuprivirelatineret,documentulseafllaetapaconsultrilorcu societatea civil. De asemenea, nu sa reuit elaborarea cadrului normativ pentru autoguvernare studeneasc.Altedou documente(RegulamentulcadrualConsiliuluilocalalcopiiloritinerilori Regulamentultip de funcionare a centrelor de resurse pentru tineri) se afl la etapa de avizare la ministere. Principaleleangajamentepentru2012 n2012aciunileGuvernuluivorfiorientatepreponderentspre: - aprobareaproiectuluidelegecuprivirelatineret; - instituirea unei proceduri transparente de selectare prin concurs i de finanare a iniiativelortinerilor; - elaborarea unui mecanism eficient de utilizare a surselor financiare destinate centrelor de tineret; - iniiereaparteneriatelordetippublicprivatpentrumodernizareacminelorstudeneti; - finalizareadotriicucalculatoareacminelorstudeneti; 90

- elaborareaunuiprogramdestimulareaangajatorilorpentruncadrareancmpulmunciia absolvenilorinstituiilordenvmnt.

b. Dezvoltareaculturiifiziceiasporturilor Obiective:
Promovareaprioritaramoduluideviasntos. Reabilitareainfrastructuriisportive. Susinereasportuluideperforman. Realizrileprincipale Politica de stat n domeniul culturii fizice i sportului a cunoscut n ultimii 3 ani o evoluie pozitiv, cu o pondere pentru anul 2011, an preolimpic. Scopul prioritar al Guvernului a fost susinereasportivilorcandidaiolimpicinvedereaasigurriiobineriiperformanelorsemnificative la competiiile oficiale internaionale i obinerea cotelor olimpice. Astfel, loturile naionale ale Republicii Moldova au obinut 44 de medalii la ramurile de sport olimpice n cadrul campionatelor mondiale,campionateloreuropeneiUniversiadaMondial,ceeaceconstituieocreterede29,4%n anul2011fadeanul2010. Pentruambuntipregtireasportivilornvedereaparticipriilacompetiiileinternaionale oficiale,aufostmajorateplafoaneledehranalesportivilorcu50%. nscopulpregtiriiiparticipriilotuluinaionalolimpiclaediiaaXXXaaJocurilorOlimpice de Var i la ediia a XVa a jocurilor paralimpice din anul 2012 din Londra, Guvernul a instituit un Comitet organizatoric i a alocat Comitetului Naional Olimpic, din fondul de rezerv al Guvernului, sumade4527000lei. Impactulpoliticilor 2009 2010 2011 34 44 Tendina de cretere a numrului de medalii la 26 ramurile de sport olimpice (la toate categoriile de vrst) Principaleleangajamentepentru2012 Pentru perioada imediat urmtoare, n domeniul dezvoltrii fizice i sportului snt planificate urmtoareleobiectivemajore: - perfecionareacadruluinormativndomeniulculturiifiziceisportului; - elaborareaproiectuluihotrriiGuvernuluicuprivirelastateletipalecolilorsportive; - renovareaa2terenuriia3slisportive; - obinerea,celpuin,auneimedaliilaJocurileOlimpicedeVardinanul2012. 91

XII.

PROTECIAMEDIULUI

Obiective: a. Schimbrile climatice i valorificarea resurselor naturale


Asigurarea unui cadru adecvat pentru protecia mediului i utilizarea durabil a resurselor naturale. Reducerea impactului negativ al activitii economice asupra mediului, resurselor naturale i sntii populaiei. Creterea nivelului de informare, educaie i cultur ecologic a cetenilor.

b. Reducerea riscurilor i protecia mpotriva dezastrelor


Asigurarea unui cadru instituional-funcional pentru coordonarea aciunilor de rspuns n cazuri de dezastre. Implementarea unui set de msuri orientate spre diminuarea riscurilor n cazul dezastrelor. Sensibilizarea i informarea cetenilor Republicii Moldova privind protecia mpotriva calamitilor.

Realizrileprincipale Pe parcursul ultimilor ani volumul cheltuielilor totale att din contul Fondului Ecologic Naional i al fondurilor ecologice locale, ct i din alte surse stipulate n bugetul de stat, pentru protecia mediului nconjurtor au crescut aproape exponenial de la nivelul de 34,8 milioane lei n 2004 pn la157,3 milioane lei n 2011. Principala surs de finanare a politicilor de mediu a fost FondulEcologicNaional,pecndcontribuiafondurilorlocaleesteextremdemodest,faptcerelev capacitatealimitataacestoradepromovareapoliticilordemediulanivellocal. Peparcursulanului2011sauintensificatactivitiledeatragereamijloacelorfinanciaredela diverse organizaii internaionale n scopul implementrii proiectelor de dezvoltare i reabilitare a infrastructurii n domeniul aprovizionrii cu ap i canalizare, managementului deeurilor i protecieibiodiversitii.nacestsensaufostatraseresursefinanciareconsiderabile(141,4milioane dolariSUAi33,9milioaneeuro),fiindrepartizatepentruimplementareareformelorndomeniulap i canalizare, conform activitilor stabilite n matricea de politici, pentru reabilitarea sistemelor de ap i canalizare n raionul Nisporeni, pentru dezvoltarea companiilor de ap din 6 raioane ale republicii. Pentru implementarea diverselor proiecte de mediu la nivel local, din sursele Fondului Ecologic Naional sau aprobat i alocat circa 195 milioane lei. Peste 250 de primrii, organizaii i asociaii neguvernamentale au beneficiat de granturi, realiznd lucrri de amenajare i extindere a spaiilor verzi, reconstrucie a sistemelor de aprovizionare cu ap i canalizare, amenajare a poligoanelordedeeuri,fortificareacapacitilorinstituionalepentrumanagementuldeeurilor.

92

LansareaapeductuluinsatulColibai,raionulCahulproiectfinanat deFondulEcologicNaionalnsumde2,41milioanelei. Deasemenea,afostiniiatprocesuldecreareaParculuiNaionalOrhei,primulParcNaional dinMoldova,carevaaveaosuprafadecirca45000haivacuprinde28delocalitidin4raioane alerepublicii. Activitile Guvernului au avut impact asupra majorrii ponderii populaiei cu acces la surse deappotabilcalitativilacanalizare,precumilacretereaponderiilocalitilorurbaneasigurate cusistemdemanagementintegrataldeeurilor,dela45,9%n2009pnla62,5%n2011. Indicatoriiprotecieimediului Indicatoriideimpact 2009 2010 2011 inta 2014 Majorareaponderiiariilornaturaleprotejate 4,65% 4,65% 4,65% 5,5% destatpnla5,5%dinteritoriulrii Reducereaemisiilorgazelorcuefectdeser 12,5 12,9 14,3 cu cel puin25% comparativ cu anul de 12,4 referin 1990 (42,9 milioane tone CO2 echivalent),nmilioanetoneCO2echivalent 63,6% 59,4% 58% Majorarea ponderii populaiei cu acces la 55,0% sursedeappotabilcalitativ 62,04% 53,16% 50,2% 47,9% ilacanalizare Ponderea localitilor urbane asigurate cu 45,9% 55,3% 62,5% 70% sistemdemanagementintegrataldeeurilor Schimbrileclimaticeivalorificarearesurselornaturale Lund n considerare faptul c, pn la momentul de fa, nu a existat o viziune strategic de dezvoltareasectoruluideprotecieamediului,iarlegislaiandomeniuestenvechitinecesitafi ajustatlalegislaiaeuropean,aufostelaborateStrategianaionaldemediupentruanii20122022, precumioseriedealtedocumentestrategiceiactelegislativnormativendomeniu. 93

A fost lansat proiectul Colectarea, depozitarea centralizat i distrugerea reactivelor chimice nvechite din laboratoarele instituiilor de nvmnt preuniversitar din Republica Moldova cu susinerea financiar a Fondului Ecologic Naional, n cadrul cruia au fost efectuate lucrri de colectare a circa 32 tone de reactive chimice nvechite din laboratoarele instituiilor de nvmnt preuniversitardin10raioane. n cadrul proiectului Reducerea riscurilor de mediu cauzate de pesticide n Moldova au fost ambalateipregtitepentrutransportarepestehotarepentrudistrugerecirca40tonedepesticide.

ncadrulproiectuluinaionaldeaprovizionarecuapicanalizare,carearecascopconstrucia reconstruciasistemelordeapicanalizaren19localitiruralei3orae,aufostefectuatelucrri dereabilitareareelelordeaprovizionarecuapn4raioane,peolungimetotalde38km,aufost procurate maini auto specializate pentru gospodriile comunale din 4 localiti, a fost achiziionat echipamentspecialpentru9localitietc. n domeniul informrii i contientizrii publicului, au fost editate i distribuite publicaii i reviste periodice cu tematic ecologic, au fost ntreprinse activiti de promovare a politicilor de mediuiimplicareasocietii. Reducereariscuriloriproteciampotrivadezastrelor inndcontdegravitateacalamitilornaturaledinanii20082010,peparcursulanului2011au fost realizate aciuni de reducere a riscurilor calamitilor naturale i de asigurare a proteciei mpotriva acestora fiind consolidate capacitile structurilor de monitoring i de prevenire a dezastrelorireconstruite/restabilitediguriledeprotecieantiviiturnluncilerurilorPrutiNistru. n acest sens, au fost reconstruite/restabilite 27 km (din 50 km planificai pn n 2012) de diguri de protecie antiviitur n 5 raioane afectate. n cadrul proiectului moldoceh Monitoringul apelor de suprafa i protecia mpotriva inundaiilor n bazinul rului Prut au fost instalate 11 posturihidrometriceautomateperulPrutiafostdatnexploatareserveruldecolectareadatelor. 94

Dei au fost depuse eforturi considerabile de realizare a obiectivelor stabilite n Programul Guvernului, nu a fost posibil realizarea activitii ce ine de fortificarea sistemului naional de monitoring al calitii mediului prin procurarea i instalarea a 2 staii automate de monitoring a calitiiaeruluinoraeleCahuliUngheni,a3posturiautomatedemonitoringalcalitiiaeruluicu panou de afiaj instalate n diferite sectoare din Chiinu, i a 2 staii automate de monitoring a calitii apei instalate la intrarea n ar pe rurile Nistru i Prut. Cauza imposibilitii realizrii aciunilorrespectivesntcosturilenaltealestaiiloriposturilordemonitoring,iarpnnprezentnu aufostidentificatesurselefinanciarepentruprocurareaechipamentuluinecesar. De asemenea, nu sau nregistrat progrese n contextul efecturii unor investigaii tehnice i elaborarea paapoartelor tehnice ale digurilor de protecie antiviitur primite n gestiunea Ageniei ApeleMoldovei.Aceastaciunenuafostrealizat,lafel,dincauzalipseidefinanarenanul2011. Principaleleangajamentepentru2012 Pentruanul2012printrecelemaiimportanteactivitiputemevideniaurmtoarele: - lansareaParculuiNaionalOrhei; - creareaCentruluiAarhusnRepublicaMoldova; - lansareaproiectuluitrilateralprivindconsolidareabarajuluiCostetiStncapePrut; - realizareaa15proiectensumde156,5milioaneleindomeniulgestionriideeurilor; - organizareaiparticiparealaConferinapentruDezvoltareDurabilRio+20. 95

CONCLUZII n2011GuvernulRepubliciiMoldovaaactivatncondiiidificile.Crizapolitic,generatdecriza constituional, ecoul crizei financiareconomice, alegerile locale generale, atacul raider asupra acionarilor unor bnci din Moldova toate aceste evenimente i fenomene au afectat procesul de guvernare. ns, chiar i n aceste condiii, Republica Moldova a continuat s se dezvolte. Procesele nceputen2009,dupvenirealaputereaforelordemocratice,iaugsitcontinuitate,iarefectullor adevenitunulsesizabil.Moldovaacontinuatsnregistrezeocretereeconomicconstant,cursulde integrareeuropeanadevenitmaidinamicdectacumunan,relaiilecurilevecine,daricustatele cu care Moldova i dorete relaii de parteneriat strategic, au cunoscut o dezvoltare continu, instituiiledemocraticeaudevenitcuadevratfuncionale,drepturileilibertilecetenetiauajuns sfievaloriautentice. nstoateacesterealizrinunseamn,nicipedeparte,cGuvernuliaatinsscopurilepropuse. n continuare urmeaz s se depun eforturi pentru a asigura reuita reformei n justiie, pentru a reforma instituiile de drept, pentru a finaliza cu succes reforma de descentralizare n vederea asigurriiuneiautonomiilocalereale.Deasemenea,urmeazsfiecontinuatereformelestructurale pentru a desctua iniiativa antreprenorial. Urmeaz s depunem eforturi n continuare pentru a sporiatractivitateainvestiionalariinoastre,pentruambuntimediuldeafaceri,pentruacrea noi locuri de munc, pentru a asigura venituri decente cetenilor. Toate acestea snt provocrile ce stau n faa Guvernului Republicii Moldova n perioada imediat urmtoare i care urmeaz si gseascsoluionareacaurmareaaciunilorcevorfintreprinsenmodconsecventzidezi. Anul2012esteunancrucialpentruRepublicaMoldova,esteanulcareartrebuispuncapt frmntrilorpolitice,saducstabilitatenarisasigureacelclimatcreatordecareestenevoie pentru a realiza obiectivele fixate. Numai n aceste condiii, Moldova va putea trece de la etapa de stabilizarelaceadedezvoltaredurabil.Numainacestecondiii,vadevenirealrealizareaintegral aProgramuluideactivitatealGuvernuluiIntegrareaEuropean:Libertate,Democraie,Bunstare.

96