Sunteți pe pagina 1din 18
Recomandari pentru masurile de protectie care trebuie aplicate pentru reluarea activitatilor in unitatile pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor, clasele 0-XIII, in contextul epidemiologic al COVID 19 Mai 2020 INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA SUMAR L. Introducere si context IL. Prineipii generale Ill. Masuri de protectie in unitatile de educare si instruire a copiilor si tinerilor in contextul epidemiologic al COVID 19 1. Asigurarea coordonarii activitatilor de prevenire COVID 19 2. Organizarea spatiilor pentru prevenirea contactului apropiat 3. Organizarea programului scolar 4. Organizarea activitatilor si supravegherea in timpul pauzelor 5. Organizarea si efectuarea triajului epidemiologic 6. Adoptarea de masuri igienico-sanitare 7. Organizarea si asigurarea accesului elevilor la facilitatile de dezinfectie/spalare a mainilor 8. Instruirea personalului didactic, personalului care efectueaza triajul epidemiologic al adultilor si elevilor 9. Instruirile periodice ale elevilor privind masurile de prevenire ale infectiei COVID 10. Comunicareade instructiuni pentru parinti 11. Purtarea mastilor faciale de protectie 12, Alte masuri igienico-sanitare 13, Masuri pentru elevi, cadre didactice si alt personal din unitajile de invajamént aflate in grupele de varsti la rise, si/sau avnd afectiuni cronice si /sau dizabilitati 14, Masuri privind transportul in comun al elevilor la si de la unitatea de invatamant 15. Alte masuri 16. Anexe 1. Introducere si context Situatia epidemiologic& creatti de pandemia generata de infectia COVID-19, a dus la inchiderea unitatilor de invatamant incepdnd cu data de 11 martie 2020. in unele situatii unde infrastructura necesara a fost disponibila atat pentru profesori cat si pentru elevi, a fost realizata continuitatea predatii la distant’, aceasta permifénd pastrarea comunicarii intre cadrele didactice gi levi fird riscuri de contaminare. Acest ghid confine recomandari pentru masurile de protectie care trebuie aplicate in unitatile pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor in contextul epidemiologic al COVID 19. Masurile au fost elaborate de specialistii Instituului Nafional de Sanatate Publica, tindnd cont de specificul activitatilor si structura unitatilor de invatamént din Romania dar si de masurile pentru prevenirea infectiei COVID-19 planificate si/sau implementate de diferite tari din Uniunea Europeana si recomandari ale OMS si UNICEF. Ghidul se adreseazA autoritatilor nationale si judefene cu atributii in organizarea si controlul activitatilor din unitifile scolare, personalului didactic si nedidactic gi tuturor membrilor comunitatii educationale. IL. Principii generale Ghidul include recomandati privind masurile care pentru implementare necesita 0 colaborare strénsa intre autoritafile educationale nationale gi autorititile locale. fn vederea facilitarii punerii in aplicare a masurilor, acest ghid stabileste directiile pentru fiecare dintre urmatoarele categorii: + Asigurarea coordonarii activitatilor de prevenire COVID 19 * Organizarea spatiilor pentru prevenirea contactului apropiat + Organizarea programului scolar + Organizarea activitatilor si supravegherea in timpul pauzelor * Organizarea si efectuarea triajului epidemiologic + Adoptarea de masuri igienico-sanitare * Organizarea si asigurarea accesului elevilor la facilitajile de dezinfectie/spalare a mainilor + Instruirea personalului didactic, personalului care efectueaza triajul epidemiologic al adultilor si elevilor + Instruiri periodice ale elevilor privind masuri de prevenire a infectiei COVID + Comunicarea de instruetiuni pentru parinti * Purtarea corecta (echipare, dezechipare si eliminare) a mastilor faciale de protectie + Alte masuri igienico-sanitare + Masuri pentru elevi, cadre didactice si alt personal din unitagile de invajdmant aflate in grupele de varstd la isc, si/sau avénd afectiuni cronice si /sau dizabilitati cipiile generale care stau la baza misurilor sunt : + menginerea distantei fizice de cel putin 1,5 m; + aplicarea masurilor de barier§; + prevenirea aglomeratii elevilor; + curitarea si dezinfectarea spatiilor si echipamentelor: + instruirea, informarea si comunicarea; + protectia sanatatii elevilor, cadrelor didactice si a altui personal aflate in grupele de varsti la risc, sifsau avnd afectiuni cronice si /sau dizabilitai IIL. Masuri de protectie in uni epidemiologic al COVID-19 fatile pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor in contextul 1, Asigurarea coordonarii activitatilor de prevenire COVID 19, prin desemnarea unui reprezentant al scolii care coordoneaza activitatile la nivelul unitati, 2. Organizarea spatiilor pentru prevenirea contactului apropiat : a. Crearea in interiorul seolii (curte, sili de clasa, coridoare,ete), a unor eircuite clare, prin demarcare cu benzi vizibile care si asigure “trasee prestabilite” de intrare, deplasare in interiorul scolii si de pardsire a scolii, facilitand pastrarea unei distante intre elevi de cel putin 1.5 m pe tot parcursul prezenfei in scoala ; b. Organizarea spatiilor in clase: in clasd, predarea ar trebui organizati in clase de maximum 10-15 elevi, astfel incat sa fie alocata 0 suprafata de minim 4 mp pentru fiecare elev si 4 mp suplimentari pentru profesor. Este posibila cresterea numarului de elevi in functie de condijiile locale, dar trebuie indeplinité condifia unui singur copil in banca. © Compozitia grupurilor/claselor va fi neschimbata si copilul nu va putea schimba clasa/grupul Contactul reciproc intre grupuri va fi limitat. ‘+ Nu vor fi permise organizarea de cluburi scolare sau grupuri de hobby sau alte activitdji care presupun participarea simultana a unui numar mai mare de 3 elevi © Locurile din clasa trebuie sa fie fixe, adica dupa aranjarea elevilor, in banci, acestia nu vor mai schimba locurile intre ei pe toata perioada cursurilor. + Fiecare elev va ocupa loc in banc& la o distanfa de cel putin 1,5 metri fata de ceilali Masurarea se va face cu metrul intre centrele scaunelor elevilor, iar mumérul maxim de clevi/clasa trebuie s8 nu depageasca jumatate din efectiv. * Scaunele si banca trebuie dispuse astfel incét distanta intre banci sa fie cat se poate de mare, de preferiné Kanga pereti, daca spatiul permite acest mod de aranjament, de exemplu prin pastrarea unui pupitru gol intre 2 pupitre ocupate. © Experimentele (la orele de chimie/fizica/biologic) care necesité migcare si/sau interactiune stransa intre elevi nu trebuie organizate. Elevii nu se vor muta din clasa de baza in laboratoare Experimentele pot fi prezentate pe inregistrari video. c. Orele de educatie fizicd. - Aceste ore/activitati se vor desftigura la finalul cursurilor, pentru ca elevii sa poata pleca direct acasé. La orele de educajie fizicd, sub atenta supraveghere si indrumare a cadrelor didactice, se pot desfgura doar anumite jocuri sportive, exclusiv in aer liber, dar cu respectarea anumitor reguli Fotbal - se va juca la o singura poarta, numarul maxim de jucdtori este 5 (4 jucdtori de camp si un portar) si doar portarul (care va purta obligatoriu manusi) poate atinge mingea cu mana; repunerea mingei in joc de la marginea terenului se va face doar cu piciorul; Mingea va fi dezinfectata dupa fiecare meci jucat Baschet - fiecare elev va avea mingea proprie si va arunca la cos, pe rand, pastrdnd spatii suficient de ‘mari fafd de colegii lui, Dupa terminarea orei de educatie fizica, mingiile utilizate vor fi colectate intr-un sac special destinat, si vor fi dezinfectate riguros utilizand substanjele dezinfectante avizate urmand a fi depozitate apoi in alt sac separat de cel in care au fost colectate (si care urmeaza a fi si el dezinfectat si pregatit pentru utilizarea ulterioara). Pentru desfasurarea orelor de educatie fizicd, elevii vor fi instruifi, ca pe tot parcursul activititi s& nu igi atinga faja, gura, ochii, nasul cu mainile neigienizate, pastrand un comportament civilizat. La finalul orelor de educatie fizica, toti elevii trebuie s& se spele pe maini cu apa si sapun timp de 20 secunde. Daca nu este posibila spalrea mainilor este necesar si se sa efectueze igiena mainilor cu un antiseptic pe baza de alcool Se va efectua curatenia, dezinfectia cu solutii avizate si aerisirea salii de sport dupa fiecare grupa de elevi. 3. Organizarea programului scolar Scolile vor trebui sa se organizeze inainte de redeschiderea lor si in functie de dimensiunea unital Se vor organiza programul si activitatile in scoala (intrare in clasa, iesire de la cursuri, miscarea pe coridoare), astfel inedt, elevii unei clase sii nu se intélneascé cu elevii din alte elase sau cu cei de pe acelasi etaj. Sosirea si plecarea din scoli ar trebui organizate astfel incat sa se evite aglomerarea copiilor si a parinjilor la intrarea in coli Aceasta organizare se va face astfel incéit sa respecte urmatoarele: a. Decalarea orelor de intrare : Intrarile si iesirile din unitate vor fi esalonate la intervale regulate de timp pentru a se evita aglomerarile i, ora de incepere a cursurilor si fie diferité pe clase de studiu, pentru a evita aglomeratia scolarilor la triajul epidemiologic si la intrarea in scoala. (de ex, decalaj de 15-20 de minute) ; in consecinta si intrarea in pauze se va face la ore diferite pentru a evita aglomerarea la grupurilor sanitare, ii, programul scolar adus la cunostinta elevilor s& contina orele de incepere si durata orelor de clas si a pauzelor precum si a pauzei/pauzelor de masa ; b. Diminuarea timpului alocat orelor de clasa ; i, numérul de ore petrecute de elevi in cadrul procesului instructiv-educativ /zi la scoala i fie limitat, Recomandam un maxim de 4 ore/zi, durata orei de maxim 30 min, durata pauzei de maxim 20 minute, pentru a se permite timpul necesar spalatului eficient al mainilor; area alternativa a elevilor, prin rotatie, la orele de clasa on line a unei parti din elevi, ceilalti find prezentifizic la scoala ( de preferat in prima etapa intrucdt asigura un timp de expunere mai redus pentru fiecare elev) ; 4, Alternarea orelor de curs cu activitati in aer liber : in masura in care este posibil una dintre ore/zi si se deruleze in spatii deschise (curtea scolii) ; e. Aménarea si anularea manifestarilor sportive, culturale, pe timpul pandemiei in vederea evitarii aglomerarii si pentru limitarea transmiterii infectiilor respiratorii ; f Diminuarea pe cat posibil a deplasarilor cadrelor didactice, elevilor si a personalului unitiii in incinta acesteia. 4. Organizarea activitAtilor si supravegherea in timpul pauzelor : a. Elevii din ciclul primar sa fie supravegheati pe toata durata pauzelor ; b. Activitatile vor fi organizate pe cat posibil in curtea scolii, cu pastrarea distanfei de minim 1,5 m intre elevi. Elevii nu se vor imbritisa, nu ver isi vor atinge reciproc mainile si nu vor sta aproape unul de celilalt. Vor fi eliminate jocurile si alte activitati care implic& formarea unor grupuri care duc la reducerea distantei intre elevi. Copii se pot juca in pauze impreund, intr- un grup limitat la 3 elevi, doar din aceeasi clas; ¢. Elevii nu vor consuma in comun méncarea sau bauturile si nu vor schimba intre ei obiectele de folosinta personala (atenjie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de seris, jucdrii etc). 5. Organizarea si efectuarea triajului epidemiologic a. Efectuarea zilnicd de cétre un cadru medical/didactic instruit a triajului epidemiologic la intrarea in clase a copiilor, inainte de intrarea in sdlile de curs respectiv tura de lucru * intr-un spatiu separat de salile de clasa, cAt mai aproape de intrarea elevilor, care s& aiba posibilitatea respectarii unui circuit prestabilit, astfel ineat s& nu se intre si s& se iasa pe acelasi traseu, iar in cazul elevilor/persoanelor cu probleme de sAnatate, iesirea sa se fac& separat de iesirea din triaj a elevilor/adultilor sanatosi. (0 intrare gi 2 iesiri — s&natosi si suspecti) : + triajul trebuie sa includa si o anamneza privind starea de sanatate ~ a copilului si apartinatarilor referitor la simptomatologia respiratorie si digestiva; masurarea temperaturii cu termometre non contact. + in cazul in care elevii prezinta la triajul epidemiologic sau in timpul orelor de curs, temperatura corporala mai mare de 37,3 grade Celsius sau simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, rinoree, febra, probleme respiratorii), sau alte simptome de boali, acestia vor fi izolafi intr-un spatiu desemnat pentru acest scop si vor fi anuntati imediat apartinatorii. Copilul simptomatic, care asteapti si fie luat de la scoalé va fi izolat intr un spajiu inchis, in functie de varsta copilului si cu supravegherea adecvat de catre adult, daca este necesar. Se va deschide o fereastra pentru ventilatie. Daca nu este posibil si fie izolat, se va muta intr-o zona aflatd la cel putin 4 metri fafd de alte persoane. Daca este necesar sa mearga la baie in aceasti perioada, se va folosi o baie separata, daca este posibil. Baia trebuie curatata si dezinfectata folosind produse de curdjare avizate inainte de a fi folosita de oricine altcineva. Nu se va transporta elevul pind Ia sosirea apartinitorului 1a medicul de familie, farmacie, servicul de urgent sau spital; doar dac& simptomele/semnele sunt foarte severe, se va apela serviciul de urgent 112, Dac& un membru al personalului/elev a ajutat pe cineva care prezinté tuse continua sau o temperatura ridicata, nu trebuie sa plece acasa in izolare, decat dac& persoana/elevul dezvolt& ulterior simptome. Persoana care a ajutat se va spala bine pe maini timp de 20 de secunde. Igienizarea se face cu dezinfectant avizat, dupa ce bolnavul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infectia la alte persoane. + In cazul in care Ia triajul epidemiologic, sau in contextul sustinerii unei probe de examen, valoarea temperaturii este mai mare de 37,3 grade Celsius, si nu exista simptomatologie de tip respirator sau alte simptome de boala, cu acordul scris al apartinatorului/elevului, elevul poate susfine proba de examen, in condifii de izolare (unicul elev intr-un spatiu desemnat de unitatea de invatamént impreund cu. un supraveghetor; ambele persoane vor purta masca de protectie faciala si vor sta la o distanja de minim 5 m una fafa de cealalta). In cazul refuzului sustinerii probei de examen, se va urma procedura mai sus decrisa (izolare elev sub supraveghere, anuntare apartinator si dupa caz serviciul de urgent 112) + Revenirea in colectivitate a copiilor care au avut probleme de sanatate si au absentat de la scoala se va realiza obligatoriu in baza unei adeverinfe medicale. b, Este recomandat si se organizeze un triaj distinct pentru triajul epidemiologic al adultilor (cadre didactice si auxiliare, ete) 6, Adoptarea de masuri igienico-sanitare: elemente a. Elaborarea de catre fiecare scoalé a unui Plan de curatenie si dezinfectie(un model plan cadru precum si modul de organizare a curdjeniei si dezinfectiei in scoli sunt perezentate in anexa nrlsi 2 la acest documeni)a sailor de clasa, cancelariei, spatiilor comune (holuri, sali de sport, ete) precum si de aerisire a sililor de clas, care si conjin& + operafiunile si ordinea in care se vor efectua (ex. deversarea degeurilor, maturarea pardoselii, spalarea pardoselii, dezinfectia pardoselii, stergerea si dezinfectarea suprafefelor de scris ale bancilor, cat si spatiului interior de depozitare in acestea a obiectelor scolare, dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor unde exist, stergerea si dezinfectia pervazurilor, dezinfectia clanjelor, ménerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, ete) ; + materialele care se vor utiliza pentru fiecare operatiune (ex : produse biocide avizate pe baza de clor pentru dezinfectarea pardoselilor, etc) ; + tehnica ce va fi aplicata pentru fiecare operaiune ; + ritmul de curafenie si dezinfectie, tindnd cont si de timpul necesar de aerisire a spatiului (ex = zilnic, in clas imediat dupa iesirea din clasa a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectiva, sau dupa fiecare utilizare de catre un grup diferit de elevi = zilnic in cancelarie cel putin de doua ori, inainte d ‘invaimant sau probe de examen ~ pentru WC uri dupa fiecare pauza, la finalul zilei, si ori de cate ori este necesar + cine va face curafenia gi cine va supraveghea efectuarea conforma a curdteniei + ritmul si durata de aerisire a sdlilor de clas, cancelariei si oricare alta incapere (ex, dupa curafenie si dezinfecjie, minim 10 minute) precum si asigurarea aerisirii in timpul orelor de clas cu geamul rabatat + in fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afisat la loc vizibil o schema care sa contina operatiunile de curatare si dezinfectie, secventa acestora, orarul si un loc pentru semnatura persoanei care le efectueaza si a celei care verifica. Elaborarea unui Plan de igienizare a curfii seolii care sa includa cel putin urmatoarele yceperea fiecirui ciclu de Curtea scolii va fin cursurilor Spatiul verde acolo unde exist, va fi bine ingrijit, iarba tunsd ritmic pentru a putea asigura un spafiu adecvat activitailor in aer liber si a preveni posibilele afectari de tip alergic ale sistemului respirator Spatiile de joaca prevazute cu jucérii de exterior, zilnic gi inaintea inceperii cursurilor fiectirui ciclu de invatamént vor fi desprafuite, igienizate cu jeturi de apa si apoi dezinfectate avizate cu solufii pe baz de clor pentru suprafete. Recomandim utilizarea perdelelor naturale de umbrire a spatiilor de joacd, iar acolo unde nu existd asigurarea unei posibilitati de umbrire parfiala a acestor spatii in perioadele de insorire maxima. Asigurarea aprovizionarii scolii cu materialele necesare (spun lichid, hartie igienica, turati si spalaté zilnic cu jeturi de apa dimineata, inaintea inceperii hartie de sters pe maini sau uscatoare pentru mini, antiseptic pe baz de alcool si dispensere, dezinfectanti pentru suprafefe-ex. banci, catedra, podele, pervazuri, clanfe, intrerupatoare- galeti, maturi/peri solufie de spilat pardoselile, mopuri diferite pentru baie si celelalte sali, detergenti si perii pentru vasele de WC, detergenti pentru curatenia chiuvetelor, lavete, materiale de protectie pentru elevi, cadre didactice, personalul care va supraveghea un elev depistat bolnay in timpul orelor de curs, personalul de curatenie si auxiliar : masti faciale de protectie de dimensiuni adecvate, manusi , halate , bonete etc.) 7.Organizarea si asigurarea accesului elevilor la facilititile de dezinfectie/spalare a mainilor a. Spalarea mainilor - Toti clevii si personalul didactic si nedidactic trebuie sa se spele/dezinfecteze pe maini (cu apa si sapun sau solutie hidroalcoolica dezinfectanta) astfel .ediat dupa intrarea in scoala si inainte de a intra in clasa + inainte de pauza/pauzele de masa (se va organiza procesul de spilare pe maini al elevilor astfel incat fiecare elev si aibi accesul necesar la apa si sipun pentru a se spila pe maini timp de 20 de secunde inainte de a lua mas& si dup masa), Daca nu este posibil ca tofi copii sa aibd acces s& se spele pe mAini intr-o singur pauzii, se pot organiza mai multe pauze de masa astfel incat toti s& se poata spala timp de 20 de secunde ; se poate lasa si varianta dezinfect spilatul si/sau dezinfectia mainilor este perferabil portului de manusi + dup& utilizarea toaletei de caire fiecare elev. + dupa tuse sau stranut * atunci cand mainile sunt vizibil murdare + toli elevii si adultii se vor spala obligatoriu pe maini cat mai des posibil recomandabil la maxim 2 ore mai sus am spus intr-o pauza asa ca se spala o data as lasa dezinfectei altfel dau toti buluc la baie se Vor asigura un numar suficient de dispensere de spun lichid la toalete se vor asigura dispozitive cu prosoape de hartie sau uscdtoare de mini dispuse langa lavoare. + cand mainile nu sunt vizibil muradre se poate utiliza antisepticul pe baza de alcool pentru igienizarea mainilor b. Asigurarea dezinfectiei méinilor atét pentru elevi cit si pentru cadrele didactice cu antiseptic avizat pe baza de alcool inainte de fiecare intrare in clasa. Vor fi disponibile dispensere cu antiseptic pe baza de alcool in interiorul incaperii (clasa, birou), in apropierea usii; 8. Instruirea personalului didactic, personalului care efectueazi triajul epidemiologic al adulfilor si elevilor pentru implementarea masurilor aprobate. Coordonatorul desemnat va realiza instruirea la nivelul unitatii. Aceasta va confine informatii privind : elemente generale despre infectia COVID-19 si masuri generale precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spalarii pe maini, recunoasterea simptomelor COVID-19, modul de purtare si eliminare corecta a mastilor, masurile de distantare sociala necesare. Informatiile/instruirea despre aceasta problema de sdnatate trebuie sa fie prezentate din prima Zi de scoala si cu exemplificari, repetifii si de catre elevi 9. Instruiri periodice ale elevilor privind masuri de prevenire a infectici COVID : cel putin odata pe saptimand elevii vor fi instruiti de catre cadrele didactice despre masurile de protectie impotriva noului coronavirus : + Spilati-va frecvent si regulat pe maini, cel pufin 20-30 de secunde cu sipun + Mentineti distanja de cel putin 1.5 metri fafa de celelalte persoane. + Evitati sa va atingeti ochii, nasul si gura cu mdinile neigienizate + Deoarece picaturile Flugge raspandesc virusul, igiena respiratorie este foarte importanta. Acoperiti-va gura gi nasul cu o batisté de unica folosinta sau folositi cotul indoit in cazul in care se intampla sa stranutati sau sa tusiti. Dupa aceea, aruncati batista utilizata, + Curatati obiectele/suprafetele utilizate frecvent/atinse frecvent inainte de a le folosi (folosind servetele/lavete impregnate cu solutie dezinfectanta hidroalcoolica sau pe baz de clor ). + Solicitati consult de specialitate daca prezentati simptome precum febra, tuse sau dificultat respirajie sau orice alta simptomatologie de boalé. * Vor fi afisate in unitatile de invatamant (in grupurile sanitare) postere care prezint& modalitatea de spiilare a mainilor. 10, Comunicarea de instructiuni pentru parinti : Parintii gi cadrele didactice trebuie sa-i ajute pe copii s& depageasca ct mai usor eventualele reactii (ex. nervoritate, agitafie, tristefe, dureri de cap, de stomac) explicdndu-le c& reactiile organismului lor sunt absolut firesti in raport cu aceasta situatie iesité din comun. Trebuie si li se arate sentimente de siguranta si ocrotire. Copiilor sa li se explice cd nu trebuie sub nicio forma s&-i stigmatizeze pe cei care au avut boala, dupa reintoarcerea lor la scoala. Tofi trebuie sé infeleaga faptul ca virusul fi poate afecta pe oricare dintre ei, indiferent de zona in care locuiesc, de etnie, de varsta, de gen sau de situafia material a parintilor. Astfel: ¢. Parinii/apartin&torii nu vor insoti copii in interiorul scolilor gi nu au 2 cladirea scolii. d. Comunicarea cu parintii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice in vederea identificarii din timp a semnelor de imbolnavire si a intreprinderii masurilor de prevenire a imbolnavirilor in colectivitate. ¢. $faturi utile pentru parintii care au copii in clasele 0-5 + Vorbeste cu copilul tau despre cum acesta se poate proteja pe el dar si pe cei din jur impotriva infeetiei cu noul coronavirus. + Explicd-i copilului e&, chiar daca scoala se redeschide, viata de zi cu zi nu va fi la fel ca inainte, deoarece trebuie s& avem grija de noi si s& evitém rispandirea infectiei + Acordaji atengie st&rii mentale a copilului si discutaji cu el despre orice modi starii lui emotionale. + Invaté-ti copilul cum si se spele pe maini corespunzator gi vorbeste cu acesta despre cum respectim sfaturile generale cu privire la o igiend corespunzatoare si la pistrarea distantei + Roagi-{i copilul sa se spele pe méini: atunci cand ajunge la scoala, cand se reintoarce acasii,inainte si dupa utilizarea toaletei si ori de cate ori este este necesar. + insofiti copilul doar pana la intrarea in spatiile exterioare ale scolii. Evitati contactul la ‘mai pufin de 1.5 m cu alte persoane la intrarea in scoala. + Asiguraji-va s& fie copilul imbracat corespunzator, inclusiv in eventualitatea petrecerii uunei parti din timp in aer liber. Amintiti-va de crema cu protectie solar, daci vremea este bund. + Sfatuifi-va copilul sii nu consume in comun mancarea sau bauturile si nu sa nu schimbe cu alti elevi obiectele de folosinta personala (atentie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, juctrii etc) De exemplu, nu oferifi nimic de méncat sau de baut {ntregii grupelclase la ziua de nastere sau cu alte ocazii + Curdtati/dezinfectati zilnic acasi aparatele electronice ale copilului (telefon, tableta, computer, mouse) + Acordati atentie deosebita semnelor de boalt ~ daca copilul prezinta cel mai mic semn de boala, atunci refineti copilul acas’. Copilul se poate reintoarce la gcoali numai dupa ce acesta nu a mai prezentat simptome timp de 48 de ore sau la recomandarea medicului. + Daca suntefi bolnav, ramdneti acas& si nu duceti copilul la scoala. + Daca copilul se imbolndveste in timpul programului (la scoala), luati-l contactafi medicul de familie sau serviciile de urgent dupa eaz. 11. Purtarea mistilor faciale de proteefie este obligatorie pentru cadrele didactice si cadrele auxiliare si recomandabila pentru elevi; (recomandim utilizarea unor masti de marime adecvata pentru elevi si purtarea acestora doar in pauze). sees in curtea si in i ale 12, Alte masuri igienico-sanitare : ‘¢ Intrarea in scoala si in fiecare clasi/incpere sa fie prevazuté cu un covor dezinfectant care si contin substanfe adeevate dezinfectici, si si fie pastrat tot timpul umed), © Asigurarea c& elevii nu vor utiliza in comun obiecte precum pahare, tacdmuri, pixuri, creioane, caiete, etc ; 13. Masuri pentru elevi, cadre didactice si alt personal din unitatile de invatamant aflate in grupele de varsta la rise si/sau avand afectiuni cronice si/sau dizabilitati, + Personalul didactic si auxiliar cu rise (varstnici, diabetici, persoane cu imunitate deficitara si boli cronice) vor reveni in scoli, cu avizul medicului de medicina muncii. + Copiii care fac parte dintr-un grup cu rise (ex. boli cronice, precum obezitate sever’ si diabet, dizablititi,), vor reveni in scoli, cu avizul si recomandarile specifice ale medicului curant. Pentru acestia reprezentantii unitatilor de invatamant vor identifica solutii de a organiza continuarea procesului educational la distanta. + Copiii care locuiesc la acelasi domiciliu cu o persoand care face parte dintr-un grup cu rise, se pot, in mod normal, reintoarce la institufia de invafamant. Pot exista anumite cazuri in care, dupa o evaluare concreta si individual a gradului de boala al rudei respective, se poate hotari ca acel copil sA nu se reintoared la scoal, Pentru cei care nu pot reveni la scoala, reprezentantii unitatilor de invatamant vor identifica solutii de a organiza continuarea procesului educational la distanta, + Copii care nu au posibilitati pentru invajarea la distan{4, este recomandabil_ s4 revind in clas, cu asigurarea din partea unitijii de invatimant a masurilor de prevenire si protectie prevazute in prezentul ghid. + Copii cu dizabilitayi, findnd cont de specificul afectiunii, necesita adaptarea informatiilor si invatarea regulilor de preventie in mod adecvat dizabilitatii specifice. 14, Masuri privind transportul in comun al elevilor la si de la unitatea de invatamant Transportul la gi de la scoala trebuie sa fie organizat astfel ineat autobuzele si functioneze la jumatate din capacitate, iar elevii trebuie sa fie asezati astfel incdt sA se respecte distanfarea de minimum 1.5 m intre pasageri. In acest sens, poate fi suplimentat numarul de autobuze sau decala in timp orarul de transport. in drum catre special: acope metri ‘oferul autobuzului gi presonalul de insotire va respecta masurile generale de protectic. ‘Autobuzul va fi aerisit si dezinfectat temeinie dupa fiecare cursa. ‘oak’, elevii sunt supusi regulilor generale de conduita prevazute in masurile de eriza, in ‘ea gurii si nasului cu echipament de protectie (masca) si respectarea distanfelor de 1.5 15, Alte masu) + Sala de bibliotecd se recomanda a fi utilizaté individual numai cu scopul de a primi sau a retuma literatura de studiu. + Trebuie evitate activitajile cu rise de transmitere ridicat al infectiei, de exemplu activititi cu contacte interpersonale apropiate sau cu un numar mare de persoane, cum ar fi manifestarile scolare, tabere, excursiile, alte activitafi extrascolare in grup mai mare de 3 elevi. + Unitaile de invayamant care realizeaza in incinta unitatii servirea alimentelor pentru copii, trebuie: 8 adopte misuri igienico-sanitare stricte, precum si masurile de prevensie pentru infectia COVID-19 (de distantare fizicd, echipament protectie, igienizare, dezinfectie, instruire ; sa evite distribuirea de alimente (fructe, patierie, etc) care NU sunt ambalate individual; se va evita/restrictiona organizare de evenimente la care se servese alimente in regim de bufet deschis. 1 [_nosouor | nasadoa wage de sud 9g waueqeds's ares sped do waon99}9| eed . aigyeadns aaa ae else anced aiayesdns one feel erates siat§ ainjos | 18 (aoraanuy vod | anda 8 souayx9) PLE eue01 runsad 30> vious andnd nosotio] | _nosadod ‘ane a und 95 + auating-¢ | _zve-see Pinson Bund as ror soqunasap & perce | 2909 9p E09 P 809 38S, "ur pewozodap 23 ‘yeuosiod | sojinasop eae uv] yes piyou 38809 mp nauad | wsaunoeay nasauo} | _nasadog round no_ noes awoos 9g | yom 8 were z| seusee sour 2p ynioa up wmasionap 5 | ee cea ar nee | Sem 8 rae auiooyurzap ound 18 vajexdns + yeuossod exe eum euro] vd gjesopred ninuod | mypsopaed aqusteana x2 nosouo] | _nosadog newoists ympu og | oupw x wep | eueAMEWT | ¥CL-OC'L| Hf yee DUES RE | aunieisde T souweidns | gzwampaoja | mo | sak oe ossad | mpnpeuorsad —- eaeoeeral|| esas kame oun | iawny, ' 2p manu eres = duunggauy ap -roaod- yun naquad axjaagizap 16 qua}gano ap napeo ued jopo 1 ¥XaNV a nadoud 2]amp no vrayduo9 va rapupinsus ap atorrun axvsany mdwaxa naruad porapdiuos 2180 jrum|d “IN ‘apnsn 18 apranuuiras 18 asnjou Yf 40a vpos aanoayf nanuag ‘yISixa apun ojooo amnifi 8 tunsaud ‘210 ‘NoYo) ayuarstx tuinds ayo ‘asvioy ‘aarpruns randnaB ‘Lanjoy asnysus yf 400 foam axovayf namiag * (210 ‘saysnd yosnuap ‘osqns) sof wu je0 vj pund narpey> jo fore/joatu muy vp op pupdaaus ‘euypora us axozIpp20] juNs B40 us VaLpAO UI Ja4D} W) aRDADLUNUD Yf 404 ApI}PS OIOL aA Bu] nosou} | nosadod | _ ayereqea opanumead yse] as 9489 wdnp ‘asiypsop av] pinureod m9 ausuay | 008-05". on BRT Targa Tahua __nasauoy | _nasodod | _1ooare ap wzng ad anadsnue no ayauatdsos 209 ednp wzvouorzinoxe 25/eaeuiqquodsip wujl9n 26 es © auezIu0/8! ap tnynsodoudyoyeuy “ede ours 35 feu &1 | | dow waa pugaiow 6 puyeds | bress98wejedns vo ad weasopue sRiow a6 indow somos | “apyeo aay dow ame reuosied runod Pu v9} ssnueu | Jompsopzed nasouoj | _nasedog | _umpyeandeaund as | 8 ere | stisayurcr9 oscar dour eds os 1 ope wos 2b pura 35 fe eT | dou won prsios 8 putes ess98 weeds 012d opeasopuod | jsopred veyeds Bre 2s ndow ammo | "SO zed reeds | ae 3.90, ror ry dow aye | ene euro] sqeuosiod nuyuod | soqesopaed | ANEXA 2 ORGANIZAREA CURATENIEI $I DEZINFECTIEL iN $COLI 1, ELABORAREA UNUI PLAN DE CURATENIE $I DEZINFECTIE Se identifica zonele care trebuie si fie curaifate. Zonele neocupate timp de cel putin 7 zile necesitd doar de curiare de rutina. Mentin curijare existente in zonele exterioare. practicile de Se determin modul in care trebuie dezinfectate zonele. Se ia in considerare tipul de suprafata si cat de des este atinsd suprafata. Se prioritizeaza de: suprafetelor atinse frecvent, precum: + clanfe, incuietori, butoane,si manere ale usilor + treptele scdrilor + bancile, catedrele si scaunele din clas + mesele si scaunele din salile de cantina + blaturi * balustrade intrerupatoare de lumina + manerele echipamentelor si aparatelor (precum, cele sportive) + butoanele ascensoarelor si ale automatelor de vanzare * obiecte didactice comune * calculator tastaturd, mouse, laptop $i tablete partajate intre persoane; Noid: Tastatura computerului este greu de curdtat. Calculatoarele ar trebui sa aiba afige in care se indica igiena corect4 a mainilor, inainte si dupa utilizarea acestora pentru a minimiza transmiterea boli Nu este necesara aplicarea de rutina a dezinfectantilor pe suprafete care nu sunt atinse frecvent sau cu rise scizut (de ex, rafiurile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). Suprafetele moi, cum ar fi covoare, tapiferii si draperii pot fi curitate folosind detergent si apa sau un produs de curafare adecvat pentru aceste materiale. Se au vedere in vedere resursele si echipamentul necesare. Se evalueaza necesarul si disponibilitatea produselor de curdtare gi dezinfect de protectie personala (PPE) adecvate pentru utilizarea acetora. sia echipamentelor Pe durata activitatilor de curdtare si dezinfectie se poarta manusi si dupa indepértarea manusilor se spali mainile. Se implementeaza practicile de reducere a riseului potential de contaminare a suprafetelor. Se implementeazai practicile pentru scdiderea gradului de frecventare a spatiilor comune gi a frecventei de atingere a obiectelor. 2B PLANUL DE CURATARE $1 DEZINFECTIE A SUPRAFETELOR DIN §COLI" Curitarea cu ap’ si detergenti elimind germenii, murdaria si impuritatile de pe suprafete. Scade riscul de a réspandi infectia Dezinfectia distruge germenii pe suprafete. Prin distrugerea germenilor pe © suprafat8 dup’ curstare, poate scddea si mai mult riscul de raspandire ainfectiet Zona este in interior? Da L Este o zond interioara. | Nu § Mentineti practicile de curdtare existente, Coronavirusurile mor in mod natural in decurs de cdteva ore pang la céteva zile in mediiinterioare si exterioare. Virusurile sunt ucise mai rapid de 14 temperaturi mai mari side lumina soarelul Zona a fost ocupata in ultimele 7 zile? Da 4 Da, zona a fost ocupatd in ultimele 7 zile. 4 Este 0 suprafafa sau un obiect atins(&) frecvent? Nu 4g Zona a fost neocupats in ultimele 7 zile. Zona va avea nevoie doar de curdtare de rutina Da 4 Da, este 0 suprafata sau un obiect atins(€) frecvent. 4 Nu Curétati bine aceste materiale. Latin considerare stabilirea unul program de curajare si dezinfectie de rutin’, dupa caz. I Ge tip de material este suprafata sau obiectul? ‘Suprafetelele vizibil murdare trebule cursjate inainte de dezinfectie. este indicat actiunea virucid (vrulicda), tn special pentru utilizare pe suprafete dure, neporoase si pentru nevoile dvs. este necesara curdare si dezinfectia mai frecventa. ‘Materiale dure sl neporoase precum sticla, metalul sau plasticul. ‘Impotriva COVIO-19, se folosesc dezinfectanti pe a cBror etichet specifice de aplicare, Pentru a reduce riscul de a réspandi infectia Materiale moi si poroase, cum ar fi covoare, 14raffic sau tapiter Curatayi 14raffic14 spalati materialele. Luati‘n considerare indepartarea materialelor moi si poroase din zonele cu 14trafic mare. Dezinfectati materialele cu produse disponibile adecvate. 7 Surso: Centers for Disease Control and Prevention, C53164856 April 23, 2020 1:56 PM 14 2, APLICAREA PLANULUI DE CURATENIE $I DEZINFECTIE Se curita suprafefele vizibil murdare cu detergent gi apa inainte de dezinfecte. Se foloseste un dezinfectant aprobat impotriva virusurilor (cu actiune virucida/virulicida) si se teste eticheta pentru a asigura cd acesta corespunde nevoilor de dezinfectie (a se vedea tabelul cu substanfe active biocide care fac parte din compozitia dezinfectantilorcu. diferita actiune virucidé/ virulicida). Potrivit ECDC, s-a dovedit c8, in general, dezinfectanjii pe baz’ de alcool (etanol, propan-2-ol, propanl-ol) reduc semnificativ infectia virusurilor anvelopate precum SARS-CoV-2, in concentratii de 70-80% cu un timp de expunere de un minut. Mai multe produse cu activitate virucid’ sunt autorizate in Romania gi pot fi utilizate in conformitate cu instructiunile producttorului. Alternativ, ECDC sugereaza utilizarea hipocloritului de sodiu (NaCIO) 0,05% (dilutie 1: 100, dact se utilizeazi lbitor casnic, care este de obicei la o concentratie inifiala de 5%). Pentru suprafetele care pot fi deteriorate de hipoclorit de sodiu, produsele pe baza de etanol (cel putin 70%) pot fi utilizate pentru decontaminare dupa curdjarea cu un detergent neutru. Se respect intotdeauna indicatiile de pe etichet®. Eticheta va include informatii de siguranta si instructiuni de aplicare. Nu se las detergent dezinfectantii la indemana copiilor. Precauy generale pentru personalulul care presteazi servicii de curatenie si dezinfectie, i) Pericole fizice si toxicologice ale produselor curatare si dezinfet ie + Produsele curdijare(detergenti) ~ sunt de obicei iritanti ai pielii, si/sau ai ochilor si/sau ai cailor respiratori. + Produsele care contin alcooli in concentratie mare - sunt iritanti pentru ochi, nas si gat la concentrafii ridicate in aer si pot prezenta un risc de incendiu. Aleoolii sunt inflamabili si, prin urmare, trebuie depozitati intr-o zona rece, bine ventilata + Produsele care contin aldehide - glutaraldehida este clasificaté ca sensibilizant pentru piele si sensibilizant respirator. Formaldehida este un puternic iritant respirator gi este suspectat ca fiind cancerigen. = Produsele care contin acid peracetic - acidul peracetic este un puternic agent oxidant si extrem de coroziv. + Produsele pe baz de hipoclorit si compusii organici cu eliberare de clor - sunt corozive in forma lor concentrata si sunt clasificate ca iritanti pentru ochi si piele, sub forma diluata (5 <10%) + Personalul trebuie sa fie instruit cu privire la pericolele produselor chimice de curstare (detergenti) si dezinfectie utilizate la locul de muneé, in conformitate cu legislatia in vigoare + Personalul trebuie si se asigure ca etichetele de pe ambalajele produselor chimice de curatare gi dezinfectie nu sunt scoase sau deteriorate; + Achizitia primului lot de produse chimice de curafare (detergenti) si dezinfectie se realizeaza preund cu fisa cu date de securitate; aceasta este usor accesibild personalului in timpul fiecdrui schimb de lucru care realizeaza curatenia si dezinfectia spatiilor. + Se achizitioneaza doar produse in ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, inchise etans. °httos://www.ecde.eurona.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of SARS CoV _2-virus Options-for-clezning2020-03-26 O.pdf 15, + in mod normal, trebuie evitati dezinfectantii care contin substanfe chimice toxice prin inhalare sau prin piele sau care sunt clasificati ca sensibilizatori (de ex. unele aldehide), cu exceptia cazului in care programul de dezinfectie identifica o cerint& absoluta. In astfel de cazuri, vor fi necesare masuri siricte de siguranté pentru controlul expunerii lucratorilor si a celorlalte persoane (adulti si copii). Este preferabila achizitionarea detergentilor si dezinfectantilor care au actiune virucida/virulicida, care sunt destinati si publicului larg, in timpul utilizarii produsului, este obligatorie purtarea manusilor rezistente la chimicale si asigurarea ventilatiei adecvate. Se recomanda protectia ochilor sau cel putin accesul imediat la 0 sursa de apa pentru spalarea ochilor Produsele chimice incompatibile trebuie pastrate separat, De exemplu, dezinfectantii pe baza de clor libereaz gaze toxice de clor atunci cand sunt in contact cu detergentii acizi sau oxidanti. De asemenea, dezinfectantii pe baza de hipoclorit formeazd halogenuri de azot sub forma de vapori ititangi in contact cu dezinfectantii pe baza de saruri de amoniu cuatemar si trebuie depozitati separat. Dezinfectantii care confin acid peracetic formeaza amestecuri explozive cu substanje de curajat care contin acizi sau alcalii. Atunci cand costurile permit, achizitionarea de dezinfectanti gata-de-utilizare sau in cantiati preambalate pentru diluare direct& sunt opfiunile mai sigure. Dezinfectantii corozivi si iritanti care necesita dilutie inainte de utilizare trebuie folositi cu multa precautie, numai de catre personalul instrut in prealabil Daca se produsul concentrat se dilueazi conform indicatiilor producatorului, solufia de lucru poate fi utilizata in cel mult 24 de ore; dupa aceea, solutia poate s& nu fie eficienta Pentru evitarea accidentelor, se recomanda ca produsele pe baz de alcool destinate elevilor pentru dezinfectia mainilor s& fie sub forma de gel sau disponibile in dispensere. 16 a squny201/uonena1s“wonayuIsig/2ed>14/n08'2p> ma//:dy ne aiqerreny “sanmpey axeaygjeay u! uoneZHars pue vONDa,UISIp 105 ou “£9 2aG@N "ym e1eINy "Ja UOBUIYsEM ‘S514 WY “Z00Z ‘22UeISIS—y PuUe ‘uONDY ‘sadA :voNeZIAIS pue ‘LON29]UISIO vi souy £10e potas “won uo%s pu uonens944 uoRs9}uEa Jo 29128 PU saxIDUA sy CBNH Tassny (SPa) Tee va UeqWeT ‘dy ase14 eC, — ser a soenye wee | men cease | nes giaeuen soeoye | nes sven oon 2p ney ne sweinaoe pau TTS sarcoma | — apa sseornavacan + cars| auaigord | steojaieg soxexds03 sjeunve | Plutus menusoues seuowe | eoreudod | “sojeseaanus eo wnimaen |g gallate | erpinagie sevocn + nesuerrese | mee) | eoveurmor ste | ae sey 8S] gyn pro eaieht = nd so 2ep yerou |, cuauele e2onod a0 alos one ued nose _ a sp wos ans eee nea aueoge —- i t amet ajo | seen quad 2000 | ateeyens | yun eu "saouiey | ‘anne ew me wserueauos oun | ems | Feeopni3 =| ayo | SUM EOS + franeed | “gus adn “quid | 82002 « oebie vumesodiins | Senne ymiane> | "xa ap) ajeyew ajaun = 21 urd yeu yBunjaid | jojystsaqoese Slovene | |” stout sito op an rewinu isos ® | rea szeouoroy e | Sieundse | nn uss ep a100d* |g gysaoon «| apremizeny | ‘simeoduia | ‘He ap man oT nesnineu | Std | goto ounow M8 furan | dap sexagy « | ‘guer oumta aun a renee apnemoyy's | sedan» | jauer aumiby + up fences ni senza) | Remedop | sep seein © pup spe: aired | gog ® sriaers | epee! aun © a aunty « ——F FURR apm uungoueu apuowy> | (ouaucovo1¥e) | eu {unDIeD* vaneetane | orayaaione | steyocoucusheasod ad oo nt: Steve ee umsserod aupor 2202 | pruoprsense | PREPARE: | edoxtosie Seana poe anesereds | -ouopinouse |, 2UUO | “Socipmeunos Tousuaee | eppo extoe o1g ane alueisgns op [—_ tusive | soyivesinep . suobisisp | ef sonmunaes 4oyu06.0320 06:00 1 s e ‘aunp eS sojunundes spueto goiue6so | unundes ‘gun gojuebso | eayeDeoye, uununds ‘gin | sade e s1uebi0 citinprose | S14] eusnew ap | “gue "o1ueb.0 even fae |“ gseepose oe “gauebo fopew | e“esuebioveusieu | 20°62!) ges renn2eut auetels ap renrveut | aie woes uate divas | “shared ul u9293 apaenaoet aprenpent| ul WoE43 ene “x0 90) aredoynveou | sotunenin enn equa ume sppora Seal pxosod isndwo: Por) ojo : wore re juowe ous phases ene squaBojeH . eee =PIUePIY nooory: yequeqsqns: op wendusog ceo USERS HUBBY su60ye9 i) Pericolul de transmitere comunitar’ a COVID-19 pe durata activitatilor de curatare si dezinfectie + Personalul nu trebuie si ting’ fafa in timpul Iuerului, ei doar dupa spalarea mainilor. + Personalul de curdjenie trebuie s& poarte uniforme sau haine de lucru sau echipament de protectie, dupa caz si ménusi de unica folosinga in timpul lucrului si manipularea desurilor. La sférsitul fiecdrei ture, personalul trebuie s& schimbe hainele. Poate fi util si se pastreze un schimb de haine la locul de munca. + imbracmintea purtata in timpul curdjeniei si dezinfectie trebuie plasata intr-o punga de plastic paina cdnd poate fi spalatd, Spalarea trebuie ficuta cat mai curdnd posibil gi in sigurant + Personalul de curajenie trebuie sd se spele bine pe maini cu apa si spun timp de cel putin 20 de secunde dupa indepartarea minusilor. + Personalul responsabil de curafenie gi dezinfectie trebuie si fie instruit s& utilizeze dezinfectantii in siguranta si in mod eficient si sa curefe in siguranyé materiale potential infectioase si fluide corporale - snge, varsaturi, fecale gi urina. 3. REVIZUIREA PLANULUI DE CURATENIE $1 DEZINFECTIE Dac& COVID-19 prezinta o severitate mai mare sau apare rezistenta SARS-Cov-2 a substante si Ja concentratiile de utilizare ale dezinfectantilor, planul poate fi revizuit, si pot fi recomandate tape suplimentare de curatenie i dezinfectie 19