Sunteți pe pagina 1din 1

NR.

ANGAJAMENT

Subsemnatul in localitatea cu C.N.P.

nascut la data de judetul cu domiciliul stabil in

Declar prin prezentul angajament ca sunt de acord , si ma oblig sa particip la recuperarea prejudiciului produs beneficiarului ca urmare a neindeplinirii sarcinilor mele de serviciu in conformitate cu fisa postului , consemn general si particular al postului . Deasemenea i-mi dau acceptul la proprirea din retributia mea lunara care sa nu depaseasca cadrul legal , pentru acoperirea pagubelor produse din vina mea , la beneficiarul unde eu imi execut serviciul . Mentionez ca si in cazul in care dintru-un motiv sau altul voi parasi societatea la care sunt incadrat sa pot fi urmarit pentru recuperara in totalitate a pagubelor produse din vina mea .

DATA :

Agent de paza :