Sunteți pe pagina 1din 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIM RIA SATU MARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

Nr. exemplar: _____

Copie controlat x

Copie necontrolat

Elaborat Consilier RU Lazarovici Angelica

Avizat RMC: Natalia Covaci

Aprobat PRIMAR, IULIU ILYS

Prezentul document a fost aprobat la data de ................................ si este proprietatea PRIMARIEI SATU MARE Este interzis multiplicarea i transmiterea documentului fr acordul elaboratorului, copiile fiind controlate i numerotate.

Pagina 1 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

PRIMRIA

MUNICIPIULUI

Cabinet Primar Telefon: (0040-261) 807500, Fax: (0040-261) 710760

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE AL APARATULUI DE SPECIALTITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SATU MARE

CAPITOLUL I : PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Regulamentul de Organizare i Funcionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare a fost elaborat n baza prevederilor Legii nr. 215/2001 republicat, actualizat privind administraia public local, a Legii nr. 188/1999, republicat privind Statutul funcionarilor publici i al altor acte normative n temeiul crora i desfoar activitatea. Art. 2. (1) Primria municipiului Satu Mare este o instituie public organizat ca o structur funcional cu activitate permanent, format din Primar, doi Viceprimari, Secretarul municipiului, Administratorul public i Aparatul de specialitate al Primarului, care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i dispoziiile Primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. (2) Organizarea aparatului de specialitate al Primriei municipiului Satu Mare este prezentat n Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Art. 3. Primarul mdeplinete o funcie de autoritate public. El este eful administraiei publice locale i al aparatului de specialitate al autoritii administraiei publice locale, pe care l conduce i l controleaz. Art. 4. (1) Primarul ndeplinete urmtoarele atribuii principale: a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii; b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local; c) atribuii referitoare la bugetul local; d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;
Pagina 2 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

e) alte atribuii stabilite prin lege. (2) n temeiul alin. (1) lit. a), Primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de autoritate tutelar i asigur funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a recensmntului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege. (3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), Primarul: a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic, social i de mediu a municipiului Satu Mare; b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri; c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a Municipiului Satu Mare i le supune aprobrii consiliului local. (4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), Primarul: a) exercit funcia de ordonator principal de credite; b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local; c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele municipiului Satu Mare; d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar. (5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), Primarul: a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local; b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen; c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001; d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspeciei i controlului efecturii serviciilor publice de interes local precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al Municipiului Satu Mare; e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes local; f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte normative; h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor. (6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, Primarul colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din judeul i Municipiul Satu Mare, precum i cu consiliul judeean. (7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea Primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia Primarului, avnd anexat contractul de management. Art. 5. Primarul mai ndeplinete i alte atribuii conform legilor n vigoare.

Pagina 3 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 6. Viceprimarii i administratorul public sunt subordonai Primarului i sunt nlocuitorii de drept al acestuia, care le poate delega atribuiile sale. Atribuiile Viceprimarilor, administratorului public sunt stabilite n Dispoziiile Primarului, conform Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 i Anexei nr. 4 la prezentul Regulament. Art. 7. Secretarul municipiului ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii: 1. avizeaz, pentru legalitate dispoziiile Primarului i hotrrile Consiliului local al municipiului Satu Mare; 2. particip la edinele Consiliului local al municipiului Satu Mare; 3. asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre Consiliul local i Primar, respectiv Primar i Instituia Prefectului; 4. organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor Primarului; 5. asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele interesate a dispoziiilor emise de ctre Primar, respectiv a hotrrilor adoptate de Consiliul local al Municipiului Satu Mare n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public; 6. asigur procedurile de convocare a consiliului local i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete prin grija personalului din cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local procesul-verbal al edinelor consiliului local, respectiv redactarea hotrrilor Consiliului local; 7. pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local; 8. asigur ndeplinirea procedurilor de convocare a edinelor Consiliului local al municipiului Satu Mare, asigur efectuarea lucrrilor de secretariat ale consiliului, ine evidena participrii la sedine a consilierilor; numr voturile i consemneaz rezultatul votrii, informeaz preedintele de edin cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecrei hotrri a Consiliului local, asigur ntocmirea procesului verbal de edin, asigur ntocmirea dosarelor de edin, legarea, numerotarea paginilor, semnarea i tampilarea acestora, acord membrilor consiliului asisten i sprijin de specalitate n desfurarea activitii, inclusiv n redactarea proiectelor de hotrri, elabornd i asigurnd supravegherea respectrii procedurii privind modalitatea de ntocmire a proiectelor de hotrri, a referatelor de specialitate i a expunerii de motive conform Anexei nr. 5. 9. asigur comunicarea ctre autoritile, instituiile i persoanele interesate a actelor emise de Primar i hotrrile consiliul local, n termenul legal; 10. asigur aducerea la cunotin public a hotrrilor Consiliului local al municipiului Satu Mare i a dispoziiilor cu caracter normativ; 11. elibereaz extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, n afara celor cu caracter secret, stabilite conform legilor n vigoare; 12. exercit atribuiile privind organizarea aplicrii Legii fondului funciar; 13. coordoneaz activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 i exercit atribuiile stabilite prin acest act normativ; 14. asigur secretariatul Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 actualizat privind vnzarea spaiilor comerciale sau de prestri de serviciu aflate n propietatea privat a statului; 15. exercit atribuiile prevzute de actele normative referitoare la coordonarea activitilor Serviciului de eviden informatizat a persoanei, conform OG 84/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor, precum i celelalte acte care reglementeaz materia; 16. ine registrul de interese al aleilor locali i comunic Instituiei Prefectului judeului Satu Mare un exemplar al declaraiei de interese al aleilor locali;
Pagina 4 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

17. organizeaz aducerea la cunotina angajailor a modificrilor legislative din domeniu; 18. ndeplinete orice alte atribuii date de Consiliul local al Municipiului Satu Mare, Primarul Municipiului, precum i cele prevzute n legi, ordonane, hotrri de Guvern, etc. Art. 8. ntreaga activitate a Primriei municipiului Satu Mare este organizat i condus de ctre Primar, direciile, serviciile, birourile i compartimentele fiind subordonate direct acestuia sau Viceprimarilor, administratorului public i secretarului, care asigur i rspund de realizarea atribuiilor ce le revin acestora.

CAPITOLUL II: APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARU-LUI MUNICIPIULUI SATU MARE Art. 9. (1) Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare este organizat pe Direcii, conduse de directori sau de Arhitectul ef i cuprinde Servicii, Birouri i Compartimente. Anumite servicii, birouri sau compartimente sunt subordonate direct conducerii instituiei, conform organigramei aprobate de Consiliul local al municipiului Satu Mare. (2) Numrul minim de posturi de execuie corespunztoare structurilor aparatului de specialitate, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 republicat, actualizat a funcionarilor publici, este: - Direcii: 15 posturi; - Serviciu: 7 posturi; - Birou: 5 posturi. (3) Pentru activitile care necesit o delimitare distinct, iar numrul de posturi corespunztoare acestora este mai mic dect numrul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizeaz Compartimente, n subordinea unui funcionar public de conducere, a Primarului sau a unui Viceprimar. Art. 10. (1) Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare cuprinde un numr de 281 posturi bugetare, din care, dup natura raporturilor de serviciu, sunt 247 funcii publice, 31 personal contractual i trei funcii de demnitate public alese.. (2) Dup natura atribuiilor titularului, funciile publice ale aparatului de specialitate se mpart n : 29 funcii publice de conducere i 243 funcii publice de execuie.

CAPITOLUL III : ATRIBUIILE APARATULUI DE SPECIALITE AL PRIMARULUI Art. 11. Conductorii serviciile, birourile i compartimentele din structura aparatului de specialitate au n principal urmtoarele atribuii generale comune: 1. ntocmirea i promovarea ctre Primar a rapoartelor de specialitate n vederea iniierii proiectelor de hotrri din domeniul propriu de activitate; ntocmirea ntregii documentaii: proiect de hotrre, expunere de motive, raport de specialitate cu respectarea procedurii descrise n Anexa nr. 5. 2. realizarea la termen a tuturor aciunilor i activitilor necesare implementrii sistemelor i programelor de informatizare ale instituiei n domeniul propriu de activitate; 3. realizarea tuturor msurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calitii ISO 9001 n domeniul propriu de activitate;
Pagina 5 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

4. ntocmirea bugetelor proiectelor, programelor i activitilor proprii; ntocmirea la termen a documentelor de angajare bugetar i de plat ale activitilor din coordonarea biroului; 5. ntocmirea informrilor periodice legate de activitatea proprie, a agendei de lucru a serviciului sau biroului, a programului comisiilor speciale pe care le coordoneaz, pentru publicarea lor, conform regulamentului stabilit de Primar; ntocmirea unui calendar cu activitile anuale cu caracter permanent din cadrul compartimentului; 6. participarea la edinele comisiilor de specialitate i ale plenului Consiliului local al municipiului Satu Mare, ori de cte ori este necesar; 7. urmrirea soluionrii sau a rspunsurilor n perioada legal la toate adresele, cererile, petiiile, reclamaiile sau sugestiile sosite prin registratura Primriei; 8. ndeplinirea oricror altor atribuii, sarcini i lucrri din domeniul propriu de activitate, ncredinate verbal, n scris sau dispuse prin act administrativ emis de ctre Primar. 9. s urmreasc i s cunoasc permanent modificrile legislative care reglementeaz domeniul de activitate propriu, fiind rspunztor pentru toate consecinele care apar datorit aplicrii necorepunztoare sau a neaplicrii unor prevederi legale n activitatea pe care o desfoar. 10. respectarea tuturor regulamentelor i a procedurilor de lucru aprobate n cadrul autoritii. 11. gestionarea actelor i arhivarea acestora; 12. asigurarea relaiei de comunicare i de fluidizare a informaiilor de natur tehnic dintre serviciile de specialitate coordonate i celelalte direcii din cadrul Primriei; 13. urmrirea punerii n aplicare de ctre compartimentele instituiei a hotrrilor Consiliului Local din domeniul de competen; 14. ntocmirea documentaiilor i urmrirea derulrii procedurilor de achiziii publice pentru lucrrile, serviciile i dotrile din domeniul de activitate, respectiv ntocmirea contractelor n vederea derulrii serviciilor, lucrrilor i dotrilor pentru care s-au inut licitaii conform Regulamentelor descrise n Anexa nr. 6 i Anexa nr. 7; 15. s urmreasc i s cunoasc permanent coninutul meniurilor/submeniurilor de pe site-ul instituiei; Art. 12. (1) Serviciile, birourile i compartimentele din structura aparatului de specialitate au atribuii specifice, stabilite n prezentul Regulament. (2) efii direciilor, serviciilor, birourilor i compartimentelor au obligaia s stabileasc n fiele posturilor i n sarcinile de serviciu ale personalului din subordine toate activitile i rspunderile pentru ndeplinirea atribuiilor generale i specifice ale structurii din subordine. Art. 13. Principalele atribuii specifice ale compartimentelor din structura aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare sunt urmtoarele : (1) Serviciul Juridic, Contencios, Arhiv : 1. reprezentarea intereselor legitime ale autoritii administraiei publice locale n faa instanelor de judecat de toate gradele, n raporturile acesteia cu alte autoriti publice, instituii de orice natur, precum i cu orice persoan juridic sau fizic, n condiiile legii, formularea de ntmpinri, motive de apel, motive de recurs i alte ci de atac, n cazurile n care se impun; 2. asigurarea consultanei n promovarea i redactarea aciunilor n justiie privind bunurile proprietatea autoritii; 3. avizarea i contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 4. asigurarea consultanei juridice compartimentelor din cadrul instituiei n elaborarea contractelor i a altor acte cu caracter juridic;
Pagina 6 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

5. ntocmirea, avizarea i naintarea documentaiilor pentru atribuirea n folosin, prin dispoziia Primarului, a terenurilor aferente apartamentelor, pe durata existenei construciei, n baza Decretului Lege nr 60/1991; 6. ntocmirea de propuneri de atribuire de teren, n temeiul Legii nr. 18/1991, cu modificrile i completrile ulterioare ce se nainteaz Instituiei Prefectului, n vederea emiterii Ordinului Prefectului; 7. nregistrarea, evidena, prelucrarea n cadrul comisiei speciale i naintarea spre soluionare, prin dispoziia Primarului, a notificrilor depuse n baza Legii nr. 10/2001; 8. arhivarea si coordonarea activitii de arhivare a actelor instituiei; 9. eliberarea de copii de pe actele aflate n arhiva instituiei, adeverine care s ateste vechimea n munc a fotilor membrii CAP, etc; 10. eliberarea de adeverine privind imobilele revendicate; 11. iniierea procedurilor de recuperare a sumelor bneti reprezentnd creane provenite ca urmare a dispoziiilor instanelor judectoreti, ieiri din indiviziune, cheltuieli de judecat, sult, datorate de ctre debitorii municipiului Satu Mare; 12. urmrirea executrii hotrrilor judectoreti rmase definitive i irevocabile n care a asigurat aprarea municipiului; 13. prezentarea n faa notarilor publicipentru semnarea formei autentice a diverselor acte: donaii, comasri, dezmembrri, etc; 14. participarea n comisiile constituite la nivel de instituie: recrutare, licitaii, inventariere anual, etc. 15. soluionarea plngerilor prealabile formulate n baza Legii nr 554/2004 a contenciosului administrativ; 16. soluionarea plngerilor prealabile formulate n baza Llegii nr. 554/204 a contenciosului administrativ; 17. participarea respectiv, formularea de raspunsuri la convacrile la conciliere formulate de societati de asigurari, cabinete avocatiale sau persoane juridice; 18. formularea din oficiu de convocari la conciliere; 19. efectuarea procedurii de afisare a citaiilor, hotarrilor judectoreti, publicatii de vinzare prin licitaie cnd este cazul; 20. redactarea rspunsurilor la adresele, sesizrile, petiiile care cad n sarcina serviciului; 21. studierea actelor normative publicate n Monitorul Oficial; informarea operativ a compartimentelor de specialitate privind luarea la cunostin i aplicarea acestora; 22. ntocmirea i promovarea ctre Primar a rapoartelor de specialitate n vederea iniierii proiectelor de hotrri din domeniul propriu de activitate; ntocmirea ntregii documentaii: proiect de hotrre, expunere de motive, raport de specialitate cu respectarea procedurii descrise n Anexa nr. 5. (2) Biroul Autoritate Tutelar : 1. ntocmirea i comunicarea dispoziiilor privind instituirea curatelei pentru minori, bolnavi, persoane vrstnice precum i a tutelei pentru persoanele puse sub interdicie; 2. ntocmirea dispoziiilor privind ncuviinarea vnzrii, cumprrii de bunuri imobile pentru minori i persoane bolnave; 3. numiri de curatori n cauze succesorale pentru minori, sau n orice alt situaie n care printele este mpiedicat s-l reprezinte, din cauza bolii sau din alte motive. 4. verificarea n teren n vederea redactrii anchetelor sociale pentru;divoruri, minori care comit infraciuni, persoane vrstnice, amnarea sau ntreruperea executrii pedepsei n cazul condamnailor cu probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii aflai n eviden, precum i n orice alt situaie, la solicitarea unor instituii, autoriti; 5. asistarea persoanelor vrstnice la ncheierea contractelor de ntreinere;
Pagina 7 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

6. primirea dosarelor n vederea obinerii indemnizaiei sau stimulentului pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani, respectiv 7 ani, n cazul copilului cu handicap; 7. verificarea i ntocmirea dispoziiilor n vederea obinerii alocaiei nou nscut i a trusoului, precum i comunicarea acestora ctre beneficiari i ctre serviciul de specialitate n vederea efecturii plii; 8. verificarea dosarelor privind acordarea alocaiei de stat i transmiterea ctre Agenia de Pli i Prestaii Sociale Satu Mare; 9. ntocmirea referatelor sociale pentru comisiile de expertiz medical-copii i aduli- n vederea ncadrrii ntr-un grad de handicap; 10. verificarea anual sau ori de cte ori suituaia o impune a tutorilor i curatorilor aflai n eviden; 11. ncuviinri ridicri sume care au fost depuse la CEC, pe numele minorilor sau bolnavilor, n urma unor tranzacii.

(3) Arhitectul ef : 1. coordonarea elaborrii i semnarea certificatelor de urbanism, a autorizaiilor de construire i a autorizaiilor de desfiinare, n concordan cu prevederile din Planul Urbanistic General i Regulamentul aferent acestuia, precum i a documentaiilor de urbanism aprobate de Consiliul local al municipiului Satu Mare; 2. coordonarea activitatii de dezvoltare urban a Municipiului i elaborarea de propuneri pentru avizarea de ctre Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrri de investiii majore; 3. susinerea n faa consiliului local al Municipiului Satu Mare a proiectelor de hotrri i rapoartelor de specialitate din domeniul urbanismului; 4. propunerea de soluii pentru mbuntirea aspectului urban al oraului i pentru rezolvarea unor situaii reclamate de ceteni; 5. organizarea i coordonarea activitii Comisiei Tehnice de Urbanism i Amenajare a Teritoriului n vederea avizrii Planurilor Urbanistice Zonale i de Detaliu i a Stdiilor prealabile de oportunitate; semnarea documentelor de avizare; 6. coordonarea activitii compartimentelor subordonate direct: Servicul Urbanism i Amenajarea Teritoriului, Biroul Disciplin n Construcii i Biroul GIS. 7. coordonarea activitii de reactualizare a Planului Urbanistic General i a Elaborrii Regulamentului Local de Urbanism, n condiiile stabilite de Lege; 8. organizeaz informarea i consultarea populaiei n modalitile specifice prin actele normative prin serviciile din subordine 9. colaborarea cu compartimentul juridic n vederea asigurrii legalitii i a bunei organizrii a activittii Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului i Autorizri de Construcii : 1. n vederea emiterii Certificatului de urbanism - atribuii specifice: - verificarea coninutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism; - determinarea reglememntrilor din documentaiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse n planurile de amenajare teritorial, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicit certificatul de urbanism; - analizarea compatibilitii scopului declarat pentru care se solicit emiterea certificatului de urbanism cu reglementrile din documentaiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse n planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

Pagina 8 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

formularea condiiilor i restriciilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiiei; stabilirea, mpreun cu mputerinicii ai serviciilor deconcentrate ale administraiei publice centrale, a avizelor i acordurilor legale strict necesare autorizrii; verificarea existenei documentului de plat a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism; redactarea Certificatului de Urbanism; avizarea planelor desenate depuse de beneficiar n vederea obinerii Certificatului de urbanism; eliberarea Certificatului de urbanism, asigurarea caracterului public al listei Certificatelor de urbanism emise;

2. n vederea emiterii Autorizaiilor de construcie/desfiinare - atribuii specifice: - verificarea coninutului documentelor (documentaiei) depuse, sub aspectul prezentrii tuturor actelor necesare autorizrii, conform prevederilor legale; - verificarea modului n care au fost preluate n cadrul Documentaiei tehnice DT , condiiile din avizele i acordurile obinute n prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse n actul administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului; - verificarea existenei documentului de plat a taxei de eliberare a Autorizaiei de Construire/Desfiinare - redactarea i prezentarea spre semnare a autorizaiilor de construire/desfiinare - nregistrarea autorizaiei de construire/desfiinare n registrul unic de eviden prin atribuirea unui numr; - avizarea planelor desenate depuse de beneficiar n vederea obinerii autorizaiei de construire/desfiinare i eliberarea acestora; eliberarea autorizaiei; 3. Verificarea i avizarea de studii i documentaii de urbanism i amenajare a teritoriului, cu urmtoarele atribuii specifice: - verificarea documentaiilor de urbanism: P. U.G., P.U.Z.-uri, P.U.D.-uri i studii de oportunitate; - pregtirea acestora i naintarea lor Comisiei Tehnice de Urbanism i Amenajarea Terioriului; - redactarea avizelor pentru documentaiile avizate de ctre Comisie; - ntocmirea referatelor de specialitate pentru naintarea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, a documentaiilor avizate. - monitorizarea documentaiilor de urmanism aprobate de ctre Consiliul Local; 4. ntocmirea i eliberarea prelungirilor de valabilitate a Autorizaii de Construire/Desfiinare, Certificate de Urbanism, cu urmtoarele atribuii specifice: - verificarea coninutului documentelor depuse, sub aspectul prezentrii tuturor actelor necesare prelungirii, conform prevederilor legale; - verificarea existenei documentului de plat a taxei de eliberare a prelungirii Autorizaiei de Construire/Desfiinare sau a Certificatului de Urbanism - redactarea i prezentarea spre semnare a prelungirii Autorizaiei de Construire/Desfiinare, Certificatului de Urbanism; - eliberarea prelungirii Autorizaiei de Construire/Desfiinare, Certificatului de Urbanism. 5. Evidenierea i actualizarea zonelor cu valoare de patrimoniu naional, siturile, ansamblurile i monumentele istorice i de arhitectur, i stabilirea programelor de restaurare i conservare a acestora pe raza municipiului; inerea evidenei i asigurarea proteciei monumentelor istorice

Pagina 9 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

i de arhitectur; coordonarea programelor cu privire la protejarea monumentelor i a zonelor istorice; 6. Gestionarea bazei de date cu documentaii de urbanism si activiti de planificare urban mpreun cu Biroul GIS; 7. mprirea Municipiului pe sectoare i secii n vederea organizrii recensmntului populaiei i locuinelor, precum i a recensmntului agricol, respectiv pentru alegerile locale, parlamentare, prezideniale i a referendumurilor; 8. Organizarea arhivrii eficiente a documentaiilor de urbanism; 9. ntocmirea rapoartelor periodice de activitate; 10. Organizarea de dezbateri publice privind documentaiile de urbanism depuse n cadrul serviciului n vederea analizrii i avizrii n Comisia Tehnic de Urbanism i Amenajare a Teritoriului i a naintrii Consiliului Local spre analiz i aprobare. 11. Semnalarea compartimentului de disciplin cazurile ce constituie contravenii sau infraciuni n condiiile stabilite de Legea 50/1991/R., acolo unde este cazul; 12. Eliberarea de copii xerox, n cazul solicitrii, dup Documetaii de Urbanism ,Autorizaii de Construire/Desfiinare, Certificate de Urbanism

(5) Biroul Disciplina n Construcii : 1. asigurarea respectrii prevederilor legale n domeniu, prin ntocmirea planurilor anuale de control; 2. urmrirea respectrii proiectului tehnic, a executrii lucrrilor de construire conform autorizaiei eliberate precum i a ncadrrii n termenul de execuie. n cazul existenei neconformitilor cu prevederile legale propune msuri de remediere/sistare a lucrrilor ; 3. n termen de 15 zile de la data expirrii termenului de execuie, someaz n scris proprietarul construciei n vederea regularizrii taxei de autorizaie i urmrirea ncasrii eventualelor diferene; 4. verificarea actelor depuse n vederea notrii/radierii construciilor n Cartea Funciar, redactarea i eliberarea adeverinelor n vederea precizrii destinaiei terenului; 5. verificarea si avizarea documentaiilor depuse n vederea obinerii Autorizaiei de funcionare; 6. verificarea pe teren a reclamaiilor; 7. constat, sancioneaz contraveniile n temeiul legii nr. 50/1991 republicat, actualizat i ncheie n acest sens procesele verbale de contravenie; 8. realizarea tuturor msurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calitii ISO9001; 9. elaborarea rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotrri iniiate de primar n domeniul lor de competen; 10. ntocmirea informrilor periodice legate de activitatea proprie i publicarea lor pe siteul instituiei; 11. alte sarcini ncredinate verbal sau scris de conducerea Primriei municipiului Satu Mare; (6) Biroul GIS : 1. studiul i analiza sistemelor informaionale de management al teritoriului, gestionarea datelor specifice cadastrului edilitar-imobiliar; 2. extinderea sistemelor informaionale geografice (GIS) i utilizarea lor la fundamentarea documentaiilor, planurilor de urbanism; 3. preluarea n sistem electronic a PUZ-urilor , PUD-urilor n vederea actualizrii hrii digitale a Municipiului Satu Mare;

Pagina 10 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

4. colaborarea cu Biroul de Informatic i Gestiune Reea din cadrul instituiei i firme de specialitate n dezvoltarea de soluii software geospaiale; 5. ntocmirea Certificatelor de nomenclatur stradal i adres; 6. realizarea tuturor msurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calitii ISO9001; 7. ntocmirea de rapoarte statistice lunare, trimestriale, semestriale i anuale, specifice activitii biroului i publicarea lor pe site-ul municipiului; 8. actualizarea seciunii specifice compartimentului pe site-ul instituiei; 9. conceperea i realizarea de aplicaii pentru gestionarea datelor geospaiale, extragerea de date pentru ntocmirea rapoartelor; 10. elaborarea rapoartelor de specialitate aferente proiectelor de hotrri iniiate de primar n domeniul lor de competen; 11. colaborarea cu birouri i servicii din cadrul primriei n vederea actualizrii bazelor de date specifice hrii digitale; 12. ntocmirea informrilor periodice legate de activitatea proprie i publicarea lor pe siteul instituiei; 13. alte sarcini ncredinate verbal sau scris de conducerea Primriei municipiului Satu Mare; (7) Directorul Tehnic : 1. urmrirea i stabilirea msurilor ce se impun pentru buna funcionare a activitilor de gospodrie comunal, transport urban i reele edilitare, realizarea lucrrilor de investiii i achiziii publice; 2. urmrirea ntocmirii documentaiilor tehnice i asigurarea realizrii tuturor lucrrilor publice ce se execut din bugetul local sau din alte fonduri publice; 3. urmrirea derulrii lucrrilor de investiii, respectarea termenelor i efectuare a recepiilor, conform contractelor ncheiate n acest scop; 4. colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituiei, n vederea stabilirii necesarului de fonduri n vederea elaborrii bugetului local; urmrete modul de utilizare i asigur gospodrirea fondurilor destinate lucrrilor de investitii, reparaii drumuri,etc; 5. ia msurile necesare n vederea ntreinerii drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulaie, desfurarea normal a traficului rutier i pietonal; 6. verificarea calitii lucrrilor de gospodrie i invetiii precum i respectarea termenelor contractuale; 7. urmrirea i propunerea de msuri necesare precum i stabilirea necesarului de surse financiare pentru: ntreinerea i repararea strzilor, salubrizarea oraului, ntreinerea parcurilor i a zonelor verzi, sigurana traficului, iluminatului public, alimentrii cu ap potabil i a canalizrii, a staiilor de epurare, a dezpezirii municipiului; 8. luarea msurilor pentru buna funcionare i ntreinere a locurilor de joac pentru copii; 9. luarea msurilor pentru protecia i refacerea mediului nconjurtor, asigurarea aplicrii prevederilor legale privind colectarea selectiv a deeurilor menajere, industriale de orice fel, reciclarea i reintroducerea lor n circuitul produciei; 10. asigurarea desfurrii procedurilor de achiziii publice conform legislaiei n vigoare; 11. asigurarea relaiei de comunicare i de fluidizare a informaiilor de natur tehnic dintre serviciile de specialitate coordonate i celelalte direcii din cadrul Primriei; 12. urmrirea punerii n aplicare de ctre compartimentele instituiei a hotrrilor Consiliului local, din domeniul de actvitate;

Pagina 11 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

(8) Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat, Servicii Publice : (1) Salubrizarea oraului: 1. elaborarea programului i a bugetului lucrrilor i serviciilor de salubrizare stradal a Municipiului; 2. aplicarea actelor normative din domeniul salubrizrii i gestionrii deeurilor; 3. verificarea calitii i cantitii lucrrilor manuale i mecanice de salubrizare stradal; a lucrrilor de colectare i transport deeuri din depozitele clandestine; 4. organizarea i derularea aciunilor de curenie general de primvar i de toamn a Municipiului; 5. organizarea i derularea aciunilor de deratizare, dezinsecie i de combatere a duntorilor; 6. organizarea i derularea aciunilor de prindere, adpostire i eutanasiere a cinilor fr stpn; 7. organizarea i urmrirea salubrizrii zonelor verzi, a spaiilor de parcare i de transport a deeurilor vegetale din cartierele Municipiului; 8. organizarea i derularea aciunilor de achiziionare, montare i ntreinere a courilor de gunoi n locurile publice; 9. verificarea, controlul i sancionarea faptelor ce constituie contravenii la actele normative specifice din domeniul salubrizrii; 10. organizarea demolrii construciilor neautorizate i transportului materialelor de pe domeniul public al municipiului; ntreinerea zonelor verzi i a parcurilor: 1. elaborarea programelor i a bugetului lucrrilor de ntreinere a zonelor verzi, a parcurilor, a scuarurilor i aliniamentelor stradale n municipiu; 2. verificarea calitii i cantitii lucrrilor de ntreinere a zonelor verzi; 3. organizarea i derularea lucrrilor de defriri, tieri de arbori, tieri de corecie; 4. supravegherea protejrii mediului urban; 5. elaborarea i urmrirea derulrii programului de plantri de materiale dendricole, arbuti i arbori ornamentali; 6. organizarea dotrii, respeciv a ntreinerii i reabilitrii mobilierului urban din parcuri, scuaruri i strzi; 7. ntreinerea i reabilitarea statuilor i monumentelor din parcuri, piee i strzi; 8. ntreinerea lacurilor din Municipiu; ntreinerea fntnilor publice i arteziene; 9. dotarea, organizarea funcionrii i ntreinerea terenurilor de joac din parcuri i cartiere; 10. recepionarea lucrrilor efectuate, predarea recepiei finale Serviciului Financiar Contabilitate Salarizare, n vederea lurii n evidena contabil; ntreinerea strzilor, drumurilor, pasajelor, podurilor, aleilor pietonale i a spaiilor de parcare: 1. elaborarea programelor de lucrri pentru efectuarea la timp a lucrrilor de ntreinere i reparaii prevzute n plan i conform normativelor tehnice n vigoare; 2. elaborarea i promovarea documentaiilor tehnico-economice i derularea lucrrilor de execuie la lucrrile de reparaii i ntreinere; 3. urmrirea lucrrilor tehnico-edilitare care se execut pe domeniul public; 4. eliberarea avizelor pentru spargere pentru lucrrile care se execut pe domeniul public; urmrirea realizrii reparaiilor la strzile la care se fac lucrri de intervenie; 5. organizarea i urmrirea ntreinerii sistemelor de semnalizare rutier i dirijare a traficului; 6. realizarea recepiei lucrrilor efectuate i predarea recepie finale Serviciului Financiar Contabilitate - Salarizare n vederea lurii n evidena contabil;

(2)

(3)

Pagina 12 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

(4)

Iluminatul public: 1. elaborarea bugetului lucrrilor de ntreinere i a cheltuielilor cu consumul de energie electric pentru iluminatul public; 2. verificarea funcionrii i a cantitii i calitii lucrrilor de ntreinere a iluminatului public; 3. elaborarea i promovarea documentaiilor tehnico-economice, derularea procedurilor de achiziii publice i derularea lucrrilor de execuie a extinderii sau modernizrii sistemului de iluminat public; 4. elaborarea i promovarea documentaiilor tehnice, respectiv derularea lucrrilor de execuie a iluminatului arhitectural al cldirilor monumente de arhitectur, parcuri, scuaruri; 5. organizarea i realizarea iluminatului festiv de srbtori; 6. organizarea alimentrii cu energie electric a consumatorilor pe domenul public, cu ocazia organizrii unor manifestri stradale; Protecia mediului: 1. implementartea unui sistemn de monitorizare a calitii apei potabile la nivel de Municipiu; 2. ntocmirea i urmrirea Planului de gestionare a deeurilor i de asigurare a cureniei localitii; 3. asigurarea implementrii mbuntirilor tehnologice la staiile de tratare a apei; 4. coordonarea i urmrirea realizrii reabilitrii reelelor de transport i distribuie a apei potabile; 5. coordonarea i urmrirea lucrrilor privind construirea i reamenajarea sistemelor de colectare, canalizare, epurare i evacuare a apelor menajere, pentru a se atinge conformitatea tehnic cu Aquisul Comunitar privind epurarea apei uzate; 6. dotarea cilor de comunicaie, a locurilor publice de colectare cu un numr suficient de recipiente pentru colectarea selectiv a deeurilor i transportul la timp al acestora; 7. interzicerea depozitrii deeurilor n alte locuri dect cele destinate depozitelor stabilite i contientizarea cetenilor, a instituiilor, agenilor economici, privind modul de respectare a gestionrii acestora n vederea asigurrii proteciei sntii populaiei i a mediului; 8. exploatarea tuturor posibilitilor tehnice i economice privind recuperarea i reciclarea deeurilor; cuprinderea de fonduri n bugetul local cu acest scop; (6) Atribuii Compartiment Autorizare Servicii de Transport Public Local. 1. s cunoasc i s respecte legislaia de specialitate n vigoare din domeniul serviciilor de transport public local; 2. s cunoasc i s respecte prevederile din Regulamentulcadru de acordare a autorizaiilor de transport n domeniul serviciilor de transport public local; 3. s i fundamenteze concluziile i consemnrile din rapoartele de specialitate n mod obiectiv, exclusiv pe documentele analizate; 4. s transmit la A.N.R.S.C. orice date sau informaii solicitate despre activitatea desfurat; 5. s respecte msurile de conformare stabilite n notele de constatare de ctre agenii constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efecturii controalelor planificate sau neplanificate; 6. s se supun controlului i s pun la dispoziia agenilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele i informaiile solicitate n timpul desfurrii aciunii de control; 7. s i exercite capacitatea de apreciere n mod imparial, astfel nct n procesul de luare a deciziilor s in cont numai de situaiile pertinente i s acioneze potrivit actelor normative n vigoare; 8. s nu accepte, prin poziia lor oficial, cadouri, servicii, invitaii la mas i/sau alte avantaje ori foloase necuvenite, n interes personal sau n beneficiul unui ter; 9. s asigure i s pstreze confidenialitatea datelor i a informaiilor obinute n exercitarea atribuiilor de serviciu; 10. s aib, n toate situaiile, o atitudine de neutralitate n relaiile lor cu transportatorii;
Pagina 13 / 114

(5)

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

11. observaiile la documentaiile de autorizare, transmise solicitanilor, s nu fac obiectul comentariilor, aprecierilor sau obieciilor fa de acetia i nici al comparaiilor cu alte documentaii de autorizare. (7) Atribuii specifice comune domeniilor de activitate: 1. soluionarea sesizrilor, reclamaiilor i diverselor solicitri venite din partea cetenilor, a unor instituii i societi comerciale legate de serviciile publice din domeniul propriu de activitate; 2. ntocmirea documentaiilor i urmrirea derulrii procedurilor de achiziii publice pentru lucrrile, serviciile i dotrile din domeniul de activitate; 3. ntocmirea contractelor n vederea derulrii serviciilor, lucrrilor i dotrilor pentru care s-au inut licitaii; 4. verificarea i recepionarea lucrrilor i serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaiilor de lucrri, confirmndu-se veridicitatea acestora; efectuarea recepiilor la terminarea lucrrilor i a recepiei finale dup expirarea perioadei de garanie; 5. luarea msurilor imediate n cazul unor calamiti; 6. ntocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotrri din domeniul propriu de activitate; 7. ntocmirea bugetelor proiectelor, programelor i activitilor proprii; ntocmirea la termen a documentelor de angajare bugetar i de plat ale activitilor din domeniul de activitate.

(8) Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Comunale de Utiliti Publice funcioneaz ca o unitate distinct n cadrul Serviciului Administrare a Domeniului Public i Privat i Servicii Publice, nfiinat conform prevederilor H.G. nr. 246/2006 : 1. fundamentarea i coordonarea elaborrii strategiilor locale privind accelerarea dezvoltrii serviciilor comunitare de utiliti publice i monitorizarea implementrii acestora; 2. pregtirea n colaborare cu operatorii serviciilor publice a planurilor de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltrii acestora i prezentarea ctre Consiliul local n vederea aprobrii; 3. asistarea operatorilor n procesul de accesare i atragere a fondurilor pentru investiii; 4. ntocmirea i transmiterea rapoartelor de activitate ctre Instituia Prefectului, Unitatea central de monitorizare, precum i autoritilor de management care gestioneaz instrumentele structurale i programele operaionale cu impact n domeniul serviciilor comunitare; 5. colaborarea n realizarea obiectivelor cu Serviciul Investiii i Biroul Pentru Proiecte cu Finanare Internaional; (9) Serviciul Investiii : 1. ntocmirea i fundamentarea listelor de lucrri de investiii n proiectul de buget i a programului anual de achiziii publice, studii, dotri i proiecte; 2. Planificarea lucrrilor de investiii aprobate pentru finanare n bugetele anuale; 3. asigurarea urmririi execuiei lucrrilor de investiii, prin inspectori de antier, conform legislaiei n vigoare; 4. obinerea avizelor, acordurilor i autorizaiilor de construcie pentru lucrrile de investiii sau pentru funcionare; 5. verificarea i recepionarea lucrrilor i serviciilor contractate din domeniul de activitate; verificarea situaiilor de lucrri, confirmndu-se veridicitatea acestora; efectuarea recepiilor la terminarea lucrrilor i a recepiei finale dup expirarea perioadei de garanie, comunicarea receptiilor Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare n vederea lurii n evidena contabil;

Pagina 14 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

6. urmrirea i asigurarea decontrilor lucrrilor i serviciilor executate, conform contractelor n derulare; 7. asigurarea realizrii tuturor obligaiilor care revin autoritii publice locale n derularea investiiilor prin programele CNI, ANL .a.; 8. colaborarea cu compartimentele i structurile de specialitate n elaborarea de programe i strategii de dezvoltare pe termen mediu i lung, promovarea i derularea de proiecte finanate din diferite fonduri nerambursabile, asigurarea documentaiilor tehnice i a procedurilor pentru derularea unor lucrri de investiii n parteneriate, asocieri; 9. urmrirea nregistrrii n contabilitate i n patrimoniu a obiectivelor de investiii finalizate; 10. iniierea i promovarea procedurilor privind aplicarea legislaiei n domeniul conservrii energiei, cadastrului, mediului, etc.; (10) Biroul Achiziii Publice : 1. ntocmirea programului anual de achiziii publice pe baza propunerilor i referatelor ntocmite de ctre compartimentele instituiei, n funcie de gradul de prioritate; 2. elaborarea sau, coordonarea activitii de elaborare a documentaiei de atribuire; 3. se preocup de estimarea valorii contractelor de achiziie n vederea fundamentrii bugetului de venituri i cheltuielie pentru fiecare an bugetar; 4. organizarea, derularea i finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public (achiziii de produse, servicii sau lucrri); 5. asigurarea publicittii achiziiilor publice; 6. programarea i urmrirea respectrii etapelor de derulare a achiziiilor publice; organizarea i urmrirea publicitii achiziiilor publice; 7. ntocmirea documentaiei n vederea emiterii actului administrativ de constituire a comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziii publice; 8. rezolvarea contestaiilor, restituirea garaniilor de participare, informarea ofertanilor privind rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii ntocmit de ctre comisia de evaluare a ofertelor; 9. constituirea i pstrarea dosarului achiziiei publice; 10. ntocmirea contractelor de achiziii public n colaborare cu compartimentul iniiator al achiziiei, evidena contractelor de achiziii publice ; 11. asigur colaborarea cu Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, Ministerul Finanelor, n conformitate cu actele normative n vigoare privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii; 12. inerea Registrului Candidaturi i oferte; 13. elaborarea Raportului privind contractele atribuite n anul anterior; 14. ntocmirea, modificarea, punerea n aplicare a procedurii de efectuare a achiziiilor publice de produse, servicii sau lucrri conform Anexei nr. 6; 15. ine evidena responsabililor pe obiective i gestioneaz arhivarea dosarelor; (11) Biroul Evidena Patrimoniului: 1. inerea evidenei mijloacelor fixe, mobile i imobile, din patrimoniul public i privat al Municipiului Satu Mare: cldiri aparinnd fondului locativ de stat, spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin, terenuri, bunuri mobile, pduri, reele de utiliti, alte bunuri; 2. organizarea i derularea ntabulrii patrimoniului public i privat al municipiului Satu Mare; 3. constituirea unei baze de date operaional a evidenei patrimoniului; 4. ntocmirea i asigurarea documentaiilor pentru proiectele de hotrri ale Consiliului local privind patrimoniul public sau privat (asocieri, nchirieri, concesiuni, vnzri, schimburi de terenuri, transmiteri, etc.);

Pagina 15 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

5. furnizarea de informaii Biroului GIS n vederea ntreinerea programului GIS privind evidena patrimoniului; 6. evidena contractelor de nchiriere cu destinaie de spaiu comercial, sediu de partid, sediu de organizaie neguvernamental, non-profit, etc.; 7. elaborarea documentaiilor administrative n vederea acceptrii oferetelor de donaii de bunuri imobile ce intr n patrimoniu; 8. asigurarea lucrrilor de cadastru prin contracte de prestri servicii; 9. coordoneaz i monitorizeaz inventarierea anual a patrimoniului public i privat al Municipiului Satu Mare; 10. ofer relaii privind bunurile imobile aflate n patrimoniul Municipiului i care fac obiectul revedendicrilor n baza Legii nr. 10/2002 republicat i a legii retrocedrii bunurilor bisericeti 11. realizeaz inventarierea unitilor de nvmnt aflate n proprietatea Primriei Satu Mare.

(12) Biroul Energetic : 1. propune elaborarea unei politici locale de utilizare eficient a energiei conform Normelor Europene; 2. propune programe anuale privind msurile de reabilitare termic a locuinelor ( perei, exterioare, terase, planee i alte elemnete structurale i nestructurale care constituie anvelopa cldirii); 3. coordoneaz din punct de vedere tehnic aciunile privind reabilitarea termic a cldirilor de locuit care va aciona n principal pentru: analiza documentelor necesare fundamentrii acestor programe anuale, clasificarea cldirilor pe tipuri de proiecte; 4. coordoneaz efecturii exepertizei i a auditului energetic al cldirilor; 5. urmrete cuprinderea n bugetul anual al fondurilor necesare n vederea realizrii lucrrilor de reabilitare termic a cldirilor (documentaie tehnic i lucrri de execuie) att din bugetul local ct i din fonduri interne/internaionale; 6. asigur colaborarea cu Agenia Romn pentru Conservarea Energiei n vederea realizrii obiectivelor i programelor; 7. urmrete realizarea tuturor msurilor necesare pentru implementarea Sistemului de asigurare a calitii ISO 9001; 8. organizeaz i urmrete activitatea privind auditul energetic al cldirilor, instituiilor din domeniul public i privat al Municipiului Satu Mare; 9. centralizeaz consumurile de energie electric i termic la instituiile publice i la unitile de nvmnt aflate n proprietatea Municipiului Satu Mare; 10. ntocmete baza de date i documentele legale privind activitatea biroului; (13) Director Economic : 1. fundamentarea i elaborarea anual a proiectului Bugetului de venituri i cheltuieli al Municipiului Satu Mare; 2. rectificarea Bugetului de venituri i cheltuieli al Municipiului Satu Mare; 3. elaborarea unei strategii economice de ansamblu la nivelul administraiei locale, privind gestionarea judicioas i eficient a fondurilor publice, care include elemente de cheltuieli i de venituri; 4. urmrete ntocmirea Contului de ncheiere a exerciiului bugetar anual i l supune spre aprobare Consiliului Local; 5. urmrete ntocmirea trimestrial a Contului de execuie i a bilanului contabil conform legislaiei;

Pagina 16 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

6. semnarea de conformitate din punct de vedere economic a contractelor din care rezult pli din bugetul local; 7. transpunerea n practic din punct de vedere financiar a propunerilor formulate privind diverse activiti i aciuni; 8. elaborarea de documentaii economice mpreun cu alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului n vederea obinerii de mprumuturi i sume nerambursabile pentru realizarea unor proiecte n municipiul Satu Mare; 9. asigurarea relaiei de comunicare i de fluidizare a informaiilor de natur economic dintre serviciile de specialitate coordonate i celelalte direcii din cadrul Primriei; 10. asigurarea inventarierii anuale sau ori de cte ori este nevoie a bunurilor materiale i valorilor bneti ce aparin Municipiului i administrarea corespunztoare a acestora; 11. urmrirea punerii n aplicare de ctre compartimentele instituiei a hotrrilor consiliului local din domeniul de activitate; 12. crearea unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influen asupra bugetului de venituri i cheltuieli; 13. ntocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotrri cu coninut economicofinanciar, prin serviciile de specialitate coordonate; 14. organizarea conducerii la zi a registrului datoriei publice i registrul garaniilor locale, informarea Ministerului Finanelor Publice cu privire la hotrrile Consiliului Local Satu Mare privind contractarea de mprumuri pentru investiii; 15. inerea evidenei arhivistice a tuturor contractelor ncheiate de ctre instituie; 16. ntocmirea, actualizarea i punerea n aplicaie a procedurii privind angajarea i decontarea cheltuielilor bugetare conform Anexei nr. 8.

(14) Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare : 1. ntocmirea documentelor de plat i asigurarea plilor cheltuielilor bugetare, n limita creditelor deschise i a disponibilitilor aflate n cont; verificarea condiiilor de acceptare a documentelor de plat; verificarea concordanei ntre Ordinele de plat emise i extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bnci, .a.; 2. planificarea, coordonarea, organizarea i controlarea inerii evidenei contabile bugetare; 3. exercitarea activitii de control financiar preventiv propriu; 4. ntocmirea fiei mijloacelor fixe, evidenierea i nregistrarea n contabilitate a imobilizrilor i a amortizrilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al Municipiului Satu Mare,; 5. ntocmirea balanelor lunare, drilor de seam contabile trimestriale i anuale i a oricror altor situaii financiare cerute de Direcia Judeean a Finanelor Publice sau Trezorerie; 6. verificarea i centralizarea bilanurilor contabile i a anexelor aferente pentru unitile finanate din bugetul local n vederea ntocmirii Bilanului Consiliului local Satu Mare; 7. nregistrarea n contabilitate a veniturilor, pe baza situaiilor centralizate primite de la Direcia de Finane Publice Locale; 8. nregistrarea n ordine cronologic n contabilitate a tuturor chentuielilor n baza documentelor justificative; 9. ntocmirea registrelor contabile prevzute de legislaia n vigoare; 10. ntocmirea statelor de plat i calcularea oricror indemnizaii sau drepturi salariale ale angajailor; consilierilor locali, colaboratorilor, ajutoare sociale etc; 11. urmrirea i nregistrarea n contabilitate a creditelor contractate de administraia local; 12. evidenierea i urmrirea oricror avansuri pltite i a decontrii lor; 13. derularea activitilor de casierie a Primriei; 14. ntocmirea fiei debitorilor i creditorilor;

Pagina 17 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

15. ntocmirea i evidena facturilor emise de Primrie urmare a contractelor ncheiate avnd ca obiect: vnzri, concesiuni, nchirieri, asocieri, etc.; 16. evidena contractelor i a ncasrilor din concesiuni, nchirieri, asocieri, vnzri, etc.; 17. evidena documentelor cu regim special i a altor valori; 18. urmrirea derulrii contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redevenei i achitarea n termen a acestora; 19. intocmirea bugetelor proiectelor, programelor i activitilor proprii desfurate de compartiment; ntocmirea la termen a documentelor de angajare bugetar i de plat din domeniul de activitate. (15) Serviciul Buget : 1. elaborarea proiectelor bugetelor locale echilibrate i anexelor la acestea, pentru anul bugetar urmtor, precum i estimrile pentru urmtorii 3 ani ; 2. ntocmirea i prezentarea spre aprobare a bugetului general local, care dup consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre aceste bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public la nivel de Municipiu; 3. consultarea i analizarea propunerilor de buget ale instituiilor subordonate (ordonatorilor teriari de credite); centralizarea acestora n vederea cuprinderii lor n bugetul general; 4. repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, n funcie de posibilitile reale de ncasare a veniturilor i de prioritile stabilite n efectuarea cheltuielilor; 5. ntreinerea relaiilor de colaborare profesional cu instituiile finanate de la bugetul local: Teatrul de Nord, Filarmonica Dinu Lipatti, Centrul Cultural G.M.Zamfirescu, Serviciul Public de Asisten Social, Centrul de Transfuzie Sanguin, Serviciul Public de Interes Local Specializat Poliia Comunitar Satu Mare, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Personei Satu Mare, SC Apaserv SA, SC Transurban SA etc; 6. organizarea i inerea evidenei angajamentelor legale i a angajamentelor bugetare pentru fiecare subdiviziune a clasificaiei bugetare; 7. organizarea evidenei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificaiei bugetare precum i a modificrilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificrilor de buget; 8. organizarea evidenei angajamentelor bugetare i compararea datelor angajamentelor bugetare aprobate i a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate; 9. reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate n alte monede dect moneda naional; 10. angajarea i ordonanarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative; 11. efectuarea deschiderilor de credite (finanri), att pentru conturile proprii ct i pentru conturile unitilor subordonate, verificarea ncadrrii acestora n planurile aprobate; 12. nregistrarea, verificarea i centralizarea conturilor de execuie lunare ale fiecrei uniti subordonate; 13. ntocmirea i prezentarea spre aprobare a Consiliului local al Municipiului Satu Mare, pn la data de 31 mai a fiecrui exerciiu financiar, a conturilor de execuie ale bugetului local, ale mprumuturilor interne i externe precum i ale cheltuielilor evideniate n afara bugetului local; 14. ntocmirea i promovarea ctre Primar a rapoartelor de specialitate n vederea iniierii proiectelor de hotrri din domeniul propriu de activitate; ntocmirea ntregii documentaii: proiect de hotrre, expunere de motive, raport de specialitate privind: rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli, ca urmare a unor propuneri foarte bine fundamentate ale ordonatorilor de credite; utilizarea fondului de rezerv i a fondului de rulment; alocarea unor sume pentru aciuni culturale, religioase i sportive; contractarea de mprumuturi; cu cel puin 10 zile naintea publicrii ordinii de zi.
Pagina 18 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

15. urmrirea, respectarea i punerea n aplicare a hotrrilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferitele destinaii; 16. urmrirea, respectarea i inerea evidenei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe destinatii precise stabilite prin Legea bugetului de stat; 17. ntocmirea solicitrilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeean n situaia n care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din nvmnt, cree, asisteni personali, persoane cu handicap, .a.m.d.); 18. ntocmirea documentaiilor necesare pentru contractarea de mprumuturi de ctre instituie de la diferii ageni de creditare; 19. urmrirea derulrii contractelor de credit, plata ratelor, a dobnzilor i a comisioanelor percepute; inerea registrului datoriei publice; 20. confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidena serviciului buget cu cel din contul de execuie emis de trezorerie; 21. verificarea periodic a evoluiei ncasrilor i efectuarea plilor; 22. ntocmirea i rectificarea bugetului cheltuielilor evideniate n afara bugetului local, angajarea i ordonanarea cheltuiellile din aceste bugete; 23. ntocmirea bugetelor proiectelor, programelor i activitilor proprii; ntocmirea la termen a documentelor de angajare bugetar i de plat ale activitilor proprii biroului; (16) Biroul Finanare i Administrare Uniti de nvmnt : 1. elaborarea proiectelor bugetelor pentru anul bugetar urmtor, precum i estimrile pentru urmtorii 3 ani pentru cele 48 uniti de navmnt; 2. consultarea i analizarea propunerilor de buget ale unitilor de nvmnt (ordonatorilor teriari de credite); centralizarea acestora n vederea cuprinderii lor n bugetul local; 3. repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, n funcie de posibilitile reale de ncasare a veniturilor i de prioritile stabilite n efectuarea cheltuielilor pentru fiecare centru bugetar; 4. ntreinerea relaiilor de colaborare profesionale cu cele 48 de uniti de nvmnt; 5. organizarea evidenei angajamentelor legale i a angajamentelor bugetare pentru unitile de nvmnt; 6. organizarea evidenei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare centru bugetar din invmnt; 7. efectuarea deschiderilor de credite, verificarea ncadrrii acestora n planurile aprobate; 8. nregistrarea, verificarea i centralizarea conturilor de execuie lunare ale capitolului nvmnt; 9. urmrirea, respectarea i punerea n aplicare a hotrrilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferitele destinaii la unitile de nvmnt; 10. ntocmirea solicitrilor suplimentare de sume defalcate adresate D.G.F.P. Satu Mare n situaia n care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal din nvmnt); 11. centralizarea i fundamentarea listei de lucrri de investiii n proiectul de buget; ntocmirea programului anual de achiziii publice, studii i proiecte pentru unitile de invmnt, urmrirea derulrii achiziiei; 12. urmrirea realizrii i evidena cheltuielilor la obiectivele de investiii la cap. nvmnt pe surse de finanare. 13. ntocmirea lunar a Monitorizrii cheltuielilor de personal la cap. nvmnt. (17) Compartimentul Eviden Ajutoare de Stat : 1. notific Consiliului Concurenei orice intenie de a acorda un ajutor de stat nou, ori de a modifica un ajutor de stat existent, conform Regulamentului privind forma, coninutul i alte detalii ale notificrii unui ajutor de stat; 2. raporteaz Consiliului Concurenei orice ajutor nou de stat acordat n termenul i formatul prevzut de legislaie; 3. inerea evidenei specifice a ajutoarelor de stat acordate prin BVC;
Pagina 19 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

4. informarea Consiliul Concurenei cu privire la existena oricrui ajutor de stat ilegal sau interzis de care se ia la cunostin; 5. solicit asisten tehnic de specialitate din partea Consiliului Concurenei; (18) Biroul Control Comercial i Autorizaii de Funcionare : 1. activitatea de eliberare a autorizaiilor de funcionare pentru unitile economice i prestatoare de servicii n baza Hotrrii Consiliului Local Satu Mare 284/2008; 2. activitatea de eliberare a autorizaiilor pentru exercitarea activitii de taximetrie conform Legii 38/2003; 3. activitatea de eliberare a autorizaiilor de ocupare temporar a domeniului public pentru activiti cu caracter sezonier; 4. activitatea de eliberare a autorizaiilor de amplasare a teraselor pe domeniul public precum i pe domeniul privat n Municipiul Satu Mare n baza Hotrrii Consiliul Local Satu Mare nr.47/2004; 5. activitatea de eliberare a autorizaiilor pentru amplasarea de mijloace publicitare n baza Hotrrii Consiliului Local Satu Mare nr.72/2006; 6. reavizarea, suspendarea i modificarea categoriilor de autorizaii de mai sus la solicitatea persoanelor care le dein sau alte motive conform prevederilor legale; 7. modificarea, suspendarea i anularea autorizaiilor pentru exercitarea activitii de ctre persoanele fizice i asociaiilor familiale conform Legii 300/2004; 8. redactarea i eliberarea contractelor de nchiriere a domeniului public pentru chiocurile amplasate sau pentru alte obiective comerciale cu caracter permanent; 9. redactarea i eliberarea contractelor de nchiriere a domeniului public pentru realizarea accesului la spatii comerciale conform Hotrrii Consiliului Local Satu Mare 90/23/2004; 10. participarea i asigurarea secretariatului Comisiei pentru Aprobarea Amplasrii de obiective comerciale pe Domeniul Public al Municipiului Satu Mare ; 11. urmrirea i controlul activitilor unitilor economice din municipiul Satu Mare; 12. urmrirea i controlul mijloacelor de publicitate amplasate pe domeniul public al municipiului Satu Mare; 13. urmrirea i controlul desfurrii activiti de transport de persoane n regim taxi pe teritoriul Municipiului satu Mare; 14. verificarea sesizrilor scrise sau trimise pe site-ul Primriei Municipiului Satu Mare, fcute de persoane fizice i juridice n legtur cu funcionarea unitilor economice n Municipiul Satu Mare; 15. verificarea sesizrilor scrise sau trimise pe site-ul Primriei Municipiului Satu Mare, fcute de persoane fizice i juridice n legtur cu ocuparea domeniului public al Municipiului Satu Mare pentru svrirea de acte sau fapte de comer; 16. stabilirea taxelor i ntocmirea notelor de plat pentru ocuparea domeniului public pentru depozitarea temporar de materiale de construcie; 17. organizarea desfurrii a diferite manifestaii cu caracter special (Ziua Oraului Satu Mare; Ziua Copilului; etc.); 18. colaborare cu alte instituii publice pentru soluionarea diverselor probleme: Prefectura Satu Mare, Consiliul Judeean, Inspectoratul Judeean de Poliie, Direcia de Sntate Public, Direcia Generala a Finanelor, Registrul Comerului, Oficiul de Protecie a Consumatorilor, Garda de Mediu,etc; 19. alte sarcini ncredinate de conducerea Primriei Municipiului Satu Mare.

Pagina 20 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

(19) Biroul Administrativ : 1. asigurarea condiiilor de lucru pentru personalul instituiei conform propunerilor efectuate de comisia paritar; 2. ntreinerea instalaiilor i dotrilor cldirilor i bunurilor aparinnd Primriei municipiului Satu Mare; 3. aprovizionarea cu materiale, tiprituri i imprimate necesare activitii Primriei conform necesarului ntocmit de fiecare compartiment; 4. transportul personalului n teren i n delegaie cu autoturismele instituiei; 5. inerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, etc; 6. ntocmirea caietelor de sarcini n vederea contractrii lucrrilor de reparaii, achiziii mijloace fixe respectiv a consumabilelor necesare desfsurrii n bune condiii a activitii compartiemntelor instituiei; 7. ntocmirea, urmrirea n derulare a contractelor pentru prestri servicii i achiziii din domeniul propriu de activitate; 8. asigur activitatea de gestionare a furniturlor de birou, a obiectelor de inventar, etc achiziionate de instituie; 9. instruirea periodic a personalului instituiei pe linia normelor de Protecia muncii i PSI; 10. organizarea manifestrilor culturale, omagiale i comemorative la care oficialii administraiei locale iau parte; 11. organizarea tehnic a referendumurilor, a alegerilor locale i generale; (20) Directorul Direciei Impozite i Taxe Locale : 1. realizarea n mod unitar a strategiei i programului Primriei Municipiului Satu Mare n domeniul finanelor publice locale i aplicarea politicii fiscale a statului i a Municipiului Satu Mare; 2. asigurarea, prin serviciile i birourile de specialitate, a constatrii i verificrii materiei impozabile, impunerii tuturor contribuabililor, persoane fizice i juridice, ncasrii veniturilor bugetare i a fondurilor extrabugetare de la populaie, acionarea prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale i organizarea evidenei sintetice i analitice pe categorii de venituri; 3. colaborarea cu principalele organe ale administraiei de stat pentru aducerea la ndeplinire a atribuiilor ce-i revin prin lege, precum i pentru combaterea evaziunii fiscale; 4. ntocmirea i prezentarea la termenele stabilite a rapoartelor de specialitate n vederea iniierii proiectelor de hotrri privind aprobarea impozitelor i taxelor locale, a drilor de seam, a situaiilor statistice, informrilor i rapoartelor cu privire la asezarea impunerilor, execuiei de cas a Bugetului locale, a fondurilor pe care le gestioneaz potrivit legii, precum i a rezultatelor verificrilor pe linie fiscval a persoanelor fizice i a agenilor economici. (21) Serviciul Impunere Constatate Control : 1. aezarea impozitelor i taxelor locale, prin date certe, pe baza crora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local; 2. gestionarea poziiilor la impozitele pe cldiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate i mijloace auto; 3. supravegherea modului n care contribuabilii i respect obligaiile pe care le au fa de bugetul local, n ceea ce privete calcularea, declararea i virarea impozitelor i taxelor locale n termen i atragerea de venituri suplimentare la bugetul local; 4. organizarea de aciuni de verificare a declaraiilor fcute de contribuabilii, persoane fizice, n sensul depistrii neconcordanelor existente ntre declaraiile fcute i situaia din teren a materiei impozabile de orice natur (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate; 5. confruntarea autorizaiilor de construire emise de Serviciul Urbanism i Amenjarea Teritoriului cu baza de date a Direciei de Impozite i Taxe Locale, pentru identificarea
Pagina 21 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

imobilelor nou construite, care nu au fost declarate dup expirarea termenului de valabilitate a autorizaiilor de construire; 6. verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor n valorile impozabile declarate; stabilirea diferenelor ntre valorile declarate i cele faptice acolo unde este cazul, urmrindu-se i modul de aplicare a procentelor de impozitare la cldirile nereevaluate; 7. organizarea de aciuni tematice privind reclama i publicitatea i ocuparea domeniului public; identificarea n teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afie, precum bunuri care ocup domeniul public) pentru care nu s-au achitat i taxele cuvenite, n vederea taxrii; 8. verificarea organizatorilor de spectacole precum i a localurilor unde se desfoar aciuni de discotec aa cum sunt definii n Codul Fiscal privind respectarea obligaiilor ce le revin privind declararea, evidenierea i vrsarea la bugetul local a impozitului datorat; 9. elaborarea lunar a Programului de inspecie fiscal, care cuprinde societile care vor fi supuse controlului fiscal n luna respectiv, a Avizelor de inspecie fiscal i a ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt mputernicii pentru desfurarea inspeciei fiscale n materie de impozite i taxe locale; 10. eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operaiuni pe care acetia le efectueaz; 11. gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din Municipiul Satu Mare, att persoane fizice ct i persoane juridice; (22) Serviciul Evidena Veniturilor - Urmrire Executare Silit Amenzi : (a) Compartimentul Evidena Veniturilor: 1. efectuarea evidenei fiscale a veniturilor; efectuarea ncasrilor n numerar de la contribuabili reprezentnd impozite i taxe locale; 2. efectuarea descrcrii rolurilor contribuabililor care au efectuat pli prin trezorerie; 3. ntocmirea situaiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele i taxele locale ; 4. ntocmirea referatelor de restituire i compensare la solicitarea persoanelor fizice i juridice ; efectuarea plilor reprezentnd restituiri de sume; 5. ntocmirea ordinelor de plat pentru reglarea conturilor de venituri; 6. ntocmirea lunar a documentaiei necesare pentru acordarea de stimulente personalului D.I.T.L. ; 7. participarea la aciunile de control organizate de D.I.T.L. i luarea msurilor imediate pentru neregulile constatate; 8. colaborarea cu Direcia General a Finanelor Publice pentru care ntocmete trimestrial situaia veniturilor nencasate la bugetul local de ctre marii contribuabili; 9. soluionarea neconcordanelor aprute cu contribuabilii persoane juridice n cazul plilor prin banc a contribuabililor persoane juridice; 10. ntocmirea zilnic a jurnalului de cas cu privire la ncasrile zilnice, predarea numerarului ncasat la sfritul zilei de lucru casieriei centrale urmnd a fi depuse zilnic la Trezorerie; emiterea zilnic, a borderourilor de ncasri pe tipuri de impozite; Compartimentul Executare Silit: 1. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliie sau a Registrului Comerului, ori a instanelor; 2. aplicarea procedurii executrii silite, prevazut de actele normative n vigoare, pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin ntocmirea de somaii i titluri executorii n cazul neplii la termenele legale, iar n cazul depirii termenelor dup
Pagina 22 / 114

(b)

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

deschiderea procedurii, trecerea la urmtoarele forme de executare silit i anume: nfiinarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, ntocmirea de procese verbale de sechestru i valorificarea bunurilor prin licitaie; 3. efectuarea situaiilor centralizatoare lunare, cu evidena ncasrilor rezultate din executarea silit; ntocmirea situaiilor centralizatoare analitice privind societile, respectiv sumele rmase de recuperat; 4. valorificarea bunurilor sechestrate prin modaliti prevzute de dispoziiile legale n vigoare; (c) Compartimentul Amenzi: 1. evidena i verificarea tuturor amenzilor de circulaie, transport public local de cltori, etc; 2. identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliie, Registrului Comerului sau a instanelor; 3. identificarea conturilor bancare sau a locurilor de munc ale debitorilor, cu ajutorul bncilor i a Inspectoratului Teritorial de Munc, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare; 4. aplicarea procedurilor executrii silite prevazut de actele normative n vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice sau juridice, prin: somaii emise, trecerea amenzilor pe codurile unice ale debitorilor, popriri n bnci sau pe salarii; 5. efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor; 6. evidena dosarelor de insolvabili; 7. furnizarea de informaii din baza de date la solicitarea altor instituii publice, societi bancare, contribuabili; 8. evidena ncasrilor rezultate din executare silit, amenzi; 9. ntocmirea situaiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/incasate; (23) Serviciul Agricol i Fond Funciar : 1. completarea la zi a Registrului agricol; 2. furnizarea periodic (lunar, trimestrial i anual) a datelor statistice solicitate de Direcia Judeean de Statistic, Direcia General a Finanelor Publice; 3. verificarea prin sondaj a corectitudinii datelor declarate de ctre contribibuabili n Registrul agricol; 4. eliberarea de adeverine la solicitarea contribuabililor cu datele declarate n Registrul agricol necesrae pentru: spitalizare, obinerea de burse scolare, etc; furnizarea de date din registrul agricol la solicitarea organelor de cercetare penal, instantelor judectoreti, etc; 5. eliberarea certificatelor de productor agricol pentru valorificarea produselor vegetale pe pia; anterior eliberrii certificatelor de productori se verific existena produselor destinate comercializrii; 6. nregistrarea n Registrul agricol al terenurilor vndute, donate i schimburile de teren dovedite prin acte ncheiate n form autentic; 7. evidenierea titlurilor de proprietate eliberate n baza Legii nr.18/1991; 8. verificarea suprafeelor de teren agricol nscrise n titluri de proprietate i anexele de fond funciar n cartiere, pe autor i motenitor i operarea oricror modificri de proprietar; 9. nregistrarea titlurilor de proprietate n programul de culegere de date Primare; 10. promoveaz n instan aciuni de anulare i corectare a titlurilor de proprietate greite; 11. evidenierea terenurilor agricole exploatate individual i nregistrarea modificrilor pe proprietari care intervin n timpul anului; 12. verificarea i nregistrarea contractelor de arendare n registrul special conform prevederilor Legii nr.16/1994, art.6; 13. vizarea pentru conformitate a declaraiilor contribuabililor depuse la DITL n vederea calculrii impozitului pe teren; 14. sprijinirea aciunilor sanitar veterinare pe teritoriul Municipiului Satu Mare;
Pagina 23 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

15. punerea n aplicare a msurilor dispuse de ordonatorul de credite prin dispozitia nr 3059/2009 privind stabilirea unor msuri n ce privete aplicarea prevederilor Legii nr. 381/2002; 16. acordarea rspunsurlor n termenul prevzut de legislaie la cererile depuse de ceteni, alte instituiie n domeniul lor de activitate; (24) Biroul Informatic i Gestiune Reea : 1. formularea strategiei de dezvoltare a sistemului informatic, conceperea i elaborarea proiectelor de dezvoltare a sistemului informatic al instituiilor administraiei publice locale a Municipiului Satu Mare; 2. lansarea i coordonarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice informaionale ale administraiei locale; 3. implementarea sistemelor informatice n administraia Municipiului, monitorizarea i evaluarea aciunilor de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare i concordana realizrilor cu normele i metodologiile unitare la nivel naional; 4. urmrirea respectrii prevederilor contractuale cu furnizorii de servicii informatice; 5. asigurarea respectrii prevederilor legale privind publicarea de date, protecia datelor personale i folosirea programelor informatice; 6. generarea rapoartelor interne confideniale ne-elaborabile de furnizori externi; 7. reducerea costurilor pentru analiz, proiectare, realizare, configurare, instalare, implementare programe, aplicaii i servicii electronice specifice activitii administraiei publice; 8. asigurarea unui timp de rspuns scurt n cazul unor incidente informatice; 9. realizarea cu sprijinul celorlalte compartimente a studiului i analizei sistemelor informaionale existente; 10. revizuirea periodic a strategiei de informatizare n funcie de realitile i orientrile curente n tehnologia informatic, n conformitate cu prioritile locale, judeene, naionale i tendinele mondiale n domeniu; 11. asigurarea compatibilitii i interoperabilitii sistemului informatic propriu cu sistemele informatice n exploatare i cu reele informaionale de interes naional sau local; 12. coordonarea formrii i perfecionrii personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice i comunicaiilor de date n cadrul programului anual de perfecionare; 13. participarea la programele, proiectele naionale i internaionale n legtur cu dezvoltarea sistemelor informatice la care instituia este partener; 14. coordonarea , crearea, utilizarea, ntreinerea, protecia, arhivarea bazelor de date folosite de utilizatorii de reea; 15. monitorizarea i funcionarea serviciilor oferite pe cale electronic i definirea strategiilor de extindere ale acestora; 16. elaborarea programelor de dezvoltare n domeniul infrastructurii de informatic; 17. organizarea i derularea achiziiilor publice din domeniul tehnicii informatice i de comunicaii; 18. extinderea sistemelor informaionale geografice (GIS) i utilizarea lor la fundamentarea documentaiilor, planurilor de urbanism i amenajarea teritoriului; 19. asigurarea asistenei tehnice de specialitate compartimentelor din instituie, la solicitarea acestora, n domeniul sistemelor informatice i de comunicaii; 20. participarea la derularea proiectelor de dezvoltare ce implic folosirea sistemelor informatice sau de comunicaii; 21. administrarea reelei de calculatoare a instituiei i legturile cu reelele interconectate cu aceasta; 22. auditarea funcionrii sistemelor informatice, calitatea i eficiena de utilizare, crearea rapoartelor, documentelor, situaiilor, studiilor, evalurilor referitoare la activitatea serviciului, funcionarea sistemului informaional; 23. acordarea asistenei tehnice de specialitate pentru :
Pagina 24 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

mbuntirea activitii de relaii cu publicul i promovarea imaginii localitii i a Consiliului local; - mbuntirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor i practicilor administrative; - optimizarea comunicrii i a fluxului de informaii ntre Consiliul local i instituiile la nivel local, regional i naional; - asigurarea accesului cetenilor la informaii publice (centre de informaii); - generalizarea treptat a schimbului de informaii bazat pe documente electronice; 24. administrarea din punct de vedere funcional i din punct de vedere al organizrii informaiei a paginii WEB a instituiei, sens n care elaboreaz i asigur respectarea procedurii privind administrarea Paginii oficiale de internet a municipiului Satu Mare conform Anexa nr. 9. (25) Biroul Relaii cu Cetenii i Registratur : 1. nregistrarea cererilor, sesizrilor, reclamaiilor sau propunerilor adresate Primriei, predarea spre competent rezolvare compartimentelor de specialitate, urmrirea soluionrii i redactrii n termen legal a rspunsului i expedierii lui ctre petiionar; 2. asigurarea informrii cetenilor despre activitatea administraiei publice locale; 3. oferirea de relaii cetenilor privind modalitatea de obinere a unor documente, avize, aprobri, etc.; 4. ntocmirea de materiale tiprite sau pe suport electronic pentru informarea cetenilor; 5. coordonarea activitii legate de audiene la Primar, Viceprimari i secretar; 6. informarea cetenilor cu privire la servicii oferite de alte instituii, organizaii, prestatori de servicii; 7. acordarea de asisten de specialitate asociaiilor de proprietari sau de locatari n problemele de administrare, gestiune economico-financiar i obligaii privind managementul proprietii i n general n aplicarea legislaiei n domeniul locativ; 8. gestionarea solicitrilor n baza Legii 544/2001 venite din partea instituiilor i a massmediei; 9. primirea, nregistrarea, evidenierea i rezolvarea petiiilor ce sunt adresate instituiei; 10. organizarea funcionrii Registraturii Primriei Municipiului Satu Mare; ridicarea corespondenei de la oficiul potal, expedierea prin pot a rspunsurilor; 11. asigurarea responsabilului pentru relaia cu societatea civil, conform prevederilor art. 6, alin. 5) din Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public; 12. elaborarea, modificarea i implementarea procedurii privind nregistrarea, circulaia i operarea documentelor conform Anexei nr. 10, a procedurii gestionrii i comunicrii informaiilor de interes public conform Anexei nr. 11, respectiv procedura privind participarea cetenilor la procesul de elaborare a actelor normative i la procesul de luare a deciziilor conform Anexei nr. 12. (26) Biroul pentru Proiecte cu Finanare European : 1. elaborarea i implementarea de politici, programe i proiecte care vizeaz dezvoltarea local; 2. culegerea i prelucrarea de date; elaborarea de documente cu privire la dezvoltarea economic a municipului Satu Mare; determinarea indicatorilor, obiectivelor, strategiilor n vederea accesrii programelor; 3. monitorizarea Programe Operaionale, Sectoriale sau alte proiecte cu finanare extern n care municipiul Satu Mare este eligibil; 4. iniierea de aciuni i programe, respectiv asigurarea de informaii, consiliere, monitorizare pentru atragerea investitorilor strini n Municipiul Satu Mare; 5. implicarea administraiei publice locale n procesul de integrare european, prin aciuni de promovare a ideilor i valorilor europene, implementarea aquis-ului comunitar, reforma n administraia public , etc.;
Pagina 25 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

6. identificarea de surse de finanare pentru proiectele de dezvoltare; elaborarea i implementarea de proiecte cu finanare extern nerambursabil; gestionarea asistenei financiare comunitare i internaionale acordate Romniei; 7. asigurarea colaborrii cu Agenia de Dezvoltare Regional N-V i cu Ministerul Integrrii Europen; 8. intreinerea i dezvoltarea relaiilor de parteneriat i cooperare internaional cu asociaii, instituii sau orae din Europa i din lume; gsirea de parteneri pentru proiectele de cooperare internaional iniiate de Primria Municipiului Satu Mare; 9. dezvoltarea relaiilor de cooperarare cu oraele nfrite i dezvoltarea unor noi parteneriate prin proiecte, schimburi de experien, colaborri, etc.; 10. monitorizarea implementrii unor programe proprii sau ale unor parteneri de pe plan local; 11. iniierea i organizarea unor aciuni i activiti de promovare a imaginii municipiului Satu Mare n ar i n lume; 12. pregtirea de materiale promoionale; corespondena cu instituiile i asociaiile cu care municipiul are legturi de cooperare; traducerea corespondenei n i din limbi strine; (27) Biroul Audit i Control Financiar de Gestiune : 1. elaborarea proiectului planului anual de audit public intern i efectuarea misiunilor de audit public intern potrivit acestuia; 2. elaborarea normelor metodologice specifice entitii publice n care i desfoar activitatea; 3. efectuarea activitii de audit public intern, raportarea periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate din activitatea sa; 4. informarea Unitaii Centrale de Armonizare pentru auditul public intern despre recomandrile nensuite de ctre conductorul instituiei sau a serviciilor publice subordonate Consiliului local al municpiului Satu Mare auditate; 5. Elaborarea raportului anual al activitii de audit; 6. informarea conductorului instituiei n cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii constatate ; 7. verificarea respectrii normelor, instruciunilor precum i a codului de conduit etic n cadrul compartimentelor de audit intern al instituiilor finanate din bugetul local; iniierea msurilor corective necesare, n cooperare cu conductorul instituiei; 8. desfurarea auditurilor ad-hoc, respectiv misiunilor cu caracter execepional, necuprinse n planul anual de audit public; 9. auditarea cel putin o dat la trei ani a urmtoarelor activiti: - angajamentele bugetare din care deriv direct sau indirect obligaii de plat, inclusiv din fondurile comunitare; - plile asumate prin angajamente, inclusiv din fonduri comunitare; - vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitii administrativ- teritoriale; - concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitii administrativ- teritoriale; - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor de creane, precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora; - alocarea creditelor bugetare; - sistemul contabil; - sistemul de luare a deciziilor; - sistemele de conducere i control; 10. consilierea compartimentelor cu privire la legislaia aprut n domeniul propriu de activitate. (28) Compartimentul Evenimente, Cultur, Educaie i Sport :
Pagina 26 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

pregatire i elaborare de materiale i documente pentru diferite manifestri culturale, educaionale, sportive iniierea i organizarea manifestrilor culturale anuale (Festivaluri) elaborare i transmitere de materiale pentru diferite reviste monitorizarea presei locale cu evidenierea pe domenii a articolelor elaborare speech-uri, mesaje i ntocmire diplome pregtire evenimente, coresponden, contracte, afie, invitaii urmrirea executrii aciunii conform contractului ntocmirea de deconturi diverse privind cheltuielile ocazionate de abonarea la diverse publicaii, de organizare a unor aciuni proprii, achiziionarea de materiale de protocol, etc ntocmirea de rapoarte, referate, notificri pentru decontarea sumelor cheltuite n domeniul specific compartimentului descrcarea electronic a documentelor transmise electronic prin reeaua INTRANET pentru informare i monitorizare intocmire de baz de date privind ONG-urile care solicit colaborare cu administraia local administrarea unei biblioteci cu materiale de promovare a culturii , educatiei, turismului colectare i centralizare materiale necesare pentru publicarea lor pagina de internet a instituiei, Site-ul official al Municipiului Satu Mare selectarea i publicarea n mod special a informaiilor de interes public, transmterea lor i n sistem electronic, mass mediei i colaboratorilor ntocmirea buletinului informativ, document de informare public al Primriei ntocmirea fielor postului, a rapoartelor de evaluare ori de cte ori intervin modificri ntocmirea de propuneri pentru modificarea organigramei sau a statului de funcii conform necesitilor pentru mbuntirea performanelor ntocmirea de propuneri pentru specializrile necesare angajailor din compartiment pe parcursul unui an ntocmire de proiecte de hotrri, (in domeniu)ale Consiliului local, referate de specialitate necesar a fi elaborate sau la propunerea conducerii- consilierilor implementarea sistemului de management al calitii n Administraia local elaborari de proceduri de aplicare, evidentierea neconformitatilor, elaburare de solutii i de corecturi. asigurarea corespondenei scrise i telefonice cu primriile oraelor din ar i strintate

Pagina 27 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

asigurarea corespondentei la termen cu ONG-urile respectiv cu Instituiile de cultur solcitante de finanri sau de orice informaii legate de specificul compartimentului asigurarea corespondenei scris i telefonic cu diferite organizaii, instituii, asociaii organizatoare de evenimente ntocmirea de rapoarte de activitate anuale, planificarea de evenimente pentru anul urmator ntocmirea de statistici n domeniul specific compartimentului pentru a evidenia i compara volumul i calitatea de servicii oferite iniierea a noi relaii n domeniul specific compartimentului prin comunicare permanent scris, electronic sau verbal cu poteniali colaboratori

(29) Serviciul Voluntariat i Situaii de Urgen : identificarea i gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale i tehnologice de pe teritoriul Municipiului Satu Mare; culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea i analizarea datelor i informaiilor referitoare la situaiile de urgen; informarea i pregtirea preventiv a populaiei cu privire la pericolele la care este expus, msurile de autoprotecie ce trebuie ndeplinite, mijloacele de protecie puse la dispoziie, obligaiile ce i revin i modul de aciune pe timpul situaiei de urgen; organizarea i asigurarea strii de operativitate i a capacitii de intervenie optime a serviciilor pentru situaii de urgen i a celorlalte organisme specializate cu atribuii n domeniu din suordinea Primriei; ntiinarea autoritilor publice i alarmarea populaiei n situaii de urgen; organizarea pregtirii pentru protecia populaiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale i arhivistice, precum i a mediului mpotriva efectelor dezastrelor i ale conflictelor armate; luarea msurilor pentru asigurarea condiiilor minime de supravieuire a populaiei n situaii de urgen sau de conflict armat; organizarea i executarea interveniei operative pentru reducerea pierderilor de viei omeneti, limitarea i nlturarea efectelor situaiilor de urgen i pentru reabilitarea utilitilor publice afectate; limitarea i nlturarea efectelor dezastrelor i a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate; participarea la misiuni internaionale specifice; constituirea rezervelor de resurse financiare i tehnico-materiale specifice n situaii de urgen sau de conflict armat; ntocmirea planurilor operative, de pregtire i planificare a exerciiilor de specialitate; propunerea fondurile necesare realizrii msurilor de protecie i intervenie n caz de producere a unor situaii de urgen; participarea la exerciiile, aplicaiile i activitile de pregtire privind situaiile de urgen; coordonarea activitilor serviciilor de urgen private constituite de operatorii economici i instituiile din subordinea Primriei; ntocmirea planurilor de cooperare cu instituiile cu responsabiliti n domeniul situaiilor de urgen i organismele nonguvernamentale; realizarea, ntreinerea i funcionarea legturilor i mijloacelor de ntiinare i alarmare n situaii de urgen; organizarea unor aciuni pentru pregtirea populaiei pentru situaiile de urgen; acordarea asistenei tehnice i sprijinului pentru gestionarea situaiilor de urgen;

Pagina 28 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

(30)

exercitarea controlului aplicrii msurilor de protecie i intervenie n situaii de urgen la operatorii economici i instituiile subordonae Primriei; coordonarea evacurii populaiei din zonele afectate de situaiile de urgen; stabilirea msurilor necesare pentru asigurarea hrnirii, a cazrii i a alimentrii cu energie i ap a populaiei evacuate; asigurarea msurilor de ordine public n zonele sinistrate; gestionarea, depozitarea, ntreinerea i conservarea tehnicii, aparaturii i materialelor de protecie civil i p.s.i., prin serviciile de specialitate subordonate; elaborarea i dup caz completarea Regulamentului de Organizare i Funcionare a Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen conform Anexei nr. 13. Compartimentul Resurse Umane :

1. elaborarea organigramei, statului de funcii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legale n acest domeniu; 2. asigurarea asistenei la ntocmirea organigramei, statului de funcii pentru serviciile publice subordonate Consilului local al Municipiului Satu Mare; 3. elaborarea n colaborare cu efii celorlalte compartimente ale aparatului de specialitate a Regulamentului de organizare i funcionare a aparatului de specialitate al Primarului; 4. completarea i pstrarea dosarelor profesionale ale funcionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, ntocmirea, completarea i pstrarea carnetelor de munc ale personalului,; 5. elaborarea n colaborre cu efii de compartimente a fielor de post, aprobarea acestora de conducere i luarea la cunotin de ctre salariai 6. pregtirea documentaiilor privind desfurarea concursurilor organizate n vederea ocuprii funciilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului i asigurarea consultanei n acest domeniu pentru serviciile publice subordonate Consiliului local Satu Mare; 7. pregtirea documentaiei privind desfurarea concursurilor, examenelor privind avansarea n trepte de salarizare superioar a salariailor, promovarea n grade, funcii publice superioare a funcionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 8. ntocmirea actelor privind ncadrarea, transferarea, delegarea, detaarea, ncetarea raporturilor de serviciu pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului. 9. urmrirea ntocmirii de ctre efii de compartimente a fielor de apreciere anual i acordarea calificativelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 10. ntocmirea Planului anual de perfecionare a personalului, bugetului de venituri i cheltuieli, elaborarea contractelor ncheiate de instituie cu salariaii care urmeaz cursuri de perfecionare pe o perioad mai mare de 90 de zile, sens n care elaboreaz, completeaz dup caz i implementeaz procedura privind declararea averii i a celei de interese conform Anexei nr. 14 i a Anexei nr. 15. 11. ntocmirea Planului anual de ocupare a funciilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului i al serviciilor publice subordonate consiliului local, transmiterea spre avizare la ANFP Bucureti, naintare spre aprobare Consiliului local i urmrirea modului de respectare a acestera; 12. ntocmirea graficului privind programarea concediilor de odihn, urmrirea modului de efectuare a acestuia, inerea evidenei concediilor suplimentare i fr plat; 13. ntocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vrsta i invaliditate; depunerea lor n termen la organele de specialitate; 14. colaborarea cu ANFP pentru realizarea atribuiilor privind organizarea, salarizarea i perfecionarea salariailor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 15. constituirea comisiilor de disciplin i paritar la nivel de instituie; 16. elaborarea Regulamentului de ordine interioar;
Pagina 29 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

17. ntocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare i de personal; 18. eliberarea de adeverine de salarizare, copii de pe Carnetele de munc la solicitarea salariatilor; 19. aducerea la cunotina salariailor a regulementelor i dispoziiilor interne din domeniul de activitate; 20. mediereea conflictelor de munc ntre salariai.

Pagina 30 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

CAPITOLUL IV COMISIILE

Art. 14 1) Pentru realizarea unor sarcini ale aparatului de specialitate stabilite de legislaia n vigoare sau de procedurile Regulamentului propriu de organizare i funcionare, care necesit colaborarea mai multor compartimente, n cadrul Primriei municipiului Satu Mare se nfiineaz i funcioneaz Comisii de specialitate. (2) Comisiile de specialitate pot fi: - comisii permanente, care au sarcina de analiz, avizare sau autorizare ale unor activiti, documente sau servicii din administrarea autoritii locale; - comisii speciale, cu activitate limitat n timp, nfiinate pentru derularea unor proceduri sau sarcini impuse de legislaia n vigoare; - comisii nfiinate pentru realizarea unor sarcini sau aciuni unice, limitate n timp. (3) Comisiile de specialitate se nfiineaz n baza Dispoziiei Primarului municipiului Satu Mare. (4) Membrii comisiilor de specialitate pot fi demnitarii publici din conducerea primriei, funcionari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, consilieri locali, ali specialiti din afara aparatului de specialitate al Primarului, stabilii de prevederile legale. Art. 15. Comisiile permanente care funcioneaz n cadrul Primriei Municipiului Satu Mare sunt: 1. Comisia Tehnic de Amenajare a Teritoriului i Urbanism; 2. Comisia de Acorduri Unice; 3. Comisia de Avizare Tehnico-Economic; 4. Comisia pentru aprobarea amplasrii de obiective comerciale pe domeniul public al municipiului Satu Mare; 5. Comisia de Siguran a Circulaiei n municipiul Satu Mare. 6. Comisia paritar; 7. Comisia de disciplin; 8. Comisia de evaluare i inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor aciuni de protocol n exercitarea mandatului sau funciei publice de ctre subordonaii institutiei. Art. 16. Comisiile speciale nfiinate pentru derularea unor sarcini impuse de legislaia n vigoare sunt: 1. Comisia local de aplicare a Legii nr. 18/1991; 2. Comisia intern pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001; 3. Comisia de soluionare a cererilor privind vnzarea prin negociere direct a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare; 4. Comisia de recepie a materialelor i obiectelor de inventar ale Primriei municipiului Satu Mare; 5. Comisia de inventariere i reevaluare a patrimoniului municipiului Satu Mare; 6. Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002.. Art. 17. Comisiile nfiinate pentru aciuni sau sarcini unice sunt: 1. Comisii de recepie ale bunurilor, serviciilor sau lucrrilor din domeniul public; 2. Comisii de licitaie pentru bunuri, servicii sau lucrri, conform procedurilor de achiziii publice;

Pagina 31 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

3. Comisii de organizare i desfurare a concursurilor de recrutare, respectiv comisii de soluionare a contestaiilor la concursurile de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare;

CAPITOLUL V: REGULI I PROCEDURI DE LUCRU GENERALE Art. 18. Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea prin care mai multe compartimente din aparatul de specialitate al Primarului conlucreaz n vederea aducerii la ndeplinire a unor anumite sarcini. Procedurile de lucru generale stabilesc reguli de funcionare care trebuie respectate ntocmai de ctre toi salariaii pentru a asigura respectarea procedurilor Sistemului de Management al Calitii i buna funcionare a aparatului de specialitate al Primarului. Art. 19. (1) Elaborarea i aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli al municipiului Satu Mare are la baz: - Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, actualizat; - Legea bugetar anual; - Legea nr. 215/2001 republicat, actualizat, privind administraia public local. (2) Procedura privind elaborarea, coninutul i structura bugetului local sunt cele stabilite n Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, Cap. III, Seciunea 1. (3) Calendarul de elaborare al bugetului local vor respecta prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, Cap. III, Seciunea 2. - n perioada noiembrie-decembrie a fiecrui an calendaristic toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare vor nainta Directorului economic i Directorului Tehnic dup caz necesarul de fonduri pentru buna funcionare a compartimentului pentru anul calendaristic urmtor (Studii de prefezabilitate, Studii de fezabilitate, costuri, dotri, lucrri de investiii, cheltuieli cu salariile, etc,.) Art. 20. (1) Procedura de angajare i de decontare a cheltuielilor bugetare se face n baza reglementrilor prevzute n: - Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale; - OMFP nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea i ordonanarea la plata cheltuielilor. (2) Circuitul documentelor, precum i obligaile i atribuiile n ceea ce privete decontarea cheltuielilor se face n conformitate cu Normele proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanelor Publice nr. 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor din bugetul municipiului Satu Mare, organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, aprobate prin Dispoziie a Primarului, prezentat n Anexa nr. 8 la prezentul Regulament. Art. 21. Procedura de efectuare a achiziiilor publice de produse, servicii sau lucrri stabilete modul de efectuare a achiziiilor publice pentru dotrile, serviciile sau lucrrile necesare de efectuat pentru derularea programului de investiii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotri proprii, etc., cuprinse n planurile i programele aprobate de consiliul local i finanate din bugetul local sau din alte fonduri publice atrase conform Anexa nr. 6. Art. 22. Procedura de elaborare, ncheiere i urmrire a contractelor stabilete modul de iniiere, ntocmire, semnare, urmrire, publicare i gestionare a contractelor economice, de achiziii publice, de vnzare sau cumprare, nchiriere, concesiune, asociere, etc., ncheiate de autoritatea administraie publice locale n numele Municipiului Satu Mare, conform procedurii descrise n Anexa nr. 7.
Pagina 32 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 23. (1) Procedura privind nregistrarea, circulaia i operarea documentelor stabilete modul de nregistrare, repartizare, eviden, rezolvare a rspunsurilor, eliberarea documentelor i rspunderea personalului pentru documentele naintate Primriei municipiului Satu Mare. (2) Modul de funcionare al Registraturii primriei municipiului Satu Mare, circuitul documentelor, sarcinile i responsabilitatea personalului sunt stabilite n Regulamentul de funcionare privind nregistrarea, circulaia i pstrarea actelor n cadrul Primriei municipiului Satu Mare, aprobat prin Dispoziia Primarului nr. 8956/23.07.2007, prezentat n Anexa nr. 10 la prezentul Regulament. (3) Persoana care redacteaz documentul (adeverin, referat, dispoziie, etc)., are obligaia de a semna n dreptul iniialelor pe exemplarul care rmne n instituie. Art. 24. Procedura Gestionrii i Comunicrii Informaiilor de Interes Public stabilete modul de asigurare a accesului la informaiile de interes public, aa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public., conform Anexei nr. 11. Art. 25. (1) Procedura privind administrarea Paginii oficiale de internet a Municipiului Satu Mare este stabilit n Dispoziia Primarului Municipiului Satu Mare nr. 5856 din 5.02.2007 privind nfiinarea Paginii oficiale de internet a Administraiei Locale a Municipiului Satu Mare, prezentat n Anexa nr. 9 la prezentul Regulament. (2) Adresa paginii de internet a Municipiului Satu Mare este www.satu-mare.ro. (3) Toi efii de compartimente trebuie s cunoasc i s duc la ndeplinire prevederile Dispoziiei Primarului nr. 5856/05.02.2007 privind nfiinarea i administrarea site-lui, inclusiv desemnarea unei persoane din cadrul compartimentului pe care l conduce responsabil cu actualizarea paginii web. (4) Aceeai persoan va consulta periodic, informndu-i pe toi membrii compartimentului, pagina de Intranet a Primriei, accesibil prin browser-ul Mozilla Firefox. Art. 26. (1) Pocedura privind participarea cetenilor la procesul de elaborarea a actelor normative i la procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, stabilete modul de ntocmire i publicitate a documentelor i organizarea dezbaterilor privind participarea cetenilor n procesul de luare a deciziilor, conform Anexei nr. 12. Art. 27. (1) Procedura privind publicarea anunurilor n mijloacele mass-media stabilete modalitile de iniiere, selectare a informaiilor necesare a se publica n mass-media local sau naional i procedurile i rspunderea comandrii i transmiterii lor. (2) Informaiile care se public obligatoriu, sub form de anun, n mass-media local i, de la caz la caz, n mass-media central, sunt: - data, locul, ora i ordinea de zi a edinelor Consiliului local al municipiului Satu Mare; - ocuparea prin concurs a unor posturi vacante din structurile administraiei publice a municipiului Satu Mare; - anunurile de licitaie pentru achiziii publice, vnzri de bunuri, nchirieri, concesionri; - anunuri privind dezbaterea public a unor poiecte de hotrri cu caracter normativ sau alte dezbateri publice de interes general; - hotrri cu caracter normativ ale Consiliului local al municipiului Satu Mare; - anunuri privind restricionri n furnizarea unor servicii publice, modificri n traficul rutier; - alte anunuri de interes public general, de interes local sau obligatorii conform unor prevederi legale.
Pagina 33 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

(3) Transmiterea anunurilor se frealizeaz de ctre salariaii din cadrul Cabinetului Primarului, n baza unui referat al compartimentului de resort, care va cuprinde: textul anunului, data apariiei, numrul de apariii i zilele de apariie. Art. 28. Procedura privind declaraia de avere i declaraia de interese. Asigurarea exercitrii funciilor i demnitilor publice n condiii de imparialitate, integritate, trasparen, prin organizarea n mod unitar i instituionalizat a activitii de control al averii dobndite n perioada exercitrii mandatelor sau a ndeplinirii funciilor respective i a verificrii conflictelor de interese, precum i de sesizare a incompatibilitilor este reglementat de Legea 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, conform Anexei nr. 15. Art. 29. (1) Procedura privind perfecionarea profesional a salariailor stabilete modalitile de selectare i participare a angajailor la cursurile de perfecionare, n vederea asigurrii formrii profesionale conform prevederilor Legii nr. 188/2004 privind Statutul funcionarilor publici. (2) Formele prin care se realizeaz formarea profesional a salariailor sunt: - programe de formare profesionale organizate de ctre furnizorii de programe autorizai, - instructaje interne, - participarea la conferine i seminarii, n ar sau n strintate. (3) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesional se suport din bugetul local, conform planului anual ntocmit n cursul lunii ianuarie a fiecrui an calendaristic. (4) Propunerile de participare la programele de perfecionare se realizeaz de ctre efii de compartimente, lund n calcul evaluarile performanelor profesionale individuale, a modificrilor intervenite n legislaie, respectiv necsitile de pregtire profesional ale comaprtimentului. (5) Organizarea i desfurarea formrii profesionale a salariailor se desfoar conform Regulamentului de perfecionare profesional a salariailor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, aprobat prin Dispoziia Primarului nr. 7898/27.04.2007, prezentat n Anexa nr. 14 la prezentul Regulament. CAP. VI ALTE REGLEMENTRI Art. 30. (1) Salariaii Primriei au obligaia de a utiliza tehnica de calcul din dotare calculatoare, imprimante, copiatoare numai n interes de serviciu, n scopul ndeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite. (2) Este interzis permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara instituiei. (3) In cazul apariiei unor defeciuni n funcionarea aparaturii, salariaii au obligaia de a anuna Biroului Informatic i Gestiune Reea sau Biroul Administrativ, dup caz. (4) Este interzis instalarea oricror programe sau aplicaii fr acordul Biroului de Informatic i Gestiune Reea. Este interzis instalarea i utilizarea jocurilor pe calculator. (5) Accesul la internet se face numai n interes de serviciu. Biroul Informatic i Gestiune Reea va monitoriza site-urile accesate de ctre salariaii instituiei. Fiecare utilizator primete o parol de acces i are limitare la nivelul de acces la alte calculatoare. Art. 31. (1) Salariaii Primriei au obligaia utilizrii telefoanelor mobile, fixe, precum i a autoturismelor din dotare numai n interes de serviciu, cu respectarea prevederilor Ordonanei nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoturismele autoritilor administraiei publice i instituiile publice, cu completrile i modificrile ulterioare. (2) Convorbirile pe mobil, RDS sau internaionale se pot efectua de pe telefonu fix din cadrul compartimentelor. eful de compartiment monitorizeaz convorbirile efectuate n cadrul
Pagina 34 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

compartimentului de ctre salariai i acord viza de bun de plat pentru valoarea convorbirilor efectuate in cadrul compartimentului. Art. 32. Autoturismele din dotare sunt folosite numai n scop de serviciu, conform programrii pe servicii ntocmite de Biroul Administrativ. Art. 33. (1) n cadrul Primriei municipiului Satu Mare se organizeaz i funcioneaz Biblioteca Primriei municipiului Satu Mare. (2) Biblioteca este organizat i administrat de ctre Compartimentul Evenimete, Cultur, Educaie i Sport. (3) n Biblioteca Primriei sunt nregistrate i pstrate obligatoriu urmtoarele cri i documente: a) publicaiile coninnd hotrrile Consiliului local al municipiului Satu Mare; b) Monitorul Oficial al judeului Satu Mare; c) Crile, albumele, publicaiile, pliantele, mapele, afiele editate de Primria municipiului Satu Mare; d) Crile, albumele, publicaiile achiziionate de Primria municipiului Satu Mare; e) Crile sau albumele primite ca i donaii sau cadouri pentru instituie; f) Materialele pe suport electronic (CD-uri) coninnd: - materiale promoionale ale oraelor, regiunilor, manifestrilor culturale, evenimentelor, etc.; - diferite documentaii i materiale de prezentare; - fotografii i alte materiale nregistrate electronic despre evenimente, aciuni, proiecte, lucrri, etc., ale municipiului Satu Mare; g) orice alt material tiprit sau nregistrat pe suport electronic, transmis pentru nregistrare i pstrare de ctre conducerea instituiei sau efii de servicii i birouri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

CAPITOLUL VII DISPOZIII FINALE Art. 34. (1) n termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, fiecare ef de compartiment va actualiza, dup caz, Fia postului pentru fiecare post aprobat n compartimentul pe care l conduce, conform modelui prezentat n Anexa nr 16 astfel nct atribuiile compartimentului s se regseasc n cuprinsul acestora. (2) Fiele de post sunt transmise Compartimentului Resurse Umane att n format electronic ct i pe suport de hrtie. (3) Fia postului pentru conductorii de compartimente cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele atribuii: - organizarea activitii compartimentului; luarea msurilor necesare n vederea realizrii atribuiilor compartimentului; - urmrirea i rspunderea pentru elaborarea corespunztoare i n termen a tuturor lucrrilor i sarcinilor ncredinate compartimentului; - asigurarea respectrii disciplinei n munc de ctre toi salariaii compartimentului; aducerea la cunotin a salariailor a tuturor reglementrilor specifice domeniului de activitate, a dispoziiilor Primarului, a hotrrilor Consiliului local; - elaborarea, completarea i modificarea fiei postului urmare a modificrilor legislative aprute, etc;

Pagina 35 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

- ntocmirea fielor anuale de evaluare a performanelor profesionale ale salariailor din cadrul compartimentului pe care l conduc; elaborarea propunerilor de modificare a funciilor publice, avansri n trepte, grade profesioanle; - atribuiile generale comune ale compartimentelor, conform art. 11 din prezentul Regulament. Art. 35. (1) Toi salariaii Primriei municipiului Satu Mare sunt obligai s cunoasc, s respecte i s aplice prevederile prezentului Regulament de Organizare i Funcionare. n acest scop Compartimentul Resurse Umane va asigura transmiterea Regulamentului efilor tuturor compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la cunotin a prevederilor acestuia salariailor. (2) Prezentul Regulament de Organizare i Funcionare se public pe pagina de internet a Municipiului Satu Mare. Art. 36. Prezentul Regulament se completeaz i se modific ori de cte ori este nevoie, urmare a unor modificri legislative, noi activiti sau competene date n sarcina administraiei publice locale sau reorganizarea unor activiti sau compartimente, prin grija Compartimentului Rresurse Umane prin dispoziii ale Primarului municipiului Satu Mare. Art. 37. Prevederile prezentului Regulament de Organizare i Funcionare se completeaz cu prevederile Regulamentului Intern, anexat la prezentul Regulament.

PRIMAR Ilys Iuliu

Pagina 36 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 2

PRIMRIA MUNICIPIULUI SATU MARE CABINET PRIMAR

D I S P O Z I I A NR. 1911/04.11.2008 privind stabilirea atribuiilor viceprimarului municipiului Satu Mare, dl. Albu Adrian

Avnd n vedere Hotrrea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 5/21.06.2008 privind alegerea viceprimarilor municipiului Satu Mare n temeiul prevederilor art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicat i actualizat privind administraia public local, Primarul Municipiului Satu Mare,

D I S P U N E: Art. 1. Se deleg viceprimarului municipiului Satu Mare, d-lui Albu Adrian, exercitarea cu caracter permanent a urmtoarelor atribuii prevzute n competena primarului de Legea nr. 215/2001, R/A, de alte prevederi legale sau de Regulamentul de Organizare i Funcionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare : a) Conform art. 63 alin. ( 1 ) lit. a) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, n calitate de reprezentant al statului ndeplinete funcia de ofier de stare civil; b) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, prezint la solicitarea consiliului local rapoarte i informri din domeniul propriu de activitate; c) Exercit funcia de ordonator principal de credite, conform prevederilor art. 3 din prezenta Dispoziie; d) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63, alin. (1) , lit. c) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar; urmrete i rspunde de activitatea

Pagina 37 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Direciei de Impozite i Taxe Locale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare; e) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63 alin. (1), lit d) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, coordoneaz activitatea Serviciului de Administrare a Domeniului Public i Parcri; f) n exercitarea atribuiilor privind asigurarea ordinii publice, coordoneaz activitatea Serviciului public de interes local specializat Poliia Comunitar Satu Mare g) Coordoneaz activitatea Biroului Control Comercial i Autorizaii de Funcionare; h) Coordoneaz inventarierea i administrarea patrimoniului public i privat al municipiului Satu Mare; i) Este preedintele Comisiei de circulaie a municipiului Satu Mare. Art. 2. n exercitarea atribuiilor delegate conform art. 1, viceprimarul coordoneaz i rspunde de activitatea urmtoarelor servicii, birouri, compartimente din structura aparatului de specialitate al primarului sau servicii publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare: a) Serviciul public de interes local specializat Poliia Comunitar Satu Mare b) Serviciul de Administrare a Domeniului Public i Parcri a municipiului Satu Mare; c) Direcia Impozite i Taxe Locale a municipiului Satu Mare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; d) Biroul Control Comercial i Autorizaii de funcionare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; Art. 3. Se deleg d-lui Albu Adrian, viceprimar al municipiului Satu Mare, dreptul de a semna n numele ordonatorului de credite operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor instituiei, n regim permanent i fr condiii de limit, pentru urmtoarele categorii de operaiuni: a) cererea de deschidere de credite bugetare conform bugetului aprobat, pentru toate capitolele de cheltuieli; b) dispoziiile bugetare conform cererii de deschidere, pentru toate capitolele de cheltuieli; c) referat, comand de achiziii publice, alte angajamente legale pentru cheltuielile curente de pe cap. 51 Administraie public local, cap. 54 Servicii publice generale precum i ordonanarea la plat a acestora; d) actul intern privind delegarea personalului n ar, inclusiv decontul estimativ i justificarea avansului, precum si ordonanarea la plat; e) ordonanarea la plat a avansurilor sau sumelor cuvenite titularului de decont care se acord prin casierie;

Pagina 38 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

f) ordonanarea la plat a cheltuielilor cu salariile i a obligaiilor fiscale aferente acestora pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, al Serviciului Public de Eviden a Persoanelor Satu Mare, al Unitii de Implementare a Proiectelor, Cabinetul primarului i Biroul de Informare European Centrul Europa; g) documentele supuse angajrii, lichidrii i ordonanrii la plat a cheltuielilor curente aferente compartimentelor pe care le coordoneaz, precum i a serviciilor publice date n coordonare direct. Art. 4. Este nlocuitorul de drept al viceprimarului municipiului Satu Mare dl Keresknyi Gbor, n lipsa acestuia, caz n care exercit atribuiile acestuia. Art. 5. ndeplinete orice alte atribuii ncredinate de primar prin act administrativ, not intern, sau rezultnd din modificrile legislative care reglementeaz domeniul de competen. Art. 6 Primarul rmne competent s exercite oricnd una sau mai multe atribuii delegate, actele sale efectuate n legtur cu acestea fiind ntrutotul valabile, viceprimarul exercitndu-i atribuiile n numele primarului, nu n numele funciei pe care o deine. Art. 7. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se ncredineaz Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare. Art. 8. Prezenta abrog prevederile Dispoziiei nr. 5943/25.07.2008. Art. 9. Prezenta se comunic cu: Instituia Prefectului Satu Mare, viceprimarii municipiului Satu Mare, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Satu Mare i se aduce la cunotin public prin publicarea pe site-ul oficial al municipiului Satu Mare. AVIZAT SECRETAR Mariana Suciu

PRIMAR ss indescifrabil Ilyes Iuliu

Pagina 39 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 3

PRIMRIA MUNICIPIULUI SATU MARE CABINET PRIMAR

D I S P O Z I I A NR. 19112/04.11.2008 privind stabilirea atribuiilor viceprimarului municipiului Satu Mare, dl. Keresknyi Gbor

Avnd n vedere Hotrrea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 5/21.06.2008 privind alegerea viceprimarilor municipiului Satu Mare n temeiul prevederilor art. 68 alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicat i actualizat privind administraia public local, Primarul Municipiului Satu Mare,

D I S P U N E: Art. 1. Se deleg viceprimarului municipiului Satu Mare, d-lui Keresknyi Gbor, exercitarea cu caracter permanent a urmtoarelor atribuii prevzute n competena primarului de Legea nr. 215/2001, R/A, de alte prevederi legale sau de Regulamentul de Organizare i Funcionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare: a) Conform art. 63 alin. ( 1 ), lit. a) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, n calitate de reprezentant al statului ndeplinete funcia de ofier de stare civil; b) Conform art. 63, alin. (1 ), lit. a) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, n calitate de reprezentant al statului, ndeplinete funcia de autoritate tutelar; c) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63, alin. 1, lit b) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, prezint la solicitarea consiliului local rapoarte i informri din domeniul propriu de activitate; d) Exercit funcia de ordonator principal de credite, conform prevederilor art. 3 din prezenta Dispoziie;

Pagina 40 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

e) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63 alin. 1, lit d) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, coordoneaz realizarea serviciului public de alimentare cu ap potabil i canalizare; reprezint municipiul Satu Mare i susine hotrrile consiliului local n Adunarea General a Acionarilor la S.C. APASERV S.A. Satu Mare; f) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63, alin. 1, lit d) din Legea nr. 215/2001 R/A privind administraia public local, coordoneaz realizarea serviciului de transport public local de cltori; reprezint municipiul Satu Mare i susine hotrrile consiliului local n Adunarea General a Acionarilor a S.C. TRANSURBAN S.A. Satu Mare; g) Coordoneaz serviciile sociale, prestate prin intermediul Serviciului Public de Asisten Social a municipiului Satu Mare; h) Coordoneaz administrarea unitilor de nvmnt din municipiul Satu Mare; i) Coordoneaz activitatea de susinere a activitilor sportive din municipiul Satu Mare, reprezint primria n conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. j) Coordoneaz inventarierea i administrarea patrimoniului public i privat al municipiului Satu Mare; Art. 2. n exercitarea atribuiilor delegate conform art.1, viceprimarul coordoneaz i rspunde de activitatea urmtoarelor servicii, birouri, compartimente din structura aparatului de specialitate al primarului sau servicii publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare: a) Serviciul Public de Asisten Social Satu Mare; b) S.C. APASERV S.A. Satu Mare; c) S.C. TRANSURBAN S.A. Satu Mare; d) Biroul Finanare i Administrare Uniti de nvmnt din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; e) Clubul Sportiv Municipal Satu Mare. f) Biroul Evidena Patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Se deleg d-lui. Keresknyi Gbor, viceprimar al municipiului Satu Mare, dreptul de a semna n numele ordonatorului de credite operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor instituiei, n regim permanent i fr condiii de limit, pentru urmtoarele categorii de operaiuni: a) cererea de deschidere de credite bugetare conform bugetului aprobat, pentru toate capitolele de cheltuieli; b) dispoziiile bugetare conform cererii de deschidere, pentru toate capitolele de cheltuieli; c) referat, comand de achiziii publice, alte angajamente legale pentru cheltuielile curente de pe cap. 51 Administraie public local, cap. 54 Servicii publice generale precum i ordonanarea la plat a acestora; d) actul intern privind delegarea personalului n ar, inclusiv decontul estimativ i justificarea avansului, precum si ordonanarea la plat;
Pagina 41 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

e) ordonanarea la plat a avansurilor sau sumelor cuvenite titularului de decont care se acord prin casierie; f) ordonanarea la plat a cheltuielilor cu salariile i a obligaiilor fiscale aferente acestora pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, al Serviciului Public de Eviden a Persoanelor Satu Mare, al Unitii de Implementare a Proiectelor, Cabinetul primarului i Biroului de Informare European Centrul Europa; g) documentele supuse angajrii, lichidrii i ordonanrii la plat a cheltuielilor curente aferente compartimentelor pe care le coordoneaz, precum i a serviciilor publice date n coordonare direct. Art. 4. Este nlocuitorul de drept al Primarului municipiului Satu Mare n lipsa acestuia, n caz de concediu legal de odihn, concediu medical, delegaie, alte situaii prevzute de legislaia n vigoare care permit lipsa acestuia de la locul de munc mai mult de 48 de ore, caz n care va exercita atribuiile acestuia n funcia de ordonator principal de credite. Art. 5. Este nlocuitorul de drept al viceprimarului Municipiului Satu Mare dl Albu Adrian, n lipsa acestuia, caz n care exercit atribuiile acestuia. Art. 6. ndeplinete orice alte atribuii ncredinate de primar prin act administrativ, not intern, sau rezultnd din modificrile legislative care reglementeaz domeniul de competen. Art. 7. Primarul rmne competent s exercite oricnd una sau mai multe atribuii delegate, actele sale efectuate n legtur cu acestea fiind ntrutotul valabile, viceprimarul exercitndu-i atribuiile n numele primarului, nu n numele funciei pe care o deine. Art. 8. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se ncredineaz Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare Art., 9. Prezenta abrog prevederile Dispoziiei nr. 5944/25.07.2008. Art. 10. Prezenta se comunic cu: Instituia Prefectului Satu Mare, viceprimarii municipiului Satu Mare, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Satu Mare i se aduce la cunotin public, prin publicarea pe site-ul oficial al municipiului Satu Mare. AVIZAT SECRETAR Mariana Suciu

PRIMAR ss indescifrabil Ilyes Iuliu

Pagina 42 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 4.

PRIMRIA MUNICIPIULUI SATU MARE CABINET PRIMAR

D I S P O Z I I A NR 2526/10.06.2009 privind stabilirea atribuiilor administratorului public al municipiului Satu Mare, dl. Litan Ioan

Avnd n vedere Hotrrea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 191/24.07.2009 privind nfiinarea funciei de administrator public i aprobarea criteriilor, procedurilor i atribuiilor specifice ocuprii postului, n conformitate cu prevederile art. 23, alin.(2), lit.c,lit.f) din Legea nr. 273/2006 actualizat privind finanele publice locale n temeiul prevederilor art. 68, alin. (1), art. 112, alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicat i actualizat, privind administraia public local, Primarul municipiului Satu Mare

DISPUNE:

Art. 1. Se deleg administratorului public al municipiului Satu Mare, d-lui. Litan Ioan, exercitarea cu caracter permanent a urmtoarelor atribuii prevzute n competena primarului de Legea nr. 215/2001, republicat i actualizat, de alte prevederi legale sau de Regulamentul de Organizare i Funcionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare: a) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63, alin. (1) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, administratorul public: - coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local; - ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen; - ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d); b) n exercitarea atribuiilor prevzute la art. 63, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local, prezint la solicitarea consiliului local rapoarte i informri din domeniul propriu de activitate; c) Exercit funcia de ordonator principal de credite, conform prevederilor art. 3 din prezenta Dispoziie;

Pagina 43 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 2. n exercitarea atribuiilor delegate conform art. 1, administratorul public coordoneaz i rspunde de activitatea urmtoarelor servicii, birouri, compartimente din structura aparatului de specialitate a primarului municipiului Satu Mare: 1. Direcia Tehnic, avnd n subordine : a) Serviciul Administrare Domeniul Public i privat, Servicii Publice; b) Serviciul de Investiii; c) Biroul Eviden Patrimoniu; d) Biroul Achiziii Publice; e) Biroul Energetic. Art. 3. Se deleg administratorului public al municipiului Satu Mare, d-lui. Litan Ioan, exercitarea cu caracter permanent a calitii de ordonator principal de credite cu drept de a semna n numele ordonatorului de credite operaiunile specifice ALOP, n regim permanent i fr condiii de limit, pentru urmtoarele categorii de operaiuni aferente activitii desfurate de Serviciul Administrarte Domeniu Public i Privat, Servicii Publice, Serviciul Investiii, Biroul Achiziii Publice, Biroul Eviden Patrimoniu, Biroul Energetic: a) cererea de deschidere de credite bugetare conform bugetului aprobat, pentru capitolele de cheltuieli aferente activitilor serviciilor coordonate: Cap. 65 nvmnt pentru titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital; Cap. 67 Cultur, recreere, religie titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital pentru subcapitolul ntreinere zone verzi; Cap. 70 Locuine, servicii i dezvoltare public pentru titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital; Cap. 74 Protecia mediului pentru titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital; Cap. 84 Transporturi pentru titlurile Bunuri i servicii , Subvenii, Rambursri de credite i Cheltuieli de capital; b) dispoziiile bugetare conform cererii de deschidere, pentru capitolele de cheltuieli aferente serviciilor coordonate; Cap. 65 nvmnt pentru titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital; Cap. 67 Cultur, recreere, religie titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital pentru subcapitolul ntreinere zone verzi; Cap. 70 Locuine, servicii i dezvoltare public pentru titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital; Cap. 74 Protecia mediului pentru titlurile Bunuri i servicii i Cheltuieli de capital; Cap. 84 Transporturi pentru titlurile Bunuri i servicii , Subvenii, Rambursri de credite i Cheltuieli de capital; c) referat, comand de achiziii publice, pentru cheltuielile curente de pe cap. 51 Administraia public local, precum i ordonanarea la plat a acestora emise de ctre serviciile coordonate; d) angajarea bugetar, lichidarea i ordonanarea la plat a cheltuielilor din Fondul de rulment constituit n vederea realizrii de cheltuieli cu investiiile respectiv al dezvoltrii serviciilor publice de interes local la toate capitolele bugetare la care sunt aprobate prevederi bugetare; din taxele speciale constituite la nivelul municipiului pentru titlul Bunuri i servicii la capitolele Cap. 67 Cultur, recreere, religie pentru subcapitolul ntreinere zone verzi; Cap. 84 Transporturi pentru titlurile Bunuri i servicii e) angajarea bugetar, lichidarea i ordonanarea la plat a cheltuielilor din creditele angajate de municipiu n vederea realizrii de investiii la Cap. 84 Transporturi. f) documentele supuse angajrii, lichidrii i ordonanrii la plat a cheltuielilor curente i de capital aferente compartimentelor pe care le coordoneaz, precum i a serviciilor publice date n coordonare direct.

Pagina 44 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 4. Administratorul public ndeplinete orice alte atribuii ncredinate de primar prin act administrativ, not intern, sau rezultnd din modificrile legislative care reglementeaz domeniul de competen. Art. 5. Primarul rmne competent s exercite oricnd una sau mai multe atribuii delegate, actele sale efectuate n legtur cu acestea fiind ntru totul valabile, administratorul public exercitndu-i atribuiile n numele primarului, nu n numele funciei pe care o deine. Art. 6. Administratorul public primete i repartizeaz corespondena aferent compartimentelor i serviciilor publice aflate n coordonarea sa; cu drept de semntur nti pe actele emise, cu excepia angajamentelor legale; tampila instituiei putnd fi aplicat pe semntura acestuia. Art. 7. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se ncredineaz Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare. Art. 8. Prezenta se comunic cu : Instituia Prefectului Satu Mare, administratorul public, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare, serviciilie publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Satu Mare i se aduce la cunotin public prin publicarea pe site-ul oficial al municipiului Satu Mare.

AVIZAT SECRETAR Mariana Suciu

PRIMAR ss indescifrabil Ilyes Iuliu

Pagina 45 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr.5 Municipiul Satu Mare Cabinet secretar

PROCEDUR

Privind modalitatea de elaborare a Proiectelor de hotrri de consiliu, a Rapotului compartimentului, a Expunerii de motive i a dispoziiilor

La elaborarea actelor normative, respectiv a hotrrilor consiliului local precum i a dispoziiilor primarului , trebuie s se in seama de normele de tehnic legislativ reglementate prin Legea nr.24/27 martie 2000, republicat i actualizat precum i de prevederile Legii 215/2001, republicati actualizat, privind administraia public local. Proiectul de hotrre ce se supune spre aprobare Consiliului local trebuie nsoit de urmtoarele documente de motivare; Expunere de motive, de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat n 30 de zile de la nregistrarea proiectului de hotarre, precum i de Raportul comisiei de specialitate a consiliului astfel cum prevede art.44 al Legii 215/2001/R /A i Legea. Nr.24/2000/R/A la art.6 alin.3 i art.29. Totodat trebuie nsoite de solicitarea persoanei fizice sau juridice , de documentaia care st la baza iniiativei ( extrase de carte funciar, planuri de sitiaie, schie etc.) n funcie de fiecare caz n parte. Acolo unde este necesar documentaiile trebuie s cuprind i avizele cerute prin reglementri specifice. Expunerea de motive i Raportul compartimentului trebiue s cuprind; motivul emiterii actului normativ cerintele care reclam intervenia normativ cu referire la insuficienele i neconcordanele situaiei actuale, principiile de baz cu finalitatea reglementrilor propuse, cu evidenierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrrilor de cercetare, evalurilor statistice dac este cazul, etc. impactul socioeconomic efectele asupra mediului social, asupra mediului nconjurtor, evaluarea costurilor i beneficiilor, dup caz, impactul financiar asupra bugetului pentru anul curent i pe termen lung dac este cazul, consultrile derulate n vederea elaborrii proiectului de act normativ, esena recomandrilor primite, activitatea de informare public privind elaborarea priectului de act normativ, msuri de implementare modificrile instituionale i funcionale la nivelul administraiei dup caz , forma final a instumentelor de prezentare i motivare trebuie s cuprind referiri la avize, dac este cazul, i temeiurile juridice pe baza i n executarea crora a fost emis actul. La elaborarea proiectelor de de hotrri i a dispoziiilor se va avea n vedere caracterul lor de acte subordonare legii, hotrrilor i ordonanelor Guvernului i altor acte de nivel superior. Textul actului trebuie s fie formulat clar i precis, concis, sobru, fluent i inteligibil, cu respectarea strict a regulilor gramaticale i de ortografie i fr pasaje obscure sau echivoce. Forma i estetica nu trebuie s prejudicieze stilul juridic, precizia i claritatea dispoziiilor.

Pagina 46 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Prile constitutive ale actului: - titlul actului - formula introductiv - preambulul - partea dispozitiv Titlul actului cuprinde denumirea generic a actului i obiectul reglementrii exprimat sintetic.Titlul se ntregete dup adoptarea actului cu un numr de ordine la care se adaug ziua luna i anul n a care a fost adoptat. Formula introductiv const ntr-o propoziie care cuprinde denumirea autoritii emitente de ex. Consiliul local adopt prezenta hotrre i n continuare un alt aliniat Avnd n vedere. sau Primarul municipiului Satu Mare. Preambulul enun n sintez motivele de fapt, scpoul reglementrii, motivele de drept ce impune recurgerea la aceast cale de reglementare. De asemenea n preambul se menioneaz i avizele prevzute de lege, i nu n ultimul rnd se face referire la Raportul compartimentului de resort i la Expunerea de motive. Partea dispozitiv a actului reprezint coninutul propriu-zis al reglementrii. Articolul este elementul structural de baz al prii dispozitive i cuprinde de regul o singur dispoziie normativ aplicabil unei situaii date. Aliniatul , ca subdiviziune a articolului, este constituit , de regul, dintr-o singur propoziie sau fraz, prin care se reglementeaz o ipotez juridic specific ansamblului articolului.

Partea dispozitiv cuprinde i dispoziii finale care cuprind msurile necesare pentru punerea n aplicare a actului normativ, data intrrii n vigoare, publicare ,dac este cazul, precum i implicaiile asupra altor acte normative, ca; abrogri, modificri, completri, dup caz. Ca pri componete a actului normativ se pot folosi anexe ce conin prevederi ce cuprind exprimri cifrice, tabele, planuri sau altele asemenea. Pot constitui anexe la un act normativ reglementri ce trebuiesc aprobate de autoritatea public competent, cum sunt; regulamente , statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. Anexa trebuie s aib un temei cadru n corpul actului normativ . Textul cadru trebuie s fac meniunea c anexa face parte integrant din actul normativ. OBSERVAIE; Pe lng temeiurile juridice pe baza i n executarea crora a fost emis hotrrea sau dispoziia trebuie invocat i temeiul de drept din legea administraiei publice locale cu precizarea c se va face referire ntotdeauna la normele de drept n vigoare la momentul emiterii hotrrilor sau dispoziiilor. Pentru aceasta se poate consulta legisul s-au pot fi consultate persoanele cu pregtire de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului i aparatului permanent al consiliului local.

Pagina 47 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 6 Procedura de efectuare a achiziiilor publice de produse, servicii sau lucrri

(1) Procedura de efectuare a achiziiilor publice de produse, servicii sau lucrri stabilete modul de efectuare a achiziiilor publice pentru dotrile, serviciile sau lucrrile necesare de efectuat pentru derularea programului de investiii, servicii publice, administrare a domeniului public, dotri proprii, etc., cuprinse n planurile i programele aprobate de consiliul local i finanate din bugetul local sau din alte fonduri publice atras. (2) Direcia, serviciul sau compartimentul emitent va elabora un referat de necesitate cu indicarea sursei de finanare i poziia n programul anual i oportunitate pentru orice achiziie public, care va cuprinde: - denumirea serviciului, produsului sau lucrrii; - obiectivul de investiii, poziia din lista de dotri, lista de studii i proiecte sau programul de servicii publice cu indicarea sursei de finanare; - cantitatea de produse, lucrri, servicii solicitate; - valoarea estimat n lei sau n Euro, fr TVA; n cazul n care valoarea estimat nu se poate defini, se va defini i angaja o valoare orientativ calculat conform procedurii descris n OUG 34/2006; - capitolul din prevederea bugetar pe anul n curs, unde exist prevzute fondurile pentru achiziie. (3) Referatul se semneaz de ctre eful compartimentului care solicit achiziia, directorul economic, directorul tehnic, eful biroului de achiziii i se vizeaz de Serviciului Buget. Referatul aprobat de Primar/Viceprimar se transmite Biroului Achiziii Publice n vederea cuprinderii n palnul anual de achiziii publice i ntocmirii documentaiei pe procedura de achiziie public legal. (4) Referatul va fi nsoit de nota justificativ privind valoarea estimat a produselor serviciilor sau a lucrrilor care fac obiectul achiziiei, document ntocmit de compartimentul care solicit achiziia. (5) Pe baza referatului i a notei justificative privind valoarea estimat a achiziiei, Biroul Achiziii Publice ntocmete nota justificativ pentru alegerea procedurii, dac aceasta este alta dect cea de licitaie deschis. (6) Cerinele, criteriile de calificare i factorile de evaluare cu ponderile lor vor fi stabilite de comun acord ntre compartimentul care solicit achiziia, Biroul achiziii Publice i alte compartimente din cadrul autoritii care prin specificul activitii lor pot ajuta la determinarea acestora. (7) Caietul de sarcini va fi ntocmit de compartimentul care solicit achiziia cu sprijinul altor compartimente din cadrul autoritii care prin specificul activitii lor pot ajuta la ntocmirea acestuia. (8) Modelul de contract pus la dispoziie de ctre Biroul Achiziii Publice va fi adaptat specificului achiziiei prin introducerea de clauze speciale de ctre compartimentul care solicit achiziia. (9) Fia de date a achiziiei se ntocmete de ctre Biroul Achiziii Publice. (10) Lansarea achiziiei se realizeaz de ctre Biroul Achiziii Publice prin publicarea anunului de participare. (11) Pentru fiecare procedur de atribuire a contractului de achiziie public se numete prin dispoziia Primarului la propunerea Biroul Achiziii Publice o comisie de evaluare a ofertelor. (12) n funcie de complexitatea procedurii de achiziie comisia de evaluare este constituit din 1, 2 membri din cadrul Biroului Achiziii Publice, 1, 2 membri din cadrul compartimentului care a solicitat achiziia, un membru din cadrul Serviciului Juridic, un membru din cadrul Serviciului
Pagina 48 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Financiar-Contabilitate, 1, 2 membri din cadrul altor compartimente cu pregtire n specificul achiziiei lansate. (13) Preedini ai comisiilor de evaluare a ofertelor sunt: Viceprimarii, directorii executivi, efii de compartimente. (14) Atribuiile comisiei sunt prevzute de OUG 34/2006, HG 925/2006. (15) Procesul de evaluare a ofertelor se ncheie cu elaborarea raportului procedurii, care este transmis Biroului Achiziii Publice n vederea: comunicrii la toi operatorii participani la licitaie, aducerea la cunotin publicului prin afiarea rezultatului procedurii pe site-ul instituiei. Comunicarea rezultatului compartimentului care a solicitat lansarea achiziiei n vederea efecturii demersurilor necesare n vederea ntocmirii contractului. (16) Contractul care n aceast etap este o propunere de angajament legal se ntocmete conform modelului publicat, i se semneaz de: eful compartimentului care a solicitat achiziia, ef serviciu juridic, ef serviciu buget care ntocmete propunerea de angajament, persoana desemnat cu viza CFP, director economic, director tehnic dup caz, Primarul respectiv Viceprimarii dup caz. Angajamentul legal nainte de a fi supus vizei CFP va fi naintat serviciului buget n vederea angajrii. (17) Contractul semnat de ambele pri contractante i nregistrat se comunic de ctre compartimentul care a iniiat achiziia, compartiment care are atribuii i n urmrirea derulrii i finalizrii obiectului contractului, cu: director economic, Biroul Achiziii Publice, persoana desemnat pentru CFP, precum i compartimentele de specialitate care au atribuii n realizarea obiectului contractului. (18) ntocmirea actelor adiionale la contractele ncheiate se face numai cu respectarea prevederilor legale prevzut n legislaia privind achiziiile publice. (19) Procedura privind ntocmirea actului adiional, circuitul, semnarea, comunicarea parcurge aceleai etape ca i a contractului de achiziie. (20) Compartimentul care a lansat achiziia are obligaia ca la terminarea obiectului contractului s ntocmeasc documentul constatator Primar, documentul constatator final cu obligaia comunicrii acestuia ctre: Biroul Achiziii Publice, contractant, ANRMAP. (21) Procesul verbal final de recepie se ntocmete de ctre comisia de recepie numit prin dispoziia Primarului, i se comunic cu: directorul economic, directorul tehnic, Serviciul Financiar Contabil n vederea nregistrrii n contabilitate. (22) Dosarul achiziiei publice aa cum este definit prin lege, se ntocmete i se gestioneaz de ctre compartimentul care a solicitat achiziia, de ctre responsabilul nominalizat de eful de compartimet care deruleaz achiziia public, pe toat durata desfurrii ei, i se pred dup finalizarea contractului Biroului de achiziii publice. (23) Predarea la Arhiv se face dup recepia final a obiectului contractului de ctre Biroul pentru achiziii publice.

Pagina 49 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 7 Procedura de elaborare, ncheiere i urmrire a contractelor

(1) Procedura de elaborare, ncheiere i urmrire a contractelor stabilete modul de iniiere, ntocmire, semnare, urmrire, publicare i gestionare a contractelor economice, de achiziii publice, de vnzare sau cumprare, nchiriere, concesiune, asociere, etc., ncheiate de autoritatea administraie publice locale n numele Municipiului Satu Mare. (2) Contractele se ncheie de autoritatea contractant municipiul Satu Mare, reprezentat de Primar, n conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraia public local. (3) Contractele ncheiate de autoritatea contractant municipiul Satu Mare cu persoane fizice sau juridice vor fi iniiate, elaborate i redactate de ctre fiecare compartiment de al crui domeniu de activitate aparine obiectul contractului i vor purta iniialele persoanei care l-a ntocmit. Pentru facilitarea identificrii lor pe pagina de internet a municipiului Satu Mare, ele vor avea obligatoriu i un titlu, nu numai numrul de nregistrare. Folosirea modelului de contract-cadru este util dar trebuie adaptat la obiectul concret al contractului n cauz, prin eliminarea pe ct posibil a prevedrilor inutile. (4) Contractele se semneaz obligatoriu de ctre: - eful compartimentului care a elaborat documentul, cu precizarea clar a denumirii serviciului, biroului sau compartimentului; - eful compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare, -directorul economic, directorul tehnic dup caz; - Primarul (sau Viceprimarii) municipiului Satu Mare. (5) Contractele vor fi semnate pe fiecare pagin de ambele pri i vor purta viza CFP, dup caz. (6) Modificarea contractelor ncheiate se va realiza numai prin act adiional care va purta semnturile celor menionate la pct. 4. naintea ntocmirii, redactrii se va elabora un referat de necesitate i oportunitate elaborat de serviciul care l-a iniiat, n care se specific necesitatea modificrilor intervenite la actul respectiv. Referatul va purta semntura: - eful compartimentului care a elaborat actul; - eful Biroului de achiziii pentru contactele de achiziii; - eful serviciului de buget vizeaz sub aspectul ncadrrii n fondurile bugetare alocate. (7) Contractele semnate se nregistreaz ntr-un registru special al contractelor, cu numerotaie special i se transmite directorului economic, care rspunde de evidena, pstrarea, completarea cu toate actele adiionale ulterioare i arhivarea tuturor contractelor ncheiate, respectiv compartimentelor care au elaborat actul respectiv, n vederea demarrii procedurilor de urmrire i gestionare a acestuia. (8) Contractele semnate vor fi comunicate prin grija efului de compartiment care a iniiat contractul, efilor de compartimente cu atribuii n derularea contractelor, directorului economic, efului compartimentului de achiziiii publice precum i persoanei care exercit viza CFP (9) Toate contractele se elaboreaz i n format electronic. Dup semnarea contractelor, acestea se fac publice pe pagina de internet a Municipiului Satu Mare, dac nu au clauze confideniale sau nu conin informaii clasificate, de ctre d-oara Natalia Covaci. (10) Urmrirea respectrii obiectului, condiiilor, termenelor i clauzelor contractului este sarcina compartimentului care a elaborat documentul i a compartimentului cu atribuii n derularea acestuia.

Pagina 50 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 8

Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului finanelor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor din bugetul Municipiului SATU MARE, organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare si legale

Circuitul documentelor

Prezentele norme proprii reglementeaz operaiunile i circuitul documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Satu Mare, obligaiile i atribuiile persoanelor imputernicite s efectueze operaiuni legale de angajare, lichidare, ordonanare i plat a cheltuielilor bugetare, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finanelor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002. Obligaii i atribuii Execuia bugetar se bazeaz pe principiul separrii atribuiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuiile persoanelor care au calitatea de contabil. Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt n competena Primarului municipiului Satu Mare, avnd funcia de ordonator principal de credite, i se efectueaz pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primriei municipiului Satu Mare, asigurndu-se parcurgerea acestor operaiuni n maxim 4 zile pentru fiecare angajament.. Plata cheltuielilor este asigurat de eful Serviciului financiar contabilitate in limita fondurilor disponibile. Primarul municipiului SATU MARE n calitate de ordonator principal de credite: a) Stabilete prin norme proprii documentele, circuitul acestora i persoanele mputernicite s efectueze operaiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale. b) Stabilete prin dispoziie scris persoana (persoanele) desemnata(te) i nlocuitorii acesteia care vor avea atribuii pe linia organizrii i conducerii evidenei angajamentelor bugetare i legale n cadrul Primriei Municipiului Satu Mare. c) Rspunde pentru angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor: - n faza de angajare a cheltuielilor, aprob angajarea cheltuielilor; el semneaz propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global (conform anexei nr. 2) din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002, - n faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizeaz pentru "Bun de plat" pe documentul care atest pretenia creditorului; - n faza de ordonanare a cheltuielilor, emite i semneaz "Ordonanarea de plat", dispunnd n acest fel ntocmirea documentelor de plat n vederea stingerii obligaiei instituiei

Pagina 51 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

fa de tere persoane; el semneaz "Ordonanarea de plat" numai dac persoana mputernicit s exercite controlul financiar preventiv a acordat viza; - dac este cazul, certific pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care nsoesc ordonanrile la plat; - confirm c s-a finalizat operaiunea in situaia emiterii ordonanrii de plat finale cnd plata " serviciului" se efectueaz n rate. Ordonatorul de credite nu are atribuii n faza de plat a cheltuielilor. Atribuiile enunate la punctul c) pot fi delegate, prin delegaie scris. Delegarea atribuiilor mai sus menionate se face prin Dispozitia Primarului care precizeaz limitele i condiiile delegrii, respectiv: - care sunt atribuiile persoanelor delegate s semneze documentele de angajare, lichidare i ordonanare a cheltuielilor; - care sunt subdiviziunile clasificaiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite s efectueze aceste operaiuni; - termenul de valabilitate a mputernicirii. Actele de delegare, insoite de specimenele de semnturi ale persoanelor care au fost mputernicite vor fi comunicate persoanelor desemnate, efului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plat ordonanat de o persoana care nu a fost mputernicit n acest sens i persoanei mputernicite s exercite controlul financiar preventiv. Actele de ncetare a delegrii se comunic persoanelor menionate mai sus. Ordonatorul de credite poate solicita n scris i pe propria rspundere efectuarea plilor ca urmare a refuzului de viz a controlului financiar preventiv . Efectuarea acestei operaiuni se face prin Act de decizie intern emis de ordonator. O copie a acestui act va fi transmis persoanei care a refuzat viza i compartimentului de Audit public intern al instituiei. Serviciul Buget : Atribuiile Serviciului Buget: -ine evidena creditelor bugetare aprobate n exerciiul bugetar curent, precum i a modificrilor intervenite pe parcursul exerciiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate"; - ine evidena angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare"; - compar datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" i 950 "Angajamente bugetare" i determin creditele bugetare disponibile care pot fi angajate; - ine evidena angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale"; - la finele lunii, reevalueaz angajamentele legale exprimate n alte monede dect moneda naional, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil pentru ultima zi lucrtoare a lunii; - cu diferenele din reevaluare majoreaz sau diminueaz, dup caz, valoarea angajamentelor bugetare i legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale"; Serviciul Contabilitate: - la finele anului, nregistrareaz n creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul plilor efectuate n cursul anului n contul angajamentelor legale ncheiate. Datele se preiau din conturile 700 "Finanarea bugetar privind anul curent", 120 "Disponibil al instituiei publice finanate din venituri proprii", 119 "Disponibil din fonduri cu destinaie special i de redistribuire" etc.

Pagina 52 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Evidena angajamentelor bugetare i legale este inut concomitent de Serviciul Buget i de persoana mputernicit s exercite controlul financiar preventiv. Persoana mputernicit s exercite controlul financiar preventiv are urmtoarele atribuii: - exercit controlul financiar preventiv n toate fazele executaiei bugetare conform dispoziiei privind organizarea auditului intern i controlului financiar preventiv; - supravegheaz organizarea i inerea evidenei, actualizarea i raportarea angajamentelor bugetare i legale; - ine evidena angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare"; - ine evidena angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale"; Conduc torul serviciului financiar - contabilitate este implicat n faza de plat a cheltuielilor : - verific condiiile de acceptare a documentelor la plat; - semneaz documentele de plat (prima semntura); - dispune suspendarea sau respingerea plii, dac nu sunt ndeplinite condiiile legale pentru efectuarea plaii. Persoana mputernicit de ordonatorul de credite cu a Il-a semntura - verific condiiile de acceptare a documentelor la plat; - semneaz documentele de plat (a doua semntura). Execuia bugetara presupune parcurgerea a patru faze i anume:

A. ANGAJAREA CHELTUIELILOR 1. Angajarea reprezint etapa n care Primria Municipiului Satu Mare ii creaz obligaii legale fa de tere persoane (angajament legal ) i i rezerv creditele bugetare necesare acoperirii acestor obligaii (angajament bugetar). Angajarea oricrei cheltuieli mbrac dou forme: angajament legal i angajament bugetar. a) Angajamentul legal reprezint orice act juridic care genereaz sau ar putea genera o obligaie de plat a unei instituii ctre o ter persoan, pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice. Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achiziie public, comand, convenie, contract de munc, act de control, acord de imprumut etc. Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal. Acesta reprezint o decizie de principiu luat de ordonatorul de credite n legtur cu obligaia unei tere persoane de a efectua un "serviciu" i concomitent de plata din fondurile bugetare a contravalorii acestuia. Ordonatorul de credite nu are voie s angajeze cheltuieli ntr-o perioad n care se tie c bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, recepionat i pltit pn la data de 31 decembrie. Prin urmare, la incheierea unui angajament legal, ordonatorul de credite are obligaia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face obiectul angajamentului legal i buna sa credin pe de-o parte, iar pe de alt parte s se asigure ca instituia dispune de resursele bugetare necesare onorrii obligaiilor ce decurg din angajamentul respectiv. Pentru cheltuielile aferente aciunilor multianuale de tipul program, proiect, investiie, etc. ordonatorul de credite poate ncheia angajament legal pe o perioad mai mare de un an. La incheierea angajamentului, pentru ealonarea obligaiilor de executare a "serviciului" i implicit de plat a contravalorii lui, ordonatorul va avea n vedere nivelul creditelor bugetare cu aceasta
Pagina 53 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

destinaie in anul bugetar n care se ncheie angajamentul i nivelul creditelor bugetare prognozate pe anii urmtori. Este posibil ca obligaiile aferente unor angajamente legale s nu poat fi pltite pn la finele anului. Dac neonorarea obligaiilor se datoreaz unor motive obiective acestea se vor plti din creditele bugetare ale anului urmtor. b) Angajamentul bugetar reprezint actul prin care se rezerv din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor cheltuieli. n consecin, angajamentele bugetare aprobate nu pot depi nivelele aprobate de credite bugetare . Angajamentele bugetare pot fi: -angajamente bugetare individuale, -angajamente bugetare globale. Angajamentul bugetar individual reprezint operaiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor generate de operaiuni noi care urmeaz s se efectueze n cursul exercitiului bugetar. Angajamentul bugetar global se utilizeaz n cazul operaiunilor care se repet n cursul aceluiai an bugetar i genereaz cheltuieli curente de natur administrativ. Creditele bugetare neangajate, precum i creditele bugetare angajate i neutilizate pn la finele exerciiului bugetar sunt anulate de drept. n angajamentele legale individuale i cele provizorii, precum i n angajamentele bugetare individuale sau globale se precizeaz subdiviziunile bugetului aprobat. 2. Documentele privind angajarea cheltuielilor Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt: 1) Proiectul de angajament legal (proiect de contract, comand , referat, etc), ntocmit de compartimentul de specialitate, care poate fi oricare dintre compartimentele funcionale ale instituiei. Dup aprobare sa de ctre ordonatorul principal de credite propunerea se tranform evident n angajament legal (contract, comand, convenie contract de munc, etc). 2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli - anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002. Aceast anex furnizeaz persoanelor care urmeaz a viza i aproba angajarea cheltuielii, informaii legate de subdiviziunea din clasificaia bugetar n care se ncadreaz cheltuiala generat de angajamentul propus, creditele aprobate, creditele angajate deja pn la data propunerii i cele care mai pot fi angajate, suma propus a fi angajat i ce credite rmn disponibile dac se accept propunerea. Ea nsoete proiectul de angajament legal. 3) Angajamentul bugetar - anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002. Acesta este documentul cu ajutorul cruia o parte a creditelor bugetare sunt rezervate acoperirii obligaiilor generate de angajamentul legal propus. 3. Procedur de nceput de an n vederea respectrii Legii Finaelor Publice Locale 273/2006 i a OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor din fonduri publice, pentru derularea n cele mai bune condiii ale acestor operaiuni, v rugm s avei n vedere urmtoarele sugestii:

Pagina 54 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Pentru contractele (angajamentele legale) ncheiate n cursul anului bugetar 2008. La prima factur, reprezentnd prima plat ce decurge din fiecare contract, se ataeaz n mod obligatoriu, copie dup contract. Pentru contractele, ncheiate pe parcursul anului bugetar 2007, cu valabilitate i n anul bugetar 2008. Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Mun.Satu Mare, vor ntocmii pentru fiecare contract angajat pe parcursul anului 2007 cte un referat, care s conin diferena rmas de executat , respectiv de pltit n anul 2008. Pentru contractele care nu au o valoare cert ( au un pre stabilit doar pe unitate de masur).n acest caz, serviciul buget se afl in imposibilitatea aproximrii i angajrii respectivului contract, motiv pentru care v solicitm ntocmirea unuir referat care s in locul unui angajament legal(al contractului).Valoarea cuprins n acest referat poate fii modificat la solicitarea compartimentului de specialitate. Pentru contractele multianuale (se deruleaz pe parcursul a mai multor ani). Serviciul de specialitate va ntocmii un referat, cu precizarea sumelor alocate, distinct pe fiecare an bugetar. Pentru contractele ale cror termene de execuie se prelungesc prin acte adiionale de la un an la altul. Compartimentele de specialitate vor ntocmii un referat cu menionarea valorii rmase de executat n anul curent.

4. Operaiuni i circuitul documentelor

n aceast etap, Serviciile de specialitate ale Primriei ntocmesc i prezint Serviciului Buget Proiectul de angajament legal (comand, contract, referat cu valoare cert semnat de ctre iniiator (ef Serviciu de specialitate) i nesemnat de ctre ordonatorul principal de credite). Pe baza sa Serviciul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr. l) i angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2) din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002. Dup ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de ctre Serviciul Buget, acesta se prezint obligatoriu la viza CFP, viz Director economic, Director tehnic, dup care se prezint ordonatorului de credite pentru a fi semnat. Dupa obinerea semnturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezint obligaie cert de plat a instituiei fa de tere persoane. Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre Serviciu Buget documentele care atest bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi, chitane, dispoziie de plat/ncasare ctre casierie, necesar ordonanare, etc).

Pagina 55 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

B. LICHIDAREA CHELTUIELILOR

1. Lichidarea cheltuielilor este faza n procesul execuiei bugetare n care se verific existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care s ateste operaiunile respective. Operaiunile de lichidare a cheltuielilor se efectueaz de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate prin Dispoziia Primarului. 2. Operaiunile i circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor Ordonatorului principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni verific: a) existena angajamentelor i ndeplinirea condiiilor de exigibilitate a obligaiei: -dac exist angajament legal aprobat, -dac exist angajament bugetar aprobat, -dac termenul de plat a obligaiei corespunde datelor cuprinse n angajamentele legale. Documentele care atest existena angajamentelor sunt contractul, comanda, angajamentul legal provizoriu i respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2003. b) realitatea obligaiei de plat: dac bunurile au fost livrate, lucrrile executate si serviciile prestate sau, dac exist un titlu care s justifice plata: titlu executoriu, acord de mprumut, acord de garant etc. Documentele care atest bunurile livrate, lucrrile executate i serviciile prestate sunt Factura fiscal sau Factura, iar pentru salarii i indemnizaii se utilizeaz statele de plat colective, ntocmite de compartimentul de specialitate, cu excepia cazurilor n care este necesar lichidarea individual. c) realitatea sumei datorate: dac obligaia nscris n factur corespunde cu datele nregistrate n documentele instituiei care atest "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recepie, in cazul mijloacelor fixe, Nota de recepie i constatare de diferene, n cazul bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe). Ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni (efii compartimentelor de specialitate) verific personal documentele justificative i confirm pe propria rspundere c aceast verificare a fost realizat. Dac sunt ndeplinite toate condiiile privind lichidarea cheltuielilor, ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni va aplica pe documentele care atest obligaia de plat ( factura, stat de plat a salariilor) viza "Bun de plat". Acordarea vizei "Bun de plat" atest c serviciul a fost efectuat corespunztor de ctre furnizor i ca toate poziiile din factur au fost verificate. n acest fel se confirm c: - bunurile furnizate au fost recepionate, cu specificarea datei i a locului primirii; lucrrile au fost executate i serviciile prestate; - bunurile furnizate au fost nregistrate n gestiune i n contabilitate, cu specificarea gestiunii i a notei contabile de nregistrare; - condi iile cu privire la legalitatea efectu rii ramburs rilor de rate sau a pl ilor de dobnzi la credite ori mprumuturi contractate/garantate sunt ndeplinite; alte condiii prevzute de lege sunt ndeplinite. Dac nu sunt indeplinite toate condiiile privind lichidarea cheltuielilor, Ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni nu nscrie pe documentele care atest obligaia de plat (factura, stat de plat a salariilor) confirmarea "Bun de plat".
Pagina 56 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

n cazul acordrii Bunului de plat Facturile, statele de plat avizate vor fi depuse la Serviciul Buget nsoite de toate documentele justificative n vederea emiterii Ordonanrii la plat. Documentele care atest parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza nregistrrii n contabilitatea patrimonial a instituiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat i a obligaiei de plat fa de terii creditori. 3. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise n regulamentul de control financiar preventiv . B. ORDONANAREA CHELTUIELILOR I ORDONANAREA DE PLAT

1. Ordonanarea cheltuielilor reprezint faza n procesul execuiei bugetare n care se confirm c livrrile de bunuri au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i ca plata poate fi realizat. Ordonanarea de plat este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite d dispoziie conductorului serviciului fnanciar-contabilitate s ntocmeasc instrumentele de plat a cheltuielilor. 2. Documentele i operaiunile privind ordonanarea la plat a cheltuielilor. Documentul utilizat pentru ordonanarea la plat a cheltuielilor este Ordonanare de plat". El conine date cu privire la: - exerciiul bugetar n care se nregistreaz plata; - subdiviziunea bugetar la care se nregistreaz plata; - suma de plat (n cifre i litere) exprimat n moneda naional sau n moneda strina, dup caz; - datele de identificare a beneficiarului plii; - natura cheltuielilor; - modalitatea de plat (virament sau numerar); - data i semntura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuii; - viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care confirm corectitudinea sumelor de plat, livrarea i recepionarea bunurilor, executarea lucrrilor i prestarea serviciilor, existena unui alt titlu care justific plata, precum i, dup caz, nregistrarea bunurilor n gestiunea instituiei i n contabilitatea acesteia. Ordonanarea de plat va fi insoit de: documentele justificative n original; n cazuri excepionale, sunt admise i copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de ctre ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni. Cnd plata se face n rate: - prima ordonanare de plat va fi insoit de documentele justificative care dovedesc obligaia ctre creditor pentru plata ratei respective; - ordonanrile de plat ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conductorului serviciului financiar-contabilitate La emiterea ordonanrii de plat finale ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni confirm c operaiunea s-a finalizat. Pe baza documentelor n original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni avizate pentru control financiar preventiv, ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni emit ordonanarea de plat.
Pagina 57 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

n aceast etap, ordonanarea la plat este semnat de ctre eful Serviciului de specialitate i de ctre eful Serviciului Buget. Dup ce este supus i ea vizei de control financiar preventiv, se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite. Ordonatorul principal de credite sau persoanele mputernicite s efectueze aceste operaiuni dispune plata cheltuielii. Documentele justificative n original sunt trimise la serviciul financiar-contabilitate pentru a fi ntocmite documentele de plat. Ordonanrile de plat nevizate de persoana mputernicit s exercite control financiar preventiv sunt nule i fr valoare pentru conductorul compartimentului serviciului financiarcontabilitate care urmeaz sa fac plata, dac nu sunt autorizate in condiiile prevzute de lege. 3. Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonanarea la plat a cheltuielilor. Obiectivele controlului: - ordonanarea de plat a fost emis corect; - ordonanarea la plat corespunde cu cheltuielile angajate i suma respectiv este exact; - cheltuiala este nscris la subdiviziunea corespunztoare din bugetul aprobat; - exista credite bugetare disponibile; - documentele justificative sunt in conformitate cu reglementrile in vigoare; - numele i datele de identificare ale creditorului sunt corecte.

C. PLATA CHELTUIELILOR

1. Plata cheltuielilor este faza finala a execuiei bugetare prin care instituia public este eliberat de obligaiile sale fa de terii-creditori. Plata n lei se efectueaz, in limita creditelor bugetare i destinaiilor aprobate n condiiile dispoziiilor legale, prin unitile de trezorerie i contabilitate public la care unitatea i are conturile deschise i neutilizate. Plata n valut sau a altor pli prevzute de lege, se efectueaz prin bnci comerciale. Plata cheltuielilor este asigurat de eful Serviciului financiar-contabilitate n limita creditelor bugetare deschise i neutilizate sau a disponibilitilor aflate n conturi, dup caz. Persoana desemnat de ordonatorul principal de credite confirm c exist o obligaie cert i o sum datorat, exigibil la o anumit dat, i n acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonanarea de plat" pentru efectuarea plii. 2. Obiectivele controlului efectuat de eful Serviciului financiar - contabilitate : - cheltuielile care urmeaz s fie pltite au fost angajate, lichidate i ordonanate; - exist credite bugetare deschise/repartizate sau disponibiliti n conturi de disponibil; - subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaz plata este cea corect i corespunde naturii cheltuielilor respective; - exist toate documentele justificative care s justifice plata; - semnturile de pe documentele justificative aparin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta s exercite atribuii ce decurg din procesul executrii cheltuielilor bugetare, potrivit legii; - beneficiarul sumelor este cel ndreptit potrivit documentelor care atest serviciul efectuat; - suma datorat beneficiarului este corect; - documentele de angajare i ordonanare au primit viza de control financiar preventiv;
Pagina 58 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

- documentele sunt ntocmite cu toate datele cerute de formular. 3. Instrumentele de plat utilizate: Instrumentele de plat utilizate de instituiile publice, respectiv cecul de numerar i ordinul de plat pentru trezoreria statului, se semneaz de dou persoane autorizate n acest sens, dintre care prima semntur este cea a conductorului serviciului financiar - contabilitate , iar a doua semntura a persoanei mputernicite de ordonatorul principal de credite. Instrumentele de plat trebuie s fie nsoite de documentele justificative, prin care se certific exactitatea sumelor de plat, recepia bunurilor i executarea serviciilor, conform angajamentelor legale ncheiate. Ordinele de plat - se emit pe numele fiecrui creditor, - se dateaz, - n spaiul rezervat obiectul plii se nscrie i subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata, - se nscriu ntr-un registru distinct i vor purta un numr de ordine unic, ncepnd cu numrul l n ordine cresctoare pentru fiecare ordonator de credite i pentru fiecare exerciiu bugetar, - nu poate cuprinde pli referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat, - se emit pe baza documentelor justificative din care sa reias c urmeaz s se achite integral sau parial o datorie contractat i justificat; se excepteaz de la aceasta regul ordinele de plat ce se emit pentru plata de avansuri; - aciunile i categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda pli n avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotrri ale Guvernului, - sumele reprezentnd pli n avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrri executate si servicii prestate pn la sfritul anului se recupereaz de ctre instituia public care a acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu perceperea dobnzilor i penalitilor de ntrziere aferente, potrivit legii. Cecuri pentru ridicare de numerar - se utilizeaz pentru a ridica, din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibiliti, numerarul pentru efectuarea plilor de salarii, premii, deplasri, precum i pentru alte cheltuieli care nu se justific a se efectua prin virament, cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social n numerar), alte ajutoare etc., - n fila de cec se menioneaz i natura cheltuielilor care urmeaz s se efectueze din numerarul ridicat, - se utilizeaz limitat, numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justific a fi efectuate prin virament. - sumele ridicate n numerar se pstreaz n casieria instituiei publice n condiii de siguran. n situaia n care din motive obiective este necesar efectuarea n regim de urgen a unei cheltuieli pentru achizitionarea unor obiecte de mic valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox, traduceri, etc.) acestea vor fi decontate de ctre instituie ulterior pe baza documentelor justificative: Referat de necesitate, comand, contract, etc, Factura fiscal i chitana sau bon fiscal, Procesul verbal de recepie sau orice alt document care justific plata bunului sau a serviciului prestat.

Pagina 59 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Pentru deplasare n ar sau strintate, in interes de serviciu fiecare angajat n cauz va ntocmi un referat privind aprobarea participarii la curs, seminar, etc. respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare. (n cele mai multe cazuri plata taxei de participare se platete cu ordin de plat). Referatul se inainteaz ordonatorului principal de credite pentru a-i da acordul de principiu n vederea participarii la respectivul curs. n baza acordului dat, angajatul se va prezenta la Serviciul Buget n vederea emiterii propunerii de angajare a cheltuielii, a angajamentului bugetar, care confirm reinerea banilor n Buget i a ordonanrii de plat n vederea efecturii pltii cu ordin de plat sau n numerar.. Dispoziia de plat-ncasare ctre casierie semnat de conductorul serviciului financiar contabilitate se utilizeaz pentru efectuarea de pli reprezentnd avansuri n numerar pentru deplasri, cheltuieli pentru achiziia unor obiecte de mic valoare sau plata unor servicii (copii, traduceri), respectiv ncasarea sumelor acordate n avans i necheltuite.

Justificarea avansurilor n numerar se efectueaz n baza documentelor justificative: facturi fiscale, facturi , chitane, bon de comanda-chitan. 4. Operaiuni i circuitul documentelor a) Operaiuni premergtoare plii

Deschiderea de credite bugetare se efectueaz potrivit normelor privind organizarea si funcionarea trezoreriilor statului. Dreptul de administrare i dispoziie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil, deschise la unitile de trezorerie i contabilitate public i bnci, se va exercita n mod exclusiv, prin Serviciul Buget dup comunicarea ctre trezorerie sau banc a mputernicirilor i a fielor cu specimenele de semnturi ale persoanelor abilitate s efectueze plata, mpreun cu amprenta tampilei. Serviciul de buget are obligaia de a prezenta unitilor de trezorerie i contabilitate public la care are conturile deschise bugetul de venituri i cheltuieli aprobat i repartizat pe trimestre. b) Operaiuni privind plata propriu- zis Dup verificarea condiiilor mai sus menionate, pe baza anexei 3 "Ordonanarea de plat" i a documentelor justificative se intocmete i se semneaz documentul de plat. n cazul constatrii unei erori n legtur cu plata ce urmeaz s fie efectuat, serviciul fmanciarcontabilitate, suspend sau respinge plata. Respingerea la plat: - n cazul n care nu exist credite bugetare deschise i/sau repartizate ori disponibilitaile sunt insuficiente; - cnd nu exist confirmarea serviciului efectuat i documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plat"; - cnd beneficiarul nu este cel fa de care instituia are obligaii; - cnd nu exist viza de control financiar preventiv pe ordonanarea de plat i nici autorizarea prevzuta de lege. Suspendarea plaii: - in cazul constatrii unei erori n legtur cu plata. Motivele deciziei de suspendare a plii se prezint intr-o declaraie scris care se trimite:
Pagina 60 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

- ordonatorului de credite , spre informare i - persoanei mputernicite s exercite controlul financiar preventiv. Ordonatorul principal de credite poate solicita n scris i pe propria rspundere efectuarea plailor. 5. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt nscrise n normele interne de control financiar preventiv. EVIDENA ANGAJAMENTELOR BUGETARE I LEGALE

Evidena angajamentelor bugetare i legale este inut de Serviciul Buget . Evidenta angajamentelor bugetare i legale este inut concomitent i de persoana mputernicit s exercite controlul financiar preventiv care va supraveghea organizarea i inerea evidenei, actualizarea i raportarea angajamentelor bugetare i legale. Prin Dispozitia Primarului se vor desemna persoana (persoanele) i nlocuitorii acesteia care vor avea atribuii pe linia organizrii i conducerii evidenei angajamentelor bugetare i legale. Principalele atribuii ale acestora privesc: a) evidena creditelor bugetare aprobate n exerciiul bugetar curent, precum i a modificrilor intervenite pe parcursul exerciiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate"; b) evidena angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare"; c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" i 950 "Angajamente bugetare" i determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate; d) evidena angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale"; e) la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate n alte monede dect moneda naional, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naionala a Romniei, valabil pentru ultima zi lucrtoare a lunii. Cu diferenele din reevaluare se majoreaz sau se diminueaz, dup caz, valoarea angajamentelor bugetare i legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale"; f) la finele anului, nregistrarea n creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului plilor efectuate n cursul anului n contul angajamentelor legale ncheiate. Datele se preiau din conturile 700 "Finanarea bugetara privind anul curent", 120 "Disponibil al instituiei publice finanate din venituri proprii", 119 "Disponibil din fonduri cu destinaie special i de redistribuire" etc. Scopul organizrii evidentei: - angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii in orice moment i pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin comparaie s se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor; - angajamentelor legale este de a furniza informa ii in orice moment i pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Procedura de inregistrare n contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie s dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat n exerciiul bugetar curent informaii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile; b) angajamentele legale; c) plile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat; d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie pltite la finele anului; e) datele necesare ntocmirii "Situaiei privind execuia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit modelului prezentat n anexa nr. 4 din norme metodologice aprobate prin
Pagina 61 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

ordinul MFP nr. 1792/2002, situaie care este parte component din structura "Situaiilor financiare" trimestriale i anuale ale instituie. Situaia privind execuia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insoit de un raport explicativ privind toate informaiile utile cu privire la angajamentele efectuate n cursul exerciiului bugetar. Avnd in vedere ca valorile la care se refer creditele bugetare, angajamentele bugetare i legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evideniaz n contabilitate n conturi in afara bilanului, utilizndu-se metoda de inregistrare n partida simpl; nregistrrile se fac in debitul i creditul unui singur cont, fr utilizarea de conturi corespondente. Conturile de ordine i evidena utilizate n contabilitatea angajrii, ordonanrii i plii cheltuielilor se ine cu ajutorul conturilor de ordine i eviden: 940 "Credite bugetare aprobate", 950 "Angajamente bugetare", 960 "Angajamente legale". ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ss indescifrabil Ilyes Iuliu DIRECTOR ECONOMIC EC. LUCIA URSU

Pagina 62 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 9

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A SITE-ULUI MUNICIPIULUI SATU MARE www.satu-mare.ro

Portalul este structurat pe mai multe meniuri i submeniuri uor accesibile de pe prima pagin a site-ului astfel: 1. CONDUCEREA PRIMRIEI A. Primarul municipiului - foto, apartenen politic - curriculum vitae - atribuiile primarului conf. Legii nr. 215/2001 republicat, actualizat - declaraiile de avere i de interese B. Viceprimarii municipiului - foto, apartenen politic - curriculum vitae - atribuiile viceprimarilor conf. Legii nr. 215/2001republicat, actualizat - atribuiile delegate conf. Dispoziiilor Primarului - declaraiile de avere i de interese C. Secretarul municipiului - foto - curriculum vitae - atribuiile secretarului conf. Legii 215/2001 republicat, actualizat - declaraiile de avere i de interese D. Administratorul public - foto, apartenen politic - curriculum vitae - atribuiile viceprimarilor conf. Legii nr. 215/2001republicat, actualizat - atribuiile delegate conf. Dispoziiilor Primarului - declaraiile de avere i de interese 2. CONSILIUL LOCAL A. Membrii consiliului local - foto - curiculum vitae, apartenen politic - declaraiile de avere i de interese B. Atribuiile consiliului local conf. Legii 215/2001 republicat, actualizat C. Regulamentul de funcionare al consiliului local D. Comisiile consiliului local E. Hotrrile consiliului local F. Procesele verbale ale edinelor consiliului local G. Proiectele de hotrri n dezbatere

3.

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SATU MARE


Pagina 63 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

A. Organigrama B. Departamente - birourile, serviciile i compartimentele - numele, pregtirea i ncadrarea personalului din fiecare birou, serviciu sau compartiment C. Regulamente i dispoziii D. Bugetul municipiului - bugetele aprobate la nceputul fiecrui an - execuiile bugetare anuale E. Execuia bugetar curent - rapoarte de execuie bugetar lunar F. Rapoarte de activitate lunare - rapoartele de activitate lunare ale birourilor i serviciilor G. Formulare - formulare utilizate de ceteni - accesarea lor direct pe site H. Acte necesare - lista actelor necesare pentru emiterea acordurilor, avizelor, autorizaiilor, certificatelor, etc. I. Contracte - contractele de achiziii publice,concesiuni,nchirieri,vnzri, asocieri, etc. ncheiate de autoritile publice locale J. Anunuri de achiziii publice K. Anunuri pentru ocupare posturi L. tiri din activitatea curent - anunul convocrii edinelor consiliului local - anunuri de interes public care apar i n pres - anunul, efectuarea i adjudecarea licitaiilor de achiziie public - anunul, organizarea i rezultatul concursurilor de ocupare ale posturilor vacante - demararea unor lucrri de importan deosebit -finalizarea i recepionarea lucrrilor de investiii sau reparaii, achiziionarea unor bunuri sau servicii - semnarea unor contracte de importan deosebit - ntlniri ale conducerii Primriei cu delegaii din ar sau din strintate - participarea conducerii sau a personalului Primriei la conferine, seminarii, adunri generale, etc., n ar sau n strintate - participarea personalului Primriei la cursuri de perfecionare - evenimente legate de relaiile cu oraele nfrite sau de alte relaii internaionale ale municipiului - rapoarte ale activitii comisiilor de specialitate din cadrul Primriei - alte evenimente din activitatea curent a Primriei sau ale serviciilor subordonate M. Lista documentelor produse sau gestionate n cadrul Primriei Municipiului Satu Mare de interes public.

4.

SERVICIILE PUBLICE A. Serviciul Public de Asisten Social Satu Mare - cadrul legal de organizare i funcionare - Statutul i Regulamentul de organizare i funcionare - organigrama - numele, pregtirea i ncadrarea personalului
Pagina 64 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

- activiti - instituii subordonate B. Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Persoanei Satu Mare - cadrul legal de organizare i funcionare - Statutul i Regulamentul de organizare i funcionare - organigrama - numele, pregtirea i ncadrarea personalului - activiti C. Serviciul Public Administraia Domeniului Public - Statutul i Regulamentul de organizare i funcionare - organigrama - numele, pregtirea i ncadrarea personalului de conducere - activiti D. Serviciul Public de Interes Local Specializat Poliia Comunitar Satu Mare E. Apa potabil i canalizarea - cadrul legal i organizatoric - link la S.C.Apaserv S.A. - link la ISPA - alte informaii curente F. Transportul n comun - cadrul legal i organizatoric - link la S.C.Transurban S.A. - alte informaii curente G. Salubrizarea - cadrul legal i organizatoric - informaii curente 5. RAPOARTE ANUALE - rapoartele de activitate ale administraiei publice local ncepnd cu anul 2004

6.

ORAUL NOSTRU A. Repere geografice B. Istorie C. Date demografice D. Cum ajungem ? - programul curselor Carpatair, link - programul curselor Tarom, link - programul CFR, link - mersul curselor auto internaionale E. Orae nfrite - prezentarea oraului (Wolfenbttel, Zutphen, Nyregyhza, Beregovo) - scurt istoric al relaiei de nfrire - link la site-ul oraului F. Organizaii - Asociaia Municipiilor din Romnia - link - Asociaia Internaional a Oraelor Educatoare - link - Asociaia Oraelor Europene Medii (CINTE) - link G. Alte relaii internaionale - Schwaz (Austria) - Rzeszow i Nowy Sacz (Polonia)
Pagina 65 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

I. 7.

- Ujgorod i Mukacevo (Ucraina) - Lecce - Italia H. Harta Album foto OAMENII NOTRI A. Cetenii de onoare B. Personalitile trecutului C. Contemporanii VIAA CULTURAL A. Muzee B. Teatrul de Nord C. Filarmonica ,,Dinu Lipatti,, D. Biblioteca Judeean E. Monumente de arhitectur F. Massmedia G. Evenimente culturale H. Centrul Cultural G.M.Zamfirescu NVMNTUL A. Activiti educative B. nvmnt superior C. nvmnt secundar superior D. nvmnt secundar inferior E. nvmnt precolar

8.

9.

10. ACTIVITATEA SOCIAL A. Aciuni sociale B. Organizaii sociale 11. SPORT A. Evenimente sportive B. Cluburi sportive 12. CARTEA DE OASPEI

Cap. I. Tip de informaii introduse, serviciul responsabil, perioada de actualizare Meniul CONDUCEREA PRIMRIEI 1. Submeniul: Primarul municipiului Responsabil: Cabinet Primar Actualizare: - foto, apartenen politic - curriculum vitae -- ori de cte ori apare vreo modificare - atribuiile primarului conf. Legii nr. 215/2001, republicat, actualizat cnd ntervin modificri - declaraiile de avere i de interese - cnd intervin modificri 2. Submeniul: Viceprimarii municipiului
Pagina 66 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Responsabil: Cabinet Viceprimari Actualizare: - foto, apartenen politic - curriculum vitae -- ori de cte ori apare vreo modificare - atribuiile viceprimarilor conf. Legii nr. 215/2001, republicat, actualizat cnd intervin modificri - atribuiile delegate conf. Dispoziiilor Primarului cnd ntervin modificri - declaraiile de avere i de interese -- cnd ntervin modificri 3. Submeniul: Secretarul municipiului Responsabil: Cabinet Secretar Actualizare: - foto - curriculum vitae ori de cte ori apare vreo modificare - atribuiile secretarului conf. Legii 215/2001, republicat, actualizat cnd ntervin modificri - declaraiile de avere i de interese -- cnd ntervin modificri 4. Administratorul public Responsabil: Compartiment Resurse Umane Actualizare: - foto - curriculum vitae cnd ntervin modificri - atribuiile secretarului conf. Legii 215/2001 republicat, actualizat cnd intervin modificri - declaraiile de avere i de interese -- cnd ntervin modificri Meniul CONSILIUL LOCAL Responsabil: Cabinet Secretar Actualizare: 1. Submeniul: Membrii consiliului local - foto - curiculum vitae, apartenen politic-- ori de cte ori apare vreo modificare - declaraiile de avere i de interese cnd intervin modificri 2. Submeniul: Atribuiile consiliului local conf. Legii 215/2001, republicat, actualizat cnd intervin modificri 3. Submeniul: Regulamentul de funcionare al consiliului local cnd ntervin modificri 4. Comisiile consiliului local cnd ntervin modificri 5. Hotrrile consiliului local n momentul redactrii i semnrii acestora 6. Procesele verbale ale edinelor consiliului localimediat dup semnarea lui 7. Proiectele de hotrri n dezbateren momentul iniierii lor, cu specificaia de a fi retrase dup dezbaterea i aprobarea lor Meniul PRIMRIA MUNICIPIULUI 1. Submeniul: Organigrama Primriei
Pagina 67 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Responsabil: Compartiment Resurse Umane Actualizare: cnd intervin modificri 2. Submeniul: Departamente Responsabil: Compartiment Resurse Umane Actualizare: - birourile i serviciile cnd intervin modificri - numele, pregtirea i ncadrarea personalului din fiecare birou sau serviciu cnd intervin modificri 3. Submeniu: Regulamente i dispoziii Responsabil: Compartiment Resurse Umane Actualizare: cnd intervin modificri 4. Submeniu: Bugetul municipiului a. bugetele aprobate la nceputul fiecrui an b. - execuiile bugetare anuale Responsabil: Director economic Actualizare: cnd intervin modificri, la fiecare rectificare 5. Submeniu: Execuia bugetar curent - rapoarte de execuie bugetar lunar Responsabil: Serviciul buget Actualizare: lunar 6. Submeniu: Rapoarte de activitate departamente - rapoartele de activitate lunare ale birourilor i serviciilor Responsabil: efii tuturor compartimentelor Actualizare: lunar 7. Submeniu: Formulare - formulare utilizate de ceteni - accesarea lor direct pe site Responsabil: Toate departamentele care utilizeaz formulare tip Actualizare: ori de cte ori exist schimbri 8. Submeniu: Acte necesare - lista actelor necesare pentru emiterea acordurilor, avizelor, autorizaiilor, certificatelor, etc Responsabil: Toate departamentele care utilizeaz formulare tip Actualizare: ori de cte ori intervine vreo modificare. 9. Submeniu: Contracte - contractele de achiziii publice,concesiuni,nchirieri,vnzri, asocieri, etc. ncheiate de autoritile publice locale Responsabil: efii compartimentelor care iniiaz contractul Actualizare: la semnarea contractului 10. Submeniu: Anunuri de achiziii publice Responsabil: Serviciul investiii, achiziii publice; Biroul administrativ, efii compartimentelor implicate.
Pagina 68 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Actualizare: ori de cte ori exist schimbri 11. Submeniu: Anunuri ocupare posturi Responsabil: Compartimentul Resurse Umane Actualizare: ori de cte ori se organizeaz concurs 12. Submeniu: tiri din activitatea curent Actualizare: zilnic - anunul convocrii edinelor consiliului local Responsabil: Cabinet secretar - anunuri de interes public care apar i n pres Responsabil: Cabinet primar - anunul, efectuarea i adjudecarea licitaiilor de achiziie public Responsabil: Serviciul investiii, achiziii publice - anunul, organizarea i rezultatul concursurilor de ocupare a posturilor vacante Responsabil: Compartimentul Resurse Umane - demararea unor lucrri de importan deosebit Responsabil: Serviciul Investiii, Biroul Achiziii Publice, Serviciul Administrarea Domeniului Public i Servicii Publice - finalizarea i recepionarea lucrrilor de investiii sau reparaii, achiziionarea unor bunuri sau servicii Responsabil: Serviciul Investiii, Biroul Achiziii Publice; Serviciul Administrarea Domeniului Public i Servicii Publice - semnarea unor contracte de importan deosebit Responsabil: Cabinet primar - ntlniri ale conducerii Primriei cu delegaii din ar sau din strintate Responsabil: Cabinet primar - participarea conducerii sau a personalului Primriei la conferine, seminarii, adunri generale, etc., n ar sau n strintate Responsabil: Cabinet primar - participarea personalului Primriei la cursuri de perfecionare Responsabil: Compartimentul Resurse Umane - evenimente legate de relaiile cu oraele nfrite sau alte relaii internaionale ale municipiului Responsabil: Cabinet primar - rapoarte ale activitii comisiilor de specialitate din cadrul primriei; Responsabil: preedintele comisiei de specialitate - alte evenimente din activitatea curent a Primriei sau ale serviciilor subordinate Responsabil: fiecare departament n parte. Meniul SERVICIILE PUBLICE 1. Submeniu Serviciul Public de Asisten Social Responsabil: Serviciul Public de Asisten Social Actualizare: ori de cte ori este nevoie - cadrul legal de organizare i funcionare - Statutul i Regulamentul de organizare i funcionare - organigrama - numele, pregtirea i ncadrarea personalului - activiti - instituii subordonate 2. Serviciul Public Comunitar de Evidena a Persoanelor
Pagina 69 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Responsabil: Serviciul Public Comunitar de Evidena a Persoanelor Actualizare: ori de cte ori este necesar cadrul legal de organizare i funcionare Statutul i Regulamentul de organizare i funcionare organigrama numele, pregtirea i ncadrarea personalului activiti

3. Serviciul Public Administraia Domeniului Public Responsabil: Serviciul Public Administraia Domeniului Public Actualizare: ori de cte ori este necesar - Statutul i Regulamentul de organizare i funcionare - organigrama - numele, pregtirea i ncadrarea personalului de conducere - activiti 4. Ap potabil i canalizarea Responsabil: Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat, Servicii Publice Actualizare: ori de cte ori este necesar - cadrul legal i organizatoric - link la S.C.Apaserv S.A. - link la ISPA - alte informaii curente 5. Transportul n comun Responsabil: Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat, Servicii Publice Actualizare: ori de cte ori este necesar - cadrul legal i organizatoric - link la S.C.Transurban S.A. - alte informaii curente 6. Salubrizarea Responsabil: Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat, Servicii Publice Actualizare: ori de cte ori este necesar - cadrul legal i organizatoric - informaii curente Meniul RAPOARTE ANUALE - rapoartele de activitate ale administraiei publice local ncepnd cu anul 2004 -raport privind transparena decizional Responsabil: Cabinet primar, Biroul de Relaii cu Cetenii i Registratur Actualizare: anual Meniul ORAUL NOSTRU Responsabil: Compartimentul Evenimente, Cultur, Sport Actualizare: ori de cte ori este necesar 1. Repere geografice 2. Istorie 3. Date demografice 4. Cum ajungem ?
Pagina 70 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

- programul curselor Carpatair, link - programul curselor Tarom, link - programul CFR, link - mersul curselor auto internaionale 5. Orae nfrite - prezentarea oraului (Wolfenbttel, Zutphen, Nyregyhza, Beregovo) - scurt istoric al relaiei de nfrire - link la site-ul oraului 6. Organizaii - Asociaia Municipiilor din Romnia - link - Asociaia Internaional a Oraelor Educatoare - link - Asociaia Oraelor Europene Medii (CINTE) - link 7. Alte relaii internaionale - Schwaz (Austria) - Rzseszow i Nowy Sacz (Polonia) - Ujgorod i Mukacevo (Ucraina) - Lecce - Italia 8. Harta Album foto Responsabil: Compartimentul Evenimente Cultur Sport Actualizare: ori de cte ori este necesar Meniul OAMENII NOTRI 1. Cetenii de onoare 2. Personalitile trecutului 3. Contemporanii Responsabil: Compartimentul Evenimente, Cultur, Sport. Actualizare: ori de cte ori este necesar Meniul VIAA CULTURAL Muzee Teatrul de Nord Filarmonica ,,Dinu Lipatti,, Biblioteca Judeean Monumente de arhitectur Massmedia Evenimente culturale Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Responsabil: Compartimentul Evenimente, Cultur, Sport. Actualizare: ori de cte ori este necesar Meniul NVMNT Activiti colare nvmnt universitar nvmnt liceal nvmnt gimnazial nvmnt precolar Responsabil: Compartimentul Evenimente, Cultur, Sport Actualizare: ori de cte ori este necesar

Pagina 71 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Meniul ACTIVITATEA SOCIAL Aciuni sociale Organizaii sociale Responsabil: Compartimentul Evenimente, Cultur, Sport. Actualizare: ori de cte ori este necesar Meniul SPORT Evenimente sportive Cluburi sportive Responsabil: Compartimentul Evenimente, Cultur, Sport Actualizare: ori de cte ori este necesar 1. CARTEA DE OASPEI Responsabil: Fiecare department prin adresele repartizate Actualizare: ori de cte ori este necesar

Cap. II. Reguli de actualizare.Obligaii Fiecare funcionar angajat al primriei este obligat s cunoasc adresa site-ului primriei. Aceasta este www.satu-mare.ro Fiecare ef de birou sau de serviciu din cadrul primriei va desemna n scris, o persoan din cadrul biroului, responsabil cu actualizarea paginii de web numit n continuare utilizator. Fiecare utilizator are urmtoarele obligaii : S-i stabileasc informatiile publice ce trebuie puse la dispozitia cetatenilor conform legilor romnesti in vigoare. n acest sens sunt puse la dispoziia lui Fiele de informaii anexate la prezentul regulament. S mbogesc coninutul cu noi informaii care n-au fost publicate nc conform fiselor anexate la prezentul regulament S fac demersurile necesare pentru obinerea informaiilor necesare a fi publicate S ia legtura cu administratorul site-ului ori de cte ori constat c o informaie nou pe care vrea s o publice nu-i gsete locul n organizarea actual a site-ului. Sa colaboreze cu administratorul sitului si cu alte servicii competente(informatica,GIS) in vederea unei redactari specifice WEB profesionale . S utilizeze doar userul i parola proprie pe care le-a primit de la administrator i s nu le fac publice S respecte si sa-si insuseasca instructiunile tehnice de actualizare primite de la administrator S respecte regulile gramaticale ale limbii romane in special folosirea diacriticelor S rspund la acele ntrebri postate pe site care i-au fost repartizate spre a fi rezolvate

Obligaiile administratorului S rezolve problemele tehnice de functionare a sitului.(intreruperi, gzduire domeniu, probleme legate de echipamentul tehnic) S atribuie nume de utilizator i parola persoanelor care au acces la actualizarea site-ului. S administreze seciunile, categoriile, meniurile, submeniurile siteului, temele S pun la dispoziia utilizatorilor informaii despre modul de actualizare S urmreasc, s verifice, si s coordoneze echipa de actualizare a site-ului

Pagina 72 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

S dezvolte site-ul cu noi functionaliti ce se dovedesc a fi necesare pe msura dezvoltarii activitilor instituiei. S schimbe designul sitului atunci cnd se impune aceast schimbare S organizeze informatia prezentat astfel nct aceasta s fie ct mai usr de localizat de vizitatori S administreze categoria Prima Pagina din punct de vedere grafic i al coninutului S pstreze confidenialitatea informaiilor referitoare la utilizatori (nume,parola de acces,adresa de email) S pstreze confidenialitatea informaiilor cu caracter personal ale persoanelor care utilizeaza serviciile online ( intrebari, reclamaii,taxe i impozite)i nefcute publice pe site

Obligaiile traductorului- utilizatorului responsabil pentru seciunea n alt limb dect cea romn S urmreasca zilnic varianta n limba romn a sitului S traduc acele informatii postate n lb. romn care prezint interes cetenilor strini sau celor vorbitori de lb. maghiar S traduc la cererea administratorului un anumit document publicat S respecte i s-i nsuseasc nstructiunile tehnice de actualizare primite de la administrator utilizatorul nsrcinat cu traducerea sitului este rspunztor de corectitudinea textului tradus . n cazul n care traducerea se efectueaz de persoane din afara institutiei printr-un contract de prestri servicii, acesta va contine obligatoriu clauze privind responsabilitatea corectitudinii textului tradus. Pentru varianta site-ului n limba maghiar se vor traduce; interfaa precum i urmtoarele meniuri: CONDUCEREA PRIMRIEI; PRIMRIA MUNICIPIULUI (Anunuri de achiziii publice, Anunuri ocupare posturi, tiri din activitatea curent), RAPOARTE ANUALE, ORAUL NOSTRU (Repere, Istorie, Demografie, Orae nfrite) VIAA CULTURAL, NVMNT, EVENIMENTE Pentru varianta site-ului n limba german i englez se vor traduce; interfaa precum i urmtoarele meniuri: ORAUL NOSTRU (Repere, Istorie, Demografie, Orae nfrite) VIAA CULTURAL, EVENIMENTE (care implic participare bazat pe relaii externe)

Cap. III. Termeni legali i condiii de utilizare Primria Municipiului Satu Mare ofer acces liber la acest site, pentru a face cunoscute capacitile sale i munca depus n serviciul tuturor cetenilor. Sigurul scop permis pentru utilizarea acestui site este obtinerea de informatii despre activitile Administraiei Publice Locale, despre ora, de a rspunde la solicitrilor cetenilor. Orice utilizare n alte scopuri dect acesta nu este permis. Dreptul de copyright pentru toate informatiile existente pe acest site sunt deinute de Primria Municipiului Satu Mare. Orice material de pe acest site poate fi reprodus parial sau integral cu specificarea sursei materialului www.satu-mare.ro. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reele este fcut numai pentru ajutorul Utilizatorului i nu implic sprijinirea de ctre Primria Municipiului Satu Mare a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reele i nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul acceseaz site-urile i utilizeaz serviciile disponibile prin intermediul acestora exclusiv pe propriul risc.

Pagina 73 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Primria Municipiului Satu Mare poate culege i pstra date despre persoanele care viziteaz acest site i care voluntar furnizeaz aceste informaii. Aceste informaii pot fi folosite pentru a v putea contacta n legtur cu cererile dumneavoastr n orice moment. Orice ntrebare, sugestie sau reclamaie trimis prin completarea formularului de pe acest site din seciunile respective, nu va fi fcut public dac nu are un limbaj adecvat (contine injurii, cuvinte obscene, atacuri la persoane) i conine linkuri spre alte site-uri, conine acuzaii nedovedite sau coresponden ntre vizitatori. Publicarea acestor intrebari, reclamatii, acuzaii nedovedite sau nefondate se va face doar dup aprobarea lor de ctre administratorul seciunii respective. Toate textele nepublicate din motivele sus amintite se arhiveaz, mpreun cu datele de identificare ale expeditorilor. Dac considerai c orice material de pe acest site, postat de Primria Municipiului Satu Mare sau de altcineva, violeaz drepturile de copyright sau orice alte drepturi, v rugm s ne contactai la primaria@satu-mare.ro, astfel nct s putem lua o decizie n cunoin de cauz. Primria Municipiului Satu Mare i rezerv dreptul de a revizui i aduce la zi aceste reguli n orice moment, efectiv chiar din data postrii noilor modificri i amendamente pe acest site. Pentru orice alte probleme legate de funcionarea site-ului ne putei contacta la adresa info@satu-mare.ro

Cap. IV Dispoziii finale Orice rspuns la reclamaiile sau ntrebrile cetenilor publicat pe site trebuie semnat de autorul acestuia cu numele, prenumele, funcia. Orice articol preluat identic ca form i coninut din alte surse va conine numele sursei respective i linkul la situl acesteia (dac exist). Introducerea unei legturi (link) la alte pagini de internet n orice document publicat se va face doar cu acordul administratorului sitului.n acest scop sunt permise includerea de legturi la siturile altor instituii publice din Romnia, la siturile ziarelor i revistelor dac au fost preluate de la acestea informaii. Actualizarea site-ului este considerat sarcin de serviciu i va fi inclus de ctre fiecare ef de serviciu sau birou n fia postului funcionarului nsrcinat cu aceasta. Nerespectarea prezentului Regulament de administrare a sitului www.satu-mare .ro atrage dup sine sanciunile prevzute de Regulamentul Intern. Prezentul Regulament poate fi modificat, n cazuri justificate, cu acordul scris al Primarului

Pagina 74 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 10

Regulament de funcionare privind nregistrarea, circulaia i pstrarea actelor n cadrul Primriei municipiului Satu Mare

I. Organizarea activitii de registratur

Art.1. Activitatea de registratur a Primriei municipiului Satu Mare, respectiv nregistrarea, distribuirea i expedierea actelor i documentelor i al corespondenei, precum i evidena circulaiei acestora n cadrul instituiei, se face de ctre Biroul Relaii cu Publicul i Registratur, prin utilizarea unui program informatic de specialitate, de tip intranet, instalat pe serverul primriei. Art. 2 Activitatea de nregistrare se face pe suport electronic, ntr-un Registru General, n ordinea cronologic a primirii sau expedierii lor. Registrul General cuprinde toate actele intrate, respectiv ieite din primrie, precum i actele care sunt generate de instituie avnd regim de circulaie intern i pentru care exist obligativitatea inregistrrii. Fiecare act primit sau ntocmit de primrie primete un singur numr de nregistrare. Registrul General se listeaz periodic i pe suport hrtie, cel puin lunar, prin grija efului compartimentului care poate delega aceast obligaie. Art.3 Rspunderea pentru buna funcionare a programului informatic, precum i pentru gestionarea bazei de date create o are administratorul bazei de date. Pentru rezolvarea operativ a eventualelor disfuncionaliti el va fi susinut de Biroul Informatic i Gestiune Reea, care rspunde de arhivarea electronic, pe suport DVD, n 2 exemplare, a datelor informatice anuale . Art. 4 Primirea, nregistrare, expedierea i pstrarea actelor se face prin eviden separat de Registratur la : - Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Persoanelor Satu Mare - Serviciul Public de Asisten Social Satu Mare - Serviciul public de interes local specializat Poliia Comunitar Satu Mare - Direcia de Impozite i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Satu Mare, - Serviciul Public Administrarea Domeniului Public Satu Mare - documente secrete II. Primirea si inregistrarea actelor

Art. 5 Actele care se nregistreaz n cadrul activitii de registratur pot fi primite prin corespondene, prin curieri, direct de la petiionari, prin fax sau prin e-mail. Art. 6 Programul informatic asigur nregistrarea imediat ntr-un registru general, pe suport electronic, a intrrii sau ieirii corespondenei, cu atribuirea unui numr de nregistrare unic imediat urmtor, cu data i ora inregistrrii, indiferent de operator.

Pagina 75 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 7 (1) Corespondena primit sau expediat prin pot, fax sau e-mail face obiectul activitii Biroul Relaii cu Publicul i Registratur. (2) Corespondena primit direct de la ceteni persoane fizice sau reprezentnd persoane juridice, precum i cea predat direct acestora, face obiectul de activitate al Biroul Relaii cu Publicul i Registratur, denumit n continuare RP. Art. 8 ind cont de specificul activitii, n mod excepional, competene de nregistrare a actelor care fac obiectul corespondenei prin fax i e-mail a primarului i a viceprimarilor, o au i Cabinetul Primarului i Cabinetul Viceprimarilor. Art 9 Solicitrile pentru eliberarea de autorizaii, acorduri, avize, adeverine etc. care necesit anexarea de documente, se vor nregistra de ctre operatorii Biroului RP, dup verificarea existenei tuturor actelor necesare. n scopul rezolvrii n termen legal al dosarelor depuse, nu vor fi admise dosare incomplete. La insistenele petentului se pot prelua i seturi de acte incomplete cu menionarea acestui fapt la rubrica de observaii. n cazul primirii unor seturi de acte incomplete i nemenionrii la rubrica de observaii a lipsurilor, rspunztor n cazul unor reclamaii se face operatorul RP. Art. 10 Cererile i alte documente prezentate personal la compartimentul RP se nregistreaz pe loc, petentul urmnd s primeasc un bon pe care sunt nscrise : numrul de nregistarare, data i ora depunerii, persoana care a preluat documentele, termenul maxim de rezolvare. Art. 11 Pe fiecare document primit se aplic n colul din dreapta sus parafa de nregistrare. n cazul n care solicitarea depus se compune dintrun dosar cu mai multe file, parafa se aplic doar pe primul document. Se menioneaz i numrul de file depuse. Dac numarul de file depete numarul de 20, se menioneaz: " peste 20 de file ". Art. 12 Actele adresate greit se nregistreaz i se expediaz n termen de 5 zile instituiei sau organului competent, comunicndu-se acest lucru emitentului, respectiv petiionarului. Art. 13 Petiiile anonime, respectiv fr adresa expeditorului se nregistreaz, ns sunt clasate conform legii. Art. 14 Registrul General va fi listat pe suport hrtie A4, fiind ndosariat n dosare cu in. Pe fiecare dosar se vor scrie intervalul cu numerele de nregistrare coninute, anul, luna i numrul volumului. Numrul volumului se numeroteaz de la 1 la numrul total de dosare pe anul respectiv, n ordine cronologic. Art. 15 Dispoziiile primarului se numeroteaz pe ani calendaristici, n ordine cronologic i se nregistreaz n registru separat. nregistrarea n format electronic a dispoziiilor Primarului este obligatorie. Art. 16 Se pot constitui registre separate pentru diverse documente de acelai tip n funcie de necesiti, cu condiia ca toate documentele s fie nregistrate i n Registrul General.

III. Repartizarea, predarea, rezolvarea i expedierea documentelor Art. 17 Repartizarea actelor se face zilnic. Dreptul de repartizare a actelor intrate n primrie o au dup caz: Primarul sau unul din Viceprimari, Secretarul, precum i operatorii RP dup caz, sub supravegherea efului de compartiment.
Pagina 76 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 18 Fiecare compartiment are un indicativ conform nomenclatorului -indicator anexat sau prin iniiale. Repartizarea actelor se face scriindu-se n coltul din dreapta sus, indicativul sau iniialele compartimentului de activitate. Art. 19 Corespondena nregistrat de registratur, cu rezoluia Primarului sau a Viceprimarului , respectiv a secretarului, este reluat de registratur i predat compartimentelor de specialitate indicate n rezolutie. Corespondena nregistrat de RP, cu rezoluia Primarului, a viceprimarului sau secretarului dup caz este reluat de RP i predat compartimentelor de specialitate indicate in rezoluie. Corespondena nregistrat de Cabinetul Primarului, cu rezoluia dat de Primar este reluat de Cabinetul Primarului i predat compartimentului de specialitate indicat n rezoluie. Corespondena nregistrat de Cabinetul Viceprimarului, cu rezoluia dat de Viceprimar este reluat de Cabinetul Viceprimarului i predat compartimentului de specialitate indicat n rezoluie. Art. 20 Din dispoziia celor ce repartizeaz corespondena, anumite categorii de acte pot fi trimise direct compartimentelor de specialitate. Lista actelor ce se repartizeaz direct compartimentelor de specialitate de ctre operatorii RP se poate actualiza periodic. Aceast list anex face parte integrant din prezenta dispoziie. Art. 21 Dup efectuarea operaiunilor de mai sus Biroul de Relaii cu Publicul i Registratura i Cabinetul Primarului sau Viceprimarilor, dup caz, predau corespondena pentru lucru prin borderouri listate prin grija programului informatic existent, pentru fiecare compartiment de activitate. Anterior listrii borderourilor se opereaz electronic repartizarea ctre compartimente conform rezoluiilor date de persoanele cu drept de repartizare. n borderouri se trec toate actele repartizate compartimentelor de activitate, ori angajailor direct. n borderouri nu se admit radieri i tersturi. Art 22 Corespondena transmis greit compartimentelor, se restituie pe calea invers, dovada restituirii actelor fcndu-se tot prin borderou. n prealabil se opereaz electronic restituirea. Art. 23 Actele a cror rezolvare necesit consultarea sau colaborarea mai multor compartimente, vor fi soluionate prin contactul direct ntre angajaii de specialitate ai acestora. Dac este necesar s se studieze actul respectiv n vederea emiterii unui punct de vedere sau a unui aviz comun, acesta va fi transmis prin borderou ntre compartimentele care concur la rezolvarea problemei, operndu-se electronic traseul actului . Art. 24 Evidena actelor intrate i ieite n compartimentele de activitate se face electronic prin programul informatic existent i fizic prin borderourile care se listeaz i se pstreaz de ctre fiecare compartiment n parte. Art. 25 Compartimentele de activitate, respectiv funcionarul care expediaz actul, va trece la expediere pe actele ntocmite numai numrul dat de programul informatic existent. Art. 26 Funcionarul din cadrul compartimentului de activitate cruia i s-a incredinat sarcina primirii corespondenei este obligat s verifice nainte de a semna de primire, exactitatea numerelor de nregistrare ale actelor i anexele care le nsoesc. Funcionarului cruia i sa ncredinat de ctre eful compartimentului rezolvarea lucrrilor se va ocupa i de expedierea, clasarea i pstrarea actelor, pn la predarea lor n arhiv.

Pagina 77 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Art. 27 Confirmarea electronic a borderoului de ctre cel ce primete documentele descarc de responsabilitate pe cel care a trimis actele, in ceea ce privete gestionarea documentelor. Art. 28 Toate actele care privesc aceeai problem se conexeaz la primul act inregistrat. Actele anexate se introduc n ordine cronologic ntr-o coal de conexare, pe care se noteaz numerele i datele de nregistrare ale actelor ce le cuprinde. Actele conexate nu pot fi scoase din coala de conexare pentru a fi consultate n mod izolat. Numrul de nregistrare al primului act din coala de conexare este numrul de baz, care determin locul de arhivare a ntregii lucrri. Art. 29 n cazul pierderii fizice a unui document, Secretarul primriei va lua msurile necesare reconstituirii lui. Actul reconstituit poart numrul de nregistrare al actului pierdut i se vizeaz de Secretarul primriei. Cei vinovai de pierderea unor documente sunt pasibili de sanciuni dup caz, disciplinare sau penale. Art. 30 Expedierea actelor prin pot se face de ctre registratur, actele respective avnd un numr de ieire dat de programul informatic existent. Art. 31 Dup semnarea corespondenei de ctre persoanele competente, acesta se pred mpreun cu borderoul de predare primire listat, de ctre funcionarul desemnat s rezolve i expedieze lucrarea, la compartimentul RP, dac actele se expediaz prin pot sau la compartimentul RP, dac se predau personal petenilor, n prealabil operndu-se electronic transferul actelor. Obligaia punerii actetor expediabile prin pot n plicuri adresate i nchiderea plicurilor revine compartimentelor care solicit expedierea. Art. 32 Pentru actele expediate prin pot de ctre registratura se aplic parafa cu data expedierii. Exemplarul al doilea al actului expediat se inapoiaz compartimentului, respectiv angajatului care la ntocmit, care-l pstreaz pn la soluionarea definitiv i clasarea ntregii lucrri. Art.33 n cazul n care actele rezolvate se predau personal petentului prin compartimentul RP, operatorul n cauz se va ngriji ca petentul s se legitimeze i s semneze de primire. n cazul n care actele se ridic de persoane mputernicite, pe lng semntura de primire se va ataa procura notarial de reprezentare sau delegaia special dat de conductorul persoanei juridice n cauz. Art. 34 Dup rezolvarea i expedierea rspunsului, compartimentul claseaz actele n dosare, pe probleme, i pred spre arhivare n anul calendaristic urmtor. Art. 35 La Registratur, corespondena se sorteaz pe destinatari, dup care se verific dac pe plicuri este trecut numrul, respectiv numerele de nregistrare (n cazul mai multor acte) numele destinatarului i adresa complet. Denumirea instituiilor, organizaiilor, agenilor economici etc., se va scrie complet i nu prin iniiale. Pentru destinatarii din municipiu, expedierea se poate face i prin curier completndu-se un borderou de expediie, care va purta semntura persoanei creia i s-au predat documentele. Expedierea prin pot se va face pe baza unui borderou de expediie prin pota care va purta tampila oficiului potal unde s-au dus documentele. Art. 36 Fluxul privind circulaia unui document este considerat ncheiat cnd au fost executai toi paii necesari rezolvrii (favorabile sau nefavorabile) documentului, inclusiv expedierea lui. n sistemul electronic documentul primete rezoluia rezolvat i expediat. Art. 37 Informaiile de interes public care se dau n forma scris, prin fax sau prin e-mail, ca rspuns la o solicitare conform legii 544/2001, indiferent de persoana care repartizeaz spre rezolvare actul n cauz, trebuie obligatoriu canalizate i spre eful Biroului Relatii cu Publicul i Registratur, care
Pagina 78 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

personal sau prin delegare competent, nregistreaz actele respective ntr-un registru special, coninut i n programul informatic existent, avnd obligaia ntocmirii raportului anual cerut de legea mai sus amintit, privind accesul la informaiile de interes public. Art. 38 Actele a cror afiare la sediul primriei este obligatorie prin lege sau alt act normativ se nregistreaz prin procedura normal i de asemenea i ntr-un registru special pus la dispoziie de programul informatic existent, eliberndu-se o dovad n acest sens depuntorului.

Pagina 79 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 11

Procedura Gestionrii i Comunicrii Informaiilor de Interes Public

(1) Procedura Gestionrii i Comunicrii Informaiilor de Interes Public stabilete modul de asigurare a accesului la informaiile de interes public, aa cum sunt ele definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public. (2) Orice persoan are dreptul s solicite i s obin de la autoritile i instituiile publice, n condiiile prezentei legi 544/2001, informaiile de interes public. (3) Instituia este obligat s asigure persoanelor, la cererea acestora, informaiile de interes public solicitate n scris sau verbal. (4) Solicitarea n scris a informaiilor de interes public cuprinde urmtoarele elemente: a) autoritatea sau instituia public la care se adreseaz cererea; b) informaia solicitat, astfel nct sa permit autoritii sau instituiei publice identificarea informaiei de interes public; c) numele, prenumele i semntura solicitantului, precum i adresa la care se solicit primirea rspunsului. (5) Instituia are obligaia s rspund n scris la solicitarea informaiilor de interes public n termen de 10 zile sau, dup caz, n cel mult 30 de zile de la nregistrarea solicitrii, n funcie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrrilor documentare i de urgena solicitrii. n cazul n care durata necesar pentru identificarea i difuzarea informaiei solicitate depete 10 zile, rspunsul va fi comunicat solicitantului n maximum 30 de zile, cu condiia ntiinrii acestuia n scris despre acest fapt n termen de 10 zile. (6) Refuzul comunicrii informaiilor solicitate se motiveaz i se comunic n termen de 5 zile de la primirea petiiilor. (7) Solicitarea se depune la Biroul Relaii cu Cetenii i Registratur. (8) Pentru informaiile solicitate verbal funcionarii din cadrul Biroul Relaii cu Cetenii i Registratur au obligaia s precizeze condiiile i formele n care are loc accesul la informaiile de interes public i pot furniza pe loc informaiile solicitate. (9) n cazul n care informaiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este ndrumat s solicite n scris informaia de interes public, urmnd ca cererea s i fie rezolvat n termenele prevzute de lege. (10) Informaiile de interes public solicitate verbal de ctre mijloacele de informare n mas vor fi comunicate, de regul, imediat sau n cel mult 24 de ore de ctre Cabinetul Primarului. (11) n cazul n care solicitarea de informaii implic realizarea de copii de pe documentele deinute de autoritatea sau instituia public, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. (12) Dac n urma informaiilor primite petentul solicit informaii noi privind documentele aflate n posesia autoritii sau a instituiei publice, aceast solicitare va fi tratat ca o nou petiie, rspunsul fiind trimis n termenele prevzute de lege. (13) Persoanele care efectueaz studii i cercetri n folos propriu sau n interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritii sau al instituiei publice pe baza solicitrii personale, cu acordul conductorului instituiei. (14) Se excepteaz de la accesul liber al cetenilor, prevzut la art. 1, urmtoarele informaii: a) informaiile din domeniul aprrii naionale, siguranei i ordinii publice, dac fac parte din categoriile informaiilor clasificate, potrivit legii; b) informaiile privind deliberrile autoritilor, precum i cele care privesc interesele economice i politice ale Romniei, dac fac parte din categoria informaiilor clasificate, potrivit legii;

Pagina 80 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

c) informaiile privind activitile comerciale sau financiare, dac publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; d) informaiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaiile privind procedura n timpul anchetei penale sau disciplinare, dac se pericliteaz rezultatul anchetei, se dezvluie surse confideniale ori se pun n pericol viaa, integritatea corporal, sntatea unei persoane n urma anchetei efectuate sau n curs de desfurare; f) informaiile privind procedurile judiciare, dac publicitatea acestora aduce atingere asigurrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricreia dintre prile implicate n proces; g) informaiile a cror publicare prejudiciaz msurile de protecie a tinerilor. (15) Instituia are obligaia s organizeze periodic, de regul o dat pe lun, conferine de pres pentru aducerea la cunotin a informaiilor de interes public. (16) n cadrul conferinelor de pres instituia are obligaia s rspund cu privire la orice informaii de interes public. (17) Instituia are obligaia s acorde fr discriminare acreditare ziaritilor i reprezentanilor mijloacelor de informare n mas. (18) Acreditarea se acord la cerere, n termen de dou zile de la nregistrarea acesteia. (19) Instituia poate refuza acordarea acreditrii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedic desfurarea normal a activitii instituiei i care nu privesc opiniile exprimate n pres de respectivul ziarist, n condiiile i n limitele legii. (20) Refuzul acordrii acreditrii i retragerea acreditrii unui ziarist se comunica n scris i nu afecteaz dreptul organismului de pres de a obine acreditarea pentru un alt ziarist. (21) Instituia are obligaia s informeze n timp util mijloacele de informare n mas asupra conferinelor de pres sau oricror alte aciuni publice organizate de acestea. (22) Instituia nu poate interzice n nici un fel accesul mijloacelor de informare n mas la aciunile publice organizate de acestea. (23) Pentru a asigura informarea eficient i corect a cetenilor care se adreaseaz instituiei, toate compartimentele instituiei vor furniza Biroului de Relaii cu Cetenii i Registratur informaiile de interes public din cadrul compartimentului, imediat dup producerea lor sau periodic, de la caz la caz, care rspunde de publicarea lor prin afiare i/sau prin publicare n presa local i de organizarea dezbaterii publice, de la caz la caz. (24) Pentru aplicarea procedurii este responsabil fiecare ef de compartiment. (25) Aceste informaii vor fi comunicate i Biroului Informatic i Gestiune Reea n vederea publicrii/actualizrii pe pagina web a Municipiului. (26) Hotrrile consiliului local cu caracter normativ se aduc la cunotin public prin grija Secretarului Municipiului. (27) Documentele produse sau gestionate n cadrul Primriei Municipiului Satu Mare, de interes public, sunt n principal urmtoarele: Actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea Consiliului local i a Primriei municipiului Satu Mare; Componena Consiliului local al municipiului Satu Mare; Hotrrile Consiliului local al municipiului Satu Mare; Proiectele de hotrri supuse dezbaterii publice; Coordonatele de contact i programul de funcionare al Primriei municipiului Satu Mare; programul de audiene i de relaii cu publicul; Numele i prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaiilor de interes public; Rapoartele anuale de activitate nctocmite de consilierii locali, Primar, Viceprimari, compartimentele aparatului de specialitate al Primarului municipiuluui Satu Mare; Organigrama i Regulamentul de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare;

Pagina 81 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Bugetul de venituri i cheltuieli al municipiului Satu Mare; balana i bilanul contabil; execuia bugetar anual; Programele anuale ale lucrrilor de investiii, de servicii publice i ntreinerea domeniului public al municipiului Satu Mare; Lista cu Certificatele de Urbanism i Autorizaiile de Construire/Desfiinare; Planul Urbanistic General al municipiului Satu Mare; Planurile Urbanistice Zonale i de Detaliu; Impozitele i taxele locale; zonarea teritorial a municipiului Satu Mare pentru plata impozitelor i taxelor locale; Lista cuprinznd asociaiile de proprietari din municipiul Satu Mare i administratorii de asociaii de proprietari atestai de Primaria municipiului Satu Mare; Ofertele de vnzare a terenurilor agricole situate n extravilanul municipiului Satu Mare, a cror publicitate este prevazut de legea nr. 58/1998; Caietele de sarcini i documentaiile ce stau la baza organizrii i defurrii licitaiilor publice; Contractele de achiziie public; Adeverinele de notare i de radiere a construciei; Certificatele de nomenclatur stradal; Acordul Unic pentru construcii; Adeverinele de atribuire a terenurilor n baza Legii nr 18/1991; Licenele pentru taximetrie; Certificatele de atestare fiscal; Autorizaiile de funcionare pentru firme; Intiinrile de plat, somaii de plat, titluri executorii; Certificatele de productor agricol; Adeverinele privind evidena proprietii (terenuri, animale) nscrise n Registrul Agricol; Adeverinele de schimare a categoriei de folosin a terenului; Procesele verbale de contravenie; Declaraiile de avere i declaraiile de interese ale salariailor i aleilor locali Orice alte documente solicitate de orice persoan fizic sau juridic interesat, dac ele nu sunt clasificate.

Pagina 82 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 12

Pocedura privind participarea cetenilor la procesul de elaborarea a actelor normative i la procesul de luare a deciziilor (1) Pocedura privind participarea cetenilor la procesul de elaborarea a actelor normative i la procesul de luare a deciziilor, conform Legii 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, stabilete modul de ntocmire i publicitate a documentelor i organizarea dezbaterilor privind participarea cetenilor n procesul de luare a deciziilor, (2) n cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative instituia are obligaia s publice un anun referitor la aceast aciune n site-ul propriu, s-l afieze la sediul propriu, ntr-un spaiu accesibil publicului, i s-l transmit ctre mass-media central sau local, dup caz. Precum i tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaii. (3) Anunul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunotina publicului, cu cel puin 30 de zile nainte de supunerea spre analiz, avizare i adoptare n edina Consiliului Local. Anunul va cuprinde o not de fundamentare, o expunere de motive sau, dup caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptrii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum i termenul limit, locul i modalitatea n care cei interesai pot trimite n scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (4) Anunul va stabili o perioad de cel putin 10 zile pentru primirea n scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de act normativ. (5) eful Biroului Relaii cu Cetenii i Regisratur este i responsabilul pentru relaia cu societatea civil, care primete propunerile, sugestiile i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. (6) La dezbatere particip conducerea Primriei, consilierii locali, eful compartimentului direct interesat, eful Biroului Relaii cu Cetenii i Registratur, specialiti, cetenii interesai, etc. Procesul verbal al dezbaterii se asigur de ctre compartimentul care a elaborat proiectul, se nregistreaz, arhiveaz i se comunic Biroului Relatii cu Publicul, Registratur;. (7) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza i avizare autoritilor publice interesate cu propunerile i observaiile formulate n cadrul dezbaterii. (8) Hotrrile de consiliul local care au fost supuse dezbaterii publice vor fi comunicate din oficiu Biroului Relaii cu Cetenii i Regisratur. Hotrrile de consiliul local, la care n timpul edinei de consiliu se aduc recomandri din partea cetenilor, organizaiilor, asociaiilor etc. se vor comunica Biroului Relaii cu Cetenii i Registratur mpreun cu un extras din procesul verbal aferent proiectului de hotrre de pe ordinea de zi, prin grija aparatului de lucru al Consiliului Local. (9) Instituia are obligaia s ntocmeasc i s publice prin grija Biroului de Relaii un raport anual privind transparena decizional, care va cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) numrul total al recomandrilor primite; b) numrul total al recomandrilor incluse n proiectele de acte normative i n coninutul deciziilor luate; c) numrul participanilor la edinele publice; d) numrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situaia cazurilor n care autoritatea public a fost acionat n justiie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetenii i asociaiile legal constituite ale acestora; g) numrul edinelor care nu au fost publice i motivaia restricionrii accesului. (10) Raportul anual privind transparena decizional va fi fcut public n site-ul propriu, prin afiare la sediul propriu ntr-un spaiu accesibil publicului sau prin prezentare n edina publica.

Pagina 83 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa 13 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAII DE URGEN Capitolul I Dispoziii generale

Aprarea mpotriva efectelor dezastrelor reprezint o activitate de interes naional prin dimensiunea urmrilor negative ce se pot produce n plan economic, social i de mediu. n sensul prezentului regulament, prin aprarea mpotriva efectelor dezastrelor se nelege: msuri de prevenire i pregtire pentru intervenie, luate nainte de declanarea fenomenelor cauzale; msuri operative de intervenie luate dup producerea dezastrului pentru limitarea i nlturarea efectelor acestuia; msuri de intervenie ulterioar pentru recuperare i reabilitare. Obiectul prezentului regulament l constituie ansamblul aciunilor i msurilor de prevenire, protecie i intervenie imediat, precum i de recuperare i reabilitare, necesare limitrii efectelor unui dezastru care poate genera consecine negative asupra desfurrii normale a activitii social-economice, mediului natural i construciilor. n sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unui dezastru sunt: populaia, precum i bunurile sale mobile i imobile; construciile: cldiri de locuit, cldiri pentru nvmnt i social culturale, capaciti productive (fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajri piscicole, aeroporturi, etc.); cile de comunicaii rutiere i feroviare; reelele de alimentare cu energie electric, gaze, baraje i alte lucrri hidrotehnice; surse i sisteme de alimentare cu ap i canalizare, staii de tratare i epurare; reele de telecomunicaii i altele asemenea; mediul natural: ecosisteme, pduri, terenuri dispuse pe versani sau avnd caracteristici defavorabile, intravilanul localitii i altele; activiti social economice. Se constituie formaiunea de voluntari pentru intervenie n situaii de urgene, subordonat Consiliului Local, coordonat i condus operativ de Comitetul Local pentru Situaii de Urgen constituit prin Dispoziia primarului nr. 30.183/18.12.2007 modificat cu 5913/23.07.2008. Scopul constituirii Intervenia n localitate (i n zonele nvecinate) ca urmare a situaiilor create de dezastre, pentru activiti de salvare, sprijinirea forelor care intervin (pompieri, ambulan), aplicarea hotrrilor Comitetului Municipal pentru Situaii de Urgen (CMSU), privind limitarea urmrilor dezastrelor, asigurarea aciunilor de intervenie, asigurarea logistic a populaiei din zonele afectate. CAPITOLUL 2 Organizarea i atribuiile serviciului voluntar eful serviciului voluntar profesionist n domeniu; - compartiment (specializat pentru prevenire) : - un viceprimar;
Pagina 84 / 114

I. II.

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

- membrii SVSU angajai cu contract; - directorii de coli, grdinie, instituii de cultur,culte; - arhitectul ef; - efii instituiilor subordonai primriei; - efi (directori, manageri ai unor societi comerciale de pe raza de responsabilitate; - ef compartiment urbanism (proiectri, etc.); Atribuia principal a acestui compartiment este de a desfura activiti de ndrumare i control pentru prevenirea riscurilor producerii unor situaii de urgen. III. Formaie de intervenie la motopomp de stins incendiu de la (STMREL) 1. ef grup: 2. Servant 1 (ajutor ef grup): 3. Servant 2: 4. Servant 3: 5. Servant 4: 6. Mecanic: 7. Mecanic: 8. Mecanic: 9. Mecanic: NOT: n serviciul voluntar, funciile de ef serviciu i conductor autospeciale se ncadreaz n mod obligatoriu, cu personal angajat. (art. 12, alin. 3 din Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr. 718 din 30.06.2005. modificat cu Ordinul Nr.195 din 20.04.2007 al ministrului internelor i reformei administrative. Echipe specializate: 1. Echipa de transmisiuni alarmare (1+5 persoane): - specialiti n domeniul radiocomunicaiilor; - electricieni. 2. Echipa de cercetare cutare (1+5 persoane): - persoane care cunosc foarte bine teritoriul municipiului i care eventual au fcut armata la cercetai. 3. Echipa deblocare salvare (1+6 persoane): - personal de la Florisal 4. Echipa sanitar- veterinar (2+4 persoane): - medic (asistent) uman; - medic (asistent)veterinar; - 4 brancardieri. 5. Echipa de evacuare (1+5 persoane): - efi ai locurilor care se propun pentru a fi cazat populaia evacuat. 6. Echipa de protecie NBC (1+5 persoane): - oameni care au noiuni legate de chimie sau care au fcut armata la trupe chimice. 7. Echipa de suport logistic (1+5 persoane):
Pagina 85 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

personal care tie s se ocupe de logistica aciunilor.

8. Atelier de reparaii i ntreinere: (1+5 persoane): - personal de la Transurban Atribuiile serviciului voluntar: desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i msurilor de prevenire, comportare i aprare impotriva incendiilor sau dezastrelor; sprijin conductorii instituiilor i operatorilor economici aparinnd primriei pentru instruirea persoanelor care execut lucrri care pot reprezenta un pericol de incendiu; popularizeaz prin instructaje, ct i pe timpul executrii controalelor de prevenire, actele normative care reglementeaz activitatea de management a situa iilor de urgen, cauzele i mprejurrile care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaii de urgen i consecinele acestora ; particip la aplicaii i exerciii practice de intervenie; particip la aplica ii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situa ii de urgen i alte fore stabilite prin planurile de cooperare; asigur cunoaterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor i sistemelor de alimentare cu ap de pe raza localitii sprijin conductorii instituiilor i operatorilor economici din subordinea primriei pentru realizarea activitii de prevenire; sprijin conductorii locurilor de munc din cadrul operatorilor economici la organizarea interveniei n situaii de urgen; ac ioneaz prin mijloace legale pentru nl turarea imediat a oric rui pericol constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunotin de alte persoane; informeaz conducerea primriei, personalul inspeciei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaii de Urgen Judeean Satu Mare asupra nclcrilor deosebite de la normele de prevenire i starea de pericol, fcnd propuneri menite s nlture pericolul; execut aciuni de intervenie pentru sprijinirea formaiunilor militare ale I.S.U.J. Satu Mare cu echipele specializate de cutare salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaii de urgen, protecia persoanelor i a bunurilor materiale i a mediului, evacuare ; ntocmete documentele operative de intervenie; planific, organizeaz i execut instruirea voluntarilor asupra modului de intervenie n diferite situaii; asigur meninerea n stare de funcionare a mijloacelor de intervenie, avertizare, anun are i semnalizare a incendiilor, a instala iilor de stingere, a surselor de alimentare cu ap i a cilor de acces i de intervenie din cadrul localitii; acord ajutor persoanelor sinistrate sau a c ror via este pus n pericol n caz de explozii, inunda ii, alunec ri de teren, accidente i n caz de dezastre pe teritoriul localitii; particip la aciuni de alimentare cu ap n caz de deteriorare a reelei i a surselor de alimentare cu ap a localitii ; menine n stare de funcionare mijloacele tehnice din dotare; organizeaz i pune n funciune, prin forele proprii sau mpreun cu alte structuri, locaii speciale cu dotrile necesare asigurrii condiiilor minime de supravieuire a populaiei;

Pagina 86 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

particip la efectuarea de deblocri i nl turarea d rm turilor provocate de dezastre; particip la salvarea persoanelor de sub drmturi i la deblocarea cilor de acces, n vederea asigurrii deplasrii mijloacelor tehnice, pentru intervenii n situaii de dezastre; cutarea, salvarea victimelor prinse sub drmturi, acordarea primului ajutor i evacuarea acestora la punctul de aducere a rniilor; cutarea, salvarea persoanelor disprute sau rmase izolate ca urmare a producerii unor accidente sau fenomene meteorologice periculoase; salvarea victimelor rezultate n urma accidentelor majore pe cile de comunicaii rutiere i feroviare, a accidentelor aviatice, exploziilor sau avariilor tehnologice; salvarea victimelor rezultate n urma unor atacuri teroriste, inclusiv n cazul folosirii unor arme neconvenionale; organizarea, izolarea i deservirea unor tabere pentru primirea persoanelor evacuate din zonele afectate de dezastre; participarea la asigurarea iluminatului la locurile de intervenie; Serviciul se va constitui din voluntari, pe baza consimmntului liber exprimat. ncadrarea se executat de ctre Consiliul local n urma verificrilor efectuate, funcie de aptitudinile specifice necesare misiunilor ce le-ar putea ndeplini pe baza egalitii anselor, fr nici un fel de discriminare. Condiii minime: - vrsta ntre 18-50 ani; - domiciliul stabil n localitate; - api din punct de vedere medical (fizic i psihic); - fr cazier; - pregtire n domeniul solicitat (calificare, atestat). Personalul cooptat n cadrul formaiunilor va semna un contract de voluntariat pe durat determinat de minimum 1 an de zile. Pentru fiecare specialitate prevzut n organigram se recruteaz 2 3 voluntari, cei care nu vor fi ncadrai vor constitui rezerva de personal a formaiunii i vor desfura activiti pregtitoare n comun cu ceilali, fiind n msur n orice moment s participe la aciuni de intervenie. Atribuiile compartimentului specializat de prevenire: Atribuiile de prevenire reprezint o component principal a sistemului integrat de msuri tehnice i organizatorice, precum i de aciune specifice planificate i realizate potrivit legislaiei, n scopul prentmpinrii, reducerii sau eliminrii riscurilor de producere a situaiilor de urgen i a consecinelor acestora, protecia populaiei, mediului, bunurilor materiale i valorilor de patrimoniu prin mijloace i msuri specifice. Formele prin care se execut activitile de prevenire sunt: reglementarea prin Hotrri ale Consiliului local, controlul i informarea preventiv a populaiei, precum i pregtirea acesteia pentru situaii de urgen, constatarea i sancionarea nclcrilor procedurilor legale. Atribuii: verificarea respectrii actelor normative i reglementrilor privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil la proiectarea, executarea, exploatarea i postutilizarea construciilor, instalaiilor i amenajrilor; verificarea i organizarea activitii privind depistarea pericolelor poteniale generatoare de riscuri pe timpul exploatrii construciilor, instalaiilor i amenajrilor;

Pagina 87 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

ntocmirea concepiei de aprare mpotriva incendiilor i de protecie civil n scopul meninerii riscurilor n limite acceptabile, stabilindu-se, dup caz, msuri n condiiile legii; controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase; coordonarea i controlul realizrii pregtirii i instruirii specifice a populaiei i salariailor, a modului de asimilare de ctre acetia a regulilor i msurilor specifice, precum i a comportamentului pe timpul manifestrii unei situaii de urgen; ntiinarea factorilor responsabili n managementul riscului despre existena, dimensiunea i consecinele riscului identificat n domeniul respectiv; ndrumarea, controlul i coordonarea serviciului voluntar i serviciilor private pentru situaii de urgen; informarea i educarea preventiv a populaiei; soluionarea petiiilor i sesizrilor n domeniul specific; informarea populaiei privind pericolele poteniale de risc, inclusiv n locuine i gospodrii i modul de comportare n situaii de urgen. Atribuiile formaiilor de intervenie Formaia de intervenie este o structur specializat, constituit n vederea limitrii i nlturrii urmrilor situaiilor de urgen. Formaia de intervenie are n compunere minimum un echipaj/o grup de intervenie i 2 - 4 echipe specializate. 1. Atribuiunile echipajelor/grupelor de intervenie Echipajele/grupele de intervenie specializate se organizeaz n funcie de specialitatea pe care o au, precum i n raport cu categoriile i tipurile de autospeciale i utilaje folosite pentru ndeplinirea atribuiilor. 2. Atribuiile echipelor specializate Echipele specializate sunt constituite n funcie de tipurile de riscuri identificate n sectorul de competen, pe urmtoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-cutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, protecie NBC, suport logistic. a. Atribuiile echipei de transmisiuni alarmare ntreine i menine n perfect stare de funcionare aparatura radio; menine ordinea i disciplina n ncperile unde este dispus aparatura de comunicaii particip la desfurarea programului de pregtire pentru intervenie; particip la pregtirea de specialitate urmrete zilnic respectarea regulilor de lucru la aparatura de comunicaii; particip periodic la antrenamentele de ntiinare-alarmare; particip la remedierea deranjamentelor care apar la tehnica de comunicaii; execut verificarea i ntreinerea zilnic a aparaturii cu care lucreaz ; respect normele i regulile de protecia muncii la aparatura care este sub tensiune i ia msuri de respectare a acestora i de ctre cei care folosesc aparatura de comunicaii; ndeplinete i alte sarcini pe care le stabilete eful de serviciu . ntocmete rapoarte pe linia activitii sale i le nainteaz efului de serviciu . b. Atribuiile echipei de cercetare cutare cunoaterea i utilizarea aparaturii specifice,
Pagina 88 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

studierea zonelor de risc de pe teritoriul de competen, a cilor de acces i de evacuare n situaii de urgen, ntocmirea schemelor cu traseele de cercetare, recunoaterea punctelor periculoase la obiectivele de pe teritoriul de competen, cunoaterea modului de folosire a mijloacelor de protecie individual, completarea jurnalului de observare c. Atribuiile echipei sanitare i sanitar - veterinare . sprijin organele medico- sanitare n activitatea de ocrotire a sntii populaiei ; acord primul ajutor n caz de accidente i situaii de dezastre ; desfoar activiti de pregtire a populaiei pe linie sanitar ; particip la edine practic aplicative pe teme diferite ; menine un climat bun n cadrul grupei pentru a aciona n condiii optime la solicitri; mnuiete cu profesionalism instrumentarul i materialele cu care lucreaz ; mobilizeaz populaia la controalele medicale preventive sau periodice , la vaccinri i controale profilactice ; acioneaz pentru prevenirea i combaterea bolilor infecto - contagioase ; urmrete respectarea regulilor de igien n gospodrii , uniti de alimentaie i colectiviti de oameni i animale ; ndrum bolnavi la unitile sanitare cele mai apropiate ; particip la aciunile de salubrizare a centrelor populate i a locuinelor ; difuzeaz materiale propagandistice n acest scop mobiliznd populaia la diferite aciuni educativ sanitare . d. Atribuiunile echipei de deblocare-salvare. organizarea i desfurarea interveniei pe baza unei concepii unitare, cunoaterea n detaliu a urmrilor provocate de dezastre i msurile de protecie n astfel de situaii, stabilirea urgenelor i interveniei oportune pentru salvarea victimelor, sprijinirea construciilor care prezint pericol de prbuire construcia de tunele orizontale i puuri verticale pentru salvarea oamenilor i adposturile blocate i de sub drmturile cldirilor distruse sau avariate ; deblocarea cilor importante de acces asigurarea cu aer, ap i medicamente a oamenilor surprini sub drmturi sau adposturi blocate localizarea avariilor la reelele de ap , gaze , electricitate , aburi i aer comprimat ; asanarea teritoriului raioanelor de distrugeri participarea la refacerea capacitilor de producie s acioneze la avariile periculoase cu fore specializate asigurnd msuri de siguran, s concentreze forele i mijloacele n zonele de distrugeri i pierderi umane mari, s cunoasc mijloacele existente pe teritoriul de competen ce pot fi folosite n aciunile de intervenie asigurarea cooperrii cu celelalte fore de intervenie, e. Atribuiile echipei de evacuare cunoaterea zonelor sigure de evacuare n funcie de tipul de dezastru produs, asigurarea evacurii populaiei , animalelor i bunurilor materiale n timp util, amenajarea spaiilor de cazare pentru asigurarea condiiilor minime de trai, asigurarea n cooperare a condiiilor de igien colectiv, f. Atribuiile echipei de protecie NBC
Pagina 89 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

execut cu responsabilitate toate ordinele primite n timpul stabilit ; s cunoasc aparatele i materialele pe care le folosete i s le menin n perfect stare de funcionare; s se organizeze uor n teren , s mnuiasc cu pricepere materialele pe care le are n primire ; s cunoasc caracteristicile de lupt a armelor de nimicire n mas i a mijloacelor de ntrebuinare a acestora ; s cunoasc marcajele de pe muniia chimic , incendiar i a celei ncrcate cu mijloace biologice ; s cunoasc procedeele pentru determinarea unor parametri ai exploziei nucleare precum i a direciilor de deplasare a norului radioactiv i a norului contaminat chimic; s determine cu precizie nivelurile de radiaie , gradul de contaminare i tipul substanelor toxice de lupt i s ia diferite probe din terenul i apa contaminate , de pe tehnica de lupt i materiale ; s cunoasc modul de executare a cercetrii meteorologice ; s cunoasc modul de executare a decontaminrii, aparatelor i materialelor pe care le folosete i s respecte msurile de securitate pe timpul desfurrii acesteia; particip la aciunile de decontaminare a terenului , cldirilor , echipamentului , mijloacelor de transport, utilajelor i instalaiilor pentru asigurarea interveniei formaiunilor de salvare i prim ajutor g. Atribuiile formaiunii de suport logistic asigurarea completrii dotrii formaiunilor de intervenie, asigurarea cu alimente i hran a formaiunilor de intervenie, asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de var sau iarn, asigurarea mijloacelor de transport rnii , asigurarea aprovizionrii formaiunilor de intervenie Atribuiile atelierului Atelierul de reparaii i ntreinere este compartimentul tehnic destinat ntreinerii i executrii lucrrilor de reparaii curente la mijloacele tehnice din dotare.

CAPITOLUL III Atribuiile personalului din structura serviciului voluntar 1. Atribuiile efului de serviciu studiaz actele normative care reglementeaz activitatea serviciilor voluntare pentru situaii de urgen i asigur aplicarea acestora pe teritoriul localitii; studiaz pericolele (riscurile) existente pe teritoriul de competen i propune msurile specifice de limitare a acestora ; ndeplinete ntocmai i la timp sarcinile profesionale dispuse pe plan local de primar; acord asisten tehnic de specialitate conductorilor unitilor locale, patronilor i cetenilor; ndrum i controleaz activitatea personalului din compartimentul de prevenire, formaiei de intervenie, salvare i prim ajutor, acordnd sprijin la ntocmirea i pregtirea programului de instruire a acesteia; ntocmete programele de pregtire profesional pentru formaiile de intervenie din subordine desfasoar activiti de informare public;

Pagina 90 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

urmrete realizarea sau procurarea mijloacelor i materialelor necesare desfurrii activitii instructiv - educative i de informare public privind modul de comportare la dezastre, organiznd i participnd la astfel de activiti; particip la aciunile de intervenie ca urmare a dezastrelor produse n localitate, precum i la cercetarea acestora i a altor evenimente, trage concluzii i nvminte din analiza acestora; asigur activitatea de dotare cu mijloace de p.s.i. necesare ; particip la analiza activitii de p.s.i., fcnd propuneri pentru nlturarea neajunsurilor i mbuntirea acestei activiti ; aplic sau face propuneri, dup caz, potrivit prevederilor legale i a competenelor stabilite, recompense sau sanciuni pe linia p.s.i. 2. Atribuiile efului de compartiment-specialistul de prevenire verificarea respectrii actelor normative i reglementrilor privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil pe teritoriul de responsabilitate verificarea organizrii activitii privind depistarea pericolelor poteniale generatoare de riscuri pe timpul exploatrii construciilor, instalaiilor i amenajrilor; verificarea concepiei de aprare mpotriva incendiilor i de protecie civil n scopul meninerii riscurilor n limite acceptabile, stabilindu-se, dup caz, msuri n condiiile legii; controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase; coordonarea i controlul realizrii pregtirii i instruirii specifice a populaiei i salariailor, a modului de asimilare de ctre acetia a regulilor i msurilor specifice, precum i a comportamentului pe timpul manifestrii unei situaii de urgen; ntiinarea autoritilor responsabile n managementul riscului despre existena, dimensiunea i consecinele riscului identificat n domeniul respectiv; ndrumarea, controlul i coordonarea serviciilor publice voluntare i serviciilor private pentru situaii de urgen; informarea i educarea preventiv a populaiei; execut pe baza planificrii aprobate - grafic - controale tehnice de prevenire i atenionarea cetenilor asupra unor msuri preventive specifice n sezoanele de primvar i toamn, n perioadele caniculare i cu secet prelungit sau cnd se nregistreaz vnturi puternice; supravegherea unor activiti cu public numeros de natur religioas, cultural-sportiv sau distractiv, srbtori tradiionale i altele urmrindu-se : supravegherea respectrii interdiciilor privind fumatul i folosirea focului deschis; asigurarea cilor de acces pentru intervenie i evacuare de persoane; interzicerea accesului cu materiale i substane periculoase; evitarea formrii de aglomerri de persoane n anumite zone; meninerea integritii indicatoarelor de securitate i de orientare n caz de incendiu sau de alte dezastre; verificarea asigurrii mijloacelor de stingere specifice i a strii de funcionare a celorlalte dotri de prevenire i stingere a incendiilor; anunarea cu maxim operativitate a oricrui incendiu observat; efectuarea primei intervenii i coordonarea activitii forelor i mijloacelor participante la aceasta. 3. Atribuiile efului formaiei de intervenie se subordoneaz efului serviciului voluntar pentru situaii de urgenta
Pagina 91 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

rspund de ndeplinirea atribuiilor legale ce revin formaiei de instruirea acesteia i ridicarea continua a capacitii ei de aciune, de meninerea unei discipline ferme n rndul voluntarilor; organizeaz i conduce nemijlocit instruirea de specialitate a formaiei, ntocmind n acest scop programul lunar, i urmrete executarea lui ntocmai, de ntreg personalului formaiei i echipelor, executa instruirea metodica a efilor de echipe. particip la convocrile de instruire, consftuiri i schimburi de experien organizate de ISUJ Satu Mare . organizeaz activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desfoar formaia de intervenie; controleaz modul de respectare a normelor de prevenire i stingere a incendiilor i a msurilor de protecie civil, precum i de dotare pe teritoriul localitii i sectorului de competent i acioneaz operativ pentru nlturarea oricror nclcri in cazul apariiei unor stri de pericol , raporteaz imediat conducerii i stabilete mpreun cu conductorii locurilor de munca, masurile necesare ce se impun ; organizeaz intervenia formaiilor pentru stingerea incendiilor i nlturarea efectelor negative ale dezastrelor; ntocmete, cu sprijinul specialitilor din compartimentul de prevenire, documente operative privind intervenia pentru prevenirea i nlturarea dezastrelor ; organizeaz zilnic intervenia formaiei pe schimburi (ture de serviciu) i urmrete ncadrarea completa a grupelor; pregtete personalul formaiei pentru intervenie prin executarea de exerciii i aplicaii pe timp de zi i noapte, att cu forte i mijloace proprii cat i n cooperare cu formaiile vecine ; controleaz i ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protecie i substanele chimice din dotarea formaiei, precum i instalaiile de alarmare i stingere din unitate sa fie n permanenta stare de funcionare ; organizeaz ntiinarea i alarmarea n caz de producere a dezastrelor ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Some al Judeului Satu Mare; conduce formaiunile n aciunile de intervenie pentru stingerea incendiilor i nlturarea efectelor negative ale situaiilor de urgen; mobilizeaz personalul formaiei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice; ntocmete i actualizeaz documentele operative ale formaiilor, asigur pstrarea i ntreinerea corespunztoare a bunurilor din nzestrarea acesteia, precum i a sediului, asigura ordinea i disciplina, face propuneri de recompensare i sancionare a personalului formaiunilor. mobilizeaz personalul formaiei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice. 4. Atribuiile efului echipajului/grupei de intervenie execut pe baza planificrii aprobate controale tehnice de prevenire i atenionarea cetenilor asupra unor msuri preventive specifice n zonele unde se manifest riscuri de producere a dezastrelor . supravegherea unor activiti cu public numeros de natura religioas, cultural-sportiv sau distractiva, srbtori tradiionale i altele urmrindu-se : supravegherea respectrii interdiciilor privind fumatul i folosirea focului deschis; asigurarea cilor de acces pentru intervenie i evacuare de persoane; interzicerea accesului cu materiale i substane periculoase; evitarea formarii de aglomerri de persoane n anumite zone;

Pagina 92 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

meninerea integritii indicatoarelor de securitate i de orientare n caz de incendiu sau de alte dezastre; verificarea asigurrii utilajului mobil de stingere specific i a strii de funcionare, a celorlalte dotri de prevenire i stingere a incendiilor; anunarea cu maxim operativitate a oricrui incendiu observat; efectuarea primei intervenii i coordonarea activitii forelor i mijloacelor participate la aceasta. 5. Atribuiile efului echipei specializate particip la toate activitile de pregtire de specialitate organizate cu formaiunile de intervenie ; coordoneaz activitile echipelor pe care le conduc , urmrind respectarea algoritmilor de intervenie de ctre subordonai respect ntocmai programul zilnic de activiti, regulamentul de ordine interioar i disciplina muncii; particip efectiv la aciunile, de salvare a persoanelor i bunurilor, precum i de nlturare a urmrilor situaiilor de urgen; ndeplinete, la timp, alte sarcini stabilite de efii de formaiuni. 6. Atribuiile mecanicului de utilaj execut la timp ntreinerile, reviziile i verificrile prevzute de normele n vigoare i instruciunile tehnice, ine evidena acestor operaiuni, precum i a exploatrii mijloacelor tehnice pe care le deservete ; actioneaz la stingerea incendiilor i n cazul altor intervenii ordonate, folosind ct mai judicios mijloacele tehnice i substanele, respect instruciunile de exploatare a tehnicii, precum i normele de circulaie pe drumurile publice ; execut repunerea operativ n stare de funcionare la ntreaga capacitate, a mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau n alte aciuni; se preocup de cunoaterea temeinic a raionului de intervenie atribuit formaiei (ci de acces, surse de ap i locuri de amplasare a tehnicii); nu prsete locul de munc dect dup soirea la sediul formaiei i luarea n primire a mijloacelor tehnice de ctre oferul care urmeaz s-1 nlocuiasc; ndeplinete orice alte sarcini legate de atribuiile formaiei, stabilite de eful acesteia, dintre care supravegherea staiei de avertizare (dispecerat, post telefonic). 7. Atribuiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenie i echipelor specializate execut pe baza planificrii aprobate - grafic - controale tehnice de prevenire i atenionarea cetenilor asupra unor msuri preventive specifice n zonele unde se manifest riscuri de producere a dezastrelor . supravegherea unor activiti cu public numeros de natur religioas, cultural-sportiv sau distractiv, srbtori tradiionale i altele urmrindu-se; supravegherea respectrii interdiciilor privind fumatul i folosirea focului deschis; asigurarea cilor de acces pentru intervenie i evacuare de persoane; interzicerea accesului cu materiale i substane periculoase; evitarea formrii de aglomerri de persoane n anumite zone; meninerea integritii indicatoarelor de securitate i de orientare n caz de incendiu sau de alte dezastre; verificarea asigurrii utilajului mobil de stingere specifice i a strii de funcionare a celorlalte dotri de prevenire i stingere a incendiilor; anunarea cu maxima operativitate a oricrui incendiu observat;
Pagina 93 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

efectuarea primei intervenii i coordonarea activitii forelor i mijloacelor participante la aceasta. 8. Servantul pompieri : Are urmtoarele atribuii : particip la toate activitatile de pregatire de specialitate organizate cu formaia; execut lucrrile de ntreinere ale utilajelor i accesoriilor de stingere a incendiilor pe care le deserveste, precum i ntreinerea echipamentului de protecie din dotare ; respect ntocmai programul zilnic de activitate, regulamentul de ordine interioar i disciplina muncii ; particip efectiv la aciunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor i bunurilor, precum i de nlturare a urmrilor calamitilor naturale i catastrofelor ; ndeplineste, la timp, alte sarcini stabilite de eful de formaie. 9. Atribuiile membrilor compartimentului /specialistului de prevenire verific respectarea normelor, normativelor i altor prescripii tehnice, precum i ndeplinirea msurilor de protecie mpotriva incendiilor i aplicarea ntocmai a prevederilor legale; verific modul de ntreinere i funcionare a instalaiilor, utilajelor, aparatelor i mijloacelor p.s.i., precum i cunoaterea modului de utilizarea a acestora de ctre personalul ncadrat n munc i ceteni ; desfoar activiti de informare public propune msuri tehnico-organizatorice de mbuntire a proteciei mpotriva incendiilor la nivelul localitii cu accent pe punctele vitale i la locurile de munc cu risc ridicat de incendiu; particip pe baza de grafic la edinele de pregtire a membrilor formaiei de intervenie din unitate i alte activiti desfurate de acestea (controale, verificri, instructaje, etc.) ; acord asisten tehnic de specialitate conductorilor unitilor locale, patronilor i cetenilor informeaz permanent eful serviciului voluntar despre situaiile negative constatate cu ocazia controalelor i care nu au putut fi rezolvate pe loc, precum i ce msuri au luat n acest sens. informeaz personalul formaiei de intervenie n legtur cu starea surselor de ap, cile de acces i alte aspecte specifice. Activitile de prevenire desfurate de personalul de prevenire se finalizeaz: a) prin consemnarea neregulilor n carnetele cu constatrile rezultate din controale - cele de la gospodriile populaiei; b) prin not de control - cele de la instituiile publice i operatorii economici din subordinea consiliului local, de la unitile de nvmnt i de la operatorii economici din sectorul de competen, cu care s-au ncheiat contracte de intervenie. Serviciul de voluntari din localitate va interveni prompt i cu toate mijloacele din dotare n caz, de inundaii alunecri de teren, accidente majore pe cile de comunicaii n care sunt implicate substane periculoase, cutremure de pmnt sau alte situaii de dezastre posibile conform planului de analiz i acoperire a riscurilor pe tipuri de dezastre. n acest sens execut urmtoarele activiti: verific respectarea normelor, normativelor i altor prescripii tehnice, precum i ndeplinirea msurilor de protecie civil i mpotriva incendiilor i aplicarea ntocmai a prevederilor legale; verific modul de ntreinere i funcionare a utilajelor, aparatelor i mijloacelor din dotare, precum i cunoaterea modului de utilizarea a acestora de ctre personalul ncadrat n munc i ceteni ;
Pagina 94 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

desfoar activiti de informare public; propune msuri tehnico-organizatorice de mbuntire a proteciei mpotriva producerii dezastrelor de orice fel la nivelul localitii; particip pe baza de grafic la edinele de pregtire a membrilor formaiunilor de intervenie din cadru serviciului i alte activiti desfurate de acestea (controale, verificri, instructaje, etc.); acord asisten tehnic de specialitate pe linia situaiilor de urgen; l informeaz permanent pe eful serviciului despre situaiile negative constatate cu ocazia controalelor i care nu au putut fi rezolvate pe loc, precum i ce msuri au fost luate n acest sens, informeaz personalul formaiei de intervenie n legtur cu starea surselor de ap, cile de acces i alte aspecte specifice. CAPITOLUL IV Coordonarea, controlul i ndrumarea serviciului voluntar. Rspunderea pentru asigurarea capacitii operative revine preedintelui CLSU i efului serviciului, iar acetia sunt verificai periodic de ctre cadre ale Inspectoratului pentru Situaii de Urgen. Capacitatea operativ a formaiunii trebuie s fie asigurat n permanen fr nici o excepie i aceasta presupune: alarmarea n timp real a personalului; nivel ridicat de pregtire a personalului; starea tehnic a mijloacelor de intervenie s fie bun; funcionarea sistemului de conducere i comunicaii. Alarmarea formaiunii n scopul desfurrii aciunilor de intervenie se face de ctre personalul de serviciu din cadrul primriei municipiului fiind ntiinat i preedintele CMSU care ulterior va conduce activitatea de intervenie. n cazul alarmrii pentru intervenie, cu excepia anumitor situaii, se consider c s-a realizat capacitatea de intervenie i se trece la ndeplinirea misiunilor atunci cnd s-au prezentat 2/3 din personal, din care eful de serviciu obligatoriu. Pentru verificarea i antrenarea personalului n vederea ncadrrii n baremele stabilite, preedintele CMSU, mpreun cu eful de serviciu (precum i cadre din Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Some al judeului Satu Mare nominalizate pot face exerciii de alarmare care constau n aducerea personalului i pregtirea materialelor n vederea ieirii la intervenie). Aciunile de intervenie sunt coordonate de ctre preedintele CLSU i se desfoar pe baza urmtoarelor principii: salvarea cu prioritate a vieilor omeneti; cooperarea i complementaritatea cu celelalte fore implicate n aciunile de intervenie profesioniste sau voluntare; desfurarea aciunilor n timp scurt, cu maxim eficien i profesionalism; aciunile de intervenie se pot desfura i n alte localiti de pe teritoriul judeului cu aprobarea preedintelui CJSU i la propunerea membrilor CJSU. Misiunea de intervenie se primete de la preedintele CLSU, mai puin n cazul anunului de incendiu. Pe timpul desfurrii aciunilor de intervenie personalul formaiunii se subordoneaz efului acesteia, care n funcie de nevoi, poate reorganiza structura ierarhic i responsabilitile pentru soluionarea problemelor aprute, Pentru efectuarea misiunilor efului serviciului i se precizeaz: date despre situaia produs: - natura, cauza, urmri, particulariti; mijloace i itinerar de deplasare; asigurarea legturilor, modul de transmitere a informaiilor;
Pagina 95 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

fore implicate n intervenie, cine conduce intervenia; ora, locul de prezentare i persoana de contact; misiunea de executat; asigurarea logistic a interveniei. Dup fiecare intervenie efii de echipe verific gradul de disponibilitate a tehnicii i materialelor, le ntrein i le pregtesc pentru o nou intervenie. La terminarea aciunilor de intervenie eful serviciului ntocmete raportul de intervenie, care se nainteaz la Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Some al judeului Satu Mare i se consemneaz activitile desfurate n Registrul al serviciului voluntar pentru situaii de urgen. CAPITOLUL V Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar (asigurarea logistic). Asigurarea logistic cuprinde: asigurarea logistic a formaiunii i asigurarea logistic a interveniei. Asigurarea logistic a formaiunii cuprinde aprovizionarea cu tehnic i materiale necesar aciunilor de intervenie i meninerea acestora n stare de operativitate, asigurarea bazei de pregtire i instruire a personalului, asigurarea financiar. Asigurarea cu materiale, aparatur i echipament de intervenie, precum i meninerea acestora n stare de operativitate se face de ctre Consiliul local. nzestrarea i dotarea SUV se va realiza gradual pornind de la posibilitile actuale de dotare, n funcie de resursele financiare disponibile, aceasta poate fi mbuntit i dezvoltat i pe baza donaiilor, sponsorizrilor sau altor fonduri legal constituite. Dotrile cu tehnic, materiale, aparatur i echipament de protecie i intervenie se calculeaz conform Anexelor 1 i 2 la criteriile de performan, precum i pe baza specificului aciunilor ntreprinse i a nevoilor rezultate ca urmare a desfurrii aciunilor. Gestionarea i depozitarea tehnicii i materialelor, precum i baza material necesar pregtirii personalului i desfurarea activitilor de pregtire, instruirea i antrenamentul acestora se asigur de ctre Consiliul Local. Asigurarea logistic a aciunilor de intervenie cuprinde ansamblul msurilor i activitile pentru asigurarea desfurrii continue a aciunilor de intervenie. Logistica aciunilor de intervenie se planific de ctre eful de serviciu, prin responsabilul cu logistica, pe baza stocurilor de materiale existente i a normelor de consum specifice. Transportul personalului i a materialelor n sectorul de competen se realizeaz prin grija Consiliului Local cu mijloace proprii sau prin convenii cu alte instituii. Cazarea, hrnirea, odihna pentru perioade mari de intervenie se planific de ctre eful serviciului i se asigur prin eforturi proprii ale beneficiarului interveniei sau prin intermediul altor fore care intervin. Pentru aciunile de intervenie de durat medie sau ndelungat se vor realiza stocuri de hran rece necesare pentru minimum o zi, care vor fi mprosptate periodic prin grija Consiliului Local. Asigurarea medical a personalului pe timpul desfurrii aciunilor de intervenie se realizeaz de ctre medicul de circumscripie, care rspunde i de pregtirea ntregului personal n vederea nsuirii cunotinelor i formrii deprinderilor necesare pentru acordarea primului ajutor. CAPITOLUL VI Pregtirea personalului serviciului voluntar. Pregtirea de specialitate i fizic a personalului voluntar n domeniul situaiilor de urgen se execut dup planul de pregtire profesional anual i lunar, pe teme i exerciii conform celor primite de la ISU, precum i funcie de nevoile existente n fiecare unitate administrativ teritorial. Responsabilitatea privind pregtirea personalului revine efului de serviciu, preedintelui CMSU.
Pagina 96 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Pregtirea personalului serviciului, precum i a celor care constituie rezerva de personal a serviciului se va desfura pe baza unei tematici elaborate de Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Some al judeului Satu Mare i a unei planificri ntocmite n acest sens. n primele trei luni de la ncadrarea personalului serviciului se execut o tematic de pregtire de baz, pe parcursul a minimum 30 ore, pe baza unei tematici ntocmite n acest sens. Dup parcurgerea acestei etape de pregtire, personalul va fi verificat i atestat n vederea participrii la aciuni de instrucie prin Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Some al judeului Satu Mare n conformitate cu normativele n vigoare. Dup atestare pregtirea se execut lunar pe durata a minimum 4-6 ore n zilele stabilite de comun acord cu personalul care ncadreaz serviciul voluntar. La activitile de pregtire pot participa cadre ale Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Some al judeului Satu Mare, specialiti din diferite domenii, experi, cadre didactice, etc. De asemenea pregtirea poate fi completat prin participarea la cursuri organizate de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen. Anual se vor planifica i executa activiti de pregtire n (tabere tematice) centre zonale, pentru pregtirea i antrenarea personalului n executarea aciunilor de cutare-salvare, instalare tabere de primire sinistrai, etc. ntregul personal are obligativitatea participrii la toate activitile de pregtire. CAPITOLUL VII. Dispoziii finale Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru ntregul personal al Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen i vor fi comunicate fiecrui membru al acestuia. Regulamentul intr n vigoare la data aprobrii prin hotrre de ctre Consiliul local i abrog orice alt dispoziie referitoare la organizarea i funcionare a Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen al municipiului Satu Mare.

Pagina 97 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 14

REGULAMENT INTERN Privind procesul de identificare a necesitilor de instruire i a programului anual de perfecionare a personalului din cadrul institutiei

Art.1 Regulamentul descrie procesul de identificare a necesitilor de instruire, contientizare a personalului i modalitile de acces la programele de perfecionare n vederea mbuntirii continue a abilitilor i pregtirii profesionale a salariailor. Art.2 n sensul prezentului regulament, termenii utilizai sunt definii dup cum urmeaz: a. beneficiar de formare - autoritatea care aloc resurse financiare, umane, informaionale i de timp, n scopul achiziionrii de servicii de formare profesional a salariailor, b. formare profesional proces de instruire de tip formare continu, destinat dezvoltrii de competene determinate, n vederea mbuntirii calitii activitilor profesionale individuale desfurate de salariai, c. formare specializat formare profesional destinat dezvoltrii acelor competente i aptitudini necesare exercitrii unei funcii de nivel ridicat de complexitate i care necesit abilitai i aptitudini specifice, desfurate ntr-un cadru organizat, pe o durat de timp relativ extins, cu grupuri definite i constituite limitativ, de regula pe baza de selecie. d. grup inta beneficiar de formare determinat, ale crui caracteristici sunt utilizate la definirea si elaborarea coninutului programului de formare, e. perefecionare formare profesional destinat dezvoltrii acelor competene i aptitudini necesare creterii calitii rezultatelor obinute n exercitarea unor atribuii determinat, desfurat ntr-un cadru organizat, pe o durat de timp relativ restrns, cu grupuri int definite n sens larg, de regul pe baza de auto-evaluare, evaluare i recunoaterea necesitii de formare i tratnd o tematic unitar, domeniu de activitate specific, f. persoana resurs personal din cadrul departamentului ce are ca obiect de activitate tematica abordat n cadrul programului de formare g. program de formare ansamblul activitilor desfurate de un furnizor de formare n baza unui contract ncheiat cu unul sau mai muli beneficiari de formare n vederea furnizrii de servicii de formare pentru grupuri int, h. specializare la locul de munc dezvoltarea de competene i aptitudini specifice prin exercitarea cu caracter repetat a unor activiti determinate. Art.3. Principiile aplicabile sistemului de fomare profesional a salariailor din cadrul autoritii sunt: a. eficien principiu potrivit cruia autoritatea are obligaia de a asigura atingerea obiectivelor formrii cu un consum raional de resurse, b. eficacitatea principiu, potrivit cruia beneficiarii de formare au dreptul de a obine rezultate superioare resurselor alocate, c. coerena principiu conform cruia regulile din prezentul regulament se aplic tuturor salariailor,
Pagina 98 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

d. egalitatea de tratament principiu potrivit cruia, n contractarea serviciilor de formare prile contractante au obligaia de a nu face discrimanri ntre categoriile de beneficiari, respectiv furnizori de formare, e. gestiunea descentralizat a procesului de formare autoritatea are deplina competen n planificarea formrii, achiziionrii serviciilor de formare, monitorizrii i evalurii formrii salariailor, f. liberalizarea accesului la servicii de formare furnizorii de servicii de formare au acces liber la procedura de achiziii de formare n condiii de concurena i egalitate de tratament n relaia cu beneficiarii de formare, g. planificare autoritatea are obligaia de identifica nevoile de formare ale salariailor, de a stabili prioritile n achiziionarea serviciilor de formare, h. transparena principiu conform cruia autoritatea are obligaia de a pune la dispoziia celor interesai informaiile de interes public referitoare la formarea profesional a salariailor, inclusiv resursele financiare alocate n bugetul de venituri i cheltuieli. Art.4. Instruirea i perfecionarea profesional a personalului reprezint fundamentul obinerii i meninerii sistemului de management al calitii. 1. Identificarea necesititilor de instruire, formare profesional a personalului se face n urma analizei semestriale de ctre: 1. eful de compartiment pentru personalul din subordine 2. primarul sau viceprimarii pentru efii de compartimente. 2. Analiza cuprinde urmtoarele aspecte. 1. necesarul de personal calificat 2. deficiene n ceea ce privete calitatea muncii, semnalate din interior n urma auditului sau din exterior. Art.5. Formele de realizare a formrii profesionale a salariailor sunt: a. programe de formare organizate i desfurate de ctre furnizorii de formare profesional, finalizate cu certificat de participare, diploma de absovire, b. programe de formare organizate i desfurate n cadrul implementrii de proiecte cu finanare extern, c. instructaje interne Art.6. Pentru instruirea, formarea profesional a salariailor se aplic urmtoarele metode: a. instructaje interne in vederea ridicrii nivelului profesional pe specialiti, compartimente. Instructajele se in trimestrial de ctre eful de compartiment finalizate cu un test. Instructajul este anunat cu trei zile nainte de data planificat. Procesul verbal de instruire este redactat i arhivat de funcionarii din cadrul Compartimentului resurse umane. b. instruirea persoanelor nou angajate- are la baz o formare iniial de specialitate atestat cu documente specifice i verificat printr-un concurs. n primele 3 luni personalul nou angajat este coordonat de un salariat din cadrul compartimentului propus de eful de compartiment n care i desfoar activitatea, perioada finalizat cu test de verificare a cunotinelor i aptitudinilor dobndite. c. programele de formare organizate de ctre furnizorii de formare profesional pot fi desfurate cu participarea direct a salariailor, la sediul furnizorului, n alte locaii sau la sediul benefciarului, ori prin intermediul mijloacelor electronice d. participarea la conferine, seminarii alte tipuri de evinemente similare din ar sau strintate n domeniile care se regsesc n fia postului. Art.7. Participarea la programele de formare profesional a salariailor se fnaneaz din bugetul local. Participarea la programele de formare se realizeaza cu respectarea planului ntocmit n cursul
Pagina 99 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

lunii ianuarie a fiecrui an, pentru anul curent, plan ntocmit n funcie de evalurile performanelor profesionale individuale a a salariailor. Anexa privind numrul de salariai care pot participa la programele de formare profesional, pe tipuri de programe, finanate din bugetul local se afieaz la avizierul institutiei i pe site-ul instituiei. Numrul de salariai care pot beneficia de programe de formare profesional mai mare de 90 de zile, finanate din bugetul local se aduce la cunotina salariailor prin afiare la avizierul instituiei i pe site-ul acesteia. Necesarul de formare profesional identificat pe baza evalurii performanelor profesionale se completeaz cu necesarul de formare profesional rezultat din modificrile legislative, n domeniile de competena ale salariatului precum i din eventualele modificri substaniale ale atribuiilor prevzute n fia postului. Art.8. Slariaii care urmeaz forme de perfecionare profesional cu o durat mai mare de 90 de zile ntr-un an calendaristic, orgnizae n ar sau strinatate, finanate din bugetul local, sunt obligai s se angajeze n scris c vor lucra n cadrul autoritaii o perioad de 5 ani de la terminarea programelor. Art.9. n cazul n care raportul de serviciu nceteaz naintea termenului de 5 ani: prin acordul parilor exprimat n scris, prin destituirea din funcia public, prin demisie, prin condamnare printr-o hotrre judectoreasc definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, statului sau autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, ca urmare a interzicerii exercitrii profesiei sau funciei, ca masur de siguran ori ca pedeapsa complementar, de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a dispus interdicia, pentru incompetena profesional, n cazul obinerii calificativului nesatisfctor la evaluarea performanelor profesionale, sau n cazul n care nu a absolvit din vina lui salariatul se oblig s restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate de instituie pentru perfecionare proporional cu perioada rmas pn la mplinirea termenului de 5 ani. Art.10. Nu constituie forme de perfecionare profesional i nu sunt finanate din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat. Art.11. Autoritatea comunic anual Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, planul de perfecionare profesional a salariailor, precum i fondurile prevzute n bugetul anual. Art.12. n relaia cu furnizorii de formare autoritatea are urmtoarele drepturi i obligaii: s solicite i s primeasc toate documentele care atest calitatea de furnizor de formare abilitat, s solicite i s primeasc toate documentele care atest buna desfurare a programului i atingerea obiectivelor pentru care a fost ncheiat contractul, s solicite restituirea sumelor pltite pentru participarea la programele de formare profesional dac salariatul face dovada finalizrii acestuia din clipa furnizorului de servicii, s pun la dispoziia furnizorilor toate informaiile relevante pentru organizarea i derularea n bune condiii a programelor de formare, s asigure participarea salariailor selectai la formare conform planificrii, s asigure transparena precesului de achiziionare a serviciilor de formare, s asigure plata la termenele i condiiile prevzute n contractul ncheiat. Art.13. n relatia cu salariaii participani la programele de formare autoritatea are urmtoarele drepturile drepturi i obligaii:

Pagina 100 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

s solicite i s primeasc toate informaiile necesare analizrii necesitii i oportunitii aprobrii, finanrii participrile, programele de formare, s aprobe sau s refuze justificat participarea la programele de formare i finanarea cheltuielilor cu participarea, s solicite organizarea evalurii rezultatelor participrii la programele de formare, s solicite restituirea sumelor cu participarea la programele de formare, dac salariatul nu face dovada finalizrii acestuia din culpa sa, s planifice i s asigure participarea la programe de formare profesionale a salariailor n funcie de necesiti, s asigure formarea salariailor n mod echitabil, prioritar n domeniile de competena material din fia postului, s aduc la cunotina salariailor planul anual de formare profesional, modalitatile de acces, criteriile s asigure ntocmirea, conform legii a tuturor actelor administrative n vederea respectrii depturilor i asumrii obligaiilor salariailor n domeniul formrii profesionale. Art.14. Slariaii participani la programele de formare au urmtoarele obligaii specifice: s participe la toate activitile din cadrul programului de formare i la toatel formele de evaluare a programului s sesizeze autoritatea privind neregulile i abaterile constate n derularea contractului, n ceea ce privete obligaiile furnizorului deformare, s restituie n conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare, n situaia n care nu-i ndeplinete obligaiile asumate, s utilizeze n activitatea curent cunotinele dobndite, respectiv competenele obinute i abilitile dezvoltate, s asigure transferul acestora. Art.15. n limita fondurilor alocate n bugetul de venituri i cheltuieli pentru programele de formare profesionale, planul anual de formare profesional poate fi reanalizat si modificat. La ncheierea exercitiului bugetar se ntocmeste raportul anual privind formarea profesional a salariailor din cadrul autoritii cu evidenierea urmtoarelor elemente: - numrul salariailor care au participat la programe de formare, pe categorii, - tipurile de programe de formare profesional urmate, - furnizori de programe de formare profesional contactai i modalitile de achiziionare a serviciilor, - propuneri de mbuntire a sistemului de formare, Raportul de formare profesionale a salariailor este parte integrant din raportul de activitate al autoritii. Art.16 Prezentul Regulament face parte integrant din Regulamentul de Organizare i Funcionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Satu Mare.

Pagina 101 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 15

Procedura privind declararea averii i a celei de interese

Procedura privind declararea averii i a celei de interese. Asigurarea exercitrii funciilor i demnitilor publice n condiii de imparialitate, integritate, trasparen, prin organizarea n mod unitar i instituionalizat a activitii de control al averii dobndite n perioada exercitrii mandatelor sau a ndeplinirii funciilor respective i a verificrii conflictelor de interese, precum i de sesizare a incompatibilitilor este reglementat de Legea 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate. (1) Urmtoarele categorii de persoane au obligaia declarrii averii i a intereselor: 1. aleii locali; 2. persoanele cu funcii de conducere i de control, precum i funcionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care i desfoar activitatea n cadrul tuturor autoritilor publice centrale ori locale sau, dup caz, n cadrul tuturor instituiilor; 3. personalul ncadrat la cabinetul Primarului. (2) Declaraiile de avere i declaraiile de interese se depun de ctre: 1. consilierii locali, precum i Primarul i Viceprimarii - la persoana desemnat de secretarul municipiului Satu Mare D-na Husar Mariana conform Dispoziiei Primarului nr.9578/05.09.2007; 2. persoanele cu funcii de conducere i de control, precum i funcionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care i desfoar activitatea n cadrul tuturor autoritilor publice centrale ori locale sau, dup caz, n cadrul tuturor instituiilor la D-na Lazarovici Angelica conform Dispoziiei Primarului nr.9578/05.09.2007; 3. personalul ncadrat la cabinetul Primarului la D-na Lazarovici Angelica conform Dispoziiei Primarului nr.9578/05.09.2007. (3) Atribuiile persoanelor desemnate prin Dispoziia Primarului nr.9578/05.09.2007 sunt: a) primesc, nregistreaz declaraiile de avere i declaraiile de interese i elibereaz imediat depuntorului o dovad de primire; b) la cerere, pun la dispoziia personalului formularele declaraiilor de avere i de interese; c) ofer consultan pentru completarea corect a rubricilor din declaraii i pentru depunerea n termen a acestora; d) evideniaz declaraiile de avere i declaraiile de interese n registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraiilor de avere i Registrul declaraiilor de interese, al cror model se stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ageniei; e) asigur publicarea i meninerea declaraiilor de avere i a declaraiilor de interese, pe pagina de internet a instituiei, sau la avizierul propriu, n termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraiile de avere i de interese se pstreaz pe pagina de internet cel puin 5 ani de la publicare, dup care se arhiveaz potrivit legii; f) trimit Ageniei, n termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraiilor de avere i ale declaraiilor de interese primite, pe care Agenia le public pe pagina proprie de internet, n termen de 30 de zile de la primirea acestora, i le menine publicate pe durata prevzut de dispoziiile lit. e);

Pagina 102 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

g) public pe pagina de internet a instituiei, sau la avizierul propriu, numele i funcia persoanelor care nu depun declaraia de avere sau declaraia de interese n termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunic Ageniei; h) acord consultana referitor la coninutul i aplicarea prevederilor legale privind declararea i verificarea averilor, conflictele de interese i incompatibilitile i ntocmete note de opinie n acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaia depunerii declaraiilor. (4) Declaraiile de avere i de interese reprezint acte personale i irevocabile, putnd fi rectificate numai n condiiile prevzute de prezenta lege. (5) Declaraia de avere se face n scris, pe proprie rspundere, i cuprinde bunurile proprii, bunurile comune i cele deinute n indiviziune, precum i cele ale copiilor aflai n ntreinere, potrivit formularului adoptat prin lege n acest scop Anexa 15a (6) Declaraia de interese se face, n scris, pe proprie rspundere i cuprinde funciile i activitile potrivit formularului adoptat prin lege n acest scop Anexa 15b. (7) Declaraiile de avere i de interese se depun n termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii n funcie ori de la data nceperii activitii la persoanele cu atribuii n acest sens. (8) Salaraiaii au obligaia sa depun sau sa actualizeze declaraiile de avere i de interese anual, cel mai trziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. (9) n termen de cel mult 15 zile de la data ncheierii mandatului sau a ncetrii activitii, salariaii au obligaia sa depun o noua declaraie de avere i declaraie de interese. (10) Dac n termen de 10 zile de la primirea declaraiei, persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii 144/2007 sau persoana care semneaz declaraia sesizeaz deficiente n completarea acesteia vor recomanda, n scris, persoanei n cauza rectificarea declaraiei, n termen de cel mult 20 de zile. Declaraia rectificata poate fi nsoit de documente justificative. (11) Declaraia rectificat depus mpreun cu eventualele documente se trimit de ndat Ageniei. (12) Pn la expirarea termenului de depunere a declaraiei rectificate, Agenia nu poate declana procedurile prevzute de prezenta lege. (13) Fapta salariailor care, cu intenie, depun declaraii de avere respectiv declaraie de interese care nu corespund adevrului constituie infraciunea de fals n declaraii i se pedepsete potrivit Codului penal. (14) Nedepunerea declaraiei de avere i a declaraiei de interese n termenele prevzute de lege constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 100 lei la 500 lei i declanarea din oficiu a procedurii de control. (15) Nerespectarea obligaiilor prevzute de lege de ctre persoanele desemnate cu artribuii n aplicarea Legii 144/2007 constituie contravenie i se sancioneaz cu amenda de la 100 lei la 500 lei. Aceeai sanciune se aplic i conductorului instituiei dac acesta nu ndeplinete obligaiile prevzute de prezenta lege.

Pagina 103 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa 15a

DECLARAIE DE AVERE
Subsemnatul(a) ., avnd funcia de ........, la ...., declar pe propria rspundere, c mpreun cu familia 1) dein urmtoarele active i datorii. ___________ 1) Prin familie se nelege soul/soia i copiii aflai n ntreinerea acestora. I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri. *T* Adresa Categoria*) Anul dobndirii Suprafa a Valoarea Cota de parte impozitare Modul de dobndire Titular ul2)

_________ *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu ap; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dac se afl n circuitul civil. *ST* 2. Cldiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri. *T* Adresa Categoria*) Anul dobndirii Suprafaa Cota parte Valoarea impozabil Modul de dobndire Titularul2 )

___________

Pagina 104 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan; (4) spaii comerciale/de producie. 2) La "titular", se menioneaz, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soul/soia, copilul), iar n cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. *ST* II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii *T* Natura Marca Nr. Buci Anul de fabricaie Modul de dobndire

*ST* 2. Bunuri sub forma de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art i numismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal sau altele asemenea, a cror valoare nsumat depete 5.000 Euro Nota: se vor meniona toate bunurile aflate n proprietate, indiferent dac ele se afl sau nu pe teritoriul Romniei la momentul declarrii. *T* Descriere sumar

Anul dobndirii

Valoarea estimat

*ST*
III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 1.000 EUR FIECARE, I BUNURI IMOBILE NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNI

*T* Natura bunului nstrinat

Data nstrinrii

Persoana catre care s-a nstrinat

Forma nstrinrii

Valoarea

Pagina 105 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

*ST* IV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investiie, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Not: se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate. *T* Instituia care administreaz i adresa acesteia

Tipul*)

Valuta

Deschis n anul

Sold/ valoare la zi

_____________ *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. *ST* 2. Plasamente, investiii directe i imprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv investiiile i participrile n strintate. *T* Emitent titlu/societatea n care persoana este acionar sau asociat/beneficiar de mprumut

Tipul*)

Numr de titluri/cota de participare

Valoarea total la zi

___________

Pagina 106 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni); (2) Aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) mprumuturi acordate n nume personal. *ST* 3. Alte active productoare de venituri nete, care nsumate depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Nota: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate. ..................................................... ........................... ..................................................... ........................... ..................................................... ........................... .......................... .......................... ..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

V. DATORII Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro. Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate. *T* Creditor Contractat n anul Scadent la Valoare

*ST* VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenionate fa de valoarea de pia, din partea unor persoane, organizaii, societi comerciale, regii autonome, companii/societi naionale sau instituii publice romneti sau strine, inclusiv burse, credite, garanii, decontri de cheltuieli sau alte asemenea, a cror valoare individual depete 300 Euro*) *T* CINE REALIZAT VENITUL 1.1. Titular ... 1.2. Sot/sotie ... 1.3. Copii
Pagina 107 / 114

A SURSA NUME, ADRESA

VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT

VENIT ANUAL NCASAT

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

... _________ *) Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I i II. *ST* VII. Venituri ale declarantului i ale membrilor si de familie, realizate n ultimul an fiscal ncheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare) Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate. *T* CINE A SURSA REALIZAT NUME, VENITUL ADRESA 1. Venituri din salarii 1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... CINE A SURSA VENITULUI: SERVICIUL REALIZAT NUME, PRESTAT/OBIECTUL VENITUL ADRESA GENERATOR DE VENIT 2. Venituri din activiti independente 1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... 3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor 1.1. Titular ... 1.2. So/soie etc. ...
Pagina 108 / 114

VENITULUI: SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT

VENIT ANUAL NCASAT

VENIT ANUAL NCASAT

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

1.3. Copii ... 4. Venituri din investiii 1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... 5. Venituri din pensii 1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... 6. Venituri activiti agricole 1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... CINE A SURSA VENITULUI: SERVICIUL REALIZAT NUME, PRESTAT/OBIECTUL VENITUL ADRESA GENERATOR DE VENIT 7. Venituri din premii i din jocuri de noroc 1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... 8. Venituri din alte surse

VENIT ANUAL NCASAT

Pagina 109 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

1.1. Titular ... 1.2. So/soie ... 1.3. Copii ... *ST* Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate. Data completrii: Semntura: ______________

Pagina 110 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

ANEXA 15b

DECLARAIE DE INTERESE
Subsemnatul(a) ........, la ...., declar pe propria rspundere: *T* 1. Asociat sau acionar la societi comerciale; companii/societi naionale, instituii de credit, grupuri de interes economic, precum i membru n asociaii, fundaii sau alte organizaii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Nr. de pri sociale Valoarea total a prilor DENUMIRE I ADRESA DEINUT sau de aciuni sociale i/sau a aciunilor 1.1. ... ., avnd funcia de

2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societi naionale, instituiilor de credit grupurilor de interes economic, asociaiilor sau fundaiilor sau altor organizaii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Valoarea beneficiilor DENUMIRE SI ADRESA DETINUTA 2.1. ...

3. Calitatea de membru n cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale 3.1. ...

4. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, deinute n cadrul partidelor politice, funcia deinut i denumirea partidului politic 4.1. ...

*ST*

Pagina 111 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menionate. Data completrii: Semntura: ______________

Pagina 112 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

Anexa nr. 16
APROBAT PRIMAR Iuliu Ilyes

PRIMRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Serviciul ......................................................................................... Biroul/Compartimentul .............................................................................

FIA POSTULUI Nr. .........

Informaii generale privind postul 1. Denumirea postului: 2. Nivelul postului: 3. Ocupat 4. Vacant 5. Scopul principal al postului: Condiii specifice pentru ocuparea postului1 1. Studii de specialitate: 2. Perfecionri (specializri): 3. Cunostine de operare/programare pe calculator (necesitate i nivel): 4. Limbi straine2 (necesitate i nivel3 de cunoatere): 5. Abiliti, caliti i aptitudini necesare: 6. Cerine specifice4: 7. Competena managerial (cunotine de management, caliti i aptitudini manageriale): Atribuiile postului5: Descrierea responsabilitatilor postului. a) privind relaiile interpersonale / comunicarea. b) fa de echipamentul din dotare. c) n raport cu obiectivele postului d) privind securitatea i sntatea muncii e) privind regulamentele / procedurile de lucru Identificarea funciei publice corespunztoare postului 1. Denumire: 2. Clasa: 3. Gradul profesional6: 4. Vechimea (n specialitate necesar): Sfera relaional a titularului postului 1. Sfera relaional intern: a) Relaii ierarhice: - subordonat fa de: - superior pentru: b) Relaii funcionale: c) Relaii de control: d) Relaii de reprezentare: 2. Sfera relaional extern: a) cu autoriti i instituii publice: b) cu organizaii internaionale: c) cu persoane juridice private: 3. Limite de competen7: 4. Delegarea de atribuii si competen: 5. Indicatori de performan 6. Perioada de evaluare a performanelor

1 2 3

Se va completa cu informaiile corespunzatoare condiiilor prevzute de lege i stabilite la nivelul autorittii sau instituiei publice pentru ocuparea funciei publice corespunztoare. Dac este cazul. Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" i "vorbit", dup cum urmeaz: "cunotine de baz", "nivel mediu", "nivel avansat". 4 De exemplu: cltorii frecvente, delegri, detari, disponibilitate pentru lucru n program prelungit n anumite condiii. 5 Se stabilesc pe baza activitilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public, n concordan cu specificul funciei publice corespunztoare postului 6 Se stabilete potrivit prevederilor legale. 7 Reprezint libertatea decizional de care beneficiaz titularul pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin.

Pagina 113 / 114

Codul Ediia/Revizia Data reviziei

ROI-01 1/1 31.12.2009

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

PRIMRIA SATU MARE

ntocmit de8: 1. Numele i prenumele: ................................................................................... 2. Funcia public de conducere: .. 3. Semntura ..................................................................................................... 4. Data ntocmirii: . Luat la cunotint de ctre ocupantul postului 1. Numele i prenumele: ................................................................................... 2. Semntura ..................................................................................................... 3. Data: . Contrasemneaz9: 1. Numele i prenumele: ................................................................................... 2. Funcia: ......................................................................................................... 3. Semntura: .................................................................................................... 4. Data: .............................................................................................................

8 9

Se intocmete de conductorul compartimentului n care i desfasoar activitatea titularul postului. Are calitatea de contrasemnatar persoana prevazut la art. 118 alin. (2) din hotrre

Pagina 114 / 114