Sunteți pe pagina 1din 10

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI

ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

Lista cu mijloacele de învățământ omologate, în perioada mai-iulie 2018,


în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar

Nivel de
Nr. Învățământ/
crt Discipline/ Date de identificare
Domenii de Denumire/Titlu mijloc de învățământ Producător Rezoluție omologare (înscripționare /titlul)
pregătire/
Activități
educaționale
0 1 2 3 4 5

1 Gimnazial/liceal Planșe (față/verso) SC Eurodidactica 1. Nr. 27.233/I/1/17.04.2018,


disciplina limba Nr. 27.233/I/17.04.2018
1. Reading some letter combinations /Ordinal SRL, Otopeni nivel gimnazial și liceal
engleză
numerals (față/verso) 2. Nr. 27.233/I/2/17.04.2018,
2. Past simple. Past progressive/The verb to ask nivel gimnazial și liceal
(față/verso) 3. Nr. 27.233/I/3/17.04.2018,
3. Adjective/Cardinal numerals (față/verso) nivel gimnazial și liceal
4. Types of conditional clauses/The passive voice 4. Nr. 27.233/I/4/17.04.2018,
(față/verso) nivel gimnazial și liceal
5. Composition writing/The adverb (față/verso) 5. Nr. 27.233/I/5/17.04.2018,
6. Correct use of some misleading words/The article nivel gimnazial și liceal
(față/verso) 6. Nr. 27.233/I/6/17.04.2018,
nivel gimnazial și liceal
2
Primar (clasa SC Eurodidactica 1. Nr. 27.230/1/07.05.2018,
pregătitoare, Planșe Nr. 27.230/07.05.2018
SRL, Otopeni nivel primar
clasele I-II), 1. Domestic Animals/Wild animals (față/verso)
disciplina limba 2. Nr. 27.230/2/07.05.2018,
2. Animals at the zoo/Flowers (față/verso)
engleză nivel primar
3. Fruit/Vegetables and herbs (față/verso) 3. Nr. 27.230/3/07.05.2018,
nivel primar
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 405 62 18, Fax: +40 21 3104215
www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

4. Means of transport/My schoolbag (față/verso) 4. Nr. 27.230/4/07.05.2018,


5. A boy՚s clothes/A girl՚s clothes (față/verso) nivel primar
6. The time 5. Nr. 27.230/5/07.05.2018,
7. In the classroom/In the city (față/verso) nivel primar
8. Shapes 6. Nr. 27.230/6/07.05.2018,
9. My house nivel primar
10. Greetings 7. Nr. 27.230/7/07.05.2018,
nivel primar
8. Nr. 27.230/8/07.05.2018,
nivel primar
9. Nr. 27.230/9/07.05.2018,
nivel primar
10. Nr. 27.230/10/07.05.2018,
nivel primar
3 1. Nr. 27.231/1/07.05.2018,
Primar (clasa Planșe SC Eurodidactica nivel primar
pregătitoare, Nr. 27.231/07.05.2018
1. The four seasons/ SRL, Otopeni 2. Nr. 27.231/2/07.05.2018,
clasele I-II),
disciplina limba Weather expressions (față/verso) nivel primar
engleză 2. Daily Activities 3. Nr. 27.231/3/07.05.2018,
3. The furniture and the household apparatus nivel primar
4. The Human body/ 4. Nr. 27.231/4/07.05.2018,
The family tree (față/verso) nivel primar
5. Word order 5. Nr. 27.231/5/07.05.2018,
6. The use of the indefinite article/ nivel primar
The demonstrative (față/verso) 6. Nr. 27.231/6/07.05.2018,
7. The use of the indefinite article/ nivel primar
Accesories (față/verso) 7. Nr. 27.231/7/07.05.2018,
8. The colours/Jobs (față/verso) nivel primar
9. The numbers from 0 to 100/ 8. Nr. 27.231/8/07.05.2018,
The numbers (față/verso) nivel primar
10. The use of a nouns number singular-plural I/ 9. Nr. 27.231/9/07.05.2018,
The use of a nouns΄number singular-plural II nivel primar
(față/verso) 10. Nr. 27.231/10/07.05.2018,
nivel primar

Pagina 2 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

4
Primar (clasa Planșe SC Eurodidactica 1. Nr. 27.232/1/07.05.2018,
pregătitoare, Nr. 27.232/07.05.2018
1. Sports SRL, Otopeni nivel primar
clasele I-II),
disciplina limba 2. At the supermarket 2. Nr. 27.232/2/07.05.2018,
engleză 3. Introduction nivel primar
4. Daily meals 3. Nr. 27.232/3/07.05.2018,
5. The Human Head nivel primar
6. The demonstrative pronouns-This is.../These are... 4. Nr. 27.232/4/07.05.2018,
(față/verso) nivel primar
7. About what we wear 5. Nr. 27.232/5/07.05.2018,
nivel primar
6. Nr. 27.232/6/07.05.2018,
nivel primar
7. Nr. 27.232/7/07.05.2018,
nivel primar
5 1. Nr. 27.229/I/1/07.05.2018,
Gimnazial/liceal Planșe SC Eurodidactica nivel gimnazial și liceal
disciplina limba 1. Harta murală Great Britain Nr. 27.229/I/07.05.2018
SRL, Otopeni 2. Nr. 27.229/I/2/07.05.2018,
engleză 2. System of simple tenses. System of present tenses nivel gimnazial și liceal
3. Progressive tenses. Perfect tenses 3. Nr. 27.229/I/3/07.05.2018,
4. Future Perfect. Future Perfect Progressive/Future nivel gimnazial și liceal
simple. Future progressive (față/verso) 4. Nr. 27.229/I/4/07.05.2018,
5. Past perfect. Past perfect progressive/Nouns-plural nivel gimnazial și liceal
(față/verso) 5. Nr. 27.229/I/5/07.05.2018,
6. Reading numerals/ Rules of reading of vowels (2) nivel gimnazial și liceal
(față/verso) 6. Nr. 27.229/I/6/07.05.2018,
7. Nouns. Plural nouns at Greek and Latin nivel gimnazial și liceal
Origin/Rules of reading vowels (față/verso) 7. Nr. 27.229/I/7/07.05.2018,
nivel gimnazial și liceal

Pagina 3 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

6
Primar, Jocuri educaționale SC Editura Sigma Nr. 27.070/09.05.2018
disciplina limba SRL, București 1. Nr. 27.070/1/09.05.2018,
engleză 1. Pingu՚s English – Level 1
2. Pingu՚s English – Level 2 nivel primar
3. Pingu՚s English – Level 3 2. Nr. 27.070/2/09.05.2018,
nivel primar
3. Nr. 27.070/3/09.05.2018,
nivel primar

7
Primar/ SMART INTERACTIVE BOOK English-Romanian Level A. SC Pilgrim Nr. 73.674/09.05.2018,
gimnazial Nr. 73.674/09.05.2018
Part 1 Education SRL, nivelul primar și gimnazial
disciplina limba
engleză București
8
Gimnazial Tabel periodic al elementelor (planșă) SC Aramis Print Nr. 27.068/11.05.2018 Nr. 27.068/11.05.2018,
disciplina SRL, București nivel gimnazial
chimie

9
Primar/ 1. Atlas istoric școlar de istorie (nivel gimnazial/ SC Aramis Print Nr. 27.068/17.05.2018 1. Nr. 27.068/1/17.05.2018,
gimnazial/liceal liceal). Autori: Doina Burtea, Florin Ghețău SRL, București nivel gimnazial și liceal
disciplina
istorie 2. Atlas de istorie pentru clasa a IV-a
2. Nr. 27.068/2/17.05.2018,
Autori: Doina Burtea, Alina Pertea nivel primar

10
Primar/ 1. National Geographic Kids. Atlasul pământului SC Editura Litera Nr. 77.357/21.05.2018 1. Nr. 77.357/1/21.05.2018,
gimnazial/ pentru aventurieri (pentru nivel gimnazial) SRL, nivel gimnazial
liceal 2. Nr. 77.357/2/21.05.2018,
disciplina 2. National Geographic. Atlasul lumii pentru elevi București
nivel gimnazial și gimnazial
geografie (pentru nivel gimnazial și liceal) 3. Nr. 77.357/3/21.05.2018,
3. National Geographic Kids. Atlasul lumii (pentru nivel gimnazial
nivel gimnazial) 4. Nr. 77.357/4/21.05.2018,
4. National Geographic Kids. Atlasul lumii pentru nivel primar
copii (pentru nivel primar) 5. Nr. 77.357/5/21.05.2018,
5. Marele atlas ilustrat al mărilor (pentru nivel nivel gimnazial
gimnazial)
Pagina 4 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

11
Liceal Planșe Autori: Vescan Nr. 72.271/21.05.2018
disciplina Stanca-Ioana, 1. Nr. 72.271/1/21.05.2018,
geografie 1.Tectonica plăcilor și formarea lanțurilor montane.
nivel liceal
Marosi Zoltan
Formarea și evoluția unui ocean. 2. Nr. 72.271/2/21.05.2018,
nivel liceal
2. Magmatismul și corpurile dezvoltate în scoarță.
Relieful rezultat pe acestea în urma eroziunii.
12
Gimnazial/liceal 1. Pliant de chimie pentru clasa a VII-a SC Booklet SRL, Nr. 29.656/21.05.2018 1. Nr. 29.656/1/21.05.2018,
disciplina București nivel gimnazial
chimie 2. Chimie – sinteze pentru liceu (chimie organică)
2. Nr. 29.656/2/21.05.2018,
3. Pliant de chimie pentru clasele a VII-a – a XII-a nivel gimnazial și liceal
3. Nr. 29.656/3/21.05.2018,
nivel liceal

13
Gimnazial/liceal 1. Atlas istoric ilustrat al României SC Editura Litera Nr. 77.357/22.05.2018 1. Nr. 77.357/1/22.05.2018,
disciplina SRL, București nivel gimnazial
istorie Autor: Petre Dan Străulești
2. Nr. 77.357/2/22.05.2018,
2. Marele atlas ilustrat al explorărilor nivel gimnazial și liceal

14 SC Corint SRL,
Primar 1. Atlas ilustrat pentru copii București Nr. 24.990/25.05.2018 1. Nr. 24.990/1/25.05.2018,
nivel primar
2. Atlasul ilustrat al lumii pentru copii 2. Nr. 24.990/2/25.05.2018,
nivel primar

15 1. Nr. 79.711/1/30.05.2018,
Preșcolar Jocuri educaționale (CD) SC Infomedia Nr. 79.711/30.05.2018 nivel preșcolar
SRL, București 2. Nr. 79.711/2/30.05.2018,
1. Cu PitiClic Ovipui al nu știu cui nivel preșcolar
2. PitiClic Povești, povestiri, amintiri...Ion Creangă 3. Nr. 79.711/3/30.05.2018,
Interactiv nivel preșcolar
3. PitiClic prințul salvator 4. Nr. 79.711/4/30.05.2018,
4. PitiClic ... și camera cu surprize nivel preșcolar
5. PitiClic Zbor printre stele 5. Nr. 79.711/5/30.05.2018,
nivel preșcolar

Pagina 5 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

16
Preșcolar Jocuri educaționale (CD) SC Infomedia Nr. 30.721/30.05.2018 1. Nr. 30.721/1/30.05.2018,
1. Cu PitiClic Bunele maniere; SRL, București nivel preșcolar
2. Nr. 30.721/2/30.05.2018,
2. PitiClic Învățăm să desenăm....poezii recităm; nivel preșcolar
3. PitiClic Castana fermecată; 3. Nr. 30.721/3/30.05.2018,
nivel preșcolar
4. PitiClic la cavalerul Binelui;
4. Nr. 30.721/4/30.05.2018,
5. PitiClic cazemata mate; nivel preșcolar
6. PitiClic Dințișor și Zîna Măsețuță; 5. Nr. 30.721/5/30.05.2018,
nivel preșcolar
7. PitiClic Explorator în lumea animalelor; 6. Nr. 30.721/6/30.05.2018,
8. PitiClic în împărăția timpului pierdut; nivel preșcolar
7. Nr. 30.721/7/30.05.2018,
9. PitiClic mijloace de transport;
nivel preșcolar
10. PitiClic Omul. 8. Nr. 30.721/8/30.05.2018,
nivel preșcolar
9. Nr. 30.721/9/30.05.2018,
nivel preșcolar
10. Nr. 30.721/10/30.05.2018,
nivel preșcolar

17
Preșcolar 1. Ghici din ce poveste sunt? Nivel II (joc didactic) SC Editura Nr. 31.344/30.05.2018 1. Nr. 31.344/1/30.05.2018,
2. Mapă mijloace de transport (set planșe didactice) Diamant SRL, nivel preșcolar
Pitești, jud. 2. Nr. 31.344/2/30.05.2018,
3. Micul cetățean învață cum să se comporte în viață– nivel preșcolar
Argeș
Educație pentru sănătate (mapă conținând un set 3. Nr. 31.344/3/30.05.2018,
nivel preșcolar
de planșe didactice de dimensiune A3)
4. Nr. 31.344/4/30.05.2018,
4. Micul cetățean învață cum să se comporte în viață nivel preșcolar
– Educație socio-emoțională (mapă conținând un 5. Nr. 31.344/5/30.05.2018,
nivel preșcolar
set de planșe didactice de dimensiune A3)
5. Matematică în versuri – planșe cu operații de

Pagina 6 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

adunare cu o unitate (mapă conținând un set de 6. Nr. 31.344/6/30.05.2018,


planșe didactice de dimensiune A3) nivel preșcolar
7. Nr. 31.344/7/30.05.2018,
6. Matematică în versuri – planșe cu operații de nivel preșcolar
scădere cu o unitate (mapă conținând un set de
planșe didactice de dimensiune A3)
7. Povești înșirate, vesele și colorate (mapă
7. conținând un set de planșe didactice de
8. dimensiune A3 și o broșură)
18 Primar
Planșe: SC Didactica Nr. 28.950/I/13.06.2018 1.Nr.28.950/I/1/13.06.2018,
1. Împărțirea Publishing House nivel primar
SRL, București 2.Nr.28.950/I/2/13.06.2018,
2. Înmulțirea
nivel primar

19
Primar/ National Geographic Kids. Atlasul animalelor sălbatice SC Editura Litera Nr. 77.357/15.06.2018 Nr. 77.357/15.06.2018,
gimnazial SRL, București nivel primar și gimnazial
disciplina
biologie
20
Gimnazial Laboratorul 3D. Geometrie în spațiu SC Editura CD Nr. 32.040/18.06.2018 Nr. 32.040/18.06.2018,
matematică Press SRL, nivel gimnazial
București
21 1. Nr. 28.950/1/19.06.2018,
Preșcolar Jocuri educaționale SC Didactica Nr. 28.950/19.06.2018 nivel preșcolar
1. Învăț să povestesc Publishing House 2. Nr. 28.950/2/19.06.2018,
SRL, București nivel preșcolar
2. Cifre în relief
3. Nr. 28.950/3/19.06.2018,
3. Litere în relief nivel preșcolar
4. Alfabet 4. Nr. 28.950/4/19.06.2018,
nivel preșcolar

Pagina 7 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

5. Numerele 5. Nr. 28.950/5/19.06.2018,


6. Despărțim în silabe nivel preșcolar
6. Nr. 28.950/6/19.06.2018,
nivel preșcolar
22
Gimnazial, 1. Atlas geografic școlar Editura CD Press, Nr. 32.040/26.06.2018 1. Nr. 32.040/1/26.06.2018,
disciplina București nivel gimnazial
geografie 2. Atlas geografic școlar – Europa
2. Nr. 32.040/2/26.06.2018,
3. Laboratorul 3D. Carpații Românești
nivel gimnazial
4. Atlas mineralogic școlar 3. Nr. 32.040/3/26.06.2018,
nivel gimnazial
4. Nr. 32.040/4/26.06.2018,
nivel gimnazial
23
Gimnazial/liceal Hărți/planșe istorice SC Eurodidactica Nr. 31.236/04.07.2018 1. Nr. 31.236/1/04.07.2018,
disciplina 1. România Întregită – Primul Centenar. Unirea SRL, Otopeni nivel gimnazial și liceal
istorie
Basarabiei 2. Nr. 31.236/2/04.07.2018,
2. România Întregită – Primul Centenar. Unirea nivel gimnazial și liceal
Bucovinei 3. Nr. 31.236/3/04.07.2018,
3. România Întregită – Primul Centenar. Unirea nivel gimnazial și liceal
Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și 4. Nr. 31.236/4/04.07.2018,
Maramureșului nivel gimnazial și liceal
4. Marea Unire a Românilor din 1918
24
Gimnazial, Atlas istoric școlar-Planșe didactice, 2017 SC Editura CD Nr. 32.040/16.07.2018 Nr. 32.040/16.07.2018
disciplina Press SRL, nivel gimnazial
istorie
București
25 1. Nr. 41.623/1/16.07.2018,
Gimnazial/liceal Seria: Pliante pentru gramatica limbii franceze SC Editura Nr. 41.623/16.07.2018 nivel gimnazial și liceal
disciplina limba 1. Grammaire française 1 Booklet SRL, 2. Nr. 41.623/2/16.07.2018,
franceză
2. Grammaire française 2 București nivel gimnazial și liceal
3. Nr. 41.623/3/16.07.2018,
3. Grammaire française 3
nivel gimnazial și liceal
4. Grammaire française 4 4. Nr. 41.623/4/16.07.2018,

Pagina 8 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

5. Grammaire française 5 nivel gimnazial și liceal


6. Grammaire française 6 5. Nr. 41.623/5/16.07.2018,
nivel gimnazial și liceal
6. Nr. 41.623/6/16.07.2018,
nivel gimnazial și liceal
26 1. Nr. 32.040/1/24.07.2018
Gimnazial, 1. Atlas ornitologic școlar SC Editura CD Nr. 32.040/24.07.2018 nivel gimnazial
disciplina Press SRL, 2. Nr. 32.040/2/24.07.2018
biologie 2. Atlas botanic școlar
București nivel gimnazial
3. Atlas școlar. Corpul uman
3. Nr. 32.040/3/24.07.2018
4. Atlas zoologic școlar nivel gimnazial
4. Nr. 32.040/4/24.07.2018
nivel gimnazial
27 Nivel preșcolar Set de planșe:
1. Apa și viața noastră SC Editura CD Nr. 32.040/I/30.07.2018 Nr. 32.040/30.07.2018
Press SRL, nivel preșcolar
2. Focul și efectele lui
București
3. Sărbătoarea Paștelui
4. Prima zi de școală
5. Circulația pe stradă
6. Păsările de curte
7. Animale din ogradă
8. Orașul
9. Fapte bune
10. Insecte
11. Zi și noapte
12. În parc
13. În grădina de zarzavat
14. Vine Moș Crăciun
15. Sistemul solar

Pagina 9 din 10
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI
ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
DIRECȚIA MINORITĂȚI

16. Parcul de distracții


17. La grădiniță
18. Familia mea
19. Păsări de curte
20. La munte
21. La mare
22. Transport pe apă
23. Transport pe aer
24. Transport pe uscat
25. Flori de primăvară
26. Flori de vară
27. Flori de toamnă
28. Vântul și efectele lui (1)
29. Vântul și efectele lui (2)
30. Animale marine
31. Meserii (1)
32. Meserii (2)
33. Anotimpuri - Primăvara
34. Anotimpuri – Vara
35. Anotimpuri – Toamna
36. Anotimpuri – Iarna
37. Spectacol la circ
38. În pădure

TOTAL TITLURI: 168

Pagina 10 din 10