Sunteți pe pagina 1din 27

Teste de autoevaluare

(drept administrative)

1.Actele administrative normative: a) Cuprind reglementari aplicabile unui numar nedeterminat de personae; b) Produc efecte juridice fata de un subiect de drept determinat;

ANS:A 2.Avizele reprezint: a) Forme procedurale concomitente emiterii actului administrativ; b) Forme procedurale anterioare emiterii actului administrativ; c) Acte administrative propriu zise;

ANS:B

3.Acordul ,ca form procedural anterioar amiterii actului administrativ; a) Obliga organul la emitera actului; b) Conditioneaz legalitatea actului administrativ; c) Produce efecte prin el nsusi

ANS:B

4.Publicarea vizeaza,de regula : a) Actele administrative normative; b) Actele administrative individuale

ANS:A

5.Anularea unui act administrativ se poate face de catre: a) Instanta de judecat;

b) Organul care l-a emis; c) Organul ierarhic superior celui emitent;

ANS:A

6.Revocarea unui act administrativ este facut de; a) Organul ierarhic superior; b) Instanta de judect

ANS:A

7.ntocmirea ulterioara a actelor de stare civila: a) Este posibila; b) Nu este posibila

ANS:A

8.Legalitatea actelor administrative se refer la: a) Respectarea principiului suprematiei Constitutiei n emiterea actelor; b) Conformitatea actelor administrative cu toate actele normative cu fort juridic superioar;

ANS:A

9.Oportunitaea unui act administrativ este stabilit: a) n functie de anumite criterii de referint; b) Din oficiu

ANS:A

10.Nerespectarea formei cerute pentru actul administrativ duce la: a) Inexistenta actelor; b) Anularea actelor

ANS:B

11.Expunerea de motive din preambulul unei legi reprezinta: a) O motivare a actului respectiv; b) Un rezumat al legii

ANS:B

12.Actele administrative emise n baza unui acord sunt: a) Acte administrative complexe b) Acte administrative propriu zise

ANS:

13.Acordul reprezint : a) O manifestare de vointa cu caracter unilateral emisa de un organ administrativ; b) Un act administrativ,

ANS:A

14.Acordul: a) Poate forma obiectul unei actiuni de sine statatoare n contencios administrativ;

b) Nu poate forma obiectul unei actiuni de sine statatoare n contencios administrativ

ANS:B

15.Actul administrativ este: a) Un act juridic; b) Un act nejuridic

ANS:A

16.Actul administrativ a) reprezinta o manifestare de vointa b) nu reprezinta o manifestare de vointa

ANS:A

17.Despre actele administrative: a) se prezuma ca au fost emise cu respectarea tuturor conditiilor impuse de lege; b) trebuie respectata legalitatea lor

ANS:A

18.Obligatia de respectare a unui act administrativ este: a) o obligatie de a nu face ; b) o obligatie de a face

ANS:B

19.Obligatia de executare a unui act administrativ este: a) o obligatie de a face b) o obligatie de a nu face

ANS:A

20.Efectele unui act administrativ se refera la: a) consecintele pe care le poate avea actul; b) obligatia respectare si executare a actelor

ANS:A

21.Actele administrative : a) produc efecte juridice pentru viitor b) produc efecte juridice si pentru trecut

ANS:B

22.Suspendarea actelor administrative reprezint: a) ntreruperea procedurii de efecte juridice b) consecinta adoptarii actului fara toate avizele si acordurile necesare

ANS:A

23.Abrogarea poate fi dispus de: a) organul emitent sau organul ierarhic superior; b) numai de catre organul emitent

ANS:B

24.Suspendarea unui act administrativ poate fi dispus: a) numai de catre autoritati publice; b) numai de instant de judecata c) atat de instant cat si de autoritati publice

ANS:B

25.Cauzele care pot duce la revocarea unui act administrativ sunt: a) obligatoriu anterioare emiterii actului; b) obligatoriu concomitente actului; c) anterioare ,concomitente sau ulterioare actului administrativ

ANS:C

26.Dintr-un act administrativ: a) se poate naste raporturi de munca; b) nu se poate naste raporturi de munca

ANS:A

27.Nulitatea relativa intervine pentru: a) conditii de forma care privesc actul administrativ b) conditii de fond ale actului administrativ

ANS:B

28.Procedura anularii actelor administrative: a) este aceeasi, fiind reglementata de lege; b) difera n functie de organul de care dispune anularea

ANS:A

29.Anulare unui act administrativ produce efecte juridice: a) pentru trecut; b) pentru viitor

ANS:B

30.Actele de stare civila sunt: a) acte civile; b) acte administrative, c) au o natura juridica complexa,de drept civil si de drept administrativ

ANS:C

31.Actul administrativ: a) concretizeaza o manifestare de vointa b) este o forma materiala prin care se actioneaza asupra realitatii existente c) este o actiune /inactiune savarsita de autoritati administrative n scopul de a produce efecte juridice ANS:A

32.Actul administrativ: a) este singura forma de activitate a administratiei publice b) este cea mai importanta forma de activitate a administratiei publice c) este singura forma juridica prin care lucreaza administratia publica

ANS:B

33.Dupa competenta materiala a autoritatilor emitente ,actele administrative se clasifica n: a) acte administrative cu caracter general b) acte de autoritate c) acte ce apartin autoritatilor administratiei publice cu competenta materiala speciala

ANS:C

34.Acte administrative individuale: a) nu pot ncalca actele administrative normative b) pot ncalca actele administrative normative c) nu se aplica unor categorii determinate de personae

ANS:A

35.Comunicarea este obligatorie: a) pentru acte administrative normative b) pentru acte administrative individuale c) pentru acte administrative normative cat si pentru cele individuale

ANS:C

36.Suspendarea actelor administrative poate fi dispusa de: a) de organul emitent b) de organul ierarhic superior c) de instant de judecta

ANS:C

37.Revocarea intervine: a) pentru cauze de legalitate b) pentru cauze de neoportunitate c) ca urmare a aplicarii unei sanctiuni disciplinare unui functionar public

ANS:A

38.Actele administrative atributive de statut personal: a) sunt acte administrative normative b) sunt acte administrative individuale c ) recunosc o activitate anterioara persoanelor n favoarea carora se emit

ANS:C

39.Actele administrative normative: a) mbraca ntotdeauna forma scrisa b) pot mbraca si forma orala c) pot mbraca atat forma orala cat si forma scrisa

ANS:A

40.Actele administrative individuale: a) pot mbraca forma scrisa dar si forma orala b) ntotdeauna mbraca forma scrisa c) mbraca numai forma orala

ANS:B

41.Actele administrative cu caracter jurisdictional: a) sunt acte administrative tipice b) sunt ntotdeauna motivate c) au ca obiect solutionarea unui litigiu n baza unei sesizari

ANS:C

42.Avizele: a) nu produc efecte juridice b) produc prin ele nsele efecte juridice c) au aceeasi valoare ca actul administrativ

ANS:C

43.Publicarea este obligatorie: a) doar pentru actele administrative individuale b) doar pentru actele administrative normative c) atat pentru actele administrative normative cat si pentru cele individuale

ANS:C 44.Decretul Presedintelui prin care se instituie starea de urgenta este: a) un act administrativ individual b) un act administrativ normative c) un act administrativ cu caracter exclusiv individual

ANS:B

45.Prin motivare: a) se explica continutul si semnificatia unei decizii b) se fac cunoscute motivele unei decizii administrative c) se evita eventualele conflicte ntre administratie si cei administrati

ANS:C

46.Actele administrative de autoritate: a) privesc gestionarea domeniului public al statului sau unitatii administrativetertoriale b) privesc gestionarea domeniului privat c) sunt emise sau adoptate de o putere publica n baza si n vederea executarii legii

ANS:C

47.Pentru organul emitent ,actul administrativ produce efecte juridice: a) din chiar momentul adoptarii sale b) nu produce efecte juridice c) conditionat produce efecte juridice

ANS:C

48.Scoaterea din vigoare a unui act administrativ poate avea loc prin: a) suspendare b) anulare c) revocare

ANS:B

49.Anularea actului administrativ poate fi dispusa de: a) organul emitent b) organul ierarhic superior c) instanta de judecata

ANS:C

50.ncetarea vremelnica a efectelor juridice este o consecinta : a) a suspendarii actului administrativ b) a abrogarii actului administrativ c) a anularii actului administrativ

ANS:A 51.Nepublicarea decretelor Presedintelui Romaniei n Monitorul Oficial atrage: a) sanctiunea nulitatii absolute; b) sanctiunea nulitatii relative; c) sanctiunea inexistentei.

ANS:C

52.Nulitatea absoluta a actului administrativ intervine pentru ncalcarea: a) conditiilor de fond; b) conditiilor de forma; c) conditiilor de forma si conditiilor de fond

ANS:C

53.Constituie exceptii de la principiul revocabilitatii actelor administrative: a) actele administrative cu caracter individual ; b) actele administrative cu caracter normative; c) atat actele administrative cu caracter individual cat si cele cu caracter normative.

ANS:C

54.Actul administrativ jurisdictional este: a) numai act administrativ individual; b) numai act administrativ normative; c) act administrativ tipic ,individual si normativ.

ANS:C

55.Actul administrativ jurisdictional este: a) obligatoriu moativat; b ) facultativ motivat.

ANS:A

56.Forma scrisa a actelor administrativ este o conditie: a) ad validitatem; b) ad probationem.

ANS:A

57.Acordul,ca forma procedurala anterioara emiterii acului administrativ: a) obliga organul la emiterea acului; b) conditioneaza legalitatea actului administrativ; c) produce efecte juridice prin el nsusi.

ANS:B

Teste de autoevaluare 1.Raspundeti cu adevarat (A) sau fals(F):Constrangerea poate intervene si n abesnta comiterii unei forme de ilicit. a)A b)F

ANS:A 2.Completati textul:Constrangerea si propune ca obiective :mentinerea ordinii de drept;(daca inervine n absenta comiterii unei forme de illicit)

restabilirea ordinii de drept (daca intervine cand dj s-a savarsit o fapta antisociala) ; prevenirea savarsirii unor asemenea fapte.
a)din punct de vedere al modului de aciune, orice form de rspundere se obiectiveaz prin intermediul unei aciuni de constrngere, reciproca nefiind adevrat.

3.Enumerati formele de illicit administrativ: a) ilicit administrativ propriu - zis b) ilicit cauzator de prejudicii materiale si morale c) ilicit contraventional

4.Stabiliti prin sageti legatura dintre termini din partea stanga si cei din dreapta: a) Ilicit administrativ propriu-zis - raspundere disciplinara b) Ilicit cauzator de prejudicii material si morale raspundere patrimoniala c) Ilicit contraventional raspundere contraventionala

5.Alegeti variant corecta analizand urmatoarele afirmatii: 1) Constrangerea poate interveni si n absenta comiterii unei forme de illicit 2) Constrangerea nu poate interveni si n absenta comiterii unei forme de illicit 3) Constrangerea nu este atrasa niciodata de savarsirea unei fapte antisocial a)Afirmatia<<1>>este adevarata, afirmatia <<b>>este falsa, afirmatia <<c>>este falsa b)Afirmatia<<a>>este falsa, afirmatia <<b>>este falsa, afirmatia <<c>>este adevarata c)Afirmatia<<a>>este falsa, afirmatia <<b>>este adevarata, afirmatia <<c>>este falsa e)Toate afirmatile sunt adevarate f)Toate afirmatile sunt false

ANS:A

6.Contestarea sanctiunilor disciplinare se poate face; a) La conducatorul institutiei; b) La Ministerul de resort; c) La institutia de contecios administrativ

ANS:A 7.Raspunderea disciplinara poate intervene: a) numai pentru ncalcarea normelor de drept administrativ; b) pentru ncalcarea atat a normelor de drept administrativ cat si de drept penal;

ANS:B

8.Subiect activ al raspunderii disciplinare poate fii: a) numai un organ administrativ b) atat un organ administrativ ,cat si alt organ public precum si un functionar public;

ANS:B

9.Subiectul pasiv al raspunderii disciplinare poate fi: a) numai un organ de stat; b) un organ de stat ,o structura nestatala sau o persoana fizica

ANS:B

10.raspunderea disciplinara este: a) o raspundere subiectiv;

b) o raspundere obiectiv

ANS:A 11. Precizati care termen din enumerarea de mai jos nu are incidenta cu notiunea de raspundere administrativ-disciplinara: a) Abatere administrativ disciplinara b) Ilicit adminstrativ propriu-zis c) Ilicit cauzator de prejudicii materiale si morale d) Ilicit contraventional e) Infractiune

ANS:B 12.Stabiliti prin sageti legatura dintre termenii din partea stanga si cei din dreapta : a) Raspundere administrativ disciplinara abatere administrativ- disciplinara b)Vinovatie - culpa c)Sanctiuni - amenzi,dobanzi,penalitati

13.Alegeti varianta corecta analizand urmatoarele afirmatii : a) Dintre sanctiunile care pot fi aplicate n cazul raspunderii administrativ disciplinare mentionam amenzile ,dobanzile ,penalitatile de ntarziere ,dizolvarea unui organ ales ,demiterea unui organ unipersonal b) Dintre sanctiunile care pot fi aplicate n cazul raspunderii administrativ disciplinare mentionam amenzile, confiscarea bunurilor ,amenda ,dizolvarea unui organ ales ,munca n folosul comunitatii c) Dintre sanctiunile care pot fi aplicate n cazul raspunderii administrativ disciplinare mentionam demiterea unui organ unipersonal , munca n folosul comunitatii,avertismentul. 1.Afirmatiaaeste corecta ,afirmatia beste falsa afirmatiaceste corecta 2. Afirmatiaaeste corecta ,afirmatia beste falsa afirmatiaceste falsa 3. Afirmatiaaeste falsa ,afirmatia beste falsa afirmatiaceste corecta 4.Toate afirmatiile sunt corecte

5.Toate afirmatile sunt false ANS: 14.Raspundeti cu adevarat <<A>> sau fals <<F >> :Raspunderea administrativ disciplinar intervine ca urmare a savarsirii ilicitului administrativ sub forma abaterii disciplinare. a) A b) F

ANS:A

15.Completati textul: Subiectul pasiv n cadrul raspunderii administrativ disciplinare poate fi un organ de stat; o structura nestatala sau persoana fizica ,functionar ori nefunctionar public.

16.Nerespectarea clauzelor cu caracter obligatoriu din procesul verbal de constatare a contraventiei duce la: a) nulitate absoluta a procesului verbal; b) nulitate relative a procesului verbal; c) suspendarea procesului verbal;

ANS:C

17.Daca procesul verbal de costatare a unei contraventii nu este semnat de contravenient: a) procesul verbal este nul; b) procesul verbal este valabil,daca situatia este adeverita de un martor

ANS:B

18.Raspund contraventional: a) minorii pana la 14 ani;

b) minorii intre 14-18 ani; c) persoanele lipsite de discernamant;

ANS:B

19.Pot fi confiscate: a) numai bunurile provenite din infractiuni; b) numai bunuri provenite din contraventii; c) bunurile care au fost destinate ,folosite sau care au rezultat din infractiuni sau contraventii:

ANS:C 20.Sanctiunile contraventionale sunt: a) Numai sanctiuni principale; b) Numai sanctiuni complemaentare; c) Atat sanctiuni principale cat si sanctiuni complementare

ANS:C 21.Avertismentul este : a) O sanctiune moral; b) O sanctiune cu caracter patrimonial; ANS:A

22. Amenda este: a) O sanctiune moral; b) O sanctiune patrimoniala

ANS:B

23.Angajarea raspunderii administrativ-patrimoniale a unei autoritati se poate face: a) Numai printr-o actiune ndepartata impotriva autoritati parate; b) Numai printr-o actiune ndepartata impotriva autoritati functionarului autoritati ; c) Print-o actiune ndepartata concomitant mpotriva autoritati si a functionarului.

ANS:C (A)

24.Raspundera patrimoniala este: a) Numai raspundere obiectiva ; b) Numai raspundere subiectiva; c) O raspundere obiectiva si subiectiva

ANS:B

25.Procesul verbal de costatare a contraventiei neatacat n termen legal: a) Constituie titlu executoriu; b) Pentru a putea fi pus n executare ,trebuie sa existe o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

ANS:A

26.Principiul ablatiunii reprezinta: a)Posibilitatea pe care o are contravenientul de a plati jumatate din minimul amenzii n termen de 48 de ore; b) Posibilitatea pe care o are contravenientul de a ataca procesul verbal n termen de 15 zile

ANS:A

27.Confiscarea bunurilor se poate face:

a) ntotdeauna de catre agentul constatator; b) De agentul constatator sau de organul competent;

ANS:A

28.Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune: a) Principala b) Complementara ANS:B

29.Sanctiunea contraventionala va fi aplicata: a) Ca regula de agentul constatator; b) De agentul constatator sau e un organ ierarhic superior al acestuia ANS:A

30.Pate avea calitatea de martor al unei contraventii; a) o persoana care a fost de fata la savarsirea faptei; b) un alt agent costatator

ANS:A

31.Stabiliti prin sageti legatura dintre termini din partea stanga si cei din dreapta: a)Contraventie raspundere contraventionala b)Plangere cale de atac c)Primari - agenti conservatori d)Legitima aparare - eliminarea raspundrerii contraventionale e)Culpa latura subiectiva

32.Precizati care termen din enumerarea de mai jos nu are incidenta cu notiunea de proces verbal: a)Raspunderea administrativ patrimoniala b)Contraventie c)Raspundere administrativ disciplinara d)Ilicit contraventional e)Ilicit cauzator de prejudicii materile sau morale

ANS:B

33.Raspundeti cu adevarat A sau F :Legea contraventionala apara valorile sociale care nu sunt ocrotite de legea penala. a)A b)F

ANS:A

34.Completati urmatorul text:procesul-verbal neatacat n termenul de 15 zile,precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu ,fara vreo alta formalitate.

35.Raspundeti cu adevarat Asau F:Plangerea ca si cale de atac se poate face n termen de 15 zile de la data nmanarii sau comunicarii actului. a)A b)F

ANS:A

35. Alegeti variant corecta analizand urmatoarele afirmati: a)Sunt cauze care vizeaza eliminarea caracterului illicit al faptei:legitima aparaea,starea de necesitate, betia voluntara complet ,responsabilitatea

b) Sunt cauze care vizeaza eliminarea caracterului illicit al faptei:legitima aparaea,starea de necesitate,eroarea de fapt ,infirmitatea conditionata c) Sunt cauze care vizeaza eliminarea caracterului illicit al faptei:legitim aprae,starea de necesitate, infirmitatea conditionata, betia voluntara complet ,responsabilitatea (1) Afirmatia aeste corecta , afirmatia beste falsa, afirmatia ceste falsa (2) Afirmatia aeste falsa , afirmatia beste corecta , afirmatia ceste falsa (3) Afirmatia aeste corecta, afirmatia beste falsa, afirmatia ceste corecta (4) Toate afirmatiile sunt adevarate (5) Toate sfirmatile sunt false

ANS:

36.Completati textul:Prestarea unei activitati n folosul comunitatii poate fi stabilitate numai prin lege pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore

37.Raspundeti cu adevarat <<A>> sau <<F>>:Minorul care nu a mplinit 16 ani poate fi sanctionat cu protestarea unei activitati n folosul comunitatii. a)A b)F

ANS:F

38.Alegeti variant corecta analizand urmatoarele afirmatii : a) Avertismentul se aplica, n mod obligatoriu,n scris,n cazul n care actul normative prin care se stabileste contraventia respective prevede expres obligativitatea formei scrise; b) Avertismentul se aplica, n mod obligatoriu,n scris,n cazul n care contravenientul nu este de fata n momentul contestarii contraventiei; c) Avertismentul se aplica, n mod obligatoriu,n scris,n cazul n care au fost produse pagube prin savarsirea contraventiei; (1) Afirmatia<<a>> este adevarata , afirmatia <<b>> este falsa, afirmatia <<c>> este adevarata

(2) Afirmatia<<a>> este falsa , afirmatia <<b>> este falsa, afirmatia <<c>> este adevarata (3) Afirmatia<<a>> este adevarata , afirmatia <<b>> este adevarata, afirmatia <<c>> este falsa (4) Toate afirmatiile sunt corecte (5) Toate afirmatiile sunt adevarate

ANS:

39.Completati enuntul:Nu pot avea clitatea de contravenienti:minorii pan la 14 ani,persoanele far responsabilitate precum si militarii n termen.

40.Raspunderea administrativ patrumonial: a) Are un temei constitutional b) Este consacrata exclusive de doctrin c) Este consacrata de o lege n cadru ANS:C

41.Este competent s solutioneze cererea de despagubire ntemeiat pe raspunderea administrativ-patrimonial: a) Instanta de drept comun b) Instanta de contecios administrativ c) Organul emitent sau ierarhic superior celui emitent al actului prejudiciabil ANS:B

42.Natura juridical a raspunderii administrativ- patrimoniale este: a) de drept administrativ b) de drept civil c) de drpt commercial d) de dreptul muncii

ANS:A

43. Prin angajarea raspunderii administratv patrimoniale,prejudiciul care poate fi reparat: a) este obligatoriu morala b) este numai de natura materiala c) poate fi de natura materiala si /sau de natura morala

ANS:C

44. Poate fi parat ntr-o actiune bazata pe rspundere administrativ patrimoniala: a) de principu, orice autoritate publica b) numai o autorite administrativ c) numai statul sau unitatile administrativ teritoriale

ANS:A

45.Raspunderea patrimoniala a statului: a) este ntotdeauna obiectiv b) este ntotdeuna subiectiv c)poate fi atat subiectiv cat si obiectiv

ANS:B

46.Alegeti varianta corecta analizand urmatoarele afirmatii: a) Potrivit dispozitiilor celor doua reglementari,angajarea raspunderi administrativ patrimoniale se poate face numai prin actiune ndepartata numai mpotriva autoritatii prte

b) Potrivit dispozitiilor celor doua reglementari,angajarea raspunderi administrativ patrimoniale se poate face numai prin actiune ndepartata exclusive mpotriva functionarului public c) Potrivit dispozitiilor celor doua reglementari,angajarea raspunderi administrativ patrimoniale se poate face numai prin actiune concomitent mpotriva autoriatii si functionarului public d) Potrivit dispozitiilor celor doua reglementari,angajarea raspunderi administrativ patrimoniale se poate face n trei moduri: prin actiune ndepartata numai mpotriva autoritatii prte, prin actiune ndepartata exclusive mpotriva functionarului public, prin actiune concomitent mpotriva autoriatii si functionarului public. 1) Afirmatia a este adevarata , afirmatiabeste falsa, afirmatiaceste adevarata, afirmatiad este falsa 2) Afirmatia a este adevarata , afirmatiabeste falsa, afirmatiaceste falsa, afirmatiad este falsa 3) Doar afirmatia aeste falsa,celelalte sunt adevarate 4) Doar afirmatia d este falsa.

ANS:D

47.Raspundeti cu adevarat <<A>> sau <<F>>:Actele juridice avute n vedere pentru raspunderea administrativ patrimoniala sunt actele atacabile n contecios administrativ. a)A b)F

ANS:A

48.Completati urmatorul enunt: Atat Constitutia cat si Legea conteciosului administrativ instituie o raspundere administrativ patrimoniala a administratiei si afunctionarilor ei,supusa unui regim drept administrativ.

49. Completati urmatorul enunt:Autoritatile publice competente sa solutioneze actiunea privind raspundere administrativ patrimoniala sunt:tribunale administrativfiscale, Curtile de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie.

S-ar putea să vă placă și