P. 1
cazan-de-sol-protherm-grizzly-65-klor_fisa_tehnica

cazan-de-sol-protherm-grizzly-65-klor_fisa_tehnica

|Views: 174|Likes:
Published by Carstolovean Liviu

More info:

Published by: Carstolovean Liviu on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2015

pdf

text

original

CUPRINS

:
Important .................................................................2 Măsuri esenţiale de protecţie ...................................3 Autorizare .................................................................3 Protecţia persoanelor şi a echipamentelor ...............3 Descrierea cazanului................................................4 Dimensiuni de bază şi de legături ............................5 Accesorii...................................................................6 Instrucţiuni de instalare a cazanului.....................7 Alimentarea cu gaz...................................................7 Diagrama schematică de lucru a cazanului..............8 Alimentarea cu aer necesar arderii ..........................9 Tirajul........................................................................9 Calitatea egentului termic.........................................9 Utilizarea lichidelor anti-îngheţ .................................9 Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă....................................................10 Amplasarea cazanului ............................................10 Prevenirea îngheţării ..............................................11 Alimentarea cazanului cu energie electrică............11 Unităţi de control Siemens......................................12 Descrierea panoului de comandă .......................13 Panoul de comandă................................................13 Descrierea elementelor de control .........................14 Pornirea cazanului................................................15 Sarcinile operatorului (beneficiarului) .....................15 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................15 Prima încălzire........................................................15 Funcţionarea cazanului ..........................................15 Important de reţinut ................................................16 Pornirea cazanului..................................................17 Oprirea normală a cazanului ..................................17 Întreruprea funcţionării caanului ............................ 18 Întreţinere..............................................................18 Întreţinerea cazanului de către beneficiar...............18 Conformitate...........................................................18 Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie..................................................................19 Complectitudinea furniturii..................................19 Livrarea cazanului ..................................................19 Livrări la comandă ..................................................19 Transport şi depozitare........................................19 Parametri tehnici KLO..........................................20 Parametri tehnici KLO EKO .................................21 INSTRUCŢIUNI DE SERVICE Instalarea cazanului .............................................22 Instal. de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia .23 Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise ....................................................................23 Legăturile electrice .................................................23 Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă..................................................................24 Conectarea unităţii de control echitermal ...............24 Descrierea dispozitivelor de siguranţă. .............25 Funcţionarea cazanului .......................................27 Pregătirea şi pornirea cazanului.............................27 Punerea în funcţiune .............................................28 Punerea în funcţiune ..............................................28 Prima încălzire .......................................................28 Întreţinerea cazanului de către unităţile de service ........................................................................28 Conversia la un alt tip de combustibil ................29 Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului .30 65 - 100 KLO/ KLO EKO – Gaz metan...................30 65 KLO/ KLO EKO – Gaz propan...........................31 100 - 150 KLO/ KLO EKO – Gaz metan.................31

1

Stimate beneficiar,
Aţi devenit proprietarul cazanului KLO/ KLO EKO (Grizzly) din fontă, cu funcţionare pe combustibil gazos (metan sau propan). Suntem convinşi că veţi fi mulţumit de acest produs, dar pentru ca această satisfacţie să existe, trebuie să îndepliniţi un număr minim de cerinţe. Acesta este motivul pentru care vă rugăm să studiaţi şi să respectaţi aceste instrucţiuni de utilizare.

Important:
1. 2. 3. 4. Cazanul trebuie montat şi utilizat conform normativelor şi standardelor tehnice în vigoare şi în concordanţă cu instrucţiunile producătorului. Cazanul poate fi montat numai în mediul pentru care a fost proiectat şi numai într-o încăpere cu aerisire bună. După montare, cazanul trebuie pus în funcţiune de către o unitate de service autorizată de producător şi ISCIR. Vă rugăm, deasemenea, să contactaţi o unitate de service autorizată la observarea oricărei probleme legate de funcţionarea echipamentului- reparaţiile făcute de personal neautorizat pot cauza stricăciuni ale cazanului (respectiv a întregului echipament din dotare!). Tehnicianul de service, care va efectua punerea în funcţiune (PIF), are obligaţia să instruiască beneficiarul în legătură cu modul de exploatare a cazanului. Verificaţi cazanul, să aibă toate componentele. Verificaţi dacă corespunde modelului comandat de dvs. Studiaţi instrucţiunile de utilizare şi procedaţi în conformitate cu acestea ori de câte ori aveţi nelămuriri legate de utilizarea cazanului. În cazul reparaţiilor trebuie folosie doar componente originale. Cablajul interior şi reglajele implicite (din fabrică) nu trebuie schimbate sau modificate.

5. 6. 7. 8. 9.

10. Nu îndepărtaţi şi nu deterioraţi nici un semn sau etichetă de pe cazan. 11. Reglajele implicite sunt aplicabile în Slovacia. În cazul utilizării cazanelor în alte ţări, pot apărea diferenţe care trebuie identificate şi soluţionate la PIF. 12. La scoaterea din uz a componentelor sau a întregului cazan, eliminarea trebuie efectuată într-un mod ecologic- componentele metalice trebuie transportate la depozitul de fier vechi, cele plastice, garniturile şi materialele de izolaţie trebuie sortate corespunzător, sau se poate utiliza o tehnologie specială de eliminare, apelând la unităţile sau firmele specializate. 13. În cazul scoaterii din uz a cazanului, în condiţii sigure, vă sugerăm să opriţi alimentarea cu gaz şi curent electric. Această recomandare face parte din condiţiile generale ale “instrucţiunilor de utilizare”. 14. Producătorul nu răspunde de defecţiunile cauzate de nerespectarea de către utilizator: a condiţiilor generale incluse în “Instrucţiunile de utilizare”, a normativelor şi standardelor aferente, a instrucţiunilor de montare şi utilizare a reglementărilor specificate în Certificatul de garanţie şi Livretul aparatului.

Astfel de defecţiuni nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie ale produsului.

2

Măsuri esenţiale de protecţie:
preveniţi pornirea (chiar şi accidentală) a cazanului în timp ce se inspectează evacuarea gazelor arse, instalaţiile de gaz şi apă, prin deconectarea cazanului de la alimentarea cu energie electrică, prin altă metodă decât de la întrerupătorul cazanului (de exemplu prin scoaterea din priză a cablului de alimentare); opriţi cazanul ori de câte ori sesizaţi gaze inflamabile sau explozive în încăperea în care este instalat cazanulde unde cazanul se alimentează cu aer de ardere; în cazul golirii inevitabile a cazanului sau a instalaţiei de încălzire, agentul termic nu trebuie să fie fierbinte; nu încercaţi să porniţi cazanul în cazul unei scurgeri de apă la schimbătorul de căldură s-au în cazul blocării cu gheaţă a schimbătorul, numai după restabilirea condiţiilor normale de funcţionare; în cazul unei scurgeri de gaz, sau în cazul în care se întrerupe alimentarea cu gaz, opriţi cazanul şi alimentarea cu gaz şi chemaţi unităţile autorizate de service.

-

Autorizare
Cazanul Protherm KLO poate fi pus în funcţiune numai de către unităţi de service în conformitate cu prescripţia tehnică ISCIR PTA1-2002. Instalarea, punerea în funcţiune, service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie trebuie executate de către unităţi de service autorizate de producător şi ISCIR. Instalaţia trebuie executată în concordanţă cu un proiect, care respectă toate reglementările din domeniu din ţara de destinaţie, respective normele europene.

Protecţia persoanelor şi a echipamentelor
Verificarea conformităţii cazanelor s-a efectuat conform normelor: STN EN 437, STN EN 50265, STN EN 60335-1+A11, Act. Nr. 513/1991 Codul Comercial, Act. Nr. 634/1992 şi comunicatul (legea) Ministerului Sănătăţii Publice din Cehia nr. 13/1977. Cazanul (cu toate accesoriile lui) este în conformitate cu modelul testat şi certificat de Institutul Tehnic de Testare din Piešt’any, SKTC-104, autorizat să verifice conformitatea cu cerinţele Biroului Slovac de Standardizare, Metrologie şi Testare respectiv cerinţele tehnice specificate în Ordinul Guvernamental nr. 392/99, 393/99 şi 393/99 din Act. Nr. 264/1999 (Cehia). Certificatul de conformitate eliberat de producător, atestă faptul că produsul este în conformitate cu toate standardele legale aplicabile, din domeniu. Acest certificat de conformitate este eliberat pentru autorităţile de inspecţie şi supraveghere, iar la distribuţia cazanelor este suficient o confirmare scrisă de către importator, care atestă că acest certificat a fost eliberat. La instalarea şi utilizarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie luate în considerare şi alte norme europene aplicabile în general, care conţin cerinţe adiţionale, cum ar fi: a. la proiectare, instalare (întreţinere şi reparaţii): STN 06 0310, STN 06 0830, STN 07 0703, STN EN 1775, STN 38 6413, STN 38 6460, STN 73 4201 şi legea nr. 48/1982 (reglementări ulterioare) respectiv reglementări privind protecţia muncii la transport şi utilizare: STN 38 6405, legea nr. 718/2003

b.

Pentru a proceda conform reglementărilor din documentele menţionate, trebuie să respectaţi documentaţia primită de la producător la livrarea cazanului.

3

echipat cu un termostat şi un întrerupător. Combinând cazanul cu alte regulatoare RVA 43.222 comandă inclusiv prepararea ACM în boiler. Pentru funcţionarea corectă a sistemului vă recomandăm utilizarea unui boiler Protherm de 95-200l. ceea ce înseamnă că apa din instalaţia de încălzire centrală este încălzită doar după ce apa caldă menajeră a atins temperatura dorită. putere redusă).222. Important: Cazanul nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele precizate în aceste “Instrucţiuni de utilizare”. 85. Este disponibil în următoarele dimensiuni: a) b) 65. pentru prepararea apei calde menajere. astfel încălzirea clădirii/ apartamentului poate fi deficitară. Cazanul poate funcţiona în combinaţie cu un boiler cu încălzire indirectă. Timpul de încălzire se prelungeşte şi în cazul în care cazanul este fixat la o putere termică mică sau dacă temperatura apei din sistemul de încălzire centrală este reglată la o valoare prea mică. 150 KLO 65. 85. Pompa de recirculare a sistemului de încălzire centrală este controlată de un termostat şi porneşte numai dacă temperatura apei ajunge la o valoare reglată. Configuraţia de bază a cazanului oferă posibilitatea conectării simple a boilerului la panoul de comandă a acestuia. Acesta reduce timpul necesar încălzirii apei în cazan. 4 . 130. Tipurile 65-85 KLO/KLO ECO-P funcţionează cu gaz propan şi au o singură treaptă de putere. din fontă PROTHERM KLO/ KLO EKO este destinat pentru prepararea agentului termic. iar în cazul în care este combinat cu un boiler. Fixând temperatura apei calde menajere la valori mari (50-60ºC) timpul de încălzire se prelungeşte. Regulatorul RVA 43. 100. Ambelor tipuri se poate conecta un regulator de control echitermal RVA 43.222 se poate crea un sistem în cascadă cu surse multiple de căldură. 130. 150 KLO EKO Cazanele folosesc drept combustibil gazul natural şi ambele game au două trepte de putere (putere nominală. adică contactele termostatului trebuie separate de componentele electrice interioare ale boilerului!! Prepararea apei calde menajere are prioritate faţă de prepararea agentului termic. 100. Important: În cazul instalaţiilor de încălzire combinate (ansamblul cazan+boiler) este esenţial să se excludă aducerea unei tensiuni “străine” pe cazan. pentru prepararea apei calde.Descrierea cazanului Cazanul stativ.

3 220 130 KLO / KLO EKO 1410 740.3 180 85 KLO / KLO EKO 1010 540.5 850.5 825.5 840.Dimensiuni de bază şi de legături A 960 850 B 52 Æ G 6/4" 75 1195 G 1" 111 720 Æ G 6/4" 605 370 125 544 92 770 Æ D Tip A B C D 65 KLO / KLO EKO 850 460.5 860.3 200 C 100 KLO / KLO EKO 1170 620.3 250 Fig. 5 825.3 250 150 KLO / KLO EKO 1570 820. 1 5 .

parte numită sistemul de distribuţie a gazului. Sistemul de ardere se compune dintr-un arzător principal şi un arzător de aprindere pilot. cu prize pentru senzorii termostatelor. respectiv de mijloc (de un tip). La cazanele KLO EKO tuburile arzătorului sunt de emisie redusă de noxe. După închiderea circuitului de ionizare. La vana de gaz este racordată rampa duzelor cu 7-15 duze (una pentru fiecare tub al arzătorului). Corpul cazanului. La arzător sunt racordate: tuburile arzătorului. pe partea inferioară. Este prevăzut.85 KLO / KLO EKO 6 8 3 ( m /h) 10 12 Fig. Dacă arzătorul pilot nu se aprinde într-un timp de siguranţă de Ts=25 secunde. iar prezenţa flăcării este detectată de un electrod de ionizare. 2. sistemul de distribuţie a gazului. 2 Accesorii Cazanul Protherm KLO are următoarele componente: 1. cu un termometru. având şi rolul de cameră de ardere. atunci sistemul automat 6 . iar in cazul cazanelor KLO tuburile sunt standard. se aprinde automat arzătorul principal. Vana combinată de gaz controlează alimentarea cu gaz a cazanului în funcţie de parametrii reali şi cei ceruţi al întregului sistem (cazanul şi instalaţia de încălzire). este construit prin asamblarea elemenţilor.20000 18000 150 KLO / KLO EKO 130 KLO / KLO EKO 100 KLO / KLO EKO (Pa) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 65. respectiv cu dispozitive de montare pe suportul cazanului. deasemenea. respectiv dispozitivul de aprindere. incluzând căile pentru gazele arse şi spaţiul de apă. se opreşte automat alimentarea cu gaz a arzătorului principal şi a celui de aprindere. 4. Corpul cazanului este echipat cu ţevi pentru legătura la instalaţia de încălzire şi este izolat în scopul prevenirii pierderilor de căldură. Aprinderea se face de o scănteie. În prima fază se aprinde arzătorul pilot şi după un timp de aşteptare Tw=10 secunde. Elemenţii pot fi laterali (stânga şi dreapta). Rampa de gaz este alcătuită dintr-o ţeavă de alimentare care se termină într-o vană combinată de gaz. 3. În funcţie de puterea utilă. Dacă se stinge flacăra în timpul funcţionării cazanului. se deschide vana de alimentare cu gaz a arzătorului principal. cazanul poate avea de la 7 până la 16 tuburi şi o rampă completă de gaz. schimbător de căldură din fontă cu izolaţie termică şi racorduri de legătură arzător cu ţevi de alimentare cu gaz şi modul de aprindere colector de gaze arse cu termostat de gaze arse carcasa cazanului cu tabloul de control şi panoul terminal suportul cazanului Schimbătorul de căldură din fontă este alcătuit din elemenţi. 5.

şi ISCIR. Sistemul de control al tirajului (SKKT) funcţionează pe principiul monitorizării temperaturii gazelor de ardere în interiorul colectorului. Colectorul este echipat cu un capac de curăţare demontabil. Termostatul de gaze arse situat în interiorul colectorului. În cazul instalării unui cazan pe GPL. Cazanele Protherm 65-85 KLO-P/ 65-85 KLO EKO-P sunt proiectate pentru GPL. Când se restabileşte alimentarea cu curent electric. dar un diametru cu un ordin de mărime mai mare este recomandat. Alimentarea cu gaz Cazanele Protherm KLO-ZP/ KLO EKO-ZP sunt proiectate pentu gaz metan cu presiunea nominală de 1. În colectorul de gaze de combustie este montat senzorul de fum.8-13 kWh/kg. reacţionează la creşterea temperaturii gazelor de ardere cauzată de tirajul redus al coşului şi opreşte cazanul prin oprirea alimentării cu gaz a arzătorului. Instalarea. Panoul de comandă este situat pe partea superioară a cazanului. 7 . În caz contrar nu se va efectua punerea în funcţiune a cazanului. Instrucţiuni de instalare a cazanului Cazanele PROTHERM KLO/ KLO EKO sunt echipamente sub incidenţa ISCIR. După aproximativ 10 secunde cazanul poate fi scos din stadiul de avarie apăsând butonul «Reset». Arzătorul pilot rămâne aprins cât timp arzătorul principal este în funcţiune. pot fi efectuate de unităţi de service autorizate de producător.de aprindere va repeta ciclul de aprindere a arzătorului pilot. Carcasa cazanului este alcătuiă din placa posterioară şi plăcile laterale fixe. respectiv placa frontală şi cea superioră demontabilă. cazanul va reporni automat.8 kPa (18 mbar) în reţeaua de distribuţie şi o putere calorică între 9-10 kWh/m3. Sistemul de distribuţie şi contorul de gaz trebuie să fie bine dimensionate luând în considerare toate aparatele utilizatoare. Suportul cazanului este o placă de oţel pe care sunt montate corpul şi carcasa cazanului.0 kPa (30 mbar). service-ul în perioada de garanţie şi postgaranţie. Diametrul conductei de gaz trebuie să fie cel puţin cât diametrul ţevii de alimentare cu gaz a cazanului (ceea ce depinde de puterea cazanului). este nevoie de un reductor de presiune care asigură o valoare a presiunii nominale de exact 3. În cazul unei pane de curent se opreşte automat alimentarea cu gaz. Sistemul de stocare şi alimentare cu GPL trebuie să fie conform normativelor în vigore. care se poate accesa doar după îndepărtarea carcasei superioare a cazanului. punerea în funcţiune. cazanul intră în avarie (se aprinde pe tabloul de control indicatorul luminos). Puterea calorică a gazului GPL este între 12. În cazul lipsei de ionizare.

Intrare aer ardere 15. Termostat gaze arse 6.Panou de comandăl 2. Racord AT 7. Intrare aer ardere 13. Teaca senzorilor de temperatură 21. Carsasa cazanului 20. Vană gaz* 19. Colector gaze arse 5. Suport cazan 12. Evacuare gaze arse 4. Racord intrare gaz 8. Arzător pilot 18. Duze 16. Fig. Automat de aprindere * La modele 130-150 KLO / KLO EKO se utilizează o singură vană de gaz. 3 8 . Cameră de ardere 11. Rampa duzelor 17.Diagrama schematică de lucru a cazanului KLO EKO 1 2 3 22 1 2 KLO 3 22 4 4 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 5 6 7 8 9 10 21 20 19 18 17 16 5 6 7 8 9 10 KLO 11 15 14 13 12 1. Racord intrare AT 10. Capac colector gaze arse 3. elemenţi de fontă 9. Panou principal de comandă 22. Arzător 14.

fluctuaţiile tirajului care conduc la funcţionarea necorespunzătoare a cazanului. Apa folosită la prima umplere poate fi dedurizată. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de utilizarea altor produse anti-îngheţ. apa trebuie să fie limpede. Construcţia coşului şi a tubulaturii pentru gazele de ardere trebuie să fie conform standardelor. de aceea este important ca atât filtrul cât şi separatorul de nămol să fie verificate şi curăţate periodic. Consumatorii de gaz cu eliminarea gazelor de ardere la coş cu tiraj natural. adezivi. în nici un caz nu poate fi acidă (pH trebuie să fie mai mare decât 7) şi trebuie să aibă duritate cât mai mică (în plus se poate trata cu fosfat trisodic.). nu trebuie să fie montaţi în încăperi în care ventilatoarele crează depresiune. solvenţi. depuneri de calcar (conform condiţiilor de garanţie). cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. La umplerea respectiv completarea sistemului. Este recomandată instalarea unui separator de nămol pe ramura de intrare a apei în cazan (pe retur). Tirajul Cazanul este proiectat astfel încât să fie racordat la un coş de fum cu tiraj natural. vopseli. ulei sau aditivi chimici corozivi. substanţe corozive sau inflamabile (vapori. Astfel aerul necesar arderii este aspirat din spaţiul în care este instalat cazanul. fără culoare. etc. Aerul furnizat cazanului nu trebuie să conţină particule de praf. 9 . În acest scop. Garanţia nu acoperă defectele cauzate de impurităţi mecanice. este recomandată curăţarea filtrelor cazanului după prima săptămână de la punerea în funcţiune. penetrarea pereţilor cu umiditate datorită condensului. Coşul nu face parte din furnitură. Separatorul de nămol poate fi combinat cu un filtru. destinate sistemelor de încălzire. constant de cel puţin 2 Pa. Doar filtrul nu asigură o protecţie suficientă. respectiv de cantitatea de nămol anticipată. fără substanţe solide suspendate. Utilizarea lichidelor anti-îngheţ În scopul protecţiei antiiîngheţ se pot utiliza lichide antiîngheţ speciale. spaţiul respectiv trebuie să fie bine ventilat şi trebuie să corespundă normativului I6/98. Respectarea standardelor în vigoare ajută la prevenirea apariţiei efectelor adverse. În funcţie de compoziţia apei. Este interzisă instalarea pe coş a elementelor de reducere de tiraj (cum ar fi diferite tipuri de schimbătoare de căldură pentru creşterea gradului de utilizare a căldurii).Alimentarea cu aer necesar arderii Camera de ardere a cazanului este de tip deschisă. Racordarea la coşul de fum trebuie realizat printr-un tub cu diametrul similar cu diametrul racordului de ieşire al cazanului (ceea ce depinde de mărimea cazanului). Construcţia separatorului trebuie să permită golirea periodică a nămolului fără golirea din sistem a unei cantităţi mari de apă. Calitatea agentului termic Cazanele Protherm KLO/ KLO EKO sunt proiectate să funcţioneze la o presiune a agentului termic până la 400kPa (4 bar).

de aceea aceste dispozitive pot fi conectate doar pe un sistem extern cazanului. Aceste racorduri trebuie să fie cât mai scurte. să nu existe diferenţe de temperatură mai mari decât 20˚C între tur şi retur (Ttur-Tretur ≤ 20˚C). presiunea din vasele de expansiune închise trebuie ajustate conform sistemului de încălzire. temperatura fixată pe termostatul de urgenţă trebuie modificată la 98ºC şi trebuie limitat domeniul de temperatură al agentului termic. Instalaţia de încălzire trebuie proiectată în aşa fel. În cazul unor construcţii mai dificile. cât şi în unul dotat cu un vas de expansiune închis. cazanul asamblat. Nivelul apei într-un vas de expansiune deschis trebuie să fie întodeauna corect (între nivelul minim şi maxim de funcţionare). protejate împotriva factorilor mecanici şi chimici şi trebuie schimbate în mod obligatoriu înaintea expirării duratei de viaţă şi/sau a deteriorării parametrilor lor (în conformitate cu instrucţiunile producătorului). în aşa fel încât acestea să nu fie supuse tensiunilor externe. 4 nului la instalaţia de încălzire şi la alimetarea cu gaz se pot folosi şi racorduri flexibile. sistemul trebuie să fie aerisit în mod corespunzător. Înainte de montajul final al cazanului. Amplasarea cazanului Sistemul va fi astfel construit încât prin echipamentele montate să se asigure cazanul înpotriva şocurilor termice. După umplere. Înaintea umplerii sistemului. În cazul unui sistem cu un vas de expansiune deschis. Cazanul se montează pe sol (pardoseala unei încăperi) sau pe un cadru special. În cazul sistemelor vechi. Este recomandat de producător echiparea racordurilor cu robinete de închidere. Racordurile de pe cazan au filete exterioare. pentru racordarea cazaFig. proiectat în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. spălarea trebuie făcută în direcţia opusă circulaţiei agentului termic. folosite deja. încât să fie asigurată circulaţia permanentă a apei. Trebuie asigurat un spaţiu suficient de mare în jurul cazanului şi a dispozitivelor conectate la cazan pentru a uşura accesul la cazan în timpul eventualelor reparaţii ulterioare. poate fi parţial demontat. Pardoseala trebuie să fie 10 . ţevile sistemului de încălzire trebuie spălate cu apă sub presiune. cel puţin în câteva radiatoare. Asigurarea acestui spaţiu în jurul cazanului va satisface deasemenea cerinţa de păstrare a aşanumitei distanţe de siguranţă (la foc). astfel evitând golirea întregului sistem în cazul unor eventuale reparaţii. Cazanul nu este echipat cu vas de expansiune şi supapă de siguranţă. Cazanul poate funcţiona atât într-un sistem dotat cu un vas de expansiune deschis. Atentie! Modificările pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate.Proprietăţile sistemului de încălzire şi umplerea sistemului cu apă Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire prin racorduri G6/4” şi la alimentarea cu gaz prin racord G1”. În cazul unor situaţii speciale cu privire la transportul cazanului (cum ar fi demontarea carcasei cazanului în scopul reducerii lăţimii). Pentru umplere şi golire cazanul este echipat cu un robinet de umplere/golire. dar numai racorduri proiectate în acest scop.

11 . neinflamabil. Werzalit. localizată în panoul de comandă. Important: Punerea în funcţiune şi reglajele aferente pot fi făcute doar de personal autorizat (în special reglările referitoare la procesul de ardere). Prevenirea îngheţării Dacă cazanul nu este protejat prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva îngheţului. Distanţa dintre contactele întrerupătorului trebuie să fie de 3mm. fibre vată sticlată Fag. Aluminiu. mortar. este obligatorie folosirea unui suport special de protecţie. polistiren.) Alimentarea electrică Cazanul necesită alimentare cu energie electrică. de unitatea de service autorizată. Dacă pardoseala este dintr-un material inflamabil. polietilenă. cu dimensiuni care depăşesc cu cel puţin 100mm proiecţia cazanului pe sol. plăci din aşchii de lemn. plăci ceramice etc. Izumin. atunci cazanul împreună cu toate echipamentele auxiliare şi întreg sistemul de încălzire trebuie golit (în cazul opririi alimentării cu apă gaz şi curent electric sau de câte ori este necesar.. plăci bazalt. dacă este cazul. În cazul transportării cazanul cu carcasa montată este necesară o lăţime minimă a cadrului uşii de 100cm. Tabel 1 – Clasa de inflamabilitate pentru diferite materiale de construcţii şi produse Clasa de inflamabilitate A – neinflamabil B – greu inflamabil C 1 – inflamabilitate redusă C2 – inflamabilitate medie C3 – inflamabilitate ridicată Clasificarea materialelor în funcţie de gradul de inflamabilitate (STN 730823) Granit. plăci din plută. Umakart. pentru a preveni creşterea concentraţiei noxelor. respectiv utilizarea redusă sau prepararea insuficientă a agentului termic. Contactul de protecţie se conectează la firul PE (galben/verde). Cazanul trebuie aşezat pe un suport neinflamabil. PVC Nu este permisă instalarea cazanului într-un mediu cu mult praf unde există posibilitatea înfundării tuburilor arzătorului chiar cu impurităţi biologice (vietăţi mici). Heraklit. Este permisă doar curăţarea uscată a spaţiului din jurul cazanului (de exemplu prin aspirare). stejar. cărămizi. a funcţionării zgomotoase. prelungitoarelor. materiale din celuloză. adaptoarelor de orice fel. izolat termic. covoare din cauciuc Cartoane gudronate. Sirkolit Răşinoase. placaj. Racordarea la reţea trebuie efectuată prin intermediul unui întrerupător principal care trebuie montat într-un loc accesibil în permanenţă şi care trebuie să fie capabil să decupleze în totalitate cazanul dacă este nevoie. poliuretan. Cablul de conectare trebuie să fie de tip trifilar şi se va racorda în şirul de cleme situat în cutia de conexiuni electrice. Cazanul este protejat împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin intermediul unei siguranţe fuzibile T 4A/250 V.capabilă să suporte cel puţin sarcina de încărcare uzuală şi nu trebuie să fie alunecoasă. plăci fibrolemnoase. molid. Este interzisă folosirea improvizaţiilor. Siguranţa trebuie să fie înlocuită.

Unităţi de control Siemens Albatros RVA43. Conexiunea acestuia se face prin intermediul clemelor aflate pe placa electronică. pompă alimentare apă caldă sau valvă by pass. Important: în cazul utilizării diferitelor unităţi de control. apa caldă menajeră prin temperatura din boiler şi un program în timp. Pentru fiecare dintre tipurile de unităţi de control echitermal trebuie comandat kitul specific. unul sau două circuite de încălzire cu vane de amestec cu 3 căi şi pompă sau numai cu pompă. Albatros RVA63. pompă alimentare cu apă caldă.222. pompă alimentare. pompă alimentare cu apă caldă. Circuitul de încălzire va fi controlat echitermal.cz. acestea nu trebuie să aibă influenţă asupra elementelor şi funcţiilor de siguranţă. vană de amestec cu 3 căi cu pompă de circulaţie. pompă AT. Se recomandă alegerea termostatului după o consultare prealabilă cu unitatea de service.222 este o unitate de control echitermal destinată cazanelor solitare sau celor montate în cascadă. Opţional cazanul poate fi livrat echipat cu un kit de interconectare a cazanului cu o unitate de control echitermal.280.280 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU). valvă de by pass. Prin combinarea mai multor unităţi RVA43.242 este o unitate de control echitermal destinată conectării sursei de încălzire cu: arzător 1-2 trepte (1BMU).La cazan se poate racorda un termostat de cameră.siemens. valvă de by pass. RVA63. Kiturile standard pot conecta unităţile de control echitermal Siemens Albatros: RVA43.242. Documentaţii detailate referitoare la unităţile de control echitermal pot fi obţinute pe pagina de web: www. Se poate conecta cu sursă de încălzire prin: arzător cu 1 sau 2 trepte. pompă boiler. Toate aceste unităţi de control echitermal pot fi mutual combinate pentru a putea fi incorporate în sisteme de încălzire complexe. Acesta nu trebuie să introducă tensiuni străine în şirul de cleme al cazanului.222 se poate realiza cascadarea unor multiple surse de încălzire (maximum 16). aplicaţii cu ieşiri multifuncţionale. 12 . Albatros RVA63. RVA63.

Întrerupător principal 2.panoul service (situat sub placa frontală a cazanului) -pentru unităţile de service Panoul de comandă 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 Obr. 2) 8. Fig. Termostat de siguranţă 12. 5. Cazanul are două panouri de control: a. Semnalizator “avarie” 3. 5 1.panoul principal -cu butoanele de bază pentru utilizator b.Descrierea panoului de comandă Locaţia butoanelor şi indicatoarelor pe panoul de comandă a cazanului sunt conf. Semnalizator “supraîncălzire cazan” 4. Buton RESET 14. Termostat reglaj AT 11. Dispozitiv pentru detectare neetanşeităţi gaz2) 1) Nu este inclus în cazanele standard. Termostat gaze de ardere 13. Termostat pompă 10. Manometru 6. Unitate de control echitermal1) 7. 13 . Siguranţă fuzibilă (4A) Accesoriu opţional numai pentru cazanele 130-150 KLO şi KLO EKO. Comutator treaptă putere 9. Termometru 5.

porneşte şi opreşte alimentarea cu curent electric a cazanului. (protejat de un capac). După aprinderea arzătorului pompa cazanului funcţionează când temperatura depăşeşte 60ºC (valoare implicită). Termometru şi manometru – Indică temperatura. . Cazanul poate fi repornit cu ajutorul unui buton de deblocare (11).termostatul de gaze arse . În cazul unei supraîncălziri termostatul opreşte automat cazanul. Stingerea flăcării poate fi cauzată de întreruperea alimentării cu gaz în timpul funcţionării sau pornirii cazanului. Semnalizare avarie “Cazan supraîncălzit” poate fi generată de: . doar după ce a scăzut temperatura agentului termic.protejează corpul din fontă al cazanului de condens.Putere maximă (kW) zută (kW) GAZ METAN PROPAN 65 / 49 85 / 59 99 / 70 130 / 91 150 / 105 55 / - Termostatul pompei . Buton operaţional pentru încălzire . Termostat de siguranţă . (nu face parte din furnitura standard).Descrierea elementelor de control Întrerupătorul principal .pentru schimbare între cele două trepte de putere.din cauza lipsei de tiraj. Comutator putere maximă/redusă (două flăcări . 14 .din cauza temperaturii agentului termic mai mare decât 105ºC (98ºC în cazul sistemelor deschise). Cazanul poate fi deblocat numai după răcirea termostatului de gaze arse cu un buton de deblocare (12).opreşte cazanul în cazul în care tirajul este insuficient.termostatul de urgenţă .lampa se aprinde în cazul sesizării lipsei flăcării.se foloseşte la reglarea temperaturii agentului termic. În caz contrar pompa nu va porni niciodată.detectează posibilele neetanşeităţi la vana de gaz.o flacără) . Termostat de gaze arse . Important: Temperatura reglată trebuie să fie întodeauna mai înaltă decât cea fixată la termostatul pompei. Semnalizare avarie “Lipsă de flacără” .are rolul de a proteja cazanul de supraîncălzire. respectiv presiunea agentului termic Dispozitivul de detectare a curgerilor de gaz . Această valoare de temperatură poate fi modificată doar de o unitate de service autorizată. Tabel 2 : Treptele de putere în funcţie de tipul cazanelor Tip KLO / KLO EKO 65 85 100 130 150 Putere maximă / Putere scă.

4. persoane sub 18 ani etc. Dacă cazanul a fost oprit de termostatul de gaze arse sau termostatul de siguranţă. pentru care a fost instruit de către tehnicianul de service. vor pune cazanul în funcţiune din nou. Prima încălzire face parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie efectuate de o unitate autorizată de service. să procedeze în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a fiecărui echipament şi a accesoriilor acestora -instrucţiunile cazanului. Operatorul trebuie deasemenea să oprească cazanul şi să închidă toţi robineţii de alimentare (nu numai în vecinătatea cazanului.-) -în special cu cerinţele generale. 6. care a pus cazanul în funcţiune: 15 . În astfel de cazuri este indicată contactarea unităţilor autorizate de service. 3. prezenţa acestor persoane este permisă doar în cazul în care sunt însoţiţi de personal autorizat să elibereze coridoarele din jurul cazanului şi uşa de intrare să noteze eventualele evenimente (avarii) să menţină curat şi uscat spaţiul din jurul cazanului. 5.Important: Nu este admisă funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă: termostatul de siguranţă şi termostatul de gaze arse defecte sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele originale.protejează instalaţia electrică a cazanului de suprasarcini şi scurtcircuite. 2. butonul “Reset” nu are efect. Pregătirea şi pornirea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului fac parte din procesul de punere în funcţiune a cazanului şi astfel trebuie făcute de o unitate autorizată de service. a panoului de comandă. Pornirea cazanului Sarcinile operatorului (beneficiarului) În afară de setarea dispozitivelor de control (incluzând şi unitatea de control) operatorul are sarcinile următoare: 1. Trebuie închise toţi robineţii de alimentare şi să cheme o unitate de service autorizată în cazul sesizării unei scurgeri (de gaz. Trebuie întodeauna să oprească cazanul dacă se observă anomalii în funcţionare. Prima încălzire Prima încălzire este o funcţionare de scurtă durată a cazanului pentru a verifica corecta instalare şi funcţionare a sistemului de încălzire.) nu se află în vecinătatea cazanului. a pompelor. Dacă acest defect apare în mod repetat contactaţi o unitate de service autorizată. Beneficiarul are de efectut doar operaţiunile. dacă există pericolul apariţiei (de exemplu apariţia unui incendiu în clădire). Siguranţă fuzibilă . a vasului de expansiune etc. să se asigure că în vecinătatea cazanului nu se află în curs de execuţie alte lucrări decât cele legate de funcţionarea cazanului să se asigure că nici o persoană neautorizată (persoane cu cunoştinte inadecvate. Butonul “Reset” – trebuie apăsat când defectul “lipsă flacără” a fost indicat. Funcţionarea cazanului Cazanul funcţionează conform reglajelor dispozitivelor de comandă. care vor stabili problema şi după repararea defecţiunii. Beneficiarul nu are voie sub nici o formă să umble la aceste dispozitive de siguranţă. de apă sau curent electric). chiar şi alimentarea clădirii sau a unei părţi a acestuia).

Încăperea în care se află cazanul trebuie să aibă o ventilaţie permanentă. zugrăveală cu materiale inflamabile). Controlarea funcţionării cazanului cu ajutorul butoanelor de control. 5. 2. 7. Cazanul poate fi scos din avarie cu ajutorul butonului 12. Cazanul poate fi scos din avarie prin apăsarea butonului 11.) 7. Deblocarea termostatului de siguranţă. Înaintea începerii oricărei lucrări care generează gaze. Dacă termostatul de siguranţă opreşte cazanul ledul portocaliu se aprinde pe panoul principal de comandă semnalând că cazanul este supraîncălzit.1. 6. 9. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. şi a funcţionării corespunzătoare a cazanului chiar şi în cazul blocării parţiale cu impurităti a arzătorului. Beneficiarul are obligaţia să cheme unităţile autorizate de service. Beneficiarul (utilizatorul) cazanului trebuie să aibă cel putin 18 ani. dar după restabilirea alimentării cazanului cu curent electric arzătorul este reaprins automat. În cazul opririi cazanului pentru o perioadă mai îndelungată. 8. vapori inflamabili sau a utilizării focului deschis. dotată cu o priză cu pământare. cazanul trebuie oprit. 4. 16 . Cazanul poate fi deblocat cu ajutorul butonului “Reset” de pe secţiunea service a panoului de control. În cazul unei întreruperi de alimentare cu energie electrică arzătorul este oprit. 2. 6. 3. 5. arzător etc. situat pe secţiunea service a panoului de comandă. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Nu este permisă prezenţa animalelor de casă (câini. Cazanul trebuie să fie conectat la o reţea de 230V/ 50Hz. curăţenie) cazanul trebuie oprit şi protejat. În caz contrar există posibilitatea degradării procesului de ardere. 4. Pornirea şi oprirea cazanului folosind întrerupătorul principal de pe panoul de comandă a cazanului. Anumite subansamble din interiorul cazanului pot fi fierbinţi. Verificarea şi setarea valorii temperaturii agentului termic pe termostatul cazanului (valoare reglată trebuie să fie în intervalul 0-85ºC). Se evită atingerea acestora (cameră de ardere. Nici un obiect confecţionat dintr-un material inflamabil nu poate fi pus pe cazan sau foarte aproape de acesta (este indicat păstrarea unei distanţe minime de siguranţă). situat pe secţiunea service a panoului de comandă. Deblocarea termostatului de gaze arse. În cazul unei defecţiuni a sistemului de eliminare a gazelor arse se va opri automat alimentarea cu combustibil a cazanului. Important de reţinut 1. În cazul unei defecţiuni se aprinde un led de semnalizare avarie. Important: Dacă se repetă problema beneficiarul trebuie să oprească alimentarea cazanului cu curent electric şi să apeleze la unităţile de service autorizate. dacă cazanul intră în avarie în mod repetat din acest motiv. Comutarea între cele două trepte de putere. iar în cazul efectuării unor lucrări generatoare de praf (izolaţii. respectiv a materialelor inflamabile (lipire. Oprirea cazanului din cauza acestui termostat este semnalat de aprinderea luminii portocalii pe panoul de comandă. pisici) în aceeaşi încăpere cu cazanul. trebuie deconectat de la alimentarea cu energie electrică. 3. Încăperea în care se află cazanul trebuie păstrată curată şi fără praf. Trebuie îndepărtate toate sursele de praf şi impurităţi din această încăpere.

în cazul producerii agentului termic. 17 . poate fi pornit după cum urmează: a. Reglarea temperaturii dorite se va face mai târziu. Dacă cazanul nu porneşte nici după un timp mai îndelungat şi nu reacţionează la creşterea valorilor prestabilite pe dispozitivele de control (butoanele de comandă ale cazanului. funcţionarea cazanului este oprită datorită unuia dintre motivele descrise mai sus. Când apa este rece presiunea nu poate fi mai mare decât valoarea indicată de indicatorul roşu al manometrului (reglat la punere în funcţiune de unitatea de service autorizată). Dacă cazanul este cuplat cu un boiler cu încălzire indirectă. După ce apa din boiler a ajuns la temeperatura dorită. d. regulatorul echitermal sau termostatul de cameră). 11. Verificaţi presiunea apei pe manometru. cazanul începe să încălzească agentul termic. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul luminos semnalizează o avarie procedaţi conform instrucţiunilor de utilizare şi cele din descrierea panoului de comandă. Se va efectua în mod obligatoriu anual o revizie (la cererea şi pe cheltuiala beneficiarului). când temperatura acestuia atinge valoarea prestabilită pe termostat. Cazanul trebuie să funcţioneze în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu reglementările în vigoare. Această funcţie poate fi realizată şi cu ajutorul regulatorului echitermal (dacă este montat) prin fixarea comutatorului Vară/Iarnă pe valoarea Iarnă. agentul termic sau scade temperatura în încăperea unde este instalat termostatul de cameră. Nerespectarea acestor condiţii trag după sine pierderea garanţiei oferite de producător. reglajele cazanului trebuie efectuate ţinând cont de instrucţiunile de utilizare a dispozitivului. întreţinerea şi eventualele reparaţii pot fi făcute doar de unităţi de service autorizate de Protherm şi ISCIR. 12.10. Pornirea cazanului Cazanul a cărui funcţionalitate a fost verificată deja la prima încălzire. când temperatura din cameră a atins valoarea prestabilită pe termostatul de cameră sau pe regulatorul echitermal. c. Se va aprinde flacăra şi cazanul va începe să încălzească apa caldă menajeră din boiler (dacă este instalat). Certificatul de calitate completat de către unitatea autorizată de service serveşte drept Certificat de Garanţie. b. punerea în funcţiune. Dacă cazanul este controlat de un regulator echitermal sau de cameră. Temperatura agentului termic influenţează timpul de încălzire a apei calde menajere din boiler. Puneţi întrerupătorul principal pe poziţia pornit (I). Instalarea. reglaţi temperatura apei calde menajere aproximativ la 1/2 din domeniul său. când temperatura acestuia atinge valoare prestabilită pe termostatul boilerului. Utilizarea incorectă a cazanului conduce la reducerea duratei de viaţă şi poate cauza pagube materiale şi probleme de sănătate. Oprirea normală a cazanului a) b) c) în cazul încălzirii apei calde menajere. Fixaţi regulatorul de temperatură al agentului termic la 2/3 din domeniul său. Cazanul va porni din nou îndată ce se răceşte apa caldă menajeră. Dacă cazanul nu porneşte şi indicatorul de avarie nu semnalizează nimic. atunci există o defecţiune pentru care trebuie chemate unităţile autorizate de service.

prin scoaterea fişei din priză. Verificaţi presiunea apei din sistem şi completaţi sistemul dacă este nevoie. Operaţiunea poate fi efectuatădoar când temperatura apei (afişată de termometrul cazanului) a scăzut sub 40ºC. Cazanul poate fi utilizat doar în concordanţă cu aceste “Instrucţiuni de utilizare” şi a documentaţiei ataşate. Curăţaţi cazanul fără înlăturarea carcasei. c) în mod regulat odată pe săptămână sau cel puţin odată pe trimestru în funcţie de gradul de sedimentare. 69097. Costul unei astfel de inspecţii nu este inclus în garanţie. preferabil înaintea începerii sezonului rece. nu înţelegeţi pe deplin instrucţiunile sau aveţi impresia că s-a făcut o intervenţie neautorizată. Nivelul ridicat de calitate a service-ului pentru instalarea. Dacă observaţi scurgeri de gaz. Verificaţi şi curăţaţi filtrul şi separatorul de nămol: a) b) imediat după prima încălzire după prima săptămână de funcţionare 2. Întreţinerea cazanului de către beneficiar 1. construcţia sistemului de încălzire permite acest lucru). Dacă suprafaţa cazanului rămâne udă după curăţare. 5. În cazul în care există pericol de îngheţ trebuie golit de apă atât circuitul de încălzire cât cazanul şi boilerul. din 17 Mai 2000. contactaţi o unitate autorizată de service. etanşeitatea îmbinărilor la coş (se sigiliează dacă este nevoie). 3. credeţi despre o anumită informaţie că este incompletă. Dacă doriţi să întrerupeti funcţionarea cazanului pentru o perioadă mai îndelungată scoateţi şi fişa cazanului din priză şi închideţi alimentarea cu gaz. Ori de câte ori aveţi nelămuriri. În cazul demontării cazanului (presupunând că. Aceste dispozitive trebuie deasemenea verificate după fiecare intervenţie. protejându-l astfel de coroziune. nu şi din circuitul de încălzire. Conformitate Conformitatea cu proprietăţile cazanelor este garantat şi verificat în timpul fabricaţiei de un Sistem de Control al Calităţii a cărui conformitate cu standardul BSN EN ISO 9001:1994 este dovedit de certificatul BVQI nr. O importanţă majoră are verificarea funcţionării termostatelor de urgentă şi de fum. respectiv trebuie luate toate măsurile de siguranţă care se impun în astfel de situaţii. închideţi robinetul de gaz şi chemaţi un specialist de service. nu-l porniţi până nu se uscă. Înainte de a curăţare opriţi alimentarea cu energie electrică. Întreţinere Producătorul recomandă verificarea anuală a cazanului de către o unitate autorizată de service.Întreruperea funcţionării cazanului Dacă doriţi să opriţi cazanul pentru un timp scurt folosiţi întrerupătorul principal. Se verifică în special starea şi funcţionarea arzătorului. goliţi apa doar din cazan. Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la fisurarea corpului de fontă a cazanului. se curăţă duzele arzătorului (atenţie -să nu se deterioreze interiorul duzelor) şi schimbătorul de căldură. Verificaţi etanşeitatea coşului. 18 . 4. se reglează puterea termică. opriţi cazanul. întreţinerea şi reparaţiile cazanelor sunt asigurate de reţeaua unităţilor de service cu calificarea cerută de producător.

Livrări la comandă Accesoriile următoare sunt opţionale: 1. fără factori biologici). dispozitiv de detectare a curgerilor de gaz boiler pentru preparare apă caldă menajeră vană de distribuţie cu 3 căi Transport şi depozitare Producătorul livrează cazanul fixat cu şuruburi pe un palet. Nu lăsaţi nici o greutate pe carcasa cazanului în timpul manipulării şi depozitării. 3. Complectitudinea furniturii Livrarea cazanului Cazanele PROTHERM KLO/KLO EKO sunt livrate complet asamblate şi testate. Certificat de Garanţie. 5. Livret aparat. 4.Garanţia: condiţiile acordării şi termenul de garanţie Garanţia cazanului pe gaz natural PROTHERM KLO/ KLO EKO este acordat în conformitate cu Certificatul de Garanţie. cât mai puţin praf.222. 3. 2. Certificat de Conformitate. umiditate maximă de 75%. Instrucţiuni de utilizare. 5. temperatura între 5ºC-55ºC. termostat de cameră. 6. 4. 2. Cazanul este însoţit de următoarele documente: 1. regulator echitermal RVA 43. Livretul aparatului şi prezentele Instrucţiuni de utilizare. 19 . Pentru depozitare trebuie asigurate cel puţin condiţiile de bază (cadru necoroziv. Aviz ISCIR. Mânuirea cazanului fără paleţi se face prin suportul inferior (cap X).

....................64..3 ..................................................................................... 129 / 115 Noxe ......1 .................................................................... 482..................................................1 / 11........... I/II – GM (kW)53..7 / 1..... 220.................................... 57.4 ............. 70 / 99..7..../ 55 ....................................1/N/PE AC 230 V. racord evac...............................I2H.. -..3 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW).................................. výk...................2 Propan (kg/h)......................... 10..44 / 46...................................6.................. -.............................................................546 20 .....115.................. I/II – P (kW)........ B11BS Categoria cazanului .......55 Număr de tuburi arzător (buc.......I2H................................................................................... abs...........................................7 / 92..... 14...................................................................5 ............................................................. Treaptă de put........................ 1410................6 ...........................................3..... pri max.34...... ZP / P(°C) ..............4 / 14..........7 .......150 KLO Număr elementi ......................................8 ...................... I2H Aprindere..............G1" / G6/4" Lungime cazan (mm).................1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) . -..................................258 .clasa III Debit gaze de ardere la putere min.8 / 9.................... nom..................................85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru AT (bar) ....... 200.................................../ 60....tiraj natural Diam........ 95 / 107 Propan (g/s)...5 Pa Teplota spal..............................7 kPa Treaptă de put......................................................1 .........8 .....................250 Tiraj (mbar)..... 12..........7 ............................ 130 KLO ............................... I/II – GM (kW)49 / 65 .................. 0....... 10.................395 .............. 9...................4 Presiunea minimă de lucru (bar) ................................850 ............0........................... 2.............................. Gaz metan (g/s).....................11 ....5 / 70..............................16 Volum apă în schimb.....scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz .......8 Alimentare energie electrică............ 100 KLO ............) .........................II2H3P ....... 1195 / 960 Greutate cazan (kg)................................76............................................................../max.......................T.................................5..................................... 53 / 60............4 / 141...........................025 / 2............................... 332...............................................6..........12 ................................................................................85 KLO.........5 .................. Randament M / P (%).......... .9... 105 / 150 Treaptă de putere nom... 91 / 91 Consum Gaz metan (mc/h).................. 81 / 92.......................................... 98..............................3 ......6..(mm)180.....1170 ....................3 Probă de presiune (bar) ........63 / 70.9......................... 91 / 130.....59 / 85 ..... Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan....................................................................2 / 17.................................................220 ................. gaz metan/2 kPa....................50.......... de căldură (l)27.......... 8................................................./ 45..5.6..................... I2H . < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă ........................8 / 107.............. Racorduri Racorduri gaz/A...17 Versiune .4 Temperatura maximă de lucru (°C) ..........7 / 9............... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W).....IP 41 Nivel zgomot (dB)......................... 1010............. 40.....Parametri tehnici KLO Tip ...3 ............................................... propan/3.............100 Clasa de protecţie electrică ...................................................8.................................... -............................................................. 15................................. gaze de ard........................... 65 KLO ...............................................

.................3 .............................91 / 130 ...................................4 Temperatura maximă de lucru (°C) ....................... 6..............................................................44 / 46............................8 .............6....clasa V Debit gaze de ardere la putere min......... .......... 14........... 100 KLO EKO..................................... Treaptă de put........4 / 15........................................................ 40......... racord evac..............6 / 1.........................0..... výk...........................................4 Presiunea minimă de lucru (bar) ............................................................100 Clasa de protecţie electrică ............................1/N/PE AC 230 V..........5 / 163 Treaptă de put absorbită I/II – P (kW)...... 98.....................................................................G1" / G6/4" Lungime cazan (mm).............scânteie electrică Combustibil/presiune alimentare gaz ...................................................................... propan/3.............................................................. I/II – GM (kW)49 / 65 .............63 / 70........... 150 KLO EKO Număr elementi ........................ de căldură (l)27........9.......................... 81 / 92... 0........ gaz metan/2 kPa.................................................850 ..................................................59 / 85 ................................................... 10.. 1195 / 960 Greutate cazan (kg)........ ZP / P (°C) .4 / 141.......... 5...........1570 Înălţime/adâncime cazan (mm) .....................2 Propan (kg / h).. 92 / 92 Consum Gaz metan (mc/h).................................... (bar) ........................... 10.8 ........12 ...............8 .......................... abs...............8 ............... I2H Aprindere........546 21 ......... I2H...................tiraj natural Diam.7 kPa Treaptă de put................../ 45..........16 Volum apă în schimb...............................T.. 125 / 100 Noxe .......6 Număr de tuburi arzător (buc............................... I2H .............258 .... 75...........................................5 Pa Teplota spal..................................................... 1410............................8 Alimentare energie electrică......85 (80°C în sisteme deschise) Presiunea maximă de lucru A................................. I2H ...................85 KLO EKO .................................. 57...............................................2 / 17........... 65 KLO EKO....IP 40 Nivel zgomot (dB)..Parametri tehnici KLO EKO Tip ..... -.............. Racorduri Racorduri gaz/A........................................113. 200..../max.5.........................250 Tiraj (mbar).................(mm)180......................................................1......1170 ......................... I/II – P (kW).............. -...................................7 ................ B11BS Categoria cazanului ..............3................... 53 / 60........ 15...............................8 / 9.....................................6 / 7............ 95 / 107 Propan (g/s)...../ 59......................... I/II – GM (kW)53 / 70.......................11 ............................................ 220.T............................................................... 482................................... 50 Hz/TN-S Putere electrică absorbită (W)..........5 ..................................... 8........... nom........... .......................... 1010.............................................. 64 / 92...................50............................7..........................6............ 2......................) ................. < 55 Evacuare gaze de ardere Metodă .................. 9....................025 / 2... gaze de ard........7 ......................... pri max......17 Versiune ................................. II2H3P........ 332..... 105 / 150 Treaptă de putere nom............................................................ Diametru arzător (mm) Gaz metan/propan....................1 / 11......................................5 / 107.....6........... -......................................................3 Probă de presiune (bar) .................. Randament M / P (%). -........................... 70 / 99..................................130 KLO EKO ....4..............3 ./ 55 ....220 .....395 .................6.... Gaz metan (g/s).................34..............5.............................. 12.........

3.7 este indicată cuplarea între cele 2 părţi ale divertorului. i n s tal area şi î ntreţi nerea c a za nului. Instalarea cazanului Asamblarea după livrare Cazanele seria KLO/KLO EKO din motive de transport sunt livrate cu divertorul de tiraj montat în poziţie orizontală. Trageţi. În fig. 2. După instalarea cazanului la locul de utilizare acest divertor trebuie montat în poziţia de lucru prin următorii paşi: 1.8). Îndepărtaţi capacul superior (2 şuruburi autofiletante).Instrucţiuni de service A c e s t e i n s trucţi uni ser vesc uti l i ză r ii de c ă tr e unită ţi a u t o r i z a t e de ser vi ce şi î m preună c u Ins tr uc ţiunile de U t il i z a r e a si gură asi stenţa tehni c ă pe ntr u monta r e a . a b c Fig. care se află în interiorul carcasei. 6 4. Senzorul se va monta în locaşul din spatele divertorului cu ajutorul clemei şi a şurubului autofiletant furnizat pentru acest scop (fig. rotiţi şi fixaţi divertorul în poziţie normală de funcţionare astfel încât racordul de ieşire a gazelor de ardere să fie vertical în partea superioară. Fig.6). 7 Fig. Demontaţi divertorul de tiraj (fixat cu 3 şuruburi autofiletante) – (fig. 8 22 . După fixare. trebuie montat senzorul de temperatură gaze de ardere (capilar).

dacă nivelul apei scade sub nivelul minim. iar în cazul sistemelor închise la 105ºC. Legăturile electrice Compartimentul electric a cazanului la fel ca secţiunea service a panoului de comandă sunt accesibile doar după înlăturarea carcasei superioare. X).) trebuie să fie etanşe şi trebuie să reziste presiunii şi temperaturii maxime de funcţionare. deşi nu este recomandat ca presiunea în vasul de expansiune să depăşească presiunea din corpul cazanului. îmbinările acestora şi elementele încorporate (supapa de închidere. După înclinarea înainte a panoului superior devine accesibil panoul termi- 23 . Dacă cazanul este echipat cu vas de expansiune deschis. Limitarea domeniului de funcţionare a regulatorului pentru agentul termic se face cu ajutorul unei cleme de închidere. Pompa de A.Carcasă cazan Carcasa frontală este demontabilă. Instrucţiuni de instalare a vaselor de expansiune închise Vasele de expansiune şi ţevile de siguranţă (prin care se leagă vasul de expansiune de cazan) trebuie protejate împotriva îngheţului. Termostatul de siguranţă este situat sub placa frontală a cazanului (fig. Carcasa este conectată la firul de împământare. Clema poate fi accesată după îndepărtarea butonului de control de pe axul termostatului. cazanul trebuie oprit în aşa fel încât să nu poată fi pornit. Sistemele de încălzire deschise (cu un vas de expansiune deschis) trebuie echipate cu un detector de nivel al apei. pierderile de presiune în sistem şi cazan. debitului necesar. cât timp agentul termic este rece. etc. Presiunea maximă în vasele de expansiune închise nu trebuie să fie mai mică decât presiunea de deschidere a supapei de siguranţă şi nici mai mare decât presiunea maxim permisă în corpul cazanului. nu fac obiectul garanţiei. În caz contrar pot să apară şocuri termice care produc fisurarea corpului din fontă. Carcasa superioară poate fi demontată după îndepărtarea şuruburilor din partea posterioară. Instalaţia de încălzire şi umplerea cu apă a acestuia Temperatura de pe termostatul de siguranţă trebuie reglată in funcţie de tipul vasului de expansiune (deschis sau închis). În cazul sistemelor deschise “temperatura de siguranţă” trebuie fixată la 98ºC. Interiorul panoului de comandă devine accesibil după îndepărtarea celor 2 şuruburi din colţurile superioare. Panourile laterale şi spate sunt montate cu şuruburi pe şasiul cazanului. Problemele datorate dimensionării incorecte ale pompei de circulaţie A. Ţevile instalaţiei de încălzire. De asemenea trebuie luate măsurile de siguranţă care se impun astfel încât diferenţa de temperatură între turul şi returul cazanului să nu fie mai mare de 20 oC. trebuie poziţionat indicatorul roşu al manometrului pe valaorea indicată de acesta. dispozitivele de măsurare. aerisire şi fixarea presiunii în vasul de expansiune (dacă este instalat). După umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. situate în înteriorul butonului de control. domeniul de temperatură a regulatorului pentru agentul termic. trebuie să fie limitat la cel mult 85ºC. Astfel de cazuri nu fac obiectul garanţiei.T. doar după intervenţie. Pompa de circulaţie trebuie corect dimensionată în funcţie de mărimea sistemului. Corectitudinea reglărilor trebuie testată printr-un test de funcţionare. Este fixată cu ajutorul unor “clips”-uri în colţurile superioare.T. pentru a preveni suprapunerile domeniilor de temperatură datorate valorilor de toleranţă şi reacţiile nedorite ale termostatului de urgenţă.

În cazul echipării cazanului cu un termostat de cameră. 2. conform schiţei anexate (pag. Cablajele nu sunt universale.280 sunt dotate cu o placă electronică auxiliară care este utilizată pentru conectarea pompelor şi vanelor de amestec. În cazul utilizării unui termostat bimetalic. Conectarea la cazan a unui boiler cu încălzire indirectă Cablajul interior al boilerului oferă posibilitatea conectării acestuia la cazan în mai multe moduri: a) b) o pompă pentru completarea apei o valvă cu trei căi motorizată şi termostatul cazanului echipat cu un regulator echitermal RVA 43.280) dorită.nal pentru conectarea accesoriilor. Dacă se va utiliza una din acestea. 4. faza (L) şi nulul (N) sunt conectate la clema 4 (Pr1) şi nulul (N) cazanului. Important: Cazanul trebuie împământat. la clemele corespunzătoare în funcţie de unitatea de control echitermal utilizată. Unitatea de control echitermal RVA 63. Legătura pompei . Important: fiecare unitate de control echitermal este dotată cu cablaj specific tipului. Conectarea unităţii de control echitermal Cablajul standard al cazanului permite extinderea comenzilor cazanului. acesta nu are voie să introducă tensiuni suplimentare în cazan.242. înainte de a-l monta trebuie înlăturat şuntul din panoul terminal (în caz contrar şuntul trebuie să rămână conectat). trebuie instalat un element adiţional de conectare (contactor). Se scot şunturile existente pe placa electronică şi se vor efectua conexiunile cu ajutorul cablurilor din kitul de conectare. Kitul de conectare trebuie comandat în funcţie de tipul cazanului şi în funcţie de unitatea de control echitermal Siemens Albatros (RVA 43. Secţiunea transversală recomandată a cablului de conectare este 0.5 ÷ 1.222. Conform regulei de bază a funcţionării termostatului. 24 . Contactul de ieşire a termostatului este conectat la clema 5 (Pr2). Firele de alimentare ale termostatului se conectează la clemele 4 (Pr1) şi 5 (Pr2). Etapele de conectare sunt: 1. Cablurile de conectare din kitul de conectare vor fi racordate. Panoul rămâne conectat la compartimentul electric al cazanului prin firele şi tuburile termostatelor şi dispozitivelor de măsurare. care necesită o tensiune de 230V pentru funcţionare.242 şi 63. 63.dacă sarcina necesară pompei este mai mare decât valoarea permisă de siguranţa fuzibilă a cazanului. Contactele termostatului trebuie să fie dimensionate la 230 VAC/2A (tensiune inductivă). Proprietăţile acestora au fost descrise mai sus. 3. conectarea la J1 se va face în modul indicat în schema anexată.222. 63. Cazanul trebuie decuplat de la alimentarea cu energie electrică. 37-39). Placa electronică (din interiorul panoului de comandă) permite conectarea unităţii de control echitermal prin intermediul conectorului J1 dotat cu şunturi (punţi) care vor trebui îndepărtate la conectarea unităţii de control echitermal.5 mm².

5.280 efectuaţi conexiunile corespunzătoare conform schemei (pag. Funcţionarea lor corectă trebuie verificată după fiecare intervenţie asupra lor. Dacă se utilizează placa electronică auxiliară pentru RVA 63.Cazanul poate fi resetat doar după ce senzorul termostatului pentru gaze arse indică o temperatură scăzută. poate fi schimbată după înlăturarea capacului cutiei. Întrerupătorul principal are rolul de a proteja cablajul interior al cazanului împotriva supraîncălzirii şi a scurtcircuitului. 7. 25 . X). 9. Se va fixa în acest scop temperatura de protecţie la 60 oC. Important: Siguranţa fuzibilă nu poate fi reparată. .6A. După caz conectaţi senzorii de temperatură la unitatea de comandă. similară. Deblocarea se face prin apăsarea butonului după îndepărtarea capacului termostatului..37-39). Demontaţi din teacă capilarul (senzorul) de temperatură a termostatului pompei şi inlocuiţi-l cu senzorul de temperatură al unităţii de control echitermal. 37-39. Termostatul de urgenţă poate fi deblocat doar după răcirea agentului termic. Conectările se vor efectua conform schemei din pag. Termostatul pompei agentului termic este implicit fixat la 60ºC (temperatura recomandatã) şi blocat în această poziţie cu ajutorul unei cleme. 10. sunt echipate cu un buton de deblocare şi un domeniu de fixare a temperaturii. 8. Important: termostatul pompei A. termostatul pompei şi termostatul pentru gaze arse sunt situate pe secţiunea service a panoului de comandă (vezi fig. Funcţia lui va fi preluată de unitatea de control echitermal. Conectaţi centrala la reţeaua cu energie electrică. adică după 10 minute. 11. sau înlocuite cu alte dispozitive decât cele recomandate de producător (originale). Termostatul de siguranţă. 6. La fel se procedează şi în cazul termostatului pentru gaze arse.nu este admis funcţionarea cazanului cu dispozitivele de siguranţă dezarmate.T. etichetată T1. cazanul poate fi repus în funcţiune doar după identificarea defecţiunii care a condus la oprirea cazanului. Reglaţi modul de funcţionare al unităţii de control echitermal în funcţie de necesitate. Termostatul de siguranţă şi cel pentru gaze arse.242 şi 63. Senzorul termostatului pentru gaze arse este situat în colectorul de fum. ea trebuie înlocuită cu o siguranţă nouă. situat pe partea stângă a panoului de service. Siguranţa fuzibilă a cazanului. . Descrierea dispozitivelor de siguranţă Senzorii termostatului de siguranţă. a dispozitivelor de control şi a termostatului pompei pentru agentul termic sunt situate în corpul cazanului aproape de ieşirea agentului termic (tur). Important: . Important: utilizarea unităţii de control echitermal nu trebuie să afecteze funcţiile de operare şi siguranţă ale cazanului. Montaţi şi fixaţi unitatea de control echitermal în panoul de comandă cu ajutorul elementelor de fixare furnizate. va rămâne neutilizat. se deblocează doar după ce senzorul acestuia indică o temperatură scăzută a fumului.în cazul reacţiei dispozitivelor de siguranţă (termostatul de urgenţă şi cel pentru gaze arse).

Cauza acestei avarii. 6. cantitatea insuficientă a aerului de ardere. 4.Oprirea cazanului din cauza avariei “lipsă flacără”. defecţiunea sistemului automat de aprindere. b) înfundarea coşului. 10. poate fi cauzată de: a) faptul că. 9. poate fi: a) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul pentru gaze arse. e) înfundarea separatorului de nămol. oprirea cazanului de către termostatul de gaze arse datorită tirajului insuficient. poate fi soluţionată prin apăsarea butonului RESET. oprirea cazanului de către termostatul de siguranţă. d) înfundarea filtrului de apă.aprinderea ledului portocaliu semnalează unul dintre următoarele: 1. 2. ieşirile vanei cu trei căi către boiler şi agent termic rămân închise. datorită supraîncălzirii. defecţiunea arzătorului pilot. oprirea alimentării cu gaz. defecţiunea vanei de gaz. cauzat de stingerea nedorită a flăcării. 5. blocarea sau defectarea regulatorului de presiune a gazului. înfundarea tuburilor arzătorului. 9 26 . f) înfundarea schimbătorului de căldură (gaze arse/apă). 3. c) scăderea tirajului sub 2Pa. cablul de aprindere sau de ionizare întrerupt. defecţiunea electrodului de ionizare. 10 Fig. 7. 8. “Cazan supraîncălzit” . Fig. d) defecţiunea termostatului de gaze arse. c) funcţionarea improprie a pompei agentului termic. presiunea insuficientă a gazului. 2. b) reglarea incorectă a temperaturii pe termostatul de urgenţă. Cauza apariţiei repetate a acestei avarii poate fi: 1.

f) După efectuarea verificărilor.termostatul pentru gaze la 70ºC (poate fi reglat între 70-110ºC. c) Deschideţi robinetul de gaz. Cazanul se aprinde şi începe prepararea apei calde menajere. . e) Apăsaţi întrerupătorul principal. Reglarea presiunii pe arzător se face cu ajutorul dispozitivelor de reglare de pe vana de gaz.termostatul de siguranţă (în cazul sistemelor deschise este reglat implicit la 97ºC. Aerisiţi ţeava de alimentare cu gaz.222. Temperatura de pe termostatul agentului termic poate fi reglat între 0 şi 85ºC. în cazul unui vas de expansiune închis pot fi reglate la 105ºC). În timpul funcţionării cazanului verificaţi etanşeitatea de gaz cu ajutorul unei soluţii care formează spumă. După ce atinge temperatura dorită. înaintea pornirii cazanului verificaţi presiunea gazului şi dacă este nevoie modificaţi reglajul regulatorului de gaz. Verificaţi presiunea apei pe manometrul cazanului. Toate neetanşeităţile trebuie eliminate şi verificările trebuie repetate. începe prepararea agentului termic. b) Verificaţi etanşeitatea conexiunilor cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse. pentru modificarea reglărilor implicite este permis doar cu aprobarea producătorului).Funcţionarea cazanului Pregătirea şi pornirea cazanului Înaintea pornirii cazanului trebuie efectuate următoarele operaţii de bază: a) Umplerea instalaţiei de încălzire cu apă. În cazul utilizării unui regulator echitermal RVA 43. 11 27 .termostatul agentului termic şi cel pentru apa caldă menajeră (în cazul utilizării unui boiler) este reglat la aproximativ 3/4 din domeniul său. . selectaţi regimul de “Iarnă”. d) Reglaţi termostatele: . 100 °C 80 110 50 °C termostat de siguranţă termostat gaze arse Fig. Măsuraţi presiunea de alimentare.

cap. Dacă presiunea scade prea repede. trebuie închis întrerupătorul principal.începeţi testul de încălzire. Opriţi cazanul. Lăsaţi sistemul să se răcească.Punerea în funcţiune 1.11).) În cazul în care întreţinerea mecanică este efectuată de personal care nu are calificare de electrician. etc. Menţineţi întregul sistemul (cazanul şi circuitul de încălzire) în funcţiune până când se stabilizează (de exemplu până când temperatura la cel mai îndepărtat radiator devine constantă). se va aprinde un indicator luminos pe panoul de comandă semnalând o avarie (vezi Fig. Este interzisă funcţionarea permanentă a cazanului din momentul apariţiei defecţiunii!!! În timpul întreţinerii şi reparaţiei cazanului trebuie luate măsuri de prevenire a stricăciunilor (cauzate în special de electricitate.funcţionare manuală. să le remediaţi. Reglaţi temperatura de pe termostatul cazanului la valoarea maximă. Prima încălzire Prin prima încălzire înţelegem funcţionarea pe termen scurt a cazanului după conectarea finală la circuitul de încălzire. Faceţi un test de încălzire: . . Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite se aprinde arzătorul pilot cu ajutorul electrodului de aprindere (dă scânteie timp de 25 de secunde).fixaţi întrerupătorul I/II pe poziţia I. căderea obiectelor. Aerisiţi cu grijă întregul sistem încă odată şi readuceţi presiunea la valoarea notată. Reparaţiile se fac prin înlocuirea pieselor sau componentelor. 5. cu cât mai puţine opriri în funcţionarea cazanului. iar defecţiunea descoperită şi remediată. Dacă nici după mai multe încercări nu se aprinde arzătorul. de foc. termostatul de cameră) în aşa fel încât să obţineţi cea mai înaltă temperatură posibilă a agentului termic. Verificaţi dacă presiunea nu scade prea repede in timpul scăderii temperaturii. 29). Deschideţi robineţii de alimentare cu gaz şi apă. Reglaţi dispozitivele de control (dispozitivele de comandă. iar apoi repetaţi procedura primei încălziri. Notaţi valoarea presiunii de pe manometru. 3. 28 .3. utilizând piese de schimb originale sau recomandate de către producător.pe regulatorul de control reglaţi funcţia “Chimneysweep”. de aceea trebuie efectuate de unităţi autorizate de service imediat după apariţia defecţiunilor. 2. Cuplaţi alimentarea cu energie electrică cu ajutorul întrerupătorului principal de pe panoul de comandă a cazanului. . Întreţinerea cazanului de către unităţile de service Reparaţiile fac parte din procedura de întreţinere (service-ul) a cazanului. Dacă cazanul nu porneşte în timpul acestui ciclu de aprindere. Prezenţa energiei electrice este indicată de ledul verde. trebuie să găsiţi fisurile sau neetanşeităţile (scăpările). Arzătorul pilot porneşte cazanul la putere redusă. Fixaţi întrerupătorul I/II în poziţia II . Puterea termică a cazanului poate fi fixată şi reglată conform indicaţiilor din capitolul 7. 4. este absolut esenţial întreruperea alimentării cu curent electric prin scoaterea fişei cazanului din priză. după care trebuie repetat întregul proces (ref.

în funcţie de tipul cazanului şi de tipul combustibilului (conform tabelului). Chiar sub acest dop este situat un şurub de reglare pentru fixarea presiunii de start a gazului. 6. 3. furnizate de către producător sau autorizate de producător pot fi utilizate la trecerea cazanului pe alt tip de combustibil. Verificaţi etanşeitatea conductelor de gaz şi luaţi următoarele măsuri de precauţie: . Înlăturaţi duzele de pe rampa arzătorului şi înlocuiţile cu duze având diametrul corespunzător.Conversia la un alt tip de combustibil Trecerea la un alt tip de combustibil (gaz natural. Trebuie deasemenea respectate legăturile filetate ale ţevilor de gaz în interiorul cazanului. 4. trebuie marcat de exemplu cu o picătură de vopsea. 2. Reglaţi puterea cazanului conform instrucţiunilor de pe pagina X. Deconectaţi cazanului de alimentarea cu gaz. modificarea făcută şi numele persoanei care a făcut intervenţia. ceea ce înseamnă că trebuie etanşate folosind materiale corespunzătoare tipului de lucrare şi rezistente la tipul de combustibil folosit. Rotiţi cu ajutorul unei şurubelniţe (poziţionate în săgeata marcată) şurubul cu 180º. Important: Numai centrele autorizate de service au permisiunea să realizeze această conversie. Numai piese originale. 7.lipiţi o etichetă pe cazan indicând astfel tipul de combustibil pe care funcţioneză. . colţul drept. Folositi duze corespunzătoare tipului de combustibil (vezi tabelul X). gaz propan) este posibilă doar la modelele 65 şi 85 KLO/ KLO EKO. 9. În cazul conversiei de la gaz metan la gaz propan trebue deconectat “modulatorul conectorului”.înregistraţi în documentaţia tehnică a cazanului. Deschideţi robinetul de gaz (din faţa cazanului). iar în cazul gazului metan săgeata trebuie să arate în direcţia opusă. Schimbaţi duza arzătorului de aprindere. Demontaţi placa frontală a cazanului. Conectaţi cazanul la alimentarea cu energie electrică. 8. Conversia se face pe baza procedurii următoare: 1. Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică. 10. 11. Fig. Vanele de gaz Honeywell au un dop negru în partea de jos. Dacă combustibilul este gaz propan săgeata trebuie să arate în direcţia de curgere a gazului. 5. 12 29 . Reglareaarea fiecărui dispozitiv.

3. Verificaţi dacă puterea maximă şi redusă corespund tabelului ataşat. Îndepărtaţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare şi ataşaţi un manometru (tub "U"). timp de siguranţă). Pentru reducerea presiunii gazului strângeţi şurubul de reglare.Gaz metan 1. 4.low Producător Sit / 2 Sit / 2 Honeywell / 1 130 . 2.150 KLO / KLO EKO . 7. Porniţi cazanul. sigma 840 sigma 843.ZP + VR 400 B+B high .Tabel 3: Lista vanelor de gaz utilizate în diferite construcţii de cazane Model / Construcţie 65 KLO / KLO EKO . 5.ZP 130 . 13 Fig.100 KLO / KLO EKO . 6. sigma 840 sigma 843 d c 1 3 a b 2 Fig.PROPAN 65 .100 KLO/ KLO EKO .150 KLO / KLO EKO .ZP Tipul vanei de gaz (pentru gaz natural) sigma 843. Presiunea gazului nu poate fi mai mică decât 2kPa. sigma 840 VR 400 B+B high . Setarea şi reglarea puterii termice a cazanului 65 . Lăsaţi presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. Ataşaţi un manometru (tub "U") la punctul de măsurare a presiunii gazului la ieşire. 14 30 .low + vană Honeywell / 1 + 1 (arzător pilot) verificarea etanşeităţii gaz VE 408 AA 1007 pentru arzătorul pilot Toate modelele se bazează pe un sistem automat de aprindere 4565B1048 (Ts = 25s. Îndepărtaţi învelişul de plastic a comutatorului maxim/redus (high/low).

5. 14. Repetaţi procedura de mai sus până la punctul 5. 2. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. Verificaţi corectitudinea setărilor. Această valoare nu poate fi mai mică decât 2kPa. Măsuraţi presiunea gazului cu ajutorul unui manometru (tub "U"). Puneţi la loc dopul de aluminiu. Fig.Gaz metan 1.5mm. Punctul de măsurare este situat pe rampa arzătorului. 3. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. conform standardului STN 65 6481.7kPa. 9.8. Slăbiţi şurubul de închidere al punctului de măsurare a presiunii gazului la ieşre şi inseraţi tubul “U”. Îndepărtaţi dopul de aluminiu de pe vana de gaz. 2. Utilizând comutatorul maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări). Porniţi cazanul. 16 100-150 KLO/ KLO EKO . 12. nu se poate garanta nici funcţionarea corectă a cazanului şi astfel producătorul nu-şi asumă responsabiliatea pentru eventualele defecţiuni. Important: Înainte de a pune în funcţiune un cazan pe gaz propan. 15 65 KLO/ KLO EKO . pentru a creşte sau a reduce puterea nominală. Aşteptaţi ca presiunea să se stabilizeze înainte de a începe reglarea. 10. k Fig. 13. Îndepărtaţi şurubul punctului de măsurare a presiunii gazului la intrare. 3. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. Presiunea minimă a gazului (la intrare) trebuie să fie de 3. În cazul în care nu se poate asigura puritatea dorită a gazului propan. trebuie golit complet gazul inert din interiorul cilindrului pentru a garanta puritatea gazului propan. 4. întorcând şurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar. Reglaţi puterea rotind şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3.Gaz propan Cazanele 65 KLO/ KLO EKO pe gaz propan au o singură treaptă de putere. Puneţi la loc şurubul punctului de măsurare. după care întoarceţi cu grijă şurubul din plastic în sensul acelor ceasornicului sau în sens opus. Procedaţi conform următoarelor instrucţiuni: 1. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U"). 11. 6. 4. 31 . Punctul de măsurare este amplasat înaintea sistemului de distribuţie a vanei de gaz. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). Verificaţi corectitudinea setărilor.

8. 14. 9. 11.45 130 KLO EKO 150 KLO EKO 7.45 85 KLO EKO 7.4 / 31. Verificaţi etanşeitatea tuturor punctelor de măsurare şi asiguraţivă că nu sunt scurgeri de gaz. 12.6 0.2 12. Verificaţi corectitudinea reglărilor.7 12.7 0.3 / 12.9 a b Fig.pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiune nominală (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO 7.1 13.6 12. conform tabelului alăturat. Verificaţi valoarea puterii maxime şi reduse a cazanului.3 2.7 7.3 2. Cu ajutorul comutatorului maxim/redus fixaţi funcţionarea cazanului la putere nominală (2 flăcări).4 14.55 0.45 0.8 / 13.6 0.8 / 28.45 0.24 0.6 / 1. Tabel 4: La cazanele KLO .5mm.45 / 0.3 150 KLO 6.45 / 0.7 / 1. Reglaţi puterea nominală a cazanului cu ajutorul unei chei de 8mm. 15.24 0.45 130 KLO 7. Citiţi valoarea presiunii măsurate de manometru (tub "U").7. Poziţionaţi comutatorul maxim/redus pe poziţia "redus" (1 flacără). 17 Tabel 5: La cazanele KLO EKO.2 100 KLO EKO 6. 10.2 11.45 85 KLO 6.7 32 .pe gaz metan / propan Model / Tip Presiunea redusă (mbar) Presiunea redusă (mbar) Diametrul duzelor (mm) Diametrul duzelor (mm) 65 KLO EKO 7. 13.8 100 KLO 6. întorcând şurubul modulator a vănii de gaz în sensul acelor de ceasornic sau in sens contrar.6 13.4 2.7 13.45 0.45 0. Îndepărtaţi învelişul din plastic de pe comutatorul maxim/redus.4 2. Reglaţi puterea întorcând şurubul de pe modulator cu ajutorul unei şurubelniţe de 3.

65 .100 KLO / KLO EKO SV2 L mod N V2 GV 2 Sigma 840 V1 VDR3 HV PO 1 HT J3/7 J1/12 DT 2 V2 J1/9 J1/5 VDR1 V1 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE 1 PTTOP J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 11 10 TS + V1 - + V2 - T4A ~230V 50Hz L N 1 2 3 pompã ACM + V2` SV 3 N 18 L 17 16 GV 1 Sigma 843 modulator pompã AT J2/4 J2/1 L N 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului TL1 Tb/C14 Tb1 15 13 J4/2 DT 1 termostat de camerã J3/4 Pr1 4 Pr2 5 J3/2 Indicare c TC 1 N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 9 funcţionare CH 12 supraîncălzire HT 10 lipsă flacără ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1055 Clapetă coș 22 IONO PE N L Lm 21 20 19 SV1 33 .

130 .150 KLO / KLO EKO SV2 L 1 2 3 J1/9 J1/5 VDR1 VDR2 34 D5-D8 N mod + V2 V2 V1 GV1 VK4100 Q 2003 modulato VDR3 HV PO1 HT J3/7 J1/12 DT2 D9-D12 V1` + + V2` D1-D4 J1/4 J3/5 J1/3 J3/3 J1/7 RE1 PTTO P J1/6 J1/8 J4/1 J2/6 2 TS + V1 - T4A ~230V 50Hz L N pompă ACM N 18 L 17 16 J3/1 SP J3/6 J1/1 1 J1/10 J2/2 pompă AT J2/1 SV3 L N J2/4 6 7 8 J1/2 J1/1 termostatul boilerului Tb1 15 Tb/C14 J4/2 13 TL1 DT 1 termostat de cameră Pr 4 1 Pr 5 2 J3/4 J3/2 Indicare N J2/3 J2/5 5 4 3 2 1 c TC 1 11 10 funcţionare supraîncălzire lipsă flacără 9 CH 12 HT 10 ZA 11 AUTOMAT DE APRINDERE HONEYWELL S4560B1048 22 IONO Clapetă coș PE N L Lm 21 20 19 SV1 .

conector 6 cleme .portocaliu .fază treaptă arzător 1 alimentare generală – neutru (nul) utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 2 alimentare generală – fază (230 V CA) 35 .a.cutie electrică .vană gaz închis/ deschis .Legenda schemei electrice pentru cazanele 65-150 KLO/ KLO EKO HV PO1 PT-TOP TL1 DT1 DT2 HT TS TC SP RE1 D1-4 D1-12 VDR1 VDR1-3 GV1 GV2 J1/1-12 J2/1-6 J3/1-7 SV1 SV2 SV3 .comutator treaptă putere .varistor .întrerupător principal .conector pentru regulator.neutru utilizat când nu este conectat regulator echitermal treaptă arzător 1 .diodă redresoare CA – CC .control încălzire .varistor . F4 K4 N SP K5 L utilizat când nu este conectat regulator echitermal pompă AT pompă pentru preparare ACM treaptă arzător 2 – fază alimentare generală .cutie alimentare vană gaz GV1 .cutie alimentare vană gaz GV2 Tabel 6: Descriere conector J1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC TOP TUV F5 N reg.conector 7 cleme .vană gaz (arzător pilot şi modulare) .indicator avarie .releu 230 V – bobină c.termostat gaze arse .diodă redresoare CA – CC .termostat siguranţă .galben . .buton RESET .siguranţă fuzibilă .12 cleme .indicator supraîncălzire .termostat pompă .

222 36 červená zelená Deska kotle hnědá žlutá modrá hnědá červená šedá žlutá bílá šedá černá hnědá modrá černá bílá červená černá zelená .KLO / KLO EKO + termostat RVA43.

04F oranžová B31/H2 B41 1 B B7 B7 J1 3 2 2 M Q3 Y3 1 B1 M B7 12 hnědá F B H1 H1 Deska kotle K7 Q2 F6 Y2 Y1 F2 AGP3S.02D černá N K6 F1 E1 K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB A6 MB LPB 1 2373A02 DB N 37 .242 zeleno-žlutý N 2 Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 2373A01 N N1 N L SV4 M 5 1 4 3 2 6 Q2 B8 B8 B 4 1 2 4 3 B4 3 M 4 F6 B31 Y2 M B31 B M Y2 modrá M 1 N B1 B B1 Y1 Y1 3 B8/B6 4 F2 zelená 3 F M 3 2 M M AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.03K zelená K6 M žlutá 6 červená 3 B B2 F1 B2 5 Q3/Y3 4 2 4 modrá F M šedá 5 AGP3S.03B hnědá M 2 H1 B2 B3 M B B3 B3 černá žlutá 4 M M E1 K5 F5 1 bílá F B B9 B9 M šedá 2 AGP3S.05D červená M K4 F4 černá bílá M F A6 MD hnědá modrá L L M PPS červená zelená AGP3S.

02D černá 1 .03K zelená 6 5 červená Q3/Y3 2 F 4 M modrá šedá F1 5 4 F AGP3S.05D červená N černá bílá hnědá modrá K5 F5 K4 F4 L N B9 MD A6 MB DB červená zelená AGP3S.04F oranžová 3 J1 2 3 M B1 M 1 1 1 2 12 hnědá F Q6 Q2 F6 Y2 Y1 F2 Deska kotle žlutá 3 AGP3S.KLO / KLO EKO + termostat RVA 63.03K zelená M 1 modrá zelená 2 F 1 5 B12 M B8 B31/H2 4 AGP3S.03B hnědá H1 B2 B3 M 2 1 M černá žlutá 2 bílá šedá M F L AGP3S.280 38 N 2 zeleno-žlutý Pomocný plošný spoj 1 1 2 2 N SV4 2 5 1 4 3 2 6 4 1 3 2 4 3 MD A7 4 3 2 37 4 A 0 1 5 2 Y6 Y5 F3 4 3 AGP3S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->