Sunteți pe pagina 1din 6

DIRECȚIA GENERALĂ

EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL


DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ
DIRECȚIA MINORITĂȚI

Se aprobă. Se aprobă.
SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT
Nr. 24981/22.01.2018 RI Ariana Oana BUCUR Irina Elisabeta KOVÁCS
iiiiiÁLIrina EliY

CALENDARUL
OLIMPIADELOR NAȚIONALE ŞCOLARE
ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018

Datele de desfăşurare
Locul de
Nr. Etapa
Olimpiada şcolară Etapa pe şcoală Etapa locală Etapa zonală Etapa națională desfăşurare al Observații
Crt. județeană etapei naționale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
I.OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU

Conform noului
Februarie 17 martie Baia-Mare, jud
01. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Ianuarie 2018 - 2-6 aprilie 2018 Regulament
2018 2018 Maramureș specific
(cls. V-VIII)

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Conform noului
pentru școli/secții cu predare în 17 martie
02. Decembrie 2017 Ianuarie 2018 - 4-7 aprilie 2018 Covasna Regulament
limbile minorităților și pentru 2018 specific
românii din diaspora
(cls. V-VIII)
Decembrie Ianuarie – Conform noului
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 17 martie
03. 2017- Ianuarie Februarie - 2-6 aprilie 2018 București Regulament
(cls. IX-XII) 2018 specific
2018 2018
Ianuarie-
LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ Decembrie 2017 01 -15
04. Februarie - 03-06 aprilie 2018 Sibiu, jud. Sibiu --
MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018
2018
Conform noului
LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ 24 Februarie
Decembrie 2017 Ianuarie 2018 - 05-07 aprilie 2018 Aiud, jud. Alba Regulament
05. MATERNĂ 2018 specific

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
Conform noului
Februarie
06. LIMBA SLOVACĂ MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018 - 03-06 aprilie 2018 Nădlac, jud. Arad Regulament
2018 specific
Conform
Februarie Constanța, jud.
07. LIMBA TURCĂ MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018 - 02-05 aprilie 2018 Regulamentului
2018 Constanța specific
Conform
Februarie
08. LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018 - 02-05 aprilie 2018 București Regulamentului
2018 specific
Conform
Suceava, jud.
09. LIMBA POLONĂ MATERNĂ Ianuarie 2018 - Martie 2018 - 09-11 martie 2018 Regulamentului
Suceava specific
Conform
Februarie
10. LIMBA RROMANI MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018 - 02-05 aprilie 2018 București Regulamentului
2018 specific
Conform
11. LIMBA RUSĂ MATERNĂ Decembrie 2017 Ianuarie 2018 Martie 2018 - 02-05 aprilie 2018 jud. Constanța Regulamentului
specific
Conform noului
Februarie
12. LIMBA SÂRBĂ MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018 - 03-06 aprilie 2018 Nădlac, jud. Arad Regulament
2018 specific
Conform noului
Februarie
13. LIMBA CEHĂ MATERNĂ Ianuarie 2018 Martie 2018 - 03-06 aprilie 2018 Nădlac, jud. Arad Regulament
2018 specific
Conform
14. LIMBA CROATĂ MATERNĂ Decembrie 2017 Ianuarie 2018 Martie 2018 - 02-05 aprilie 2018 jud. Constanța Regulamentului
specific
Conform
30 martie –
15. LIMBA NEOGREACĂ - - 17 Martie 2018 - București Regulamentului
1aprilie 2018 specific
3 martie 2018
(proba scrisă)
decembrie Ianuarie / cls. VII-XII Etapă
LIMBI ROMANICE: LIMBA -
16. 2017/Ianuarie Februarie 2-6 aprilie 2018 jud. Buzău internațională -
FRANCEZĂ 10.03.2018 Macedonia
2018 2018
(proba orală)
cls. X-XII
3 martie 2018
(proba scrisă)
decembrie Ianuarie /
LIMBI ROMANICE: SPANIOLĂ, cls. VII-XII
17. 2017/Ianuarie Februarie - 2-6 aprilie 2018 jud. Dâmbovița
PORTUGHEZĂ, ITALIANĂ
2018 2018 10.03.2018
(proba orală)
cls. X-XII

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
24 Februarie
18. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ Decembrie 2017 Ianuarie 2018 - 23-29 martie 2018 Craiova, jud Dolj -
2018
03 03 2018
decembrie Ianuarie /
(proba scrisă)
19. LIMBA ENGLEZĂ 2017/Ianuarie Februarie - 1-5 aprilie 2018 jud. Constanța
2018 2018 10 03 2018
(proba orală)
30 martie – Sighetu –Marmației,
20. LIMBA RUSĂ MODERNĂ Decembrie 2017 Ianuarie 2018 03 Martie 2018 - -
3 aprilie 2018 jud. Maramureș

21. LIMBI CLASICE: GREACA VECHE, - - 18 Martie 2018 - 3 -5 aprilie 2018 Arad, jud Arad
LATINĂ
Negrești Oaș, jud.
3 – 6 aprilie 2018
12 februarie – Satu Mare (cls. V-VI)
22. MATEMATICĂ Ianuarie 2018 03 martie 10 Martie 2018 -
Satu Mare, jud. Satu
2018 3 – 7 aprilie 2018
Mare (cls. VII-XII)
Nivel Gimnazial
MATEMATICĂ PENTRU Liceal
Octombrie Decembrie 31 ianuarie - 04
23. ȘCOLILE/SECȚIILE CU PREDARE IN - - Sovata,jud. Mureș (Cf. noului
2017 2017 februarie 2018 regulament
LIMBA MAGHIARĂ (clasele V-XII)
specific)
Dec. 2017 27Ianuarie Suceava, jud.
24. ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ - - 02-05.02.2018
Ianuarie 2018 2018 Suceava
24 Februarie
25. FIZICĂ - Ianuarie 2018 - 02-06.04.2018 Breaza, jud. Prahova
2018
26. CHIMIE - Ianuarie 2018 17Martie 2018 - 01-06.04.2018 Craiova, jud. Dolj
Piatra Neamț, jud.
27. BIOLOGIE - Ianuarie 2018 03 Martie 2018 - 02-07.04.2018
Neamț
Ianuarie /
28. GEOGRAFIE Decembrie 2017 Februarie 03 Martie 2018 - 1-7 aprilie 2018 Braila –jud. Braila cls. VIII-XII
2018
29.03-3.04.2018 Jud.Constanța
sectiunea liceu
Februarie
29. INFORMATICĂ Ianuarie 2018 17 Martie 2018 -
2018 03-07.04.2018
Secțiunea Tg. Jiu, jud. Gorj
gimnaziu

Călărași, jud.
30. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Februarie 2018 Martie 2018 21 aprilie 2018 - 17-20.05.2018
Călărași

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
Etapa
internațională
Runda 2. - Runda 3. – Runda 4. –
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ ÎN Runda 1. - online (Mai -Iunie) –
31. online online online 28.02-03.03.2018 Piatra Neamț, Neamț
ECHIPE 30.10.2017 Piatra Neamț,
28.11.2017 20.12.2017 25.01.2018
jud. Neamț

Ianuarie
32. ISTORIE Decembrie 2017 17 Martie 2018 - 02-06 aprilie 2018 Alba –Iulia, Jud. Alba
februarie 2018
ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII Februarie Sfântu Gheorghe,
33. Ianuarie 2018 10 Martie 2018 - 04-06 aprilie 2018
MAGHIARE DIN ROMĂNIA 2018 jud. Covasna
Ianuarie
34. STIINȚE SOCIO-UMANE Decembrie 2017 10 Martie 2018 - 02-06 aprilie 2018 Iași, jud.Iași
februarie 2018
PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE Sighetu- Marmației,
35. - - 3 Martie 2018 - 25-28 aprilie 2018
(LICEE PEDAGOGICE) jud. Maramureș
decembrie 2017 Februarie 03 martie
36. RELIGIE (Cultul Ortodox) --- 12-15 aprilie 2018 Iași, jud. Iași ---
- ianuarie 2018 2018 2018
RELIGIE (seminarii și licee 03 martie Baia Mare, jud
37. - - - 19-22 aprilie 2018
teologice ortodoxe) 2018 Maramureș
RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC Februarie 05-07 aprilie
38. Ianuarie 2018 Martie 2018 - Oradea, jud. Bihor
de Limba maghiară 2018 2018
RELIGIE – Cultele: REFORMAT, Februarie Targu Secuiesc,jud.
39. Ianuarie 2018 Martie 2018 - 05-07 aprilie 2018
EVANGHELIC și UNITARIAN 2018 Covasna
RELIGIE – Limba română Cultele:
Romano-Catolic și Greco-Catolic decembrie 2017 Februarie 03 martie
40. -- 2-5 aprilie 2018 București -
Cls. VII-XII (colegii/licee ianuarie 2018 2018 2018
teologice)
decembrie 2017 Februarie 03 martie
41. RELIGIE – Alianța Evanghelică - 12-15 aprilie 2018 București -
ianuarie 2018 2018 2018
Conform
RELIGIE (cultul musulman de
42. Februarie 2018 - Martie 2018 - 13-15 aprilie 2018 Constanța Regulamentului
limbă turcă) specific

Conform
RELIGIE (cultul ortodox de rit
43. Decembrie 2017 Ianuarie 2018 Martie 2018 - 18-20 mai 2018 Tulcea, jud. Tulcea Regulamentului
vechi de limba rusă) specific

RELIGIE PENTRU LICEELE


TEOLOGICE
44. - - 3 martie 2018 --- 12-15 aprilie 2018 București
BAPTISTE ȘI PENTICOSTALE
(cls. IX-XII)

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ şi ianuarie - Bistrița, jud.
45. - - - 03-06.04.2018
ISTORIA ARTELOR (cls. XI-XII) februarie 2018 Bistrița -Năsăud
MUZICĂ - Interpretare
46. instrumentală, vocală şi studii Februarie 2018 - - - 02-05.04.2018 Craiova, jud. Dolj
teoretice - cls.IX-XII
MUZICĂ - Interpretare Baia Mare, jud.
47. Februarie 2018 - - Martie 2018 30-31.03.2018
instrumentală - cls.III-VIII Maramureș
Piatra Neamț, jud.
48. OLIMPIADA CORALĂ Februarie 2018 - - Martie 2018 3-4 aprilie 2018
Neamț
49. COREGRAFIE (cls. VII-XII) Februarie 2018 - - - 27-30.03.2018 Iași, jud. Iași
Individual (cls.
Constanța, jud. XI-XII)
50. ARTA ACTORULUI Februarie 2018 - - - 02-04.04.2018
Constanța Trupe de teatru
(cls. IX-XII)
Târgu Mureș, jud.
51. PREGATIRE SPORTIVA TEORETICA Februarie 2018 - Martie 2018 - 12-15 aprilie 2018
Mureș
„Anexa B”-
prevederi
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT metodologice și
(„OLIMPIADA NAȚIONALĂ A regulamente -
52. Vezi Anexa A şi Anexa B
SPORTULUI ŞCOLAR” și va apărea pe
„GIMNAZIADA”) site-ul M.E.N. în
luna februarie
2018
53. DISCIPLINE TEHNOLOGICE Vezi Anexa C -
B. OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ȘI TRANSDICIPLINARE
54. OLIMPIADA ANIMATORILOR(LICEE 24 Februarie 31 mai-3 iunie Odorheiu Secuiesc,
- - -
PEDAGOGICE - cls.IX-XII) 2018 2018 jud. Harghita
Decembrie Ianuarie –
OLIMPIADA „LECTURA CA 03-06 aprilie Baia Mare, jud.
2017-Ianuarie Februarie 24 Martie 2018 -
ABILITATE DE VIAȚĂ” (cls.V-VIII) 2018 Maramureș
2018 2018
55.
Decembrie Ianuarie –
OLIMPIADA „LECTURA CA 02-06 aprilie
2017-Ianuarie Februarie 24 Martie 2018 Bucureşti
ABILITATE DE VIAȚĂ” (cls.IX-XII) 2018
2018 2018
Conform noului
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE Regulament
27 Ianuarie specific
56. LINGVISTICĂ „Solomon Marcus” - - - 11–13. 05. 2018 Vaslui, jud. Vaslui
2018
(clasele V – XII)

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN
MEDIUL RURAL „UNIVERSUL Februarie
57. - - - 01-03. 06. 2018 Galați, jud. Galați
CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ” 2018
(cls.V-VIII)
OLIMPIADA DE ŞTIINȚE PENTRU Focșani, jud.
58. - - 19 mai 2018 - 22-27. 07. 2018
JUNIORI Vrancea

OLIMPIADA NAȚIONALĂ
10 martie Bistrița, jud. Bistrița
59. INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINȚELE - - - 18-22. 04. 2018
2018 Năsăud
PĂMÂNTULUI”
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE
ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI Piatra Neamț, jud.
60. Martie 2018 Aprilie 2018 Mai 2018 - Iulie 2018
GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII Neamț
DEZBAT”

NOTĂ: Cazarea și masa participanților se vor asigura în spațiile proprii învățământului sau ale altor instituții publice. Dacă nu este
posibil, inspectoratele școlare solicită acordul MEN/DGETÎPG, DGÎSSEP, DM pentru alte spații accesibile.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,


Mihaela Tania IRIMIA Corina Marin

DIRECTOR, DIRECTOR DIRECTOR,


Cecilia IUGA ALEXANDRU SZEPESI Adrian Marius BĂRBULESCUA
mokos SZŐCS mokos SZŐCS

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro