Sunteți pe pagina 1din 2

Principiile calculatiei 1.

Principiul determinarii obiectului calculatiei reprezinta punctul de plecare in organizarea calculatiei si este delimitat prin elementul pentru care se efectueazacalculatia. Cunoasterea obiectului calculatiei are importanta deosebita in scopuldeterminarii volumului cheltuielilor pe care le ocazioneaza o anumita entitate pentru carese calculeaza costul. 2.Principiul alegerii metodei de calculatie datorita marii diversitati aindicatorilor economico-financiari care se calculeaza in contabilitate si metodele decalculatie prin care se determina indicatorii in cauza sunt diferite. Astfel pnetru calcululcostului productiei fabricate , de exemplu se pot utiliza diverse metode in functie de particularitatile tehnologiei si organizarii productiei , de continutul costului unitar al productiei , de obiectivele urmarite in activitatea de conducere a procesului de productie. 3.Organizarea calculatiei contabile in concordanta cu celelalte forme decalculatie economica (previzionala si statistica) potrivit acestui principiudatele furnizate de diferitele componente ale sistemului informational economic se potcentraliza pentru calculul , analiza si controlul indicatorilor respectivi pe intreprinderi ,ramuri si pe intreaga economie nationala pentru ca ele se determina in mod unitar incadrul

fiecareia dintre componentele mentionate structuriorganizatorice a economiei nationale.

si

la

nivelul

fiecarei

4.Delimitarea pe feluri de activitati a indicatorilor economico-financiari care fac obiectul calculatiei - potrivit acestui principiu este necesar ca datele siinformatiile furnizate de contabilitate sa fie delimitate si localizate pe feluri de activitati ,iar urmarirea si determinarea indicatorilor economico-financiari sa se faca in aceeasistructura .Astfel indicatorii respectivi trebuie sa contina date care se refera la o anumitaactivitate . 5.Delimitarea in timp a datelor si informatiilor pe baza carora secalculeaza indicatorii economico-financiari sau pe exercitii financiare potrivit acestui principiu datele si informatiile care stau la baza calcularii unui anumitindicator trebuie sa provina numai din perioada la care se refera indicatorul in cauza pentru a caracteriza cu exactitate fenomenele la care se refera. 6.Delimitarea in spatiu sau pe locuri de cheltuieli a datelor siinformatiilor care stau la baza calcularii indicatorilor economico-financiari - consta in delimitarea datelor si informatiilor pe principalele procese la carese refera corespunzator sectoarelor de activitate in care se realizeaza functiile de baza aleintreprinderii