Sunteți pe pagina 1din 20

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI

ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI
`

Lista mijloacelpr de învățământ omologate în perioada februarie-aprilie 2018, în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

Nivel de Denumire/Titlu mijloc de învățământ Producător Rezoluție omologare Date de identificare


Nr. Învățământ/ (înscripționare /titlul)
crt Discipline/Domenii
de regătire/
Activități
educaționale

0 1 2 3 4 5
1 Gimnazial/liceal, Pliante: SC Booklet Nr.41.623/25.01.2018
disciplina fizică 1. Sinteze de fizică pentru liceu 1 - Mecanică SRL, Nr.41.623/1/25.01.2018
2. Sinteze de fizică pentru liceu 2 - Termodinamică București
Nr.41.623/2/25.01.2018
3. Sinteze de fizică pentru liceu 3 - Electricitate și
Nr.41.623/3/25.01.2018
optică
Nr.41.623/4/25.01.2018
4. Unități de măsură pentru nivel gimnazial și liceal
2 Gimnazial SC Softwin Nr. 41.425/12.02.2018 Nr. 41.425/12.02.2018, nivel
Limba și literatura Examenul Tău-platformă online de tip e-learning SRL, gimnazial
română (pentru limba și literatura română), nivel gimnazial București

3 Preșcolar Planșe SC Editura Nr. 42.016/I/02.02.2018 Nr. 42.016/I/1/


1. „Calendarul naturii, prezența și responsabilitățile la Diana SRL, 02.02.2018, nivel preșcolar și
grupă” (planșă cu jetoane); Pitești primar
2. Mapă animale domestice; Nr. 42.016/I/2/02.02.2018,
3. Mapă animale sălbatice. nivel preșcolar
Nr. 42.016/I/3/02.02.2018,
nivel preșcolar
4 Preșcolar/primar I.”Întâlnirea de dimineață” - Autor: Mariana Andreianu SC Editura 42.016/I/05.02.2017 Nr. 42.016/I/I/05.02.2018,
Diana SRL, nivel preșcolar și primar
II. Set „Trăistuța muzicală”, care cuprinde: Pitești Nr. 42.016/I/II.1/05.02.2018,
nivel preșcolar și primar

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 18, Fax: +40 21 3104215
www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

1. volumul I – Anotimpuri: Toamnă-Iarnă; Nr.42.016/I/II.2/05.02.2018,


nivel preșcolar și primar
2. volumul II– Anotimpuri: Primăvară-Vară; Nr.42.016/I/II.3/05.02.2018,
nivel preșcolar și primar
3. volumul III - Anotimpuri: Activități și lecții; Nr.42.016/I/II.4/05.02.2018,
nivel preșcolar și primar
4. volumul IV – Anotimpuri: Pentru ea, pentru Nr.42.016/I/II.5/05.02.2018,
nivel preșcolar și primar
măicuța mea;

5. volumul V – Zvon de sărbători.

III. Set „Teatru de păpuși cu siluete”, care Nr.42.016/I/III.1/05.02.2018,


conține: nivel preșcolar și primar
Nr.42.016/I/III.2/05.02.2018,
1. Teatrul de păpuși cu siluete ”Scufița-Roșie”; nivel primar și preșcolar
2. Teatrul de păpuși cu siluete ”Albă-ca-Zăpada Nr.42.016/I/III.3/05.02.2018,
și cei șapte pitici”; nivel primar și preșcolar
3. Teatrul de păpuși cu siluete ”Ridichea Nr.42.016/I/III.4/05.02.2018,
uriașă”; nivel primar și preșcolar
4. Teatrul de păpuși cu siluete ”Punguța cu doi bani”; Nr.42.016/I/III.5/05.02.2018,
5. Teatrul de păpuși cu siluete ”Fata babei și nivel primar și preșcolar
fata moșneagului”; Nr.42.016/I/III.6/05.02.2018,
6. Teatrul de păpuși cu siluete ”Ursul păcălit de nivel primar și preșcolar
vulpe”.

IV. ”Set planșe didactice”, următoarea planșă: Nr.42.016/I/IV.1/05.02.2018,


nivel primar și preșcolar
1.Semnele de circulație

a) NIVELUL PRIMAR

IV.”Set planșe didactice”, următoarele planșe: Nr. 42.016/I/IV.2/05.02.2018,


nivel primar
2. Tabloul culorilor
Nr. 42.016/I/IV.3/05.02.2018,
nivel primar
3. Pomul anotimpurilor
Nr. 42.016/I/IV.4/05.02.2018,
nivel primar

Pagina 2 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

4. Educație sanitară Nr.42.016//I/IV.5/02.02.2018,


nivel primar
5. Expresiile feței Nr. 42.016/I/IV.6/02.02.2018,
nivel primar
6. Cum te simți azi? Nr. 42.016/I/IV.7/02.02.2018,
nivel primar
7. Ciclul de viață la fluture Nr. 42.016/I/IV.8/02.02.2018,
nivel primar
8. Ciclul de viață la broască Nr. 42.016/I/IV.9/02.02.2018,
nivel primar
9.Circuitul apei în natură Nr. 42.016/I/IV.10/
05.02.2018, nivel primar
10. Figurile geometrice Nr.42.016/I/IV.11/05.02.2018,
nivel primar
11. Fracții ordinare Nr.42.016/I/IV.12/05.02.2018,
nivel primar
12. Grupurile de litere Nr.42.016/I/IV.13/05.02.2018,
nivel primar
13. Înmulțirea până la 12

b) NIVELUL PREȘCOLAR
Nr.42.016/I/IV.14/05.02.2018,
IV.”Set planșe didactice”, următoarele planșe: nivel preșcolar
Nr.42.016/I/IV.15/05.02.2018,
14. Lunile anului nivel preșcolar
15. Anotimpurile

5 Preșcolar Întâlnirea de dimineață-Calendarul naturii, joc didactic SC Allegria Nr. 90.414/I/16.02.2018 Nr. 90.414/I/16.02.2018
cu jetoane SRL, București

6 Preșcolar 1. „Logico Piccolo. Geometrie 1”; SC Editura Nr. 24.268/19.02.2018 Nr.24.268/1/19.02.2018,


2. „Logico Piccolo. Matematică. Adunarea și scăderea Diana SRL, pentru nivelul primar
până la 100 (2)”; Pitești Nr.24.268/2/19.02.2018,
3. „Logico Piccolo. Matematică. Adunarea și scăderea pentru nivelul primar
până la 20 (2)”; Nr.24.268/3/19.02.2018,
4. „Logico Piccolo. Matematică. Numere până la 100 pentru nivelul primar
(2)”; Nr.24.268/4/19.02.2018,
5. „Logico Piccolo. Matematică. Numere până la 100 – pentru nivelul primar
Pagina 3 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

operațiuni aritmetice de bază”; Nr.24.268/5/19.02.2018,


pentru nivelul primar
6. „Logico Piccolo. Matematică – Numerele până la 100 Nr.24.268/6/19.02.2018,
– înmulțirea și împărțirea”. pentru nivelul primar
7 Primar 1. Ortografierea grupurilor: s-a / sa şi s-au SC Nr. 3.848/I/19.02.2018 Nr. 43.848/I/1/19.02.2018,
/sau\Scrierea cuvintelor cu mp şi mb (planșă Eurodidactica pentru nivel primar
700x1000mm, față/verso) SRL, Otopeni
2. Ortografierea grupurilor: i-a / ia şi i- Nr. 43.848/I/2/19.02.2018,
au/iau\Scrierea cuvintelor care conţin grupurile pentru nivel primar
oa/ua/uă/ia/ea/ie (planșă 700x1000 mm, față/verso)
3. Ortografierea grupurilor: ne-a / nea şi ne-am /
neam Scrierea cuvintelor cu consoane duble: cc şi Nr. 43.848/I/3/19.02.2018,
nn (planșă 700x1000 mm, față/verso) pentru nivel primar
4. Ortografierea grupurilor: l-a / la\Scrierea
vocalelor duble ee/ii/oo/uu (planșă 700x1000 mm, Nr. 43.848/I/4/19.02.2018,
față/verso) pentru nivel primar
5. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î şi â\
Pronumele (planșă 700x1000 mm, față/verso) Nr. 43.848/I/5/19.02.2018,
6. Scrierea ortogramelor n-am/n-ai/n-are/n-ati/ pentru nivel primar
n-au\Numeralul (planșă 700x1000 mm, față/verso) Nr. 43.848/I/6/19.02.2018
pentru nivel primar
8 Liceal 1. ROMÂNIA – Hărți de geografie fizică și geografie Mureșan Nr. 26.254/23.02.2018 Nr. 26.254/1/20.02.2018,
geografie umană Alexandru pentru nivel liceal
2. EUROPA – Hărți de geografie fizică și geografie Întreprindere
Nr. 26.254/1/20.02.2018,
umană Individuală,
pentru nivel liceal
Baia Mare,
jud.
Maramureș
9 Primar/gimnazial/li 1. Atlasul ilustrat al lumii pentru copii (nivel primar) Corint Books Nr. 24.990/23.02.2018 Nr.24.990/1/20.02.2018,
ceal, geografie Autori: Ruth Brocklehurst, Doriana Berkovic SRL, București pentru nivel primar
2. Atlas geografic de buzunar (nivel gimnazial și liceal) Nr.24.990/2/20.02.2018,
pentru nivel gimnazial și liceal
3. Geografie – Mic atlas școlar (nivel gimnazial și liceal)
Nr.24.990/3/20.02.2018,
Autor: Octavian Mândruț pentru nivel gimnazial și liceal

Pagina 4 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

10 Primar/gimnazial 1. Atlas geografic pentru micul explorator (nivel Art Nr. 24.306/23.02.2018 Nr.24.306/1/20.02.2018,
geografie primar) - Autori: Marian Ene, Ionuț Popa Educațional, pentru nivel primar
2. Atlas geografic. Terra. Elemente de geografie fizică București
(clasa a V-a) - Autor: Ionuț Popa Nr. 24.306/2/20.02.2018,
pentru nivel gimnazial
11 Preșcolar 1. Mapă ”Ghicește litera” SC Diana SRL, Nr. 25.953/I/28.02.2018 Nr.25.953/I/1/28.02.2018,
Pitești, jud. nivel preșcolar
2. Mapă ”Numărăm și socotim” Argeș Nr.25.953/I/2/28.02.2018,
nivel preșcolar
3. Povești, povestiri și basme ilustrate, vol. I
Nr.25.953/I/3/28.02.2018,
4. Cântece ilustrate, volumul I – Toamna-Iarna nivel preșcolar
Nr.25.953/I/4/28.02.2018,
nivel preșcolar
12 Primar Planșe: SC Nr. 43.848/I/29.02.2018
1. Părţile principale de propoziție (planșă Eurodidactica Nr.43.849/I/1/29.02.2018,
700x1000mm, față) SRL, Otopeni pentru nivelul primar
2. Scrierea ortogramelor v-a şi ce-l\Părţile
Nr.43.849/I/2/29.02.2018,
secundare de propoziţie. Propoziţia
pentru nivelul primar
dezvoltată(planșă 700x1000mm, ață/verso)
3. Scrierea cuvintelor într-o/ într-un, dintr-o/ Nr.43.849/I/3/29.02.2018,
dintr-un, printr-o/printr-un\Semnele de punctuaţie pentru nivelul primar
(planșă 700x1000mm, față/verso)
4. Alfabetul limbii române (set 31 planșe, format A3, Nr.43.849/I/4/29.02.2018,
dubu laminate) pentru nivelul primar
5. Alfabetul limbii române (set 31 planșe, format A5,
Nr.43.849/I/5/29.02.2018,
dubu laminate) pentru nivelul primar

13 Liceal, mecanică 1. Prelucrări 1 – Strunjire, rectificare SC Didactic Nr. 41.399/I/13.03.2018 Nr. 41.399/I/1/13.03.2018
2. Prelucrări 2 Media SRL, Nr. 41.399/I/2/13.03.2018
3. Automobile București Nr. 41.399/I/3/13.03.2018
4. Organe de mașini
Nr. 41.399/I/4/13.03.2018
14 Gimnazial și liceal 1. Atlas geografic școlar (nivel gimnazial) SC Nr. 25.862/I/13.03.2018 Nr.25.862/I/1/13.03.2018,
geografie Cartographia pentru nivelul gimnazial
Studium SRL,
Pagina 5 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

2. Atlas geografic școlar pentru clasele V – VIII (nivel Cluj-Napoca, Nr.25.862/I/2/13.03.2018,


gimnazial) jud. Cluj pentru nivelul gimnazial
3. Atlas geografic școlar pentru clasele IX – XII (nivel Nr.25.862/I/3/13.03.2018,
liceal). pentru nivelul liceal

15 Gimnazial Földrajzi atlasz - trad. Atlas geografic școlar, în limba SC Nr.25.862/I/13.03.2018 Nr.25.862/I/13.03.2018,
geografie în limba maghiară pentru nivelul gimnazial. Cartographia pentru nivelul gimnazial
maghiară Studium SRL,
Cluj-Napoca,
jud. Cluj
16 Gimnazial 1. Fonetica (2). Despărţirea cuvintelor în silabe SC Nr. 24.063/I/19.03.2018 Nr.24.063/I/1/19.03.2018,
Limba și literatura (planșă 700x1000mm, față/verso). Eurodidactica nivel gimnazial
română 2. Substantivul (planșă 700x1000mm, față/verso). SRL, Otopeni Nr.24.063/I/2/19.03.2018,
nivel gimnazial
3. Numeralul (2) (planșă 700x1000mm, față/verso). Nr.24.063/I/3/19.03.2018,
nivel gimnazial
17 Liceal 1. Personajul literar. Tipologie (plansă SC Nr. 24.248/I/20.03.2018 Nr. 24.248/I/1/20.03.2018,
Limba și literatura Eurodidactica nivel liceal
română 700x1000mm).
SRL, Otopeni Nr. 24.248/I/2/20.03.2018,
2. Portretul literar (plansă 700x1000mm).
nivel liceal
3. Elementele situației de comunicare verbală Nr. 24.248/I/3/20.03.2018,
(plansă 700x1000mm). nivel liceal

18 Liceal 1. Figuri de stil retorice (planșă 700x1000mm) SC Nr. 24.249/I/20.03.2018 Nr. 24.249/I/1/20.03.2018,
Limba și literatura Eurodidactica nivel liceal
română 2. Genul epic. Concepte specifice (planșă SRL, Otopeni Nr. 24.249/I/2/20.03.2018,
700x1000mm) nivel liceal
Nr. 24.249/I/3/20.03.2018,
3. Genul liric (I) (planșă 700x1000mm)
nivel liceal
4. Genul dramatic (planșă 700x1000mm) Nr. 24.249/I/4/20.03.2018,
5. Opera dramatică. Spectacolul teatral (planșă nivel liceal
Nr. 24.249/I/5/20.03.2018,
700x1000mm)
nivel liceal

Pagina 6 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

6. Romanul. Clasificare (planșă 700x1000mm) Nr. 24.249/I/6/20.03.2018,


7. Romanul obiectiv/ Romanul subiectiv (planșă nivel liceal
700x1000mm) Nr. 24.249/I/7/20.03.2018,
8. Romanul tradiţional/ Romanul modern (planșă nivel liceal
700x1000mm) Nr. 24.249/I/8/20.03.2018,
nivel liceal
19 Gimnazial Scriitori români clasici și moderni (set 36 portrete, SC Nr. 24.061/I/16.03.2018
Limba și literatura dublu laminate, A3) din care: Eurodidactica
română SRL, Otopeni Nr.24.061/I/1/16.03.2018,
1. Duiliu Zamfirescu (1858-1922);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/2/16.03.2018,
2. Geo Bogza (1908-1993);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/3/16.03.2018,
3. Alexei Mateevici (1888-1917);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/4/16.03.2018,
4. Alexandru Vlahuță (1858-1919);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/5/16.03.2018,
5. Alexandru Odobescu (1834-1895);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/6/16.03.2018,
6. Alexandru Macedonski (1854-1920);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/7/16.03.2018,
7. Alexandru Donici (1806-1865);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/8/16.03.2018,
8. Tudor Vianu (1897-1964);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/9/16.03.2018,
9. Vasile Alecsandri (1818-1890);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/10/16.03.2018,
10. Barbu Delavrancea (1858-1918);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/11/16.03.2018,
11. Alecu Russo (1819-1859);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/12/16.03.2018,
12. Camil Petrescu (1894-1957);
nivel gimnazial
Nr.24.061/I/13/16.03.2018,
13. Ion Creangă (1839-1889);
nivel gimnazial

Pagina 7 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

14. Mihai Eminescu (1850-1889); Nr.24.061/I/14/16.03.2018,


nivel gimnazial
15. Lucian Blaga (1895-1961); Nr.24.061/I/15/16.03.2018,
nivel gimnazial
16. Ștefan Octavian Iosif (1875-1913); Nr.24.061/I/16/16.03.2018,
nivel gimnazial
17. George Bacovia (1881-1957); Nr.24.061/I/17/16.03.2018,
nivel gimnazial
18. Grigore Alexandrescu (1810-1885); Nr.24.061/I/18/16.03.2018,
nivel gimnazial
19. Ioan Slavici (1848-1925). Nr.24.061/I/19/16.03.2018,
nivel gimnazial
20 Liceal 1. Stiluri funcţionale (planșă 700x1000mm) SC Nr. 24.650/I/20.03.2018 Nr. 24.650/I/1/20.03.2018,
Limba și literatura Eurodidactica nivel liceal
română 2. Funcţiile elementelor de comunicare (planșă
SRL, Otopeni Nr. 24.650/I/2/20.03.2018,
700x1000mm)
nivel liceal
3. Tipuri de comunicare lingvistică (planșă Nr. 24.650/I/3/20.03.2018,
700x1000mm) nivel liceal
Nr. 24.650/I/4/20.03.2018,
4. Pactul narativ (planșă 700x1000mm)
nivel liceal
5. Perspectiva narativă (planșă 700x1000mm) Nr. 24.650/I/5/20.03.2018,
6. Tipolologia şi funcţiile naratorului (planșă nivel liceal
Nr. 24.650/I/6/20.03.2018,
700x1000mm)
nivel liceal
21 Preșcolar 1. PitiClic - Ciubotele ogarului; SC Infomedia Nr.26.641/19.03.2018 Nr.26.641/1/19.03.2018, nivel
Pro SRL preșcolar
2. PitiClic descoperă pământul; București Nr.26.641/2/19.03.2018, nivel
preșcolar
3. PitiClic în Delta Dunării;
Nr.26.641/3/19.03.2018, nivel
4. PitiClic la Marea Neagră; preșcolar
Nr.26.641/4/19.03.2018, nivel
5. PitiClic și dinozaurii isteți; preșcolar
Nr.26.641/5/19.03.2018, nivel
preșcolar

Pagina 8 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

6. PitiClic și cele 7 minuni ale lumii; Nr.26.641/6/19.03.2018, nivel


preșcolar
7. PitiClic și comorile din inima pământului; Nr.26.641/7/19.03.2018, nivel
preșcolar
8. Un Weekend cu PitiClic;
Nr.26.641/8/19.03.2018, nivel
9. Călătorie misterioasă –PitiClic la bibliotecă; preșcolar
Nr.26.641/9/19.03.2018, nivel
10. PitiClic își alege o misiune. preșcolar
Nr.26.641/10/19.03.2018,
nivel preșcolar
22 Gimnazial, Atlasul animalelor Corint Junior Nr.24.990/I/26.03.2018 Nr.24.990/I/26.03.2018,
biologie (SC CORINT nivel gimnazial
BOOKS SRL),
București
23 Preșcolar/primar a) Nivel preșcolar SC General Nr.27.107/27.03.2018
Tehno-Art Nr.27.107/1/27.03.2018,
1. Fructe parfumate, proaspăt adunate! SRL, nivelul preșcolar
Petroșani, jud. Nr.27.107/2/27.03.2018,
2. Legume colorate, din grădină recoltate!
Hunedoara nivelul preșcolar
3. Povești ilustrate Nr.27.107/3/27.03.2018,
nivelul preșcolar
4. Să observăm fructele Nr.27.107/4/27.03.2018,
nivelul preșcolar
5. Să observăm legumele Nr.27.107/5/27.03.2018,
nivelul preșcolar
6. Să observăm mamiferele sălbatice
Nr.27.107/6/27.03.2018,
7. Păsări sedentare nivelul preșcolar
Nr.27.107/7/27.03.2018,
8. Familiile din ogradă nivelul preșcolar
Nr.27.107/8/27.03.2018,
nivelul preșcolar

Pagina 9 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

b) Nivel primar și nivel preșcolar


Nr.27.107/9/27.03.2018,
9. Animale domestice nivelul preșcolar și nivelul
primar
10. Animale sălbatice
Nr.27.107/10/27.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
24 Primar 1.Dinozaurii, animale preistorice SC General Nr.25.675/II/19.03.2018 Nr.25.675/II/1/19.03.2018,
Tehno-Art nivelul preșcolar și nivelul
SRL, primar
2.Gâze mici și muncitoare
Petroșani, jud. Nr.25.675/II/2/19.03.2018,
Hunedoara nivelul preșcolar și nivelul
primar
3.Călătorie prin anotimpuri Nr.25.675/II/3/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
Nr.25.675/II/4/19.03.2018,
4.Călătorie prin univers
nivelul preșcolar și nivelul
primar
5.Brum-brum să pornim la drum Nr.25.675/II/5/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
6.Cuvinte și silabe Nr.25.675/II/6/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
7.Ne jucăm, propoziții formulăm!
Nr.25.675/II/7/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
8.Să vorbim corect! primar
Nr.25.675/II/8/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
9.Denumește și spune cum este
Nr.25.675/II/9/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
Pagina 10 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

10. Spune cui aparțin! Nr.25.675/II/10/19.03.2018,


nivelul preșcolar și nivelul
primar
11. Hai să asociem și cuvinte să învățăm! Nr.25.675/II/11/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
12. Eu întreb, tu răspunzi! Nr.25.675/II/12/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
13. Cum mai putem spune? Nr.25.675/II/13/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar
14. Ce face copilul? Nr.25.675/II/14/19.03.2018,
nivelul preșcolar și nivelul
primar

25 Preșcolar 1. Jocul formelor SC General Nr. 25.675/I/19.03.2018 Nr.25.675/I/1/19.03.2018,


Tehno-Art nivel preșcolar
2. Numără și potrivește SRL, Nr.25.675/I/2/19.03.2018,
Petroșani, jud. nivel preșcolar
3. Jocul sunetelor Hunedoara Nr.25.675/I/3/19.03.2018,
nivel preșcolar
4. Joacă-te de-a mimul! Nr.25.675/I/4/19.03.2018,
nivel preșcolar
5. Ghici, din ce poveste este? Nr.25.675/I/5/19.03.2018,
nivel preșcolar
6. Jocul culorilor Nr.25.675/I/6/19.03.2018,
nivel preșcolar
26 Primar/gimnazial/ Uniunii Elene Nr. 25.632/03.04.2018 Nr. 25.632/1/03.04.2018,
liceal, limba 1. Klik A1/A (CD, planșe, etichete autocolante) din România, nivel primar, gimnazial, liceal
neogreacă București
2. Klik A1/B (CD, planșe, etichete autocolante)
Nr. 25.632/2/03.04.2018,
Autori: Maria Karakurgiou, Victoria Panagioutidou,
Editura Centrului de limbă greacă nivel primar, gimnazial, liceal

Pagina 11 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

3. Kaleidoskopio C1 (audiobook 1) Nr. 25.632/3/03.04.2018,


nivel primar, gimnazial, liceal
4. Kaleidoskopio C2 (audiobook 2) Nr. 25.632/4/03.04.2018,
Autor: Ifigenia Georgiadou, editura: Akakia
nivel primar, gimnazial, liceal
5. Epikinoniste Ellinika 1 (CD) Nr. 25.632/5/03.04.2018,
nivel primar, gimnazial, liceal
6. Epikinoniste Ellinika 2 (CD) Nr. 25.632/6/03.04.2018,
nivel primar, gimnazial, liceal
7. Epikinoniste Ellinika 3 (CD) Nr. 25.632/7/03.04.2018,
nivel primar, gimnazial, liceal

27 Primar Atlas de geografie pentru clasa a IV-a SC Aramis Nr. 27.068/I/03.04.2018 Nr.27.068/I/03.04.2018, nivel
geografie Autor: Manuela Popescu Print SRL primar
(editura
Aramis)
28 Gimnazial/liceal SC Nr. 26.307/I/03.04.2018 Nr. 26.307/I/03.04.2018, nivel
geografie Planșă Atmosfera Eurodidactica gimnazial și liceal
SRL, Otopeni
29 Gimnazial/liceal Planșe SC Nr. 26.308/03.04.2018
geografie 1. Europa.Forme de relief. Eurodidactica Nr.26.308/1/03.04.2018, nivel
SRL, Otopeni gimnazial și liceal
2. Europa.Clima/ România. Clima. Nr.26.308/2/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
3. Europa. Dezvoltarea industrială. Nr.26.308/3/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
4. Europa. Sisteme agricole. Nr.26.308/4/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
5. Uniunea Europeană. Transporturile. Nr.26.308/5/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
6. Europa. Dezvoltarea turismului. Nr.26.308/6/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
7. Europa. Indicatori economici de bază. Nr.26.308/7/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal

Pagina 12 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

8. Europa. Populația. Nr.26.308/8/03.04.2018, nivel


gimnazial și liceal
9. Europa.Resurse naturale. Nr.26.308/9/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
10. Europa. Sistemul de orașe.
Nr.26.308/10/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal

30 Gimnazial/liceal Planșe SC Nr. 26.309/03.04.2018


geografie 1. Zonele biopedogeografice la nivel european Eurodidactica Nr. 26.309/1/03.04.2018,
SRL, Otopeni nivel gimnazial și liceal
2. Plăcile tectonice ale Terrei Nr. 26.309/2/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
3. Poluarea și eroziunea solului Nr. 26.309/3/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
4. Poluarea aerului Nr. 26.309/4/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
5. Poluarea apei Nr. 26.309/5/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
6. Circuitul apei în natură Nr. 26.309/6/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
7. Circuitul oxigenulu in natură Nr. 26.309/7/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
8. Circuitul azotului în natură Nr. 26.309/8/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
9. Geografi români celebri Nr. 26.309/9/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
10. Exploratori români celebri Nr. 26.309/10/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal

31 Gimnazial/liceal Hărți SC Nr. 26.310/03.04.2018


geografie 1. Australia si Oceania. Harta fizică. Eurodidactica Nr. 26.310/1/03.04.2018,
SRL, Otopeni nivel gimnazial și liceal
2. Australia si Oceania. Harta economică. Nr. 26.310/2/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal

Pagina 13 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

3. Planiglobul. Harta emisferelor. Nr. 26.310/3/03.04.2018,


nivel gimnazial și liceal
4. Africa. Harta fizică. Nr. 26.310/4/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
5. Africa. Harta politică.
Nr. 26.310/5/03.04.2018,
6. Africa. Harta economică. nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.310/6/03.04.2018,
7. America de Sud. Harta fizică. nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.310/7/03.04.2018,
8. America de Sud. Harta politică. nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.310/8/03.04.2018,
9. America de Sud. Harta economică.
nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.310/9/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
32 Gimnazial/liceal 1. Harta celor mai importante resurse ale lumii SC Nr. 26.311/03.04.2018 Nr. 26.311/1/03.04.2018,
geografie Eurodidactica nivel gimnazial și liceal
2. Harta climatică a Lumii SRL, Otopeni Nr. 26.311/2/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
3. Harta fuselor orare Nr. 26.311/3/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
4. Harta zonelor de vegetatie pe glob Nr. 26.311/4/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
5. Harta zonelor de soluri pe glob Nr. 26.311/5/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
6. Harta sinoptica a lumii Nr. 26.311/6/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
7. Europa. Harta fizică şi politică Nr. 26.311/7/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
8. Europa. Harta fizică şi politică, proiecţie Nr. 26.311/8/03.04.2018,
Mercator nivel gimnazial și liceal
9. Europa. Harta politică Nr. 26.311/9/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal

Pagina 14 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

33 Gimnazial/liceal 1. America de Nord. Harta fizică. SC Nr. 26.312/04.04.2018 Nr. 26.312/1/04.04.2018,


geografie Eurodidactica nivel gimnazial și liceal
2. America de Nord. Harta economică. SRL, Otopeni Nr. 26.312/2/04.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
3. America de Nord. Harta politică. Nr. 26.312/3/04.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.312/4/04.04.2018,
4. Asia. Harta fizică
nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.312/5/04.04.2018,
5. Asia. Harta politică nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.312/6/04.04.2018,
6. Asia. Harta economică nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.312/7/04.04.2018,
7. Harta politică a lumii nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.312/8/04.04.2018,
8. Harta fizică a lumii nivel gimnazial și liceal
Nr. 26.312/9/04.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
9. Lumea. Harta fizică şi a substanţelor minerale

34 Gimnazial/liceal 1. România şi Republica Moldova. Harta fizică, SC Nr. 26.313/04.04.2018 Nr. 26.313/1/04.04.2018,
geografie Eurodidactica nivel gimnazial și liceal
administrativă şi a substanţelor minerale utile.
SRL, Otopeni Nr. 26.313/2/04.04.2018,
2. România şi Republica Moldova. Harta fizică.
nivel gimnazial și liceal
3. România şi Republica Moldova. Harta Nr. 26.313/3/04.04.2018,
administativă nivel gimnazial și liceal

35 Primar 1.Harta lumii pentru copii SC Nr. 26.314/04.04.2018 Nr.26.314/1/04.04.2018, nivel


geografie Eurodidactica primar
2.Harta Europei pentru copii
SRL, Otopeni Nr.26.314/2/04.04.2018, nivel
3.Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai (Harta
primar
României pentru copii) Nr.26.314/3/04.04.2018, nivel
4.Ţara mea şi neamul meu(Harta României pentru primar
Nr.26.314/4/04.04.2018, nivel
copii)
primar
Pagina 15 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

36 Gimnazial/liceal Hărți școlare SC Nr.24.800/03.04.2018


istorie Eurodidactica Nr.24.800/1/03.04.2018, nivel
1. Epoca străveche - spaţiul românesc
SRL, Otopeni gimnazial și liceal
2. Egiptul și Mesopotamia Nr.24.800/2/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
3. Orientul Antic Nr.24.800/3/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
4. Lumea greacă în antichitate
Nr.24.800/4/03.04.2018, nivel
5. Italia antică gimnazial și liceal
Nr.24.800/5/03.04.2018, nivel
6. Provinciile romane Moesia Inferior si Dacia gimnazial și liceal
Nr.24.800/6/03.04.2018, nivel
7. Imperiul Roman în perioada principatului gimnazial și liceal
Nr.24.800/7/03.04.2018, nivel
8. Civilizaţia geto-dacilor. Provinciile Romane
gimnazial și liceal
Moesia Inferior şi Dacia Nr.24.800/8/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
9. Imperiul lui Carol cel Mare (768-814) Nr.24.800/9/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
10. Imperiul Bizantinin sec.IX-XI Nr.24.800/10/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
37 Gimnazial/liceal Hărți școlare SC Nr.24.801/03.04.2018
istorie Eurodidactica Nr.24.801/1/03.04.2018, nivel
1. Europa în secolele XIV-XV
SRL, Otopeni gimnazial și liceal
2. Ţarile Române în secolele XIV-XVI Nr.24.801/2/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
3. Imperiul Otoman în secolele XIV-XVII Nr.24.801/3/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
4. Marele descoperiri geografice şi cuceririle coloniale
Nr.24.801/4/03.04.2018, nivel
5. Cruciadele medievale (sec. XI-XIII) gimnazial și liceal
Nr.24.801/5/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal

Pagina 16 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

6. Ţările Române de la mij.sec. XVI până la mij. sec. Nr.24.801/6/03.04.2018, nivel


gimnazial și liceal
XVIII Nr.24.801/7/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
7. Europa în perioada napoleoniana
Nr.24.801/8/03.04.2018, nivel
8. Revoluţia de la 1848-1849 în Europa gimnazial și liceal
Nr.24.801/9/03.04.2018, nivel
9. Europa în anii 50-60 ai secolului al XIX-lea gimnazial și liceal
Nr.24.801/10/03.04.2018,
10. Europa în anii 1871-1914 nivel gimnazial și liceal

38 Gimnazial/liceal 1. România între 1859 -1914 SC Nr.24.802/03.04.2018 Nr.24.802/1/03.04.2018, nivel


istorie Eurodidactica gimnazial și liceal
2. Ţările Române de la mijlocul sec. al XVIII-lea
SRL, Otopeni Nr.24.802/2/03.04.2018, nivel
până la 1859 gimnazial și liceal
Nr.24.802/3/03.04.2018, nivel
3. Basarabia între sec. XIX-XX gimnazial și liceal
Nr.24.802/4/03.04.2018, nivel
4. Primul Război Mondial (1914 -1918) gimnazial și liceal
Nr.24.802/5/03.04.2018, nivel
5. Europa în perioada interbelica (1918 -1939)
gimnazial și liceal
6. România între anii 1918-1940 Nr.24.802/6/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
7. Al Doilea Război Mondial (1939 -1942) Nr.24.802/7/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
8. Al Doilea Război Mondial (1942 -1945)
Nr.24.802/8/03.04.2018, nivel
9. Al Doilea Război Mondial (I)/Al Doilea Război gimnazial și liceal
Nr.24.802/9/03.04.2018, nivel
Mondial (II) gimnazial și liceal
Nr.24.802/10/03.04.2018,
10. România în perioada ”războiului rece” (1945 - nivel gimnazial și liceal

1989)

Pagina 17 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

39 Gimnazial/liceal 1. Europa după anul 1989. Integrarea europeană SC Nr.24.803/03.04.2018 Nr.24.803/1/03.04.2018, nivel
istorie Eurodidactica gimnazial și liceal
(hartă școlară) SRL, Otopeni Nr.24.803/2/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
2. Istorici români celebri (planșă)
Nr.24.803/3/03.04.2018, nivel
3. Grecia și Roma Antică (planșă) gimnazial și liceal
Nr.24.803/4/03.04.2018, nivel
4. Epoca Medievală (I) (sec. V-XI) (planșă) gimnazial și liceal
Nr.24.803/5/03.04.2018, nivel
5. Epoca Medievală (II) (sec. XII-XV) (planșă) gimnazial și liceal
Nr.24.803/6/03.04.2018, nivel
6. Epoca Modernă (I) (sec. XIV-1815) (planșă)
gimnazial și liceal
7. Epoca Modernă (II) (1815-1918)(planșă) Nr.24.803/7/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
8. Epoca Contemporană (1918-2004) (planșă) Nr.24.803/8/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
9. Timpul în istorie/Izvoare istorice (planșă Nr.24.803/9/03.04.2018, nivel
gimnazial și liceal
față/verso)
Nr.24.803/10/03.04.2018,
10. Declaraţia universală a drepturilor omului nivel gimnazial și liceal

(planșă)

40 Gimnazial/liceal Planșe și portrete SC Nr.24.804/03.04.2018


istorie 1. Istoria costumului. Epoca antică/Istoria uneltelor. Eurodidactica Nr.24.804/1/03.04.2018, nivel
Epoca antică (planșă față/verso) SRL, Otopeni gimnazial și liceal
Nr.24.804/2/03.04.2018, nivel
2. Istoria Armelor. Epoca Antică/ Răspândirea
gimnazial și liceal
creştinismului (planșă față/verso) Nr.24.804/3/03.04.2018, nivel
3. Uniunea Europeană/ Structuri politice în istorie gimnazial și liceal
Nr.24.804/4/03.04.2018, nivel
(planșă față/verso)
gimnazial și liceal
4. Organizația Națiunilor Unite (planşă)

Pagina 18 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

5. Simbolurile Statului Român (planșă) Nr.24.804/5/03.04.2018, nivel


6. Set portrete Voievozi, Domni şi Regi români (20 gimnazial și liceal
Nr.24.804/6/03.04.2018, nivel
portrete color)
gimnazial și liceal

41 Gimnazial/liceal Atlase: SC Booklet Nr. 41.623/03.04.2018


istorie SRL, București Nr. 41.623/1/03.04.2018,
1. Istorie universală
nivel gimnazial și liceal
2. Conducători în istoria românilor
Nr. 41.623/2/03.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
42 Primar Platformă online de tip e-learning: SC My Koolio Nr. 40.471/12.04.2018 Nr. 40.471/12.04.2018,
Limba și literatura română și Matematică, clasele I-IV SRL, nivel primar
București
43 Gimnazial/liceal SC Nr. 25.862/12.04.2018 Nr. 25.862/12.04.2018,
Istorie în limba Tőrténelmi atlasz (trad. Atlas istoric) Cartographia nivel gimnazial și liceal
maghiară Studium SRL,
Cluj-Napoca,
jud. Cluj

44 SC Nr. 25.862/13.04.2018 Nr. 25.862/13.04.2018, nivel


Gimnazial/liceal Irodalmi atlasz (trad. Atlas literar) Cartographia gimnazial și liceal
Limba și literatura Studium SRL,
maghiară
Cluj-Napoca,
jud. Cluj

45 Primar SC Editura Nr.24.268/17.04.2018 Nr.24.268/17.04.2018, nivel


Limba engleză Logico Piccolo. Early bird. That’s me (joc în limba Diana SRL, primar
engleză) Pitești, jud.
Argeș

46 Preșcolar 1. Material demonstrativ individual – Matematica, 96 SC Editura Nr.27.570/I//23.04.2018 Nr.27.570/I/1/23.04.2018,


de jetoane mari pentru educatoare Diana SRL, nivel preșcolar
Pitești, jud.
2. Material demonstrativ individual – Matematica, 241 Argeș Nr.27.570/I/2/23.04.2018,
de jetoane mari pentru preșcolari și școlari nivel preșcolar
Pagina 19 din 20
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

3. Povești, povestiri și basme ilustrate, vol. II


Nr.27.570/I/3/23.04.2018,
4. Povești, povestiri și basme ilustrate, vol. III nivel preșcolar
Nr.27.570/I/4/23.04.2018,
5. Povești, povestiri și basme ilustrate, vol. IV nivel preșcolar
Nr.27.570/I/5/23.04.2018,
nivel preșcolar
6. Cântece ilustrate, vol. II (primăvară – vară)
Nr.27.570/I/6/23.04.2018,
nivel preșcolar
47 Liceal EasyBe - platforma educațională pentru disciplina Sagi Managing Nr. 26.095/25.04.2018 Nr. 26.095/25.04.2018
istorie istorie Solutions, Istorie, nivel liceal
București

48 Gimnazial/liceal 1. LAROUSSE – ATLAS ISTORIC DUBY SC Corint Nr. 24.990/25.04.2018 Nr. 24.990/1/25.04.2018, nivel
istorie 2. ISTORIA ROMÂNIEI. MICUL ATLAS ȘCOLAR ILUSTRAT Books SRL, gimnazial și liceal
București Nr. 24.990/2/25.04.2018, nivel
gimnazial și liceal

49 Gimnazial/liceal Atlas istoric școlar SC Nr. 25.862/25.04.2018 Nr. 25.862/1/25.04.2018, nivel


istorie Cartographia gimnazial și liceal
Studium SRL,
Cluj-Napoca,
jud. Cluj

50 Liceal Platforma online de tip e-learning EASYBE pentru Sagi Managing Nr. 26.096/27.04.2018 Nr. 26.096/27.04.2018, limba
Limba și literatura limba și literatura română Solutions, și literatura română, nivel
română București liceal

TOTAL:165 titluri omologate

Pagina 20 din 20