Sunteți pe pagina 1din 9

Curs contabilitate

13.03.2011

Obiectul si metoda contabilitatii


Definitia contabilitatii
Prima definitie a fost data de italianul Luca Paciolo in lucrarea sa aparuta in 1494.Luca Paciolo publica in 1494 la Venetia lucrarea sa de matematica Suma de aritmetica geometria proportione et proportionalita. Luca Paciolo defineste contabilitatea astfel :Ca un ansamblu de reguli si tehnici bazate pe partida dubla,in scopul inregistrarii averii ce apartine unui negustor,precum si toate afacerile acestuia in ordinea in care au avut loc. In conceptia sa partida dubla se bazeaza pe urmatoarele 2 ecuatii: 1. Avere=Capital folosita pentru descrierea la un moment dat a averii sale unde averea este egala cu ce posed sau ce detin sau ce am in proprietate,iar capital raspunde la intrebarile cui ii datorez,de unde am 2. Debit=Credit se utilizeaza pentru tranzactiile si evenimentele determinate de afacerile negustorilor unde => debitul(debitor)este persoana care a primit o valoare si urmeaza sad ea un echivalent ; creditul(creditor) este persoana care a dat o valoare si urmeaza sa primeasca un echivalent. In concluzie Luca Paciolo a definit partida dubla prin prisma celor 2 ecuatii: - avere=capital => activ =pasiv => principiul dublei reprezentarii -debit=credit => principiul dublei inregistrarii In 1941 Institutul American al Contabililor Autorizati a definit contabilitatea astfel:O arta a inregistrarii,clasificarii si rezumarii intr-o maniera semnificativa si in expresie baneasca a tranzactiilor si a evenimentelor care au chiar si partial caracter financiar precum si interpretarea rezultatelor acestei actiuni. In definirea contabilitatii mai semnificative sunt urmatoarele conceptii: a. Contabilitatea este o teorie stiintifica care furnizeaza informatii privind: 1. Pozitia financiara a unei entitati economice care se exprima prin intermediul bilantului contabil 2. Performanta entitatii economice care se exprima prin contul de profit si pierdere si care este caracterizata in principal prin profitabilitate Profitabilitatea reprezinta capacitatea de a obtine profituri suficiente pentru a atrage si pastra capitalul investit in societate.

b.

Contabilitatea ca practica sociala sau system informational si de asistare a deciziilor(de ex. decizii de a fabrica,de a vinde,de pret,de angajare a salariatilor,de asociere etc.)

Informatiile contabile oferite sunt folosite de o gama de utilizatori care pot fi clasificati in 3 grupuri: I. Cei care gestioneaza o entitate economica(management,conducerea)

II. Cei din afara entitatii economice si care au un interes financiar direct in societate cuprind investitorii actuali sau potentiali si creditorii actuali sau potentiali III. Utilizatorii cu interes financiar indirect sunt reprezentati de organelle fiscal,organizatii de control,precum si de alte grupuri,client

Obiectivul contabilitatii
In literatura de specialitate exista 2 concepte pentru fundamentarea si definirea obiectivului contabilitatii respective conceptia juridica si conceptia economica care corespund celor 2 sisteme contabile ,cel european si cel anglo-saxon. 1. Din punct de vedere juridic patrimonial reprezinta un complex de elemente care formeaza de pe o parte bunurile economice ale unei entitati,iar pe de alta parte drepturile si obligatiile cu valoare economica ale aceleasi entitati. Ecuatia patrimoniului are forma de mai jos: Bunuri economice= drepturi + obligatii

Bunurile economice reprezinta substanta materiala(economica )a patrimoniului si se identifica cu elemente de forma: Terenuri,cladiri,constructii Masini,utilaje,instalatiide lucru(echipamente tehnologice) Mijloace de transport Stocuri de materii si material consumabile Stocuri de marfuri Disponibilitati banesti,alte elemente de averi

Cea de-a doua component a patrimoniului ,drepturi si obligatii cu valoare economica exprima raporturile de proprietate in cadrul carora se procura si utilizeaza bunurile .Aceste raporturi de proprietate imbraca forma de: -drepturi in situatia in care titularul de patrimoniu este proprietar si nu trebuie sa acorde nici un echivalent valoric sau sa indeplineasca o contraprestatie -obligatii pentru bunurile economice furnizate de catre creditori ca terte persoane pentru care titularul de patrimoniu trebuie sa plateasca un echivalent valoric sau sa indeplineasca contraprestatii ex. Banca pentru creditele acordate;furnizorii pentru bunurile sau serviciile oferite;salariatii pentru munca prestart 2.Din punct de vedere economic ecuatia generala este de forma utilizari=resurse Resursele sunt clasificate astfel: Resurse proprii asigurate de catre proprietar Resurse atrase sau straine furnizate de catre terte personae:furnizori,banci si alte personae Resurse rezultat sub forma profitului realizat la inchiderea exercitiului contabil

Utilizarile defines modul de intretinere pentru resursele de care dispune cantitatea economica.Ele sunt clasificate astfel: Utilizari permanente sau stabile(bunuri de folosinta indelungata,mai mare de un an) Utilizari temporare sau curente folosite pe o perioada mai mica de un an Utilizari rezultat sub forma de pierderi generate de activitatile nerentabile

In concluzie actuvul in sens juridic reprezinta bunurile economice ca valori positive ale patrimoniului,iar pasivul drepturile si obligatiile ca valori negative ale patrimoniuli. Din punct de vedere economic activul reprezinta utilizari de resurse ,iar pasivul sursele de finantare.

Trasaturile obiectivului contabilitatii:


Activele,datoriile si capitalurile proprii sunt studiate din diverse puncte de vedere astfel:

a. Raporturile de schimb privind pozitia financiara exprima raporturile entitatilor economice fata de proprietary si fata de tertele personae(creditorii)care au furnizat resursele economice Ecuatia generala care reprezinta aceste raporturi este de forma: - capitaluri proprii(activ net)=active-datorii Observatie. O entitate are o pozitie financiara pozitiva daca activul net sau capitalurile proprii sunt mai mari sau egale cu datoriile ,cazul in care ea poate sa-si onoreze obligatiile de terti din resursele pe care le detine sau altfel spus ca are suficiente lichiditati pentru acoperirea tuturor datoriilor sale. b. Un al doilea raport de schimb este cel privind rezultatul sau performanta entitatii economice Structurile calitative proprii rezultatului sunt cele de venituri si cheltuieli. Veniturile desemneaza in expresie monetara bogatia create de entitatea economic ape parcursul desfasurarii activitatii acesteia sau privita din afara cu titlu gratuit. Cheltuielile desemneaza in expresie valorica utilizarea bogatiei create. Ecuatia specifica rezultatului este de forma: rezultat=venituri-cheltuieli

Rezultatul poate imbraca forma de profit daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile sau de peierdere daca venitul este mai mic decat cheltuielile. Rezultatul este reprezentat si prin variatia activului net(capitaluri proprii) intre 2 momente successive pe baza relatiei urmatoare: Variatia activului net= activ net la N- active net la N-1

c.cel de-al treilea ansamblu de raporturi de schimb se refera la modificarile pozitiei financiare in cazul unei entitati economice . In acest scop activele,poasivele,datoriile,capitalurile proprii,utilizarile si resursele sunt grupate in raport de durata lor de existent mai mare sau mai mica de un an. Ecuatia static (la un moment dat) privind modificarile pozitiei financiare are forma: Resurse permanente utilizari permanente=utilizari temporare resurse temporare

Observatii:

- pozitia financiara este pozitiva daca resursele permanente sunt mai mari decat utilizarile permanente -modificarile pozitiei financiare pot fi definite si cu ajutorul fluxurilor de trezorerie(numerar)prin prisma diferentei dintre incasari si plati

Metoda contabilitatii reprezinta un ansamblu de procedee si principia interdependente cu ajutorul carora contabilitatea poate cunoaste situatia patrimoniului precum si rezultatele obtinute. Procedeele folosite de metoda contabilitatii sunt structurate astfel: a. Procedee commune tuturor stiintelor a1. Observatia a2. Rationamentul a3. Comparatia a4. Clasificarea a5. Analiza a6. Sinteza b. Procedee specifice numai metodei contabilitatii b1. Bilantul contabil b2. Contul b3. Balanta conturilor sau balanta de verificare c. Procedee ale metodei contabilitatii utilizate si de alte discipline economice c1. Evaluarea c2. Calculatia c3. Inventarierea c4. Documentatia

b.Procedee specifice numai metodei contabilitatii

b1.Bilantul contabil reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii prin care se reda la un moment dat patrimonial sub dublul sau aspect bunurile economice si provenienta acestora. Observatie. Pentru ca bilantul nu poate evidential miscarile valorii economice rezultate in urma operatiilor economic-financiare contabilitatea foloseste un alt procedeu si anume contul. b2.Contul reprezinta un procedeu de inregistrare ,calcul si control al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial in parte. Totalitatea conturilor utilizate in contabilitate formeaza sistemul conturilor. Observatie. Legatura dintre bilant si cont se realizeaza prin intermediul balantei conturilor prin care se centralizeaza toate activitatile desfasurate si analizate distinct prin sistemul de cont. b3.Balanta de cont sau balanta de verificare asigura respectarea in contabilitate a dublei inregistrari a elementelor patrimoniale din cadrul entitatii economice verificandu-se exactitatea inregistrarilor effectuate in conturi. Datele balantei de verificare stau la baza intocmirii bilantului. Principiile normative ale metodei contabilitatii. Definitie.Principiile contabile denumite si regului sau conventii contabile reprezinta enunturi de esenta conceptual care se delimiteaza ca un sistem de referinta pentru producerea de informatii contabile. Principiile contabile sunt structurate pe urmatoarele categorii: A. Principiul inregistrarii si tinerii contabilitatii A1. Inregistrarea complete si continua A2. Uniformitatea inregistrarii contabile A3. Fundamentarea documentara a inregistrarii contabile(documentul justificativ) A4.Tinerea contabilitatii B. Principiul partidei duble B1.Principiul dublei reprezentari(a=p) si principiul dublei inregistrari (d=c) B2.Calculul dublu al rezultatului contabil ,rezultatul se calculeaza : 1.pe baza proprietatii detinute active net= active-datorii

2.pe baza activitatii desfasurate

rezultat=venituri-cheltuieli

B3.principiul inregistrarii cronologice(in Registrul Jurnal) si principiul inregistrarii sistematice(in Registrul Cartea Mare) B4.principiul inregistrarii analitice si sintetice: -prin inregistrarea analitica se evidentiaza trasaturile specific fiecarui element patrimonial -prin inregistrarea sintetica se evidentiaza trasaturile comune si generale ale acestor elemente C. Principiul de observare C1. Principiul entitatii contabile C2. Principiul continuitatii activitatii C3. Principiul independentei exercitiului sau specializarii exercitiului D. Principiul responsabilitatii D1. Principiul permanentei metodelor D2. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere D3. Principiul pragului de semnificatie D4. Principiul necompnsarii D5. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului D6. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii E. Principiul evaluarii E1. Principiul cuantificarii monetare E2. Principiul costului istoric E3. Principiul prudentei

Principiile general acceptate in contabilitatea din Romania: 1. Principiul prudentei-este generator de provizioane (bani albi pentru zile negre) 2. Principiul permanentei metodei

3. Principiul necompesarii 4. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere 5. Principiul independentei exercitiului(incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie) 6. Principiul pragului de semnificatie se foloseste in auditarea financiar contabil 7. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului 8. Principiul continuitatii activitatii 9. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii ____________________ 10.Principiul costului istoric sau costul de origine

Bilantul contabil
Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a entitatii economice la un moment dat (de ex. La sfarsitul exercitiului financiar,exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie cu exceptia primului an de activitate cand acesta incepe la data inmatricularii entitatii economice). Reglementarile contabilitatii din Romania defines bilantul astfel:Documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de active si cele de pasiv(capitalurile proprii + datorii)ale entitatii economice la inchiderea exercitiului financiar precum si celelate situatii prevazute de cadrul legislatiei. Bunurile economice constituie activul,iar resursele de finantare constituie pasivul bilantului. La inceputul bilantului contabil a fost definit ca un tablou saun cantar al averii bazat pe ecuatia avere=capital .Ulterior bilantul a fost definit si analizat cau un tablou privind situatia patrimoniului descrisa prin ecuatia: bunuri economice= drepturi+obligatii In contabilitatea moderna bilantul contabil este definit si analizat prin prisma ecuatiei: active=capitaluri proprii+datorii

Pentru a reda bilantul contabil se utilizeaza 2 scheme: a. Schema con(tablou bilateral) b. Schema lista sau diferenta