CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă. Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată. 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală. putere redusă). 85.222. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic. Regulatorul RVA 43. pentru prepararea apei calde menajere. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte. Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. 4 .Descrierea cazanului Cazanul stativ. 150 KLO 65. 130. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. pentru prepararea apei calde. Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler. 85. Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere. 100. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. echipat cu un termostat şi un întrerupător. 130. 100.

3 250 Fig. 5 825.3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820.5 850.3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740.5 840.3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620.5 860.Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460.5 825.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540. 1 5 .

schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă. este construit prin asamblarea elemenţilor.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. sistemul de distribuţie a gazului. parte numită sistemul de distribuţie a gazului. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). După închiderea circuitului de ionizare. se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. deasemenea. Este prevăzut. cu un termometru. pe partea inferioară. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. 5. atunci sistemul automat 6 . Corpul cazanului. având şi rolul de cameră de ardere. Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. 2. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). 4. cu prize pentru senzorii termostatelor. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. În funcţie de puterea utilă. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere. Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. Aprinderea se face de o scănteie. respectiv de mijloc (de un tip). se aprinde automat arzătorul principal. Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire).20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. respectiv dispozitivul de aprindere. 3. iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1. cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului.

Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. cazanul va reporni automat. Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului).8-13 kWh/kg. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat. care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. Instalarea. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot. şi ISCIR.8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3. cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos). În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului.0 kPa (30 mbar). Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1. Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune. pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător. 7 . În cazul lipsei de ionizare. Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe. service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului. punerea în funcţiune. În cazul instalării unui cazan pe GPL. este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. Puterea calorică a gazului GPL este între 12. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset». respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului.

Suport cazan 12. Carsasa cazanului 20. Arzător 14. Racord intrare AT 10. Intrare aer ardere 15. Cameră de ardere 11. Intrare aer ardere 13. Termostat gaze arse 6. Duze 16. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1. Racord AT 7. Teaca senzorilor de temperatură 21. Capac colector gaze arse 3. Vană gaz* 19. Rampa duzelor 17. Evacuare gaze arse 4.Panou de comandăl 2. Fig. 3 8 . Arzător pilot 18. Panou principal de comandă 22. elemenţi de fontă 9. Colector gaze arse 5. Racord intrare gaz 8.

Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. fără substanţe solide suspendate.Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar). cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic. substanţe corozive sau inflamabile (vapori. este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ. solvenţi. Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată. În funcţie de compoziţia apei. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii). ulei sau aditivi chimici corozivi. Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. Coşul nu face parte din furnitură. spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă. Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. constant de cel puţin 2 Pa. adezivi. fără culoare. depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. respectiv de cantitatea de nămol anticipată. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur). destinate sistemelor de încălzire. Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului).). În acest scop. penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. etc. La umplerea respectiv completarea sistemului. Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. 9 . vopseli. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic. apa trebuie să fie limpede. fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf.

cazanul asamblat. Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. folosite deja. Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. După umplere. Racordurile de pe cazan au filete exterioare. ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). Înainte de montajul final al cazanului. spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic. de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului. presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate. În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. Înaintea umplerii sistemului. astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe. În cazul sistemelor vechi. poate fi parţial demontat. protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului). 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. dar numai racorduri proiectate în acest scop. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. cel puţin în câteva radiatoare. În cazul unor construcţii mai dificile. Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. Pardoseala trebuie să fie 10 . pentru racordarea cazaFig. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special.Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii).

plăci din plută. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. Sirkolit Răşinoase. cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. plăci ceramice etc. a funcţionării zgomotoase. Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului. În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. molid. Umakart. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. plăci fibrolemnoase. mortar. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). neinflamabil. adaptoarelor de orice fel. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. covoare din cauciuc Cartoane gudronate. materiale din celuloză.. de unitatea de service autorizată. Heraklit. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). cărămizi. Izumin. fibre vată sticlată Fag. prelungitoarelor. Aluminiu. Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil. dacă este cazul. 11 . plăci din aşchii de lemn. Este interzisă folosirea improvizaţiilor. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. polistiren. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil. placaj. plăci bazalt. poliuretan.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V. localizată în panoul de comandă. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici).capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar. Siguranţa trebuie să fie înlocuită. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). stejar. izolat termic. Werzalit. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. polietilenă. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie.

acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă. Albatros RVA63.cz. Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control. pompă alimentare.222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. pompă alimentare cu apă caldă.222.222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16).siemens. pompă AT. apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp.242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www. aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale. Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal. Unităţi de control Siemens Albatros RVA43. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie.La cazan se poate racorda un termostat de cameră.280. pompă alimentare cu apă caldă. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică. pompă boiler. Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43. valvă de by pass. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service. pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass. Albatros RVA63. 12 . valvă de by pass. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific. Prin combinarea mai multor unităţi RVA43. unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă.242. RVA63. RVA63. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte.

Termostat gaze de ardere 13. Termometru 5. Termostat reglaj AT 11. Întrerupător principal 2. Manometru 6. Fig.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. Unitate de control echitermal1) 7. Comutator treaptă putere 9. Termostat de siguranţă 12. 13 .panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. 5 1. Buton RESET 14.panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b. Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. 5. 2) 8. Termostat pompă 10. Cazanul are două panouri de control: a. Semnalizator “avarie” 3. Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard.

opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient.Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal . (nu face parte din furnitura standard).termostatul de urgenţă . Buton operaţional pentru încălzire .din cauza lipsei de tiraj. doar după ce a scăzut temperatura agentului termic.din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise). Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată. Termostat de gaze arse . După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită). În caz contrar pompa nu va porni niciodată. Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12).pentru schimbare între cele două trepte de putere. Comutator putere maximă/redusă (două flăcări . În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul. .detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz. 14 . Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” . Termostat de siguranţă . Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: . (protejat de un capac). Termometru şi manometru – Indică temperatura. respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz .o flacără) .protejează corpul din fontă al cazanului de condens.Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă.se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic. Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului.porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului.termostatul de gaze arse .lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării.are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire. Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei. Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11).

Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului. butonul “Reset” nu are efect. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. persoane sub 18 ani etc. Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare. pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. 4. În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii.-) -în special cu cerinţele generale. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. 2. chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia). Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. a vasului de expansiune etc.) nu se află în vecinătatea cazanului. vor pune cazanul în funcţiune din nou.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. 6. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului. a panoului de comandă. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service. a pompelor. 3. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire).Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale. Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire. Siguranţă fuzibilă . să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate. Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. 5. de apă sau curent electric). Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. care a pus cazanul în funcţiune: 15 . Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1.

pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. Se evită atingerea acestora (cameră de ardere. Important de reţinut 1. 7. 9. vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. 5. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. respectiv a materialelor inflamabile (lipire. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. 4. zugrăveală cu materiale inflamabile). Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). 3. 8. În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. 16 . Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. 2. Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. situat pe secţiunea service a panoului de comandă.1. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. 4. arzător etc. dotată cu o priză cu pământare. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. 6. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit. 3. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11.) 7. Deblocarea termostatului de gaze arse. 5. 6. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. Comutarea între cele două trepte de putere. Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. 2. cazanul trebuie oprit. Deblocarea termostatului de siguranţă.

în cazul producerii agentului termic. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). cazanul începe să încălzească agentul termic. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. Instalarea. atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service. Verificaţi presiunea apei pe manometru. 12. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic. poate fi pornit după cum urmează: a. c. Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. d. Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). punerea în funcţiune. 11. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră). 17 . funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă.10. când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. b. când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului).

din 17 Mai 2000. goliţi apa doar din cazan. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător. respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii. închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. 4. Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC. protejându-l astfel de coroziune.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. Verificaţi etanşeitatea coşului. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. nu şi din circuitul de încălzire. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie). Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. opriţi cazanul. Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. 3. Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. prin scoaterea fişei din priză. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. Dacă observaţi scurgeri de gaz. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare. Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. 5. Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr. Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. nu-l porniţi până nu se uscă. preferabil înaintea începerii sezonului rece. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură. În cazul demontării cazanului (presupunând că. 69097. În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. se reglează puterea termică. 18 . contactaţi o unitate autorizată de service.

Certificat de Garanţie. Certificat de Conformitate. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X). Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1. Instrucţiuni de utilizare. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. cât mai puţin praf. 4. regulator echitermal RVA 43. 5. fără factori biologici). umiditate maximă de 75%. 3. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. 4. temperatura între 5ºC-55ºC. 19 . 5. Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv.222. dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. 6. 2. 2. termostat de cameră.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. Livret aparat. 3. Aviz ISCIR.

..................................................................025 / 2... 40.................... ZP / P(°C) ............................. 12....................9...............clasa III Debit gaze de ardere la putere min...................) ...... ...................................................................................2 / 17........ 0.55 Număr de tuburi arzător (buc. 95 / 107 Propan (g/s)................................ nom...7 ........................11 ...7........................... Gaz metan (g/s).......I2H............................7 ...................100 Clasa de protecţie electrică ..........17 Versiune ............. 10.................................. B11BS Categoria cazanului ............. 81 / 92..........1/N/PE AC 230 V.................scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ......... racord evac...............................................250 Tiraj (mbar)..... I/II – GM (kW)53...........7 / 1...................................................64..1 .........................3..................12 ......................850 ............ 57..............5 Pa Teplota spal......85 KLO..6.............II2H3P ......................................................... 70 / 99.................................................................... I/II – P (kW)............5 .............................. I/II – GM (kW)49 / 65 .................................................IP 41 Nivel zgomot (dB)....76..2 Propan (kg/h)........ 130 KLO ..3 ...150 KLO Număr elementi .......115.8 ............................................................. de căldură (l)27...... 10......................5 / 70..8 / 9........................4 Presiunea minimă de lucru (bar) .............. 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)..3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW).......................... výk........................1 ............................ 15.....3 ....... I2H Aprindere.4 / 141............ 482.............../ 60...... 105 / 150 Treaptă de putere nom......................................................34......../ 45.......................6...................................4 / 14............ < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ............... Treaptă de put.63 / 70.......8 Alimentare energie electrică.................................. 53 / 60................................................. 1410....................................................6... 129 / 115 Noxe ........................................... -........................ 91 / 130.... abs............ 200...........395 ..4 Temperatura maximă de lucru (°C) .....................(mm)180.......................8 ........................ 2................59 / 85 ...........................................5......................................................... Randament M / P (%).......Parametri tehnici KLO Tip .................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) .......................................................... -................................................. gaze de ard...4 ..... 98.I2H............../ 55 ...............................................T..................44 / 46...............50............7 kPa Treaptă de put..................................................................... 220.............................................. 8.....................................................................................................................................1 / 11.............tiraj natural Diam......................../max....6..........8. 65 KLO ....................................................0........G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)............ gaz metan/2 kPa............258 .......................... -....3 ..............5.... Racorduri Racorduri gaz/A............ 1195 / 960 Greutate cazan (kg)...................7 / 9....220 ...............546 20 ................ 100 KLO ............ 332......................1170 .........................9...............3 Probă de presiune (bar) ..........16 Volum apă în schimb................... 14.............................................. 9......... propan/3.............1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ....... 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h).............................................. I2H ...................... -.......... pri max. Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan......7 / 92....................................... 1010.........8 / 107..................................................5 .........................................6 ................................................

...250 Tiraj (mbar)....................113..............6............................................3 ...................................... 125 / 100 Noxe ........................................................................4 / 141......3..... 1010..............3 ................... racord evac.......................1 / 11..............4 Presiunea minimă de lucru (bar) ................. 482.................5 Pa Teplota spal..................... Randament M / P (%)...220 ............................................................................... Treaptă de put............... 200......6 Număr de tuburi arzător (buc..........4 Temperatura maximă de lucru (°C) ..............clasa V Debit gaze de ardere la putere min...................(mm)180........................... II2H3P....................../ 59.. 105 / 150 Treaptă de putere nom...0.........................................G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)........................ gaze de ard.......................6 / 1..................................... 64 / 92..........................................5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)...... -......... -.......................................................... 10....scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ....................................... (bar) ......................... Racorduri Racorduri gaz/A.................................................................................................... 14......5........................................................................ 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W).................. -...................... 10... 40.......... 95 / 107 Propan (g/s)..7 ............59 / 85 .......................6...............91 / 130 ........................................................... 2..............6............................. < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ....7 .................................7................... 150 KLO EKO Număr elementi ................50..... abs. 100 KLO EKO............... výk... 81 / 92................. nom...... 70 / 99...........025 / 2...... I2H.........................8 ..........T.....395 ........17 Versiune ...........100 Clasa de protecţie electrică ..........8 / 9................8 ....34../max..8 ............................5 / 107.................................8 ..............................................................4.....1/N/PE AC 230 V.......................................................................................44 / 46.............................................1170 ..............................3 Probă de presiune (bar) ........... 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h)........................... de căldură (l)27.......... I/II – GM (kW)49 / 65 .........85 KLO EKO ..... gaz metan/2 kPa........85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A.............258 ...... I2H ................... 220...................546 21 .................7 kPa Treaptă de put.................................1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ....... -............................ I/II – P (kW)............9................. propan/3......... 75....) ....5 .. Gaz metan (g/s)........................T.......... 15........... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)....6 / 7....................................................................850 ..........................16 Volum apă în schimb................. 9...................tiraj natural Diam..................... 8.......... I2H .................... I2H Aprindere......2 Propan (kg / h). 57....... ................ 98..............63 / 70... 65 KLO EKO...................................... B11BS Categoria cazanului ............IP 40 Nivel zgomot (dB)... 332..6................................. 5................................................. Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan...........130 KLO EKO ............../ 55 ............ ZP / P (°C) ............................................. pri max........................................................... 1410....................................... 53 / 60....................5...............2 / 17................................................................./ 45................................Parametri tehnici KLO EKO Tip .........1.............................................4 / 15..............12 ..................................................................................................... 0......8 Alimentare energie electrică... 6...... .................. 12..................................... I/II – GM (kW)53 / 70.......11 ...........

2. care se află în interiorul carcasei.6). Fig. trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar). Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. Trageţi. 3. 7 Fig. Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante). După fixare. 6 4. În fig.8). a b c Fig. 8 22 . După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1. Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig. rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară. i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului.Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a .7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului.

Carcasa este conectată la firul de împământare. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă. Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei. Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare.) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis.T. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului. Ţevile instalaţiei de încălzire. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC. situate în înteriorul butonului de control. dispozitivele de măsurare. Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 . nu fac obiectul garanţiei. X). etc. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. doar după intervenţie. În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat). Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). pierderile de presiune în sistem şi cazan. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă. Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare.T. pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. debitului necesar. cât timp agentul termic este rece. Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. Pompa de A. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare.

Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă). Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate. 63. conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată. Important: Cazanul trebuie împământat. Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0.5 mm². Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43.222. 24 . Dacă se va utiliza una din acestea. Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului. Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2). Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare. În cazul utilizării unui termostat bimetalic. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal. 37-39). la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată. Conform regulei de bază a funcţionării termostatului. Legătura pompei . Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan. În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră. Unitatea de control echitermal RVA 63.222.nal pentru conectarea accesoriilor. Cablajele nu sunt universale. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare. Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor).280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec. 63.280) dorită. 3. 2. conform schiţei anexate (pag. Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică.242.5 ÷ 1. Etapele de conectare sunt: 1. înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat). care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare.242 şi 63.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului. 4. Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului.

sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). X). Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată. Important: . Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor. . 37-39. similară.5. După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă. Termostatul de siguranţă.242 şi 63.6A. 10. Siguranţa fuzibilă a cazanului. poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. . Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63. se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului. a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur). Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului. 25 . Important: termostatul pompei A. adică după 10 minute. Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum.37-39). Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC. va rămâne neutilizat. sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse. Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate. situat pe partea stângă a panoului de service. 8. 7. 6..în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse). Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse. cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului. Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig. Conectările se vor efectua conform schemei din pag. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate.T.280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. etichetată T1. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută. Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic. 9. Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului. 11.

c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. presiunea insuficientă a gazului. 9. 7. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient. înfundarea tuburilor arzătorului. cantitatea insuficientă a aerului de ardere. e) înfundarea separatorului de nămol. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). 10. 8. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt. 4. Fig. 2. 10 Fig. “Cazan supraîncălzit” . Cauza acestei avarii. d) defecţiunea termostatului de gaze arse.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. oprirea alimentării cu gaz. b) înfundarea coşului. defecţiunea electrodului de ionizare. oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. datorită supraîncălzirii. ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. 2. poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. c) scăderea tirajului sub 2Pa. 9 26 . poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1. 6. defecţiunea sistemului automat de aprindere. 5. defecţiunea arzătorului pilot. blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. 3. defecţiunea vanei de gaz. d) înfundarea filtrului de apă.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. poate fi cauzată de: a) faptul că.

termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC. d) Reglaţi termostatele: . Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului). Măsuraţi presiunea de alimentare. b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz. e) Apăsaţi întrerupătorul principal. După ce atinge temperatura dorită.termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC. 11 27 . În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43. f) După efectuarea verificărilor. 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig.termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere. . Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului. . selectaţi regimul de “Iarnă”. înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. începe prepararea agentului termic. Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate.222. În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. c) Deschideţi robinetul de gaz. Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz.Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă.

etc. . 2.Punerea în funcţiune 1. . termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. 29). utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător. Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde). Notaţi valoarea presiunii de pe manometru. Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă). Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii. trebuie închis întrerupătorul principal. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă.funcţionare manuală. trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările). de foc. Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere. Opriţi cazanul. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă. Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului. Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă. 4. cap.11). iar apoi repetaţi procedura primei încălziri. Dacă presiunea scade prea repede.fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I.începeţi testul de încălzire. Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde.) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. căderea obiectelor. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză. 5. de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. să le remediaţi.pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. Lăsaţi sistemul să se răcească. 28 . Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. după care trebuie repetat întregul proces (ref. 3. Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7. Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată. Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă. iar defecţiunea descoperită şi remediată. se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig. Faceţi un test de încălzire: .3. Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II .

Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului).înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. Reglareaarea fiecărui dispozitiv. 10. în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului).lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză. 7. Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X). 11. Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. 12 29 . Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º. 4. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”. gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. 9. 8. iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă. . 2. Fig. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică.Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural. 6. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. Numai piese originale. Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului. 3. 5. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător. Demontaţi placa frontală a cazanului. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. colţul drept. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului.

6.100 KLO/ KLO EKO . sigma 840 VR 400 B+B high .100 KLO / KLO EKO . Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa. Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). 7.ZP + VR 400 B+B high . Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare. sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig. 13 Fig. Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat. Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low).low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s.ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843.PROPAN 65 . Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . Porniţi cazanul. 4. 14 30 .150 KLO / KLO EKO .ZP 130 . 3. timp de siguranţă).150 KLO / KLO EKO .low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 .Gaz metan 1. sigma 840 sigma 843. Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea.Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO . 5. 2. Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire.

Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. 3. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. 3. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz. Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa. 16 100-150 KLO/ KLO EKO .Gaz metan 1. 4.5mm. În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. 15 65 KLO/ KLO EKO . 4. 11. Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. conform standardului STN 65 6481. 12. Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz. Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. 14. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.7kPa. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5. 2. Puneţi la loc dopul de aluminiu. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare. trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan. Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. 2. 5. 13. k Fig. Fig.Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere. Verificaţi corectitudinea setărilor. 31 . după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). 6.8. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. 9. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. 10. Verificaţi corectitudinea setărilor. Porniţi cazanul.

2 100 KLO EKO 6.24 0.6 12.7.9 a b Fig. 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7.45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.4 2. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. Verificaţi corectitudinea reglărilor. 15. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului.45 85 KLO 6.4 2. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). 12. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus.24 0.6 0.6 13. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. 14.4 / 31.45 0.8 100 KLO 6.3 / 12. Tabel 4: La cazanele KLO . Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). 8. conform tabelului alăturat.8 / 13.45 / 0.6 / 1.3 2.55 0.45 0. 9.45 85 KLO EKO 7.4 14. 10.3 2.7 32 . 13.2 12.45 0.7 13.45 0.7 12.3 150 KLO 6.2 11.7 0.7 7. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.6 0.5mm. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7.45 130 KLO 7.7 / 1. 11.1 13.45 / 0.8 / 28. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").

65 .100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .

130 .150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .

Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .diodă redresoare CA – CC . .galben .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .a.portocaliu .indicator supraîncălzire .cutie electrică .cutie alimentare vană gaz GV1 .control încălzire .siguranţă fuzibilă .varistor .termostat pompă .neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .termostat gaze arse .varistor .releu 230 V – bobină c.întrerupător principal .comutator treaptă putere .12 cleme .vană gaz închis/ deschis .diodă redresoare CA – CC .buton RESET .indicator avarie .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 .conector 7 cleme .termostat siguranţă .conector pentru regulator.conector 6 cleme . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.

KLO / KLO EKO + termostat RVA43.222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .

04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.

02D černá 1 .03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful