Sunteți pe pagina 1din 10

ANTENA CA SISTEM RADIANT

ANTENA CA SISTEM RADIANT Antena ca regiune de tranzi ţ ie între linia de transmisie ş

Antena ca regiune de tranziţie între linia de transmisie şi mediul de propagare.

CLASIFICAREA ANTENELOR

ANTENE DE REFERINŢĂ : D.E.E., R.I.P, D.E.M.

DETERMINAREA CÂMPULUI RADIAT DE DIPOLUL ELEMENTAR ELECTRIC

Ï

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ì

Ô

Ô divD = r

Ô

Ô

Ô

Ó

= 0

   

B

= rot A;

(

rot E

+

A

) = 0

;

 
 

t

 

A

 

Ï

Ô

Ô

E

= -

gradV

-

A

t

 

E

+

= - gradV

;

Ì

1

 
 

t

Ô

H

 

=

rot A

 
 

Ô

Ó

m

 

rot (

rot A

) =

J

+

D

 
 

m

t

 

(

grad div A

2

) - —

A

= m

J

+ me

E

t

 

A

t

A

 

=

m

J

-

me

grad

V

-

me

2

A

 
     

2

J

+

t

B

t

v

-

2

t

t

D

rotH

rotE

divB

B

D

= m

= e

=

= -

H

E

E

= -

gradV

grad ( div A

) -—

2

fi —

A

+

m

J

-

Ê

grad div A

Ë

Á

+

me

V ˆ

˜

t

¯

-

condiţia de etalonare a lui Lorentz:

div A = -me

V

t

.

2

A

Pentru potenţialul electric scalar se obţine:

2

V -

me

2

V

t

= -

r

v

e

.

metoda funcţiilor Green

V - me ¶ 2 V ¶ t = - r v e . metoda func

Domeniul W mărginit de suprafaţa S.

me

2

A

t

2

= 0

.

- me

2

A

t

2

= -

m

J

.

În interiorul volumului se alege un punct P de coordonate x, y, z a cărui potenţial este V(x,y,z). Presupunem că V(x,y,z) este o funcţie continuă şi derivabilă în tot volumul W. Conform formulei a II-a a lui Green se poate scrie:

ÚÚÚ

W

(

U

2

V

-

V

2

)

U d

t

=

ÚÚ

S

Ê

Á

Ë

U

V

n

- V

U

ˆ

˜

d

s

n ¯

.

Funcţia V(x,y,z) se consideră a fi chiar potenţialul căutat, iar U(x,y,z) se alege astfel încât

funcţia:

2

U =

0 .

 

Ultima

 

condiţie

 

U

(

x

y

) =

1

=

1

 

,

,

z

r

  , , z r ( x 2 + y 2 + z 2 )

(

x

2

+

y

2

+

z

2

)

.

este

satisfăcută

de

2

ÚÚÚ

W

2

V

r

d t

=

ÚÚ

S

Ê

Á

Ë r n

1

V

- V

Ê

Á ˆ ˜ ˆ ˜

Ë

1

d s

n

r ¯

¯

. Funcţia U nu are sens în punctul

P(x,y,z) (împărţire la 0). Pentru a elimina acest lucru P(x,y,z) se izolează într-o sferă de rază r 0 .

ÚÚÚ

W

2

V

r

d t

-

ÚÚÚ

W

0

2

V

r

0

d

t

=

ÚÚ

S

Ê

Á

Ë r n

1

V

- V

Ê

Á

Ë

1

n

r

˜ ˆ ˜ ˆ d ¯ ¯

s

+

+

V

n

ÚÚ

S

0

Ê

Á

Á

Ë

= -

1

V

r

0

n

V

r

0

-

Ê

Á

Á

Ë

1 ˆ ˆ

V

˜

˜

¯ ˜ ˜ ¯ d s

n

Ê

Á

Á

Ë

r

1

r

0

ˆ

˜

˜

¯

Ê

Á

Á

Ë

1

n

0

= -

r

0

r

0

ˆ

˜ =

˜

¯

1

r

0

2

.

Pe baza teoremei de medie se poate scrie:

ÚÚ

S

=

0

Ê

Á

Á

Ë

Ê

Á

Á

Ë

-

1

V

r

0

n

- V

Ê

Á

Á

Ë

1

n

r

0

˜

ˆ ˜ ˜ ˆ d s

¯ ¯

˜

( 1 V

r 0

r

0

-

(

V

2

ˆ

˜

˜

4

p

r

0

¯

r

0

2

= -

=

4

p

Ê

Á

Á

Ë

-

r

0

( 1 V

(

V

-

r

0

r

0

r

0

2

(

V

r

0

-

(

4 p V

ˆ

˜

˜

¯

ÚÚ

S

0

d

s

=

.

La limită pentru r 0 tinzând la zero potenţialul

asemenea se poate scrie:

lim

r

0

Æ

0

Ê

Á

Á

Ë

ÚÚÚ

W

0

2

V

r

0

ˆ

d t ˜ =

˜

¯

lim

r

0

Æ

0

Ê

Á

Á

Ë

ÚÚÚ W

0

V

tinde la valoarea din punctul P(x,y,z). De

2

V

r

0

r

0

2

dr d W

0

ˆ

˜ =

¯

˜

0

,

unde dW este unghiul solid care subîntinde elementul de arie ds (fig.). Rezultă expresia potenţialului electric scalar:

V =

1

4

pe

Ê

Á

Ë

ÚÚÚ

W

r

v

r

ˆ

d t ˜ -

¯

1

4 p

Ê

Á

Á

Ë

ÚÚ

S

Ê 1

Á

Ë

V

r n

- V

ˆ

Á Ê ˜ d

˜

Ë

1

ˆ

¯ ¯

s

n

r

ˆ

˜

˜

¯

. Dacă sarcinile

se găsesc într-o regiune finită a spaţiului iar integrala de suprafaţă se extinde la întregul spaţiu rezultă:

V

=

1

4 pe

Á Ê ÚÚÚ W

Ë

r

v

r

d t

ˆ

˜

¯

. pt regimul staţionar în care:

V

t

= 0

.

Se poate demonstra, făcând o schimbare de variabilă, că în regim variabil soluţiile sunt de forma:

A =

m

4 p

ÚÚÚ W

( r ) Ê J t - ˆ Á c ˜ d t Á ˜
(
r
)
Ê
J t -
ˆ
Á
c
˜
d
t
Á
˜
r
Ë
¯

;

V =

3

1

4 pe

Ê ( r ) r t - v c Á ÚÚÚ W d t Á
Ê (
r
)
r
t
-
v
c
Á ÚÚÚ W
d
t
Á
r
Ë

ˆ

˜

˜

¯

.

Se presupune că D.E.E. de lungime L este dispus de-a lungul axei z şi este
Se presupune că D.E.E. de
lungime L este dispus de-a
lungul axei z şi este alimentat
în regim armonic cu un curent
de amplitudine I 0 .
Aria ds
(
r
)
j
w
t-
c
J (
r
)
I
I
0 e
t -
=
=
c
A
A
Ê
(
r
)
J t -
ˆ
m
Á
c
˜
A ÚÚÚ
=
d
t
W
4 p
Á
r
˜
Ë
¯
(
r
)
j
w
t-
Elementul de suprafaţă şi unghiul solid elementar.
m
I e
c
L
=
0
k
4 p
r
În coordonate sferice expresia potenţialului magnetic vector va fi:
m
I
(
r
)
m
I
(
r
)
j
w
t -
j
w
t
-
0
c
0
A =
e
L cos q
e
-
e
c
L sin q
e
.
q
4 p
r
r 4 p
r
Se calculează:
1 È ¶
˘
divA
=
(
A h h
)
+
(
A h h
)
+
(
A h h
)
,
unde,
Í
r
2
3
q
1
3
j
1
2
˙
h h h
Î
r
¶q
¶j
˚
1
2
3
pentru coordonate sferice, h 1 =1, h 2 =r şi h 3 =rsinq. Rezultă:
I
L
(
r
)
j
w
t
-
ˆ
0
divA
=
-
e
c
cos
q
˜
.
2
4 p
Ë
rc
r
¯

Din condiţia de etalonare a lui Lorentz se obţine:

V

=

Ú Á Ê divA dt =

-

Ë me

˜

¯

1

ˆ

( r ) j w t - 1 Ê Á I e c L 0
(
r
)
j
w
t -
1
Ê Á I e
c
L
0
4 pe
Á Ë rc

+

( r ) j w t - I e c L 0 2 j w
(
r
)
j
w
t
-
I e
c
L
0
2
j
w
r

ˆ

˜

˜

¯

cos q

.

(

t -

r ) c
r
)
c
( r ) j w t - m I e c 0
(
r
)
j
w
t
-
m
I e
c
0

A

t

j w

m

I e

0

L

4 p

r

V

1

=

1

m I e 0 L 4 p r ¶ V 1 ¶ = 1 h 1

h

1

r

e

r

+

V

V 1 ¶ = 1 h 1 ¶ r e r + V h 2 ¶q

h

2

¶q

e

q

0

)= 1 h 1 ¶ r e r + V h 2 ¶q e q 0

L

cos q

e

r

-

L

cos q e

sin q e

q

j

w

rc

2

-

j

w

(

t

-

r c
r
c

r

1

Ê

Á

4 p

V

r

1

4

pe

Ê

Á

Ë

ˆ

˜ I e

¯

=

-

1

j

w

r

3

0

-

gradV =

-

2

j

w

r

3

+

h

3

¶j

1

1

4 pe

Ë

r

2

c

 

4

¶j 1 1 4 pe Ë r 2 c   4 e j + ˆ ˜

e

j

+

ˆ

˜ I e

¯

)

,

2

r

2

c

şi:

-

L

sin q

e

q

.

=

E

+

= -

gradV

1

Ê j w

Á

Ë

rc

4 pe

2

+

A

-

t

1

r

2

c

+

=

1

Ê 2

Á

Ë r

2

4 pe

2

c

+

j

w

r

3

ˆ

˜ I e

¯

0

( r ) j w t - c
(
r
)
j
w
t -
c

1

j

w

r

3

ˆ

˜ I e

¯

0

j

w

(

t -

r c
r
c

)

L

sin q

e

q

L

cos q

e

r

+

.

Pentru a stabili expresia câmpului electric în zona îndepărtată sau de radiaţie se reţin doar termenii care conţin distanţa la puterea întâi, rezultă:

1 j w I L ( r ) j w t - 0 E =
1
j
w
I
L
(
r
)
j
w
t -
0
E =
e
c
sin q
2
4 pe
rc
Pentru câmpul magnetic, se obţine:

e

q

=

1

j

wm

I

0

L

4 p

r

1

H

rotA

=

1

4 p

m

=

Ê j w

Á

Ë rc

=

sin q

e r ¶ ¶ r ( r ) j w t - I e c
e
r
r
(
r
)
j
w
t -
I e
c
L
o
r

cos

q

re q ¶ ¶q ( r ) j w t - I e c L
re
q
¶q
(
r
)
j
w
t
-
I e
c
L
o
r

+

1 2 sin

q

r

ˆ ) ( r j w t - ˜ I e c Le 0 j
ˆ )
(
r
j
w
t -
˜ I e
c
Le
0
j
¯

e

j

w

(

t

-

r sin

r c
r
c

q

)

sin q

e

q

r

sin q

¶j

0

.

e

j

=

,

Prin urmare componentele câmpului electromagnetic au expresiile:

Ï 1 Ê j w 1 1 ˆ ( r ) j w t -
Ï
1
Ê j w
1
1
ˆ
(
r
)
j
w
t -
E
=
Á
+
+
˜ I e
c
L
sin q
Ô
q
2
2
3
0
4
pe
Ë
rc
r
c
j
w
r
¯
Ô
Ô
1
2
2
ˆ
w (
r
)
j
t -
E
=
Ê Á
+
˜ I e
c
L cos q
Ô
r
2
3
0
Ô
4
pe
Ë r
c
j
w
r
¯
Ì
Ô
E
= 0
j
Ô
H
= H
q = 0
r
Ô
1
j
w
1
ˆ (
r
)
j
w
t -
Ô
=
Á Ê sin q
+
sin
q
˜ I e
c
L
H j
0
Ô
2
Ó
4 p
Ë rc
r
¯

5

.

ANALIZA COMPONENTELOR CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC RADIAT DE DIPOLUL ELEMENTAR ELECTRIC

Câmpul radiat de dipolul elementar electric

are trei componente:

E

r şi

E

q

E

r ,

E

q

şi

H

j

.

Pentru r mic câmpul electric are două componente câmpul magnetic, ca într-un rezonator.

La distanţe intermediare, defazajul dintre

câmp electric se roteşte într-un plan paralel cu direcţia de propagare apărând fenomenul de polarizare încrucişată.

care sunt în cuadratură cu

E

r şi se micşorează, astfel încât vectorul

E

q

Componentele

îndepărtat. Componenta E r este proporţională cu cosq . În cazul frecvenţelor foarte joase, numit cvasistaţionar sau de curent continuu, se pot scrie relaţiile:

sunt proporţionale cu sinq atât în câmp apropiat cât şi în câmp

E

q

şi E

j

Ï

Ô

Ô

Ô

Ì

Ô

Ô

Ô H

Ó

E r

E

q

j

[

q

]

L cos q

Ê j w
Á

1

ˆ

 

+

˜

 

2

pe

 

Ë cr

2

r

3

¯

q

]

0

L sin q

2

Ê w

w

j

 

1

Á Á -

 

+

+

   

[

4

pe

0

]

I L

sin q

Ë 2

c

r

+

1

cr

ˆ

2

r

3

 

˜

 

4 p

 

Ê j w
Á

2

¯

Ë cr

r

=

=

[

=

ˆ

˜

˜

¯

[

I

]

=

I e

0

j

w

(

t

-

r

/

c

)

=

j [q]

w

.

În tabel sunt prezentate componentele

câmpului radiat de D.E.E. în ipotezele:

r >> L şi

L << l .

Componentele câmpului electromagnetic radiat de D.E.E

Compo-

 

Expresia generală

 

Câmp îndepărtat

 

Cvasistaţionar

nenta

   

E

r

V

/

m

 

[

I

]

L

cosq

Ê

1

1

ˆ

˜

 

0

 

q

0

L cosq

 

Á

+

   
 

2 pe

2

0 j

Ë cr

w

r

3

¯

   

2

pe

0

r

3

E [V / m]

q

 

[I ]L sinq

 

1

1

 

ˆ

 

[

I

]

Lj w

sin

q

j

60 p

[

I

]

sin

q

L

 

q

0

L sinq

   

˜

 

=

l

 
 

4

pe

Ê j w
Á

2

r

0 Ë c

+

cr

2

 

+

j

w

r

3

¯

 

4 pe

0

2

c r

 

r

 

4 pe

0

r

3

H

j

A

/

m

 

[

I ]

L

sinq Ê

Á

j w

+

1

ˆ

˜

 

[I ]Lj

w

sin

q

j

[

I

]

sin q

 

L

 

I

0

L sinq

 

4 p

Ë cr

r

2

¯

 

4

p

cr

=

2 r

 

l

4 p r

2

Regimul cvasistaţionar:

-expresiile câmpului electric sunt identice cu cele obţinute în electrostatică pentru

câmpul a două sarcini punctiforme,

-expresia câmpului magnetic -relaţia Biot - Savart pentru un conductor de lungime mică parcurs de un curent constant sau lent variabil:

-câmpurile scad cu 1/r 2 şi1/r 3 , sunt limitate în vecinătatea dipolului şi au radiaţie neglijabilă.

+ q

0

şi - q

0

, situate la o distanţă L;

6

L

r

l

l

Z

0

=

=

L /

r /

l

l

;

= 377W

;

.

Ï

Ô

Ô

Ì

Ô

Ô

Ó

l >>

L

r

>>

L

Ï

Ô

Ô r

Ô

Ì Ô 4 p r

Ô

Ô

Ó

1

A =

B =

C =

2

l

1

2

l

1

8 p

2

r

l

3

e

Ê

j Á

Ë

e

e

(

(

L

l

)

<< 1 ;

-

r

l

>>

360

0

r

l

L

l

+ 90

)

0

.

ˆ

˜

¯

j

Ê

Á

Ë

j

Ê

Á

Ë

-

-

360

0

360

0

r

l

r

l

+ 0

0

+ 90

ˆ

˜

¯

0 ˆ

˜

¯

H

j

=

I e

0

j

w

t

L

l

sin q

l

È

Í

Î

1 j

2

r

l

e

Á Ê Ë

-

,

360

0

r l

+ 90

ˆ

0 ˜

¯

E

q

=

I e

0

j

w

t

L Z

l

0

sin q

l

+

1 j

4

p r

l

2

e

Ê

Á Ë

-

360

0

r l

+ 0

ˆ

0 ˜

¯

˘

˙

˚

.

(A

+

B

+

C)

.

Pentru cazul special când q=90 0 (perpendicular pe dipol) şi r l >> 1/ 2p:

H

j

=

I

0

L

l

2 r

H

j

=

I

0

2 p r

.

/

[A m]

,

E

=

r

[

r l <<

1/2p

]

I L Z

l

0

cos q

l

È

Í

Î

1

2

p

r

l

2

H

j

-

j

=

I

0

L

4 p r
4 p r

4 p r

2

1

4

p

2

r

l

3

˘

˙

˚

;

,

I 0 L 4 p r 2 1 4 p 2 r l 3 ˘ ˙

Amplitudinile componentelor A, B şi C ale câmpului electric E q .

7

E

q

H

j

[

]

I L Z

l

0

sin q

È

Í

Î

j

1

=

j

=

[

I

]

L

l

l

sin q

l

È

Í

Î

2 r

l

+

1

2 r

l

+

1

4

1

p

r

l

2

˘

2 ˙

4

p

r

l

˚

.

-

j

1

8

p

2

r

l

3

˘

˙

˚

;

Câmpurile magnetice pentru dipoli şi conductori liniari

 

Conductorul sau antena

 

Amplitudinea câmpului

D E E

.

.

.

 

la

r

l

>> 1

/

2 p

 

H

j

=

I

L

0 l
0
l

A

/ m

r

>>

 

L

,

l

>>

L

 

2

r

r

D E E

L

.

.

>>

.

,

la

l

r

l

>>

<< 1

L

/

2 p

 

H

j

=

I

L

0 3
0
3

4

p r

A

/ m

Conductor scurt parcurs de curent continu r>>L

 

H

j

=

I

L

0 2
0
2

4

p r

A

/ m

Dipoli în l / 2 în câmp îndepărtat

 

j

=

I

0
0

2

p r

A

/

 
 

H

m

Conductor liniar infinit parcurs de curent continu

 

I

0
0

A

/

m

 

H

=

(legea lui

   

j

2

p r

Ampère)

La distanţa de un radian

E

r

=

2 p
2 p

2

[

]

I L

l Z

0

cos

q

l

- j 45

e

(

0

r l = 1/

(

2p

)

)

; E

q

=

p

[

I ]

L Z 0 sin

l

q

l

;

H

j

=

2 p
2 p

[

I

]

L

l sin

q

l

e j

45 0 .

Densitatea de putere (vectorul lui Poynting) în direcţia e q este dată de:

S

q

=

1 Re

{
2

E H

r

=

1

2

E H

r

j

cos(

-

* }

j

=

90

0

1

2

)

E H

=

r

0,

j

Ê

Re Á

Ë

e

- j 90

0

ˆ

˜ =

¯

indicând că nu este transmisă putere.

- produsul E H j reprezintă energia reactivă care trece din energie electrică în energie

magnetică şi invers de două ori într-o perioadă.

r

Amplitudinea vectorului lui Poynting în direcţia e r este dată de:

1 S r = 2 1 E H cos ( 0 - 45 ) =
1
S r =
2 1 E H
cos
(
0
-
45
)
=
E H
j
j
q
2
2
q
energie.
(
Foarte aproape de dipol
(
)
)
r l << 1/
2p

şi indică că în direcţia e r are loc transfer de

:

8

E

r

= -

j

[

I

]

L

l

Z

0

cos q

4 p

2

l

3

r

l

; E

q

= -

j

[

I

]

L

l

Z

0

sin q

8 p

2

l

3

r

l

; H

j

=

[

I

]

L

l

sin q

4 pl

2

r

l

.

in aceste ecuaţii este evident că S

j reprezintă energia

reactivă care se transformă din energie electrică în energie magnetică şi invers. Astfel, foarte aproape de D.E.E., energia este stocată.

Departe

=

S

q

=

0. Produsele E H

r

(

j şi E

q

2p

)

)

H

:

r

de

dipol

r l >> 1/

(

E r = 0;

E

q

= j

[

I

]

L Z

l

0

sin q

2

l r

l

;

H

j

=

j

[

]

I L

l

sin q

2 l r

l

.

Ï 1 j wm I L ( r ) j w t - E =
Ï
1
j
wm
I
L
(
r
)
j
w
t -
E
=
0
e
c
Ô
q
4 p
r
Ô
j
30 b
I
L
(
r
)
Ô
j
w
t -
=
0
e
c
sin q
Ô
r
Ô
E
ª
0
Ì
r
Ô
E
= 0
j
Ô
H
=
H
= 0
Ô
r
q
Ô
1
j
w
me
I L
(
j
w
0
H
=
e
Ô
j
Ó
4 p
r

sin q

t -

r c
r
c

)

=

sin q

a

0 H = e Ô j Ó 4 p r sin q t - r c

b

Fluxul de putere la trei distanţe în jurul dipolului. Vectorii bidirecţionali indică puterea reactivă iar cei unidirecţionali puterea activă. Amplitudinea vectorilor din zona apropiată a fost înmulţită cu

10 4 iar cea a vectorilor din zona îndepărtată a fost

împărţită cu 100 (a). Sfera de un radian şi distribuţia de energie. În interiorul sferei predomină energia reactivă iar în exteriorul acesteia energia activă (radiată) (b)

La distanţă mare de dipol, se formează o undă electromagnetică sferică,

transversală, cu următoarele caracteristici:

1. Suprafaţa de egală fază este o

sferă cu centrul în punctul de dispunere al dipolului.

2. Câmpul este polarizat liniar, cu

vectorul câmp electric paralel cu axa de

coordonată q şi cu vectorul câmp magnetic paralel cu axa de coordonată j; ambii vectori sunt tangenţi la suprafaţa sferei.

3. Componentele electrică şi

magnetică ale câmpului sunt în fază.

4. Raportul dintre vectorul câmp

electric, exprimat în V/m, şi vectorul câmp magnetic exprimat în A/m, este egal cu

9

ˆ ˜ Ë Á Ê = 120 W . m e 0 0 ¯
ˆ
˜
Ë Á Ê = 120 W .
m
e
0
0
¯

impedanţa caracteristică a vidului

5.Intensităţile câmpurilor electric şi magnetic sunt proporţionale cu amplitudinea curentului şi cu raportul L/l.

10