Sunteți pe pagina 1din 46

STUDIUDEFEZABILITATE

Denumireobiectiv: DESFIINAREA ANEXELOR, CONSTRUIRE VESTIARE, AMENAJARE TERENDESPORTNINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE Amplasament: Beneficiar: Elaborator: SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6,BUCURETI S.C.URBANG.I.S.S.R.L.,Bucureti

S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Bucureti,2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12

CUPRINS
CAPITOLULI.DATEGENERALE 1.1Denumireaobiectivuluideinvestiii; 1.2Amplasamentul(judeul,localitatea,strada,numrul); 1.3Titularulinvestiiei; 1.4Beneficiarulinvestiiei; 1.5Elaboratorulstudiului. CAPITOLUL2.INFORMAIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 2.1Situaiaactualsiinformaiidespreentitatearesponsabilcuimplementareaproiectului; 2.2Descriereainvestiiei: a)necesitateaioportunitateapromovriiinvestiiei(justificareareactualizriistudiului), precumiscenariultehnicoeconomicselectat; b)scenariiletehnicoeconomiceprincareobiectiveleproiectuluideinvestiiipotfiatinse: scenariipropuse; scenariulrecomandatdectreelaborator; avantajelescenariuluirecomandat; c)descriereaconstructiv,funcional; 2.3Datetehnicealeinvestiiei: a)zonaiamplasamentul; b)statutuljuridicalterenuluicareurmeazsfieocupat; c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; d)studiideteren; e)caracteristicileprincipalealeconstruciilordincadrulobiectivuluideinvestiii; f)situaiaexistentautilitilorianalizadeconsum; 2.4Durataderealizareietapeleprincipale,graficulderealizareainvestiiei. CAPITOLUL3.COSTURILEESTIMATIVEALEINVESTIIEI 3.1Valoareatotalcudetaliereapestructuradevizuluigeneral; 3.2Ealonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestiiei. CAPITOLUL4.ANALIZACOSTBENEFICIU 4.1Identificareainvestiieiidefinireaobiectivelor,inclusivspecificareaperioadeidereferin; 4.2Analizaopiunilor: variantazero(variantfrinvestiie), variantamaxim(variantcuinvestiiemaxim), 4.3Analizafinanciar; 4.4Analizaeconomic; 4.5Analizadesenzitivitate. 4.6Analizaderisc.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 CAPITOLUL5.SURSELEDEFINANAREAINVESTIIEI CAPITOLUL6.ESTIMRIPRIVINDFORADEMUNCOCUPATPRINREALIZAREAINVESTIIEI 6.1Numrdelocuridemunccreatenfazadeexecuie; 6.2Numrdelocuridemunccreatenfazadeoperare. CAPITORLUL7.PRINCIPALIIINDICATORITEHNICOECONOMICIAIINVESTIIEI 7.1Valoareatotalainvestiiei; 7.2ealonareainvestiiei; 7.3durataderealizare; 7.4capaciti CAPITORLUL8.AVIZEIACORDURIDEPRINCIPIU 8.1avizulbeneficiaruluideinvestiieprivindnecesitateasioportunitateainvestiiei; 8.2certificatuldeurbanism; 8.3.avizedeprincipiuprivindasigurareautilitilor; 8.4acorduldemediu. CAPITOLUL9.PIESEDESENATE 9.1Plandencadrarenteritoriu,scara1:2000; 9.2Plandeamplasamentsituaiainiial,scara1:500; 9.3Plandeamplasamentpropunere,scara1:500; 9.4Planparterpropunere,scara1:50; 9.5Plannvelitoarepropunere,scara1:50; 9.6Faadaprincipala,seciunepropunere,scara1:50; 9.7Elevaiipropunere,scara1:50.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 CAPITOLULI.DATEGENERALE 1.1Denumireaobiectivuluideinvestiii: DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIRECORPVESTIAREIAMENAJARETERENDEFOTBAL 1.2Amplasamentul(judeul,localitatea,strada,numrul): SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti 1.3Titularulinvestiiei: ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6 SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti,incintaGrupuluicolarMirceaEliade 1.4Beneficiarulinvestiiei: ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6,GRUPULCOLARMIRCEAELIADE SplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti 1.5Elaboratorulstudiului: S.C.URBANG.I.S.S.R.L., Str.Fluierului,Nr.21B,Et.1,Sector2,Bucureti CAPITOLUL2.INFORMAIIGENERALEPRIVINDPROIECTUL 2.1Situaiaactualsiinformaiidespreentitatearesponsabilcuimplementareaproiectului Liceul "Mircea Eliade" din Bucureti funcioneaz la adresa Splaiul Independenei nr. 315317, sector 6 i a fost nfiinat n anul 1928, cnd Ministerul Muncii a decis crearea unei coli de meseriicu100deelevi,viitoricroitori,tmplari,cizmari. Ulterior,aiciaufuncionat"coaladeSericiculturapentrufete"(19451948),"coalaProfesional demecanici,strungariilctuiaMinisteruluiMetalurgiei"(19491950),"coalaProfesionalNr. 4Metal"aDirecieiGeneraleaRezervelordemunc,profilatsasigurecadrecalificatepentru Uzina Semntoarea (19451960 )," coala Profesional Semntoarea" (19601971), "Grupul colar Semntoarea" (19711974). n anul 1974, a luat fiin "Liceul Industrial Semntoarea" care mpreun cu coala Profesional au format "Grupul colar Industrial Semntoarea" ce a asiguratforademuncnecesaraUzineiSemntoareaBucureti. n anul 1977, sa construit un nou corp de cldire coala cu 16 sli de clasa, laboratoare i cabinete, sala de sport, 2 cmine, o cantin i sau amenajat spaii pentru atelierele colii. Cabinetele,laboratoareleiatelierelecolareaufostdotatecorespunztorastfelnctprocesul denvmntssedesfoarencelemaibunecondiii. Dup anul 1989, profilul colii sa diversificat, existnd clase cu filiera teoretic (matematica informatica, tiine sociale), filiera vocaional (sport), filiera tehnologic, clase de nvmnt profesionalnlichidare.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 n anul 1991, unitatea colar devine "Grupul colar Mircea Eliade", n componenta cruia funcioneaz clase de liceu, coala profesional i coala de ucenici. n anul colar 20062007, numele unitii devine "Liceul Mircea Eliade" pentru ca nu a mai existat filiera tehnologica i coalaProfesional,cidoarfilierateoreticaifilieravocaional. Actualul corp de cldire n care funcioneaz "Liceul Mircea Eliade" a beneficiat de programul BnciiMondiale,fiindconsolidatempotrivacutremureloridotatcumobiliernountoateslile declas. Cldireascoliidispunede23slideclas,dincareuncabinetdechimie,unuldebiologie,unulde fizic, unul de consiliere colar, doua laboratoare de informatic dotate n cadrul proiectului coordonatdeGuvernulRomnieiprinintermediulMinisteruluiEducaieiicercetrii.coalamai dispune de un cabinet medical, o biblioteca, 2 terenuri de fotbal sintetice, 2 sli de sport modernei4terenurideteniscuzgur. TerenulpecaresevorrealizainvestiiilepropusefacepartedinincintaGrupuluicolarMircea EliadedinSplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureticareareosuprafatotalde 37.946,00mp. nprezent,bazamaterialaGrupuluicolarMirceaEliadeestecompusdin: 1.Slideclasa 17 2.Cabinete 3(2informatica;1consilierecolar) 3.Laboratoare 3(chimie,biologie,fizic) 4.Sali/sauterendeeducaiefizicaisport2 5.Spaiidejoac(terentenis) 2 6.Terendefotbal 2 De asemenea, n incint se afl un grup de 6 construcii edificate n diverse perioade de timp (unele fr Autorizaie de Construire) care adpostesc diferite funciuni anexe funciunilor principale (bibliotec, ateliere ntreinere, depozitare, grup social i spaii tehnice aferente instalaiilor edilitare). n prezent unele dintre acestea nu mai sunt utilizate i se afl n diferite stadii de degradare tehnic. Iniial o parte de incinta Grupului colar Mircea Eliade a fost utilizatdreptmanejuluneiunitimilitare. Obiectivulinvestiieipropuseestedesfiinareacorpurilorexistente2,3,4i5,construireaunui corppentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. LabazaacesteidocumentaiistCertificatuldeUrbanismnr.2095/711din09.11.2010eliberatde PrimriaSectorului6,Bucureti. Consiliul Local al Sectorului 6 prin Administraia colilor n calitate de entitate responsabil de implementareaproiectuluivanumiechipadeimplementareaproiectuluicarevafiformatde: 1. Managerdeproiect(responsabillegalalproiectului)cuprincipaleleatribuii: Coordonareaisupraveghereadesfurriioptimeaproiectului; ndrumareaactivitilorpentruatingereaobiectivelorpropuse; Conducereaechipeideimplementare.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 2. Experttehniccuprincipaleleatribuii: Organizareadesfurriiactivitilordeconstrucii; ntocmirearapoartelortehniceprivindstadiullucrrilordeconstrucii; Participareancadrulechipeideevaluareaofertelortehnicencadrulprocedurilor delicitaie; Urmreteactivitateadeobinereaavizeloriacordurilornecesareimplementrii proiectului. 3. Responsabilfinanciarcuprincipaleleatribuii: Implementareaproiectuluidinpunctdevederefinanciarcontabil; ntocmirearapoartelorfinanciarcontabileperiodicectrefinanatoriiproiectului; Urmrireancadrriiactivitilorproiectuluinbugetulestimat; Participarea n cadrul echipei de evaluare a ofertelor financiare n cadrul procedurilordelicitaie; 4. Asistentdeproiectcuprincipaleleatribuii: Gestionareacorespondeneincadrulproiectului; Organizarea i participarea la toate ntrunirile echipei de implementare a proiectului; Asigurarea redactrii i transmiterii proceselor verbale ncheiate n cadrul ntrunirilorechipeideimplementareaproiectului. 5. Dirigintedeantier(angajatdebeneficiarullucrrilor)cuprincipaleleatribuii: Monitorizarealucrrilordeconstruciidinparteabeneficiarului; Reprezentarea beneficiarului pe problemele tehnice n relaiile cu furnizorii i colaboratorii. 2.2Descriereainvestiiei: a) necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei (justificarea reactualizrii studiului), precumiscenariultehnicoeconomicselectat Elaborareastudiuluidefezabilitateafostefectuatrespectndurmtoareleactelegislative: 1. Legea242din23iulie2009privindaprobareaOrdonaneiGuvernuluinr.27/2008pentru modificarea i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; 2. Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrileulterioare; 3. Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentrurealizarealocuinelor,cumodificrileicompletrileulterioare; 4. Norme metodologice din 12 octombrie 2009 pentru aplicarea Legii 50 din 1991 privind autorizareaexecutriiconstruciilor; 5. OrdonandeUrgennr.164din19noiembrie2008pentrumodificareaicompletarea OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.195/2005privindproteciamediului; 6. Legea 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Republicare; 7. Ordin Ministrului administraiei i internelor nr. 602 din 2 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecie civil a documentaiilor de investiiinconstrucii;
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 8. Hotrrenr.28din9ianuarie2008privindaprobareaconinutuluicadrualdocumentaiei tehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieide elaborareadevizuluigeneralpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii; 9. Legea nr.199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,adoptatalaStrasbourgla15octombrie1985; 10. Legeanr.69din28aprilie2000Legeaeducaieifiziceisportului; 11. Legeanr.1din5ianuarie2011Legeaeducaieinaionale. Legeanr.69din28aprilie2000Legeaeducaieifiziceisportuluiprevedeurmtoarele: Art.2.(1)Educaiafizicisportulsuntactivitideinteresnaionalsprijinitedestat. (2) Statul recunoate i stimuleaz aciunile organizatorice i de promovare a educaiei fizice i sportului, desfurate de autoritile administraiei publice i, dup caz, de organismeleneguvernamentaledeprofilnnvmnt,nstructurialeaprriinaionale, ordiniipublice,siguraneinaionale,nsntate,nsocieticomerciale,precuminalte sectoarealevieiisociale,potrivitreglementrilorlegale. ... Art. 3. (1) Autoritile administraiei publice, unitile i instituiile de nvmnt, instituiile sportive, precum i organismele neguvernamentale de profil au obligaia s sprijinesportulpentrutoiisportuldeperformanisasigurecondiiileorganizatorice imaterialedepracticareaeducaieifiziceisportuluincomunitilelocale. ... Art.69.(1)Structurilesportive,ncondiiileprezenteilegi,potbeneficiadesumedela bugetuldestatidelabugetelelocale,inclusivpentrufinanareadeprogramesportivede utilitate public. Acestesumese asigur pe baz de contracte ncheiate ntrestructurile sportiverespectiveiorganeleadministraieipublicecentralesaulocale,dupcaz. Strategia Naional pentru Relansarea Sportului Romnesc elaborat de ctre Ministerul TineretuluiiSportuluipentruperioadaanilor20102020prevedeprincipaleleelemente: Practicarea activitilor de educaie fizic i sport de ctre ceteni fr orice form de discriminare,ntrunmediucuratisigur,nscopulsocializrii,educaieiisntii. Creterearoluluieducaieifizicecolarenvedereaameliorriipotenialuluibiomotrical populaieitinere. Dezvoltareasportuluicolarncadrulasociaiilorsportivecolare; Modernizarea bazei materiale sportive existente i construirea unor noi baze sportive i dotrinscopulasigurriicondiiilorpentruactivitisportivecolare; Cretereagraduluideimplicareaautoritiloradministraieipublicelocalenorganizarea isusinereaactivitiisportivenunitiledenvmnt. rolului educaiei fizice n cadrul procesului general al nvmntului primar, gimnazial, licealiuniversitar; Direciaprincipaldeaciunepentrusportulcolari pentrucel universitaroreprezint dezvoltareaactivitilorsportivealetineretuluicolarnafaraorelorcuprinsenplanurile de nvmnt, acestea urmnd a se realiza n principal prin susinerea i ncurajarea practicrii sportului organizat n asociaiile sportive colare, de sub autoritatea Ministerului Educaiei i Cercetrii din cadrul unitilor de nvmnt, n coordonarea FederaieiSportuluicolar.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Creterea proporiei populaiei care face sport n mod regulat poate avea ca rezultat o economisire considerabil pentru stat i administraiile locale prin diminuarea cheltuielilor necesareserviciilormedicale.ndocumentulintitulatHealthanddevelopmentthroughphysical activity and sport publicat n anul 2003 de Organizaia Mondial a Sntii, sa constatat c fiecaredolarinvestitnactivitateafizicnseamnoeconomisirede3,2dolarinsistemulsanitar. nceeaceprivetecadruljuridicideprincipiialdomeniuluisportivnaintedetoatetrebuies menionm despre Carta internaional a educaiei fizice si sportului a UNESCO, adoptat prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptatalaStrasbourgla15octombrie1985.Cartacuprinde11articolecareformuleazprincipii de baz precum: accesul la educaie fizic i sport este dreptul de baz al fiecrei persoane. Articolul10dinCartaEuropeanaSportuluifacerefeririiasupraraportului/relaieidintresport idezvoltaredurabil: Asigurarea i dezvoltarea bunstrii fizice, sociale i sufleteti al oamenilor necesit din generaie n generaie ca activitile sportive ale acestora activitile sportive din mediul urban, ct sportul n aer liber sau pe ap s fie sincronizate cu posibilitile limitate ale planetei, cu principiile durabilitii, a proteciei naturii i a utilizrii echilibrate a acesteia, astfelnspecial: Pe parcursul proiectrii i construirii edificiilor sportive trebuie inut cont de valorile naturiiialemediului; Trebuie susinute i stimulate iniiativele asociaiilor sportive referitoare la protejarea i ocrotireanaturiiiamediului; Trebuiedezvoltatecunotineleoamenilordespreraportul/legtura/relaiadintresport iproteciamediului,itrebuiecontribuitlafaptulcaeisneleagmaibinenatura. Avndnvederemotivelemenionate,asigurareauneiinfrastructuriadecvatepentrupracticarea sportuluiiaactivitilorrecreaionale,iimplicitncurajareaisusinereapracticriisportuluin rndulcopiiloritineretuluireprezintunobiectivimportantpentruConsiliulLocalalSectorului 6. Astfel, investiia n infrastructura sportiv din cadrul unitilor de nvmnt va permite sporirea capacitilor att pentru orele de educaie fizic cuprinse n programul colar, dar i activitilor sportive extracolare. Majoritatea elevilor desfoar activiti sportiv n cadrul orelor de educaie fizic din programul colar i n activitile extracolare, aadar aceasta ar fi platformaidealpentrucontientizareaimportaneisportuluiialmoduluideviasntos. Pornind de la solicitrile beneficiarului i corelndule pe acestea cu modalitile tehnice de rezolvarea a problemelor semnalate au rezultat dou scenarii tehnicoeconomice posibile de intervenie,dupcumurmeaz: 2.2.1Scenariutehnicoeconomicnr.1 Scenariu tehnicoeconomic care presupune meninerea bazei materiale actuale ale Grupului colarMirceaEliadecuinterveniinsensulreabilitriiconstruciilorexistente. Avantaje: 1. Costurideinvestiieiniialredusecomparativcusoluia2; 2. Termeneledefinalizarealeinvestiieiredusecomparativcusoluia2. Dezavantaje:

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 1. Interveniilevorpresupunereabilitareatehnicaconstruciilordinpunctdevederetehnic (i eventual estetic), ns din punct de vedere funcional construciile vor prezenta n continuaredeficiene; 2. Meninereacapacitiireduseafacilitilor sportive nraportcu necesitileactivitilor sportivecolareiextracolare; 3. Utilizareafacilitilorsportiveexistentecarenumaicorespundstandardelori normelor tehniceisanitare; 4. Meninerea construciilor existente care adpostesc instalaii tehnicoedilitare dezafectatepresupunecosturidentreinereinutile. 2.2.2Scenariutehnicoeconomicnr.2 Scenariu tehnicoeconomic care presupune desfiinarea corpurilor existente 2, 3, 4 i 5, construireaunuicorppentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. Avantaje: 1. Desfiinarea construciilor degradate din punct de vedere tehnic i estetic va elimina riscurilelegatedeutilizareaacestora; 2. Construirea unui corp de vestiare modern la standarde internaionale actuale care va corespundenormelortehniceisanitarenvigoare; 3. Amenajarea terenului de fotbal modern va da posibilitatea echipelor participrii n competiiiintercolare; 4. Implementareaacestuiproiect va da posibilitatea sporirii numrului de elevi din diverse categoriidevrstcarepotparticipasimultanlaoreledeeducaiefizic,darisporirea numruluidecopiicarepotparticipalaactivitisportiveextracolare. Dezavantaje: 1. Costurideinvestiiemaimaricomparativcusoluia1; 2. Termeneledefinalizarealeinvestiieimaimaricomparativcusoluia1. Analizndceledousoluiiposibileilundnconsiderarecriteriideordinformalifuncional, dariaspectetehniceisocioeconomice,elaboratorulstudiuluipropunepentruimplementare soluia 2 care presupune desfiinarea corpurilor existente 2, 3, 4 i 5, construirea unui corp pentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. 2.3Datetehnicealeinvestiiei: a)zonaiamplasamentul; Terenulpecaresevaamplasacorpuldevestiareisevaamenajaterenuldefotbalfacepartedin incintaGrupuluicolarMirceaEliadedinSplaiulIndependeneinr.315317,Sector6,Bucureti careareosuprafatotalde37.946,00mp. Amplasamentul este situat pe Splaiul Independenei, pe malul drept al rului Dmbovia, n imediata vecintate a ntreprinderii Semntoarea, a ntreprinderii horticole 1 Mai i a FacultiideTehnologieAgricolalUniversitiiPolitehniceBucureti.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Dinpunctdevedereurbanistic,nconformitatecuprevederileRLUaferentP.U.G.alMunicipiului Bucureti aprobat prin HCGMB nr. 269 din 21.12.2000, prelungit cu HCGMB nr. 324 din 17.11.2010,amplasamentulsencadreaz: parialnsubzonaM3subzonamixtcucldiriavndregimdeconstruirecontinuusau discontinuuinlimimaximedeP+4niveluri,ncare: P.O.T.maxim =60% C.U.T.maxim =2,5mp.ADC/mp.teren. RegimmaximdenlimeP+4E i parial n subzona CB1 subzona serviciilor publice dispersate n afara zonelor protejate,n care: P.O.T.maxim =50% C.U.T.maxim =2,4mp.ADC/mp.teren. RegimmaximdenlimeP+14E b)statutuljuridicalterenuluicareurmeazsfieocupat Terenul pe care urmeaz a fi construite vestiarele i amenajat terenul de fotbal este domeniul privataladministraieipublicelocale. c)situaiaocuprilordefinitivedeteren:suprafaatotal,reprezentndterenuridinintravilan /extravilan Terenul pe care se va amplasa corpul de vestiare i se va amenaja terenul de fotbal are o suprafa total de 37.946,00 mp (conform actelor), respectiv 32.273,43 mp conform msurtorilorcadastrale. Suprafaatotalconstruitexistent 6.674,00mp Suprafaaconstruitacorpurilorpropusspredesfiinare 875,43mp; Suprafaaconstruitrmasdupdesfiinare 5.798,57mp; Suprafaaconstruitacorpuluinoupropus 313,10mp; Suprafaatotalconstruitpropus 6.111,67mp; P.O.T.existent 17,6% P.O.T.(dupdesfiinare) 15,3% P.O.T.propus 16,1% d)studiideteren Msurtorilecadastralealeterenuluiaufostntocmitedeing.TnaseMarius. Studiul geotehnic a terenului a fost ntocmit de LABORATORUL CENTRAL S.A. BUCURETI, ef profilFiz.DorinaLipan. Lucrrile de teren i laborator cu interpretarea penetraiilor conform instruciunilor tehnice indicativ C15989 au stabilit c terenul de fundare se ncadreaz n categoria geotehnic 3 (conform Normativului privind documentaiile geotehnice pentru construcii indicativ NP074/2007).
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Conform codului de proiectare seismic P1101/2006 acceleraia terenului pentru proiectare ag=0,24g i n perioada de control (col) TC=1,6 secunde (cutremure avnd intervalul mediu de recuren1MR=100ani). Studiurecomandcafundareaobiectivuluisserealizezepegrinziarmateconstruitepeambele direciipozatepeoperndebalastdemin.0,60mgrosime.Pernadebalastvaaveaoevazare lateral fa de fundaie egal cu nlimea ei. La partea superioar a pernei se va asigura o presiuneconvenionalPconv=160kPngrupareafundamentalancrcriloriuncoeficientde patks=4,2daN/cm3. nconformitatecuSTAS6054/1977adncimeadengheestedecuprinsntre0,80i0,90m. e)caracteristicileprincipalealeconstruciilordincadrulobiectivuluideinvestiii e.1construciiledesfiinate: n incinta Grupului colar Mircea Eliade se afl un grup de 6 construcii edificate n diverse perioadedetimp(unelefrAutorizaiedeConstruire)careadpostescdiferitefunciunianexe funciunilor principale (bibliotec, ateliere ntreinere, depozitare, grup social i spaii tehnice aferenteinstalaiiloredilitare).nprezentuneledintreacesteanumaisuntutilizateiseafln diferite stadii de degradare tehnic. Iniial o parte de incinta Grupului colar Mircea Eliade a fostutilizatdreptmanejuluneiunitimilitare.Astfel,prindesfiinareacorpurilor2,3,4i5se va elibera terenul pentru construirea unui nou corp de vestiare i amenajarea unui teren de fotbal. Corpurile2,3i4auadpostitiniialfunciuneadegrajd,fiindulteriortransformatendepozitei ateliere.Construciilesuntrealizatepeostructurdezidrieportantdecrmid,cuplaneei acoperidinlemnacoperitecutabl. Corpul nr. 5 este o construcie din zidrie de crmid, cu planee din beton armat care adpostetestaiadereglarepresiunegaze.Desfiinareaconstrucieisevafacenbazaunuiaviz alGDFSuezinumaidupdezafectareatotalainstalaiilordinstaie. e.2construciavestiarelor Construcia propus va fi alctuit din structura de zidrie portant de crmid cu 25 cm grosime (marca C100) cu smburi, centuri, grinzi i planee (15 cm grosime) din beton armat monolit, clasa minim C20/25 i armturi din OB37 i PC52. Acoperirea se va realiza n teras necirculabil,termoihidroizolatnconformitatecunormelenvigoare. GolurileexterioarevorfinchisecutmplriedinPVCcubariertermicigeamtermoizolant. Pentrutmplriiexterioare,valoareapresiuniistaticeaaeruluilacareseasiguretaneitatea,se recomandsnufiemaimicde40Kg/mp.Pentruproteciatermicminim,petimpfrigurosse vorluanvedereprescripiileconformSTAS19071/180,caresereferlaeconomiadeenergie termic.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

10

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Pentru asigurarea confortului termic necesar, ntreaga construcie va fi placat cu polistiren expandatdemin.80mm. Compartimentrileinterioarevorfirealizatedinpereidecrmidde12,5cmgrosime. Golurileinterioarevorfinchisecuuitmplriedinlemn,celulare,cufeefurniruite. Finisajele interioare ale construciei propuse vor fi cele uzuale pentru spaiile pentru activiti sportive, incluznd gleturi de ipsos i perei de compartimentare din gipscarton zugrvii cu vopselelavabile,pardoselicaldetipparchet(nsaldefor,cabinetmedica,birourilearbitrilor) iplacajedegresiepentruholuri,vestiare,duuriigrupurisanitare(materialelefiinddestinate traficului intens). Grupurile sanitare vor primi de asemenea finisajele uzuale pentru astfel de spaii:gresiepentrupardoseliifaianpentruperei. Dinpunctdevederefuncional,imobilulproiectatsevacompunenmodulurmtor: 1. Culoar cca.28mp; 2. Vestiar cca.32mpx2; 3. Duuri,spltoare cca.18mpx2; 4. Grupsanitar cca.9mpx2; 5. Saladefor cca.92mp; 6. Culoarpersonal cca.12mp; 7. Cabinetmedica cca.11mp; 8. Birouarbitri cca.7mp; 9. Salamasajarbitri cca.7mp; 10. Grupsanitar cca.5mp. Conform prevederilor HG766/97, construcia se va ncadra n categoria C de importan construcii cu importan normal. Conform codului de proiectare seismic P1101/2006 cldireasencadreaznclasaIIIdeimportan. Instalaiiletermice. Din punct de vedere al instalaiei termice, soluia propus pentru prepararea agentului termic esteamplasareauneimicrocentralemuralecutirajforaticameradeardereetanamplasat n biroul arbitrilor. Conform necesarului de putere termic estimat, se recomand o central termicnominalminimQ=30kW.CalcululafostefectuatnconformitatecuSTAS1907/190 iSTAS1907/291,inndcontdetemperaturaaeruluiexterior(te=15oC),vitezavntului(v= 4m/s),parametriiaeruluiinteriornfunciededestinaiancperilornclzite,deorientareide elementeledenchidereexterioarealecldirii. Cazanul este prevzut cu automatizare pentru un circuit cu pomp cu van de amestec pentru nclzirea cu corpuri statice i un circuit cu pomp fr van de amestec pentru boiler cu prioritatelapreparareaapeicaldemenajere.Cazanulesteprevzutcudispozitivedesigurani protecie.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

11

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Instalaia de nclzire funcioneaz la parametrii variabili, funcie de temperatura exterioar cu ajutorulunuiventilcu3ci,montatntreturiretur.Automatizareaventiluluicu3civafilegat deautomatizareacazanului. Reeauadedistribuieaagentuluitermicvafiramificat,pozatngropatnap. nclzireaspaiilorserealizeazcucorpuridenclzirestaticedinoel,calculateidimensionate n funcie de destinaia ncperilor i vor fi amplasate de regul sub ferestre sau n imediata apropiere. Toate corpurile de nclzire sunt prevzute cu robinete de reglaj cu cap termostatic pe tur, robinetedereglajpereturiventiledeaerisireautomatepentrueliminareaaeruluidininstalaie, nemaifiindnevoiedeinstalaiesuplimentardeaerisire. Corpuriledenclzirevorfimontatecuaxelelongitudinaleparalelecuperetele,asigurnduse4 5cmdistanntrespateleradiatoruluiiperete.Lamontajsevarespectaodistande810cm fadepardoseal.Punctelederacordalecorpurilordenclzirecedepesclungimeade1200 mmvorfindiagonal.Circulaiaagentuluitermicprincorpuldenclziresevafacedesusnjos. Evacuareaaeruluidininstalaiesevafaceprinintermediuldezaeratoarelorautomatemontaten captulsuperioralcoloaneiiprindezaeratoaremontatepecorpuriledenclzire. Golirea instalaiei se face prin intermediul robinetelor de golire montate pe distribuitoare i n punctulcelmaidejosalinstalaiei. Sevaurmricatraseeleconductelorngropatenapssecoordonezecutraseeleconductelor electrice montate n imediata apropiere, respectnduse distanele minime normate ntre acestea. Verificareainstalaieisefacepentruntreagainstalaieiconstnurmtoareleprobe: probalarececonstnumplereacuapainstalaieiincercarealapresiune,isevaface avndracordattotechipamentulmontatpeconducteitoatearmturiledenchidere reglajedeschise.Aceastprobseexecutnaintedefinisareaelementelorinstalaiei,de mascarealor,precuminaintederealizareafinisajelorconstruciei.Probasevaefectua nperioadedetimpcutemperaturiambientalemaimaride5oC.Presiuneadeprobvafi de6bar.Msurapresiuniisencepedupcelpuin3oredelapunereasubpresiuneise va face citirea din 10 n 10 minute timp de 3 ore. n cazul constatrilor unor scderi de presiunesaudefeciuni,sevorremediaacesteaisevarefaceproba. probalacaldseefectueaznaintedefinisareaelementelorinstalaiei,demascarealor, precum i nainte de realizarea finisajelor construcieiidup efectuarea probeila rece. Odatcuaceastprobsefacereglajulhidraulicalinstalaiei. proba de eficacitate se execut cu ntreaga instalaie n funciune i numai dup terminareacompletaconstruciei. Dupfiecareprobsevantocmiunprocesverbaldeprob.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

12

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Pe timpul desfurrii lucrrilor de construcii montaj se vor respecta prevederile privind proteciamunciiprecumicelePSI. Instalaiisanitare. Alimentareacuaparecepotabilaimobiluluiserealizeazprinintermediulunuibranamentla reeaua municipal de alimentare cu apa potabil. Contorizarea consumurilor de ap rece potabilserealizeazncminuldeapometru,amplasatlalimitadeproprietate. Distribuia apei reci de consum ctre interiorul corpului de vestiare se face prin intermediul a douacminedeapcurobineidesectorizareirobineidegolirecarepermitgolireainstalaiei interioarencazdenecesitate.Aparezultatdingolireainstalaieiestepreluatdeinstalaiade canalizaredeincintprinintermediulcminelorCM2iCM3. Din punct de vedere al alimentrii obiectivului cu ap cald de consum, utilizat pentru alimentarea duurilor i grupurilor sanitare, aceasta va fi furnizat prin intermediul unui branamentlareeadedistribuieaapeicaldedeconsummenajeradministratdeRADET. Alimentareacuaparecepotabilaimobiluluisevarealizaprinintermediulunuibranamentla reeamunicipaldealimentarecuappotabil. Instalaiiledeapcaldirecesevorsupuneurmtoarelorncercri: ncercarea de etaneitate la presiune se va efectua nainte de montarea armturilor de serviciuiaparatelor,poziiileacestorafiindbuonate.Presiuneadencercarevafide4 bar. Instalaia se va menine sub presiune 20 minute, timp n care nu se admite nici o scdere a presiunii. n caz contrar se vor remedia neetaneitile i se va reface proba. Dupncheiereaprobeisefaceprocesverbaldeprob. ncercareadefuncionareainstalaiei.Sevaverificadaclatoatepuncteledeconsumse asigurdebitulprevzut. Instalaiadecanalizarevafisupuslaurmtoarelencercri: ncercarea de etaneitate se va face controlnd traseele conductelor i mbinrile. Punctelede mbinarecesenchid cu elementedemascarevorfincercatepeparcursul lucrrilor,naintedenchiderealorncheinduseproceseverbalepentrulucrriascunse. ncercarea de funcionare se va face prin punerea n funciune a obiectelor sanitare n msursrealizezedebituldecalculalinstalaiei. Instalaiielectrice. Instalaiadealimentarecuenergieelectricaaconsumatoriloraferenicorpuluidevestiarevafi alctuitadinurmtoarelecircuiteelectrice: CL1,2,3,4,5,6,7circuitedeiluminat; CP1,2,3,4,5circuitedeprize. Rezervacircuitderezervacuputereade2000W. Obiectivulsevaalimentacuenergieelectricnregimmonofazatde220V/50Hzdelareeauade energiemunicipalprinintermediulfirideidebranamentmontatpepereteleexterioralcldirii. Dinaceastfiridsevaalimentatabloulelectricgeneral.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

13

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Circuiteleelectrice de lumina se vor realizacuconductoare Fy1,5 protejate in tuburi IPEY12 iar celedeprizecuconductoareFy2,5protejateintuburiIPEY16mm.Attcircuiteledeluminacti celedeprizsuntprotejateprinintermediuldisjunctoarelorcuproteciediferenialId<30mAn cazulatingeriloraccidentale(10Apt.circuiteledelumini16Apentrucircuiteledeprize). Iluminatul ncperilor este realizat n sistem incandescent. Numrul i poziia corpurilor de iluminataufoststabilitenvedereaasigurriiniveluluideiluminarenecesarnfiecarencperen funciededestinaiaei.Corpuriledeiluminatcesevormontatrebuiesrespectegradulminim deprotecieimpusprinproiect. ntreruptoarelesevormontala0,80mnlimefadepardosealafinit,prizelesevormontala 0,25mnlimefadepardosealafinit.Sevaurmrigrupareantreruptoareloriprizelorn blocuricompacte. Prizele standard cu contact de legare la pmnt trebuie sa aib curentul nominal pentru tensiunea de 230Vca, tip universal, cu 3 pini conform STAS 3184/3,4/198588; SR CEI 60884 1+A1/1997;SREN610581+A1/1998sauBS1363. ConstruciavafiprevzutcuprizdepmntartificialcompusdinbanddeoelzincatOLZn 40x4mm2sielectrozi2culungimeade3m.Rezistenadedispersieaprizeidepmnt,comun, nutrebuiesdepeascvaloareade1Ohm.Tabloulelectricgeneralifiridadebranamentvor ficonectatelaprizadepmntprinintermediuluneiplatbandedeoelzincat25x4mmconform proiectului. Puterea instalat pe ntreaga cldire este Pi = 16,4 kW, iar puterea cerut este Pa = 12,3 kW, calculatpentruuncoeficientdesimultaneitatecs=0,75. nainte de punerea sub tensiune a instalaiei electrice se va verifica dac toate circuitele i legturile electrice au fost executate conform planurilor, precum i integritatea izolaiei conductoarelor i buna funcionare a tuturor aparatelor electrice ce urmeaz a fi montate n instalaiaelectric. Esteinterzismontareadeaparateelectricesauconductoareceausuferitdeteriorripedurata transportului,icarenumaicorespunddinpunctdevederealsiguraneinfuncionare. Pe timpul desfurrii lucrrilor de construcii montaj se vor respecta prevederile privind proteciamunciiprecumicelePSI. e.3amenajareaterenuluidefotbal Terenuldefotbalvafiacoperitcugazonsinteticivaaveaostructurformatdin: 1. Stratpmntstabilizat(compactat); 2. Piatrderu30cmgrosime; 3. Piatrspart15cmgrosime; 4. Gazonsintetic2065mmfibrepolietilenstabilizatlaUV.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

14

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Terenuldefotbalvaaveaomprejmuireexecutatdinpanourideplasdesrmpestructurdin stlpimetalici.StlpiivoraveafundaiilocaledinbetonmarcaC12/15.nlimeamprejmuiriiva fide6m,iarnspateleporilorde8m.mprejmuireavaaveaculoareverde. Terenuldefotbalvafimarcatidotatcupoinconformitatecunormelenvigoaredindomeniu. f)situaiaexistentautilitilorianalizadeconsum n prezent, ntregul complex al Grupului colar Mircea Eliade beneficiaz de branamente la reelelemunicipaledeenergieelectric,gazenaturale,energietermic,apcalddeconsumi aprecepotabil.Prininvestiiesevaasiguraracordareaconstrucieipropuselareeleleedilitare existente. Analizadeconsumaferenteutilitilor: Putereainstalatainstalaieitermice: 33,2kW Putereainstalatainstalaieielectrice: 16,4kW Cerinadeappotabil: CalculelesauefectuatnbazaSTAS1343/191si STAS1478/90,nfunciededestinaiacldirii porninddelaurmtoareleelemente: Destinaiacldiriicorpvestiare Numrdepersoane150persoane Normadeconsumconformtabel4dinSTAS1478/9050l/persoan,zidincareapacalda deconsummenajer20l/persoan,zi Necesarmediuzilnicdeapmenajer: Qnzimed=150pers.x50l/pers.zi=7500l/zi=7,5mc/zi Qnzimax=KzixQnzimed=1,15x7,5mc/zi=8,625mc/zi Qnorarmax=2,8x8,625/10=2,415mc/h a.determinareacerineideap: Qszimed=KpxKsxQnzimed=1,1x1,02x7,5=8,41mc/zi Qszimax=KpxKsxQnzimax=1,1x1,02x8,62=9,67mc/zi Qsorarmax=KpxKsxQnorarmax=1,1x1,02x2,41=2,70mc/h b.determinareadebituluideapauzatamenajera Debiteledeapuzatmenajerreprezint80%dincerinadeap. Qnzimed=0,8xQszimed=0,8x8,41=6,73mc/zi Qnzimax=0,8xQszimax=0,8x9,67=7,74mc/zi Qnorarmax=0,8xQsorarmax=0,8x2,70=2,16mc/h c.debituldeapepluviale: qc=0,0001x260x0,9x313,1=7,32l/s
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

15

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 2.4Durataderealizareietapeleprincipale,graficulderealizareainvestiiei. Etapa 1. Realizarea Studiului de Fezabilitate conform H.G. 28/2008 i ntocmirea studiilor de teren. Activitatea 1.1. Atribuirea serviciilor de proiectare pentru realizarea Studiului de Fezabilitate i realizareastudiuluidepiapentruntocmireastudiuluigeotehniciamsurtorilorcadastrale. Descriereaactivitii: 1. Identificarea nevoilor i realizarea documentaiei descriptive cu privire la serviciile proiectatesolicitate; 2. Realizareaunuistudiudepiacuprivirelafurnizoriiserviciilordeproiectare; 3. Cerereadeofertedinparteafurnizorilordeserviciideproiectareievaluareaofertelor; 4. Selectareafirmelordeproiectarectigtoare; 5. Negocierea, semnarea contractului i realizarea comenzii de ncepere a lucrrilor de proiectare. Durataestimat:15zilelucrtoare Responsabil:ConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea1.2.ElaborareaStudiuluideFezabilitateiaStudiuluiGeotehnic. Descriereaactivitii: 1. RealizareaStudiuluiGeotehnic; 2. Realizareascenariilortehnicoeconomiceprincareobiectiveledeinvestiiepotfiatinsei selectareasoluieitehniceoptime; 3. ntocmireaanalizeicostbeneficiu; 4. Obinereaavizeloriacordurilordeprincipiu(CertificatdeUrbanism,AcorddeMediu) 5. RecepiaStudiuluideFezabilitate Durataestimat:25zilelucrtoare Responsabil:firmadeproiectarecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuieaproiectului. Activitatea2.1.OrganizareacereriideofertepentrurealizareaProiectuluiTehnic. Descriereaactivitii: 1. Elaborareadocumentaieideatribuire(caietdesarcini,fiadedateaachiziiei,formulare iclauzecontractualeobligatorii)5zile; 2. Publicareaanunuluideparticiparelaproceduradecereredeoferte1zi; 3. Numireacomisieideevaluare1zi; 4. Primireaofertelor8zile; 5. Deschidereaofertelorintocmireaprocesuluiverbaldedeschidere1zi; 6. Verificareaievaluareaofertelor,stabilireaoferteictigtoare1zi; 7. Notificareaprivindrezultatulaplicriiprocedurii1zi; 8. Perioadadeateptare5zile; 9. Semnareacontractului1zi; 10. Publicareaanunuluideatribuire1zi;

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

16

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Durataestimat:25zilelucrtoare Responsabil:ConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea2.2.ntocmireaProiectuluiTehnic Descriereaactivitii: 1. ElaborareaProiectuluiTehnic,listelecucantitiledelucrripentruofertani;detaliilede execuie, piese scrise i piese desenate, precum i alte documente necesare realizrii proiectului36zile; 2. Elaborarea caietului de sarcini pentru execuia lucrrilor (documentaia standard pentru organizarealicitaieidelucrri)5zile; 3. ntlnirideverificareintremembriiechipeideproiect3zile; 4. Recepiaproiectuluitehnic1zi; Durataestimat:45zilelucrtoare Responsabil:firmadeproiectarecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea2.3.Obinereaavizelor,acorduriloriautorizaiilorpentruconstruire Descriereaactivitii: 1. ObinereaavizelordeconstruiresiaaltordocumentespecificateincadrulCertificatuluide Urbanism35zile; Durataestimat:35zilelucrtoare Responsabil:firmadeproiectarecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Activitatea3.1.Organizarealicitaieipentruatribuireacontractuluideexecuiealucrrilor Descriereaactivitii: 2. Elaborareadocumentaieideatribuirecaietdesarcini,fiadedateaachiziiei,formulare iclauzecontractualeobligatorii)5zile; 3. Publicareaanunuluideparticiparelaproceduradelicitaiedeschis1zi; 4. Numireacomisieideevaluare1zi; 5. Primireaofertelor18zile; 6. Deschidereaofertelorintocmireaprocesuluiverbaldedeschidere1zi; 7. Verificareaievaluareaofertelor,stabilireaoferteictigtoare1zi; 8. Notificareaprivindrezultatulaplicriiprocedurii1zi; 9. Perioadadeateptare5zile; 10. Semnareacontractului1zi; 11. Publicareaanunuluideatribuire1zi. Durataestimat:35zilelucrtoare Responsabil:ConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea3.2.Organizareadeantier Descriereaactivitii: 1. Organizareadeantieraferentalucrrilordeconstruciinaintedenceperealucrrilor 10zile; Durataestimat:10zilelucrtoare

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

17

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Responsabil:furnizoruldelucrrisocietateadeconstruciicontractatasiConsiliul LocalSector6. Activitatea3.3.Realizarealucrrilordeconstrucii Descriereaactivitii: 1. Execuialucrrilordeconstrucii248zile; 2. Monitorizarealucrrilordeconstruciipetoataperioadaexecuieilucrrilor48zile; 3. Recepialucrrilorrealizate2zile. Durataestimat:250zilelucrtoare Responsabil:firmadeexecuiecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea3.4.Realizarealucrrilordeinstalaiiaferenteconstruciilor. Descriereaactivitii: 1. Execuialucrrilordeinstalaii198zile; 2. Monitorizarealucrrilordeinstalaiipetoataperioadaexecuieilucrrilor33zile; 3. Recepialucrrilorrealizate2zile. Durataestimat:200zilelucrtoare Responsabil:firmadeexecuiecontractatiConsiliulLocalalSectorului6 Activitatea3.5.Monitorizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Descriereaactivitii: 1. Realizareasupervizriilucrrilordeconstruciiiinstalaiidectreundirigintedeantier contractatdectrebeneficiar; 2. Asistentatehnicadinparteaproiectantului Durataestimat:pentreagaperioadadederularealucrrilordeexecuie Responsabil: Consiliul Local al Sectorului 6, dirigintele de antier i firma de proiectare. Etapa4:Monitorizareaproiectului Activitatea4.1.Realizarearaportrilortehniceifinanciareintermediareifinale. Descriereaactivitii: 1. ntocmirea Rapoartelor tehnice: monitorizarea progresului activitilor in raport cu graficul iniial al proiectului; urmrirea rezultatelor obinute in paralel cu monitorizarea derulrii activitilor; urmrirea evoluiei alocrii resurselor pe activiti; menionarea principalelor probleme survenite i prezentarea modului de rezolvare a acestora; procentuldecompatibilitatecuestimrileiniialealeproiectului. 2. ntocmirea Rapoartelor financiare: menionarea cheltuielilor efectuate n perioada de raportare stabilit; urmrirea ncadrrii n bugetul iniial al proiectului; procentul de cheltuire a sumelor pe capitole bugetare; rectificri bugetare n perioada de derulare a proiectuluiiefecteleacestora;realizareacererilordeplata. Durataestimat:10zilelucrtoare/raportare Responsabil:ConsiliulLocalSector6,echipadeproiectifirmadeconsultanta. Activitatea4.2.Organizareaunorntlnirilunaredeprogres. Descriereaactivitii:

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

18

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 1. ntlnirialeechipeideproiectnvedereaanalizriistadiuluiproiectului; 2. Identificareariscuriloraprutenimplementareimsuridereducereaacestora. Durataestimat:24zile Responsabil:ConsiliulLocalSector6,echipadeproiectifirmadeconsultan. Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii. Activitatea5.Organizarearecepieifinaleaobiectivuluideinvestiii Descriereaactivitii: 1. Organizareauneintlniriformalecufactoriideinteresimplicainderulareaproiectului (beneficiar,finanator,proiectant,firmadeconstrucii); 2. Recepiaobiectivuluideinvestiiilaterminarealucrrilor; 3. Realizareaprocesuluiverbalderecepieaobiectivuluideinvestiii. Durataestimat:3zile Responsabil:ConsiliulLocalSector6,echipadeproiectifirmadeconsultan. Graficulderealizareaproiectului,cuprinzndperioadadelasemnareanoteijustificativeipn lafinalizareaproiectului(fretapeledepregtireaproiectului),esteprezentatnAnexanr.1la prezentulStudiuldeFezabilitate. CAPITOLUL3.COSTURILEESTIMATIVEALEINVESTIIEI 3.1Valoareatotalcudetaliereapestructuradevizuluigeneral; Devizulgeneralestimativsidevizulpeobiect,pentruprezentulobiectivdeinvestiii,santocmit conformHGRnr.28/2008privindcheltuielilenecesarerealizriiobiectivuluideinvestiii. La baza estimrii cheltuielilor necesare realizrii lucrrilor prevzute au stat devizele pe obiect, evalurile cantitilor de lucrri i a preurilor unitare precum i estimrile pe baza de deviz financiaracotelorcheltuieliloraferenteimplementriiproiectului. Acestcapitolinclude: Devizulgeneral,conformHG28/2008 Devizpeobiect,conformHG28/2008 Devizulpeobiectdelimiteazvaloareacategoriiledelucrridincadrulobiectivuluideinvestiie. Devizulpeobiectestesinteticivalorileluisauobinutprinnsumareavalorilorcategoriilorde lucrri ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrri sa stabilit estimativ, pe baza cantitilor de lucrri i a preului acestora n Lei i Euro, exclusiv TVA. La valoarea totala sa aplicatTVA24%,obinnduseastfelTOTALDEVIZPEOBIECT. Devizulgeneralestestructuratpecapitoleisubcapitoledecheltuieli.Costuriletotaleestimaten devizele peobiect, sunt exprimate n devizul general n miilei fr TVA i inclusivTVA i n mii euro,frTVAiinclusivTVA.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

19

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizat parte de cheltuieli care reprezintconstruciimontaj(C+M). Devizulgeneralistudiudefezabilitateseactualizeazdupncheiereacontractelordeachiziie delucrri,pebazacheltuielilorlegalefectuatepnlaaceadatiavalorilorrezultatenurma aplicrii procedurilor de achiziie de lucrri i servicii, rezultnd valoarea de finanare a obiectivuluideinvestiie. Valoareatotalaainvestiieiestede2.661,29miilei(valoarefrTVA),reprezentnd627,75mii Euro,dincareconstruciimontaj(C+M):2.396,49miilei(valoarefrTVA),reprezentnd565,29 miiEuro. CursuldeschimbvalutardereferinalBNRdin15.09.2010estede4,2394ron/euro. 3.2Ealonareacosturilorcoroboratecugraficulderealizareainvestiiei. GraficulvaloricderealizareainvestiieiesteprezentatnAnexanr.2laStudiuldeFezabilitate. CAPITOLUL4.ANALIZACOSTBENEFICIU 4.1Identificareainvestiieiidefinireaobiectivelor,inclusivspecificareaperioadeidereferin; Obiectivulinvestiieipropuseestedesfiinareacorpurilorexistente2,3,4i5,construireaunui corppentruvestiareiamenajareaterenuluidefotbal. asigurareauneiinfrastructuriadecvatepentrupracticareasportuluiiaactivitilorrecreaionale, iimplicitncurajareaisusinereapracticriisportuluinrndulcopiiloritineretuluireprezint un obiectiv important pentru Consiliul Local al Sectorului 6. Astfel, investiia n infrastructura sportivdincadrulunitilordenvmntvapermitesporireacapacitilorattpentruorelede educaiefiziccuprinsenprogramulcolar,dariactivitilorsportiveextracolare.Majoritatea elevilordesfoaractivitisportivncadrulorelordeeducaiefizicdinprogramulcolarin activitileextracolare,aadaraceastaarfiplatformaidealpentrucontientizareaimportanei sportuluiialmoduluideviasntos. Oportunitateainvestiieiesteraportatlaoperioadmediedereferindecca.20ani. 4.2Analizaopiunilor: Proiectul propus va genera att cheltuieli ct i venituri pentru solicitant. Analiza financiara i propuneocomparaieacheltuieliloriveniturilor,nsituaiafrproiecticuproiect. Varianteleanalizatesunturmtoarele: variantazero(variantfrinvestiie) varianta"frproiect",reprezintsituaiancarenusevafaceproiectulisevorcalcula cheltuielile i veniturile care se pot nregistra pe infrastructura existent, fr nici o investiiesemnificativapeamplasament.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

20

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 n prezent, anexele existente nu creeaz beneficii, fie ele directe sau indirecte. Din potriv, vor fi necesare investiii pentru meninerea lor ntro stare tehnic care s nu reprezintepericoldeutilizare.

variantamaxim(variantcuinvestiiemaxim) Perioadadeimplementareaproiectuluieste07.201007.2012.ncazulrealizriiinvestiiei propuse,proiectulvageneraattcosturictibeneficii. Cheltuielileprevizionatedupimplementareaproiectuluisuntdemaimultecategorii: cheltuielisalariale; cheltuielipentruasigurareautilitilor; cheltuielicuserviciiledecurenie; cheltuielicuntreinereacurenta; cheltuielicuamortizrile. Proiectul va genera venituri din nchirierea terenurilor de fotbal i de tenis. Se vor nregistra urmtoarelecategoriidevenituri: 1. venituridinnchiriereaterenuluidefotbal; 2. venituridinnchiriereasliidefor. Cheltuieliledeoperarevorfisuportatedectrebeneficiar,veniturilefiindncasatedeasemenea dectrebeneficiar. 4.3Analizafinanciar Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoareaactualnet,ratainternderentabilitateiraportulcostbeneficiuesterealizatinnd contdeelementeprincipale,ianume: Valoareatotalaainvestiieiestede3.300,00miilei(valoareinclusivTVA),reprezentnd 778,41miiEuro,dincare: construciimontaj (C+M): 2.971,65 mii lei (valoare inclusiv TVA), reprezentnd 700,96miiEuro; cheltuielieligibile:3.300,00miilei(valoareinclusivTVA) cheltuielineeligibile:0,00miilei(valoareinclusivTVA) Orizontuldetimppentrucaresarealizatpreviziuneaestede20deani; RatadeactualizarefolositpentrucalculareaVNAestede8%; Analizafinanciaresterealizatdinpunctdevederealproprietaruluiinfrastructurii; DateleeconomiceprognozatedectreComisiaNaionaldePrognoz:
Indicator/an Inflaia Cretereapreurilor Cretereasalarial Indicator/an Inflaia Cretereapreurilor Cretereasalarial

2010 4,30% 3,00% 7,30%

2011 3,80% 3,00% 6,80% 2021 2,30% 3,00% 5,30%

2012 3,00% 3,00% 6,00% 2022 2,30% 3,00% 5,30%

2013 2,80% 3,00% 5,80% 2023 2,30% 3,00% 5,30%

2014 2,60% 3,00% 5,60% 2024 2,30% 3,00% 5,30%

2015 2,40% 3,00% 5,40% 2025 2,30% 3,00% 5,30%

2016 2,30% 3,00% 5,30% 2026 2,30% 3,00% 5,30%

2017 2,30% 3,00% 5,30% 2027 2,30% 3,00% 5,30%

2018 2,30% 3,00% 5,30% 2028 2,30% 3,00% 5,30%

2019 2,30% 3,00% 5,30% 2029 2,30% 3,00% 5,30%

2020 2,30% 3,00% 5,30% 2030 2,30% 3,00% 5,30%

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

21

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 4.3.1.Cheltuieli Cheltuielileprevizionatedupimplementareaproiectuluisempartnurmtoarelecategorii: cheltuielisalariale; cheltuielipentruasigurareautilitilor; cheltuielicuserviciiledecurenie; cheltuielicuntreinereacurenta; cheltuielicuamortizrile. Cheltuielile salariale se vor nregistra n urma angajrii a unei persoane care va supraveghea activitatea sportiv extracolar. Salariul acestei persoane va fi de aproximativ 1400 lei/luna (sumaincludeicheltuielilecucontribuiilesocialeaferentesalariilor).Cheltuielilesalarialecresc nfiecareancuratainflaiei. Cheltuielile cu utilitile se refer la asigurarea cu ap potabil i canalizare, gaze naturale i energieelectricaconsumate.Seprevizioneazcacesteavorajungelaaproximativ800lei/lun. Cheltuielilecuutilitilevorcresteodatacucretereapreurilor. Cheltuielilecuserviciiledecureniesevornregistranurmaangajriiauneipersoanecarevafi responsabil pentru curarea terenurilor, grupurilor sanitare i a vestiarelor. Se vor solicita servicii de curenie de trei ori pe sptmna. Cheltuielile lunare vor fi de aproximativ 700 lei (sumaincludeicheltuielilecucontribuiilesocialeaferentesalariilor).Cheltuielilesalarialecresc nfiecareancuratainflaiei. Cheltuielile cu ntreinerea curent se refer la cheltuieli ce se vor nregistra cu materiale consumabile, reparaii curente, dotri necesare pentru funcionarea n condiii normale a terenuluidefotbaliasliidefor.Acestecheltuielivorfideaproximativ1500lei/lunnmedic sivorcresteanualodatcucretereapreturilorpieei. Cheltuielilecuamortizrilereprezintamortizareainvestiieipeoperioadade15anideladarea inexploatareaacesteia.Saluatncalculdoarvaloareainvestitdectrebeneficiar(contribuia beneficiaruluilaproiect). Cheltuielile nregistrate in varianta realizrii proiectului sunt prezentate n Anexa nr. 3 la prezentulstudiu. 4.3.2.Venituri Veniturilegeneratedeproiectvorfi: 1. venituridinnchiriereaterenuluidefotbal; 2. venituridinnchiriereasliidefor. Veniturile din nchirierea terenului de fotbal pentru antrenamente i activiti sportive extracolareprovindinnchiriereaacestuiterenn aproximativ12 zile/lun,cate3orepezi,la preulde35lei/ora;rezultvenituride1260lei/luna.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

22

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Venituriledinnchiriereasliideforpentruactivitisportiveextracolareprovindinnchirierea acesteianaproximativ12zile/luna,cate3orepezi,lapreulde50lei/ora;rezultvenituride 1800lei/lun. Veniturile previzionate vor creste n fiecare an cu 5 % fa de anul anterior, datorit creterii cereriipentruastfeldeactiviti. Veniturile nregistrate datorita realizrii proiectului sunt prezentate n Anexa nr. 3 la prezentul studiu. 4.4Analizaeconomic Analiza economica evalueaz contribuia proiectului la bunstarea economica a comunitii locale. Aceasta este efectuata n numele ntregii comuniti i nu n numele proprietarului infrastructurii ca i n cazul analizei financiare. Analiza costbeneficiu definete evaluarea costurilor i beneficiilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiar. Exist mai multecategoriidecosturiibeneficiicarevorfiprezentatencadrulanalizeieconomice. Implementareainvestiieicreeazdoutipuridebeneficii: 1. directe 2. indirecte Beneficiile directe sunt acele beneficii de care profit elevii Grupului colar Mircea Eliade i locuitoriicomunitii.Acesteainclud: cretereabunstriipopulaiei; cretereaniveluluisntiipopulaiei; cretereaniveluluidetraialpopulaiei; cretereaniveluluideinformareidepracticareaactivitilorsportiveiderecreere; creterea speranei de via a populaiei datorit mbuntirii sntii i practicrii activitilorrecreaionale. Beneficiile indirecte sunt acelea care nu influeneaz direct locuitorii comunitii, ns au un impact mai larg, prin oportunitile de dezvoltare economica pe care le creeaz asigurarea condiiilordepracticareaactivitilorsportiveideagrement.Datoritafaptuluicainvestiianu are scop de profitabilitate, menionarea beneficiilor de natur social este esenial pentru descriereaimpactuluiproiectuluiasupracomunitiibeneficiare: crearealocurilornoidemunc; cretereainteresuluielevilorpentruGrupulcolarMirceaEliadeprincretereaimaginii iaprestigiuluiactuluidenvmntngeneral,iaceluilegatdeeducaiefizicnmod special. 4.5Analizadesenzitivitate. In cadrul analizei de senzitivitate sa analizat cum variata indicatorului creterea preturilor poateinfluentaindicatoriicalculaincadrulanalizeifinanciare.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

23

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 SapresupuscaindicatorulcretereapreturilorprevizionatdeInstituiileNaionaledestatistica iprognozavacrestecu0,5%maimultfapreviziunileefectuatelanivelnaional.nacestcazse vormodificaattveniturilecticheltuielileprevzuteduprealizareaproiectului. Indicatorul creterea preturilor previzionat va fi de 3,5% n fiecare an de referin. Analiza de senzitivitatenvariantarealizriiproiectului,cuvariaiaindicatoruluicretereapreturiloreste prezentatanAnexanr.4laprezentulstudiu. Cheltuielileprevizionatedupimplementareaproiectuluivorfimaimaridectceleprevizionate iniialnanalizafinanciar,deoareceacesteacrescodatacucretereapreturilor. Veniturilegeneratedeproiectvorrmneneschimbatefadevariantaprevzutainiialpentru caacesteanusuntinfluenatedecretereapreturilor. Contul de venituri i cheltuieli va fi diferit fa de varianta iniiala, diferenele provenind din cheltuielilemaimaridectceleprevzuteiniial. Cash Flowul din implementarea proiectului nu este influenat de creterea preturilor, aceasta fiindluatancalculncepndcuanuldoidedupimplementareaproiectului. Cash Flowul postimplementare va fi mai mic dac preurile vor crete mai mult dect previziunileefectuatelanivelnaional,daracestarmnepozitivnfiecareandereferin. Indicatorii financiari ai investiiei n varianta creterii preurilor mai mult dect previziunile efectuate,sencadreazinurmtoarelelimite: Valoareaactualizatneta(VAN)estenegativaiestemaimicdectnvariantaprevzuta iniial. RataInternadeRentabilitate(RIR)estecuaproximativ0,01%nfiecareande previziune fatavariantainiial. Fluxuldenumerarcumulat(Cashflownet)estemaimicdarrmnepozitivinfiecarean de referin (att in perioada de implementare a proiectului ct i dup implementarea acestuia). Raportulcost/beneficiiestemaimaredectcelcalculatnanalizafinanciar. 4.6Analizaderisc. Analizaderisccuprindeurmtoareleetapeprincipale: 1. Identificareariscurilor.Identificareariscurilorsevarealizancadruledinelorlunarede progres de ctre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie s includ riscuricarepotapreapeparcursulntreguluiproiect:financiare,tehnice,organizaionale, cu privire la resursele umane implicate, precum i riscuri externe (politice, de mediu, legislative).Identificareariscurilortrebuieactualizatalafiecareedinlunar. 2. Evaluarea probabilitii de apariie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate n funciedeprobabilitatealordeapariieiimpactulacestoraasupraproiectului. 3. Identificareamasurilordereduceresauevitareariscurilor
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

24

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Risc Riscuritehnice Potenialedemodificare alesoluieitehnice Probabilitatede apariie Sczut Msuri

ntrzierealucrrilor datoritalocrilor defectuoasederesurse dinparteaexecutantului

Sczut

Nerespectareaclauzelor contractualeunor contractani/ subcontractani Riscuriorganizatorice Neasumareaunorsarcini iresponsabilitin cadrulconsiliuluilocal Neasumareaunorsarcini iresponsabilitin cadrulechipeideproiect

Sczut

prevedereancontractuldeproiectareagaraniei debunexecuieaproiectuluitehnic,garanie carevafireinutncazuluneisoluiitehnice necorespunztoare; asistentatehnicdinparteaproiectantuluipe perioadaexecuieiproiectului; acoperireacheltuielilorcunouasoluietehnic dinsumelecuprinselacheltuielilediversesi neprevzute. prevedereancaietuldesarciniaunorcerine caresasigureperformanatehnicifinanciara firmeicontractante(personalsuficient,lucrrile similarerealizateetc.); impunereaunorclauzecontractualepreventiven contractuldelucrri:penalizri,garaniidebun execuieetc. stipulareadegaraniidebunaexecuiei penalitincontractelecomercialencheiatecu societicontractante.

Sczut

Sczut

stabilirearesponsabilitilorechipeideproiectde ctrereprezentantullegal; stabilirearesponsabilitilormembrilorechipeide proiectprinrealizareaunorfiedepost; numireanechipadeproiectaunorpersoanecu experiennimplementareaunorproiecte similare; motivareapersonaluluicuprinsnechipade proiect. alocareairezervareabugetuluiintegralnecesar realizriiproiectuluinbugetulconsiliuluilocal. realizareabugetuluinfunciedepreturile existentepepia; cheltuielilegeneratedecretereainflaieivorfi suportatedectrebeneficiardinbugetulpropriu. planificarecorespunztoarealucrrilor;

Riscurifinanciaresieconomice Capacitateainsuficient Sczut definantareicofinantare latimpainvestiiei Cretereainflaiei Mediu

Riscuriexterne Riscuridemediu:

Mediu

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

25

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 condiiiledeclimi alegereaunorsoluiideexecuiecaresincont temperaturnefavorabile cuprioritatedecondiiileclimatice efecturiiunorcategorii lucrri Sczut proiectuldevineobligaiecontractualdin Riscuripolitice: momentulsemnriicontractului.Nerespectarea schimbareaconducerii acestuiaestesancionatconformlegii. Consiliuluilocalcaurmare anceperiiunuinou mandatsilipsade implicareapersoanelor noualesein implementarea proiectului Proiectul nu cunoate riscuri majore care ar putea ntrerupe realizarea acestuia. Planificarea corect a etapelor proiectului nc din faza de elaborare a acestuia, precum i monitorizarea continupeparcursulimplementriiasigurevitareariscurilorcarepotinfluenamajorproiectul. CAPITOLUL5.SURSELEDEFINANAREAINVESTIIEI ProiectulvafifinanatintegraldinbugetuladministraieilocalealSectorului6. CAPITOLUL6.ESTIMRIPRIVINDFORADEMUNCOCUPATPRINREALIZAREAINVESTIIEI 6.1Numrdelocuridemunccreatenfazadeexecuie nfazadeexecuienuvorficreatenoilocuridemunca,avndnvederefaptulcasevorfolosi servicii subcontractate i se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel proiectulvacontribuilameninerealocurilordemuncadejaexistente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de munca pe perioada de execuie a lucrrilor. 6.2Numrdelocuridemunccreatenfazadeoperare. nfazadeoperaresevorcrea4noilocuridemuncapentrupersonalulcarevoroperasiutiliza infrastructura: 1. personalsupraveghereactivitisportive(antrenori): 1post; 2. personalcurenie: 1post; 3. personalmedical: 1post.
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

26

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 CAPITORLUL7.PRINCIPALIIINDICATORITEHNICOECONOMICIAIINVESTIIEI 7.1Valoareatotalainvestiiei; Valoareatotalaainvestiieieste: MiiLei MiiEuro ValoarefrTVA 2.661,29 627,75 ValoareTVA 638,71 150,66 ValoareinclusivTVA 3.300,00 778,41 Dincare: ValoareC+MfrTVA 2.396,49 565,29 ValoareC+MTVA 575,16 135,67 ValoareC+MinclusivTVA 2.971,65 700,96 ValorileaufostcalculatelacursulBNR1EURO=4,2394Lei(ladatade15.09.2010) 7.2ealonareainvestiiei Graficuldeealonareainvestiiei: Luni Valoareinvestiiepeluni 1 2 3 4 5 6 7 0,05 0,30 0,30 0,10 1,05 1,05 0,68 Procentajlunar,% 1,33 8,04 8,04 2,72 28,00 28,00 18,02 Valoare,miilei(frTVA) 1,65 9,97 9,97 3,37 34,72 34,72 22,35 Valoare,miilei(cuTVA) Luni Valoareinvestiiepeluni 9 10 11 12 13 14 15 0,08 0,30 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 Procentajlunar,% 2,05 8,04 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 Valoare,miilei(frTVA) 2,54 9,96 205,87 205,87 205,87 205,87 205,87 Valoare,miilei(cuTVA) Luni Valoareinvestiiepeluni 17 18 19 20 21 22 23 24 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 1,51 Procentajlunar,% Valoare,miilei(frTVA) 203,49 203,49 203,49 203,49 203,49 203,49 203,49 40,18 252,32 252,32 252,32 252,32 252,32 252,32 252,32 49,82 Valoare,miilei(cuTVA) ValorileaufostcalculatelacursulBNR1EURO=4,2394Lei(ladatade15.09.2010) 7.3durataderealizare Durataderealizareainvestiieiesteestimatla25luni.

8
0,70 18,69 23,17

16
7,65 203,49 252,32

25
1,51 40,18 49,82

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

27

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 7.4capaciti nunitifizice: Construcii: rezisten (fundaii, structura de rezistenta) i arhitectur (nchideri exterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,PSI Instalaiidealimentarecugazenaturale Instalaiidetelecomunicaii Dotri nunitivalorice: Lucrrideconstrucii:2.396,49miilei/565,29miieuro Procurare:264,80miilei/62,46miieuro ValorileaufostcalculatelacursulBNR1EURO=4,2394Lei(ladatade15.09.2010) CAPITORLUL8.AVIZEIACORDURIDEPRINCIPIU 8.1avizulbeneficiaruluideinvestiieprivindnecesitateasioportunitateainvestiiei 8.2certificatuldeurbanism 8.3avizedeprincipiuprivindasigurareautilitilor 8.4acorduldemediu.

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

2010

28

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Anexanr.1 Graficderealizareainvestiiei DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIREVESTIARE,AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADEnperioada07.201007.2012 Nr. Nr. Denumireactivitate Crt. zile Etapa1.RealizareaS.F.intocmireastudiilordeteren. 1.1 Atribuireaserviciilordeproiectarept.S.F. 15 1.2 ElaborareaS.F.iaStudiuluiGeo 25 Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuie aproiectului. 2.1 Cereriideofertept.ProiectTehnic 25 2.2 ntocmireaProiectuluiTehnic 45 2.3 Obinereaavizelor,acorduriloriA.C. 35 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.1 Organizarealicitaieipt.contractuldeexecuie 35 3.2 Organizareadeantier 10 3.3 Realizarealucrrilordeconstrucii 250 3.4 Realizarealucrrilordeinstalaii 200 3.5 Monitorizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Etapa4:Monitorizareaproiectului 4.1 Realizarearaportrilortehniceifinanciare 4.2 Organizareaunorntlnirilunaredeprogres 24 Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii. 5.1 Organizarearecepieifinaleaobiectivuluide 3 investiii
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

AnulI 9 10

11

12

AnulII 4

2010

29

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Nr. Nr. AnulII Denumireactivitate Crt. zile 8 9 10 11 Etapa1.RealizareaS.F.intocmireastudiilordeteren. 1.1 Atribuireaserviciilordeproiectarept.S.F. 15 1.2 ElaborareaS.F.iaStudiuluiGeo 25 Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuie aproiectului. 2.1 Cereriideofertept.ProiectTehnic 25 2.2 ntocmireaProiectuluiTehnic 45 2.3 Obinereaavizelor,acorduriloriA.C. 35 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.1 Organizarealicitaieipt.contractuldeexecuie 35 3.2 Organizareadeantier 10 3.3 Realizarealucrrilordeconstrucii 250 3.4 Realizarealucrrilordeinstalaii 200 3.5 Monitorizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii Etapa4:Monitorizareaproiectului 4.1 Realizarearaportrilortehniceifinanciare 4.2 Organizareaunorntlnirilunaredeprogres 24 Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii. 5.1 Organizarearecepieifinaleaobiectivuluide 3 investiii BENEFICIAR, ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6, CONSILIULLOCALSECTOR6 BUCURETI PREEDINTE, DIRECTOR,
Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

12

AnulIII 4 5

ELABORATOR, S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Arh.AlexandruMOCAN


30

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Anexanr.2 Graficvaloricderealizareainvestiiei DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIREVESTIARE,AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADEnperioada20102011
AnulI 7 8 9 10 11 Etapa1.RealizareaS.F.intocmireastudiilordeteren. 1.1 Atribuireaserviciilorde proiectarept.S.F.

Denumireactivitate

12

AnulII 6 7

10

11

12

AnulIII 4 5

TOTAL

1,33

6,66

6,66

1.2 ElaborareaS.F.ia StudiuluiGeo

1,33 13,31

Etapa2.RealizareaProiectuluitehniciadetaliilordeexecuieaproiectului. 2.1 Cereriideofertept. ProiectTehnic 1,33 26,62 26,62 2.2 ntocmireaProiectului Tehnic 2.3 Obinereaavizelor, acorduriloriA.C.

1,33 53,23

16,64 16,64

33,27

0,67

0,67

Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.1 Organizarealicitaieipt. contractuldeexecuie 3.2 Organizareadeantier

1,33 6,65 6,65 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 163,31 2.122,98

3.3 Realizarealucrrilorde construcii

Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

31

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12


AnulI 7 8 9 10 11 Etapa3:Realizarealucrrilordeconstruciiiinstalaii 3.4 Realizarealucrrilorde instalaii

Denumireactivitate

12

AnulII 6 7

10 37,46

11 37,46

12 37,46

1 37,46

2 37,46

3 37,46

AnulIII 4 5 37,46 37,46

6 37,46

7 37,46 1,33 1,39

TOTAL

374,64

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

3.5 Monitorizarealucrrilor deconstruciiiinstalaii

19,96

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

1,39

Etapa4:Monitorizareaproiectului 4.1 Realizarearaportrilor tehniceifinanciare 4.2 Organizareaunorntlniri lunaredeprogres

33,27

166,02

166,02

166,02

166,02

166,02

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

203,49

28,00

28,00

18,02

18,69

40,18

40,18

1,33

8,04

8,04

2,72

2,05

8,04

Etapa5:Dareanexploatareaobiectivuluideinvestiii 5.1 Organizarearecepiei finaleaobiectivuluide investiii TOTAL

2.661,29

BENEFICIAR, CONSILIULLOCALSECTOR6 PREEDINTE,


Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE

ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6, BUCURETI DIRECTOR,

ELABORATOR, S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Arh.AlexandruMOCAN

2010

32

S. C. U R B A N G. I. S. S. R. L. Str. Fluierului, Nr. 21B, Et. 1, Sector 2, Bucureti, 021.252 63 12 Anexanr.3 ANALIZAFINANCIAR
Categoria Tr.I 6,30 2,40 4,50 44,36 57,56 13,20 6,30 6,90 0 0 44,36 0 0 57,56 AnulI Tr.II Tr.III 6,30 6,30 2,40 2,40 4,50 4,50 44,36 44,36 57,56 57,56 13,20 13,20 6,30 6,30 6,90 6,90 0 0 0 0 44,36 44,36 0 0 0 0 57,56 57,56 Tr.IV 6,30 2,40 4,50 44,36 57,56 13,20 6,30 6,90 0 0 44,36 0 0 57,56 Tr.I 6,67 2,47 4,64 44,36 58,14 13,78 6,67 7,11 0 0 44,36 0 0 58,14 AnulII Tr.II Tr.III 6,67 6,67 2,47 2,47 4,64 4,64 44,36 44,36 58,14 58,14 13,78 13,78 6,67 6,67 7,11 7,11 0 0 0 0 44,36 44,36 0 0 0 0 58,14 58,14 Tr.IV 6,67 2,47 4,64 44,36 58,14 13,78 6,67 7,11 0 0 44,36 0 0 58,14 Total An1 25,20 9,60 18,00 177,42 230,22 52,80 25,20 27,60 0 0 177,42 0 0 230,22 Total An2 26,68 9,88 18,56 177,42 232,54 55,12 26,68 28,44 0 0 177,42 0 0 232,54 PROGNOZACHELTUIELI Total Total An3 An4 28,17 29,70 10,18 10,49 19,12 19,70 177,42 177,42 234,89 237,31 57,47 59,89 28,17 29,70 29,30 30,19 0 0 0 0 177,42 177,42 0 0 0 0 234,89 237,31 Total An5 31,27 10,80 20,29 177,42 239,78 62,36 31,27 31,09 0 0 177,42 0 0 239,78 Total An6 32,93 11,12 20,90 177,42 242,37 64,95 32,93 32,02 0 0 177,42 0 0 242,37 Total An7 34,72 11,45 21,53 177,42 245,12 67,70 34,72 32,98 0 0 177,42 0 0 245,12 Total An8 36,56 11,79 22,17 177,42 247,94 70,52 36,56 33,96 0 0 177,42 0 0 247,94 Total An9 38,50 12,14 22,84 177,42 250,90 73,48 38,50 34,98 0 0 177,42 0 0 250,90 Total An10 40,54 12,50 23,53 177,42 253,99 76,57 40,54 36,03 0 0 177,42 0 0 253,99 Total An11 42,69 12,88 24,24 177,42 257,23 80,08 42,69 37,12 0 0 177,42 0 0 257,23 Total An12 44,95 13,27 24,97 177,42 260,61 83,19 44,95 38,24 0 0 177,42 0 0 260,61 Total An13 47,33 13,67 25,72 177,42 264,14 86,72 47,33 39,39 0 0 177,42 0 0 264,14 Total An14 49,84 14,08 26,49 177,42 267,83 90,41 49,84 40,57 0 0 177,42 0 0 267,83 Total An15 52,48 14,50 27,29 177,42 271,69 94,27 52,48 41,79 0 0 177,42 0 0 271,69

CHELTUIELI 1 Salariale 2 Utiliti 3 ntreinere 4 Amortizare TOTAL 1 Defunc. Depersonal Bunuri,serv. Alte 2 Decapital 3 Amortizri 4 Rambursri 5 Alte TOTAL CHELTUIELI

Categoria Tr.I 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 AnulI Tr.II Tr.III 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 Tr.IV 3,78 5,40 9,18 9,18 9,18 9,18 Tr.I 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 AnulII Tr.II Tr.III 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 Tr.IV 3,89 5,55 9,44 9,44 9,44 9,44 Total An1 15,12 10,80 25,92 25,92 25,92 25,92 Total An2 PROGNOZAVENITURILOR Total Total Total An3 An4 An5 15,93 10,12 26,05 26,05 26,05 26,05 16,03 10,35 26,38 26,38 26,38 26,38 16,40 10,59 26,99 26,99 26,99 26,99 Total An6 16,78 10,83 27,61 27,61 27,61 27,61 Total An7 17,17 11,08 28,25 28,25 28,25 28,25 Total An8 17,56 11,33 28,89 28,89 28,89 28,89 Total An9 17,96 11,59 29,55 29,55 29,55 29,55 Total An10 18,37 11,86 30,23 30,23 30,23 30,23 Total An11 18,80 12,13 30,93 30,93 30,93 30,93 Total An12 19,23 12,41 31,64 31,64 31,64 31,64 Total An13 19,67 12,70 32,37 32,37 32,37 32,37 Total An14 20,12 12,99 33,11 33,11 33,11 33,11 Total An15 20,58 13,29 33,87 33,87 33,87 33,87

VENITURI 1 nchirieri terenfotbal 2 nchirierisal defor TOTAL 1 Venituri proprii Curente Dincapital 2 mprumuturi 3 Dinsubvenii 4 Amortizri 5 Alte TOTALVENITURI

15,56 9,88 25,44 25,44 25,44 25,44


Studiul de fezabilitate GRUPUL COLAR MIRCEA ELIADE 2010

33

Anexanr.4 DEVIZGENERAL privindcheltuielilenecesarerealizriiinvestiiei DESFIINAREAANEXELOR,CONSTRUIREVESTIARE,AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 TVA Miilei 5 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 CAPITOLUL1:Cheltuielipentruobtinereasiamenajarea terenului Obtinereaterenului Amenajareaterenului Amenajripentruprotectiamediuluisiaducerealastarea initial TOTALCAPITOL1 CAPITOLUL2:Cheltuielipentruasigurareautilittilor necesareobiectivului TOTALCAPITOL2 CAPITOLUL3:Cheltuielipentruproiectaresiasistent tehnic Studiideteren Taxepentruobtinereadeavize,acordurisiautorizatii Proiectaresiinginerie Organizareaprocedurilordeachizitie Consultant Asistenttehnic TOTALCAPITOL3

1.1 1.2 1.3

0,00 27,94 19,96 47,90

0,00 6,59 4,71 11,30

0,00 6,71 4,79 11,50

0,00 34,65 24,75 59,40

0,00 8,17 5,84 14,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

13,31 33,27 53,23 3,99 33,27 19,96 157,02

3,14 7,85 12,56 0,94 7,85 4,71 37,04

3,19 7,98 12,77 0,96 7,98 4,79 37,68

16,50 41,25 66,00 4,95 41,25 24,75 194,70

3,89 9,73 15,57 1,17 9,73 5,84 45,93

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

CAPITOLUL4:Cheltuielipentruinvestitiadebaz Constructiisiinstalatii Montajutilajetehnologice Utilaje,echipamentetehnologicesifunctionalecumontaj Utilajefrmontajsiechipamentedetransport Dotri Activenecorporale TOTALCAPITOL4 CAPITOLUL5:Altecheltuieli Organizaredesantier 5.1.1.Lucrrideconstructii 5.1.2.Cheltuieliconexeorganizriisantierului Comisioane,cote,taxe,costulcreditului Cheltuielidiversesineprevzute TOTALCAPITOL5 CAPITOLUL6:Cheltuielipentruprobetehnologicesitestesi predarelabeneficiar Pregtireapersonaluluideexploatare Probetehnologicesiteste TOTALCAPITOL6 TOTALGENERAL DincareC+M BENEFICIAR, CONSILIULLOCALSECTOR6 PREEDINTE,

2.396,49 0,00 0,00 0,00 39,92 0,00 2.436,41

565,29 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 574,71

575,16 0,00 0,00 0,00 9,58 0,00 584,74

2.971,65 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 3.021,15

700,96 0,00 0,00 0,00 11,68 0,00 712,64

6,65 0,00 0,00 13,31 19,96

1,57 0,00 0,00 3,14 4,66

1,60 0,00 0,00 3,19 4,79

8,25 0,00 0,00 16,50 24,75

1,95 0,00 0,00 3,89 5,84

0,00 0,00 0,00 2.661,29 2.396,49

0,00 0,00 0,00 627,75 565,29

0,00 0,00 0,00 638,71 575,16

0,00 0,00 0,00 3.300,00 2.971,65

0,00 0,00 0,00 778,41 700,96

ELABORATOR S.C.URBANG.I.S.S.R.L. Arh.AlexandruMOCAN

ADMINISTRAIACOLILORSECTOR6,BUCURETI DIRECTOR,

Anexanr.5 DEVIZULOBIECTULUI DESFIINAREAANEXELOR NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 0,00 115,73 0,00 2,44 0,00 0,00 3,65 0,00 121,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,82 0,00 27,30 0,00 0,57 0,00 0,00 0,86 0,00 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,74 TVA Miilei 5 0,00 27,78 0,00 0,58 0,00 0,00 0,88 0,00 29,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7 0,00 143,50 0,00 3,02 0,00 0,00 4,53 0,00 151,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,06 0,00 33,85 0,00 0,71 0,00 0,00 1,07 0,00 35,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,63

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 I.LUCRRIDECONSTRUCII Terasamente Construcii:rezisten(fundaii,structurderezisten)i arhitectur(nchideriexterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice(dezafectare) Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,ventilare,climatizare,PSI,radiotv, intranet Instalaiidealimentarecugazenaturale(dezafectare) Instalaiidetelecomunicaii TOTALI II.MONTAJ Montajutilajesiechipamentetehnologice TOTALII III.PROCURARE Utilajesiechipamentetehnologice Utilajesiechipamentedetransport Dotri TOTALIII TOTAL(TOTALI+TOTALII+TOTALIII)

II.1

III.1 III.2 III.3

Anexanr.6 DEVIZULOBIECTULUI CONSTRUIREVESTIARE NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 0,00 1.320,17 132,02 233,57 203,10 91,40 50,78 0,00 2.031,03 0,00 0,00 0,00 0,00 39,92 39,92 2.070,95 0,00 311,40 31,14 55,09 47,91 21,56 11,98 0,00 479,08 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 9,42 488,50 TVA Miilei 5 0,00 316,84 31,68 56,06 48,74 21,94 12,19 0,00 487,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9,58 9,58 497,03 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7 0,00 1.637,01 163,70 289,62 251,85 113,33 62,96 0,00 2.518,48 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 49,50 2.567,98 0,00 386,14 38,61 68,32 59,41 26,73 14,85 0,00 594,06 0,00 0,00 0,00 0,00 11,68 11,68 605,74

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 I.LUCRRIDECONSTRUCII Terasamente Construcii:rezisten(fundaii,structurderezisten)i arhitectur(nchideriexterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,ventilare,climatizare,PSI,radiotv, intranet Instalaiidealimentarecugazenaturale Instalaiidetelecomunicaii TOTALI II.MONTAJ Montajutilajesiechipamentetehnologice TOTALII III.PROCURARE Utilajesiechipamentetehnologice Utilajesiechipamentedetransport Dotri TOTALIII TOTAL(TOTALI+TOTALII+TOTALIII)

II.1

III.1 III.2 III.3

Anexanr.7 DEVIZULOBIECTULUI AMENAJARETERENDESPORT NINCINTAGRUPULUICOLARMIRCEAELIADE nmiilei/miieurolacursul4,2394lei/eurodindatade15.09.2010 Nr. Crt. 1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 Valoare (frTVA) Miilei Miieuro 3 4 77,97 162,02 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 243,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,64 18,39 38,22 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,47 TVA Miilei 5 18,71 38,89 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,47 Valoare (inclusivTVA) Miilei Miieuro 6 7 96,68 200,91 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,12 22,80 47,39 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 71,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,26

Denumireacapitolelorsisubcapitolelordecheltuieli 2 I.LUCRRIDECONSTRUCII Terasamente Construcii:rezisten(fundaii,structurderezisten)i arhitectur(nchideriexterioare,compartimentri,finisaje) Izolaii Instalaiielectrice Instalaiisanitare Instalaiidenclzire,ventilare,climatizare,PSI,radiotv, intranet Instalaiidealimentarecugazenaturale Instalaiidetelecomunicaii TOTALI II.MONTAJ Montajutilajesiechipamentetehnologice TOTALII III.PROCURARE Utilajesiechipamentetehnologice Utilajesiechipamentedetransport Dotri TOTALIII TOTAL(TOTALI+TOTALII+TOTALIII)

II.1

III.1 III.2 III.3