Sunteți pe pagina 1din 63

MEDIIMEDII DEDE CULTURACULTURA

MEDII MEDII DE DE CULTURA CULTURA
 suporturisuporturi materialemateriale sisi nutritivenutritive carecare servescservesc lala cultivareacultivarea
suporturisuporturi materialemateriale sisi nutritivenutritive carecare
servescservesc lala cultivareacultivarea bacteriilorbacteriilor
amestecuriamestecuri dede substantesubstante carecare asiguraasigura
cultivareacultivarea microorganismelormicroorganismelor
dede substantesubstante carecare asiguraasigura cultivareacultivarea microorganismelormicroorganismelor

Scopuri

Izolarea in cultura pura

Identificare

Diagnostic, tratament

Producerea industriala a unor substante (prepararea vaccinurilor)

Controlul sterilitatii sau incarcarcaturii microbiene a unor elemente de mediu (apa, alimente)

Conditii

1.1.

SurseSurse dede C,C, N,N, apa,apa, substantesubstante minerale,minerale, energie,energie, substantesubstante nutritive,nutritive, factorifactori dede cresterecrestere

 

2.2.

pHpH optim,optim, temperaturatemperatura optimaoptima

3.3.

Aero/anaerobiozaAero/anaerobioza

4.4.

SterileSterile

IngredienteIngrediente

Peptona

Extracte sau infuzii de carne

Agenti de solidificare: agar

Indicatori de pH: turnesol, rosu fenol

Agenti selectivi

Zaharuri

Prepararea mediilor de cultura

Amestecul ingredientilor: proportie, ordinea indicata

Ajustarea pH-ului

Repartizarea in recipiente adecvate

Sterilizarea

Controlul sterilizarii si al calitatii mediului

Clasificarea mediilor de cultura

Dupa consistenta: lichide

solide

semisolide

Dupa provenienta: naturale sintetice

Dupa compozitie si scop: simple complexe speciale

Clasificarea mediilor de cultura

Medii complexe

de utilitate generala: - uzuale

Medii speciale

selective

de imbogatire

anaerobi

teste biochimice

- cu proteine native

Medii simple: Apa peptonata Bulion simplu Geloza simpla

Medii complexe: bulion sange geloza sange geloza chocolatie

Medii lichide- bulion simplu

Categoria:Categoria: MediuMediu dede bazăbază Componente:Componente: maceratmacerat dede carnecarne ++ peptonăpeptonă ++ NaClNaCl 0,5%0,5% Utilizare:Utilizare: pentrupentru germenigermeni nepretenţioşinepretenţioşi

++ peptonăpeptonă ++ NaClNaCl 0,5%0,5% Utilizare:Utilizare: pentrupentru germenigermeni nepretenţioşinepretenţioşi

Geloza simpla

Categoria: Mediu de bază

Componente: bulion simplu + agar-agar

Geloza simpla  Categoria: Mediu de bază  Componente: bulion simplu + agar-agar

Geloza simpla

Categoria: Mediu de bază

Componente: bulion simplu + agar-agar

Geloza simpla  Categoria: Mediu de bază  Componente: bulion simplu + agar-agar

Geloza lactozata

Categoria:Categoria: MediuMediu diferenţialdiferenţial Componente:Componente: gelozăgeloză simplăsimplă ++ lactozălactoză ++ albastrualbastru bromtimolbromtimol

Utilizare:Utilizare: studiereastudierea fermentăriifermentării lactozeilactozei

bromtimolbromtimol  Utilizare:Utilizare: studiereastudierea fermentăriifermentării lactozeilactozei

Geloza sange

Categoria:Categoria:

MediuMediu compuscompus Componente:Componente:

gelozăgeloză simplăsimplă răcitărăcită lala 45°C45°C ++ sângesânge defibrinatdefibrinat

10-20%10-20%

geloză geloză simplă simplă răcitărăcită lala 45°C45°C ++ sângesânge defibrinatdefibrinat 10-20%10-20%

Geloza socolatie

Categoria:Categoria: MediuMediu specialspecial

Componente:Componente:

 

gelozăgeloză simplăsimplă răcitărăcită lala 60-80°C60-80°C ++

sângesânge Utilizare:Utilizare:

cultivareacultivarea

neisseriilor,neisseriilor,

hemofililorhemofililor

++ sângesânge  Utilizare:Utilizare: cultivareacultivarea neisseriilor,neisseriilor, hemofililorhemofililor

Mediul Chapman

Categoria: Mediu selectiv şi diferenţial

(evidentiaza o proprietate biochimica a tulpinii)

Componente: geloză simplă + NaCl 7,5% + manitol + roşu fenol Utilizare: selectiv pentru stafilococ

a tulpinii ) Componente: geloză simplă + NaCl 7,5% + manitol + roşu fenol Utilizare: selectiv

α Hemoliza

α Hemoliza
α Hemoliza

PROPRIETATI DE CULTURA

ATMOSFER A DE CO2 5-

10%

PROPRIETATI DE CULTURA ATMOSFER A DE CO2 5- 10%

Medii folosite pentru enterobacterii

    (agar,(agar, lactoza,lactoza, indicatoriindicatori dede pH)pH) DrigalskiDrigalski IstrateIstrate
(agar,(agar, lactoza,lactoza, indicatoriindicatori dede pH)pH)
DrigalskiDrigalski
IstrateIstrate
McConkeyMcConkey
LevineLevine
BacteriileBacteriile carecare degradeazadegradeaza lactozalactoza dindin mediumediu ==
lactozolactozo pozitivepozitive
BacteriileBacteriile carecare nunu degradeazadegradeaza lactozalactoza dindin mediumediu ==
lactozolactozo negativenegative

Mediul Levine

Categoria: Mediu selectiv şi diferenţial

Componente: geloză simplă + eozină + lactoză + albastru de metilen

Utilizare: cultivarea enterobacteriilor (E.coli)

geloză simplă + eozină + lactoză + albastru de metilen  Utilizare: cultivarea enterobacteriilor (E.coli)

GENUL ESCHERICHIA

E.COLIE.COLI

LEVINELEVINE

E.COLIE.COLI

DRIGALSCHIDRIGALSCHI

GENUL ESCHERICHIA E.COLIE.COLI LEVINELEVINE E.COLIE.COLI DRIGALSCHIDRIGALSCHI

ADCL (Leifson)

Categoria: Mediu selectiv şi diferenţial

Componente: geloză simplă + săruri biliare + lactoză + roşu neutru

Utilizare: cultivarea shigelelor şi salmonelelor

geloză simplă + săruri biliare + lactoză + roşu neutru  Utilizare: cultivarea shigelelor şi salmonelelor

E.COLI-ADCL

E.COLI-ADCL

KLEBSIELLA

GELOZA-SANGE

COLONII MUCOASE

KLEBSIELLA GELOZA-SANGE COLONII MUCOASE KLEBSIELLA ADCL COLONII MUCOASE

KLEBSIELLA

ADCL

COLONII

MUCOASE

KLEBSIELLA GELOZA-SANGE COLONII MUCOASE KLEBSIELLA ADCL COLONII MUCOASE

PROTEUS- INVAZIE

PROTEUS- INVAZIE

GENUL SALMONELLA

ADCL-HADCL-H 22 SS

GENUL SALMONELLA ADCL-HADCL-H 2 2 SS HECTOENHECTOEN

HECTOENHECTOEN

- Mediul BSA: vibrionul holeric
- Mediul Chapman : stafilococi
- Mediul Lowenstein-Jensen: bacilul TBC

- Mediul OCST: bacilul difteric

- Mediul Sabouraud: fungi

Mediul Chapman

Mediul Chapman

Mediul Muller - Hinton

Categoria: Mediu special

Utilizare: Efectuarea antibiogramelor

Mediul Muller - Hinton  Categoria: Mediu special  Utilizare: Efectuarea antibiogramelor

Mediul OCST

Categoria: Mediu de îmbogăţire (favorizeaza

X bacteriilor, mai ales cand acestea sunt in concentratie mica)

Componente: ou + cisteină + ser + telurit de potasiu

Utilizare: cultivarea bacililor difterici

mica )  Componente: ou + cisteină + ser + telurit de potasiu  Utilizare: cultivarea

Mediul Sabouraud

Categoria: Mediu special

Mediul Sabouraud  Categoria: Mediu special  Componente: geloză simplă + maltoză/glucoză + antibiotice

Componente: geloză simplă + maltoză/glucoză + antibiotice

Utilizare: cultivarea levurilor

special  Componente: geloză simplă + maltoză/glucoză + antibiotice  Utilizare: cultivarea levurilor

Mediul Lowenstein-Jensen

Mediul Lowenstein-Jensen

Medii pentru anaerobi:

-- Bulion cu acid thioglicolic (mediu lichid; la

suprafata se adauga ulei de parafina

- Tarozzi (mediu lichid, cu albus de ou; la suprafata se adauga ulei de parafina)

- Geloza Veillon (se obtin culturi in profunzimea mediului, realizate prin incorporare)

Tehnica Ott (se insamanteaza pe mediu solid, agenti reducatori si se sigileaza cu parafina)

Metode de insamantare

Insamantare = punerea in contact a unei culturi bacteriene sau a unui produs patologic cu mediile de cultura.

Izolare = repicarea unei singure colonii pe alte medii de cultura cu scopul de a obtine cultura pura

Cultura bacteriana = totalitatea bacteriilor crescute in/pe suprafata unui mediu de cultura

TehniciTehnici dede insamantareinsamantare

Tehnica insamantarii prin epuizare:

Scop: obtinerea coloniilor izolate

Insamantarea prin intepare (pe medii solide aflate in tuburi)

Insamantarea in panza

obtinerea coloniilor izolate  Insamantarea prin intepare (pe medii solide aflate in tuburi)  Insamantarea in

Caracterele culturii microbiene

In mediu lichid se descrie:

Turbiditatea

Culoarea

Medii lichide

Formarea de depozite Suprafata

- Tulburare uniforma a mediului: E. coli

- Tulburare + pelicula la suprafata: b. piocianic

- Mediu limpede + pelicula: b. carbunos

- Grunji: streptococul

Caracterele culturii microbiene pe medii solide

Colonia=Colonia= ansambluansamblu localizat,localizat, alcatuitalcatuit dindin populatiepopulatie purapura dede bacteriibacterii proveniteprovenite dintr-undintr-un singursingur parental.parental.

Pe Pe mediu mediu solid solid se se descrie: descrie:

- formaforma colonieicoloniei

- marimeamarimea

-- culoareaculoarea

-- consistentaconsistenta

- suprafatasuprafata -- emulsificabilitateaemulsificabilitatea

- marginimargini

-- mirosulmirosul culturiiculturii

ColoniiColonii SS (smooth)(smooth)

ColoniiColonii RR (rough)(rough)

CARACTERE DE CULTURA

BACILLUS- GELOZA SIMPLA

CARACTERE DE CULTURA BACILLUS- GELOZA SIMPLA
CARACTERE DE CULTURA BACILLUS- GELOZA SIMPLA

CARACTERE DE CULTURA

BACILLUS GELOZA SANGE

CARACTERE DE CULTURA BACILLUS GELOZA SANGE

GENUL CORYNEBACTERIUM

GENUL CORYNEBACTERIUM CORYNEBACTERIUMCORYNEBACTERIUM ““FLOAREFLOARE DEDE MARGARETA”MARGARETA”

CORYNEBACTERIUMCORYNEBACTERIUM ““FLOAREFLOARE DEDE MARGARETA”MARGARETA”

MYCOBACTERIUMMYCOBACTERIUM TUBERCULOSISTUBERCULOSIS PEPE MEDIULMEDIUL LOWENSTEINLOWENSTEIN

MYCOBACTERIUM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS PE PE MEDIUL MEDIUL LOWENSTEIN LOWENSTEIN
MYCOBACTERIUM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS PE PE MEDIUL MEDIUL LOWENSTEIN LOWENSTEIN

PIGMENTPIGMENT

PIGMENT PIGMENT

Pigment

Pigment

HEMOLIZAHEMOLIZA

ββ αα
ββ
αα

STAFILOCOCSTAFILOCOC

- αα COMPLETACOMPLETA

-- ββ CALD-RECECALD-RECE (se(se clarificaclarifica lala 4°C)4°C)

STREPTOCOCSTREPTOCOC

- αα INCOMPLETAINCOMPLETA

VERZUIEVERZUIE

- ββ COMPLETACOMPLETA

Clasificare – hemoliza pe geloza sange

hemoliza β:

Clasificare – hemoliza pe geloza sange  hemoliza β : = streptococi β -hemolitici  hemoliza

= streptococi β -hemolitici

hemoliza

- incompleta, verzuie

streptococi γ -

nehemolitici,

 hemoliza β : = streptococi β -hemolitici  hemoliza - incompleta, verzuie  streptococi γ

CORYNEBACTERIUMCORYNEBACTERIUM

TINSDALETINSDALE

CORYNEBACTERIUMCORYNEBACTERIUM TINSDALETINSDALE
CORYNEBACTERIUMCORYNEBACTERIUM TINSDALETINSDALE