Sunteți pe pagina 1din 3

Obinerea Dreptului de Practic Profesional

Acte necesare pentru obinerea avizului OAMMR in vederea eliberrii Autorizaiei de Libera Practica pentru asistenii medicali si moae

Diploma de bacalaureat; ** Acte de absolvire a invatamantului de specialitate (liceu sanitar + certificat / atestat de calificare + echivalare, certificat de absolvire a scolii de specialitate cu profil sanitar, certificat de competente profesionale); diploma de licenta **

Adeverinta de grad principal - (daca este cazul); ** Certificat cazier judiciar; * Certificat de sanatate - tip A5; * Carnet de munca in copie confirmata de serviciul RUNOS sau contract individual de munca pentru cazurile care nu poseda carnet de munca;

Adeverinta de salariat cu vechimea in specialitate sau adeverinta recomandare;*

Autorizatia de libera practica veche - (daca este cazul); * Document de casatorie / divort - (daca este cazul); ** Fisa de inregistrare in Registrul Unic National. **

Actele mai sus menionate vor fi prezentate: * in original; ** in copie si original pentru confirmare la ghiseu sau numai in copie daca sunt legalizate; Pentru diploma de bacalaureat care este retinuta la o facultate pe perioada de studii, solicitantul va prezenta copie xerox dupa aceasta semnata si stampilata pentru conformitate de catre secretariatul facultatii.

Actele necesare pentru eliberarea Fiei de nregistrare la Registrul Unic al Asistenilor Medicali
Copie BI/CI; Documente de absolvire a invatamantului de specialitate (liceu sanitar + certificat sau atestat de calificare + echivalare, certificat de absolvire a scolii de specialitate cu profil sanitar, certificat de competente profesionale; diploma de licenta; Adeverinta de la locul de munca Certificat de competenta / specializare Autorizatie de libera practica Fisa de inregistrare in Registrul Unic National al Asistentilor Medicali si Moaselor - veche.

Toate documentele solicitate mai sus vor fi prezentate in COPIE + ORIGINAL.

Acte necesare pentru reavizarea Autorizaiei de Liber Practic

Autorizatie de libera practica in original - ORIGINAL; Actele originale dobandite ulterior eliberarii A.L.P. (diploma de bacalaureat, diploma scoala postliceala, adeverinta de grad principal, certificat de specializare sau competenta);

Adeverinta de salariat; Fisa de inregistrare in Registrul Unic National al Asistentilor Medicali si Moaselor;

Copie dupa carnetul de munca sau contractul individual de munca pentru cei ce nu poseda carnet de munca.

Acte necesare n vederea eliberrii adeverinei OAMMR pentru plecare n strintate


Cerere individuala Autorizatia de Libera Practica vizata la zi ** Diploma de bacalaureat ** Documente de absolvire a invatamantului de specialitate (liceu sanitar + certificat sau atestat de calificare + echivalare, certificat de absolvire a scolii de specialitate cu profil sanitar, certificat de competente profesionale + foaia matricola ** Adeverinta de grad principal ** Carnetul de munca - copie confirmata de serv. RUNOS Adeverinta de salariat Fisa de inregistrare in Registrul Unic National al Asistentilor Medicali si Moaselor ** Document de casatorie/divort - (daca este cazul) **

** Documentele astfel marcate trebuie prezentate n COPIE + ORIGINAL.

Acte necesare pentru obinerea dreptului de liber practic dup o ntrerupere a activitii mai mare de cinci ani
Cerere tip Diploma de bacalaureat (daca este cazul) Diploma de absolvire a scolii de specialitate Adeverinta de grad principal (daca este cazul) Cartea de munca (daca este cazul) Certificat de casatorie (daca este cazul) Buletin/Carte de identitate Copie dupa decizia de pensionare ( pentru pensionari); Diploma obtinuta in urma examenului de reatestare;

Actele mai sus menionate sunt necesare in original si copie xerox.