Sunteți pe pagina 1din 13

PROBLEM BUGET

Seminar Control de gestiune

Considerm o ntreprindere care fabric o gam variat de produse, pentru fiecare produs folosind mai multe piese, unele dintre ele fiind fabricate n ntreprindere, iar altele primite de la furnizori. Se cunosc urmtoarele date:

produsele prevzute a se fabrica n anul de program sunt produsele A i B . cantitile din produsele A i B ce se presupun a fi fabricate i vndute n totalitate
n anul pentru care se ntocmete bugetul cheltuielilor este: 50000 buc. A i 30000 buc. B.

materiile prime i materialele directe necesare fabricrii acestor produse sunt


piesele a i b, dintre care doar piesa a se execut n ntreprindere.

necesarul de materii prime pe unitatea de produs este: pentru A de 5 buc. a i


3buc. b, iar pentru B de 5 buc. a i 2 buc. b. 1) Bugetul produciei
Produsul 0 A B Total x x x Produci a (buci) 1 Piesa a (buci) Necesar total Necesar pe un produs (3 = 1 2) 2 3 Piesa b (buci) Necesar total Necesar pe un produs (5 = 1 4) 4 5

2) Bugetul cheltuielilor cu materii prime Se folosesc datele din Bugetul produciei i cunoscnd costul materiilor prime:

costul de producie pentru piesa a = 20 lei; preul de aprovizionare pentru piesa b = 25 lei,
Bugetul cheltuielilor cu materiile prime
Produs (comand ) 0 A (100) B (101) Total Consum piese a Preul Cantitate unitar total (buci) (lei) (lei) 1 2 3 Consum piese b Preul Cantitate unitar total (buci) (lei) (lei) 4 5 6 Total (3 + 6) (lei) 7

Page 1 of 13

3) Bugetul cheltuielilor cu manopera direct a) Cheltuieli cu salariile directe pe unitatea de operaii


Nr. crt. 1 Secia Prelucrri mecanice Piesa sau produsu l a Operaia Debitare Strunjire Frezare Tratare Control Total 2 Montaj a A Asamblare Reglare Control Total A B Asamblare Sudur Reglare Control Total B Norma de timp n ore pe unitate 0,15 0,10 0,10 0,10 0,05 0,50 0,30 0,20 0,10 0,60 0,35 0,10 0,15 0,10 0,70 Tarif salarii n lei pe or 17,80 18,20 18,20 18,10 17,60 X 17,80 17,60 17,60 X 17,80 18,30 17,60 17,60 x operaie

b) Cheltuieli cu salariile directe pe total producie


Cheltuieli cu salariile pe unitatea de produs 3 Total cheltuieli cu salariile (3 4) 4 Total contribu ii aferente salariilor 5 680.400 756.000 x X 267.624 261.660 x x x x

Secia

Produsu l

Cantitat e (buc.)

Total (4+5)

0 Prelucrr i mecanice Montaj

1 A B x A B x

TOTAL

c) Cheltuieli cu salariile directe i contribuiile aferente pe total producie i pe unitatea de produs


Produs A B TOTAL x x x Page 2 of 13 Cantitate Pe unitate de produs Salarii Total contribuii directe aferente salariilor Pe total produs Total contribuii Salarii directe aferente salariilor

Page 3 of 13

4) BUGETUL CHELTUIELILOR PENTRU ACTIVITATEA AUXILIAR Pe lng seciile de producie principale, funcioneaz i 2 secii auxiliare de producie: Atelierul de ntreinere i reparaii i Centrala termic.

AIR i desfoar activitatea pentru seciile: Prelucrri mecanice ( 1275 om-ore),


Montaj (2805 om-ore) i Centrala termic (1020 om-ore).

CT furnizeaz energie electric seciilor: Prelucrri mecanice ( 1210 Gcal), Montaj


(1265 Gcal) i Administraie general (275 Gcal). a) Atelierul de ntreinere i reparaii
Secia Produci a (omore) TOTAL cheltuieli Materiale consuma bile Obiect e de inventa r Lucrri i servicii executat e de teri Energi e i ap Salarii Contribu ii aferente salariilor Amortizar ea imobilizr ilor

Prelucr ri mecanic e Montaj Centrala termic 76.24 Total 41.940 8 8.472 0 0 25.20 72.00 30.240 84.000

b) Centrala termic
Secia Produci a (Gcal) TOTAL cheltuieli Materiale consuma bile Obiect e de inventa r Lucrri i servicii executat e de teri Energie i ap Salarii Contribu ii aferente salariilor Amortiza rea imobiliz rilor

Prelucr ri mecanic e Montaj Administ raie general

Page 4 of 13

64.29 Total 83.645 0 9.295

322.32 0

52.80 22.176 0 141.180

Page 5 of 13

5) Bugetul cheltuielilor indirecte ale seciilor activitii de baz


Denumirea cheltuielilor TOTAL Materi ale consu mabile Obiect e de inventa r Energie i ap Alte cheltui eli materi ale Lucrri i servicii executat e de teri Salarii Contribu ii Amortiza re imobiliz ri

I. Prelucrri mecanice TOTAL CIFU CGS din care: - ch. generale - ch. protecia muncii - cheltuieli gospodret i II. Montaj TOTAL CIFU CGS din care - ch. generale - ch. protecia muncii - cheltuieli gospodret i CENTRALIZARE TOTAL CIFU CGS din care: - ch. generale - ch. protecia muncii - ch. gospod. 45.472 300.00 0 0 126.000, 00 0 53.465 46.596 121.860 0 17.364 39.600 16.632,0 0 543.240 40.895 240.00 0 0 100.800, 00 0 12.010 21.180 246.300 10.440 60.000 18.000 7.560,00 315.000

57.720

78.900

123.33 0

173.003

166.332

23.230

9.756,60

62.120

63.000

59.880

158.45 6

189.067

36.396

24.290

10.201,8 0

64.940

Page 6 of 13

6) Bugetul cheltuielilor generale de administraie ale ntreprinderii


Denumir e cheltuiel i Mate riale cons umab ile Obiect e de inventa r Energi e i ap Alte cheltui eli materi ale Lucrri i servicii execut ate de teri Impozit e, taxe, vrsm inte Contribu ii Amor tizar e imobi lizri

TOTAL

Salarii

A. Ch. cu proteci a muncii B. Ch. cu proteci a mediului C. Chelt. gospod. TOTAL


750 0 0 0 28.950 0 0 0 8.300 650 2.450 0 0 11.580 0 26.400 11.088,00 0

45.51 3

32.780

103.031

12.000

86.312

550.320

998.880

419.529,6 0

89.82 0

7) Bugetul cheltuielilor de desfacere


Denumir e cheltuiel i TOTAL Materi ale consu mabile Obie cte de inven tar Energi e i ap Alte chelt uieli mate riale Lucrri, servicii executat e de teri Impozit e, taxe, vrsm inte Salarii Contrib uii Amortiz are imobiliz ri

A. Ch. de desfacer e la intern B. Ch. de desfacer e la export TOTAL


0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 3.074 17.700 0 2.500 0 170.000 71.400 39.500

Page 7 of 13

8) Bugetul general al cheltuielilor de exploatare (centralizarea datelor din bugetele ntocmite anterior)

Din care, pe elemente de cheltuieli Bugete TOTAL Alte Materia Obiecte Lucrri i cheltui Materii le de Energie i servicii eli prime consum inventa ap executate materia abile r de teri le Impozite, Amortizar taxe, e vrsmin imobilizr te i

Salarii

Contribuii

Bugetul chelt. cu materiile prime Bugetul chelt cu manoper a direct Bugetul chelt indirecte ale seciilor activitii de baz Bugetul chelt generale de administr aie ale ntreprin derii Bugetul chelt de desfacere

TOTAL

Page 8 of 13

9) Situaia repartizrii cheltuielilor indirecte de producie


Nr cr t I. Explicaii Cheltuieli indirecte de repartizat, total, din care: - CIFU - CGS Baza de repartizare, total, din care: - produsul A - produsul B Coeficient de repartizare, total, din care: - CIFU - CCS Cheltuieli indirecte repartizate, total, din care: CIFU total - produs A - produs B CGS total - produs A - produs B Total general - produs A - produs B Secia Prelucrri Montaj mecanice Total

II.

III

IV 1.

2.

Cantitat ea de produse (buc.)

Cheltuieli indirecte repartizate pe unitate de produs

Indicaii: I. Cheltuieli indirecte de repartizat - din bugetul 5 Bugetul cheltuielilor indirecte ale seciilor activitii de baz II. Baza de repartizare = salarii + contribuii (bugetul 3 Bugetul cheltuielilor cu manopera direct - b) Cheltuieli cu salariile directe pe total producie) III. Coeficient de repartizare total = Chelt. indirecte (I) / Baza de repartizare total (II) Coeficient CIFU = CIFU (I)/ Baza de repartizare total (II) Coeficient CGS = CGS (I)/ Baza de repartizare total (II) IV. Cheltuieli indirecte repartizate = Coeficient de repartizare total (III) x Baza de repartizare total (II) CIFU total = Coeficient CIFU (III) x Baza de repartizare total (II) - produs A = Coeficient CIFU (III) x Baza de repartizare produs A (II) - produs B = Coeficient CIFU (III) x Baza de repartizare produs B (II) CGS total = Coeficient CGS (III) x Baza de repartizare total (II) - produs A = Coeficient CGS (III) x Baza de repartizare produs A (II) - produs B = Coeficient CGS (III) x Baza de repartizare produs B (II) V. Total general = I = IV = Cheltuieli indirecte totale - produs A = CIFU produs A + CGS produs A (IV) - produs B = CIFU produs B + CGS produs B (IV)

Page 9 of 13

10) Situaia repartizrii cheltuielilor generale de administraie ale ntreprinderii


Nr. crt . I Explicaii Secia I Prelucrri mecanice, total, din care: - produsul A - produsul B II Secia II Montaj, total, din care: - produsul A - produsul B Baza de repartizare Cheltuieli generale de administraie repartizate Coeficient de repartizare

III

Total, din care:

Cantitatea de produse

Cheltuieli repartizate pe unitate de produs

- produsul A - produsul B

Indicaii: 1. Baza de repartizare = producie se adun II i V) 2. Cheltuieli generale de administraie de repartizat = _____________________________ (din bugetul 6 Bugetul cheltuielilor generale de administraie ale ntreprinderii) 3. Coeficient de repartizare = Chelt. generale de administraie (2) / Baza de repartizare total = ____________________________________________________. 4. Cheltuieli generale de administraie repartizate = Coeficient de repartizare x Baza de repartizare manopera direct (salarii + contribuii) + cheltuieli indirecte de producie repartizate pe produse (din bugetul 9 Situaia repartizrii cheltuielilor indirecte de

Page 10 of 13

11) Situaia repartizrii cheltuielilor de desfacere


Manoper direct + cheltuieli indirecte de producie Cheltuieli generale de administra ie TOTAL cheltuieli BAZA DE REPARTIZAR E

Nr crt

Explicaii

Materii prime directe

Cheltuieli de desfacere repartizate

Coeficient de repartizare

Secia I Prelucrri mecanice, total, din care: - produsul A - produsul B

II

Secia II Montaj, total, din care: - produsul A - produsul B

III

Total din care:

Cantitat e de produse

Cheltuie li de desfacer e pe unitate de produs

- produsul A - produsul B

Indicaii: 1. Materii prime directe - din 2) Bugetul cheltuielilor cu materii prime 2. Manoper direct + cheltuieli indirecte de producie - din 10 Situaia repartizrii cheltuielilor generale de administraie ale ntreprinderii, coloana Baza de repartizare 3. Cheltuieli generale de administraie - din 10 Situaia repartizrii cheltuielilor generale de administraie ale ntreprinderii, coloana Cheltuieli generale de administraie repartizate 4. TOTAL cheltuieli = BAZA DE REPARTIZARE = Materii prime directe + Manoper direct + Chelt indirecte de producie + Chelt generale de administraie 5. Cheltuieli de desfacere = ______________________________ (din 7 Bugetul cheltuielilor de desfacere). 6. Coeficient de repartizare = Cheltuieli de desfacere / Baza de repartizare total = _____________________________________ 7. Cheltuieli de desfacere repartizate = Coeficient de repartizare x Baza de repartizare

Page 11 of 13

12) Planul costului unitar al produsului A


Nr. crt. I. 1. Categoria de cheltuieli Cheltuieli directe Cheltuieli cu materii prime directe - piesa a - piesa b 2. 3. II. III. IV. V. VI. VII. Salarii directe Contribuii Cheltuieli indirecte de producie Cost de producie (I+II) Cheltuieli generale de administraie Cheltuieli de desfacere Cost complet (III+IV+V) Pre de vnzare 258,00 Cost pe unitatea de produs

Planul costului unitar al produsului B


Nr. crt. I. 1. Categoria de cheltuieli Cheltuieli directe Cheltuieli cu materii prime directe - piesa a - piesa b 2. 3. II. III. IV. V. VI. VII. Salarii directe Contribuii Cheltuieli indirecte de producie Cost de producie (I+II) Cheltuieli generale de administraie Cheltuieli de desfacere Cost complet (III+IV+V) Pre de vnzare 348,00 Cost pe unitatea de produs

Page 12 of 13

Not: 1) Calculul costului complet se face dup relaia: Cheltuieli directe de producie (materii prime + manoper direct + alte cheltuieli directe) + Cheltuieli indirecte de producie = Cost de producie + Cheltuieli generale de administraie + Cheltuieli de desfacere = Cost complet 2) Preul de vnzare este cel impus de pia, ca urmare se va face comparaia dintre preul de vnzare i costul complet pentru a stabili dac este rentabil sau nu a se fabrica produsele.

Indicaii: I. Cheltuieli directe de producie 1. Cheltuieli cu materii prime directe - din 2) Bugetul cheltuielilor cu materii prime 2. Salarii directe - din 3) Bugetul cheltuielilor cu manopera direct c) Cheltuieli cu salariile directe i contribuiile aferente pe total producie i pe unitatea de produs 3. Contribuii - din 3) Bugetul cheltuielilor cu manopera direct c) Cheltuieli cu salariile directe i contribuiile aferente pe total producie i pe unitatea de produs II. Cheltuieli indirecte de producie - din 9 Situaia repartizrii cheltuielilor indirecte de producie IV. Cheltuieli generale de administraie - din 10 Situaia repartizrii cheltuielilor generale de administraie ale ntreprinderii V. Cheltuieli de desfacere - 11 Situaia repartizrii cheltuielilor de desfacere

Page 13 of 13