Sunteți pe pagina 1din 212
la fotoliile de primari si presedinti de Consilii Judetene Punet en Bu Z tsi ale DRUMUL pREPn ‘HILIMAN UTE nr Ty iin ANUL 2888 Ed TORTE PROGUSELE REWISTE! SHPTHMANA FINANCIARA any, OWO-URI, GHIDURI gE ‘GALATORIE, SUPLIMENTE Talon de abonare la Saptamana Financiara Plus Completa lalonulde malo slexped irreund cu copia de plat a abonamentli (OP sau MP) a adresa OP 33, CP 4, cod postal 013701, sector, Bucuregi sau prin fx a 021-3182027 Abonamentele se pot contract a toate ofcile posal, mele specializato lialeleRodipe, ‘eorezantind un a departamentulDistrbufe al Siptimani Financare Pata Presei Liber a, corp B, parte, sector 1, Bucuresti) sau prin ordin de platlmandat postal pentru 8.C. Siptamna Financiard SRL in contul RO71 BROE 450 SV 05278354500, deschis la BRO SMCC. ers atone a Saptamna Fancard PLUS cep una 2008 36 peroada (cbs corespunzoare = “4 erioada Pret abonament Locate Jed Sector 4 luna O : 3 unt o 6 luni oO 2 lun Oo Editoriale GABRIELA \VRANCEANU FIREA director ectorial ‘Sptamana Financard Om bogat, om cu bani. Nix existd bogdtie prin care sé-ti cumpert tineretea, ne asigurd Oscar Wilde. Dar demnitate? Dar impacare cw sine? Dar constiingd? Bogatit nostré postrevotutionart au, in majorttate, un numitor comun: se strdduiesc cat mai mult sa-si afiseze bogdtia objinued fulger faya de prieteni, cunoscuti, fost colegi, trecitori si se intrebuinfeazé la fet de mult penaru a 0 ascunde de eventualele autorttéti care lear putem adresa intrebiari indiserete, Cu mici exceptit, personajele din .Catalogut averilor candidarilor” se incadreazit in aceeasi logicd. Folclorul e una, realitatea e alta. Ce stiw st vdd oamenit e intr-o parte, ce e dispus sd declare candidatut este, de cele mai ‘multe ori, in zona fabulatiei orf a omisiunilor flagrante. Cele mai simpatice sunt aprecierite de genut: am dowd masini de tux din donajti, am imprumutat de la 0 per- soand particutard 100,000 euro sau... ma cam tine sofia. Asta cind, stim cu tofii- si niciun lider de la centr na neaga -, candidatii sunt in general oament chivernisit, care pot ei ingisi sa sustind un buget de campanie elec- toraté ori, in cazurile fericte, dar rare, sunt profesionisti fn meseria lor anterioard potiticii: avocati, medict, artist, prin urmare au ceva cheng, chiar daca nu si de declarae. Geea ce mi se pare din start 0 capcand, in care cad can didativ-omisiune, pentra simplul motiv ed pe ei nui va compatimi in vect vreun alegator ca nu aw dupa ce bea apd sé nici weau mart sanse de a se rumdra print sfingi acestei nati, politica fiind in sine o meserie a compro misului st a ultra-adaptarii la viata pamanteascé, deci plind de pacate, a noastrd, a tuturor. Pentru cine este, deci, deranjul minciureti sau al trecerit sub tdcere? Pentra | vreun divort, pentra vreun partaj, pentru vreun DNA? | Pe cei exirem de putini care au trecut testul de since- ritate ft vert descoperi singuri. Lecturd placued, deci, sire uttati cea dreptate are Coco Chanel: exist oament care aut bani sé oament care sunt bogati. RADU PREDA redactorsef Séotamana Financia Saracul candidat bogat! Potrivit legii, candidat la alegerite de orice jel din Ro- minia au obligatia ca, impreund cu celelatte documente, sa depund ta Birou! Electoral de Circumscriptie si 0 declaratie de avere actualizatd. De aici, .agoniselile” plead ta .draga de ANT’ unde, potrivit aceleiasilegi, sunt postate pe site-ul ‘instituted in termen de 48 de ore de la primire, astfel ca orice alegdtor sa-st poata face o idee despre situatia mate- rial a cetor care it solicit votul, Simpla, nut? in reatitate, lucrurile sunt mult mai complicate, astfel cd demersul ,Saptéménii Financiare” de a aduna irtrun ca- talog declaratite de avere ale principalitor candidayi pentra, fotolie de primar si presedinte de Consilin Judetean sa dovedit a fi, de fapt, 0 investigatie laborioas@. fn primul rand, Agentia Nasionatd de Integritate ru are ined. un site si, cu toad bundvoinga si prompritidinea celor de acolo, care ne-au oferit datete solcitate, acestea nu sunt publice in adeviravat sens al cuvdreului. Adied ru pot fl consultate de oricine. Apoi, chiar dupa ce am intrat tn posesia pretioa- selor documente, amt constatat ci mult dintre candidati rat leau completat corect, cele mai frecvente neajunsuri fiind carabiguitatile. Pentre ca una este sit ai, de exemple, un apartament cu 3 camere intr-an bloc comunist si ata e si | ai un apartament now-nou in zona de nord a Capitale. Mai mult, am constatat ci nume grete, ew avert conside- rabile, rat posed nictun fel de proprietatt imobitiare. Unit locutese ew buntca, ali cu mama, tata, soria si dot copit! Dar cel mai deticat capitol este cet al veniturilorrealizate in ultimul an fiscal. Am descoperit milionari in euro recu: rnoscufi, cw afaceri prospere, care declard ca singurd sursa de venit salariul de functionar. Din care, desigur, au eco- nomisit peneru vile si masini. Prin urmare, declaratitle de avere oferd indicti mw nee mai despre starea materiald a candidayilor, ci si despre una tor credinta. Asa se face ci 0 culegere de documente bazate pe cif este, de fapt, 0 lecturd captivanta!