Sunteți pe pagina 1din 3

Termenele procedurale

Intervalul de timp inauntrul caruia este permis sau este oprit de lege sa faca un anumit act procedural. Termen de proced: O zi fixa O anumita etapa a procesului

Clasificare: Dupa caracterul lor: o Imperative (peremptorii)- inauntrul sau trebuie indeplinit un anumit act de procedura o Prohibitive (dilatorii)- inauntrul sau legea interzice efectuarea unui anumit act de procedura Dupa modul in care sunt stabilite: o Legale- prevazute expres in lege o Judecatoresti- pronuntate de catre instanta, pot fi prelungite sau prescurtate, in cursul procesului o Conventionale- fixate de catre parti fara a fi nevoie de incuviintarea instantei- arbitrajul Dupa sanctiune: o Absolute afecteaza eficacitatea, validitatea actelor de proced intervenind: Decaderea Perimarea Prescriptie exec silita Nulitatea o Relative nu atrag nevaliditatea actului ci eventual atrag sanctiuni disciplinare sau pecuniare. Dupa durata lor: o Pe an o Luna o Sapatamana o Zile o Ore. Actele de procedura trimise prin posta org de judec se socotesc implinite in termen daca au fost predatec recomandat la oficiul postal inainte de implinirea termenului. Durata termenelor procedurale presupune stabilirea pct de plecare si de implinire a termenului. o Regula = termenele incepe sa curga de la data comunicarii actelor de procedura daca legea nu dispune altfel.

o Data comunicarii trebuie sa rezulte din dovada de primire sau procesulverbal intocmit de agentul procedural. o Legea prevede trei situatii de echivalenta a actului de primire: Daca s-a comunicat hotararea odata cu somatia de executare, aceasta comunicare care a avut alt obiectiv este valabila si ptr calcularea termenului de apel Apelul a fost introdus inainte de termen hot se considera comunicata la data depunerii cererii de apel Termenele incep sa curga si impotriva partii care a cerut comunicarea de la data cand a cerut-o. Cazurile de echipolenta sunt de stricta interpretare si nu pot fi extinse prin analogie. Teremnul incepe sa curga in alt moment decat cel al comunicarii actului de proced: o La pronuntarea hotararii o Incuviintare proba o Stabilire pret imobil DECADEREA SI REPUNEREA IN TERMEN: o Decaderea: este sanctiunea procedurala ce consta in pierderea dreptului de a mai exercita o cale de atac sau de a indeplini orice alt act de procedura daca nu a fost respectat termenul imperativ prevazut de lege, deci pierderea unui drept legal neexercitat in cadrul teremnului legal peremptoriu. o Scopul decaderii: Asiguarere celeritate proces civil Functie preventiva- partile sunt atentionate asupta consecintelor neexercitarii in termenele prev de lege Fct sanctionatoare- titularul pierde dreptul exercitarii actului o Conditii decadere: Existenta termen legal si imperativ Partea indreptatita ori procurorul sa nu fi exercitata dreptul proced inauntrul termenului Inexistenta unei derogari exprerse de la sanctiunea decaderii Decaderea implica un termen absolut si nu relativ o Decaderea intervine in situatia nerespectarii termen si in situatia nerespectarii unei anumite ordine impusa de lege in efect unor acte proced. o Decaderea nu intervine in cazul dr proced ale instantei ce constituie in acelasi timp indatoriri ale instantei. Mijlocul procedural de invocare a decaderii este exceptia daca procesul este in curs de desfasurare, daca a intervenit o hotarare de fond decaderea poate fi invocata pe calea apelului si recursului numai daca in fata instantei de fond ea a fost invocata in termen iar instanta a respins-o sau a omis sao solutioneze. Efecte decadere= nulitate, pierdere drept exercitare act procedyural Repunerea in termen: o Caz de forta majora. Conditii necesare:

Partea trebuie sa dovedeasca existanta fortei majore Imprejurarrea de forta majora sa se fi produs inauntrul termenului legal peremptoriu In termen de 15 zile incetare imprejurare forta majora partea sa introduca atat cerere de repunere in termen cat si cerere de excuatre cale de atac sau cerere de solicitatre incuviintare indeplinire alt act de procedura. Repunerea in termen nu se poate acorda din oficiu ci doar la cererea partii interesate. Competenta revine instantei investite cu solutionarea caii de atac sau cu indeplinirea actului proced respectiv printr-o incheiere ce poate fi atacata de intimat sau de procuror numai odata cu hotararea pronuntata in calea de atac respectiva cu conditia ca hot data astfel sa fie susceptibila de vreo cale de atac. Respingere cerereerepunere in termen ca tardiva duce si la respingere cale de atac.