Sunteți pe pagina 1din 40

PERCEPȚIA PUBLICĂ

PRIVIND
EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA
Sondaj de opinie
2021
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Volumul eșantionului: 1.303 subiecți 18+

Multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivelul populației


Tipul eșantionului:
generale 18+ neinstituționalizate din România

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,8%

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Perioadă de desfășurare: 01-03 martie 2021

Beneficiar: Centrul Step by Step

3
STRUCTURA
EȘANTIONULUI
STRUCTURA EȘANTIONULUI 5

Gen Vârstă
0% 10% 20% 30% 40%

18-35 ani 27%

36-50 ani 29%


Masculin
49%
51-65 ani 23%

Feminin
51%
65+ ani 21%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
STRUCTURA EȘANTIONULUI 6

Educație Mediu de rezidență Regiune


0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Studii Transilvania+Banat 34%


37%
elementare

Urban
54% Sud+București+
45%
Dobrogea
Studii medii 48%
Rural
46%

Moldova 21%
Studii superioare 15%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
REZUMAT

7
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 8

ROLUL EDUCAȚIEI
• Părinții conștientizează importanța educației pentru dezvoltarea copilului: 61% din
respondenți menționează spontan educația, comparativ cu cel puțin alte 13 nevoi cheie , în
afara celor de bază: hrană, sănătate și afecțiunea părinților.
• Educația este valorizată mai mul de femei, persoane peste 50 ani, din mediul urban și cu studii
superioare.

AȘTEPTĂRILE DE ROL PRIVIND EDUCAȚIA COPILULUI


• Produsul educației din perspectiva părinților trebuie să fie respectul, decența, disciplina și
rezultatele școlare bune, ceea ce probează mai degrabă un tip conformist social și mai puțin
unul independent creativ, menționat de mai puțin de 1 din 6 respondenți.
• Disciplina este apreciată mai mult de către cei vârstnici și școlaritate redusă, în timp ce
independența este valorizată mai mult de către tineri și cei cu studii superioare.
• Pentru cei care au copii de vârstă preșcolară, dominantele educației sunt respectul, buna
creștere și rezultatele școlare și apoi, independența.
• O primă concluzie este că un copil creativ și independent este mai degrabă indezirabil, în timp
ce unul respectuos, conformist și cu rezultate bune este preferabil. Acest aspecte ridică serios
problematica modulării așteptărilor parentale de către constrângerile societale privind
sistemul educațional.

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 9

EDUCAȚIE ÎN MEDIU ORGANIZAT SAU SUPORT FAMILIAL?


• Pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani, așteptarea largă a majorității este de sta acasă cu
cineva din familie, în timp ce numai o treime preferă creșa în locul familiei. Explicația poate sta
cel mai probabil în oferta scăzută de creșe pe piață, dar și în prejudecata că un copil este mai
bine îngrijit și educat acasă decât la creșă. Creșa este preferată nostalgic mai mult de vârstnici
și cei din mediul urban, în timp ce tinerii au mai degrabă o preferință pentru familie drept
cadru educațional pentru primii 3 ani. Din rândul celor care au copii de vârstă preșcolară,
numai 28% aleg creșa, în timp ce 71% preferă familia pentru îngrijirea și educarea copilului.
• În cazul grădiniței, 93% preferă grădinița în locul familiei, în timp ce numai 7% din respondenți
aleg familia. Tinerii, cei cu educație scăzută și din mediul rural preferă într-o proporție mai
mare familia decât cei peste 50 de ani și din mediul urban.

CUNOAȘTEREA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE TIMPURIE


• Există un deficit major de cunoaștere privind educația timpurie, conceptul fiind asimilat de
numai 1 din 3 respondenți și mai degrabă de către cei peste 35 ani, cu școlaritate medie sau
ridicată și din mediul urban. Surprinzător, proporția ignoranței privind cunoașterea conceptului
se păstrează similar și în rândul părinților de copii de vârstă preșcolară, potențialii beneficiari
ai serviciilor de educație timpurie.

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 10

SEMNIFICAȚIA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE TIMPURIE

• Educația și dezvoltarea sunt pentru majoritatea respondenților esența educației timpurii, în tip
ce paradigma medicală a îngrijirii copilului rămâne semnificativă pentru o treime din cei care
declară că știu ce este educația timpurie, cu precădere în rândul celor peste 50 ani, fără studii
superioare.

• 1 din 3 părinți cu copii de vârstă preșcolară și care declară că a auzit de conceptul de educație
timpurie consideră îngrijirea copilului ca fiind prioritară în fața educației și dezvoltării.

• Sfera conceptului de educație timpurie cuprinde o multitudine de semnificații, de la asocierea


educației cu înscrierea timpurie în sistemul educațional, receptivitate la nevoile copilului,
dezvoltare mentală, învățarea regulilor și disciplinei, până la socializarea și dezvoltarea
comunicării și a limbajului.

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 11

SEMNIFICAȚIA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE TIMPURIE

• Față de creșă, grădinița este asociată cel mai mult cu educația timpurie, fiind urmată de alte
servicii educaționale ( de tipul after school, înot, muzică etc.).

• De fapt, 71% din părinții de copii cu vârsta preșcolară nu asociază educația timpurie cu creșa.
Cu toate acestea, creșa este văzută ca un mediu propice pentru comunicare, socializare,
cunoaștere, joc, muzică, desen etc., dar și îngrijirea și hrănirea corespunzătoare sunt
definitorii pentru așteptările părinților cu copii de vârstă preșcolară.

• Grădinița este asociată cu educația timpurie de aproape 49% din părinții de copii cu vârsta
preșcolară. Paradigma medicală se estompează aici, importantă fiind educația copilului prin
comunicare, socializare, joc, învățarea scrisului și cititului, dar și experimentarea activităților
diverse( muzic, desen, poezie etc.) .

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 12

OFERTA DE SERVICII DE CREȘĂ SAU GRĂDINIȚĂ ÎN PLAN LOCAL

• Informarea despre oferta de servicii de creșă și grădiniță la nivel local este de numai 37% la nivel
general, dar crește la 61% în rândul părinților de preșcolari. Principalele surse de informare sunt
prietenii, familia și apoi creșele, autoritățile locale, Internetul și mass media joacă mai degrabă un rol
secundar. Pentru părinții de preșcolari informarea directă de la creșe sau grădinițe este principala
sursă după recomandarea prietenilor.

• Cei mai mulți din respondenți consideră insuficientă oferta de creșe din localitate. De fapt, în rândul
părinților de preșcolari numai 1 din 3 apreciază oferta de servicii de educație timpurie ca fiind
suficientă, iar 1 din 5 menționează faptul că nu există astfel de servicii în localitate.

• Calitatea serviciilor oferite de creșele din localitate este apreciată de 64% din respondenții la nivel
general care confirmă existența serviciilor de acest tip , fără diferențieri majore .

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 13

OFERTA DE SERVICII DE CREȘĂ SAU GRĂDINIȚĂ ÎN PLAN LOCAL

• În cazul grădinițelor, oferta este semnificativ mai bună, 58% dintre respondenții care știu despre acest
tip de servicii considerând numărul acestora ca fiind suficient. Oferta este semnificativ mai buna
(74%față de 46%) în mediul rural față de cel urban. Peste 60% dintre părinții de preșcolari apreciază
oferta de grădinițe ca fiind suficientă.

• Și evaluarea calității serviciilor din grădinițe este apreciată la nivel general mai bine decât în creșe (76%
față de 64%), ponderea fiind chiar mai mare în rândul părinților de preșcolari (83%).

• Percepția generală este marcată de existența preponderent publică a serviciilor alternative de


educație timpurie, ponderea celor private fiind semnificativ mai mică mai ales în mediul rural. Totuși
36% din respondenți, mai ales tineri și cu educație superioară, menționează existența unei oferte
mixte public-privat, cu preponderență în mediul urban (53% față de 16%).

• Personalul creșelor și grădinițelor se bucură de o încredere relativ ridicată (54%), fără diferențieri
majore pe alte criterii.

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
PERCEPȚIA PUBLICĂ PRIVIND EDUCAȚIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA 14

COMPORTAMENT DEMOGRAFIC
• Intenția de a face copii în următorii ani este mai mare în rândul femeilor, celor cu vârsta între
18-35 ani, cu studii medii și superioare.

ALEGEREA CREȘEI SAU GRĂDINIȚEI


• Decizia privind alegerea creșei sau grădiniței este luată de regulă împreună (78%), principalele
criterii invocate pentru selecție fiind apropierea față de casă, calificarea personalului, dotarea
și calitatea spațiilor, dar și existența autorizațiilor. Recomandare altor persoane joacă un rol
catalizator, mai ales în rândul celor fără studii superioare și din mediul rural.

• Dincolo de aspectele de legalitate și costuri, funcționarea unui serviciu alternativ de educație


timpurie trebuie să răspundă preponderent (70%)solicitărilor părinților.

FACILITĂȚI FISCALE
• Posibilitatea ca angajatorul să deconteze cheltuielile de educație timpurie în limita a 1500 lei
pe lună este cunoscută în rândul părinților de copii sub 18 ani sau al potențialilor părinți de
numai 25%, dar ponderea crește semnificativ în rândul celor cu studii superioare și din mediul
urban.

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
REZULTATE
În opinia dumneavoastră, de ce are nevoie un copil în afară de hrană,
16
sănătate și dragostea părinților?

Întrebare post-codificată, cu răspuns multiplu spontan


Nemenționat Menționat
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Educație -39% 61%


Bani/ O situație financiară bună a părinților -87% 13%
Timp de calitate/ Susținere/ Înțelegere din partea părinților -89% 11%
Îmbrăcăminte/ Încălțăminte -93% 7%
Stabilitate/ Un mediu familial sănătos -95% 5%
Igienă/ Curățenie/ Îngrijire -95% 5%
Joacă/ Jucării/ Distracție -95% 5%
Socializare -96% 4%
Libertate -97% 3%
Mișcare -97% 3%
De protecție/ supraveghere/ disciplină -98% 2%
Rechizite/ Cărți -98% 2%
Acces la tehnologie -99% 1%
Alte răspunsuri -95% 5%
De nimic altceva -99% 1%
Nu știu/ Nu răspund -94% 6%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră un copil educat? 17

Întrebare post-codificată, cu răspuns multiplu spontan


Nemenționat Menționat
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Să fie respectuos -52% 48%


Să aibă cei șapte ani de acasă/ să știe să se comporte în societate -69% 31%
Să meargă la școală/ învețe bine -77% 23%
Să fie independent/ responsabil/ descurcăreț -88% 12%
Să fie cuminte/ ascultător/ disciplinat -88% 12%
Să aibă cunoștințe bogate/ cultură generală/ să fie informat/ citit -95% 5%
Să fie cinstit/ corect -96% 4%
Să fie empatic/ înțelegător/ atent cu ceilalți -96% 4%
Să știe să comunice/ să vorbească -97% 3%
Să fie inteligent/ isteț -98% 2%
Să fie echilibrat -99% 1%
Să aibă inițiativă -99% 1%
Să fie creativ -99% 1%
Să fie curios -99.8% 0.2%
Alt răspuns -95% 5%
Nu știu/ Nu răspund -97% 3%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce ați alege pentru un copil cu vârsta între 0-3 ani: să stea acasă cu
18
cineva din familie, să stea acasă cu bona sau să meargă la creșă?

Să meargă la creșă Să stea acasă cu


34% cineva din familie
64%

Să stea acasă cu
bona
2%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce ați alege pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani: să stea acasă cu
cineva din familie, să stea acasă cu bona sau să meargă la grădiniță? 19

Să stea acasă cu
cineva din familie
7%
Să stea acasă cu
bona
0.4%

Să meargă la
grădiniță
93%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ați auzit despre conceptul de educație timpurie? 20

(SPONTAN) Nu
știu/ Nu răspund
1% Da
31%

Nu
68%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce înțelegeți prin educația timpurie, dintre următoarele variante? 21

Întrebare filtrată – respondenți care spun că au auzit de conceptul de educație timpurie – 31%

(SPONTAN) Să pui accentul


Ambele mai degrabă pe
15% sănătatea și
îngrijirea copilului
29%

Să pui accentul
mai degrabă pe
educație și
dezvoltare, prin
totalitatea
experiențelor
unui copil
56%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Descrieți în 3-5 cuvinte ce înțelegeți dumneavoastră personal prin
22
educație timpurie.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Educație oferită copiilor la vârste mici 15%


Înscriere timpurie la creșă/ grădiniță/ școală 8%
Implicare față de nevoie copilului 8%
Dezvoltare mentală/ Deținere de cunoștințe, vocabular 7%
Formare a conduitei comportamentale/ Învățare de reguli și respect 6%
Socializare/ Adaptare la colectivitate 6%
Cultivarea timpurie a unor abilități/ deprinderi 6%
Insuflare de cunoștințe despre viață și oameni 3%
Oferire de explicații/ Tratarea copilului ca pe un adult 3%
Implicare în jocuri/ activități diverse pentru dezvoltare personală 3%
„Cei 7 ani de acasă" 2%
Dezvoltarea comunicării (dialog, povești etc.) 2%
Grijă pentru sănătate, igienă 2%
Adaptarea copilul la nevoile vârstei 2%
Suprasolicitare/ Pierderea copilăriei 1%
Trăirea unor experiențe (vizuale, senzoriale etc.) / Cunoaștere a
mediului înconjurător 1%
Explorarea înclinațiilor native ale copiilor 1%
Alte mențiuni 10%
Nu știu/ Nu răspund 14%
Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
La ce credeți că se referă etapa de educație timpurie în dezvoltarea
23
copilului?

Întrebare cu răspuns multiplu, adresată tuturor respondenților, și celor care nu au auzit de conceptul de
educație timpurie
Nu Da
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

La grădiniță -47% 53%

La alte servicii educaționale (de tipul after school,


-58% 42%
înot, muzică etc.)

La creșă -70% 30%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce este mai important să se întâmple în timpul petrecut de un copil la
24
creșă?

Întrebare post-codificată, cu răspuns multiplu spontan


Nemenționat Menționat
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%
Să comunice/ socializeze cu alții copii -74% 26%
Să învețe/ să fie educat -76% 24%
Să se joace -81% 19%
Să fie îngrijit -82% 18%
Să fie bine hrănit -87% 13%
Activități diverse/ de dezvoltare/ desen/ muzică etc. -87% 13%
Să fie tratat cu atenție/ afecțiune/ profesionalism -91% 9%
Să doarmă -91% 9%
Să respecte un program/ să fie disciplinat/ ascultător -94% 6%
Să se joace în aer liber -94% 6%
Să nu se accidenteze -94% 6%
Abilități de bază/ Independență (să mănânce singur, să folosească … -95% 5%
Să învețe să vorbească -95% 5%
Să învețe poezii -96% 4%
Să învețe literere/ cifrele/ să scrie/ să citească -97% 3%
Să descopere lumea -99% 1%
Să nu se îmbolnăvească -99% 1%
Să învețe o limbă străină -99% 1%
Să nu plângă -99.6% 0.4%
Nu știu/ Nu răspund -88% 12%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Dar la grădiniță, ce este mai important să se întâmple? 25

Întrebare post-codificată, cu răspuns multiplu spontan


Nemenționat Menționat
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%
Să învețe/ să fie educat -67% 33%
Să comunice/ socializeze cu alții copii -69% 31%
Activități diverse/ de dezvoltare/ desen/ muzică etc. -76% 24%
Să se joace -80% 20%
Să învețe literere/ cifrele/ să scrie/ să citească -82% 18%
Să respecte un program/ să fie disciplinat/ ascultător -85.9% 14%
Să învețe poezii -88% 12%
Abilități de bază/ Independență (să mănânce singur, să folosească … -91% 9%
Să fie tratat cu atenție/ afecțiune/ profesionalism -92% 8%
Să se joace în aer liber -93% 7%
Să fie îngrijit -93% 7%
Să învețe să vorbească -94% 6%
Să învețe o limbă străină -97% 3%
Să nu se accidenteze -97% 3%
Să fie bine hrănit -98% 2%
Să descopere lumea -98% 2%
Să doarmă -99% 1%
Să nu plângă -99% 1%
Să nu se îmbolnăvească -99% 1%
Nu știu/ Nu răspund -97% 3%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Cât de bine informat/ă sunteți despre oferta de servicii de creșă sau
26
grădiniță din orașul sau satul dumneavoastră?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Foarte bine informat/ă 10%

Bine informat/ă 27%

Slab informat/ă 23%

Deloc informat/ă 33%

(SPONTAN) Nu este cazul/ Nu există 4%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 3%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
De unde vă informați sau v-ați informat despre creșele sau grădinițele
27
din localitatea dumneavoastră?

Întrebare cu răspuns multiplu, filtrată – adresată respondenților care spun că sunt foarte bine, bine sau
slab informați despre oferta de servicii de creșă sau grădiniță din orașul sau satul lor – 60%

Nu Da
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

Prieteni -57% 43%

Membri ai familiei -71% 29%

Creșe/grădinițe -73.0% 27%

Internet -85% 15%

Autorități locale -86% 14%

Mass media -89% 11%

(SPONTAN) Alte persoane: vecini, cunoștințe -94% 6%

(SPONTAN) Altă sursă -98% 2%

(SPONTAN) Nu m-am informat -98% 2%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund -99% 1%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
În opinia dumneavoastră, numărul creșelor din orașul sau satul
28
dumneavoastră este suficient?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care nu au declarat spontan că nu există creșe sau grădinițe în
localitatea lor la întrebarea privind nivelul de informare privind aceste servicii – 96%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Da 31%

Nu 39%

(SPONTAN) Nu există creșe în localitate 18%

(SPONTAN) Nu știu 12%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea serviciilor oferite de creșele din
29
localitatea dumneavoastră?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care nu au declarat spontan că nu există creșe în localitatea
lor la întrebarea privind suficiența aceste servicii – 82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Foarte mulțumit/ă 11%

Mulțumit/ă 53%

Nemulțumit/ă 7%

Foarte nemulțumit/ă 2%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 27%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Dar numărul grădinițelor din orașul sau satul dumneavoastră este
30
suficient?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care nu au declarat spontan că nu există creșe sau grădinițe în
localitatea lor la întrebarea privind nivelul de informare privind aceste servicii – 96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Da 58%

Nu 32%

(SPONTAN) Nu există grădinițe în


1%
localitate

(SPONTAN) Nu știu 8%

(SPONTAN) Nu răspund 1%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Cât de mulțumit/ă sunteți de calitatea serviciilor oferite de
31
grădinițele din localitatea dumneavoastră?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care nu au declarat spontan că nu există grădinițe în


localitatea lor la întrebarea privind suficiența aceste servicii – 99%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Foarte mulțumit/ă 17%

Mulțumit/ă 59%

Nemulțumit/ă 7%

Foarte nemulțumit/ă 1%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 16%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce tip de creșe/grădinițe/servicii alternative pentru copii știți ca există
32
în cartierul sau satul dumneavoastră?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care nu au declarat spontan că nu există creșe sau grădinițe în
localitatea lor la întrebarea privind nivelul de informare privind aceste servicii – 96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Publice 51%

Private 4%

Ambele 36%

(SPONTAN) Nu există 4%

(SPONTAN) Nu știu 5%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Câtă încredere aveți în personalul din creșele și grădinițele din
33
România?

Întrebare adresată tuturor respondenților

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Foarte multă 11%

Multă 43%

Puțină 28%

Foarte puțină/ Deloc 9%

(SPONTAN) Nu știu/ Nu răspund 9%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Dumneavoastră aveți copii sub 18 ani sau intenționați să faceți copii în
34
următorii ani?

Întrebare cu răspuns multiplu, adresată tuturor respondenților

Nu Da
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Da, am copii sub 18 ani -70% 30%

Intenționez să fac un copil în următorii ani -87% 13%

Nu am copii sub 18 ani -39% 61%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce vârstă are ultimul copil născut din familia dumneavoastră? 35

Întrebare filtrată – adresată respondenților care spun că au copii sub 18 ani – 30%

0-7 ani
49%
Peste 7 ani
51%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
În familia dumneavoastră, cine ia sau a luat decizia privind alegerea
36
creșei sau a grădiniței?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care spun că au copii sub 18 ani sau intenționează să aibă
copii

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mama 14%

Tata 1%

Ambii părinți, împreună 78%

Altcineva 0.5%

(SPONTAN) Nu e cazul 6%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Care sunt criteriile pe care le-ați avut/ le veți avea în vedere la
37
alegerea creșei/grădiniței/serviciilor alternative?

Întrebare cu răspuns multiplu, filtrată – adresată respondenților care spun că au copii sub 18 ani sau
intenționează să aibă copii
Nu Da
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Apropierea față de casă -41% 59%

Calificarea personalului -53% 47%

Dotarea și calitatea spațiilor -62% 38%

Recomandările altor persoane -72% 28%

Existența tuturor autorizațiilor prevăzute de lege -79% 21%

(SPONTAN) Nu am avut/ vom avea de ales -96% 4%

(SPONTAN) Nu e cazul -98% 2%

(SPONTAN) Alt răspuns -97% 3%

(SPONTAN) Nu răspund -98% 2%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Ce este mai important în opinia dumneavoastră pentru funcționarea
38
unei crese/grădinite/serviciu alternativ?

Întrebare cu răspuns multiplu, filtrată – adresată respondenților care spun că au copii sub 18 ani sau
intenționează să aibă copii
Nu Da
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Să răspundă solicitărilor părinților -30% 70%

Să fie autorizate de către autoritățile locale -44% 56%

Să aibă costuri rezonabile -73% 27%

Să existe cerere -85% 15%

(SPONTAN) Nu e cazul -99% 1%

(SPONTAN) Alt răspuns -96% 4%

(SPONTAN) Nu răspund -98% 2%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
Dumneavoastră ați auzit de posibilitatea ca angajatorul să vă deconteze
cheltuielile de educație timpurie în limita a 1500 lei lună, prin deducerea 39
acestora din impozitul pe profit?

Întrebare filtrată – adresată respondenților care spun că au copii sub 18 ani sau intenționează să aibă
copii

Da
25%

Nu
75%

Sondaj de opinie prin metoda CATI, realizat de IRES la comanda asociației Centrul Step by Step, în perioada 1-3/03/2021,
pe un eșantion de 1303 persoane cu vârste peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Eroare maxim tolerată de +/-2,8%.
www.stepbystep.ro
office@stepbystep.ro

Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională


este promotorul principiilor educației timpurii de calitate și derulează
proiecte pentru modernizarea educației și dezvoltare comunitară sustenabilă.

Evaluare