Sunteți pe pagina 1din 12

DIRECȚIA GENERALĂ

EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL


DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ
DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL

SE APROBĂ.
SECRETAR DE STAT,
Irina Elisabeta KOVÁCS

CALENDARUL
CONCURSURILOR INTERJUDEȚENE/REGIONALE ŞCOLARE, FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.,
CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
1. CONCURSURI ŞCOLARE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU
Datele de desfăşurare
Locul de desfăşurare al
Nr. Concursul şcolar Etapa pe Etapa Etapa interjudeţeană/
Etapa locală etapei interjudețene/ Observaţii
crt. şcoală judeţeană regională regionale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CONCURSUL DE INTERPRETARE
Colegiul Național cls. IV-XII
01. CRITICĂ „GARABET IBRĂILEANU” - - - 28 martie 2020
„Garabet Ibrăileanu”, Iași

CONCURSUL
Timișoara,
02. „DESTINUL SCRIITORULUI – ARC - - - mai 2020 -
jud. Timiș
PESTE TIMP”
CONCURSUL DE LIMBA ȘI
Colegiul Economic „Nicolae
LITERATURA ROMÂNĂ 21 februarie
03. - - 20 martie 2020 Titulescu” Baia Mare, jud. -
„AUGUSTIN BUZURA” 2020
Maramureș

CONCURSUL DE ESEURI Brăila,


04. - - - martie 2020 clasele IX-XII
ARGUMENTATIVE „4 ÎNTREBĂRI” jud. Brăila

1
CONCURSUL
„DIMENSIUNI SPIRITUALE ALE Focșani
05. - - - mai 2020
SPAȚIULUI ROMÂNESC” jud. Vrancea cls. IX-XII

CONCURSUL REGIONAL DE
LITERATURĂ ȘI CREAȚIE Colegiul Economic „Virgil
06. - - - 28 martie 2020 -
„INTERGALCULTURA - OLIMPIADA Madgearu” GALAȚI
POVEȘTILOR”
CONCURSUL REGIONAL DE CREAȚII Liceul Tehnologic „Paul
22 aprilie - 11
CULTURALE „DE LA GUTENBERG Dimo”, GALAȚI
07. - - mai 18-22 mai 2020 -
LA GOOGLE – PASIUNEA MEA, Biblioteca Județeană
2020
LECTURA” „V.A.Urechia”
Liceul Tehnologic „Radu
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
Negru”, GALAȚI
08. MITURILE – „POVEȘTILE CARE ianuarie 2020 februarie 2020 - 30 aprilie 2020 -
Biblioteca Județeană
NASC POVEȘTI”
„V.A.Urechia”
Colegiul de Industrie
CONCURSUL-DESTIVAL
Alimentară „Elena
INTERJUDEȚEAN DE TEATRU„ DE
09. - - - 25-27 mai 2020 Doamna”, GALAȚI -
PE SCENA ȘCOLII, PE SCENA
Teatrul Dramatic „Fani
VIEȚII”
Tardini”
CONCURSUL REGIONAL DE ESEURI,
COMUNICĂRI ȘI REFERATE aprilie Bacău,
10. - februarie 2020 mai 2020 -
„LITERATURĂ, DIALOG ȘI 2020 jud. Bacău
TOLERANȚĂ”
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07 08.
B. CONCURSURI ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR

CONCURSUL „WILDT JÓZSEF”


(JÓZSEF WILDT INTERNATIONAL Liceul Teoretic „Ady Endre”
11. - - - aprilie – octombrie 2020 cls.IX-XII
MATHEMATICAL COMPETITION – Braşov, jud. Braşov
JWIMC )

CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Liceul Teoretic „Ady Endre”
12. „ZRINYI ILONA” - - - cls.II-XII
21 februarie 2020 Oradea , jud. Bihor

CONCURSUL DE CREAȚIE PLASTICĂ


„VARADINUM-SZENT LÁSZLŐ, A
13. - - - 18-29 mai 2020 Liceul Teologic Romano- cls. P-X
LOVAGKIRÁLY “
Catolic „Szent László”
Oradea, jud. Bihor
Colegiul Național „Kölcsey
Ferenc” Satu Mare, jud.
CONCURSUL „KURUTTY”/ 03-04 aprilie 2020 cls. P-X
Satu Mare
„KISKURUTTY”
14. -
Grădinița „Csipike” Sfântu
15-17 mai 2020 preșcolar
Gheorghe, jud. Covasna

2
Şcoala Gimnazială
CONCURSUL DE RECITARE
15. - - - Porumbenii Mari, jud. cls. P-VIII
„KÁNYÁDI SÁNDOR” 08 mai 2020
Harghita
Liceul Tehnologic „Baróti
02 noiembrie 2019
Szabó Dávid” Baraolt, jud.
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Covasna
16. „KÖRVERSENY” - - - cls. V-XII
Școala Gimnazială „Gaál
02 noiembrie 2019
Mózes” Baraolt, jud.
Covasna
CONFERINȚA REGIONALĂ DE
Liceul Teologic Reformat
17. PROTECȚIA MEDIULUI PENTRU - - - cls.IX-XII
23 februarie 2019 Cluj Napoca, jud. Cluj
ELEVI
Școala Gimnazială „Váradi
CONCURSUL DE TEATRU PENTRU
József”,
18. COPII ÎN LIMBA MAGHIARĂ - - 20 martie 2020 30 aprilie 2020 cls. P-VIII
Sfântu Gheorghe,
jud.Covasna
Liceul Teoretic „Apáczai
CONCURSUL DE ȘTIINȚE ALE
19. - - - Csere János” Cluj Napoca, cls.V-XII
NATURII „XÁNTUS JÁNOS” 7-13 octombrie 2020
jud.Cluj
Liceul Teoretic „Ady Endre”
20. CONCURSUL DE RECITARE - - - 20–21 noiembrie 2020 cls. IX-XII
Oradea, jud.Bihor
„ADY ENDRE”
Școala Gimnazială ”Báthory
CONCURSUL DE RECITARE
21. - - - 3 – 4 aprilie 2020 István” Șimleu Silvaniei, cls. P–VIII
„JOZSEF ATTILA”
jud. Sălaj
cls.IX-XII
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ȘI
Liceul Teoretic „Bartók Etapele 1 și 2 se
EUROREGIONAL INTERDISCIPLINAR
22. - - - noiembrie 2019 – Béla” Timișoara, județul desfășoară prin
DE ȘTIINȚELE NATURII ȘI
februarie 2020 Timiș corespondență
INFORMATICĂ „TALENTUM”
CONCURSUL DE RECITARE „LUMEA
Școala Gimnazială Specială
NOASTRĂ”, ÎN LIMBA MAGHIARĂ, ianuarie-
23. - martie 2020 Sfântu Gheorghe, județul cls.I-VIII
PENTRU ELEVII CU CERINȚE februarie 2020 08-09 mai 2020
Covasna
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Şcoala Gimnazială Cristeşti,
- - - 15-16 mai 2020
CONCURSUL REGIONAL DE ISTORIE jud.Mureş
24. „HISTORIA ET CULTURA NOSTRA” Școala Gimnazială „Rákossi cls.V-XI
- - - 19-22 noiembrie 2020 Lajos” Gheorghe Doja, jud.
Mureş
Festival Național de Teatru - Liceul Tehnologic „Lucian
25. - - - 7-8 noiembrie 2019 cls. IX-XII
EMDIF Blaga” Reghin, jud. Mureș
cls.V-VIII

CONCURSUL DE ECOLOGIE Liceul Tehnologic „Cserey-


26. „MADARAK ÉS FÁK” - - - aprilie-mai 2020 Goga” Crasna, jud. Sălaj

3
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
C. LIMBA ENGLEZĂ
-
CONCURSUL DE CULTURĂ ȘI
25 noiembrie
27. CIVILIZAȚIE BRITANICĂ BRISTISH - - 14 mai 2020 Cluj-Napoca, jud. Cluj
FACTOR 2019

CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR Școala Gimnazială ”Carol I”,


28. - - - 16 mai 2020 -
„ENGLISH CLUB JUNIOR” Călărași

CONCURSUL DE TRADUCERI DE
Concursul se
TEXTE LITERARE ȘI DE
Universitatea 1 Decembrie desfășoară atât on-
29. SPECIALITATE – LIMBA ENGLEZĂ ȘI - - - mai 2020
1918 Alba Iulia/ISJ Alba line, cât și în
LIMBA FRANCEZĂ „Atelierul de
prezențial
traduceri”
Școala Gimnazială
09 martie
CONCURSUL „A SPOT OF HEAVEN 16 martie „Alexandru Macedonski”
30. 2019 23 martie 2019 06 aprilie 2019 -
– UN COLȚ DE RAI” 2019 Craiova, jud. Dolj

Colegiul National Pedagogic


10 noiembrie 24 noiembrie 12 februarie „Stefan Velovan”, Craiova,
31. CONCURS MY UNIVERSE 02 martie 2020 -
2019 2019 2020 Dolj

Școala Gimnazială
28 septembrie 05 octombrie 19 octombrie „Alexandru Macedonski”,
32. CONCURS SOLVE THE MYSTERY 28 octombrie 2019 -
2019 2019 2019 Craiova, Dolj

Scoala Gimnaziala Filiași,


17 ianuarie 13 martie
33. CONCURS TUNE INTO ENGLISH 04 aprilie 2020 16 mai 2020 Dolj -
2020 2020
Școala Gimnazială „Elena
6 decembrie 14 februarie
34. CONCURS THINGS IN MY LIFE 3 aprilie 2020 29 mai 2020 Farago”, Craiova, Dolj -
2019 2020
Școala Gimnazială „Sf.
13 martie
35. CONCURS EXPRESS YOURSELF 6 martie 2020 27 martie 2020 22 aprilie 2020 Dumitru”, Craiova, Dolj -
2020
Școala Gimnazială „Mircea
CONCURS 22 METS (Mathematics 14 decembrie 18 ianuarie 22 februarie
36. 14 martie 2020 Eliade”, Craiova, Dolj -
English Testing System) 2019 2020 2020
CONCURS ÎN LIMBILE ENGLEZĂ.
20 noiembrie 15 decembrie 14 februarie Scoala Gimnaziala „Sf.
37. FRANCEZĂ, GERMANĂ THE YOUNG 26 februarie 2020 -
2019 2019 2020 Gheorghe” Craiova, Dolj
AND THE ROMANTIC
Liceul Teoretic
FESTIVALUL-CONCURS -
38. - - - 3 aprilie 2020 „Mihai Eminescu”,
THE QUEST FOR THRUTHFULNESS
Călărași

4
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
LIMBA ENGLEZĂ PTR. LICEELE
39. - - - 6 aprilie 2019 Piatra –Neamț, jud. Neamț -
TEHNICE ȘI VOCAȚIONALE
„ TECHNO – VOC”
Colegiul Național
28 martie
40. CONCURSUL „HIGH FLYERS” - - 25 aprilie 2020 „Al.I.Cuza” Galați, jud. -
2020
Galați
CONCURSUL „WELCOME TO
41. - - - 19 mai 2020 Potcoava, jud. Olt -
FAIRYLAND”

ALEXANDRU VORNICU CONTEST:


Iași
42. SPOKEN ENGLISH, CREATIVE - - - 23 noiembrie 2020 -
jud. Iași
WRITING, ENGLISH ON STAGE

12 decembrie 13 decembrie
43. 25 ianuarie 2020 14 februarie 2020 Ploiești -
CONCURSUL „PUBLIC SPEAKING” 2019 2019

Colegiul Național „Elena


CONCURSUL „THE WORLD NEXT martie 2020
44. ianuarie 2020 februarie 2020 aprilie 2020 Ghiba Birta”, Arad -
DOOR”
jud. Arad

Școala Gimnazială „Aurel


CONCURSUL „PATHWAY TO martie 2020
45. ianuarie 2020 februarie 2020 aprilie 2020 Vlaicu”, Arad,
FRIENDSHIP” -
jud. Arad
CONCURSUL „ARTS AND CRAFTS-
CHRISTMAS TIME”/ „ARTS ET Liceul Teoretic „Henri
23 noiembrie 30 noiembrie 07 decembrie
46. ARTISANATS. LE TEMPS DE NOËL” 14 decembrie 2019 Coanda”, Craiova -
2019 2019 2019

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07 08.


D. LIMBA FRANCEZÂ
CONCURSUL DE CREAȚIE 23-27 martie 2020
Cls. V-VIII Colegiul Național „Octavian
LITERARĂ, DESEN ȘI
Goga” Miercurea Ciuc,
47. FOTOGRAFIE
- - - cls. V-XII
„La Francophonie Avant Tout
30 martie – 4 aprile 2020 jud. Harghita
Chose”
Cls. IX -XII
CONCURSUL DE CREAȚIE
LITERARĂ FRANCEZĂ PENTRU Parteneriat
48. ELEVI Association „Le
- - - Martie 2020 Piatra –Neamț, jud. Neamț
„OLIMPIADELE FRANCOFONIEI” Roannais” și ADIFLOR
(cls. V-XII)

CONCURSUL DE LIMBA
49. Colegiul Național „Frații
FRANCEZĂ -
- - - 16-17 decembrie 2019 Buzești” Craiova,
„NOËL DANS LE MONDE
jud. Dolj
FRANCOPHONE”

5
CONCURSUL DE POEZIE ÎN LIMBA
50.
FRANCEZĂ - - - 27 martie 2020 Biblioteca Județeană Vâlcea cls. V-XII
„LE PRINTEMPS DES POÈTES”

cls. V – VIII
Colegiul Național de
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
51. Informatică „Matei
„J’AIME LE FRANCAIS” - - - 9 mai 2020
Basarab”, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea

52. CONCURSUL INTERJUDEȚEAN


- - - 20 martie 2020 Slatina, județul Olt -
„LA POESIE DU PLUMIER ”

01. 02. 03. 04 05 06. 07. 08.


F. MATEMATICÂ
CONCURS DE MATEMATICĂ noiembrie Clasele V-XII
53. - - 7 decembrie 2019 Brăila, județ Brăila
„PETRU MOROȘAN- TRIDENT” 2019 Ediția a XIV-a

ianuarie-
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Clasele IV-VIII
54. - - februarie 17 mai 2020 Rm.Vâlcea, județul Vâlcea
„PITAGORA” Ediția a XIX-a
2020
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Clasele aVII-XII
55. - - aprilie 2020 8-10 mai 2020 Brașov, județul Brașov
„LAURENȚIU DUICAN” Ediția a XXI-a
CONCURSUL DE MATEMATICĂ martie Beclean, județul Bistrița- Clasele III-VIII
56. - - 15-17 mai 2020
„SEVER AUREL GROZEA” 2020 Năsăud Editia a VIII-a
Lot lărgit al României
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Loturi reprezentative
septembrie
57. „MATHEMATICAL DANUBE - - 26 octombrie 2019 Călărași, județul Călărași ale Bulgariei și
2019
COMPETITION” Republicii Moldova
Ediția a XV-a
CONCURSUL „MATEMATICA DE septembrie Bistrița, județul Bistrița- Clasele V-XII
58. - - 15-17 noiembrie 2019
DRAG” 2019 Năsăud Editia a XIV-a
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
16 mai 2020 Dej, jud. Cluj Clasele III-VI
59. PENTRU CLASELE III-VI „DUMITRU - - martie 2020
Ediția a XX-a
ȚIGANETEA”
CONCURSUL DE MATEMATICĂ septembrie Clasele VII-XII
60. - - 25-26 octombrie 2019 Târgu Mureș, județul Mureș
”ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” 2019 Ediția a XXIV-a
CONCURSUL DE MATEMATICA
Clasele IV-VIII
61. „OLIMPIADA SATELOR DIN - - martie 2020 8-10 mai 2020 Sibiu, județul Sibiu
Ediția a X-a
TRANSILVANIA”

CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Cluj-Napoca, jud. Cluj Clasele IX-XII
62. „ECOMAT” – PENTRU LICEE - - martie 2020 8-10 mai 2020
Ediția a IX-a
ECONOMICE

6
CONCURSUL DE MATEMATICA februarie Clasele I-X
63. - - 21 martie 2020 Băilești, jud. Dolj
„SFERA” 2020 Ediția a XVII-a

Cls II-VIII
noiembrie
CONCURSUL DE MATEMATICA București și jud. Ilfov Ediția a VI-a
64. - - 2019 11-17 mai 2020
„PROFUꞌ DE MATE” On-line
http://profu112.ro/
CONCURSUL
februarie Clasele VI-XII
65. DE MATEMATICĂ “LAURENȚIU - - martie-aprilie 2020 Tulcea, jud. Tulcea
2020 Ediția a XII-a
PANAITOPOL ”
CONCURSUL DE MATEMATICĂ februarie Clasele VII-XII
66. - - 20-22 martie 2020 Sibiu, jud. Sibiu
„GHEORGHE LAZĂR” 2020 Ediția a XXI-a
CONCURSUL DE MATEMATICĂ februarie Clasele V-XII
14 martie 2020
67. MEMORIALUL ”TRAIAN LALESCU” - - 2020
Deva, jud. Hunedoara
Ediția a XXXIV-a
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
februarie- Târgu Jiu, jud. Gorj Clasele III-VIII
68. „MEMORIAL MARCEL - - 25 aprilie 2020
martie 2020 Ediția a IV-a
ROMANESCU”
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
octombrie Clasele V-XII
69. „PRO PERFORMANTA” - - 2 noiembrie 2019 Craiova, jud. Dolj
2019 Ediția a V-a

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


G.FIZICĂ / ASTRONOMIE / ASTROFIZICĂ
In parteneriat cu un liceu
CONCURSUL DE FIZICĂ din Debrecen
70. - - - aprilie 2020 Oradea, jud Bihor
„IRAENEUS” Cls. IX-XII

CONCURSUL DE FIZICĂ februarie -


71. februarie 2020 București -
„ȘERBAN ȚIȚEICA” martie 2020
In colaborare cu ASTRA
CONCURSUL DE FIZICĂ
februarie și Asociația „Stefan
72. „ȘTEFAN PROCOPIU AL - - aprilie 2020 Iași, jud. Iași
2020 Procopiu”
ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI”
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE -
73. - - - martie 2020 Suceava, jud. Suceava
FIZICĂ „CYGNUS”
CONCURSUL DE FIZICĂ APLICATĂ
74. - - - mai 2020 Craiova, jud. Dolj -
„RADU VIŞAN”
CONCURSUL DE FIZICĂ
75. - - - noiembrie 2020 Urmează să se stabilească -
„TOP-FIZ”
decembrie
noiembrie – Școala Gimnazială
CONCURSUL DE FIZICĂ 2019
76. - decembrie ianuarie 2020 „Spectrum”, Ploiești -
„FIZICA EXPLICĂ CE SE ÎNTÂMPLĂ” ianuarie
2019 jud. Prahova
2020

7
Vaslui
77. CONCURSUL DE FIZICĂ
- - - noiembrie 2020 Lic. „Stefan Procopiu” -
„PROFIZICA”
jud. Vaslui
-
Colegiul Național
CONCURSUL DE FIZICĂ
78. - - - mai 2020 „M.Kogălniceanu”
„PHYSICS IN ENGLISH”
Galați, jud. Galați
cls. a VI-a și cls. a IX-a
79. CONCURSUL DE FIZICĂ „T.A. - - - aprilie 2020 Călărași, jud. Călărași
EDISON”

CONCURSUL DE FIZICĂ Itinerant urmeaza a fi


80. - - - aprilie –mai 2020 -
„LIVIU TĂTAR” stabilit
CONCURSUL DE FIZICĂ
81. „MICII FIZICIENI” - - - iulie 2020 Baia Mare, jud. Maramureș cls. a VI-a

CONCURSUL „PROFIZ”
82. - - - mai 2020 Craiova, jud Dolj cls. IX-XII

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
83. „ZBORUL – VISUL DE AUR AL - - - aprilie 2020 Craiova, jud Dolj -
OMENIRII”

CONCURSUL DE FIZICĂ
84. „PAȘI PE URMELE LUI EDISON – - - - aprilie-mai 2020 Cluj-Napoca, jud Cluj -
INVENTICĂ ȘI CREATIVITATE”

CONCURSUL DE FIZICĂ
85. - - - ianuarie 2020 Brăila, jud. Brăila cls. VI-VIII
„ISAAC NEWTON”

CONCURSUL DE CULTURĂ
86. ASTRONOMICĂ „ASTRONOMICA” - - - aprilie 2020 Cluj-Napoca, jud Cluj -
(ediția a VIII-a)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
H. BIOLOGIE
CONCURSUL DE BIOLOGIE Participa elevii din
87. - - - 25 aprilie 2020 Slatina, jud. Olt
„MEDICII DE MÂINE” clasele a VII-a și XI -XII

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


I. GEOGRAFIE
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE Participă elevi din clasele
GEOGRAFIE V- VII din județele: AG,
88. ianuarie 2020 februarie 2020 aprilie 2020 mai 2020 Buzău, jud. Buzău
„TERRA DE LA POVESTE LA BV,BZ,CL,DB,DJ,IF,IL,OT,
REALITATE” PH,TR

8
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE Ptr. elevii claselor V-VII
Piatra Neamț,
89. GEOGRAFIE martie 2020 - aprilie 2020 mai 2020 din județele:
jud. Neamţ BC,BT,IS,NT, SV,VS
„IONIȚĂ ICHIM”

septembrie- octombrie
CONCURSUL DE GEOGRAFIE ÎN
octombrie 2019 Participare indirecta-
LIMBA FRANCEZĂ noiembrie Braila,
90. 2019 Transmiterea decembrie 2019 transmiterea lucrărilor
„DÉCOUVRONS LA GÉOGRAPHIE 2019 jud. Brăila cls. IX-XI
Promovarea fiselor de
DE FRANCE!”
concursului inscriere
cls. V – VIII
CONCURSUL DE GEOGRAFIE martie 2020 aprilie 2020
91. - mai 2020 Timișoara, jud. Timiș
„ECOLOGICA”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


J. INFORMATICĂ ȘI TIC

Concurs organizat la
CONCURSUL DE INFORMATICĂ 15 – 17 noiembrie 2019 Rm. Valcea
92. - - - Colegiul Național de
„MICUL GATES” jud. Vâlcea
Informatică „Matei
Basarab”, Rm. Vâlcea
Colegiul Național „Mircea
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
93. - - - februarie 2020 cel Bătrân”, Rm Vâlcea, -
INFORMATICĂ „INFO-OLTENIA”
jud. Vâlcea
Concursul Euroregional
de soft-uri
CONCURSUL DE INFORMATICĂ PE
Colegiul National „C.D. educaţionale pentru
94. TABLE INTERACTIVE - - - 6-8 decembrie 2019
Loga” TImişoara elevii claselor
„SMART KIDS”
pregătitoare -XII pe
table interactive
cls. IX –XII
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN februarie Colegiul Național „Spiru
95. - - 28-29 martie 2020
„ADOLESCENT GRIGORE MOISIL” 2020 Haret”, București

CONCURSUL NAȚIONAL DE In fiecare unitate de


Comitetul de Informatică
INFORMATICĂ TEORETICĂ ȘI decembrie învățământ
96. februarie 2020 martie 2020 aprilie 2020 al Ligii Americane de
APLICATĂ „A.C.S.L” (AMERICAN 2019 Online Informatică
COMPUTER SCIENCE LEAGUE) http//www.acsl.org

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


K. RELIGIE
cls.P-XII
Liceul Teologic Romano-
CONCURSUL DE CREATIVITATE
Catolic „II. Rákoczi Ferenc”
97. RELIGIOASĂ ROMANO-CATOLICĂ - - -
24-25 aprilie 2020 Târgu Mureș, jud. Mureș
INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARĂ

9
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

L.TEHNOLOGII
-
CONCURSURI PE MESERII PENTRU
98. - - - martie–mai 2020 Centre regionale
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

-
CONCURSUL „ANTREPENOR DE
99. - - - aprilie 2020 Slatina, jud. Olt
SUCCES”

-
CONCURSUL PE TEME ECONOMICE
100. - - - aprilie-mai 2020 Târgu–Neamț, jud. Neamț
„ION IONESCU DE LA BRAD”
ATELIERUL DE CREAȚIE –
101. CONCURS ON-LINE DE PROIECTE mai 2020 București
CREATIVE – ÎNV. GIMNAZIAL
APLICAȚII DE DESEN TEHNIC ÎN
102. mai 2020 București
VIAȚA COTIDIANĂ – ÎNV. LICEAL

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


M. ARTE

CONCURSUL DE INTERPRETARE
Se desf. din doi în doi ani
103. VOCAL-INSTRUMENTALĂ ȘI ARTE - - - mai 2020 Deva, jud. Hunedoara
VIZUALE „SIGISMUND TODUȚĂ”

cls. I-XII
CONCURSUL DE TEORIA MUZICII Colegiul Național de Arte
104. - - - mai 2020
„VICTOR CEAIKOVSCHI” „Dinu Lipatti”, București

Concurs cu participare
internațională
CONCURSUL DE MUZICĂ Liceul de Arte „Margareta
105. - - - 21.03-22.03.2020 cls.I-XII
FRANCOFONĂ „FRANCOCHANSON” Sterian”, Buzău
Ediția a XI-a

10
2. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE
Datele de desfăşurare
Etapa Locul de desfăşurare al
Concursul şcolar Etapa pe Etapa
Nr. crt. Etapa locală interjudeţeană/ etapei interjudețene/ Observaţii
şcoală judeţeană regionale
regională
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
septembrie- Oradea Colaborare internațională
106. CONCURSUL - - -
octombrie 2020 jud. Bihor
„SCHWARTZ”
Universitatea Tehnică
„Ghe. Asachi” si
Iasi Universitatea „A.I. Cuza”,
107. CONCURSUL DE CREATIVITATE - - martie 2020 iunie 2020
jud. Iași Iași
FIZICĂ CREATIVĂ „PROCOPIU”

Lb. romănă
Colegiul Național „Mihai Lb. Franceză
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR
108. - - - 1-3 noiembrie 2019 Eminescu”, Buzău (cls. V-XII)
TEATRU BILINGV „EUGEN IONESCU”
Ediția a XI-a
Discurs, muzică, desen
Școala Gimnazială
CONCURSUL DE RETORICĂ, TEATRU, „Tudor Vladimirescu”,
109. MUZICĂ, DESEN, AFIȘE - - - 23 mai 2020 Călărași
„LE FRANCOPHILE” Colegiul National „Mihai
(cls. V-XII) Viteazul”, Slobozia, jud.
Afișe, teatru
Ialomița
Site oficial :
CONCURSUL Iași, jud. Iași
110. - - ianuarie 2020 februarie 2020 liis.ro/~geoinfovirtual
„GEOGRAFIC@INFO21” (on-line) (cls. IX-XII)
CONCURSUL DE MATEMATICĂ și
Bistrița, județul Bistrița- Clasele V-XII
111. INFORMATICĂ - - februarie 2020 27-29 martie 2020
Năsăud Ediția XXXV
„GRIGORE MOISIL”

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ȘI Turda, jud. Cluj Clasele IV-XII


112. - - februarie 2020 20-21 martie 2020
INFORMATICĂ „MARIAN ȚARINĂ” Ediția a XX-a

CONCURSUL DE MATEMATICĂ ȘI Clasele III-XIII-matematică


ianuarie-
113. FIZICĂ „LAURENȚIU PANAITOPOL” - - 9-10 mai 2020 Giurgiu, jud. Giurgiu Clasele VI-XII, fizică
februarie 2020
Ediția a X-a
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR DE
Clasa a VI-a
114. MATEMATICĂ, BIOLOGIE, FIZICĂ - - decembrie 2019 18 ianuarie 2020 Sibiu, județul Sibiu
Ediția a VII-a
„AUREL VLAICU”
FESTIVALUL-CONCURS DE TEATRU
115.
FRANCOFON „LE THÉÂTRE DE MON - - - 15 mai 2020 Slatina, jud. Olt cls.III-XII
COEUR”

11
Cls. IX-XII, secții bilingve
româno-spaniole incluse în
proiectul bilateral
româno-spaniol
FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU
116. - - - 14-15 februarie 2020 București În parteneriat cu
ȘCOLAR ÎN LIMBA SPANIOLĂ
Ambasada Spaniei la
București; etapă
internațională aprilie – mai
2020, Sofia, Bulgaria
CONCURSUL DE PROIECTE Colegiul Național „Școala Licee cu secții bilingve
117. francofone incluse în
„L’INTERDISCIPLINARITÉ AU - - - 26 iunie 2020 Centrală”, București proiectul bilateral româno-
SERVICE DU BILINGUE” francez

Școala Gimnazială ,,Dan


118. CONCURSUL„ FRANCARTISTES EN Limbile franceză și
- februarie 2020 22 martie 2020 28 martie 2020 Barbilian”, Galați
HERBE ART IN THE MAKING ” engleză
CCD Galați

CONCURSUL DE PROIECTE 16 mai 2020 Slatina, județul Olt Limbile engleză, franceză,
119. - - -
WEBQUEST „ACTIV ȘI INTERACTIV” germană

NOTĂ: Cazarea și masa participanților se vor asigura în spațiile proprii învățământului sau ale altor instituții publice. Dacă nu este posibil, inspectoratele școlare solicită acordul
MEC/DGETIPG/DGISSIP/DGM, pentru alte spații accesibile.

Direcția Generală Educatie Timpurie Învățământ Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Direcția Generală Minorități și Relația cu
Primar și Gimnazial Educație Permanentă Parlamentul

Director General Director General Director General


Mihaela Tania IRIMIA Corina MARIN Vârtic Mayla Iuliana

Director Director
Adrian Marius BĂRBULESCU Alexandru SZEPESI

12

S-ar putea să vă placă și