Sunteți pe pagina 1din 12

AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL ORDINNR.1790 pentruaprobareamodeluluiiconinutuluiformularului(300)"Decontdetaxpevaloareaadugat" n temeiul art.12 alin.(3) din Hotrrea Guvernului nr.

.109/2009 privind organizarea i funcionarea AgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,cumodificrileicompletrileulterioare, n temeiul art.1562 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al art.228 alin.(2) din Ordonana Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare, preedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalemiteurmtorul ORDIN Art.1.Seaprobmodeluliconinutulformularului(300)"Decontdetaxpevaloareaadugat,cod MFP:14.13.01.02,prevzutnanexanr.1. Art. 2. Formularul prevzut la art.1 se completeaz i se depune conform instruciunilor de completareprevzutenanexanr.2. Art.3.Caracteristiciledetiprire,moduldeutilizareipstrarealeformularuluiprevzutlaart.1sunt stabilitenanexanr.3. Art.4.Anexelenr.13facparteintegrantdinprezentulordin. Art.5.PersoaneleimpozabilenregistratenscopurideTVAcareefectueaznperioadaderaportare numai operaiuni n interiorul rii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifareacsueicorespunztoaredinprogramuldeasistenpusladispoziiepepaginadeinternetaAgeniei NaionaledeAdministrareFiscal. Art.6.Decontuldetaxpevaloareaadugatprevzutlaart.1seutilizeazncepndcudeclararea obligaiilorfiscaleaferenteprimeiperioadefiscaledinanul2013. Art.7.ReferirilelaCodulfiscaldincuprinsulprezentuluiordinreprezinttrimiterilatitlulVITaxape valoareaadugatdinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,iar referirilelaNormelemetodologicereprezinttrimiterilaNormelemetodologicedeaplicareatitluluiVITaxa pe valoarea adugat din Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Art.8.PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Art. 9. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul preedintelui Ageniei NaionaledeAdministrareFiscalnr.3665/2011pentruaprobareamodeluluiiconinutuluiformularului(300) "Decontdetaxpevaloareaadugat",publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1din3ianuarie 2012. Art. 10. Direcia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcia general de reglementareacolectriicreanelorbugetare,Direciageneraldetehnologiainformaiei,Direciageneral de administrare a marilor contribuabili, precum i direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiuluiBucuretidincadrulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalvorluamsuripentruducereala ndeplinireaprevederilorprezentuluiordin. EmislaBucureti,ladata20.11.2012 PREEDINTE, ERBANPOP

ANEXA Nr.1

300

DECONT DE TAX PE VALOAREA ADUGAT

Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) . Anul .


DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
Cod de identificare fiscal Denumire RO

Domiciliu fiscal
Jude Strada Bloc Telefon Localitate Cod potal Scara Fax Etaj Email Cont Numr Ap Sector

Cont bancar
Banca PRO RATA DE DEDUCERE %

TAXA PE VALOAREA ADUGAT COLECTAT


Denumire indicatori COMERT INTRACOMUNITAR SI IN AFARA UE Livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal 2 Regularizri livrri intracomunitare scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) i d) din Codul fiscal 3 Livrri de bunuri sau prestri de servicii pentru care locul livrrii/locul prestrii este n afara Romniei (n UE sau n afara UE), precum i livrri intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) i c) din Codul fiscal, din care: 3.1 Prestri de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire n statul membru n care taxa este datorat 4 Regularizri privind prestrile de servicii intracomunitare care nu beneficiaz de scutire n statul membru n care taxa este datorat 5 Achiziii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), din care: 5.1 Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitar 6 Regularizri privind achiziiile intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers) 7 Achiziii de bunuri, altele dect cele de la rd.5 i 6, i achiziii de servicii pentru care beneficiarul din Romnia este obligat la plata TVA (taxare invers), din care: 7.1 Achiziii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers) 8 Regularizri privind achiziiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers) LIVRRI DE BUNURI/PRESTRI DE SERVICII N INTERIORUL RII I EXPORTURI 9 Livrri de bunuri i prestri de servicii, taxabile cu cota 24% 10 11 12 13 14 15 Livrri de bunuri i prestri de servicii, taxabile cu cota 9% Livrri de bunuri taxabile cu cota 5% Achiziii de bunuri i servicii supuse msurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers) Livrri de bunuri i prestri de servicii supuse msurilor de simplificare (taxare invers) Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite cu drept de deducere, altele dect cele de la rd. 1-3 Livrri de bunuri i prestri de servicii scutite fr drept de deducere 1 Valoare TVA

- lei -

16 17

Regularizri tax colectat TOTAL TAX COLECTAT (sum de la rd.1 pn la rd.16, cu excepia celor de la rd. 3.1, 5.1, 7.1)

TAXA PE VALOAREA ADUGAT DEDUCTIBIL


Denumire indicatori Valoare TVA ACHIZIII INTRACOMUNITARE DE BUNURI I ALTE ACHIZIII DE BUNURI I SERVICII IMPOZABILE N ROMNIA 18 Achiziii intracomunitare de bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), din care: 18.1 Achiziii intracomunitare pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers), iar furnizorul este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care a avut loc livrarea 19 Regularizri privind achiziiile intracomunitare bunuri pentru care cumprtorul este obligat la plata TVA (taxare invers) 20 Achiziii de bunuri, altele dect cele de la rd.18 i 19, i achiziii de servicii pentru care beneficiarul din Romnia este obligat la plata TVA (taxare invers), din care: 20.1 Achiziii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers) 21 Regularizri privind achiziii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romnia este obligat la plata TVA (taxare invers) ACHIZIII DE BUNURI/SERVICII N INTERIORUL RII I IMPORTURI, ACHIZIII INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE 22 Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 24%, altele dect cele de la rd.25 23 Achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de 9 24 25 26 26.1 27 28 29 30 31 32 Achiziii de bunuri taxabile cu cota de 5% Achiziii de bunuri i servicii supuse msurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers) Achiziii de bunuri i servicii scutite de tax sau neimpozabile, din care : Achiziii de servicii intracomunitare scutite de tax TOTAL TAX DEDUCTIBIL (sum de la rd.18 pn la rd.25, cu excepia celor de la rd. 18.1, 20.1) SUB-TOTAL TAX DEDUS CONFORM ART. 145 I ART. 1451 SAU ART. 147 I ART. 1451 DIN CODUL FISCAL TVA efectiv restituit cumprtorilor strini, inclusiv comisionul unitilor autorizate Regularizri tax dedus Ajustri conform pro-rata / ajustri pentru bunurile de capital TOTAL TAX DEDUS (rd.28+rd.29+rd.30+rd.31)

- lei -

REGULARIZRI CONFORM ART. 1473 DIN CODUL FISCAL


Denumire indicatori 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Suma negativ a TVA n perioada de raportare (rd.32-rd.17) Taxa de plat n perioada de raportare (rd.17-rd.32) Soldul TVA de plat din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pn la data depunerii decontului de TVA Diferene de TVA de plat stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat i neachitate pn la data depunerii decontului de TVA TVA de plat cumulat (rd.34+rd.35+rd.36) Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedent pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.42 din decontul perioadei fiscale precedente) Diferene negative de TVA stabilite de organele de inspecie fiscal prin decizie comunicat pn la data depunerii decontului de TVA Suma negativ a TVA cumulate (rd.33+rd.38+rd 39) Sold TVA de plat la sfritul perioadei de raportare (rd.37-rd.40) Soldul sumei negative de TVA la sfritul perioadei de raportare (rd.40-rd.37)

- lei TVA

Cod CAEN al activitii preponderente efectiv desfurate n perioada de raportare : Ai efectuat operaiuni cu cereale i plante tehnice pentru care se aplic taxarea invers n conformitate cu prevederile art.160 din Codul fiscal, a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare ?

Da
Solicitati rambursarea soldului sumei negative de TVA ?

Nu Nu

Da

FACTURI EMISE DUP INSPECIA FISCAL, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal - lei Numr total facturi emise Total baz de impozitare Total TVA aferent

INFORMAII PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADUGAT NEEXIGIBIL SAU NEDEDUCTIBIL - lei SOLDUL TAXEI PE VALOAREA ADUGAT AFERENT OPERAIUNILOR EFECTUATE INCLUSIV N ALTE PERIOADE DE RAPORTARE
Valoare A. B. Livrri de bunuri i prestri de servicii efectuate a cror TVA aferent a rmas neexigibil, existent n sold la sfritul perioadei de raportare, ca urmare a aplicrii sistemului TVA la ncasare Achiziii de bunuri i servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferent, existent n sold la sfritul perioadei de raportare, ca urmare a aplicrii art. 145 alin.(11) i (12) din Codul fiscal TVA

Prezenta declaraie constituie titlu de crean i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de la data depunerii acesteia, n condiiile legii.

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast declaraie sunt corecte i complete. Nume, Funcie Semntura i tampila

Loc rezervat organului fiscal

Numr de

Data

Nr.de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod MFP: 14.13.01.02

ANEXANr.2 INSTRUCIUNI pentrucompletareaformularului(300)"Decontdetaxpevaloareaadugat" Formularul (300) "Decont de tax pe valoarea adugat" se completeaz de persoanele impozabile nregistratenscopurideTVAconformart.153dinCodulfiscal. Persoaneleimpozabilecareconducevidenacontabil,potrivitlegii,pentruoperaiunilerealizatepe bazdecontractdeasocierenparticipaiunedeclarinclusivdateleiinformaiileprivindtaxapevaloarea adugatrezultatedinastfeldeoperaiuni. Formularul (300) "Decont de tax pe valoarea adugat" se depune la organul fiscal competent, la urmtoareletermene: a) lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se depune decontul, de persoaneleimpozabilepentrucareperioadafiscalestelunacalendaristic,potrivitprevederilorart.1561din Codulfiscal; b) trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmtor celui pentru care se depunedecontul,depersoaneleimpozabilepentrucareperioadafiscalestetrimestrulcalendaristic,potrivit prevederilorart.1561dinCodulfiscal; c) semestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioad fiscalsemestrulcalendaristic,potrivitprevederilorart.1561alin.(7)dinCodulfiscalialepct.80alin.(2)din Normelemetodologice; d)anual,pnladatade25ianuarieinclusivaanuluiurmtorceluipentrucaresedepunedecontul, depersoaneleimpozabileprevzutelapct.80alin.(4)dinNormelemetodologiceidepersoaneleimpozabile pentrucareorganulfiscalcompetentaaprobatcaperioadfiscalanulcalendaristic,potrivitprevederilorart. 1561alin.(7)dinCodulfiscalialepct.80alin.(2)dinNormelemetodologice; e)pnladatade25aceleideatreialuniatrimestruluicalendaristic,pentruprimeledouluniale aceluiaitrimestrucalendaristic,depersoaneleimpozabilecareutilizeaztrimestrulcaperioadfiscalicare efectueaz o achiziie intracomunitar taxabil n Romnia, dac exigibilitatea taxei aferente achiziiei intracomunitareintervinenadoualunarespectivuluitrimestru.Decontulsevadepunepentrulunaadoua atrimestrului,darvacuprindeioperaiunilerealizatenprimalunaacestuia.nsituaiancareexigibilitatea taxeiaferenteachiziieiintracomunitareintervinenprimasaunatreialunatrimestruluicalendaristic,sunt aplicabilenmodcorespunztordispoziiilelit.a)dinprezentulparagraf. Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal depun formularul(300)"Decontdetaxpevaloareaadugat"nformatPDF,cufiierXMLataat,laorganulfiscal competent, pe suport CD, nsoit de formatul hrtie, semnat i tampilat sau prin mijloace electronice de transmitere la distan, potrivit legii. Formularele se completeaz cu ajutorul programelor de asisten existente pe portalul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, seciunea Asisten contribuabili sau seciuneaDeclaraiielectronice. ATENIE!Nusenscriundecont: taxapevaloareaadugatdinfacturiledeexecutaresilit,dectrepersoaneleabilitateprinleges efectuezevnzareabunurilorsupuseexecutriisilite; taxapevaloareaadugatpentrucareseaflnderulareonlesnirelaplat. Completareaformularuluisefaceastfel: Perioadaderaportare "Perioada de raportare" poate fi luna calendaristic, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, n condiiile art. 1561 din Codul fiscal i ale pct. 80 alin. (2) i (4) din Normele metodologice.

Senscriecucifrearabenumrulperioadeideraportare(deexemplu:01pentruianuarie,03pentru trimestrulI,06pentrusemestrulI,12pentruan). Anul pentru care se completeaz declaraia se nscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2012). Seciunea"Datedeidentificareapersoaneiimpozabile" Caseta"Coddeidentificarefiscal"secompleteazastfel: contribuabilii persoane juridice, cu excepia comercianilor, asociaiile sau alte entiti fr personalitatejuridicnscriucoduldenregistrarefiscal; comercianii,inclusivsucursalelecomercianilorcareausediulprincipalalcomeruluinstrintate, nscriucodulunicdenregistrare; contribuabiliipersoanefizicecaredesfoaractivitieconomicenmodindependentsauexercit profesiilibere,nscriucoduldenregistrarefiscal; contribuabiliipersoanefizice,cuexcepiapersoanelorfizicecaredesfoaractivitieconomicen mod independent sau care exercit profesii libere, nscriu codul de nregistrare n scopuri de TVA, atribuit conformart.153dinCodulfiscal; contribuabiliipersoaneimpozabilecarenusuntstabilitenRomnia,conformart.1251alin.(2)din Codul fiscal, i sunt nregistrate n scopuri de tax pe valoarea adugat n Romnia, potrivit art. 153 din acelaiactnormativ,nscriucoduldenregistrarenscopurideTVA. Reprezentantul fiscal desemnat de o persoan impozabil stabilit n strintate nscrie codul de nregistrarenscopurideTVAatribuitpersoaneiimpozabilestrine,careestediferitdecoduldenregistrare nscopurideTVAatribuitpentruactivitateaproprieareprezentantului. nscriereacifrelorncasetsefacecualiniereladreapta. Caseta "Denumire" se completeaz cu denumirea persoanei juridice, a asociaiei sau a entitii fr personalitatejuridicoricunumeleiprenumelepersoaneifizice,dupcaz. n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate care iau desemnat reprezentant fiscal, n caseta "Denumire" se nscriu informaiile de identificare nscrise pe certificatul de nregistrare fiscal a reprezentrii(denumireapersoaneiimpozabilestabilitenstrintate,reprezentatfiscalprinreprezentantul fiscaldesemnatncondiiilelegii). Caseta"Domiciliufiscal"secompleteazcudateleprivindadresadomiciliuluifiscalalcontribuabilului. n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate, nregistrate direct n scopuri de TVA n Romnia, se nscrie adresa din Romnia la care pot fi examinate evidenele i documentele ce trebuie pstrate,nconformitatecuprevederilepct.66alin.(7)lit.a)dinNormelemetodologice. n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate, care iau desemnat reprezentant fiscal, n caseta"Domiciliufiscal"senscriedomiciliulfiscalalreprezentantuluifiscal. ncazulpersoanelorimpozabilecareausediulactivitiieconomicenafaraRomnieiisuntstabilite nRomniaprintrunulsaumaimultesediifixefrpersonalitatejuridic,conformart.1251alin.(2)lit.b)din Codulfiscal,ncaseta"Domiciliufiscal"senscriedomiciliulfiscalalsediuluifixdesemnatsdepundecontul detaxisfieresponsabilpentrutoateobligaiilenscopurideTVA,conformpct.66alin.(5)dinNormele metodologice. nrubrica"Proratadededucere"senscrieproratadeterminatpotrivitart.147dinCodulfiscal. Seciunea"Taxapevaloareaadugatcolectat" Rndul1senscriuinformaiilepreluatedinjurnaluldevnzri*),privindbazadeimpozitarepentru livrrile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) i d) din Codul fiscal, i pentru livrrileintracomunitaredebunuricucodT,efectuatencadruluneioperaiunitriunghiularedecumprtorul revnztor,prevzutelaart.1321alin.(5)dinCodulfiscal,pentrucareexigibilitateataxeiintervinenperioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru ncasri de avansuri pariale pentru livrrile intracomunitare de bunuri scutite. Se nscriu, de asemenea, ajustrile bazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)dinCodulfiscal. Rndul 2 se nscriu regularizrile ulterioare datorate unor evenimente care determin modificarea datelordeclaratelard.1dindecontnaltperioad,precum:modificareapreuluigeneratdealtesituaii

dectceleprevzutelaart.138dinCodulfiscal,nedeclarareadineroarealivrriiintracomunitarenperioada ncareintervineexigibilitateaetc. Rndul3senscriuinformaiilepreluatedinjurnaluldevnzri*),privindbazadeimpozitarepentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii care nu sunt impozabile n Romnia pentru c nu au locul livrrii/prestrii stabilit, conform art. 132 i 133 din Codul fiscal, n Romnia, precum i pentru livrrile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) i c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru ncasri de avansuriparialepentruacestelivrriintracomunitaredebunuri,scutite.Senscriu,deasemenea,ajustrile bazeideimpozitareprevzutelaart.138dinCodulfiscalpentrucareexigibilitateataxeiintervinenperioada deraportare,conformart.1342alin.(9)dinCodulfiscal,precumioricealteregularizriulterioare,cuexcepia celorreferitoarelaserviciileintracomunitarecaresenscriularndul4 Rndul 3.1 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de vnzri*), privind baza de impozitare pentruserviciilepentrucareseaplicprevederileart.133alin.(2)dinCodulfiscal,alteledectcelescutitede TVA n statul membru n care acestea sunt impozabile, prestate ctre persoane impozabile nestabilite n Romnia,darstabilitenComunitate,pentrucareexigibilitateaintervinenperioadaderaportare,precumi ajustrilebazeideimpozitareprevzutelaart.138dinCodulfiscalpentrucareexigibilitateataxeiintervinen perioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)dinCodulfiscal Rndul 4 se nscriu regularizrile ulterioare datorate unor evenimente care determin modificarea datelordeclaratelard.3.1dindecontnaltperioad,precum:modificareapreuluigeneratdealtesituaii dectceleprevzutelaart.138dinCodulfiscal,nedeclarareadineroareaoperaiunilorrespectivenperioada ncareintervineexigibilitateaetc. Rndul 5 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de cumprri*), privind baza de impozitare pentru achiziiile intracomunitare de bunuri taxabile n Romnia, precum i baza de impozitare pentru achiziiiledebunuriefectuatedectrebeneficiaruluneilivrriulterioareefectuatencadruluneioperaiuni triunghiulare,pentrucareacestaesteobligatlaplatataxeiconformart.150alin.(4)dinCodulfiscal,itaxape valoarea adugat aferent, pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru pli de avansuri pariale pentru achiziii intracomunitare de bunuri. Se nscriuiajustrilebazeideimpozitareprevzutelaart.138dinCodulfiscalpentrucareexigibilitateataxei intervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)dinCodulfiscal. Rndul 6 se nscriu achiziiile intracomunitare de bunuri a cror exigibilitate a intervenit n alt perioad, dar respectiva achiziie nu a fost declarat, regularizrile privind achiziiile intracomunitare declaratenperioadeanterioareidatorateunorevenimentecaredeterminmodificareadatelordeclarate iniial,precum: modificarea preului bunurilor care au fost declarate ca achiziie intracomunitar pe baz de autofactur, n condiiile legii, ulterior factura primit de la furnizor avnd un pre mai mare sau mai mic, altele decat situatiile cand aceasta modificare a pretului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevazutelaart.138dinCodulfiscalinperioadaderaportare; declararea achiziiei intracomunitare pe baz de autofactur, n condiiile legii, ntro perioad ulterior, la primirea facturii de la furnizor, constatnduse c exigibilitatea achiziiei intracomunitare interveneantroperioadanterioar; modificareabazeiimpozabileaachiziieiintracomunitareiataxeiaferentecaurmareamodificrii cursuluivalutardereferinaplicabil,datoratunorneconcordanentredataprimiriifacturiidelafurnizori datadeclarriiachiziieiintracomunitare; oricealteevenimentedenatursmodificedateledeclarateiniial,cuexcepiaajustrilorbazeide impozitareprevzutelaart.138dinCodulfiscal,atuncicndacesteaauloculterior,ntroaltperioaddect ceancareaintervenitexigibilitateapentruachiziiileintracomunitarerespective. Rndul 7 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat pentru achiziiile de bunuri i servicii pentru care beneficiarul din Romnia este persoan obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2)(6) i pentru importurile de bunuri crora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) i (5) din Codul fiscal, a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare.Senscriu,deasemenea,ajustrilebazeideimpozitareprevzutelaart.138dinCodulfiscalpentru careexigibilitateataxeiintervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)dinCodulfiscal,precum

ioricealteregularizriulterioarecuexcepiacelorreferitoarelaserviciileintracomunitarecaresenscriula rndul8. Rndul7.1senscriuinformaiilepreluatedinjurnaluldecumprri*),privindbazadeimpozitarei taxapevaloareaadugatpentruachiziiiledeserviciiintracomunitarepentrucarebeneficiaruldinRomnia este persoan obligat la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal precum i ajustrile bazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare,conformart.1342alin.(9)dinCodulfiscal. Rndul 8 se nscriu regularizrile ulterioare datorate unor evenimente care determin modificarea datelordeclaratelard.7.1dindecontnaltperioad,precum:modificareapreuluigeneratdealtesituaii dectceleprevzutelaart.138dinCodulfiscal,nedeclarareadineroareaoperaiunilorrespectivenperioada ncareintervineexigibilitateaetc. Rndul 9 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de vnzri*) pentru operaiuni a cror exigibilitateintervinenperioadaderaportare,privind: baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat colectat pentru livrrile de bunuri/prestrile de serviciitaxabilecucotade24%,inclusivpentrulivrriledebunuriiprestriledeserviciiasimilate; baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat colectat pentru operaiunile supuse regimurilor specialedetaxpevaloareaadugatdeterminatepebazasituaiilordecalculntocmitenacestscop; ajustrilebazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)(11),dupcaz,dinCodulfiscal,dacaufost generatedeoperaiunipentrucarecotadetaxpevaloareaadugataplicatestede24%. Rndul 10 se nscriu informaiile preluate din Jurnalul de vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare, privind baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat colectat pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrrile de bunuriiprestriledeserviciiasimilate. Se nscriu, de asemenea, ajustrile bazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal pentru careexigibilitateataxeiintervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)(11),dupcaz,dinCodul fiscal,pentrucarecotadetaxpevaloareaadugataplicatestede9%,potrivitdispoziiilorart.1342alin.(9) (11),dupcaz,dinCodulfiscal. Rndul 11 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare, privind baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat colectatpentrulivrriledebunuritaxabilecucotade5%. Se nscriu, de asemenea, ajustrilebazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal,pentru careexigibilitateataxeiintervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)(11),dupcaz,dinCodul fiscal, pentru care cota de tax pe valoarea adugat aplicat este de 5%, potrivit dispoziiilor art. 1342 alin.(9)(11),dupcaz,dinCodulfiscal. Rndul12senscriuinformaiilepreluatedinjurnaluldecumprri*),privindbazadeimpozitarei taxacolectatpentruachiziiiledebunuriideservicii,acrorexigibilitateintervinenperioadaderaportare, dectrebeneficiariicareaplicmsuriledesimplificareprevzutelaart.160dinCodulfiscal. Rndul 13 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de vnzri*), privind baza de impozitare pentru livrrile/prestrile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplic msurile de simplificare prevzutelaart.160dinCodulfiscal,pentruoperaiuniacrorexigibilitateintervinenperioadaderaportare saunperioadefiscaleanterioare. Rndul 14 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitateintervinenperioadaderaportaresaunperioadefiscaleanterioare,privind: baza de impozitare pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii scutite cu drept de deducere, prevzutelaart.143alin.(1),art.144i1441dinCodulfiscal; bazadeimpozitarepentruoperaiuniscutitedetax,conformart.141alin.(2)lit.a)pct.15ilit.b) dinCodulfiscal,ncazulncarecumprtorulsauclientulestestabilitnafaraUniuniiEuropenesauncazuln careacesteoperaiunisuntnlegturdirectcubunuricarevorfiexportate,precumincazuloperaiunilor efectuatedeintermediaricareacioneaznnumeleincontulalteipersoane,atuncicndacetiaintervinn derulareaunorastfeldeoperaiuni. Rndul15senscriuinformaiilepreluatedinjurnaluldevnzri*),privindbazadeimpozitarepentru livrriledebunuriscutitefrdreptdededucere,prevzutelaart.141dinCodulfiscal.

Rndul16seevideniazsumelerezultatedincorectareainformaiilordelard.9,10,11i12din deconturile anterioare, ajustrile bazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), dup caz, din Codul fiscal,darcareaufostgeneratedeoperaiunipentrucarecotadetaxpevaloareaadugataplicatafostde 19%, sumele rezultate din regularizrile prevzute de art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificrii cotelor de TVA, precum i orice alte sume rezultate din regularizrile prevzute de legislaia n vigoare datorateunorevenimente,cuexcepiacelorprevzutelaart.138dinCodulfiscal,caredeterminmodificarea datelor declarate iniial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operaiunii n perioada n care intervine exigibilitatea. Seciunea"Taxapevaloareaadugatdeductibil" Rndul18senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.5. Rndul18.1senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.5.1. Rndul19senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.6. Rndul20senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.7. Rndul20.1senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.7.1. Rndul21senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.8. Rndul 22 se nscriu informaiile din jurnalul de cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoareaadugatdeductibilaferentachiziiilordinardebunuriiserviciitaxabilecucotade24%,altele dectcelenscriselard.25,precumibazadeimpozitareitaxaaferentimporturilorcarenusencadreaz n prevederile art. 157 alin. (4) i (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine n perioada de raportare. Senscriudeasemeneaiajustrilebazeideimpozitareprevzutelaart.138dinCodulfiscal,pentru careexigibilitateataxeiintervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)(11),dupcaz,dinCodul fiscal, dac au fost generate de operaiuni pentru care cota de tax pe valoarea adugat aplicat este de 24%. Rndul 23 se nscriu informaiile din jurnalul de cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoareaadugatdeductibilaferentachiziiilordinardebunuriiserviciitaxabilecucotade9%,precum itaxaaferentimporturilorcarenusencadreaznprevederileart.157alin.(4)i(5)dinCodulfiscal,pentru careexigibilitateaintervinenperioadaderaportare. Se nscriu, de asemenea, ajustrilebazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal,pentru careexigibilitateataxeiintervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)(11),dupcaz,dinCodul fiscal, pentru care cota de tax pe valoarea adugat aplicat este de 9%, potrivit dispoziiilor art. 1342 alin.(9)(11),dupcaz,dinCodulfiscal. Rndul 24 se nscriu informaiile din jurnalul de cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoareaadugatdeductibilaferentachiziiilordinardebunuritaxabilecucotade5%. Se nscriu, de asemenea, ajustrilebazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal,pentru careexigibilitateataxeiintervinenperioadaderaportare,conformart.1342alin.(9)(11),dupcazdinCodul fiscal, pentru care cota de tax pe valoarea adugat aplicat este de 5%, potrivit dispoziiilor art. 1342 alin.(9)(11),dupcazdinCodulfiscal. Rndul25senscriuinformaiilepreluatedinjurnaluldecumprri*),privindbazadeimpozitarei taxa deductibil pentru achiziiile de bunuri i de servicii, a cror exigibilitate intervine n perioada de raportare,dectrebeneficiariicareaplicmsuriledesimplificareprevzutelaart.160dinCodulfiscal. Senscriuaceleaiinformaiideclaratelard.12. Rndul26senscriuinformaiiledinjurnaluldecumprri*),privind: contravaloarea achiziiilor de bunuri i servicii a cror livrare/prestare a fost scutit de tax, neimpozabilsausupusunuiregimspecialdetax; contravaloarea achiziiilor de bunuri i servicii din alte state membre pentru care nu se datoreaz taxapevaloareaadugatnRomnia; contravaloareaachiziiilorintracomunitaredebunuriscutitedetaxsauneimpozabilenRomnia; contravaloareaachiziiilordeserviciiintracomunitarescutitedetaxapevaloareaadugat; contravaloareaimporturilorscutitedetaxapevaloareaadugat. Nuesteobligatorienscriereandecontasumelorcarenusuntinclusenbazaimpozabil.

Rndul 26.1 se nscriu informaiile din jurnalul de cumprri*), privind achiziiile de servicii intracomunitarescutitedetaxapevaloareaadugat. Rndul28senscrietaxapevaloareaadugatefectivdeduspentruachiziiileprevzutelard.18 25: conformart.145i1451dinCodulfiscal,ncazulpersoanelorcareefectueaznumaioperaiunicu drept de deducere. Nu se preia n acest rnd taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducereconformart.1451dinCodulfiscal; conformart.1451i147dinCodulfiscal,ncazulpersoanelorimpozabilecuregimmixt,respectivtaxa preluatdincoloanelejurnaluluipentrucumprri*),nfunciededestinaiaachiziiilor,astfel: taxa aferent achiziiilor destinate realizrii de operaiuni cu drept de deducere, cu excepia achiziiilorpentrucarenusepermiteexercitareadreptuluidededucereconformart.1451dinCodulfiscal; taxa dedus conform pro rata pentru achiziiile destinate realizrii att de operaiuni cu drept de deducere, ct i de operaiuni fr drept de deducere, cu excepia achiziiilor pentru care nu se permite exercitareadreptuluidededucereconformart.1451dinCodulfiscal; taxaaferentachiziiilordestinaterealizriioperaiunilorcarenudaudreptdededucerenusepreia nacestrnd. Totalulrd.28poatefimaimicsauegalcutotaluldelard.1825,cuexcepiacelordelard.18.1i 20.1. Rndul 29 se nscriu sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat efectiv restituit, n baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumprtorilor persoane fizice care nu sunt stabilite n Comunitatea European, de ctre persoanele impozabile autorizate n acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitateaderestituireataxei. Rndul30seevideniazsumelerezultatedincorectareainformaiilordelard.22,23,24i25din deconturile anterioare, ajustrile prevzute la art. 138 din Codul fiscal, a cror exigibilitate este ulterioar dateide1iulie2010,darcareaufostgeneratedeoperaiunipentrucarecotadetaxpevaloareaadugat aplicatafostde19%,potrivitdispoziiilorart.1342alin.(9)(11),dupcazdinCodulfiscal,precumioricealte sume rezultate din regularizrile prevzute de legislaia n vigoare datorate unor evenimente, cu excepia celor prevzute la art. 138 din Codul fiscal, care determin modificarea datelor declarate iniial, cum ar fi nedeclarareadineroareaoperaiuniinperioadancareintervineexigibilitatea. Rndul31senscriudifereneledetaxpevaloareaadugatrezultatecaurmareaajustriianuale pebazdeproratadefinitiv,prevzutelaart.147dinCodulfiscal,difereneledetaxpevaloareaadugat rezultatecaurmarearegularizriierorilorconstatateulteriorncalcululproratadefinitiv,conformpct.47 alin.(5)dinNormelemetodologice,precumidifereneledetaxpevaloareaadugatrezultatecaurmarea ajustrii taxei deductibile pentru bunurile de capital prevzute la art. 149 i la art. 161 din Codul fiscal, cu semnulplussauminus,dupcaz. Seciunea"Regularizriconformart.1473dinCodulfiscal" Rndul35sepreiasumaprevzutlard.41dindecontulperioadeiprecedenteceleideraportare,din care se scad sumele achitate pn la data depunerii decontului. Pentru primul decont de tax pe valoarea adugat,depusduppublicareanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,aprezentelorinstruciuni,sepreia sumaprevzutlard.39dindecontulperioadeiprecedente,dincaresescadsumeleachitate. Rndul36sepreiasumareprezentnddiferenadeTVAdeplatstabilitdeorganeledeinspecie fiscal prin decizie comunicat persoanei impozabile, dar neachitat pn la data depunerii decontului de TVA. Rndul 38 se preia suma prevzut lard. 42 din decontul perioadeiprecedentecelei de raportare, pentrucarenusasolicitatrambursarea,prinbifareacaseteicorespunztoaredindecontulanterior.Pentru primuldecontdetaxpevaloareaadugat,depusduppublicareanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, aprezentelorinstruciuni,sepreiasumaprevzutlard.40dindecontulperioadeiprecedente,pentrucare nusasolicitatrambursarea. Rndul39sepreiasumareprezentnddiferenanegativdeTVAstabilitdeorganeledeinspecie fiscalprindeciziecomunicatpersoaneiimpozabilepnladatadepuneriidecontuluideTVA.

SeciuneaFacturiemisedupinspeciafiscal,conformart.159alin.(3)dinCodulfiscal Se completeaz cu informaiile preluate din facturile de corecie emise ctre beneficiari n urma inspecieifiscale,astfelcumesteprevzutlaart.159alin.(3)dinCodulfiscal,facturicareseevideniazntro rubricseparatdinjurnalulpentruvnzri,conformpct.811alin.(4)dinNormelemetodologice. SeciuneaInformaiiprivindtaxapevaloareaadugatneexigibilsaunedeductibil Rndul A. se nscriu informaii privind livrrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate att n perioada de raportare, ct i n perioadele anterioare, a cror tax pe valoarea adugat aferent a rmas neexigibil,existentnsoldlasfritulperioadeideraportare,caurmareaaplicriisistemuluiTVAlancasare icareurmeazsdevinexigibilnperioadeleulterioare,ncondiiileprevzutedeart.1342dinCodulfiscal. Rndul B. se nscriu informaii privind achiziiile de bunuri i servicii efectuate att n perioada de raportare,ctinperioadeleanterioare,pentrucarenusaexercitatdreptuldededucereataxeipevaloarea adugataferent,conformprevederilorart.145alin.(11)i(12)dinCodulfiscal,existentnsoldlasfritul perioadeideraportare,icareurmeazsdevinexigibilnperioadeleulterioare,ncondiiileprevzutede art.145dinCodulfiscal. Nu se admit ntocmirea i depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturileanterioare. nceeacepriveteachiziiileintracomunitaredebunuri,pelnglegislaianaional,organelefiscale icontribuabiliivorinecontdeart.21dinRegulamentul(CE)nr.1.777/2005alConsiliuluidin17octombrie 2005destabilireamsurilordepunerenaplicareaDirectivei77/388/CEEprivindsistemulcomundetaxpe valoareaadugat. *) Prin jurnale de vnzri i jurnale de cumprri se nelege orice jurnale, registre, evidene sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligaia s le ntocmeasc n conformitate cu prevederileart.156dinCodulfiscalialepct.79dinNormelemetodologicedeaplicareatitluluiVI"Taxape valoarea adugat" din Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004, cu modificrile i completrileulterioare.Prinordinalministruluifinanelorpublicesepropunmodeledejurnaledevnzrii cumprri,utilizareaacestormodeledectrepersoaneleimpozabilefiindopional. **) Pentru a evita orice neconcordan ntre livrrile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includndecontuldeTVAindeclaraiarecapitulativpentruastfeldelivrrinstatulmembrudeorigine,i achiziiile intracomunitare evideniate n decontul de TVA i n declaraia recapitulativ pentru achiziii intracomunitare, n statul membru de destinaie, momentul exigibilitii taxei pentru achiziiile intracomunitareintervine: na15azialuniiurmtoareceleincareaavutlocfaptulgenerator,respectivlivrarea; ladataemiteriifacturii,dacfacturaesteemisnaintededatade15aluniiurmtoarencareaintervenit faptulgenerator,respectivlivrarea.

ANEXAnr.3 CARACTERISTICILEDETIPRIRE, moduldeutilizareipstrarealeformularului(300)"Decontdetaxpevaloareaadugat" Denumireaformularului:Decontdetaxpevaloareaadugat CodMFP:14.13.01.02 Format:A4/t1 Caracteristicile de tiprire: se utilizeaz echipament informatic pentru completare i editare, cu ajutorul programuluideasistenpusladispoziiegratuitdeunitilefiscaleteritoriale. SeutilizeazladeclarareatuturoroperaiunilordinsferaTVA. SentocmetedepersoaneleimpozabilenregistratenscopurideTVA. Circul: unexemplarlaorganulfiscalcompetent: nformathrtie,semnatitampilat,potrivitlegii; nformatelectronic; unexemplarlacontribuabil. Sepstreaz: formatulelectronic,narhivadedocumenteelectronice; formatulhrtie,ladosarulfiscalalcontribuabilului.