Sunteți pe pagina 1din 49

CONSFĂTUIREA

INSPECTORILOR ȘCOLARI
PENTRU LIMBI MODERNE

5 – 7 SEPTEMBRIE 2018, CONSTANȚA


CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA
PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN ANUL ȘCOLAR
2018-2019:

Structura anului şcolar 2018-2019


Planuri-cadru, programe şcolare de trunchi comun
Oferta naţională pentru manuale școlare (cls. I-XII)
Metodologii ale examenelor naţionale 2019
Metodologii/acorduri de parteneriat/convenții de colaborare specifice
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2018-2019

Structura anului şcolar 2018-2019 a fost aprobată prin OMEN nr. 3.220/19.02.2018.
Cursurile anului şcolar 2018-2019 încep luni, 10 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare (34
de săptămâni).
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) şi semestrul al
II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22
decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 - 10 februarie 2019), vacanţa de
primăvară (20 aprilie - 5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie - 15 septembrie 2019).
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de
vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar
pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.
PLANURI-CADRU, PROGRAME ŞCOLARE
DE TRUNCHI COMUN

NOUTĂȚI

● OMEN nr. 4828/30.08.2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei


naţionale nr. 3590/2016, privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul
gimnazial

● Planurile - cadru și programele școlare valabile în anul şcolar 2018-2019 pot fi accesate la adresa:
http://programe.ise.ro/actuale.aspx
PLANURI-CADRU, PROGRAME
ŞCOLARE DE TRUNCHI COMUN
 Precizări M.E.N. nr. 27117/28.01.2015 privind aplicarea planurilor – cadru și a
programelor școlare pentru învățământul primar
 OMENCȘ nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ
pentru învățământul gimnazial
2018-2019
 Clasa a III-a : planul - cadru aprobat prin OMEN nr. 3371/2013 și programele școlare
aprobate prin OMEN nr. 5003/2014; OMEN nr. 5004 /2014
 Clasa a IV-a : planul - cadru aprobat prin OMEN nr. 3371/2013 și programele școlare
aprobate prin OMEN nr. 5003/2014; OMEN nr. 5004 /2014
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
CLASELE: PREGĂTITOARE, I ȘI II
 PLAN CADRU APROBAT PRIN OMEN NR. 3371/12.03.2013
 REGIM DE STUDIU:
*L1-TRUNCHI COMUN
*OPȚIONAL
 NR. ORE TC: L1 - 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ
CLASA: A III-A
 PLAN CADRU APROBAT PRIN OMEN NR. 3371/12.03.2013
 REGIM DE STUDIU:
*L1-TRUNCHI COMUN
*OPȚIONAL
 NR. ORE TC: L1 – 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
CLASA: A IV-A
 PLAN CADRU APROBAT PRIN OMEN NR. 3371/12.03.2013
 REGIM DE STUDIU:
*L1-TRUNCHI COMUN
*OPȚIONAL
 NR. ORE TC: L1 - 2 ORE/SĂPT.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
CLASELE V-VI
 PLAN-CADRU APROBAT PRIN OMEN NR.
3590/05.04.2016
 OMEN nr. 4828/30.08.2018 privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3590/2016, privind
aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul
gimnazial
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
CLASELE V-VI
 REGIM DE STUDIU:
*L1-TC
*L2 – se poate studia în cadrul CDȘ cu o alocare de 2 ore/săpt., aplicându-se programa
școlară în vigoare la această disciplină
*OPȚIONAL
*INTENSIV
 NR. ORE TC: L1 - 2 ORE/SĂPT.;
 NR. ORE CDȘ: L2 - 2 ORE/SĂPT.;
 NR. ORE INTENSIV: 4 ORE/SĂPT. - 2 ORE TC +2 ORE EXTINDERE
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
CLASELE VII-VIII
 PLAN CADRU APROBAT PRIN OMECT NR. 3638/11.04.2001
 REGIM DE STUDIU:
CLASELE VII-VIII
*L1/L2 TRUNCHI COMUN
*OPȚIONAL
*INTENSIV
 NR. ORE TC: L1 - 2 ORE/SĂPT.; L2 - 2 ORE/SĂPT.;
 INTENSIV – 2 ORE TC +2 ORE CDȘ (1 ORĂ EXTINDERE + 1 ORĂ
OPȚIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI)
Studierea limbilor moderne în
învățământul liceal-planuri cadru
 OMECI nr. 3410/ 16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi
 OMECI nr. 3411/ 16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral
 OMECI nr. 3412/ 16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a
XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică,
cursuri de zi şi seral
Studierea limbilor moderne în
învățământul profesional-planuri cadru
 Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de
3 ani aprobat prin Ordinul nr. 3152/24.02.2014
 Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de
2 ani aprobat prin OMECTS nr. 3168/03.02.2012
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
LICEU
 CLASELE: IX-XIII
 REGIM DE STUDIU:
*L1/L2 TRUNCHI COMUN
*OPȚIONAL
*INTENSIV
*BILINGV
 NR. ORE TC: 2/3
 L3 – OPȚIONAL CA DISCIPLINĂ NOUĂ
PROGRAME ȘCOLARE VALABILE ÎN 2018-2019
LIMBA ENGLEZĂ/JAPONEZĂ/CHINEZĂ

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1 - clasa pregătitoare,


clasa I și clasa a II-a, aprobată prin O.M. nr. 3418 / 19.03.2013
 Programa şcolară pentru LIMBA MODERNĂ - clasa a III-a, aprobată prin O.M.E.N nr. 5003 /
02.12.2014
 Programa şcolară pentru LIMBA MODERNĂ - clasa a IV-a, aprobată prin O.M.E.N nr. 5003 /
02.12.2014
 Programa şcolară pentru DISCIPLINA LIMBA MODERNĂ 1 (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată
prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017
 Programa şcolară pentru DISCIPLINA LIMBA MODERNĂ 2 (clasele a V-a - a VIII-a), aprobată
prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017
 Programa şcolară pentru DISCIPLINA LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV (clasele a V-a
- a VIII-a), aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017
 Programa şcolară pentru DISCIPLINA LIMBA MODERNĂ 1/LIMBA MODERNĂ 2/LIMBA
MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV (clasele a V-a - a VIII-a – GERMANĂ, RUSĂ, JAPONEZĂ),
aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017
PROGRAME ȘCOLARE VALABILE ÎN 2018-2019
LIMBA ENGLEZĂ/JAPONEZĂ/CHINEZĂ

 ATENȚIE!
 CLASELE: VII-VIII
 PLAN CADRU APROBAT PRIN OMECT NR. 3638/11.04.2001
 PROGRAME ÎN UZ
 Programa şcolară pentru clasele a V-a - a VIII-a (L1), aprobată prin O.M.
nr. 5097/09.09.2009
 Programa şcolară pentru clasele a V-a - a VIII-a (L2), aprobată prin O.M.
nr. 5097/09.09.2009 (+lb. japoneză)
PROGRAME ȘCOLARE VALABILE ÎN 2018-2019
LIMBA ENGLEZĂ/JAPONEZĂ/CHINEZĂ

 Programa clasa a X-a (L1). Ciclul inferior al liceului. Aprobată prin ordin al Ministrului
nşcolară pentru clasa a IX-a (L1), aprobată prin O.M. nr. 3458 / 09.03.2004
 Programa şcolară pentru r.4598 / 31.08.2004
 Programa şcolară (L2), aprobată prin ordin al Ministrului nr.5099 / 09.09.2009. Clasa a IX-
a şi clasa a X-a
 Programa şcolară pentru ciclul superior al liceului. Filiera teoretică, toate profilurile şi
specializările. Filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările. Clasele a XI-a şi a XII-a.
Aprobată prin ordinul Ministrului nr. 3410 / 07.03.2006
 Programa şcolară pentru ciclul superior al liceului – filiera tehnologică. Clasele a XI-a şi a
XII-a, ruta directă de calificare profesională. Clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de
calificare. Aprobată prin ordin al Ministrului nr 3488 / 23.03.2006
 Curriculum şcolar pentru limba japoneză - clasa a IX-a (L3), clasele X-XII (L3) aprobat
prin O.M. nr. 5201/24.12.2019;
PROGRAME ȘCOLARE VALABILE ÎN 2018-2019
LIMBA ENGLEZĂ – PREDARE ÎN REGIM BILINGV

 Programa şcolară pentru disciplina „Istoria Marii Britanii și a Statelor Unite ale
Americii (ciclul inferior al liceului, clase cu program bilingv) aprobată prin
O.M.E.C.T. nr.5240/ 01.09 2008
 Programa şcolară pentru clasele a XI-a și a XII-a, clase cu program de studiu în
regim bilingv – limba engleză – disciplina opțională „Elemente de cultură și
civilizație engleză” aprobată prin OMEN nr. 4775/13.10.2014
PROGRAME ȘCOLARE VALABILE ÎN 2018-2019
LIMBA GERMANĂ

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1 -


clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobată prin O.M. nr. 3418 / 19.03.2013
 Programa şcolară pentru limba modernă - clasa a III-a, aprobată prin O.M.E.N nr.
5003 / 02.12.2014
 Programa şcolară pentru limba modernă - clasa a IV-a, aprobată prin O.M.E.N nr.
5003 / 02.12.2014
 Programa şcolară pentru DISCIPLINA LIMBA MODERNĂ 1/LIMBA
MODERNĂ 2/LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV (clasele a V-a - a
VIII-a – GERMANĂ, RUSĂ, JAPONEZĂ), aprobată prin O.M.E.N. nr.
3393/28.02.2017
 Programa şcolară pentru clasa a IX-a (L1), aprobată prin O.M. nr. 3458 /
09.03.2004
PROGRAME ȘCOLARE VALABILE ÎN 2018-2019
LIMBA GERMANĂ

 Programa şcolară pentru clasa a X-a (L1). Ciclul inferior al liceului. Aprobată prin
OM nr.4598 /31.08.2004
 Programa şcolară (L2). Aprobată prin OM nr.5099 / 09.09.2009. Clasa a IX-a şi
clasa a X-a
 Programa şcolară pentru ciclul superior al liceului. Filiera teoretică şi vocaţională.
Clasa a XI-a. Aprobată prin OM nr. 3252/ 13.02.2006
 Programa şcolară pentru ciclul superior al liceului. Filiera teoretică şi vocaţională.
Clasa a XII-a. Aprobată prin OM nr. 5959 / 22.12.2006
 Programa şcolară pentru ciclul superior al liceului – filiera tehnologică. Clasele a
XI-a, a XII-a, ruta directă de calificare profesională. Clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta
progresivă de calificare . Aprobată prin OM nr. 3488 / 23.03.2006
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM INTENSIV
 reglementată prin Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu
predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de
învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017 (în curs de
modificare)
 ORDIN Nr.3410/16.III.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de
învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri
de zi
 Art.7. – (1) În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu intensiv
al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea
disciplinei limba modernă 1, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun
(TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
 (2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea
disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM INTENSIV
 ORDIN Nr. 3411/16.III.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de
învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,
învăţământ de zi şi învăţământ seral
 Art. 5. – (1) În învăţământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se pot organiza
clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase, pentru
studierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 4 ore pe săptămână, ore în care sunt
incluse şi cele prevăzute în trunchiul comun.
 (2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea
disciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM INTENSIV
 ORDIN Nr.3412/16.III.2009 cu privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare;
clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, cursuri de zi şi seral
 Art.8. (1) În cadrul învăţământului liceal, filiera tehnologică, se pot organiza clase cu
program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe
săptămână pentru studierea disciplinei limba modernă 1, ore în care se includ şi cele
prevăzute în trunchiul comun.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM BILINGV
 reglementată prin Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu
predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de
învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017 (în curs de
modificare)
 ORDIN Nr. 3410/16.III.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi
 Art.8. – (1) În învăţământul liceal se pot organiza clase cu program de studiu în
regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1, câte 5 ore pe
săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după
caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM BILINGV
 (2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră
pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea geografiei – în clasa a IX-a, a istoriei –
în clasa a X-a, şi a elementelor de cultură şi civilizaţie – în clasele a XI-a şi a XII-a, specifice
spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară „Om şi
societate” şi sunt predate în limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menţionate
se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).
 (3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limba modernă
1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
 Art.10. – (1) În situaţia în care orele alocate disciplinelor specifice menţionate la art. 7, 8 şi
9 şi la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale nu pot fi asigurate integral din
trunchiul comun (TC), curriculumul diferenţiat (CD) şi prin alocarea de ore din
curriculumul la decizia şcolii (CDŞ), diferenţa de ore necesare se alocă prin depăşirea
numărului maxim de ore prevăzute în planul-cadru pentru specializările respective.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM BILINGV
 ORDIN Nr.3411/16.III.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi
învăţământ seral
 Art.6. – (1) În învăţământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se pot organiza clase
cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase, pentru studierea disciplinei limba
modernă 1 se alocă 5 ore pe săptămână, ore în care sunt incluse şi cele prevăzute în trunchiul
comun.
 (2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, o (una) oră pe
săptămână pentru studierea disciplinei geografie – specifice spaţiului lingvistic respectiv.
Această disciplină se include în aria curriculară „Om şi societate” şi este predată în limba
modernă 1.
 (3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limba modernă
1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM BILINGV
 Art.7. – (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 3, 5 şi 6, în care numărul de ore pe
săptămână alocat pentru studierea disciplinelor limba şi literatura maternă, respective
limba modernă 1, respectiv geografie – specifică spaţiului lingvistic respectiv, nu poate fi
asigurat integral din trunchiul comun (TC), diferenţa de ore necesare se alocă prin
depăşirea numărului total de ore prevăzute în planul-cadru de învăţământ cuprins în
anexa la prezentul ordin.
 (2) Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 5 şi 6, conducerile unităţilor de
învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct atât de asigurarea
 condiţiilor necesare desfăşurării activităţii acestor clase, cât şi de asigurarea acestor
condiţii fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de
învăţământ respectivă.
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM BILINGV
 ORDIN Nr.3412/16.III.2009 cu privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ
pentru: clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, ruta directă de calificare; clasa a XI-a, anul de completare;
clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, cursuri de zi şi seral
 (2) În învăţământul liceal, filieră tehnologică, se pot organiza clase cu program de
studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina limba modernă 1,
câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun
(TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).
STUDIEREA LIMBILOR MODERNE ÎN
REGIM BILINGV
 (3) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o
(una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea geografiei – în clasa a
IX-a, a istoriei – în clasa a X-a, şi a elementelor de cultură şi civilizaţie – în clasele a XI-a şi
a XII-a, specifice spaţiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria
curriculară „Om şi societate” şi sunt predate în limba modernă 1. Orele pentru studiul
disciplinelor menţionate se alocă din curriculumul la decizia şcolii (CDŞ).
 (4) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limba
modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.
 Art.9. Pentru cazurile prevăzute la art. 6 şi 8, în care numărul de ore pe săptămână
alocat pentru studierea disciplinelor limba şi literatura maternă, respective 3 limba
modernă 1, nu poate fi asigurat integral din trunchiul comun (TC), diferenţa de ore
necesare se alocă prin depăşirea numărului total de ore prevăzut în planul-cadru de
învăţământ corespunzător profilului/ domeniului de pregătire/ calificării profesionale.
AVIZAREA ORGANIZĂRII CLASELOR CU
PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM
INTENSIV, RESPECTIV BILINGV,
 Art. 13. (1) din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în
regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr.
4797/31.08.2017, prevede faptul că inspectoratele școlare județene/al municipiului București avizează
organizarea claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv, în unități de
învățământ care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
 să aibă, în încadrare, personal calificat, titular, pentru asigurarea continuității (minimum o clasă sau o
grupă pe nivel de învățământ);
 să dețină spațiul corespunzător pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ de calitate, prin
scindarea claselor pe grupe, atât la nivel gimnazial, cât și la cel liceal;
 să aibă echipamente audio-video și conexiune la internet;
 să achiziționeze material didactic, cărți, reviste și alte auxiliare curriculare pentru uzul profesorilor și al
elevilor;
 să dețină/să înființeze o bibliotecă cu dotarea aferentă / un Centru de Documentare și Informare;
 să se încadreze în numărul de posturi maxim aprobat și în bugetul alocat, calculat conform costului
standard per elev.
TRANSFERUL LA CLASELE DE
INTENSIV/BILINGV
 ROFUIP, Art. 154. — (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea
unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu
predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei limbi de circulaţie internaţională se
realizează astfel:
 a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate
de învăţământ la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie
internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă a unei
limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudini şi cunoştinţe la limba
modernă;
TRANSFERUL LA CLASELE DE
INTENSIV/BILINGV
 b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la nivelul unităţii de învăţământ în
care elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul
unităţii de învăţământ;
 c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare
intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine
examene de diferenţă (după caz) şi un test de verificare a competenţelor lingvistice în
unitatea de învăţământ la care se transferă.
 (2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unităţii de
învăţământ de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unităţii de
învăţământ.
OFERTA NAŢIONALĂ PENTRU
MANUALE ȘCOLARE

 OMEN NR. 3027/2018 – MODIFICAREA RCOFUIP: ART. 24 – rolul catedrelor și


comisiilor metodice în selectarea auxiliarelor didactice și a mijloacelor de învățământdin lista
celor aprobate de MEN - ANEXA 2
 a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează auxiliarele didactice
și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educației Naționale adecvate
specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării
potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; schema procedurii de utilizare a
auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament;
 b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii până la data realizării schemei de încadrare cu personal
didactic de predare pentru anul școlar următor și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național; pentru învățământul liceal
tehnologic și învățământul profesional, oferta de curriculum la decizia școlii este curriculum în dezvoltare
locală (CDL) și este elaborată de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu operatorii
economici/autoritățile administrației publice locale și propusă spre dezbatere consiliului profesoral;".
OFERTA NAŢIONALĂ PENTRU
MANUALE ȘCOLARE
 Manuale școlare digitale - Manuale școlare - https://www.manuale.edu.ro/
 Auxiliare didactice – OMEN nr. 3022/2018 privind aprobarea auxiliarelor didactice
din învățământul preuniversitar (anexă)
 Mijloace de învățământ omologate în perioada mai-iulie 2018, în vederea utilizării lor
în învățământul preuniversitar (www.edu.ro )
MANUALE PENTRU CLASELE I-V
APROBATE DE MEN
 MANUALE LB. ENGLEZĂ
 CLASA I
 1. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, ARAMIS
 2. MAGIC ENGLISH, EDU SOFT
 3. FAIRYLAND, UNISCAN
 CLASA A II-A
 1. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, ARAMIS
 2. COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ, ART
 3. FAIRYLAND, UNISCAN
 CLASA A III-A
 1. LIMBA ENGLEZĂ, BOOKLET
 2. MERRY TEAM, SITKA
 3. FAIRYLAND, UNISCAN
MANUALE PENTRU CLASELE I-V
APROBATE DE MEN
 CLASA A IV-A
 1. LIMBA ENGLEZĂ, BOOKLET
 2. LIMBA ENGLEZĂ, ASTRO
 3. LIMBA ENGLEZĂ, UNISCAN
 CLASA A V-A - L1
 1. LIMBA ENGLEZĂ, ART
 2. LIMBA ENGLEZĂ, BOOKLET
 3. LIMBA ENGLEZĂ, UNISCAN
 4. LIMBA ENGLEZĂ, LITERA
 5. LIMBA ENGLEZĂ, CORINT
 CLASA A V-A - L2
 3. LIMBA ENGLEZĂ, UNISCAN
 4. LIMBA ENGLEZĂ, LITERA
MANUALE PENTRU CLASELE I-V
APROBATE DE MEN
 MANUALE LIMBA GERMANA
 CLASA I
 1. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, SITKA
 2. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, CORINT
 3. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, LITERA
 CLASA A II-A
 1. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, SITKA
 CLASA A III-A
 1. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, SITKA
 CLASA A IV-A
 1. LIMBA GERMANĂ MODERNĂ, SITKA
 CLASA A V-A - L1, L2, L1-INTENSIV
 1. LIMBA GERMANĂ, EDUCATIONAL CENTRE
METODOLOGII ALE EXAMENELOR
NAŢIONALE 2019
 Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională – aprobată prin OM nr. 5905/2016;
 Examenul național de evaluare națională - OMEN nr. 4813/29.08.2018;
 Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat - OMEN nr. – 4829/30.08.2018;
Candidaților, care, în clasa a VII-a/a VIII- a, au obținut premiul I, al II-lea sau al III-lea la etapa
națională a olimpiadei de limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă, li se
recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației
Naționale, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă
pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie
internaţională.
 Examenul național de bacalaureat - OMEN nr. 4830/30.08.2018 ;
 Model subiect - www.subiecte2019.edu.ro (1 noiembrie 2018 ) - model pentru proiectarea
testelor de
evaluare curentă și a celor pentru teze (clasa a VIII-a și a XII-a )
 OMEN nr. 4461/27.08.2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a
Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019.
PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE

 PREDAREA – ÎNVĂȚAREA – FORMAREA COMPETENȚELOR


 Centrarea predării pe formarea competențelor;
 Relaționarea formării competențelor cu evaluarea acestora;
 Accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, prin proiectarea activităților de
învățare care să stimuleze gândirea critică și creativă a elevilor;
 Crearea unor contexte de învățare care să determine exprimarea perspectivei personale
și creativitatea;
 Elaborarea unor sarcini de lucru care să evite simpla reproducere a unor informații, a
regulilor gramaticale, a canoanelor;
 Utilizarea elementelor de noutate (input audio – video, sarcini de lucru diversificate,
atractive, atipice etc.)
PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE

 EVALUAREA – EVALUAREA COMPETENȚELOR


 Proiectarea și diversificarea activităților de evaluare astfel încât să stimuleze gândirea
analitică, sintetică, creativă;
 Elaborarea itemilor/sarcinilor de evaluare pe competență;
 Utilizarea unor sarcini de lucru diverse, inedite, atractive, care să stimuleze
participarea elevilor;
 Calibrarea testelor de evaluare conform nivelului lingvistic.
FORMAREA PROFESORILOR

 Valorificarea inspecțiilor efectuate în proiectarea activităților de formare;


 Includerea, cu prioritate, în cursurile/sesiunile de formare a componentelor de
conținut științific și metodic;
 Accentuarea dimensiunii creative a proiectării didactice;
 Alocarea unui număr mai mare de ore activităților practice;
 Mentorat;
 Proiectul CRED (Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți)
INSPECȚIA ȘCOLARĂ

 Elaborarea documentelor de proiectare didactică conform programelor în vigoare;


 Aplicarea programelor școlare de limbi moderne la gimnaziu;
 Aplicarea eficientă a programei școlare pentru clasele cu program intensiv/bilingv de
studiu al unei limbi moderne;
 Adecvarea procesului de predare – evaluare la fiecare regim de studiu;
 Respectarea programelor școlare în raport cu criteriile de evaluare specifice
examenelor finale de absolvire/de admitere în învățământul liceal.
Programa școlară – clasa a VI a
 Elemente de noutate – Programa:
 este structurată pe formarea – evaluarea competențelor;
 include procesele de construcție a competenței;
 indică tipuri de activități specifice formării acestora;
 relaționează subcompetențele cu norma lingvistică și conținutul adecvat;
 face referire la modalitatea de evaluare a competențelor;
 sugerează tipuri de activități de evaluare specifice fiecărei competențe/subcompetențe;
 stimulează exprimarea punctului de vedere și creativitatea.
METODOLOGII/CONVENȚII DE PARTENERIAT
/ACORDURI DE COLABORARE
 Acord de colaborare încheiat între MENCS – Goethe Institut, privind promovarea limbii
germane moderne și a calității predării limbii germane în învățământul preuniversitar – nr.
8713/07.03.2016.
 Protocol de colaborare privind derularea în România a programului FLEX – Future Leaders
Exchange Program – nr. 10584/06.10.2015 (valabil până la data de 06.10.2020)
OLIMPIADE ȘI CONCURSURI:
REGULAMENTE, METODOLOGII SPECIFICE

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi Regulamentul de


organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare –
aprobată prin OMEN nr. 4203/2018.
 Actualizarea Regulamentelor specifice de organizare și desfășurare a Olimpiadelor
naționale de limbi moderne și a Regulamentului specific Olimpiadei de limba și literatura
română, conform OMEN 4203/2018;
 Rezultatele olimpiadelor școlare (naționale și internaționale) la disciplina LIMBI
MODERNE, aferente anului școlar 2017-2018, se găsesc pe site-ul MEN.
REZULTATE EXAMENE NAȚIONALE
AN ȘCOLAR 2017-2018
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR
DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

NR.
CANDIDATI NR. CAND. CU NOTA NR. CAND. CU NR. CAND. CU NOTA NR. CAND. CU NOTA NR. CAND. CU NOTA NR. CAND. CU NOTA
DISCIPLINA EXAMEN CANDIDATI
PREZENTI <5 NOTA 5 - 7 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
CU NOTE

LIMBA ȘI LITERATURA
ENGLEZĂ
1520 1410 134 9.50% 445 31.56% 388 27.52% 292 20.71% 151 10.71% 0 0.00%
LIMBA ȘI LITERATURA
FRANCEZĂ
500 427 97 22.72% 180 42.15% 86 20.14% 49 11.48% 15 3.51% 0 0.00%
LIMBA ȘI LITERATURA
ITALIANĂ
6 6 0 0.00% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 0 0.00%
LIMBA GERMANĂ
MODERNĂ
90 87 19 21.84% 23 26.44% 17 19.54% 14 16.10% 10 11.50% 4 4.60%
LIMBA ȘI LITERATURA
SPANIOLĂ
17 15 3 20.00% 2 13.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 0 0.00%

LIMBA RUSĂ MODERNĂ


1 1 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

NR.
NR. CAND.
DISCIPLINA EXAMEN CANDIDATI NOTE < 5 NOTE 5-8 NOTE 8-8.99 NOTE 9-9.99 NOTA 10
INSPECTIE >=8
CU NOTE

54.55
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ 501 451 14 3.10% 246 12928.60% 61 13.53% 1 0.22%
%

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ 174 150 8 5.33% 87 58.00% 44 29.33% 10 6.67% 1 0.67%

LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ 1 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

19.15
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ 50 47 0 0.00% 9 9 19.15% 25 53.19% 4 8.51%
%

LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ MODERNĂ 1 1 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

LIMBA ȘI LITERATURA SPANIOLĂ 7 6 0 0.00% 3 50.00% 3 50.00% 0 0.00% 0 0.00%


SPOR ȘI OAMENI BUNI
ALĂTURI, ÎN ANUL ȘCOLAR
2018 – 2019!

Manuela-Delia ANGHEL Rodica-Diana CHERCIU