Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD


NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba teoretică
Geografie
Pagina 1 din 1
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PENTRU PROBA PRACTICĂ

 Se punctează oricare alte formulări/variante corecte de răspuns.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I ...................................................................................................................................... 7 puncte


Se acordă 7 puncte astfel:
a. carbonul – 1p;
b. A – grafitul – 1p; B – diamantul – 1p;
c. 1 – B – 1p; 2 – A – 1p;
d. culoare: grafitul are culoarea de la cenușiu până la negru, diamantul este incolor în stare pură – 1p;
duritate: grafitul are duritate mică (1-2 pe scara durității lui Mohs), diamantul are duritate maximă
(10 pescara lui Mohs) – 1p.

Subiectul II ................................................................................................................................... 11 puncte


Se acordă 11 puncte astfel:
a. cărbunele – 1p;
b. acumularea materiei vegetale în interiorul scoarței, în condiții anaerobe/în absența oxigenului și
transformarea sa biochimică și geochimică – 2p;
c. 1 – antracit; 2 – huilă; 3 – cărbune brut; 4 – lignit – 4x0,5p=2p;
d. oricare patru state dintre: R.P. Chineză, S.U.A., Australia, India, Indonezia, Rusia, Germania,
Polonia etc. – 4x0,5p=2p;
e. revoluția industrială – 1p;
f. motorul cu abur – 1p;
g. oricare patru mijloace mecanice dintre: locomotive, vapoare, mașini, utilaje, pompe acționate cu
abur etc. – 4x0,5p=2p.

Subiectul III ................................................................................................................................... 7 puncte


Se acordă 7 puncte astfel:
a. termocentrală – 1p;
b. petrol/păcură – 1p, gaze naturale – 1p;
c. producția de energie electrică – 1p; producția de energie termică – 1p;
d. componentă – 1p; formă de poluare – 1p.
Exemplu de răspuns: aerul: poluare chimică – emisii de noxe; sol: poluare fizică – depozitarea cenușei;
apa: poluarea chimică – deversări de substanțe etc.

TOTAL: 25 PUNCTE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
MINISTERUL
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului

Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018

Barem proba teoretică Biologie

I. ALEGERE SIMPLĂ: 10 puncte

1. B
2. D
3. A
4. D
5. B
6. B
7. D
8. D
9. A
10. D

II. PROBLEMĂ 15 puncte

a. altitudinea/concentraţia de oxigen 1 punct


b. bilirubina, biliverdina 2 puncte
c. rinichi, eritropoetina 2 puncte
d. reprezentarea corectă a graficului 2 puncte
e. calculul volumului sangvin: 80x0,8= 6,4 l 2 puncte
calculul volumului de sânge arterial:6,4x0,75=4,8 l 2 puncte
calculul cantităţii de hemoglobină: 4,8x10x18,5=888 g 2 puncte
calculul volumului de oxigen: 888x1,34=1189,92 ml 2 puncte
MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba teoretică
Chimie
Pagina 1 din 1

Subiect …………….…………………...…………………………………………………25 puncte


A. ………………………….…………………………………………………………………..……6 puncte
a
M (12C1H4) = 16 g/mol 0,5 puncte
M (13C1H4) = 17 g/mol 0,5 puncte
1 12 1
m = 24,725 g H în 98,9 g C H4 1 punct
m = 0,2588 g 1H în 1,1 g 13C1H4 1 punct
1
24,9838 % H în amestec 0,75 puncte
b.
= x 16 + x 17 = 16,011 g/mol 1,25 puncte
daer = = 0,554 1 punct
B. ……………………………………………………………………………..……………………6 puncte
a 1 – reacție exotermă, 1,25 puncte
2- reacție endotermă 1,25 puncte
b catalizatorul nu influențează deplasarea echilibrului chimic 1,50 puncte
c În condițiile problemei, predomină concentrația produsului de reacție (CH4) 2 puncte
Kc înseamnă 1

C. …………………………………………………………………………………………………10 puncte
1.
N2 (g) + 3 H2 (g) 2 NH3(g) 0,75 puncte

I 1,5 4,5 0
C x 3x 0 0,25 x 3 =
E 1,5-x 4,5-3x 2x 0,75 puncte

ϑN2 = 1,5 mol; ϑH2 = 4,5 mol


X = 0,6 mol 0,50 puncte
Compoziția amestecului la echilibru:
[N2] = 0,09 mol/L 0,50 puncte
[H2] = 0,27 mol/L 0,50 puncte
[NH3] = 0,12 mol/L 0,50 puncte
Kp = 2,3127 x 10-3 atm-2 3,50 puncte
2.
A: B = 100: 1 sau VA / VB = 100 3 puncte
D.………………………………………………………………………………………..…………3 puncte

a 21 grade germane = 10 x 21 = 210 mg CaO / L 1 punct


m = 105 mg CaO 0,50 puncte
b m = 150 mg Ca2+ 1 punct
c apă dură 0,50 puncte

NOTĂ: Se punctează orice alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA – NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba teoretică
Fizică
Pagina 1 din 1
Partea I
Nr. item Soluția Punctaj
1. c. 2p
2. c. 2p
3. a. 2p
4. b. 2p
5. a. 2p
TOTAL Partea I 10 p

Partea a II-a

Nr. item Soluția Punctaj


PII a) 2 2 2 2 2 2 3p
(FS1) = (tp1 - t) v = (x1 - x 0 ) + (y1 - y 0 ) + (z1 - z 0 )
p

(FS2)2 = (tp2 - t)2 v 2p = (x2 - x 0 )2 + (y2 - y 0 )2 + (z2 - z 0 )2 3p


t  t
2
x1  x0 2   y1  y0 2  z1  z 0 2 1p

p1

t p2  t
;
2
x2  x0 2   y 2  y0 2  z 2  z 0 2
t  16 h17 min 9 s ,7 2p
PII b) vp 2p
ts1 = tp1 + ( - 1)(tp1 - t)
vs
ts1 =16h17min32s,19 1p
vp 2p
ts2 = tp2 + ( - 1)(tp2 - t)
vs
ts2= 16h17min36s,68 1p
TOTAL Partea a II-a 15 p

1. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar neprogramabile.


2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte.
3. Orice altă metodă de rezolvare care duce la obținerea rezultatelor corecte va fi punctată corespunzător.
MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba practică
Geografie
Pagina 1 din 2
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PENTRU PROBA PRACTICĂ

 Se punctează oricare alte formulări/variante corecte de răspuns.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul 1 ...................................................................................................................................... 3 puncte


Se acordă 3 puncte astfel:
1. Maramureș – 0,5p; N – 0,25p;
2. Suceava – 0,5p; E – 0,25p;
3. Mureș – 0,5p; S – 0,25p;
4. Cluj – 0,5p; V – 0,25p.

Subiectul 2 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. 0° 49' lat. N. – 1p;
b. 2° 09' long. E. – 1p.

Subiectul 3 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. Munții Rodnei - 1p;
b. Munții Călimani/Munții Țibleș - 1p.

Subiectul 4 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. lac glaciar - 1p;
b. Munții Rodnei - 1p.

Subiectul 5 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. râul Bistrița – 1p;
b. câte 0,5p pentru oricare două utilizări ale lacului.
Exemple de răspuns: producere de energie electrică, alimentare cu apă a localităților, turism etc)
– 2 x 0,5p = 1p.

Subiectul 6 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. 1 – stalagmită – 0,5p; 2 – stalactită – 0,5p;
b. Exemplu de răspuns: cristalizarea/precipitarea/depunerea calcarului din soluții – 1p.

Subiectul 7 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte, câte 1p pentru fiecare argument precizat corect.
Exemplu de răspuns: prezența apelor minerale, topoclimatul/bioclimatul de adăpost, situarea la poalele
Munților Rodnei etc.) – 2 x 1p = 2p.
MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba practică
Geografie
Pagina 2 din 2

Subiectul 8 ........................................................................................................................................ 1 punct


Se acordă 1 punct pentru precizarea corectă a importanței geografice a pasului Tihuța. Exemplu de
răspuns: realizează legătura Transilvaniei cu Moldova/ spațiu de acces spre culoarul depresionar Dorna –
Câmpulung Moldovenesc etc.

Subiectul 9 ...................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. alunecare de teren – 1p;
b. se acordă câte 0,5p pentru fiecare condiție potențială precizată corect.
Exemplu de răspuns: pantă, precipitații bogate, argilă.
– 2 x 0,5p = 1p.

Subiectul 10 .................................................................................................................................... 2 puncte


Se acordă 2 puncte astfel:
a. hazard hidrologic – 1p;
b. se acordă câte 0,5p pentru fiecare factor precizat corect.
Exemplu de răspuns: precipitații abundente în interval scurt de timp/panta de scurgere redusă/
crearea de baraje prin depozitarea resturilor menajere și vegetale etc. – 2 x 0,5p = 1p.

Subiectul 11 ...................................................................................................................................... 1 punct


Se acordă 1 punct pentru precizarea corectă a etajului de vegetație: alpin/subalpin.

Subiectul 12 ...................................................................................................................................... 1 punct


Se acordă 1 punct pentru precizarea corectă a tipului de rezervație: geologică.

Subiectul 13 ...................................................................................................................................... 1 punct


Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare localitate precizată corect, dintre: Rusu Bîrgăului, Josenii
Bîrgăului, Susenii Bîrgăului, Mijlocenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Tiha Bîrgăului, Tureac, Mureșenii
Bîrgăului. – 2 x 0,5p = 1p.

Subiectul 14 ...................................................................................................................................... 1 punct


Se acordă 1 punct pentru precizarea corectă a factorului geoecologic: factorul antropic.

Subiectul 15 ...................................................................................................................................... 1 punct


Se acordă 1 punct pentru precizarea corectă a unui efect al activității antropice.
Exemplu de răspuns: poluarea aerului, poluarea solului, poluarea apei de suprafață/pânzei freatice,
poluare estetică.

TOTAL: 25 PUNCTE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
MINISTERUL
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului

Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018

Barem proba practică Biologie

ALEGERE SIMPLĂ: 25 puncte

1. C
2. A
3. A
4. C
5. D
6. D
7. A
8. B
9. A
10. B
11. B
12. B
13. C
14. A
15. C
16. C
17. A
18. A
19. C
20. B
21. D
22. B
23. B
24. C
25. D
MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba practică
Chimie
Pagina 1 din 2

Subiectul 1A

Tabelul 1. Rezultatele obţinute în urma identificării............................................................................9 puncte

Nr. probă
1 2 3 4 5
Nr. probă

1 AgCl↓
X pp alb - brânzos X X

2 AgCl↓ Al(OH)3↓
pp alb - brânzos pp. alb – gelatinos X
[Al(OH)4]-
solubil

Ag2O↓
3 pp. brun
X

4 Cu(OH)2↓
pp. albastru
gelatinos

Substanța NaCl AlCl3 AgNO3 NaOH CuSO4


identificată

Determinări: 1 x 5 = 5 puncte
Culoare precipitat 5 x 0,5 = 2,5 puncte
Nu reacționează ("X") 5 x 0,3 = 1,5puncte
MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA- NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba practică
Chimie
Pagina 2 din 2

Tabelul 2. ..................................................................................................................................................7 puncte

Reacții între Ecuațiile reacțiilor chimice Punctaj


substanțele
aflate în
eprubetele
(1)+(2) X 0,20p
NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 1p
(1)+(3)
(1)+(4) X 0,20p
(1)+(5) X 0,20p
AlCl3 + 3AgNO3 → 3 AgCl↓ + Al(NO3)3 1p
(2)+(3)
AlCl3 + 3NaOH → 3 NaCl + Al(OH)3 1p
(2)+(4) Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] 1p

(2)+(5) X 0,20p
(3)+(4) 2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O↓ + NaNO3 + H2O 1p

(3)+(5) X în cazul soluțiilor date


la soluții concentrate ecuația reacției chimice este 0,20p
2 AgNO3 + CuSO4 → Ag2SO4 ↓ + Cu(NO3)2
(4)+(5) 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 1p

Subiectul 1B
punctul Rezolvare Punctaj
a Scrierea ecuației reacției chimice: 2p
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8 H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 +2MnSO4 + 8H2O
sau
10 Fe2+ + 2 MnO4- + 16 H+ → 10 Fe3+ + 2 Mn2+ + 8 H2O

b CM = ϑ/ Vs ; ϑ = CM x Vs; 0,5 p
ϑ = 7,1 x 10-6 moli KMnO4 0,5p
ϑ =3,55 x 10-5 moli FeSO4 ↔ 3,55 x 10-5 moli Fe2+ 1p
m = 198,8 x 10-5 g Fe2+ ; 0,5p
m = 1,988 mg Fe2+ / 100mL apă 0,5p
m = 19,88mg Fe2+ / L apă 1p

c 4 Fe3+ + 3 K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 K+ 3p


MINISTERUL INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
EDUCAȚIEI BISTRIȚA – NĂSĂUD
NAȚIONALE

Olimpiada Interdisciplinară de Ştiinţele Pământului


Etapa naţională – Ediția a XXII-a, Bistrița, 2018
Barem proba practică
Fizică
Pagina 1 din 1
Partea I
Nr. item Soluție, rezolvare Punctaj
PI Identificarea dimensiunilor mărimilor fizice ce intrevin în formulă 1p
E  Pa  N / m 2 , unde N  kg  m  s 2 ⇒ E  N / m 2  kg  m 1  s 2 ; R  H m;
  kg  m 3 , g  m  s 2
Rescrierea formulei profesorului Cișman, dimensional: 1p
1 2   3  2       3  2 2
m  (kg  m  s )  m  (kg  m )  (m  s )  (kg) (m) ( s) .
Rezolvarea sistemului de relații: 2p
   0
1      3  
   0
⇒    ,    și  1   .
Astfel, formula din enunțul problemei devine H  1,25 E / g   R1 1p
log( H / 1,25R) 1p
Prin logaritmare ⇒   .
log( E / gR)
Înlocuind numeric H1  100cm și R1  20cm ⇒   1 / 5 1p
Formula profesorului Cișman are acum forma H  1,25E / g 1/ 5  R 4 / 5 . 1p
Pentru raza R2  30cm obținem ca valoare maxim posibilă H 2  1,38cm 1p
Răspunsul nu este afirmativ deoarece 1,50m  1,38m . 1p
TOTAL Partea I 10 p

Partea a II-a
Nr. item Soluție, rezolvare Punctaj
1. 5 măsurători x 0,25p 1,25p
10cm < Dmediu < 11cm 0,25p
Calcul D 0,25p
Exprimare D 0,25p
3a. Descrierea metodei
 Determinarea diferenței de nivel a apei din vas atunci când paharul de nisip plutește 1p
 Determinarea masei de nisip cu ajutorul monedelor 1p
 Determinarea volumului de nisip cu ajutorul paharului gol 1p
 Determinarea densității nisipului 0,5p
D 2 1p
V h
4
m
 1p
V
3b. Determinarea masei 62g < m < 66g 2p
3c. Determinarea volumului nisipului 30ml < V < 40ml 2p
3d. Determinarea densității nisipului 1,5g/cm3 < ρ < 2,1g/cm3 2p
4. Indicarea a cel puțin trei surse de erori 1,5p
TOTAL Partea a II-a 15 p

1. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar neprogramabile.


2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte.
3. Orice altă metodă care duce la obținerea rezultatelor corecte, folosind materialele puse la dispoziție, va fi punctată
corespunzător.