CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

100. 85. 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală. adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic. Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. 130. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43. 4 . 150 KLO 65.222. 100. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic. putere redusă). Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată. Regulatorul RVA 43. pentru prepararea apei calde menajere. pentru prepararea apei calde. 85. Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l.Descrierea cazanului Cazanul stativ. ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. echipat cu un termostat şi un întrerupător. Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. 130. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler.

1 5 .3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620.5 860.5 840.3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740.5 825.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540.5 850.Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460. 5 825.3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820.3 250 Fig.

3. parte numită sistemul de distribuţie a gazului. Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot. schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi. se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. 5. respectiv de mijloc (de un tip). se aprinde automat arzătorul principal. Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire). pe partea inferioară. deasemenea. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului. La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. cu un termometru. După închiderea circuitului de ionizare. Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz. respectiv dispozitivul de aprindere. iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. Corpul cazanului. 4. Aprinderea se face de o scănteie. Este prevăzut. În funcţie de puterea utilă. având şi rolul de cameră de ardere. atunci sistemul automat 6 .20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). 2. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. este construit prin asamblarea elemenţilor. cu prize pentru senzorii termostatelor.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. sistemul de distribuţie a gazului. incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă.

Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. cazanul va reporni automat. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum. este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. Puterea calorică a gazului GPL este între 12. În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului. care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului. 7 . pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat. reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune.8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3. În cazul instalării unui cazan pe GPL. Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore. service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset». Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. şi ISCIR. respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1. Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului). punerea în funcţiune. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe.8-13 kWh/kg. cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos).0 kPa (30 mbar). Instalarea. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare. În cazul lipsei de ionizare.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot.

3 8 . Racord intrare AT 10. Suport cazan 12. Intrare aer ardere 15.Panou de comandăl 2. Cameră de ardere 11. Termostat gaze arse 6. Racord intrare gaz 8.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1. Arzător pilot 18. Vană gaz* 19. Evacuare gaze arse 4. Panou principal de comandă 22. Intrare aer ardere 13. elemenţi de fontă 9. Fig. Rampa duzelor 17. Carsasa cazanului 20. Duze 16. Arzător 14. Teaca senzorilor de temperatură 21. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz. Colector gaze arse 5. Racord AT 7. Capac colector gaze arse 3.

este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic. La umplerea respectiv completarea sistemului. adezivi. fără culoare. Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. fără substanţe solide suspendate. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. etc. În acest scop.Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă. Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur). cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii). În funcţie de compoziţia apei.). substanţe corozive sau inflamabile (vapori. Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar). Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. destinate sistemelor de încălzire. 9 . Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată. nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. solvenţi. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ. ulei sau aditivi chimici corozivi. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic. constant de cel puţin 2 Pa. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. vopseli. Coşul nu face parte din furnitură. Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului). depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. respectiv de cantitatea de nămol anticipată. fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. apa trebuie să fie limpede.

sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. Pardoseala trebuie să fie 10 . Racordurile de pe cazan au filete exterioare. poate fi parţial demontat. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). dar numai racorduri proiectate în acest scop. cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. În cazul sistemelor vechi. cazanul asamblat. Înaintea umplerii sistemului. În cazul unor construcţii mai dificile. În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate. Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului). În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii). Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. cel puţin în câteva radiatoare. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic. Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. pentru racordarea cazaFig. de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. După umplere.Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe. temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. Înainte de montajul final al cazanului. presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. folosite deja. Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special.

izolat termic. cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. polietilenă. Werzalit. plăci bazalt. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). plăci ceramice etc. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului. Aluminiu. În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. adaptoarelor de orice fel. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). Siguranţa trebuie să fie înlocuită. molid. stejar. dacă este cazul. Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie. 11 . Sirkolit Răşinoase. plăci din aşchii de lemn.capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. fibre vată sticlată Fag. covoare din cauciuc Cartoane gudronate. de unitatea de service autorizată. prelungitoarelor. neinflamabil.. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil. poliuretan. Este interzisă folosirea improvizaţiilor. polistiren. Heraklit. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar. materiale din celuloză. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici). plăci din plută. cărămizi. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. placaj. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. mortar. plăci fibrolemnoase. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. Izumin. a funcţionării zgomotoase. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). Umakart. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. localizată în panoul de comandă. Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil.

apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp. aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale.222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16).222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe. pompă alimentare cu apă caldă. Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte. pompă AT. Prin combinarea mai multor unităţi RVA43.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43. Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie.cz. Albatros RVA63. unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service. RVA63. pompă alimentare cu apă caldă.siemens. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal. valvă de by pass. pompă boiler.242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). pompă alimentare. 12 . pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass. Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control. Albatros RVA63.242. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal. Unităţi de control Siemens Albatros RVA43.222. valvă de by pass. Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică.La cazan se poate racorda un termostat de cameră.280. RVA63. acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă.

Termostat reglaj AT 11. 5. Semnalizator “avarie” 3. Unitate de control echitermal1) 7. Termostat gaze de ardere 13. Manometru 6. Cazanul are două panouri de control: a. 5 1. Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. Fig. 2) 8. Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard.panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. Întrerupător principal 2. Buton RESET 14. Termostat de siguranţă 12.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. Comutator treaptă putere 9. 13 .panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b. Termostat pompă 10. Termometru 5.

o flacără) .opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient.lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării. Buton operaţional pentru încălzire .termostatul de urgenţă .protejează corpul din fontă al cazanului de condens.are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire.porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului.detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz.din cauza lipsei de tiraj. Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” . Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: . În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul. (nu face parte din furnitura standard). respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz . (protejat de un capac).din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise). Termostat de gaze arse .Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . Termometru şi manometru – Indică temperatura. Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă. 14 .Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal .se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic. Termostat de siguranţă . Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11). Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată. În caz contrar pompa nu va porni niciodată. Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei. .pentru schimbare între cele două trepte de putere. Comutator putere maximă/redusă (două flăcări . doar după ce a scăzut temperatura agentului termic. După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită). Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului.termostatul de gaze arse . Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12).

Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului. Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. de apă sau curent electric). pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. a panoului de comandă. a pompelor. vor pune cazanul în funcţiune din nou. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. Siguranţă fuzibilă . Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia). 6. butonul “Reset” nu are efect. 3. 5.-) -în special cu cerinţele generale.Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului. să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate. 2. a vasului de expansiune etc. persoane sub 18 ani etc. Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire). Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire. Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. 4.) nu se află în vecinătatea cazanului. Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1. care a pus cazanul în funcţiune: 15 .

şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. Important de reţinut 1. Deblocarea termostatului de siguranţă. cazanul trebuie oprit. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. Comutarea între cele două trepte de putere. 3. curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit. 5. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. 9. Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Se evită atingerea acestora (cameră de ardere. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit.1. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. dotată cu o priză cu pământare. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. 2. Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11. 16 . 4.) 7. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. 6. 7. Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere. 5. arzător etc. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. zugrăveală cu materiale inflamabile). vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. respectiv a materialelor inflamabile (lipire. Deblocarea termostatului de gaze arse. 6. 4. Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. 3. 2. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. 8.

Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. poate fi pornit după cum urmează: a. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră). Instalarea. c. întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. cazanul începe să încălzească agentul termic. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. 11. în cazul producerii agentului termic. Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). d. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă.10. agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului). Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. 17 . După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. 12. atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service. când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. b. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus. Verificaţi presiunea apei pe manometru. Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. punerea în funcţiune.

18 . Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service. 4. Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. se reglează puterea termică. Verificaţi etanşeitatea coşului. Dacă observaţi scurgeri de gaz. Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. din 17 Mai 2000. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie). Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. În cazul demontării cazanului (presupunând că. prin scoaterea fişei din priză. Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. protejându-l astfel de coroziune. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. contactaţi o unitate autorizată de service. nu şi din circuitul de încălzire. 3. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător. închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. 69097. respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. preferabil înaintea începerii sezonului rece. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. nu-l porniţi până nu se uscă. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr. 5. goliţi apa doar din cazan. Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare. opriţi cazanul. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură.

4. Aviz ISCIR.222. 3. cât mai puţin praf. 6. fără factori biologici). 3. 5. Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. 2. termostat de cameră. Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. temperatura între 5ºC-55ºC. Livret aparat. dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. 5. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. 4. umiditate maximă de 75%. regulator echitermal RVA 43. 19 . 2. Certificat de Conformitate. Certificat de Garanţie.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X). Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1. Instrucţiuni de utilizare.

...................... 482.....7 / 1...................6.................................... I/II – GM (kW)49 / 65 .3 ..............5 Pa Teplota spal..... 40................ 98..........................115..........3 Probă de presiune (bar) ............................. I2H .............. gaz metan/2 kPa............1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) ..............................................................76.....................tiraj natural Diam..................................... Gaz metan (g/s).........................3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)................................258 . B11BS Categoria cazanului .......................1170 .......5......................... nom.................................3 .. Racorduri Racorduri gaz/A....................................../ 45.6........ 129 / 115 Noxe .....II2H3P ............................................. 95 / 107 Propan (g/s)..................... 10........................... 200......4 Presiunea minimă de lucru (bar) ........................11 ......................................... -............................................................ de căldură (l)27........................................100 Clasa de protecţie electrică .1/N/PE AC 230 V..........5.................................. 1410...........................8.. 105 / 150 Treaptă de putere nom......../max......................Parametri tehnici KLO Tip ................................(mm)180.4 / 141...1 ................................. 53 / 60...8 Alimentare energie electrică................................................... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan.9......clasa III Debit gaze de ardere la putere min............................................................................................. I2H Aprindere.............6............ 57..............8 / 107.......................................8 .....I2H.....5 .............025 / 2........................................................................................................ racord evac................. 91 / 130.............. < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă .................... I/II – GM (kW)53...............................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) .................64...............5 ..................... 70 / 99....63 / 70..........) .. 0.....7 ...............7.........6 ..............1 ... pri max...150 KLO Număr elementi ...............................8 / 9............................250 Tiraj (mbar).......................... Treaptă de put..........G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)................. 9................5 / 70.................... 12............9.. 2..........7 / 92............I2H............... 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h)...................... -..50.................................................................................546 20 ......... 81 / 92...17 Versiune ........... propan/3.. 10....................................................................3.........................55 Număr de tuburi arzător (buc............. gaze de ard......... -...................... 8.7 kPa Treaptă de put............. abs.....................85 KLO.0..................8 ........................................... -............/ 55 ......................................850 .........................................2 / 17.....59 / 85 .................. 1010....... I/II – P (kW)....scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ........................ 100 KLO .... 130 KLO ..2 Propan (kg/h).................... 332.................................................................... 15............. 220......34................. 65 KLO ................7 / 9..............395 ............................................................/ 60....IP 41 Nivel zgomot (dB)................................................6.. výk...........................................12 ........ 14....... ZP / P(°C) ...........................................1 / 11.............................44 / 46...................................... 1195 / 960 Greutate cazan (kg).................4 Temperatura maximă de lucru (°C) ....................220 .............................................................................. 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)..................4 ........................7 ......... Randament M / P (%).................................16 Volum apă în schimb.............................T...............3 ............................................ ..............................................4 / 14.

..............................16 Volum apă în schimb........................................................1170 ...................7 kPa Treaptă de put........7 .................... 1010..................................................... 6......................................................................... abs.............8 ......8 ...........17 Versiune ......................2 Propan (kg / h)............................................ 65 KLO EKO...........T.........0...............................scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ............................. I2H.........9..................... (bar) ...............................2 / 17..(mm)180............ 15...... 5......................................................................../max.............Parametri tehnici KLO EKO Tip ............... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)........... 75.............................................. ZP / P (°C) ............................3 ...85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A............... racord evac.......................tiraj natural Diam.. 9........ 150 KLO EKO Număr elementi ...5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)............. 125 / 100 Noxe ...... .....................1 / 11......................................... pri max............................................/ 55 .................................... de căldură (l)27....113... 0.................................1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) .................... 40.......................8 / 9................ gaz metan/2 kPa................... B11BS Categoria cazanului ..850 .................. 8.34.................. 70 / 99................ II2H3P.. .. I/II – P (kW).................130 KLO EKO .......................4 Presiunea minimă de lucru (bar) .....................6.............12 .........................5 Pa Teplota spal................................ -.................250 Tiraj (mbar).....................................63 / 70.........................G1" / G6/4" Lungime cazan (mm)......................7 .................59 / 85 ................ I2H ....................6 Număr de tuburi arzător (buc.......... 53 / 60..............T..... 482...... gaze de ard.... 200.............1.................................... -.............. 2..................) ........................................................................................11 ......................................................... 105 / 150 Treaptă de putere nom...........IP 40 Nivel zgomot (dB)....50..................................................................................... 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h)....... I/II – GM (kW)49 / 65 .............................. Racorduri Racorduri gaz/A.......85 KLO EKO .4..../ 59.......................................6... 81 / 92.....................220 .. propan/3.... 10....................... < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ............... I2H Aprindere.clasa V Debit gaze de ardere la putere min...........................................44 / 46. výk...... 1410...8 Alimentare energie electrică..025 / 2.............. 12..... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan........................... Gaz metan (g/s)......... 64 / 92.......... 220.5 ...........546 21 ..............100 Clasa de protecţie electrică ........... 95 / 107 Propan (g/s)..... 100 KLO EKO..... I2H ..............................4 / 15............................... I/II – GM (kW)53 / 70...................................6..................91 / 130 .............................................. Randament M / P (%).....................3.. 14...........6.........................................................5........................................ 1195 / 960 Greutate cazan (kg)............................................. nom.............................. 57.......................................................4 / 141................. 98..1/N/PE AC 230 V............... Treaptă de put.............................................4 Temperatura maximă de lucru (°C) .....7................3 ....................................................................5 / 107...........................................................8 ....6 / 7.....8 ......................................................395 ....................................../ 45................... -.........258 .......................................5.................. 10..............................3 Probă de presiune (bar) ................... 332.........6 / 1................. -......

a b c Fig. Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante). Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig. i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului. trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar). După fixare.Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a . 8 22 . 2.6). rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară. Trageţi. După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1. Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. 6 4. Fig. Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. 3.8). 7 Fig. care se află în interiorul carcasei.7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului. În fig.

Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului. îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere. După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC.T. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC. nu fac obiectul garanţiei. etc. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. debitului necesar. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare. Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. pierderile de presiune în sistem şi cazan. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei. Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat). Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei. dispozitivele de măsurare. situate în înteriorul butonului de control. Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis. doar după intervenţie. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare. Ţevile instalaţiei de încălzire.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului. Pompa de A. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 .T.) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare. Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. cât timp agentul termic este rece. Carcasa este conectată la firul de împământare. X).

Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal. Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă).242 şi 63. care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare. Dacă se va utiliza una din acestea. 24 . Unitatea de control echitermal RVA 63. Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43.222.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului.222. Conform regulei de bază a funcţionării termostatului. Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată. Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare.5 ÷ 1. 2. Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. 4. Legătura pompei . Etapele de conectare sunt: 1.nal pentru conectarea accesoriilor.242. Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate. Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului. conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată. Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului. înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat).280) dorită. În cazul utilizării unui termostat bimetalic. Cablajele nu sunt universale. 3. 63. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare. 63. Important: Cazanul trebuie împământat. trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor). acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan. Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. 37-39). Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică. Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2).5 mm². conform schiţei anexate (pag. În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră.280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec.

a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur). Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută.242 şi 63. Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului. X).37-39). Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate. Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse. cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului.6A.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate.. Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă. 9. sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată. poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. Termostatul de siguranţă. Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC.în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse). se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului. 7.280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag. etichetată T1. adică după 10 minute. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului. După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă. 10. . va rămâne neutilizat. Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal. Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse.5.T. . 25 . sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii. 6. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig. Siguranţa fuzibilă a cazanului. Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. Important: termostatul pompei A. 37-39. Important: . Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor. Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. similară. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum. 11. 8. situat pe partea stângă a panoului de service. Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. Conectările se vor efectua conform schemei din pag.

înfundarea tuburilor arzătorului. Fig. 2. defecţiunea vanei de gaz. 9 26 . cantitatea insuficientă a aerului de ardere. 9. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. 7. 10 Fig. 5. defecţiunea electrodului de ionizare.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. 3. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. presiunea insuficientă a gazului. 2. blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. b) înfundarea coşului. c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. d) defecţiunea termostatului de gaze arse. defecţiunea sistemului automat de aprindere. defecţiunea arzătorului pilot. d) înfundarea filtrului de apă. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt. ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. c) scăderea tirajului sub 2Pa. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient. poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse. Cauza acestei avarii. e) înfundarea separatorului de nămol. poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. 6. oprirea alimentării cu gaz. datorită supraîncălzirii. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. 8. f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). 10. oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. poate fi cauzată de: a) faptul că. “Cazan supraîncălzit” . 4.

în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). Măsuraţi presiunea de alimentare.termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. d) Reglaţi termostatele: . selectaţi regimul de “Iarnă”. f) După efectuarea verificărilor. e) Apăsaţi întrerupătorul principal. începe prepararea agentului termic. . .Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă.termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC. 11 27 . Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz. Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate.222.termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC. Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz. Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere. pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului). În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. După ce atinge temperatura dorită. Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului. 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig. c) Deschideţi robinetul de gaz. În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43.

Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă. termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. 3. trebuie închis întrerupătorul principal. căderea obiectelor. Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii.) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7. 29).începeţi testul de încălzire. Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde. 2. Notaţi valoarea presiunii de pe manometru. Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate. cap. se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă. după care trebuie repetat întregul proces (ref. Lăsaţi sistemul să se răcească. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. iar apoi repetaţi procedura primei încălziri. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere. 5. Opriţi cazanul. . Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă. utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză. de foc. Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată. de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. . 4. Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului. Faceţi un test de încălzire: .pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. Dacă presiunea scade prea repede. Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II . să le remediaţi. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă. trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările). Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde). 28 .11). Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă).3. iar defecţiunea descoperită şi remediată.funcţionare manuală.Punerea în funcţiune 1. etc. Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului.fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I.

Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural. iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă. 7. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º. în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului). 10. colţul drept. Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. 9. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. 12 29 . În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”. Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului). . Numai piese originale. Demontaţi placa frontală a cazanului. 8. Fig.înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică. 6. 3. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului. Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X).lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză. 5. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. Reglareaarea fiecărui dispozitiv. 11. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului. 2. 4. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea.

2. Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa. Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . 13 Fig. 4. Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire. sigma 840 sigma 843. 3.150 KLO / KLO EKO . Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea.PROPAN 65 .Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO . sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig.Gaz metan 1.100 KLO / KLO EKO .ZP 130 . Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low).100 KLO/ KLO EKO . Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare. sigma 840 VR 400 B+B high .150 KLO / KLO EKO . Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat. timp de siguranţă). 5.low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s. 6. 7. 14 30 .low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 .ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843.ZP + VR 400 B+B high . Porniţi cazanul.

Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. 16 100-150 KLO/ KLO EKO .Gaz metan 1. conform standardului STN 65 6481. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare. Verificaţi corectitudinea setărilor. k Fig. 3. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. 9. 5. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz. 6. 4. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere. 11.5mm. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. 2. pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. Verificaţi corectitudinea setărilor. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5. 12. Porniţi cazanul. 2. 13. Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa. Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Puneţi la loc dopul de aluminiu. 4. 15 65 KLO/ KLO EKO . nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz. 3. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). 14. Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. Fig. 31 . Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări).7kPa.8. 10. trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan.

3 150 KLO 6. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus.3 / 12.3 2. Verificaţi corectitudinea reglărilor. 14.4 2.6 12.6 0.7 12.45 0.24 0.45 0.45 0. conform tabelului alăturat.7 7. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz.55 0.7 32 . 15.9 a b Fig.3 2. 8.2 100 KLO EKO 6.5mm.7 / 1.45 / 0.6 13.4 14.45 / 0.1 13. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar.45 0.7. 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO. 11. Tabel 4: La cazanele KLO .6 0. 12. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").8 100 KLO 6.7 13.7 0. 10.45 85 KLO 6.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7.45 130 KLO 7. Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. 13.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7.24 0.8 / 13.4 2.45 85 KLO EKO 7.45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.2 12.4 / 31.2 11. 9.6 / 1.8 / 28.

65 .100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .

130 .150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .

a.conector pentru regulator.conector 7 cleme .comutator treaptă putere . .indicator supraîncălzire .vană gaz închis/ deschis .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.indicator avarie .varistor .întrerupător principal .termostat pompă .diodă redresoare CA – CC .galben .conector 6 cleme .termostat gaze arse .control încălzire .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .siguranţă fuzibilă .portocaliu .diodă redresoare CA – CC .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 .cutie electrică .buton RESET .varistor . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .releu 230 V – bobină c.neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .12 cleme .cutie alimentare vană gaz GV1 .termostat siguranţă .

222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .KLO / KLO EKO + termostat RVA43.

KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.

03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.02D černá 1 .280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful