Sunteți pe pagina 1din 4

C 292/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.10.2011

Comunicarea Comisiei n cadrul implementrii Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al Consiliului, Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European i a Consiliului, Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European i al Consiliului
(Text cu relevan pentru SEE)

(Publicarea titlurilor i a referinelor standardelor armonizate n temeiul directivei) (2011/C 292/02)


Data ncetrii prezumiei de conformitate a standardului nlocuit Nota 1

OES (1)

Referina i titlul standardului armonizat (i documentul de referin)

Prima publicare n JO

Referina standardului nlocuit

CEN

EN ISO 9000:2005 Sisteme de management al calitii. Principii funda mentale i vocabular (ISO 9000:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine (ISO 9001:2008)

16.6.2009

EN ISO 9001:2008/AC:2009

Aceasta este prima publicare

CEN

EN ISO 14001:2004 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare (ISO 14001:2004)

16.6.2009

EN ISO 14001:2004/AC:2009

Aceasta este prima publicare

CEN

EN ISO 14004:2010 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare (ISO 14004:2004)

Aceasta este prima publicare

CEN

EN ISO 14015:2010 Sisteme de management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor i organizaiilor (EMAO) (ISO 14015:2001)

Aceasta este prima publicare

CEN

EN ISO 14020:2001 Etichete i declaraii de mediu. Principii generale (ISO 14020:2000)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14021:2001 Etichete i declaraii de mediu. Declaraii de mediu pe proprie rspundere (Eco-etichetare de tipul II) (ISO 14021:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14024:2000 Etichete i declaraii de mediu. Eco-etichetare de tipul I. Principii i proceduri (ISO 14024:1999)

16.6.2009

CEN

EN ISO 14031:1999 Management de mediu. Evaluarea performanei de mediu. Ghid (ISO 14031:1999)

16.6.2009

5.10.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 292/3

OES

(1 )

Referina i titlul standardului armonizat (i documentul de referin)

Prima publicare n JO

Referina standardului nlocuit

Data ncetrii prezumiei de conformitate a standardului nlocuit Nota 1

CEN

EN ISO 14040:2006 Management de mediu. Evaluarea ciclului de via. Principii i cadru de lucru (ISO 14040:2006) EN ISO 14044:2006 Management de mediu. Evaluarea ciclului de via. Cerine i linii directoare (ISO 14044:2006) EN ISO 14050:2010 Management de mediu. 14050:2009)

16.6.2009

CEN

16.6.2009

CEN

Vocabular

(ISO

Aceasta este prima publicare

CEN

EN ISO 14063:2010 Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare i exemple (ISO 14063:2006) EN ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerine particulare pentru calitate i competen (ISO 15189:2007) EN ISO 15195:2003 Medicina de laborator. Cerine pentru laboratoarele ce realizeaz msuri de referin (ISO 15195:2003) EN ISO/IEC 17000:2004 Evaluarea conformitii. Vocabular i principii generale (ISO/IEC 17000:2004) EN ISO/IEC 17011:2004 Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru organismele de acreditare care acrediteaz organisme de evaluare a conformitii (ISO/IEC 17011:2004) EN ISO/IEC 17020:2004 Criterii generale pentru funcionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaz inspecii (ISO/IEC 17020:1998) EN ISO/IEC 17021:2011 Evaluarea conformitii. Cerine pentru organisme care efectueaz audit i certificare de sisteme de management (ISO/IEC 17021:2011) EN ISO/IEC 17024:2003 Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru organismele care efectueaz certificarea persoanelor (ISO/IEC 17024:2003) EN ISO/IEC 17025:2005 Cerine generale pentru competena laboratoarelor de ncercri i etalonri (ISO/IEC 17025:2005) EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

Aceasta este prima publicare

CEN

Aceasta este prima publicare

CEN

Aceasta este prima publicare

CEN

16.6.2009

CEN

16.6.2009

CEN

16.6.2009

CEN

Aceasta este prima publicare

EN ISO/IEC 17021:2006 Nota 2.1

La data publicrii prezentei

CEN

16.6.2009

CEN

16.6.2009

16.6.2009

C 292/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.10.2011

OES

(1 )

Referina i titlul standardului armonizat (i documentul de referin)

Prima publicare n JO

Referina standardului nlocuit

Data ncetrii prezumiei de conformitate a standardului nlocuit Nota 1

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005 Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru evaluarea ntre pri a organismelor de evaluare a conformitii i organismelor de acreditare (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010 Evaluarea conformitii. Declaraia de conformitate dat de furnizor. Partea 1: Cerine generale

Aceasta este prima publicare

EN ISO/IEC 17050-1:2004 Nota 2.1

La data publicrii prezentei

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004 Evaluarea conformitii. Declaraia de conformitate dat de furnizor. Partea 2: Documentaie suport (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

CEN

EN ISO 19011:2002 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau de mediu (ISO 19011:2002)

16.6.2009

CEN

EN ISO 22870:2006 Analize de biologie delocalizate (POCT). Cerine referitoare la calitate i competen (ISO 22870:2006)

Aceasta este prima publicare

CEN

EN 45011:1998 Cerine generale pentru organismele care aplic sisteme de certificare a produselor

16.6.2009

(1) OES: Organismul european de standardizare: CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGI, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu); Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGI, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu); ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

Nota 1:

n general, data ncetrii prezumiei de conformitate va fi data retragerii (dow) stabilit de ctre Organismul european de standardizare, ns se atrage atenia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului c aceasta poate diferi n anumite cazuri excepionale.

Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeai sfer de aplicare ca standardul nlocuit. La data menionat, standardul nlocuit nceteaz s confere prezumia de conformitate cu cerinele eseniale ale directivei. Nota 2.2: Noul standard are o sfer de aplicare mai extins dect standardul nlocuit. La data menionat, standardul nlocuit nceteaz s confere prezumia de conformitate cu cerinele eseniale ale directivei. Nota 2.3: Noul standard are o sfer de aplicare mai restrns dect standardul nlocuit. La data menionat, standardul nlocuit (parial) nceteaz s confere prezumia de conformitate cu cerinele eseniale ale directivei pentru acele produse care intr n sfera de aplicare a noului standard. Prezumia de conformitate cu cerinele eseniale ale directivei pentru produsele care rmn n sfera de aplicare a standardului nlocuit (parial), dar nu intr n sfera de aplicare a noului standard, nu este afectat. Nota 3: n cazul modificrilor, standardul de referin este EN CCCCC:YYYY, modificrile sale anterioare, dac exist, i noua modificare menionat. Prin urmare, standardul nlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY i modificrile sale anterioare, dac exist, ns fr noua modi ficare menionat. La data menionat, standardul nlocuit nceteaz s confere prezumia de conformitate cu cerinele eseniale ale directivei.

5.10.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 292/5

NOT:

Informaii cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obine fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naionale de standardizare, a cror list este anexat la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului, modificat prin Directiva 98/48/CE. Standardele armonizate sunt adoptate de ctre organizaiile europene pentru standardizare n limba englez (CEN i Cenelec le public, de asemenea, n francez i german). Prin urmare, titlurile stan dardelor armonizate sunt traduse n toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de ctre orga nismele naionale pentru standardizare. Comisia European nu este responsabil de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea n Jurnalul Oficial. Publicarea referinelor n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implic faptul c standardele sunt disponibile n toate limbile comunitare. Aceast list nlocuiete toate listele anterioare publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigur actualizarea acestei liste. Mai multe informaii despre standardele armonizate se gsesc pe internet la: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm