Sunteți pe pagina 1din 3

SINTEZA LUCRUL VANDUT OBIECT AL OBLIGATIEI Conditii cu privire la lucrul vandut : 1.

1. Lucrul determinat/determinabil Diferenta dintre bunurile individual determinate si bunurile de gen v. momentul transmiterii proprietatii data incheierii contractului in cazul bunurilor individual determinate data individualizarii in cazul bunurilor de gen art. 1678 NCC

Diferenta dintre vanzarea bunurilor de gen si vanzarea in bloc sau cu gramada Vanzare in bloc- bunuri avand regimul juridic al bunurilor individual determinate art. 1679 NCC

2. Lucrul existent Vanzarea lucrurilor actuale -sanctiunea : lipsirea de efecte a contractului in situatia in care bunul este pierit in totalitate art. 1659 teza I NCC -situatii in care bunul este pierit total: a disparut fizic art. 1659 NCC a devenit inutilizabil conform destinatiei din punct de vedere juridic drepturile care procura utilitatea bunului nu mai exista (ex. situatia unei autorizatii administrative de utilizare/situatia pierderii dreptului de proprietate pana la implinirea termenului suspensiv) NB : disparitia bunului intre momentul incheierii contractului si predare => riscul contractului -situatia in care bunul a pierit partial anularea/reducerea proportional a pretului

Vanzarea bunurilor viitoare

SINTEZA LUCRUL VANDUT OBIECT AL OBLIGATIEI -transferul proprietatii in momentul realizarii art. 1658 alin.1 NCC -situatia nerealizarii lipsirea de efecte art. 1658 alin. 2 teza a II-a NCC -situatia realizarii partiale art. 1658 alin. 3 NCC

3. Lucrul aflat in circuitul civil Principiul: art. 1657 a. Lucrurile in afara comertului Prin natura lor ex.aer, lumina, apa Declarate de lege inalienabile art. 135 Constitutie bunurile proprietate publica Cazuri de inalienabilitate ex. produsele contrafacute Cazurile de inalienabilitate temporara stabilita de lege ex. art. 32 Legea nr. 18/1991, art. 9 Legea nr. 112/1995 Bunuri a caror circulatie este doar restrictionata stupefiante (Legea nr. 339/2005), arme si munitii (Legea nr. 295/2004), materiile explozive (Legea nr. 126/1995), deseurile toxice (Legea nr. 211/2011)

b. Inalienabilitatea stabilita prin voita omului -clauza de inalienabilitate art. 627 NCC Conventie/testament Durata cel mult 49 de ani de la data dobandirii bunului Interes serios si legitim Situatia clauzei de inalienabilitate subintelese in contract obligatia de a transmite in viitor bunul unei persoane determinate/determinabile art. 627 alin. 4 NCC Sanctiune : rezolutiunea contractului si anularea actului de instrainare subsecvent art. 629 NCC c. Clientela obiect al vanzarii

SINTEZA LUCRUL VANDUT OBIECT AL OBLIGATIEI 4. Lucrul apatinand vanzatorului Art. 1683 vanzarea lucrului altuia

distinctie fata de vanzarea la termen/conditionala instrainarea unui bun aflat in coproprietate de catre un singur coproprietar