Sunteți pe pagina 1din 3

Nulitatea actelor de procedura

Def: nulitatea actelor de procedura este sanctiunea ce inervine in cazul actului de procedura intocmita fara respectarea conditiilor prevazute de lege ptr validitatea sa lipsindu-l astfel partial sau total de efectele sale juridice Clasificare nulitati: Criterii de clasificare: a) Dupa caracterul normelor juridice incalcate: a. Nulitati absolute- s-au incalcat norme imperative de ordine publica , poate fi invocata de partea interesata, de instanta din oficiiu, de procuror pe tot parcursul procesului b. Nulitati relative- s-au incalcat norme dispozotive de drept privat, se invoca doar de catre partea interesata numai pana la teremenul de infatisare urmator si inainte de punere concluzii pe fond, partea poate renunta la invocare nulitate relativa pe cand la nulitaea abs intervine de drept partile nu pot renunta la efectele ei nu poate fi acoperita. b) Dupa cum textul de lege prevede sanctiunea nulitatii in mod expres: a. Nulitate expresa(nulitate explicita , textuala)- prevazuta de lege in textul ei b. Nulitate virtuala(nulitate implicita, tacita)-desi textul de lege nu prevede expres totusi a fost nesocotita o norma cu disp referitoare la incheierea valabila a actului respectiv. c. La nulitatea expresa partea trebuie sa dovedeasca doar: i. Incslcarea formelor procedurale sau necompetenta functionar si vatamarea nu poate fi inlaturata decatv prin nulitate d. La nulitatile virtuale in plus trebuie dovedita vatamarea in sine. c) Dupa efectele produse: a. Nulitati totale- se anuleaza intreg act b. Nulitatui partiale-afecteaza doar o parte a actului de procedura, cealalta ramane valabila. d) Dupa cum sanctiunea intervine ptr nerespectarea conditiilor ce privesc insusi actul de procedura sau datorita dependentei acelui act de proced de un alt act de proced: a. Nulitati proprii b. Nulitati derivate- anularea unui act de procedura atreage dupa sine si anularea cetlor urmatoare in masura in care nu pot avea o existenta de sine statatoare. e) Dupa forma exterioara sau intrinseca a actului de procedura: a. Nulitati extrinseci- incalcare conditii externe ale actului de procedura: i. Competenta ii. Necesitatea efect act intr-un anumit termen iii. Plata taxa de timbru iv. Gresita alcatuire instanta v. Depunere cerere recurs, apel la instanta competenta

b. Nulitati intrinseci- referitoare la nerespectare cond de forma si de continut proprii actului de procedura. f) Dupa cum implica sau nu existenta unei vatamari: a. Nulitati conditionate- regula b. Nulitati neconditionate CAZURI DE NULITATE: CONDITII PTR INTERVENTIE NULITATE: o Sa existe un act de procedura care a fost intocmita fara respectarea cond legale sau de catre un functionar necompetent o Actul sa fi produs o vatamare partii o Vatamarea nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului. o Vatamarea poate imbraca forma prejudiciului patrimonial dar si alte forme precum:amanarea procesului, impiedicarea partii de a-si pregati apararea, de a formula obiectii la raportul de expertiza etc. Inexistenta vatamare=inexistenta nulitate Nu exista vatamare daca procedura de citare a fost viciata dar partea citata viciat se prezinta in instanta la proces, ori daca a semnat proces-verbal de primire citatie chiar daca in citatie nu a fost mentionata adresa locuintei. INVOCAREA NULITATII: NU EXISTA NULITATI DE DREPT Nulitatea actelor procedurale se face doar de catre instanta prin hotarare judecatoreasca Pana la pronuntarea hot judec, actul incheiat cu nerespectarea formelor legale isi va produce efectele casi cum ar fi valabil. El poate ramane chiar valabil daca nu se invoca nulitatea in termenul si in cond prev de lege. Mijloacele de invocare a nulitatii difera in fct de caracterul normei incalcate si de momentul invocarii nulitatii. o Pe calea exceptiei de nulitate, necompetenta, incompatibilitate: ptr incalkacare forme extrinseci si intrinseci o Instanta se pronunta asupra exceptiei prin incheiere, sentinta, decizie. o Daca exceptia se respinge se pronunta o incheiere interlocutorie ce poate fi atacata odata cu fondul. o Nulitatea se poate invoca si in caile de atac sau la contestatia la executare. Efectele nulitatii: o Nulitatea produce lipsire act de efectele sale juridice o Nulitatea produce efecte ex tunc inca de la intocmire act declarat nul o Masurile luate prin actul anulat nu se vor mai produce o Nu este atrasa nulitatea actului anterior si nici a celui precedent daca acestea au existanta de sine statatoare. o Actele nule vor fi refacute in fata aceleasi instante

o Nulitatea lipseste acvtul de efectele sale procedurale daca actul contine manifestari de vointa , declaratii, sau constatari de fapt acestea isi vor produce efectul.