FISA DE OBSERVARE A LECTIEI

A. Date generale:

Data: ________________________________________________________________
Clasa: ________________________________________________________________
Grupul scolar/Colegiul: _________________________________________________
Obiectul(disciplina) de invatamant: _______________________________________
Subiectul lectiei: ________________________________________________________
Tipul lectiei: ___________________________________________________________
Metode de invatamant: __________________________________________________
Mijloace de invatamant: _________________________________________________
Locul desfasurarii: ______________________________________________________
Timp: _________________________________________________________________
Profesor: ______________________________________________________________

Desfasurarea lectiei(scenariul didactic): .Etapele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Desfasurarea lectiei Observatii B.