Sunteți pe pagina 1din 31

CLAUZELE CONTRACTULUI DE LEASING/ CREDIT PRIN PRISMA NOULUI COD CIVIL

17 Noiembrie 2011

Influenta Noului Cod Civil asupra clauzelor contractelor de credit si leasing

AGENDA
ASPECTE GENERALE MODIFICARI ADUSE DE NOUL COD CIVIL (NCC) IN MATERIA CONTRACTELOR IMPREVIZIUNEA LEZIUNEA CONTRACTUL DE CREDIT CONTRACTUL DE LEASING CONCLUZII Q&A

ASPECTE GENERALE

Vechiul Cod Civil roman a fost promulgat in anul 1864


Eee

1 Octombrie 2011
Codul Civil (ce face parte din Legea nr.287/2009) publicat initial n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 511/24.07.2009, apoi, rectificat in doua randuri, in 17 iunie 2011 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 505/15.07.2011, a intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2011. Dispozitiile de punere in aplicare ale Noului Cod Civil roman sunt cuprinse in Legea nr. 71/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 505/15.07.2011.

Cuprinsul Noului Cod Civil


Noul Cod Civil (NCC) are un numar de 2.264 articole, fiind structurat in 7 Carti, un Titlu preliminar si Dispozitii finale.
Titlul preliminar: Despre legea civila (art. 1-24); Cartea I: Despre persoane (art. 25-257); Cartea a II-a: Despre familie (art. 258-534); Cartea a III-a: Despre bunuri (art. 535-952); Cartea a IV-a: Despre mostenire si liberalitati (art. 953-1163); Cartea a V-a: Despre obligatii (art. 1164-2449); Cartea a VI-a: Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul termenelor (art. 2500-2556); Cartea a VII-a: Dispozitii de drept international privat (art. 2557-2663); Dispozitii finale (art. 2664).

Modificari generale
Asigurarea unei protectii corespunzatoare tuturor subiectelor de drept, inclusiv a celor aflate pe o pozitie de inferioritate economica
Perspectiva se reflecta, in special, in dispozitiile referitoare la formarea contractului, integrarea clauzelor standard in contract, reducerea clauzei penale, repararea prejudiciului nepatrimonial s.a.

Modificari generale (cont.)


Rol sporit al instantei de judecata si puteri noi cu privire la: - Completarea contractului - Modificarea contractului - Adaptarea contractului - Accent pe solidarismul contractual ntre creditor si debitor

Modificari generale (cont.)


Prin PROFESIONIST, art. 8 din Legea 71/2011 intelege: orice comerciant, intreprinzator, operator economic, precum si orice alte persoane autorizate

sa desfasoare activitati economice sau profesionale, astfel cum aceste notiuni sunt
prevazute de lege.

MODIFICARI ADUSE DE NOUL COD CIVIL (NCC) IN MATERIA CONTRACTELOR

Definitia contractului
NCC ofera o noua definitie notiunii de contract: - Art. 1166 NCC Contractul este acordul de vointe intre doua sau mai multe persoane, cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic

fata de cea cuprinsa in


- Art. 942 CC - Contractul este acordul ntre dou sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge ntre dansii un raport juridic (lasa in afara definitiei modificarea raporturilor juridice)

Definitia bunei credinte


In definitia anterioara a bunei credinte, cuprinsa in Art. 970 CC: Conventiile trebuie executate cu bunacredinta. Ele obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele, dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa Art. 1170 NCC completeaza: Partile trebuie sa actioneze cu buna-credinta atat la negocierea si incheierea contractului, cat si pe tot timpul executarii sale. Ele nu pot inlatura sau limita aceasta obligatie.

Buna credinta in negocieri


Conform Art. 1183 alin. 3 NCC, este contrara exigentelor bunei-credinte, intre altele, conduita partii care initiaza

sau continua negocieri


contractul.

fara intentia de a incheia

Partea care initiaza, continua sau rupe negocierile contrar bunei-credinte raspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti. Pentru stabilirea acestuia se va tine seama de cheltuielile angajate in vederea negocierilor, de renuntarea de catre cealalta parte la alte oferte si de orice imprejurari asemanatoare.

Obligatia de confidentialitate
Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale este reglementata pentru prima oara in legislatia noastra si reprezinta o expresie a bunei credinte in negocieri Art. 1184 NCC Cand o informatie confidentiala este comunicata de catre o parte in cursul negocierilor, cealalta parte este tinuta sa nu o divulge si sa nu o foloseasca n interes propriu, indiferent daca se incheie sau nu contractul. Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea partii in culpa

Contractele de adeziune
Art. 1.175 NCC Contractul este de adeziune atunci cand clauzele sale esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti, pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale, cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare.
- Stipulatiile din contractul de adeziune se interpreteaza impotriva celui care le-a propus - Partile nu pot modifica durata termenului de prescriptie sau cursul prescriptiei pentru actiuni care deriva din contracte de adeziune

Clauzele standard
Clauzele standard: Stipulaiile stabilite n prealabil de una dintre pri pentru a fi utilizate n mod general i repetat i care sunt incluse n contract fr s fi fost negociate cu cealalt parte Art. 1202
- Dispozitiile privind incheierea contractului (inclusiv negocierea) se aplica si clauzelor standard. - Clauzele negociate prevaleaza asupra clauzelor standard.

Clauzele neuzuale
- Tip al clauzelor standard, nu produc efecte decat daca sunt acceptate expres, in scris :
- cele care prevd n folosul celui care le propune - limitarea raspunderii - dreptul de a denunta unilateral contractul - de a suspenda executarea obligatiilor - cele care prevad n detrimentul celeilalte pri - decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului -limitarea dreptului de a opune exceptii - restrangerea libertatii de a contracta cu alte persoane - reinnoirea tacita a contractului - legea aplicabila - clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele privitoare la competenta instantelor judecatoresti

IMPREVIZIUNEA

Impreviziunea
(1) Partile sunt tinute sa isi execute obligatiile, chiar daca executarea lor a devenit mai oneroasa. (2) Cu toate acestea, partile sunt obligate sa negocieze in vederea adaptarii contractului sau incetarii acestuia, daca executarea devine excesiv de oneroasa pentru una dintre parti din cauza unei schimbari a imprejurarilor: a) care a survenit dupa incheierea contractului; b) care nu putea fi avuta in vedere in mod rezonabil in momentul incheierii contractului; si c) cu privire la care partea lezata nu trebuie sa suporte riscul producerii. (3) Daca intr-un termen rezonabil partile nu ajung la un acord, instanta poate sa dispuna: a) adaptarea contractului pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor; b) incetarea contractului la momentul si in conditiile pe care le stabileste

LEZIUNEA

Leziunea
Devine viciu de consimtamant cu aplicare generala Situatia in care una dintre parti stipuleaza in favoarea sa ori a unei alte persoane o prestatie de o valoare considerabil mai mare, la data incheierii contractului, decat valoarea propriei prestatii.

Conditii (alternative) de indeplinit de partea lezata - stare de nevoie - lipsa de experienta - lipsa de cunostinte

Consecintele leziunii
1. Anularea contractului Daca leziunea depaseste jumatate din valoarea pe care o avea, la momentul incheierii contractului, prestatia promisa sau executata de partea lezata. 2. Reducerea obligatiilor partii lezate cu valoarea daunelor-interese la care ar fi indreptatita. 3. Mentinerea contractului, daca cealalta parte ofera, n mod echitabil: o reducere a propriei creante; sau, dupa caz o majorare a propriei obligatii.

CONTRACTUL DE CREDIT

Contractele bancare
1. Contractul de cont bancar curent 2. Contractul de depozit bancar 3. Facilitatea de credit 4. Inchirierea casetelor de valori

Facilitatea de credit
Un tip de contract de credit avand trasaturi specifice unei linii de credit sau overdraft, cu utilizari i rambursari succesive. Reglementarea are in vedere doar contractele de credit incheiate de entitati ce desfasoara activitati de creditare cu titlu profesional: institutii de credit, IFN-uri, alte entitati autorizate prin legi speciale.

CONTRACTUL DE LEASING

Contractul de leasing
Operatiunile asimilate ipotecilor Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei obligatii Contractele cu clauze de rezerva a proprietatii, pactele de rascumparare sau cesiunile de creanta

CONCLUZII

Efecte ale NCC


Sporirea numarului de litigii Cresterea posibilitatii instantei de a interveni in raporturile contractuale Eroziunea fortei obligatorii a contractului Cresterea rolului avocatilor si juristilor Contracte mai detaliate, mai sofisticate Nesiguranta in privinta aplicarii solutiilor traditionale

Va multumesc,

Ariadna Marinoiu
Managing Partner SCA Hristescu, Marinoiu & Partners Ariadna.Marinoiu@hmpartners.ro