Sunteți pe pagina 1din 10

CAIETDESARCINI

FABRICARESILIVRARE MIXTURASFALTICPENTRUREPARAII MBRCMINIRUTIERE

I.GENERALITI
1.Obiectidomeniudeaplicare 1.1. Prezentul Caiet de sarcini se refer la fabricarea si livrarea mixturilor asfaltice la cald cu agregate naturale i bitum, folosite la ntreinereambrcminilorrutiere. 2.Definireatipurilordemixturi 2.1.Mixturileasfalticedinprezentulcaietdesarcinisuntprevzutease prepara la cald, din agregate naturale concasate, n instalaii automate de asfalt. 2.2. Tipul de mixtur folosit la ntreinerea mbrcminilor rutiere: Ba16,conformS.R.1741/2002codCPSA:2682.12

II.CANTITATEANECESAR DEMIXTUR
Cantitateatotaldemixturasfalticcefaceobiectulprezenteiachiziii estede 4.000tone. Datoritdispersieimariazonelordepunere noper,peteritoriula5 judee, n continuare se prezint n tabelul nr. 1 defalcarea n loturi a cantitiitotaledemixtur.

De asemenea se va prezenta declaraie n care se va specifica n mod clar amplasamentul staiei de unde se va livra
mixturaasfaltic.

tabelulnr.1
LOT OFERTARE LOTNR.1 UNITATE ACHIZITOARE D.R.D.P.CONSTANA pentruSDNConstanta ZON DE LUCRU Teritoriul SDN Constanta CANTITATE DEMIXTUR

4.000to 4.000to

TOTAL

III.LIVRAREA
ntreagacantitatedemixturasfalticsevalivranbazaunorcomenzi de livrare lunar, comenzi ce vor fi defalcate pe sptmni i stabilite ulterior ncheierii contractelor cuofertanii ctigtori, funciede necesitile beneficiarului.

IV.MODULDERECOLTAREAPROBELOR
Pentru verificarea calitii mixturii asfaltice se vor recolta probe, n vederea verificrii compoziiei i a caracteristicilor fizicomecanice a mixturilorasfaltice,dectreachizitor. Probelesevorrecoltadelastaiadepreparare,precumsidelalocul depunerenoper,dupcaz. Pentru verificarea mixturii asfaltice din punct de vedere al respectrii procesuluitehnologicdepreparare,reprezentaniiantreprenoruluivorverifica nscriereanbonuldelivrareaurmtoarelordate(caracteristici): tipdemixtur orapreparrii temperaturalapreparare reetadefabricaie cantitateademixtur * Achizitorul ii rezerv dreptul de averificaprinsondaj cantitateade mixturlivrat.Verificareasevafaceprincntrireamijloacelordetransport mixtur,cumijloaceomologatemetrologic,conformlegislaieinvigoare. Furnizor va emite pentru fiecare livrare n parte declaraie de conformitate i raport de ncercri emis de un laborator autorizat, care s conin date referitoare la compoziie i caracteristicile fizicomecanice ale mixturiiinconformitateculegea608/2001. Totodattrebuiespstrezeispunladispoziiaachizitoruluitoate certificateleidocumentelecareatestconformitateamaterialelorutilizate.
2

V.NATURA,CALITATEA IPREPARAREAMATERIALELOR
1.Agregate 1.1. La prepararea mixturilor asfaltice folosite lareparaiiseutilizeaz un amestec de sorturi din agregate naturale concasate care trebuie s satisfaccondiiileSR66202(pentrunisipnaturalsort04)iSR6672000 (pentrunisipconcasatsort04icriblurisort48i816). 1.2.Limiteleprocentelordeagregatenaturaledinagregatultotalvorfi conformtabelului1. Tabel1 Tipulmixturiiasfaltice Ba16 9..........13 restpnla100 34...........58

Agregatenaturale %dinagregatultotal Filerifraciunidinnisipurisub0,1mm Filerinisip0,14 cribluripeste4mm

1.3. Granulozitatea amestecului de agregate naturale, pentru tipul de mixturasfalticBa16vaficuprinsnlimiteledatentabelul2. Tabel2 Mrimeaochiuluiciuruluisausitei Treceriprinsitesauciururin% mm* pentrumixturiasfalticeBa16 16 90100 8 6685 4 4266 2 3055 1 2242 0,63 1835 0,2 1125 0,1 913 *Dimensiunialesitelorsiciururilorcuochiuriptrate Not: Pentru mixtura asfaltic tip Ba16 se folosesc amestecuri de nisipde concasajinisipnaturalprocentuldenisipnaturalnamestectrebuiesfie demaxim25%,conformSR174/102.

2.Filer 2.1.Filerulcareseutilizeazesteceldecalcarsaudecret,conform STAS53979. Acestatrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii: fineea(coninutulnprifine0,09mm):min.80% coninutdeargildeterminatprinmetodavaloriidealbastru:max.2%.


3

coeficientuldehidrofiliemax.1%. minimumdeparticulesub0,02mmsafiede20% Filerulsevadepozitanncperiacoperite,feritedeumezealsaun silozuricuncrcarepneumatic.Nuseadmitefolosireafileruluiaglomerat. 3.Liani 1.1.Tipuldebitumceseutilizeazpentrurealizareamixturilorasfaltice pentrureparaiiesteD60/80. 1.2. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc bitumul sunt prezentatentabelul3,conform"Normativprivindcaracteristiciletehniceale bitumului neparafinos pentru drumuriA.N.D.497/1998"M.O. nr.446/23.09.98parteaIsiS.R.754/1999. Tabel3 Condiiidedmisibilitate Metodede D60/80 verificare conf.SREN 60......80 1426/02 49.......55 100 1427/02 61/97

Caracteristici
0 Penetraiela25 C zecimidemm Punctdenmuiere0 C Ductilitateminim: 0 la0 C,cm 0 la25 C,cm

4.Controlulcalitiimaterialelornaintedeanrobare Materialele destinate fabricrii mixturii asfaltice pentru reparaii se verificnconformitatecuprescripiiledinstandardelenvigoare. Verificrileideterminrileseexecutdectrelaboratoruldeantieri constaunurmtoarele: a.)Bitum 0 penetraiala25 C SREN1426/02 punctuldenmuiereprinmetodainelibil SREN1427/02 ductilitateabitumuluila25 C SR61/97 metodaT.F.O.T.stabilitprinnclzirela 163 Cabitumului met.A.N.D./95

b.)Criblura naturamineralogic(examinarevizual) granulozitatea coeficientdeform coninutdefraciunisub0,09% uzuracumetodaLosAngeles


4

STAS730/89 STAS730/89 SR662/02 SR667/00

c.)Nisip naturamineralogic(examinarevizual) granulozitatea echivalentdenisipEN coeficientdeactivitateC.A. d.)Filer fineea umiditatea

SR662/02 STAS730/89 STAS730/89

STAS539/79 STAS539/79

VI.MODULDEFABRICAREAMIXTURILOR
1.Compoziiamixturilor Compoziia mixturii asfaltice folosit la reparaii se stabiletepe baza unui studiu preliminar innduse seama de respectarea condiiilor tehnice prevzutenSR174/12002. Acest studiu se va face de ctre furnizor printrun laborator de specialitateautorizat,conformreglementrilornvigoare,peuneantionde materiale(agregate,bitum,filer)semnificativpentrucantitateademixturce urmeazafi fabricat si vafi prezentatachizitorului nvederea analizriisi avizriireeteioptime,naintedencepereafabricriimixturiiasfaltice. Studiulmaisusmenionatsevarefacedefiecaredatcndunuldintre materialelecomponenteivaschimbanaturaicaracteristicile. Limiteleprocentelorsorturilorcomponentedinagregatultotalsuntdate ntabelul1. Granulozitatea agregatului total este cuprins n limitele date n tabelul2. Coninutul optim de liant se stabilete prin studiile preliminare de laboratorconformSTAS1338/1,284itrebuiessencadrezentrelimitele prevzute de SR 174/102, tabel 11, din masa mixturii asfaltice folosite pentrureparaii. 2.Staiadepreparareamixturiiasfaltice Instalaia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s ndeplineasc anumite condiii tehnice care s permit obinerea performanelor cerute pentrucategoriademixturasfalticprevzutncaietuldesarcini. Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s asigure omogenitateaacestora,nconformitatecuspecificaiiletehnice. Echipamentele pentru prepararea mixturilor asfaltice trebuie s ndeplineascurmtoarelecondiii: 1.Tancurile de bitum trebuie s aib capacitatea corespunztoare asigurriifuncionriicontinueastaiei. 2.Acestea trebuie s fie prevzute cu echipamente pentru nclzire, subcontrolpermanent.
5

3.Predozarea agregatelor minerale trebuie sserealizezevolumetric, nmodcontinuuicudebitecarespoatfireglatemanualsauautomat. 4.Usctorul trebuie s asigure uscarea i nclzirea agregatelor la temperaturilespecificatennormeletehnicedefabricaie. 5.Echipamentul de sortare prin ciuruire trebuie s aib capacitatea adecvat i dimensiunea ochiurilor ciururilor corespunztoare tipului de mixtur fabricat pentru a permite separarea agregatelor n cadrul sorturilor specificatepentrudozare. 6.Instalaia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie prevzut cu buncre pentru stocarea agregatelor uscate, poziionate sub echipamentul de sortare prin ciuruire. Acestea trebuie s aib faciliti adecvate pentru a permiteprelevareadeprobepeparcursulfabricaieimixturilorasfaltice. 7.Staiade preparareamixturilor asfaltice vaaveanmodobligatoriu toateatestrileorganelorabilitate,dupacumurmeaza: autorizaiedefuncionareastaiei buletine metrologice ale staiei, pentru cntrire i pentru dispozitive de msurareicontrol autorizaia laboratorului minim gradul III sau contract de colaborarecuun laboratorautorizat extrasdinmanualulcalitiicuprivirelaactivitateadeproducieiverificare amixturiiasfalticed.p.d.v.calitativ(proceduri) 3.Stocarea,dozareainclzirealiantului Staia de preparare a mixturilor asfaltice trebuie s dispun de rezervoaredestocareacrorcapacitatesfiecelpuinegalcuconsumul mediuzilnic i un dispozitiv capabil de anclzi liantulpn latemperatura necesar,evitndoricesupranclzire,intervaluldetemperaturfiindde160 1700 C. Totodattrebuiesdispunideunsistemdealimentareidozarea liantului,fiengreutate,fievolumetric. 4.Stocareaidozareafilerului Filerul trebuie stocat la staia de preparare, n silozuri prevzute cu dispozitive de alimentare i de extragere corespunztoare care s permit dozareafileruluiconformtoleranelorindicatentabelul4. Cantitateadefilerstocattrebuiespermitalimentareastaieicelpuin pentruozidefabricaie. 5.Stocarea,dozarea,nclzireaiuscareaagregatelor Antreprenorulvatrebuispoatasigurastocareaacelpuinotreime dinagregateledestinateantierului. Depozitarea se va face pe sorturi, n silozuri de tip descoperit, etichetate,npadocuriprevzutecuplatformebetonatesipereidespritori pentruevitareaamestecriisiimpurificriiacestora. Dozarea agregatelor trebuie s se fac cu ajutorul unei instalaii capabilsintroducagregatelepotrivitproporiilorfixate.
6

Toleranele dozajelor agregatelor vor trebui s fie n conformitate cu prevederiletabelului4. Staiadepreparareamixturilorasfalticetrebuieprevzutcumijloace mecanice corespunztoare pentru introducerea uniform a agregatelor n scopulobineriiuneiproduciiconstante. Sevorluamsuripentruevitareanclziriiagregatelorlaotemperatur caresantrenezearderealiantului. 6.Malaxarea Instalaiatrebuie sfieechipat cuunmalaxorcarespoatasigura producerea unei mixturi cu proprieti constante n timp, n conformitate cu toleraneleadmisepentrudozajulprevzut. Malaxorultrebuiesfiedotatcuunechipamentpentrucontrolulduratei demalaxarecarespermitreglareacelpuindin5n5secunde. Duratademalaxaresestabiletepentrufiecaretipdemixturnparte, odatcuelaborareadozajuluidefabricaie. Pentrureducereapoluriimediuluinconjurtorinstalaiiledepreparare amixturilortrebuieprevzutecucolectoaredeprafadecvate. 7.Stocareaincrcareamixturilor Echipamentul de depozitare a mixturii asfaltice trebuie s fie alctuit din: schip pentru transportul mixturilor asfaltice, care s asigure transportularjeidemixturevacuatdinmalaxornbuncruldedepozitare buncrul de depozitare a mixturii asfaltice, care servete la depozitarea pe scurt durat a acesteia, pn la sosirea mijlocului de transport. Tabel4 Definireamsurilor Toleraneadmise Ba16 Dozajbitum 0,3% Dozajagregategranulare 3% Dozajnisipcu10%prifine 5% Coninutul de ap al agregatelor 0,5% dupuscare

8.Fabricarea Oateniedeosebitsevadanspecialrespectriiprevederilorprivind coninutuldeliant. Temperaturilemixturilorasfaltice,laieireadinstaietrebuiesfiede 0 160 180 CpentrumixturicubitumD60/80. 9.Reglareastaieidepreparareamixturiiasfaltice


7

Dup acceptarea utilajului de ctre beneficiar, antreprenorul trece la operaiiledereglareietalonare: adebituluidozatoarelorpentruagregate adebituluipompelorpentruliani adebituluiprivindfilerul, precum i la determinarea caracteristicilor unei bune funcionri a malaxorului. 10.Caracteristicilefizicomecanicealemixturiiasfaltice Caracteristicile fizicomecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de probtipMarshalliconfecionatedinmixturiasfalticepreparate n laborator pentru stabilirea dozajelor optime i din probe prelevate de la malaxorsaudelaaternereapeparcursulexecuiei. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuiei lucrrilor,precumidinstratulgataexecutat,seefectueazconformSR174 1,2/2002iSREN1269727. Caracteristicile fizicomecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri, trebuie s ndeplineasc, n timpul studiuluidelaboratorintimpulcontroalelordefabricaie,condiiileartate ntabelele5i6. Tabelul5
Tipul Tipul Clasa CaracteristicilepeepruvetecilindratetipMarshall mixturii bitumului tehnic Stabilizare Indicele Raport Densitatea Absorbia asfaltice a a(S)la de S/I,kN, aparent deapa,% drumului 60C,kN, curgere mm kg/mc, vol min (I)mm minim BA16 D60/80 II, 8.5 1.53.5 2.45.6 2300 2..5 III, 7.5 1.54.0 1.85.0 IV..V 6.5 1.54.5 1.44.3

Tabelul6
Caracteristica Caracteristicipecilindriiconfecionailapresade compactaregiratorie: Volumdegolurila80degiraii,%,max Volumdegolurila120degiraii,%,max Rezistenaladeformaiipermanente: 0 4 Fluajdinamicla40 Ci1800pulsuri,10 mm,max 0 Modululdeelasticitatela15 C,Mpa,min: Zonaclimatericacalda Zonaclimatericarece Rezistenalaoboseala:nrdecicluripnlafisurare 0 la15 C,min BA16 5.0

7600 4200 3600

Determinareacaracteristicilorfizicomecanicepeepruvetecilindricetip Marshall,alemixturilorasfalticesefaceconformSTAS13381iSTAS 13382. Caracteristicileprevzutentabelele5i6,sedeterminconform metodologiilorprevzutedereglementriletehnicenvigoare. DeterminareapunctuluidenmuiereIBsefaceconformSTAS60. PrelevareamixturiiasfalticesefaceconformSREN1269727,iar pregtireaprobelordemixturasfalticnvedereavedereaextragerii bitumuluidinmixturaasfalticsefaceconformSREN1269728. Extragereairecuperareabitumuluidinmixtur,pentrudeterminarea acestuia,sefaceconformSREN126971,SREN126973iSREN12697 4.ncazulncarenusedispunedeaparaturaprevzutdeSREN126973 sauSREN126974,recuperareabitumuluisefaceconformSTAS13382 VII.TRANSPORTULMIXTURILORASFALTICE CantitateademixturasfalticpecareDRDPConstantadoreteso transporte este de 4.000 tone i este necesar pentru seciile de drumuri naionaledinjudeulConstanta. Cele 4.000 tone se vor transporta n anul 2008, la diferite distane medii de transport n interiorul judeului Constanta, pe teritoriul crora i desfoaractivitateaseciadedrumurinaionaleConstanta. Cantitile aproximative de mixtur asfaltic ce se vor transporta i distanele medii de transport (km plini) pentru fiecare secie de drumuri naionaleseregsescntabeluldemaijos:
Nr. Pachet Denumirepachet Cant.de transportat (tone) Distanamedie detransport (kmplin)

SDNConstanta

4.000

60

Transportmixturasfaltic: Transporturile de mixtur asfaltic se vor efectua numai cu autobasculante ntre 10 tone i 16 tone cu bene metalice ce asigura izolaietermicbun. Utilizarea de produse susceptibile de a dizolva liantul sau de a se amestecacuacesta(motorin,pcur,etc)esteinterzis. Autobasculantele vor fi echipate obligatoriu cu prelat, ce este necesarpentrumeninereatemperaturiimixturiiasfalticecalde. Transporturiledemixturasfalticsevorefectuanumainbazaunei comenzilacerereaachizitoruluincaresevorspecificaurmtoarele: cantitateademixturasfaltic(minim1016tone) locaiadencrcarerespectivstaiademixturiasfaltice relaiadetransport
9

n cazul transportului mixturii asfaltice se va avea n vedere disponibilitateautilizriimijloculuidetransportpnlafinalizarealucrrilorde punerenoper,respectivepuizareantregiicantitidemixturasfaltic. Prestatorul va ncepe efectuarea transportului n termen de 1(una) zi delaprimireacomenziiachizitoruluitransmisprinfax. VIII.RECEPIA Recepia se va face la livrarea fiecrui lot de ctre reprezentanii achizitorului. Fiecarelotlivratdemixturvafinsoitdedocumentedecertificarea calitiiidebonuldelivrareconformCapIVdinprezentulcaietdesarcini. Furnizorul va preleva probe n vederea verificrii calitii mixturii asfaltice (compoziia i caracteristicile fizicomecanice). Probele se vor recoltalastaiapreparareprecumilaloculdepunerenoper,dupcaz. Furnizorul va pstra i va pune la dispoziia achizitorului toate documentele i certificatele cere atest conformitatea calitii materialelor utilizatelafabricareamixturiiasfaltice.

n situaiile de plat, furnizorul va specifica separat costurile pentrutransportiseparatpentrumixturasfaltic. IX.DURATCONTRACT Durata contractului de furnizare mixtur asfalticvafide12 luni deladatasemnariicontractului.

10