Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EDUCATIE! $1 CERCETARI DIRECTIA GENERALA INVATAMANT PREUNIVERSITAR 03.2020 Aprob. MINISTRU Monica-Cristina ANISIE Avizat. ‘ SECRETAR DE STAT P Rodica Luminita BARCARI\, }()0*—~ Director General, ‘Mihai PAQNI C&tre: Inspectoratul §colar Judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti In atentia doamnei/domnului inspector scolar general Conform prevederilor art. 1. din Hot&rarea Comitetului National pentru Situatif Speciale de Urgent nr. 6/09.03.2020, cursurile in unitatile de invafamant preuniversitar de stat si particular vor fi suspendate, incepand din data de 11 martie 2020 pana in data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, in functie de evolutia situatiei. Aceast& mésurd este una preventiva, care nu are la baz considerente de ordin medical. Pentru perioada suspendarii cursurilor Ministerul Educatiei si Cercetarii comunica urmatoarele: 1. Ministerul Educatiei si Cercet&rii incurajeaz realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie. Prin adresa nr. 76RLB/09.03.2020, recomand& cadrelor didactice accesarea suitei de aplicatii educationale oferite sub cen gratuita de c&tre Google si Microsoft: G Suite for Education $i Office 365 A1. In acest demers cadrele didactice vor fi spi ite de Casa Corpului Didactic si expertii e-learning din cadrul proiectului CRED. 2. Ministerul Educatiei si Cercetrii in parteneriat cu Televiziunea Romana va realiza cursuri pentru toate nivelurile de invatamant, cu prioritate pentru elevii claselor a Vill-a sia Xil-a/Xill-a, pentru a asigura continuitatea pregitirii in vederea sustinerii examenelor nationale. Detaliile privind grila de programe pentru TELESCOALA vor fi comunicate in cel mai scurt timp. Str.General Berthelot n.28-3, Sector 1, 010168, Bucurest Tos 4 O24 4056021 Fa: +4021 3135547 Eral: dgetipgtedugov.r0 weaned MINISTERUL EDUCATIE! $1 CERCETARIL DIRECTIA GENERALA InVATAMANT PREUNIVERSITAR 3. Cadrele didactice pot mentine in aceasta perioada legétura cu elevii prin orice alte mijloace tehnice de comunicare. Precizim c& aceste demersuri nu se substituie cursurilor din unitatile de invatmant preuniversitar, rolul lor fiind de a crea un cadru educational in aceasta perioada. 4, Ministerul Educatiei si Cercetarii va reprograma urmatoarele activitati: a. simularile examenelor nationale; b. olimpiadele scolare; c. competitiile sportive; d. activitatile extrascolare si e. toate celelalte activit’ti care presupun prezenta elevilor in colectivitate. Se recomanda pirintilor/tutorilor legali instituiti, precum si elevilor s& evite expunerea in spatiile aglomerate si si incerce, pe c&t posibil, si nu pariseasc& domiciliul. 5. Inscrierea pentru clasa pregatitoare se poate realiza in continuare, online, iar calendarul se va prelungi cu o saptéman, dupa reluarea cursurilor, pentru toate celelalte activitati. 6. Consitiile de Administratie ale unitatilor de invitdmént vor decide modalitatea de recuperare a procesului educational din perioada suspendarii cursurilor. 7. Conform hot&rarii CNSSU, programele de studii privind schimbul de experient, mobilitatile, respectiv stagiile de practic in spitale ale cursantilor scotilor postliceale sanitare se suspend& pana la data de 31.03.2020, daca nu au fost incepute anterior datei adopt&rii prezentei hotrari (nr. 6/ 9.03.2020).. Referitor la programul de lucru din aceasta perioada, Ministerul Educatiei si Cercetarii face urmatoarele recomandari: 1. Conducerea unitatilor de invatimant preuniversitar va stabili programul de lucru al angajatilor, in functie de masurile dispuse de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. 2. Referitor la drepturile salariale, MEC asigura intregul personal din unitatile de ‘invatmant preuniversitar de stat si particular acreditat cA nu va fi afectat de mésurile dispuse privitor la suspendarea cursurilor. Va rugém sé comunicati urgent precizirile de mai sus tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv palatelor si cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare si centrelor de excelenta. Director General Daniela Elisabgta BOGDAN S1r.General Berthelot n.28-30, Sector 1, 010168, Bucuresti ‘Tels v4 07 a0ss221 Fc +4021 3135547 Ball: dpotpgsedu.gov7 wwnnedro