Sunteți pe pagina 1din 18

COALA GIMNAZIAL MIRCEA ELIADE

Str. Cloca Nr.6, 200500 Craiova, Telefon 0251/439865; 0351/432088 (432087) Fax: 0251/439865, 0351/432088 E-mail: sc22mirceaeliade@rdscv.ro Web: www.sc22mirceaeliade.ro

____________________________________________________________________________

COMPONENACONSILIILOR/COMISIILOR ANCOLAR20122013 DENUMIRECOMISIE


CEAC

PREEDINTE
ANGHELKaterina 1. 2. 3. 4. 5. 6.

MEMBRI/FUNCIA
Prof.Anghel Katerina,preedinteCEAC invRaduFlorentinaresurseumane profNituAngelaresursemateriale profTrincuLaviniaprocesuldidactic Prof.PopaIonelarelatiicuparintii invDuNarcisareprezentantul sindicatului 7. prof.PopescuSimonaimagineascolii 8. StnceleMihaelareprezentantul prinilor 9. SasTeodorreprezentantulConsiliului LocalCraiova 1. VanuMaria,nvtoareclasaI 2. tefanFloarea,nvtoareclasaaIVa 3. RaduFlorentina,nvtoareclasaaIIIa 4. DuNarcisa,nvtoareclasaaIIa 1. DRGHICIMarinela,directoradjunct, 2. RIZANarcisa,nvtor 3. OANAni,profesor 1. BalosacheDorina,nvtor 2. CazacuLidia,profesor 1. PopaIonela,profesor. 2. CreanValentinaDidi,nvtor 1. GavrilElena,nvtoare 2. MateiConstantin,profesor 1. CazacuLidia,profesor 2. MelinescuMarlena,nvtor 1.RaduFlorentina,nvtor 2.GhineaMihaela,nvtor 3.BcanuLiliana,profesor 4.GrumjelGina,profesor
1.CojocaruMarianaadmin.depatrimoniu. 2.GuanOlimpia,ngrijitoare

Comisiametodica nvtoarelor

GAVRILElena

Consiliulpentrucurriculum

PTRUCornelia (responsabil) POPESCUMirela DRGHICIMarinela


DUMITRESCU Constantin

Comisiapentruformarei perfecionarecontinu ComisiapentruOrar Comisiadeorganizarea serviciuluipecoal Comisiapentruproiectei parteneriate Comisiapentruorganizarea olimpiadeloriaconcursurilor colare Comisiapentrusntatei securitatenmunc

GHEBAURVirginia TRINCULavinia

ENECristina

3.ForanIonic,Fochist 4.VanuMaria,nvtor 5.NiuAngela,profesor ComisiapentruSituaiide UrgeniPSI

RdulescuDaniel

1.DincMihai,profesor 2.VoineaMariana,nvtor

3.MateiConstantin,profesor

ComisiadeCruceRoie

ULREANUEugenia

Comisiadeinventariere

DRGHICIMarinela directoradjunct

1.GrumjelGina,profesor 2.VoineaCtlina,mediccolar 3.TitulescuLiliana,asistentmedical 4.GhineaMihaela,nvtor 1.CojocaruMariana 2.StoikaMariana 3.PopaCarmen 4.BogdanIlie


1.BalosacheDorina,nvtoareIII 2.SimaschiAida,invtoareIIIIV 3.DumitrescuConstantin,profesorVVI 4.BeneaFlorin,profesorVIIVIII - profBcanuLilianaresp.ziuascolii - invMitruRebecarelatiideparteneriat - invGavrilElenaorganizareavacantelor - profAnghelKaterinaactivitatisportive - profMartinRozaliaactivitatiartistice - profBnicZoiaOrganizareatimpuluiliber coalaaltfel

Comisiapentruaplicarea programuluiLapteleiCornu

COJOCARUMariana

COMISIAPENTRU MONITORIZAREAACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE(arein subordineComisiaptorganizarea festivitatilorscolaresiredactia reviste) COMISIADEDISCIPLINA

GHIOtilia

DUMITRESCU Constantin

COMISIADEREPARTIZAREA BURSELORSCOLARE(sociale,de boala,revolutie)IALTE DREPTURI COMISIADERECUPERARESI DISTRIBUIREAMANUALELOR SCOLARE

RIZANarcisa

o o o o o o o

MoraruMarcela VoineaMariana MateiConstantin DincMihai PopaFlorica,secretar tefanFloarea,nvtor,pentruIIV StoicaMdlina,profesor,pentruVVIII

NICOLAFlorina

COMISIADEMUNCACUFAMILIA

VANUMaria

o StoikaMariana,bibliotecar o PopescuSimona,profesor o PirteaZnca,profesor o GhineaMihaela,nvtorpentruclaseleV VIII o MartinRozalia,profesorcelelaltemanuale o MoraruMarcela,nvtor o DincHermina,nvtor o FiraCarmen,profesor o OanAnioara,profesor
o CazacuLidia,profesor o PopaCarmen,nvtor o FiraCarmen o MateiConstantin o RizaNarcisa o CreanValentina o BogdanIlie o TrincuLavinia o DrghiciMarinela o PopescuSimona o o DincHermina o GavrilElena o DincMihai

COMISIADEPERFORMANTA SCOLARA COMISIAPENTRUASIGURAREA SECURITATIISISIGURANTEIIN SCOALA/COMBATEREA VIOLENEI ADMINISTRATORIRETEAA.E.L

TRINCULavinia DUMITRESCU Constantin

MORAUMarcela

COMISIAPENTRUPROTECTIA MEDIULUISISANATATEA ELEVILOR

ULREANUEugenia

PURTTORDECUVNT MULTIPLICATORIDEINFORMAIE EUROPEAN COMISIAPENTRUIMAGINEA INSTITUIEI COMISIAPENTRUORGANIZAREA SERBRILOR

BCANULiliana PTRUCornelia POPESCUSimona

BCANULiliana

COMISIADIRIGINILOR

ENECristina

COMISIASNAC

POPESCUSimona

o o GhebaurVirginia o MelinescuMarlena o MartinRozalia o BcanuLiliana o CreanValentina o SimanschiAida BALOASCHEDorinaresponsabilIIV MARTINRozaliaresponsabilVVII o StoicaMdlina o AnghelKaterina o BnicZoia o TrincuLavinia o PopaIonela o GhiOtilia o BnicZoia o PtruCornelia o FiraCarmen o BeneaFlorin o RdulescuDaniel o OanAnioara o GhebaurVirginia o CazacuLidia o UlreanuEugenia o EneCristina o DumitrescuCtin o NiuAngela o BacanuLiliana o PopescuSimona o CretanValentina

ATRIBUIILECOMISIILOR Consiliuldeadministraie Art.1. Consiliul de administraie esteconstituit din 511membri.Numrul demembri i componenta sa sunt aprobatenfiecareancolarnprimaedinaConsiliuluiprofesoral,deregulnaintedencepereacursurilor,pe bazapropuneriiConsiliuluiprofesoralanterior.ComponenaConsiliuluideadministraieestenconformitatecu art. 35 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar. Secretarul Consiliuluideadministraieestenumitdedirectordintremembriiacestuia,avndatribuiadeaconsemna,ntr unregistruspecial,proceseleverbalealeedinelor. Art.2.DinConsiliuldeadministraiefaceparteconsilierulpentruproblemeeducativeiactivitiextracurriculare, unreprezentantalprinilor(deregulpreedinteleComitetuluireprezentativalprinilor)iunreprezentantal elevilor(preedinteleConsiliuluielevilor).LaedineleConsiliuluideAdministraieparticip,caobservator,liderul sindical.Punctulsudevedereseconsemneaznprocesulverballiderulsemneazprocesulverbal.Incalitate de invitai pot participa reprezentani ai prinilor i elevilor, atunci cnd sunt discutate probleme specifice activitiielevilorsauacomitetelordeprinisauatuncicndprezenaacestoraestenecesar. Art.3.Consiliuldeadministraiesentruneteodatpelunpebazaunuigraficstabilitlanceputulanuluicolar (convocareasefacecuminimum3zilenainte)precuminedineextraordinarelasolicitareadirectoruluisaua 1/3dinmembriisi.edineleextraordinareseconvoacintimpoptim. Consiliulprofesoral Art.4. Consiliulprofesoral se constituie dincadreledidacticecare aunormade baza n scoala(mai multde9 ore/spt.) icareauobligaiade aparticipalatoateedineleConsiliului. Totiprofesorii participa laedinele Consililuiprofesoral. Art.5.PreedinteleConsiliuluiprofesoralestedirectorulcolii. Art.6.Dataedinelorordinareseanuncu5zilenainte.edineleextraordinareseanunctmaioperativ. Art.7.HotrrileConsiliuluiprofesoralseadoptcumajoritatesimplisuntobligatoriipentrutotpersonaluli toielevii. Art.8.Consiliulprofesoralareurmtoareleatribuii: a)AprobreprezentaniisinConsiliuldeAdministraiesiinConsiliulpentrucurriculum. b) Dezbate i adopt variante de proiecte curriculare, oferta curriculara, numr de clase formate i profilul acestora. c)Aprobproiectulplanuluidecolarizare. d)Valideazsituaiacolarlasfritdesemestruideancolar. e)Decideasupraaplicriiderecompensesaudesanciuninconformitatecuprezentulregulament. f)AvizeazaPASulscolii,Planulmanagerialsicelelalteplanurideactivitatealetuturorcomisiilordinscoala; f)AbsentanemotivatalaConsiliulProfesoralatragepierdereapunctajuluicorespunztordinfiadeevaluare. Comisiapentruevaluareasiasigurareacalitatii Art. 9 . (1) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii este formata din 39 membri. Conducerea ei operativaesteasiguratadeconducatorulorganizatieisaudeuncoordonatordesemnatdeacesta. (2)ComponentaCEACcuprinde,innumarrelativegal: a)reprezentantiaicorpuluiprofesoral; b)reprezentantiaiparintilor; c)reprezentantiaielevilor; d)reprezentantiaisindicatului; e)reprezentantiaiconsiliuluilocal; 3)ConducereaoperativaaCEACesteasiguratadedirectoruladjunct; 4)CEACareurmatoareleatributii: a)elaboreazasicoordoneazaaplicareaprocedurilorsiactivitatilordeevaluaresiasigurareacalitatii,aprobatede conducereascolii,conformdomeniilorsicriteriilorprevazutedelegislatiainvigoare; b)elaboreazaanualunraportdeevaluareinternaprivindcalitateaeducatieiinscoala,pebazacaruiadirectorul elaboreazaraportulgeneralprivindstareasicalitateainvatamantuluidinscoala;raportulesteaduslacunostinta tuturorbeneficiarilor,prinafisaresaupublicaresiestepusladispozitiaevaluatoruluiextern; c)elaboreazapropunerideimbunatatireacalitatiieducatiei;

d)coopereaza cu agentia romana specializata penmtru asigurarea calitatii ,cu alte agentii si organisme abilitate sauinstitutiisimilaredintarasaustrainatate,potrivitlegii; 5) Orice control sau evaluare externa a calitatii,din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau MEdC se va baza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatii din scolara; 6) Comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii functioneaza pe baza unui Regulament de organizare si functionare. Comisiilemetodice Art. 10. Comisiile metodice se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotrrii Consiliului de administraie.Dacdincatedrfacparteprofesoridinmaimultediscipline,iarresponsabilulcatedreinumete cteunresponsabilpentrufiecaredintredisciplinelecomponente. CONTINUTULMAPEICOMISIILORMETODICE 1.Deciziadenumirearesponsabiluluidecomisie. 2.Atributiileprimiteconformdeciziecaresponsabildecomisie. 3.Programedeactivitatisemestrialesianuale(activitatideformarecontinua,schimburideexperinta,etc). 4.Tematicalunaraasedintelorcomisieimetodice,aprobatadedirectorulscolii. 5.Componentacomisiemetodice(nominal,gradedidactice,perfectionari,vechime,varsta,incadrareapeore/clase ,responsabilitatipentrufiecaremembrualcomisie,etc). 6.Structuraclaselorpenivelsicalificari. 7.Planificarilecalendaristicealemembrilorcomisie(aprobatederesponsabilsidirector). 8.Informarisemestrialesaulacerereadirectoruluiasupraactivitatiicomisiei(prezentateinConsiliulprofesoral). 9. Modele de: planificari calendaristice, proiectarea unitatilor de invatare, evaluarea competentelor, instrumentedeevaluarecontinuasisumativa,etc.(aprobateincadrulcomisie). 10.Propuneripentru:ofertaeducationalaascolii,CDS,CDG,resursematerialesiumane. 11.Programedepregatirespecialaaelevilorcunevoideosebite.(pediscipline,elevisaugrupedeelevi). 12.Programedepregatireaelevilorpentruexamene,concursuriscolare,examenedediferente,etc. 13.Fisedeevaluarepentrucalificativeleanualealefiecaruimembrualcomisie. 14.Fisedeobservatiealectiilorpentrufiecaremembrualcomisie. 15.Rapoartedeanalizasemestrialasianualaaactivitatiicomisie. 16. Organizarea examenelor, concursuri scolare, cercuri metodice,etc.(respectarea atributiilor conform metodologiilordeexamene) 17.Altedocumentespecifice CONTINUTULMAPEIRESPONSABILILORDECOMISIIMETODICE I.COMPONENTADEINCADRARE 1. Deciziadenumirearesponsabiluluidecomisie. 2. Atributiileprimiteconformdeciziecaresponsabildecomisie. 3. Listamembrilorcomisiemetodice(grade,vechime,perfectionari,specialitatedepediploma,etc.) 4. Orarul scolii,schema orara,planificarea instruirii practice saptamanale, practica comasata, laboratoare comasate) 5. Altedocumentespecifice. II.COMPONENTADECALIFICARE 1.Proiectareaactivitatilormetodicelanivelulcatedrei: a) obiectivulactivitatiimetodice; b)planificareaanualaaactivitatiimetodice(sepoatefolosimodeluldemaijos) Nr.crt. Tema/ Tipul Perioada Respon Parteneri Grup Evaluarea continutul activitatii silocul sabilitati tinta impactului activitatii

c)activitatideformarecontinua; Formator Formabili Continutul Tema Perioada Locde Impact activitatii desfasurare scontat 2.PlanuldeActiunealScoliipentruAsigurareaCalitatii(PASAC) 3.PlanulcatedreipentruindeplinireaPASAC 4.Planuldeimbunatatireaperformantelorscolareinitiatelanivelulcatedrei(dupamodeluldinMAC) 5.Proiectareadidacticalanivelulcatedrei: planificaricalendaristice(aprobatederesponsabilsidirector) proiectealeunitatilordeinvatareasociateplanificarilor; planuridelectii altedocumentespecifice; III. COMPONENTADEANALIZASIDIAGNOZA 1. Baterii de teste initiale pe discipline/module si pe ani de studiu ( unitar la nivel de catedra ori disciplina/modul,sauparticularizatelaniveldecadredidacticesau/sicolectivedeelevi). 2. Analizarezultatelortestariiinitiale,realizataindividualsiglobal,incomisie. 3. Categoriideelevicunevoieducativespeciale,identificateinscoala/comisie. 4. Chestionarereferitoarelastiluriledeinvatarealeelevilorsisintezastilurilordeinvatare,identificatede membriicomisiei,peclase. 5. Raportdeanalizaaactivitatiicomisiei,inanulscolaranterior. 6. Raportulactivitatiicomisiei,semestrialasilasfarsitulanuluiscolarcurent. 7. Rapoartedeactivitatiintocmitelasolicitareaconduceriiscolii,ISJ,MEC,s.a. 8. Fise de observatii ,intocmite de inspectorii de specialitate ISJ/ metodisti, in urma preinspectiilor sau inspectiilorpentruacordareadefinitivatuluisiagradelordidactice. 9. Altedocumentespecifice. IV. COMPONENTADEEVIDENTASIINREGISTRARE 1. Evidentaactivitatilorderulateincomisiei: rapoarte/proceseverbaledeactivitatilunareacomisiei; materialeprezentatelasedinteledecomisiemetodica(modeledeplanificari,proiectealeunitatilor deinvatare,recenzii,informari,planuridelectii,materialecucaracterstiintific,metodic,pedagogic,etc) aplicatiile utilizate si materialele concepute/realizate /utilizate/incluse in cadrul orelor asistate de calculator(AEL,etc.) evidentameritelordeosebite,arealizarilorconcretealemembriilorcomisiei; curriculumuripentrudisciplineoptionale,CDS,CDL. listadisciplinelorCDS,CDL,propusepentruanulviitor. 2. Modele de documente pentru asigurarea calitatii predariiinvatarii , concepute si realizate in comisia metodica: - testedeevaluareinitiala,formativa,sumativa; - fisedeobservatieisidelucruteoretice,aplicative,delaborator,pentruinstruirepractica; - suporturiteoretice,siaplicaticepentuoreledecurs,laboratorsiinstruirepractica; - fisedeevaluareindividuala/frontalaatestelordeevaluaresiaactivitatilorcurentealeelevilor; - proiectedidactice; - portofoliialeelevilorsiprofesorilor. 3. TesteaplicateinurmacontroluluitematicsaudespecialitaeefectuatdeISJsirezultateleinterpretate. 4. Olimpiadesiconcursuriscolare: evidentaelevilorcapabilideperformantascolare; - graficededesfasuareaconcursurilorscolare; - comisiideconcurs/participareamembrilorcomisie; - graficdepregatiresuplimentaraaelevilorpentruconcursuri; - rezultateobtinutelaconcursuri;

- propuneridesubiectepentruconcursuri; - subiectedatelaconcursuri; 5. Inventarulmijloacelordeinvatamantdindotareacomisiei; 6. Materiale didactice / mijloace de invatamant realizate de membrii comisie /elevi pentru activitati didactice. V.COMPONENTADEDOCUMENTARE 1. Materialeoficiale,primitedelaISJ,MEC; 2. Documentemetodologicesidespecialitate(SPPuri,curriculumuri,ghidurimetodologice,etc) 3. Materialespecificeasigurariicalitatiisieducatiei; Art.11.Atribuiilegeneralealecatedrelor/comisiilormetodicesunturmtoarele: a) elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd obiective,finaliti,resursematerialeiumane,curriculumladeciziacolii; b)elaboreazprogramedeactivitisemestrialeianuale; c)consiliazcadreledidactice,nprocesuldeelaborareaproiectriididacticeiaplanificrilorsemestriale; d)elaboreazinstrumenteledeevaluareinotare; e)analizeazperiodicperformanelecolarealeelevilor; g)monitorizeazparcurgereaprogrameilafiecareclasimodulncareserealizeazevaluareaelevilor; f)organizeazirspundededesfurarearecapitulrilorfinale; g)organizeazactivitidepregtirespecialaelevilorpentruexameneiconcursuricolare; h)efuldecatedr/comisiemetodicstabileteatribuiilefiecruimembrualcatedrei/comisieimetodice; i)efuldecatedr/comisiemetodic evalueazactivitateafiecruimembrualcatedrei/comisieimetodicei propuneconsiliuluideadministraiecalificativeleanualealeacestora,nbazaunuiraportbinedocumentat; j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii demonstrative,schimburideexperienetc.; k)efuldecatedrsauunmembrudesemnatdeacestaefectueazasistenelaleciilepersonaluluididacticde predare ideinstruirepracticdincadrulcatedrei, cuprecderelastagiari ilacadreledidactice nouveniten unitateadenvmnt; l)elaboreazinformri,semestrialilacerereadirectorului,asupraactivitiicatedrei/comisieimetodice,pe careleprezintnconsiliulprofesoral; m)implementeaziamelioreazstandardeledecalitatespecifice. Art.12. (1) eful catedrei / comisiei metodice rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de activitateaprofesionalamembriloracesteia. (2) eful catedrei / comisiei metodice are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i de a efectuaasistenelaoreledecurs,nspeciallaprofesoriistagiari,laceinouvenii,saulaceinactivitateacrorase constatdisfunciinprocesuldepredarenvaresaunrelaiaprofesorelev. (3) edinele catedrei/comisiei metodice se in lunar, dup o tematic aprobat de directorul unitii de nvmnt,sauoridecteoridirectorulorimembriicatedrei/comisieiconsidercestenecesar. Comisiadeproiecteiprogrameeducative Art.13.Comisiaeducativseconstituielanceputulfiecruiancolar,fiindformatdincomisianvtorilor, comisiaeducatoarelor,comisiadeactivitiextracurriculare,responsabiluldeproiecte. Art.14.Responsabilulcomisieieducativeesteconsilierulpentruproblemeeducativeiactivitiextracurriculare. Art.15. Comisia educativ se ntrunete de dou ori pe semestru i de cte ori responsabilul sau direciunea considernecesar. Art.16.Comisiaeducativcoordoneazactivitateaeducativ. Art.17.ComisiaeducativcoordoneazactivitateaConsiliilorclasei,Comisieipentruburse,Comisieideorganizare aserviciuluipecoaliaComisieideactivitiextracurriculare. Art.18.Comisiaeducativcoordoneazparteneriatele,organizeazcolaborareascoliicualifactorieducaionali: familia,comunitatealocal,Consiliulelevilor,etc.

Consiliulpentrucurriculum Art. 19. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor si colectivelor, directorii colii, consilierul psihopedagogie i consilierul pentru probleme educative i activiti extracurriculare . Preedintele Consiliului este directorul. Componena consiliului este aprobat n fiecare an colar de Consiliul profesoral. Art.20.Consiliulpentrucurriculumelaboreaz: a)proiectulcurricularalcolii:trunchicomun,disciplineopionale,finalitiiobiectivealecolii,metodologia deevaluare,criteriideseleciialeelevilor. b)ofertaeducaionalacoliiistrategiapromoional. c)criteriideclasificareaopiuniloreleviloridentocmirecorectaschemelororare. d)metodologiadeaplicareaactivitiideconsiliereiorientare. e)programeiplanurianualeisemestriale. DocumenteleelaboratesuntsupuseaprobriiConsiliuluiprofesoral. Art.21.Consiliulpentrucurriculumareurmtoareleatribuii: a)creareaigestionareabazeidedateprivindpropunerileiopiunilelegatedecurriculumladeciziacolii; b)monitorizareatuturorpropuneriloriopiunilorvenitedinparteaeleviloriprinilorcuprivirelaC.D.; c)monitorizareatuturorpropunerilorvenitedinparteacadrelordidacticeprivindC.D.; d)monitorizareagraduluidesatisfaciedinparteaeleviloriprinilornlegturcumodulderealizareal C.D..; e)colaborareacuconducereacoliipentruelaborareaoferteidedisciplineopionale; f)colaborareacuconducereacoliisiInspectoratulJudeteanpentruoptimizareaproiectriiirealizriiC.D.. g)Comisiapentrucurriculumareobligaiasntocmeascunraport anualprivindrealizareaC.D..,evoluianperspectiviactivitateacomisiei. h)procurdocumentelecurriculareoficiale(planurilecadruiordineleemisedeministru,programelecolare, ghidurimetodologice); i)asiguraplicareaplanuluicadrudenvmntprinelaborareaoferteicurriculare; j)sengrijetedeasigurareabazeilogisticepentruactivitilecurriculareiextracurriculare; k)asigurcadrelordidacticeconsultannproblemedecurriculum; l)elaboreazproiectulcurricularcevafiaprobatdeConsiliulprofesoralprincarestabileteofertacurriculara colii,adic: a) Trunchiulcomun; b) Disciplineleopionale; c) Finalitileiobiectivelecolii; Art.22.DosarulConsiliuluipentrucurriculumcuprindeurmtoarele: *copiedupdeciziadeconstituireaConsiliuluipecaresefacemeniunea,,Conformcuoriginalulisecertific prinsemnturadirectoruluiiaplicareatampilei; *planulcadruiordinulministrului; *ofertacurricularaprobatdeConsiliulprofesoralivizatdeISJ; *proceseverbalealeedinelor; *altedocumenteelaboratedeconsiliu; Art.23.Consiliulpentrucurriculumarensubordineurmtoarelecomisii: a.Comisiilemetodice b.Comisiadeperfecionaremetodic c.Comisiapentruorar. Comisiadeformaresiperfectionarecontinua Art.24.Comisiadeformaresiperfectionarecontinuaseconstituielanceputulfiecruiancolar,fiindformat din 4 membri, eful comisiei fiind directorul adjunct , responsabil cu dezvoltarea profesional din unitatea de nvmnt. Art.25.Comisiasentrunetelunarioridecteoriestenevoie. Art.26.ScopurileComisieideperfecionaremetodicsunt: sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educaional i n mbuntirea activitiididactice informareapromptapersonaluluididacticcuprivirelaplanuridenvmnt,curriculum,programecolare,etc, iamoduluideaplicareaacestora.

Art.27.AtribuiileComisieimetodicesunt: s menin permanent contactul cu I.S.JConstana , informnduse cu privire la modificrile ce pot aprea n curriculum,modalitideevaluareiamoduluideaplicareaacestora smenionezelegturacuinstituiileabilitatecuformareaiperfecionareacontinu sinformezepersonaluldidacticdemodificrilecareapar selaborezematerialedesintezpediferiteteme(curriculum,evaluare,metodeistrategiididactice,manuale alternative,consiliereiorientare,etc.) ssprijinepersonaluldidacticprinstagiideformarenactivitateadeperfecionarei susinereaexamenelordegradedidactice ssprijine,dinpunctdevederemetodic,profesoriiaflailanceputulactivitiididactice sorganizezeseminarii,leciideschise,discuiipediferiteprobleme. Art.28. Activitatea responsabilului cu perfecionarea/formarea continu va fi centrat pe urmtoarele coordonate: Informare Organizare/coordonare Consiliere/consultan Formare Monitorizare Evaluare INFORMARE Se documenteaz privind legislaia n vigoare referitoare la perfecionarea/ formarea continu a personaluluididacticdinnvmntulpreuniversitar Accesibilizeaz i faciliteaz accesul la informaie pentru toate cadrele didactice din unitatea de nvmnt ConsultzilnicsiteulISJpaginainspectoruluipentruperfecionareiinformeazpersonaluldidacticdin coalcuprivirelanoutileaprutepesite,concomitentcurecomandareaconsultriisiteuluidectre toatecadreledidactice Disemineaz toate informaiile din domeniu referitoare la perfecionarea/ formarea continu a personaluluididacticdinnvmntulpreuniversitar Organizeaz la nivelul unitii de nvmnt un punct de informare unde se va gsi toat legislaia n vigoare privind perfecionarea/ formarea continu a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, calendarul activitilor de perfecionare prin grade didactice pentru anul colar n curs, precum i toate documentele referitoare la perfecionarea/ formarea continu a cadrelor didactice, transmisedectreISJcoliisaupostatepesitepaginainspectoruluicuperfecionarea,CCD(OfertaCCD cursuriformarecontinupentruanulcolarncursetc.) Realizeazinformriasupraactivitilordeperfecionare/formarecontinuacadrelordidacticencadrul CPiCAdincoal. ntocmete rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate ctre inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ i echipa managerial a instituiei de nvmnt, spre informarea acestora privind activitatea de perfecionare/ formarea continu a cadrelor didactice din unitateadenvmnt ORGANIZARE/COORDONARE Alctuiete baza de date privind situaia perfecionrii prin grade didacticemasterate doctorate, perfecionarea odat la 5 ani( cu respectareametodologiei deformarecontinu) icursuride formare continuacadrelordidacticedinunitateadenvmnt(machetaseaflpostatpesiteperfectionare) Organizeaz i coordoneaz participarea personalului didactic din unitatea de nvmnt la activitile de formare continu organizate la diferite niveluri ( ISJ, CCD, universiti, colegii etc.) n conformitate cu prevederileLegii1/2011(Statutulpersonaluluididactic). ntocmetepentrufiecarecadrudidactic,oFiindividualdeformarecontinu(modelpostatpesite perfectionare),ficarevafiactualizatpermanentivafiinclusndosarulComisieipentruperfecionare/ formarecontinuacadrelordidactice,stabilitlanivelulcolii. Organizeaziconducereuniuni/atelieredelucru/lecii/activitidemonstrativepetemeprofesionalen cadrulcatedrelor/comisiilormetodiceetc.

Organizeazicoordoneazactivitidediseminareacunotinelor,metodeloripracticilorpedagogice dobndite de profesori prin participarea la stagii de formare continu, burse de studiu n ar i strintate (aceste activiti vor fi consemnate i n rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ sau echipeimanagerialedincoal Sprijin echipa managerial din unitatea de nvmnt n desfurarea unor aciuni de analiz, identificare i stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din coal ( informaiile legate de nevoile de formare identificate i stabilite la nivelul unitii de nvmnt vor fi aduse la cunotina inspectoruluipentrudezvoltarearesurseiumanedincadrulISJiconsemnatenrapoarteledeactivitate) Coordoneaz,lasolicitareaconduceriicolii,monitorizareaimpactuluiprodusdeprogrameledeformare continuasupracalitiieducaiei Promoveazlanivelulcolii,mpreuncuechipamanagerial,ofertaCCDcuprinzndcursuriledeformare continupentruanulcolarncurs,orientndcadreledidacticespreacelecursurideformarecarevinn ntmpinareanevoilordeformareidentificatelanivelulcolii,nvedereaasigurriicalitiieducaiei Coordoneazimonitorizeaz,mpreuncuechipamanagerialacolii,activitateacatedrelor/comisiilor metodicedincadrulunitiidenvmnt CONSILIERE/CONSULTAN Consiliazcadreledidacticedincoalpeproblemedeperfecionare/formarecontinuicolaboreazcu echipamanagerialacoliipeaceastproblematic Solicitconsiliere/consultan,atuncicndconsidernecesar,inspectoruluipentrudezvoltarearesursei umanedincadrulISJConstana Faciliteazcomunicareaintercolegiallanivelulcolii,formareaidezvoltareauneiculturiorganizaionale specifice,relaionareacoliicualteinstituiiiorganizaii,cuscopulasigurriiuneiimaginipozitiveacolii ncomunitateilaniveluljudeului Deprindeifolosetetehnicaobservriiianalizeileciilor/activitilorsusinutedecadreledidactice,cu scopulmbuntiriiprocesuluidepredare/nvare/ Evaluare,princonsilierecolegial FORMARE Particip la activitile de perfecionare/formare continu organizate la diferite niveluri ISJ, CCD, universiti,colegii,asociaiisauONGuriceaucascopmbuntireaperfecionarii/formriicontinuea cadrelordidactice Realizeaz,ncolaborarecuechipamanagerial,activitidediseminareainformaiilorprimatencadrul cursurilordeformarecontinu,instruirilor,ntlnirilororganizatedediferiteinstituiiabilitatendomeniu MONITORIZARE Realizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, monitorizarea participrii cadrelor didactice la activitiledeperfecionare/formarecontinuorganizatelanivelulunitiicolare Monitorizeaz,mpreuncuechipamanagerialacolii,activitiledesfuratelanivelulcoliinscopul promovriibunelorpractici Monitorizeaz, mpreun cu echipa managerial a colii, parcursul n vederea perfecionrii prin grade didactice pentru tot personalul didactic din unitatea de nvmnt i nformeaz, n scris, inspectorul colarpentrudezvoltarearesurseiumanedincadrulISJConstanaprivindcadreledidacticecarenumai ndeplinesc condiiile legale pentru obinerea gradelor didactice ( de vechime, concedii fr plat, concediicreterecopil,sanciuni,calificativnecorespunztoretc.) EVALUARE Realizeaz,mpreuncuechipamanagerialacolii,evaluareaactivitiideperfecionare/formarecontinu: de proces pentru programeledeperfecionare/ formarecontinu aflate nderulare la nivelul unitiidenvmnt deprodus,pentruproduselefinalealeformriicontinue,reflectatenactivitateadidactic devalorizareabunelorpractici Popularizeazrezultateleevaluriirealizat,lanivelulcolectivuluididactic,nvedereaidentificriiunorsoluii pentrumbuntireaactivitiideperfecionare/formarecontinuiacalitiieducaieilanivelulunitiide nvmnt

InspecoratulScolaralJudetului ____________________________ (Unitateacolar) ________________________________________________________ (Adresa/localitatea) FIINDIVIDUALDEFORMARECONTINU

1.Numeleiprenumele:____________________________________ 2.Datanateriiilocalitatea_____________________________________ 3.Studii: Instituiidenvmntabsolvite/specializarea/anulabsolvirii a)___________________________________________________________/ _________________________________________/__________________ b)___________________________________________________________/ _________________________________________/__________________ c)___________________________________________________________/ _________________________________________/__________________ 4.Anulncadrriinnvmnt:___________ 5.Anulncadrriinunitate:____________,necalificat/titular/suplinitor _____________________________________________________________ (altemnionrireferitoarelaschimbareancadrrii) 6.Anulobineriigradelordidactic/cumedia: a) definitiv______/_______b)graduldidacticII______/________ c)gradulI______/_____ 7.Stagiide formare lacareaparticipatianulianul absolvirii(cursuri deconversie profesionalspecializare; masterat specializare; burse de perfecionare/ stagii de formare n ar i strintate) __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (numele i Nr. Anul Mod de Consemnri crt. Formarecontinu absolvirii finalizare a semntura responsabilului cu formarea continu/ comisie ( denumirea cursurilor absolvite cursului furnizoruldeformare) (calificative, metodic/director) not, nr. credite, nr. ore)

*Prezentafisentocmetepentrufiecarecadrudidactic,sepstreazndosarulComisieipentruperfecionare/ formare continu din coal i se va actualiza ori de cte ore este cazul de ctre responsabilul cu formarea continudincoal. Comisiadeorar Art.29.Comisiadeoraresteformatdin3membridesemnaidedirector. Art.30.Atribuiilecomisieisunturmtoarele: alctuieteorarulcoliisischemaorara. alctuieterepartizareapeslisiateliereaclaselor/grupelordeeleviirepartizareaorelornlaboratoare intocmestegraficulstagiilordepregatirepractica/laborator modificorarulcoliicndestecazul(micareacadrelordidactice,comunicriM.E.C.,I.SJ. afieazorarulclaselorialcadrelordidacticeiasigurtransmiterealaclase. Art.31.Programuldefuncionarealscoliiestestabilitnfiecarean,naintedencepereacursurilordeConsiliulde Administraie.ModificrileulterioaresuntefectuatedeConsiliuldeAdministraie. Comisiadeorganizareaserviciuluipecoal Art.32.Comisiadeorganizareaserviciuluipecoalesteformatdin3membridesemnaidedirector. Art.33.Atribuiileprofesoruluideserviciusunt: seprezintlacoalcu15minutenaintedencepereaprogramului organizeazserviciulpecoaliprezintelevilordeserviciusarcinilepecareleauntimpulserviciului supravegheazstareadedisciplinaelevilorntimpulpauzelor supravegheazsnuseexercitepresiuniiameninriasupraelevilor semnaleazabsenadelaprogramacadrelordidacticesiinformeazaconducereascoliipentruasesupliniora respectiva; anun conducerea colii i concomitent organele de ordine i de intervenie n cazul producerii unor evenimente deosebite (conflicte intre elevi,furturi, incendii, ameninri prin telefon, urgente medicale,etc.) . Apeleazanumaruldetelefon112. verifica cataloagele si condicile de prezenta la inceputul si la sfarsitul programului si nchiderea uii de la fisetulcucataloagesiraspunddepastrareaacestora; se asigura ca poarta este nchis pe timpul desfurrii programului si se deschide doar pentru a permite intrareaclaselorcarencepprogramullaoaltaoradectora8.00siacelorcareterminaprogramul atunci cnd are informaia direct sau de la alte cadre didactice despre elevi care nu respect regulamentul colar,svrescactedeindisciplin,deterioreazbunurilecolii,profesoruldeserviciuconsemneaznumelei fapteleacestoranprocesulverbaliinformeazdiriginiiiconducereacolii. daclipseteunprofesordelaorevainterziceevacuareaelevilorncurteacoliiivaasiguradisciplina(dac esteposibil),iareleviivorfindrumaisrezolveprobleme,sifactemele. dacncoalsedesfoaractivitiiextracolarevasprijiniiprofesorulorganizator. controleazarespectareainterdictieiprivindfumatul,consumulbauturiloralcoolice,adrogurilorsipracticarea jocurilordenorocinscoalasiinspatiuldinjurulscolii; supravegheazarespectareanormelordeportectieamuncii,PSIsideprotectieamediului,iamasurioperative incazdenecesitate; la sfarsitul orelor profesorul de serviciu supravegheaz intrarea principala i ieirea elevilor la sfritul programuluiastfelnctsnuseproducaccidentesauconflicte realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe coal, naintat conducerii colii; realizareaunuiraportadresatConsiliuluideAdministraie pentrusesizareacazurilordeabaterirepetatesau abaterigravedelagraficulserviciuluisaudelacorectitudinearealizriiacestuia; Dacprofesoriideserviciunuirealizeazatribuiilevorfidepunctai,iapropunereaefuluiComisieieducative,n fiadeevaluareanual. Art.34.Comisiaprivindserviciulpecoalurmretemodulderealizareaserviciuluipecoalcaicomponent importantnasigurareasecuritiiinstituieintimpulprogramuluizilniccuelevii,nconformitatecuconinutul tuturorarticolelordinregulament,mpreuncuanexelelor,caresereferlaserviciulpecoal. Art.35.ComisiaprivindserviciulpecoalcolaboreazcuconducereacoliiiConsiliuldeAdministraien problemeprivindasigurareasecuritiicoliintimpulprogramuluizilnic. Art.36.Dosarulcomisieicuprinde:

*copiedupdeciziadeconstituireacomisieipecaresefacemeniunea,,Conformcuoriginalulisecertificprin semnturadirectoruluiiaplicareatampilei; *sarcinileprofesoruluideserviciupecoal; *sarcinileelevuluideserviciupecoalipeclas; *plandeactivitate,statistici; *proceseverbalealeedinelor; *rapoartedeactivitate; *altemateriale; Comisiapentruproiecteiparteneriate Art.37.Comisiadeoraresteformatdin4membridesemnaidedirector. Art.38.Formedecolaborare: a)Proiectepebazdeparteneriat; b)Asociere; c)Programe; d)Sponsorizri; e)Protocoldecolaborare. Art.39.Formedeatragereapartenerilorncolaborare: a)Prezentareaunorproiectecarenecesitcolaborare; b)Popularizareaaciuniicoliiprinpliante,afie,emisiuniradioTV,pres; c)Campaniitematice; d)Spectacoledeatragere/sensibilizare. Art.40.Atribuiilecomisiei: Stabilescnoicolaborriiparteneriate. Cutatpartenerinaristrintate. Elaboreazproiectepentruatragereadefonduriextrabugetare. Realizareaunuiraportsemestrial/anualprivindactivitateacomisiei,naintatconduceriicolii. Comisiapentruorganizareaolimpiadeloriaconcursurilorcolare Art.41.Atribuiilecomisiei: a. AsigurcirculaiainformaieicuprivirelaconcursurilecolarealeelevilordelaISJsaualteInstituiiabilitate ctrecoal, b. Cautpeinternetsauprinaltesursediverseconcursurideinteresgeneralifaceoselecieaacestora, c. ntocmete graficul de desfurare a concursurilor n acord cu cel transmis de ctre inspectorii de specialitate, d. PreiausubiecteledelaISJsaualteInstituiiabilitate, e. Asigurparticipareaelevilor, f. Sepreocupdesliledecursncaresedesfoarconcursurile,debiroticanecesar, g. Stabileteprofesoriisupraveghetoriipeceievaluatori, h. TransmiterezultatelelaISJsaulaaliorganizatori. i. Seocupdeorganizarea,difuzarea,evaluareaipremiereaconcursuluinaionalCrticicameadesuflet. ComisiapentrusntateisecuritatenmunciPSI Art.42.Comisiapentruprotecieisntatenmuncsecompunedin3membridesemnaidectreConsiliulde Administraie,laprimaedindinnoulancolar. Art.43.AtribuiileComisieipentrusecuritateisntatenmuncconstaun: prelucrarea normelor de protecie a muncii pe diferite compartimente i activiti, innd cont de riscurile i accidentelecepotinterveni organizareainstructajelordeprotecieamunciipeactiviti(lafiecaredouluni) efectuarea instructajelor de protecie a muncii pentru activiti extracurriculare (de ctre conductorii activitilor) prezentareadematerialeinformativecuprivirelariscuriledeaccidentecepotapreancoalinafaracolii asigurareacondiiilornormalededesfurareaactivitilorcoliincolaborarecuadministraialocal. elaboreaznormeledeprotecieamunciincoal,adaptatelaeventualelesituaiispecificeunitiicolare, valabileattpentruelevictipentruntregpersonalulcolii,normecareseconstituienanexelaregulament; elaborareanormelordeprotecieamunciiiactivitiispecificelaboratoarelordefizic,chimieibiologie,prin

colaborareacuprofesoriidespecialitate; responsabilitateaafiriinormelordeprotecieisntatenmunclanivelulcolii,lalocurivizibile,peholuri, slideclas,laboratoareialtespaiiutile; monitorizareaprelucrriinormelordeprotecieisntatenmunc,ctiaactivitilordincoal,desfurate lanivelulclaselorsaucupersonalulcolii; organizareasicoordonareaechipajelorsiconcursurilorscolarepetematicaspecifica; propuneriprivindmbuntireanormelorreferitoarelaprotecieisntatenmunc; monitorizareagraduluiderespectareanormelorprivindproteciaisntateanmuncattdectreelevi,ct idectrepersonalulcolii; monitorizareaefectuariicontroluluimedicalperiodic; elaborareaunorscurteinformriirapoarteperiodiceprivind,negalmsur,prevenia,darirespectarea normelorprivindsecuritateaiproteciamunciiiactivitiincoal; sesizareaconduceriicoliiiaConsiliuluideAdministraieprivindnclcareaunornormedesecuritatei protecieamunciiisntiincoal,fiedectreelevi,fiedectrepersonalulcolii; Instruietecadreledidacticecunormeledeprotecieamuncii; Verificmoduldeinstruireaelevilordectrenvtoriidirigini; Urmretemodulncareseefectueazserviciupecoal. Art.44.Dosarulcomisieicuprinde: *copiedupdeciziadeconstituireacomisieipecaresefacemeniunea,,Conformcuoriginalulisecertificprin semnturadirectoruluiiaplicareatampilei; *responsabilitiindividualealemembrilorcomisiei(art.19kdinROFUIP); *programuldemsuripentruprotectiamunciinanulcolarcurent; *normelePSIelaboratedecomisie; *plandeaprarempotrivaincendiilor; *proceseverbale ncheiate de ctre inspectorii de inspecia muncii cu prilejul controalelor privind modul de respectarealegislaieimuncii; *rapoartedeactivitate; *altemateriale; Art.45.Subcomisiadeprevenireistingereaincendiilor(PSI)facepartedinComisiadeprotecieamuncii. AtribuiilesubcomisieiPSIsunt: Organizeazactivitateadeprevenireistingereaincendiilorprinplanulanualdemunc. Urmreterealizareaaciunilorstabiliteiprezintperiodicnormeleisarciniledeprevenireistingerea incendiilor,cerevinpersonaluluiielevilor,precumiconsecinelediferitelormanifestrideneglijeni nepsare. ntocmetenecesaruldemijloaceimaterialepentruPSIisolicitconductoruluideunitatefondurile necesare. Difuzeaznsliledeclas,laboratoare,cabineteetc,planuriledeevacuarencazdeincendiuinormelede comportarencazdeincendiu. Prezintmaterialeinformativeidedocumentarecaresfieutilizatededirigini,profesori,laboranin activitateadeprevenireaincendiilor. a)elaboreaznormeleprivindPSIlanivelulcolii,careseconstituienanexlaregulament; b)elaboreaznormeledeproteciecivilncoal,adaptatelaeventualelesituaiideurgenspecificezonei locale,valabileattpentruelevictipentruntregpersonalulcolii,normecareseconstituienanexela regulament; c)elaborareanormelordecomportarensituaiideurgencarecerevacuareacldirii; d)responsabilitateaafiriinormelorPSIideproteciecivilncoal,lalocurivizibile,peholuri,slideclas, laboratoareialtespaiiutile; e)monitorizareaprelucrriinormelorPSIideprotecieciviliactivitiincoallanivelulclaselori personaluluicolii; f)concepereaicoordonareaunuiprogramdesimulriperiodicelanivelulcolii,petematicPSIideprotecie civilncoal,curolpracticaplicativ; g)organizareaicoordonareaechipajeloriconcursurilorcolarepetematicspecific; h)propuneriprivindmbuntireanormelorPSIinormelorprivindproteciacivilncoal; i)monitorizareagraduluiderespectareanormelorPSIianormelorprivindproteciacivilncoal,attde ctreelev,ctidectrepersonalulcolii;

j)elaborareaunorscurteinformriirapoarteperiodiceprivind,negalmsur,prevenia,darirespectarea normelorprivindsecuritateaiproteciacivilncoal; k)sesizareaconduceriicoliiiaConsiliuluideadministraieprivindnclcareaunornormePSIsaudeprotecie civilncoal,fiedectreelevi,fiedectrepersonalulcolii; l)prelucreaznormeleP.S.I.cumuncitoriidelacentralatermic; m)seocupcuamenajareacoluluiP.S.I.. Art.46.ComisiadeCruceRoiefacepartedinComisiadeprotecieamuncii. Comisiaesteformatdin3membridintrecareConsiliuldeadministraiedesemneazunresponsabil. Comisiaiamsurideechipareacabinetelor,slilordesport,cutrusemedicaleimsurideinstruireacadrelor didacticeiaelevilorprivindacordareaprimuluiajutorncazdeaccidente. Comisiafuncioneazpebazaunuiprogramdeactivitateanual. Comisiaasigurinformareaelevilorprivindmsuriledeprevenireinlturareaunormaladii. Comisiadifuzeazntoateclaselesfaturigeneraleprivindigienapersonalicolectiv. Comisiaasigurinformareaelevilorprivindmsuriledecombatereatabagismului,alcoolismului,consumului dedroguri. ComisiaorganizeazuncercSanitariipricepui";pregteteechipajecareparticiplaconcursurispecifice. ComisiaarelegturicuCruceaRoiefilialaConstana,creiaisesubordoneaz,cticuARASConstana,cu organizaiiinternaionalecareaucascopmeninereasntiielevilor,cuACET. Comisia colaboreaz cu medicul scolii i cu medicii de specialitate dermato venerologie i de alte specialiti. elaboreazscurteinformriirapoarteperiodiceprivindprevenia,respectareanormelorprivindsecuritatea iproteciamunciiprecumiactivitiledincoal; sesizeazconduceriicoliiiConsiliuluideAdministraienclcareaunornormedesecuritateiproteciea munciiisntiincoal,fiedectreelevi,fiedectrepersonalulcolii; urmretestareadecurenieaclaselor,holurilor,grupurilorsanitare. Art.47.Dosarulcomisieicuprinde: copiedupdeciziadeconstituireacomisieipecaresefacemeniunea,,Conformcuoriginalulisecertific prinsemnturadirectoruluiiaplicareatampilei; normeledeprotecieamunciielaboratedecomisie; plandeactivitate,statistici; proceseverbalealeedinelor; rapoartedeactivitate; altemateriale; Comisiadeinventariereicasare Art. 48. Comisia de inventariere i casare se compune din 3 membri desemnai de ctre Consiliul de Administraie,laprimaedindinnoulancolar. Art.49.AtribuiileresponsabiluluiComisiei: organizareaactivitatiidetrimitereascrisorilordecircularizarepentruconfirmaridesold delaclienti,furnizorisibanciinaintededatainceperiiperioadeideinventariere; organizareadepozitriivalorilormaterialegrupatepesortotipodimensiuni,codificareaacestorasintocmirea etichetelorderaft; tinerealaziaevidenteitehnicooperativelagestiuniledevalorimaterialesiaceleicontabilesiefectuarea lunaraconfruntriidatelordintreacesteevidente; participarealalucrriledeinventariereantregiicomisiideinventariere; asigurareapersonaluluinecesarpentrumanipulareavalorilormaterialecareseinventariaz,respectivpentru sortare, asezare,cntrire,msurare,numrareetc.; asigurareaparticipriilaidentificareabunurilorinventariate(calitate,sort,pretetc.)aunorpersoane competentedinunitatesaudinafaraacesteia,lasolicitarearesponsabiluluicomisieideinventariere,careau obligatiadeasemnalisteledeinventarierepentruatestareadatelornscrise; dotareagestiuniicuaparatesiinstrumenteadecvatesinnumrsuficientpentrumsurare,cntrireetc.,cu mijloacedeidentificare(cataloage,mostre,sondeetc.),precumsicuformularelesirechizitelenecesare;

dotareacomisieideinventarierecumijloacetehnicedecalculsidesigilareaspatiilorinventariate;

SARCINILECOMISIEICENTRALE Comisiacentralaareurmatoarelesarcini: saorganizezemoduldeefectuareaoperatiunilordeinventariere. sainstruiascapersonalulresponsabilcuinventariereainvedereaefectuariioperatiunilordeinventariere. sasupraveghezemoduldeefectuareaoperatiunilordeinventariere. sacontrolezemoduldeefectuareaoperatiunilordeinventariere. Art.50.Dosarulcomisieicuprinde: copiedupdeciziadeconstituireacomisieipecaresefacemeniunea,,Conformcuoriginalulisecertific prinsemnturadirectoruluiiaplicareatampilei; moduldeefectuareainventarierii; gestiunilesupuseinventarierii; datadenceperesi.terminareaoperatiunilor; proceseverbalealeedinelor; rapoartedeactivitate; altemateriale; Launitatilemici,inventariereapoatefiefectuatadecatreosingurapersoana. ComisiapentruaplicareaprogramuluiguvernamentalLapteleiCornul Art.51. Comisia pentru aplicarea programului guvernamental Laptele i Cornu se compune din 3 membri desemnaidectreConsiliuldeAdministraie,laprimaedindinnoulancolar. Art.52.AtribuiileComisieiconstaun: - stabilireaefectivelordecopiicebeneficiazdeprogram; - anunareaperiodicaefectivelorctreISJ; - recepionareaproduselorlactateidepatiserie. - depozitareaproduselor. - distribuireaproduselor. - Realizareaunuiraportsemestrial/anualprivindactivitateacomisiei,naintatconduceriicolii. Art.53.Dosarulcomisieicuprinde: copiedupdeciziadeconstituireacomisieipecaresefacemeniunea,,Conformcuoriginalulisecertific prinsemnturadirectoruluiiaplicareatampilei; normeledeprotecieamunciielaboratedecomisie; plandeactivitate,statistici; proceseverbalealeedinelor; rapoartedeactivitate; altemateriale; Art.54.Consiliulprofesorilorclaseiesteformatdintoiprofesoriicarepredaulaclasarespectiv,responsabilul Consiliuluielevilor/clasaipresedinteleConsiliuluiprinilorclasei. *Consiliulclaseisentrunetededouoripesemestrusaulasolicitareadirigintelui,aunuiadintreprofesorii clasei,directoruluisaulasolicitareaa2/3dinpriniielevilor. * In prima sptmn a anului colar, dirigintele clasei stabilete graficul edinelor ordinare, pe care l transmite responsabilului Comisiei educative. Celelalte edine vor fi comunicate prin convocator n caietul de proceseverbale,cuminimum5zilecalendaristicenainte. *Consiliulestestatutardacsuntprezenicelpuin2/3dintotalulmembrilorsi. *Hotrrileseadoptcumajoritatesimpl. Art.55.Consiliulprofesorilorclaseiesteformatdintoiprofesoriicarepredaulaclasarespectiv,responsabilul Consiliuluielevilor/clasaipresedinteleConsiliuluiprinilorclasei. *Consiliulclaseisentrunetededouoripesemestrusaulasolicitareadirigintelui,aunuiadintreprofesorii clasei,directoruluisaulasolicitareaa2/3dinpriniielevilor.

* In prima sptmn a anului colar, dirigintele clasei stabilete graficul edinelor ordinare, pe care l transmite responsabilului Comisiei educative. Celelalte edine vor fi comunicate prin convocator n caietul de proceseverbale,cuminimum5zilecalendaristicenainte. *Consiliulestestatutardacsuntprezenicelpuin2/3dintotalulmembrilorsi. *Hotrrileseadoptcumajoritatesimpl. PRINI Art.56. (1) Comitetul de prini al clasei se alege n fiecare an n adunarea general a prinilor elevilor clasei, convocatdenvtor/diriginte,careprezideazedina. (2)Convocareaadunriigeneralepentrualegereacomitetuluideprinialclaseiarelocnprimele30ziledela ncepereacursuriloranuluicolar. (3)Comitetuldeprinialclaseisecompunedintreipersoane:unpreedinteidoimembri; (4) Dirigintele/nvtorul clasei convoac adunarea general a prinilor la nceputul fiecrui semestru i la ncheiereaanuluicolar.Deasemenea,dirigintele/nvtorulsaupreedintelecomitetuluideprinialclaseipot convocaadunareageneralaprinilororidecteoriestenecesar. (5)Comitetuldeprinialclaseireprezintintereseleprinilorelevilorclaseinadunareageneralaprinilorla nivelulcolii,nconsiliulreprezentativalprinilor,nconsiliulprofesoralinconsiliulclasei. Art.57.Comitetuldeprinialclaseiareurmtoareleatribuii: a)ajut nvtorii/diriginii n activitatea de cuprindere n nvmntulobligatoriu a tuturorcopiilor de vrst colaridembuntireafrecveneiacestora; b)sprijinunitateadenvmntidirigintelenactivitateadeconsiliereideorientaresocioprofesional saudeintegraresocialaabsolvenilor; c)sprijindirigintele/nvtorulnorganizareaidesfurareaunoractivitiextracolare; d)areiniiativeiseimplicnmbuntireacondiiilordestudiupentrueleviiclasei; e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuii financiare sau materiale, susin programe de modernizareaactivitiieducativeiabazeimaterialedinclasidincoal. f)sprijinconducereaunitiidenvmntidirigintele/nvtorulnntreinerea,dezvoltareaimodernizarea bazeimaterialeaclaseiiaunitiidenvmnt. Art.58.(1)Comitetuldeprinialclaseiinelegturacuunitateadenvmnt,prindirigintele/ nvtorulclasei. (2)Comitetuldeprinialclaseipoatepropune,nadunareageneral,dacseconsidernecesar,osumminim princarepriniielevilorclaseiscontribuielantreinerea,dezvoltareaimodernizareabazeimaterialeaclasei sauaunitiidenvmnt. (3)Contribuiaprevzutlaalin.(2)nuesteobligatorie,iarneachitareaacesteianupoatelimita,nniciuncaz, exercitarea de ctre elevi a drepturilor prevzute de prezentul regulament i de prevederile legale n vigoare. Informareacelorimplicaicuprivirelaconinutulacestuiarticolesteobligatorie. (4) Contribuiaprevzut la alin. (2) se colecteaz i se administreaz numaidectrecomitetul de prini,fr implicareacadrelordidactice. (5)Esteinterzisimplicareaelevilornstrngereafondurilor. (6)Dirigintelui/nvtoruluiiesteinterzissoperezecuacestefonduri. (7) Fondurile bneti ale comitetului de prini se cheltuiesc la iniiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/nvtoruluisauadirectorului,nsuitedectrecomitet. (8)Sponsorizareaclaseisauaunitiidenvmntnuatragedupsinedrepturinpluspentruanumii (9) Se interziceiniierea, de ctre coal saudectreprini, a oricrei discuiicuelevii nvederea colectrii i administrriifondurilorcomitetuluideprini. Seciuneaa3a Consiliulreprezentativalprinilor/Asociaiadeprini Art.59.LanivelulfiecreiunitidenvmntfuncioneazConsiliulreprezentativalprinilor. Art.60. (1) Consiliul reprezentatival prinilor din unitatea de nvmnt este compus din preedinii comitetelordepriniaifiecreiclase. (2) Consiliul reprezentativ al prinilor prevzut la alin. (1) i desemneaz reprezentanii si n organismele de conducerealecolii. Art.61.(1)Consiliulreprezentativalprinilorpoatedecideconstituireasanasociaiecupersonalitate juridic,conformreglementrilornvigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al prinilor/ Asociaia prinilor se organizeaz i funcioneaz n conformitate cu propriulregulamentdeordineinterioar/statutulasociaiei. Art.62.Consiliulreprezentativalprinilor/Asociaiadepriniareurmtoareleatribuii: a) susine unitatea de nvmnt n activitatea de consiliere i orientare socioprofesional sau de integrare socialaabsolvenilor; b) propune msuri pentru colarizarea elevilor din nvmntul obligatoriu i ncadrarea n munc a absolvenilor; c)propuneunitilordenvmntdisciplineidomeniicaressestudiezeprincurriculumulladeciziacolii; d)identificsursedefinanareextrabugetaripropuneConsiliuluideadministraiealunitii,la nivelulcreiaseconstituie,moduldefolosireaacestora; e)sprijinparteneriateleeducaionaledintreunitiledenvmntiinstituiilecuroleducativnplanlocal; f)susineunitiledenvmntnderulareaprogramelordeprevenireidecombatereaabandonului colar; g) se preocup de conservarea, promovarea i cunoaterea tradiiilor culturale specifice minoritilor n plan local,dedezvoltareamulticulturalitiiiadialoguluicultural; h)susineunitateadenvmntnorganizareaidesfurareafestivitiloranuale; i) susine conducerea unitii colare n organizarea i n desfurarea consultaiilor cu prinii, pe teme educaionale; j) conlucreaz cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelar sau cu organizaiile nonguvernamentalecuatribuiinacestsens,nvedereasoluionriisituaieielevilorcareaunevoiedeocrotire; k)sprijinconducereaunitiidenvmntnntreinereaimodernizareabazeimateriale; l)areiniiativeiseimplicnmbuntireacalitiivieiiiaactivitiielevilor,ninternateincantine. Art.63.(1)Comiteteledeprinialeclaselor/Consiliulreprezentativalprinilor/Asociaiadeprinipotatrage resurse financiare extrabugetare, constnd n contribuii, donaii, sponsorizri etc., venite din partea unor persoanefizicesaujuridicedinaristrintate,carevorfiutilizatepentru: a)modernizareaintreinereapatrimoniuluiunitiidenvmnt,abazeimaterialeisportive; b)acordareadepremiiideburseelevilor; c)sprijinireafinanciaraunoractivitiextracolare; d)acordareadesprijinfinanciarsaumaterialcopiilorcareprovindinfamiliicusituaiematerial precar; e)alteactiviticareprivescbunulmersalunitiidenvmntsaucaresuntaprobatedeadunareagenerala prinilor. (2)Personaluldidacticnuopereazcuacestefonduri. (3) Fondurile colectate n condiiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaiilor prinilor, din proprieiniiativ,saunurmaconsultriiconsiliuluideadministraiealunitiidenvmnt. Art.64.(1)Colectareaiadministrareasumelordestinatentreinerii,dezvoltriiimodernizriibazeimaterialea unitii de nvmnt, reprezentnd o cotparte din contribuia prevzut la art. 48 se face numai de ctre consiliulreprezentativalprinilor. (2)Personaluldidacticnuopereazcuacestefonduri. (3)Fondurilecolectatedeconsiliulreprezentativalprinilorsecheltuiescnumaiprindeciziaacestuia,din propriainiiativsaunurmaconsultriiconsiliuluideadministraiealunitiidenvmnt.. (4)Adunareageneralaasociaieiprinilordinunitateadenvmntstabiletesumadebanicarepoatesse aflepermanentladispoziiaconsiliuluireprezentativalpriniloricaresfiefolositpentrusituaiiurgente,la solicitareaconsiliuluideadministraiealunitiidenvmnt.