Sunteți pe pagina 1din 2

ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT (DEFINITIVI) BAREM DE CORECTARE

1. Raspunderea disciplinara a avocatilor (termenul de exercitare, instantele disciplinare si competentele acestora, sanctiuni aplicabile). 4,50 p. termenul de exercitare cel mult un an de la data savarsirii abaterii; 0,50 p. instantele disciplinare si competentele acestora - instanele disciplinare sunt: a) comisia de disciplin a baroului - judec, n prim instan, abaterile disciplinare svrite de avocaii din acel barou; 0,50 p. b) Comisia central de disciplin judec, ca instan de fond, abaterile svrite de membrii Consiliului U.N.B.R. i de decanii barourilor iar ca instanta de recurs, contestatiile impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina de la nivelul barourilor. 0,50 p. c) Consiliul U.N.B.R., n plenul su judeca recursurile declarate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia centrala de disciplina. 0,50 p. sanctiuni aplicabile: a) mustrarea; 0,50 p. b) avertismentul; 0,50 p. c) amend; 0,50 p. d) interdicia de a exercita profesia pe o perioad de la o lun la un an; 0,50 p. e) excluderea din profesie. 0,50 p. 2. Prezentati formele de publicitate profesionala prevazute in statutul profesiei de avocat permise in exercitarea profesiei. 2,50 p. Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv: a) plasarea unei firme; este amplasat la intrarea imobilului i/sau a spaiului ocupat n care forma de exercitare a profesiei i are sediul profesional principal sau secundar ori biroul de lucru; 0,50 p. b) anunuri de publicitate in formele prevazute in Statutul profesiei (anunuri n mica sau n marea publicitate numai n presa scris, cu ocazia stabilirii ori a schimbrii sediului profesional, a sediului secundar i/sau a biroului de lucru, precum i a modificrii formelor acestora; anunurile publicate n anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele i principalele domenii n care avocaii i desfoar activitatea) 0,75 p. c) anunuri i meniuni n anuare i cri de telefon; 0,25 p. d) invitaii, brouri i anunuri de participare la conferine, colocvii profesionale i de specialitate; 0,50 p. e) coresponden profesional i cri de vizit profesionale; 0,25 p. f) adres de Internet. 0,25 p. Speta 3 p.

1. Care este organul competent sa solutioneze contestatiile cu privire la onorarii? Care sunt caile de atac impotriva masurii dispuse de respectivul organ abilitat? Contestatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. 0,50 p. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului. 0,50 p. 2. Argumentati solutia de admitere/respingere a cererii de restituire a onorariului de la punctul a). Solutia: respingerea cererii de restituire. 0,50 p. Onorariile se stabilesc liber intre client si avocat. Avocatul isi poate substitui un alt avocat, daca are consimtamantul clientului sau. In speta, substituirea s-a produs cu acordul clientului X. Nu exista temeiuri pentru restituirea onorariului deoarece serviciul avocatial a fost prestat iar clientul nu invoca vreo culpa in executarea acestuia din partea avocatului X sau a avocatului pe care acesta si l-a substituit. (orice alta motivare care este in concordanta cu solutia adoptata si se intemeiaza pe dispozitii legale sau statutare aplicabile in speta). 0,50 p. 3. Argumentati solutia de admitere/respingere a cererii de reducere a onorariului de la punctul b). Solutie: respinge cererea de reducere a onorariului avocatului Y. 0,50 p. Petentul AA nu este in raporturi contractuale cu avocatului Y. Acesta are o relatie contractuala cu Z. Onorariile se stabilesc liber intre client si avocat. Organele profesionale nu pot interveni in acest raport. Este chiar interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de catre organele profesiei. Numai instanta de judecata va putea aprecia asupra cheltuielilor de judecata ce decurg din onorariul de avocat. (orice alta motivare care este in concordanta cu solutia adoptata si se intemeiaza pe dispozitii legale sau statutare aplicabile in speta). 0,50 p.